Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Dansk Folkebibliothek, tidsskrift 1854- (indekseret indhold)

kollaps Noter
 note til titel Uddrag af annonce i Lollands-Falsters Stifts-Tidende 2-11-1854, side 4: "Dansk Folkebibliothek", der fra 1ste November udkommer i ugentlige Hefter af 4 Ark for 6 sk., og bliver altsaa den billigste Folkelæsning, der hidtil er udkommen i Danmark.
"Dansk Folkebibliothek" indeholder Romaner og Noveller, berømte Mænds og Qvinders Levnet og Reisebeskrivelser; derimod ledsages det hverken af Lithographer eller Træsnit, der naturligviis kun i et saadant Værk gives paa det øvrige Indholds Bekostning.
"Dansk Folkebibliothek" leveres saaledes to hundrede og ott Ark aarlig for 3 Rd.. 24 sk., eller, beregnet i Bind à 20 Ark, ti Bind, som Subskribenterne altsaa faae med en Udgift af næppe een Skilling daglig.
 

1854 Den sidste Marquise (roman), se: Den sidste Marquise (fransk, Mirecourt, E. de)
1854 En Skuespillers Eventyr og Fataliteter (roman), se: En Skuespillers Eventyr og Fataliteter (fransk, Dumas, Alexandre)
 Trykt i periodicum Føljeton i Dansk Folkebibliothek, 1854, hefte 1-7
1855 Nat og Morgen (roman), se: Nat og Morgen (engelsk, Bulwer, E. L.)


pil op Til toppen af siden