Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Digte

Øhlenslæger, Adam: Digte, (1803, digte, dansk) BD4:sp255
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Digte. Af Adam Øhlenslæger. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag, 1803 [ie: 1802]. [4] 304 [1] sider. (Trykkeri: Andreas Seidelin)
del af: Charis
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom december 1802.
 note til titel Adresseavisen 15-12-1802, side 3, uddrag af annonce: Digte af Adam Øhlensläger har nyelig forladt Pressen og sælges hos Fr. Brummer paa Østergade 34 som en Nyeaarsgave. Bogen bestaaer paa nogle enkelte Stykker nær af lutter nye Digte, hvortil Hr. Organist Weyse har givet musikalsk Biedrag. Den koster i Materie 1 Rd.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel 2 upaginerede sider: Forerindring [Signeret: Adam Öhlenslæger].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [305]: Trykfeil.
 note til titel Uddrag af forordet: Otte Stykker, af denne Samling, have tilforn været trykte, og selv een af disse er ganske omarbeidet ...
 note til titel [2. Oplag 1803, uden oplagsangivelse, med med andre trykfejl end 1. oplag, jævnfør Liebenberg: Bidrag til den oehlenschlägerske Literaturs Historie. Bind 1, 1868, side 11].
 note til titel Heri bl.a.: Guldhornene, Sanct Hansaftens-Spil.
 note til titel Fuld visning af teksten på: Kalliope.  Link til ekstern webside kalliope.org
 note til titel Fuld visning af bogen (pdf) på: Det kgl. Bibliotek.  Link til ekstern webside www.kb.dk
Oversigt over andre udgaver:
1801 [Wilhelm og Blomsterne, og: Kongen i Leire] 1. udgave: Siofna for Året 1802. Udgivet af A. Øhlenslæger. ♦ K. Kristensens Forlag, [1801]. 166 + [2] sider
1823 Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1903 Senere udgave: Digte. 1803. Paa ny udgivet i Hundredaaret og forsynet med et Efterskrift af Ida Falbe Hansen. ♦ Schubothe, 1903. [6] 304 + xxxii sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach))
1966 Senere udgave: Digte 1803. Optrykt efter Originaludgaven
kollaps Indhold

[s075] Øhlenslæger, Adam: Guldhornene. Side 75-82 (1803, digte)
1823 Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1917 Senere udgave: Guldhornene og andre Digte. ♦ Høst, 1917. 102 sider
1942 Senere udgave: Guldhornene

[s313] Øhlenslæger, Adam: Sanct Hansaften-Spil. Side 213-304 (1803, digte)
1835 i: Digterværker [1a] Senere udgave: Sanct Hansaftenspil. Side 1-92
1845 i: Digterværker [4d] Senere udgave: St. Hans Aften-Spil. Side 267-331
1851 i: Digterværker og prosaiske Skrifter [Pragt-Udgave] [4c] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side [165]-226
1854 i: Udvalgte Værker [2h] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side 277-93
1857 i: Poetiske Skrifter [1a] Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Side [1]-67
1884 i: Folkeudgave af Oehlenschlägers Skrifter [2] Senere udgave: Sancthansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg. ♦ Philipsen, 1884. 63 sider. Pris: kr. 0,25
1885 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af F. L. Liebenberg, m. Illustrationer af H. N. Hansen. ♦ Philipsen, 1885. (kvartformat)
1911 Senere udgave: St Hansaften-Spil
1918 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklæreforeningen ved Sv. Gundel. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 116 sider
1918 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1918. 112 sider
1920 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 3. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 134 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75
1920 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Sven Gundel. Illustr. af Hans Nik. Hansen. ♦ Gyldendal, 1920. 152 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50
1924 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. ♦ Prior, 1924. 112 sider. Pris: kr. 2,50
1928 Senere udgave: St. Hansaften-Spil. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Sven Gundel. 4. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 136 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1940 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 6. Udg.
1943 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Kjeld Elfelt
1944 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. 7. Udg.
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s042] Senere udgave: En Jæger Kommer gaaende gjennem Skoven med sin Hund
1948 Senere udgave: Sanct Hansaften-Spil. Udg. af Dansklærerforeningen med Indledning og Oplysninger ved Sven Gundel. 8. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 130 sider, illustreret + 1 tavle
kollaps Noter

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.