Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Vinter-Afteners Tidsfordriv, tidsskrift 1780-99 (indekseret indhold)

ved en fornøyelig og lærerig Læsning af Historier og Fortællinger, samlete for de 6 Vintermaaneder. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Johan Rudolph Thiele, 1780-[81] og [1799]. 1-6 Hæfte, for October-Martii Maaned, 736 [1] sider
redigeret af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Side [737]: De meest vigtige Trykfejl.
 note til titel Adresseavisen 19-12-1781, side 8: Vinter-Afteners Tidsfordriv, tredie Hæfte, for December Maaned, er nu udkommet fra Pressen, og sølges paa Avis-Contoiret ... De to første Hæfter kunne ligeledes bekommes ...
 note til titel Adresseavisen 28-10-1783, side 7: Vinter-Afteners Tidsfordriv, 1. 2. 3. Hæfte, tilsammen for 24 Sk. Det er 12 Sk. mindre end de have kostet. De øvrige 3 Hæfter blive udgivne til Nytaar 1784.
 note til titel Bind 6 må være udgivet 1799.
 url Fuld visning af tidsskriftet (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 

1784 Kierlighed og Begierlighed (roman) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Vinter-Afteners Tidsfordriv, Fierde Hæfte, for Januarii Maaned [1784?]
1799 Lindor og Elise (roman), se: Lindor og Elise (anonym [Balling, Emanuel])
 Trykt i periodicum Trykt i Vinter-Afteners Tidsfordriv, Siette og sidste Hæfte, for Martii Maaned [1799?], side [403]-736, under titlen: Lindor og Elise, en Fortælling af Em. Balling
 Trykt i periodicum Føljeton i Aftenposten, 1793, nr. 90 til 1794, nr. 102


pil op Til toppen af siden