Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Gamle og nye Noveller

Blicher, St. St.: Gamle og nye Noveller, (1846-47, novelle(r), dansk)
af Steen Steensen Blicher
udgiver: P.L. Møller
Detaljer
Gamle og nye Noveller. ♦ C.A. Reitzel, 1846-47. 1-7. Deel
kollaps Noter
 note til titel Redigeret af P.L. Møller efter aftale med Blicher. Femte del har side 285-87: Efterskrift af Udgiveren [signeret Kjøbenhavn den 26de December 1846, P.L. Møller]. Sjette Deel har titelblad med: udgivne ved P.L. Møller.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books, Første Deel
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books, Femte Deel
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Google Books, Sjette Deel
Oversigt over andre udgaver:
1856-57 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856-57. 1-7. Deel
1861-62 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861-62. 1-8. Deel
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Til Kongen. Side iii-iv (1846, digte)
[1b] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii (1846)
1871 i: Noveller [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side iii-lxii
1895 indgår i: Præstehistorier [h] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side 149-200
1923 Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv. Paany udgivet med Oplysninger og Noter af Søren Vasegaard. ♦ København, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1923. xxxviii + 60 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Brage og Idun, bind 3, hefte 1, 1840, side 96-137.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1c] Blicher, St. St.: Josepha. Side 1-18 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[1d] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 19-27 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1e] Blicher, St. St.: Kjelstringliv. Side 28-50 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[1f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 51-81 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[1g] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 82-104 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[1h] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaae. Side 105-23 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[1i] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 124-40 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2d] Senere udgave: Jordbærret. Side 97-116

[1j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 141-73 (1846, novelle(r))
1871 i: Noveller [3j] Senere udgave: Bettefanden. Side 301-33
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s575] Senere udgave: Bettefanden. Side 575-615
1895 indgår i: Røverhistorier [g] Senere udgave: Bettefanden. Side 167-205
1898 i: Udvalgte Noveller [2h] Senere udgave: Bettefanden. Side 458-96
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [y] Senere udgave: Bettefanden. Side 773-802
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s265] Senere udgave: Bettefanden. Side [265]-89
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Bettefanden. Side 250-88
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1932 i: Samlede Skrifter [30s126] Senere udgave: Bettefanden

[1k] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s617] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 617-32
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [h] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 223-36
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s595] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en dansk). Side [595]-604
1932 i: Samlede Skrifter [30s166] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja

[2a] Blicher, St. St.: Danerfolket tilegnet. Side iii-vi (1846, digte)
[2b] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 1-15 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[2c] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 16-84 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[2d] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 85-104 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 105-45 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2f] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 146-67 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[2g] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 168-96 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[2h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 197-225 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[2i] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 226-35 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[2j] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 236-45 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s633] Senere udgave: Vaagekonen. Side 633-45
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [h] Senere udgave: Vaagekonen. Side 147-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s605] Senere udgave: Vaagekonen. En Hispitalskonversation. Side [605]-12
1932 i: Samlede Skrifter [30s190] Senere udgave: Vaagekonen

[3a] Blicher, St. St.: Dansk Blod mig gjennem Hjertet rinder. Side iii-iv (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Randers Avis, nr 77 (16-5-1844), spalte 5, med titlen: De danske Qvinders Priis.
 note til titel Førstelinie: Dansk Blod mig gjennem Hjærtet rinder.

[3b] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 1-26 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[3c] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 27-103 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[3d] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 104-32 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[3e] Blicher, St. St.: Letacq. Side 133-200 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[3f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 201-26 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[3g] Blicher, St. St.: En Jydsk Mordbrænderhistorie. Side 227-36 (1846, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[3h] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48 (1846, novelle(r))
1871 i: Noveller [3l] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s647] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 647-60
1895 indgår i: Herregaardshistorier [g] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen. Side 201-18
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s291] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen I. Side [291]-98
1932 i: Samlede Skrifter [30s202] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen

[4a] Blicher, St. St.: Fortid Nutid Fremtid. Side iii-iv (1846, digte)
[4b] Blicher, St. St.: Telse. Side 1-85 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[4c] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 86-118 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[4d] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 119-41 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[4e] Blicher, St. St.: Eva. Side 142-72 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[4f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 173-219 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[4g] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 220-40 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[4h] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 241-52 (1846, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[4i] Blicher, St. St.: Den jydske, hvide Dame. Side 259-62 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[5a] Blicher, St. St.: Til hvem der vil tilegne sig det. Side iii-iv (1846, digte)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1b] Senere udgave: Til hvem der vil tilegne sig det. Side lxiii-lxiv

[5b] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 1-57 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[5c] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Syden. Side 58-109 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[5d] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 110-48 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[5e] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 148-86 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[5f] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 187-207 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[5g] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 208-43 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[5h] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 244-84 (1846, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[6a] Blicher, St. St.: Voxet op blandt gamle Grave. [upagineret side] (1847, digte)
[6b] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 1-24 (1847, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[6c] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 25-102 (1847, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[6d] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 103-40 (1847, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[6e] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side 141-71 (1847, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[6f] Blicher, St. St.: Leonore. Side 172-93 (1847, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[6g] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 194-218 (1847, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[6h] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 219-33 (1847, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[6i] Blicher, St. St.: Marie. Side 234-55 (1847, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[6j] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 256-65 (1847, novelle(r))
1871 i: Noveller [3n] Senere udgave: Valbypigen. Side 363-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s667] Senere udgave: Valbypigen. Side 667-79
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [k] Senere udgave: Valbypigen. Side 267-77
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s496] Senere udgave: Valbypigen. (Fortalt af Peer Spillemand). Side [496]-502
1932 i: Samlede Skrifter [30s225] Senere udgave: Valdbypigen

[7a] Blicher, St. St.: Nordlys - mislyd ej Landsmand dette Ord. [upagineret side] (1847, digte)
[7b] Blicher, St. St.: Viinhandleren og Herremanden. Side 1-54 (1847, digte)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[7c] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 55-79 (1847, digte)
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[7d] Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Side 80-228 (1847, digte)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[7e] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 229-46 (1847, digte)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[7f] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50 (1847, digte)
1871 i: Noveller [3m] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s661] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 661-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s300] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen II. Side [300]-02
1932 i: Samlede Skrifter [30s237] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen II