Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Dansk Literatur, tidsskrift 1863 (indekseret indhold)

Ugeskrift for udelukkende originale Frembringelser i æsthetisk, psychologisk og historisk Retning, samt for populaire Afhandlinger. Udg. af Carl Lund. Nr. 1-4, 32 sider
udgiver: Carl Lund, f 1820 (1820-1881)
digte af Engelline Verdelin (1820-1904)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Esger (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 5-1-1863 til 26-1-1863.
 note til titel Ud over noveller og skitser også digte af: Therese Werner (ie: Egeline Verdelin), Fr. Sneedorff-Birch, Esger.
 

1863:01-? Digterens Brud (roman), se: Digterens Brud (Johannes)
 Trykt i periodicum Trykt som tillægsark til Dansk Literatur, fra Nr. 1 (5-1-1863) til ?
1863:01-2 Egoismens Hævn (novelle) (Lauritz)
 Trykt i periodicum Trykt i Dansk Literatur, Nr. 1 (5-1-1863) og Nr. 2 (12-1-1863)
1863:01-4 Maigildet (novelle) (Dodt, Beatus)
 Trykt i periodicum Føljeton i Dansk Literatur, fra Nr. 1 (5-1-1863) til Nr. 4 (26-1-1863)
1863:02-3 Den misundelige Egoist som Bagtaler (novelle) (Lauritz)
 Trykt i periodicum Trykt i Dansk Literatur, Nr. 2 (12-1-1863) og Nr. 3 (19-1-1863)
1863:03-4 Egoismen som Aarsag til Mod og Feighed (artikel) (Lauritz)
 Trykt i periodicum Trykt i Dansk Literatur, Nr. 3 (19-1-1863) og Nr. 4 (26-1-1863)


pil op Til toppen af siden