Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Af Dagens Krønike, tidsskrift 1889-90 (indekseret indhold)

Maanedskrift for Literatur, Kunst og Politik. Redigeret af P. Nansen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889-90, (1889, Juli-December) 635 + (1890, Januar-Juni) 539 sider
redigeret af Peter Nansen (1861-1918)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til vore Venner [dateret 31. December 1889, signeret Redaktionen].
 note til titel Upagineret side: Farvel [dateret 15. juni 90, signeret Redaktionen].
 url Fuld visning af teksten (1. Bind) på:  Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af teksten (2. Bind) på:  Link til ekstern webside Google Books
 Litteraturliste Medtaget på: Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929  Web link link til hele listen 1889-90.
 Bog Karin Bang: Lykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen. Gyldendal, 2011. Bind 1-2: bind 1, side 238-59.
 

1889- Bidrag, digt(e) (digt) (Drachmann, Holger)
1889:s64-71 Sommersnak (novelle) (Skram, Erik)
1889:s87 Af en Forelskets Dagbog (novelle), se: Af en Forelskets Dagbog (Nansen, Peter)
 Trykt i periodicum Oprindelig trykt i: Af Dagens Krønike, 1889, side 87-92, heri med undertitlen: (Kjærlighedsvers paa Prosa)
1889:s206-14 Ved et kjøbenhavnsk Badested (novelle), se: Ved et kjøbenhavnsk Badested (Esmann, Gustav)
 Trykt i periodicum Trykt i Af Dagens Krønike, 1889, side 206-14
1889:s225-42 En Haandfuld Sange (digt), se: Sangenes Bog (Drachmann, Holger)
1889:s263-93 Et Offer (novelle), se: Et Offer (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Tidlig version trykt i Af Dagens Krønike 1889, september (3-10-1889), side 263-93
1889:s328-36 Evropa i Kjøbenhavn (skitse), se: Evropa i Kjøbenhavn (Esmann, Gustav)
 Trykt i periodicum Trykt i Af Dagens Krønike, 1889, side 328-36
1889:s345-57 Paa Fodtur (novelle) (Hørup, Svend)
 Trykt i periodicum Trykt i Af Dagens Krønike, 1889, Oktober, side 345-57
1889:s377-92 En Bryllupsaften (dramatik), se: En Bryllupsaften (Nansen, Peter)
 Trykt i periodicum Trykt i: Af Dagens Krønike, 1889, side 377-92
1889:s435-49 Sivert og Lydia (novelle), se: S. G. Myre (Skram, Amalie)
1889:s469-77 Alfen (novelle) (Drachmann, Holger)
1889:s488-94 Et Hvaljag (novelle), se: Et Hvaljag (norsk, Lie, Jonas)
1889:s519-27 Af Ulf Brynjulfsens Papirer (novelle) (Drachmann, Holger)
1889:s541-88 Villaen (novelle), se: Villaen (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Tryk i Af Dagens Krønike, 1889, side 541-88
1890:s78-91 Af en Dagdrivers Optegnelser (novelle) (Federspiel, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Af Dagens Krønike, 1890, side 78-91
1890:s206-14 Kjøbenhavnsk Demimonde (novelle), se: Kjøbenhavnsk Demimonde (Esmann, Gustav)
 Trykt i periodicum Trykt i Af Dagens Krønike, 1890, side 206-14
1890:s277 Enkefru Walthers Riddere (novelle), se: Fru Walthers Riddere (Nansen, Peter)
1890:s468 Det oplyste Vindue (novelle), se: Det oplyste Vindue (Nansen, Peter)


pil op Til toppen af siden