Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Paa Sømands Tro og Love

Drachmann, Holger: Paa Sømands Tro og Love, (1878, novelle(r), dansk) 👓
af Holger Drachmann
illustrationer af P.S. Krøyer
Detaljer
Paa Sømands Tro og Love. Med et Titelbillede af S. Krøyer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [4] 331 sider + tavle
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udkom 18-10-1878.
 note til titel Side 1-2: Forord [digt, første linie: Stod jeg i Maaneskin].
 note til titel 2. Oplag, 1878.
 note til titel 3. Oplag, 1886. 335 sider.
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Internet Archive
Oversigt over andre udgaver:
1907 i: Samlede poetiske Skrifter [3s120] Senere udgave: Paa Sømands Tro og Love. (Efteraar 1878)
1969 [Uddrag] Senere udgave: Sømandshistorier. Uddrag af: Paa Sømands Tro og Love. Vignetter af Harriet Ask
kollaps Indhold

[s003] Drachmann, Holger: Af Bjørneslægtens Familjehistorie (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for siderne 5-156.

[s005] Drachmann, Holger: Det store Pintseslag (1878, novelle(r))
[s056] Drachmann, Holger: Bjørn Sivertsens Brudefærd (1878, novelle(r))
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [e] Senere udgave: Bjørn Sivertsens Brudefærd

[s082] Drachmann, Holger: Hvor bliver Jollen af? (1878, digte)
[s091] Drachmann, Holger: Cyprianus (1878, novelle(r))
[s111] Drachmann, Holger: Skarp Lud (1878, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ad] Senere udgave: Skarp Lud
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [o] Senere udgave: Skarp lud

[s135] Drachmann, Holger: Hun kuler op (1878, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Carl Locher (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 49 (8-9-1878), side 455-57, med tegning af C. Locher.

[s151] Drachmann, Holger: Den store Bjørns Endeligt (1878, digte)
1896 indgår i: Sømandshistorier [af] Senere udgave: Den store Bjørns Endeligt
1909 indgår i: Udvalgte Arbejder [f] Senere udgave: Den store Bjørns Endeligt

[s155] Drachmann, Holger: [Andre Historier] (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for siderne 157-331.

[s157] Drachmann, Holger: Sølvskibet (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Wisbechs Almanak 1878, illustreret (af C. Locher).

[s222] Drachmann, Holger: En Nutids Saga (1878, novelle(r))
1896 indgår i: Sømandshistorier [ba] Senere udgave: En Nutids Saga
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ny dansk Folkekalender for 1878, illustreret.
 note til titel Også trykt i: Folkets Almanak 1878.

[s245] Drachmann, Holger: Simon Sundeveds Englandsrejse (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkets Almanak for 1875.

[s286] Drachmann, Holger: Toget mod Anholt (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Wisbechs Almanak for 1875, undertitel: En Sømandshistorie fra Aarhundredets Begyndelse. Med Forfatterens Illustrationer.

[s314] Drachmann, Holger: En Strandvaskers Historie (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Den store nordiske Almanak for 1878.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.