Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Samuel Richardson (1689-1761)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Richardson, Samuel]: Pamela eller Den belønnede Dyd. Først skrevet i Engelsk og nu i Dansk oversat af L. [ie: Barthold Johan Lodde]. 1-4. Part. Kbh., [1743-46] (1743-46, roman) BD4:sp484
originaltitel: Pamela or Virtue rewarded, 1740
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
forord af Hans Peter Anchersen (1700-1765)
kollaps Noter
 note til oversat titel Hver part har en fortale. Fortalen til 1. Part af Hans Peter Anchersen, 1743 [Bibliotheca Danica, angiver fejlagtigt navnet som Joh. Pet. Anchersen].
 Note (andet) anonym [Haywood, Eliza]: Antipamela eller den opdagede falske Uskyldighed i Syrenes, Bedrifter og Hændelser, eller een sandfærdig og ved daglig Erfarenhed bekræftet Historie. Af det Engelske oversat [af Fr.Chr. Schønau]. ♦ Kbh., 1749. 1-2. D. (1749, roman) BD4:sp487
originaltitel: The Anti-Pamela or Feign'd innocence detected, 1741
Detaljer
af Eliza Haywood (1693-1756, sprog: engelsk)
oversat af Frederik Christian Schönau (1728-1772)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bibliotheca Danica har noten: Eleazar Mauvillon angives som fransk Oversætter, er maaske Forfatter. Mauvillon, Eleazar de (fransk)
 note til titel Bogen er satire over Samuel Richardson: Pamela or virtue rewarded, 1740.
 note til titel Der findes også en fingeret oversættelse fra engelsk, men skrevet på fransk af Claude Villaret (ca. 1715-66) udgivet 1742 med titlen: Antipamela ou memoires de M. D.***.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside A celebration of women writers
 Note (baseret på værk) anonym: Historien om den dydige Klarisse Harlove. I Dansk oversat. ♦ Kbh., 1766. 164 sider (1766, roman) BD4:sp487
originaltitel: Die Wege der Tugend, 1765
Detaljer
af Friedrich Wilhelm Streit (1741-1793, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, 1936: side 222: Det er ikke Richardsons store Brevroman, men et lille tredie-Persons-fortællende Kompendium af dens Handling foretaget af Fr. Wilh. Streig og oversat fra hans tyske Original.
 Bog anonym [Richardson, Samuel]: S. T. Hvad Dem behager. Første Stykke kaldet Tossen. Udgivet og skienket til den nye Skole-Anstalt for forladte Børn af Barthold Joh. Lodde. ♦ Kbh., 1771. 70 sider (1771, roman) BD4:sp487
originaltitel: The History of Sir Charles Grandison, 1753-54
Detaljer
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
1780-82 Senere udgave: Sir Carl Grandisons Historie. I en Samling af Breve. Overs. af Engelsk [ved Hans Chr. Amberg]. ♦ Kbh., 1780-82. 1-7. Deel
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder en passage fra Samuel Richardson: The History of Sir Charles Grandison.
 Note (andet) anonym: Thatlei, eller den af sine Lidenskaber hendragne og igien lykkeligen til Eftertanke bragte Engelske Adelsmand ... En Engelsk Historie af Grandisson. ♦ Kbh., 1774. 80 sider (1774, novelle(r)) BD4:sp487
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, 1936: side 230: Dette Skrift er en fuldstændig slavisk Richardson-Kopi. Helten er en Lovelace, der ved Himmelens Indgriben omvender sig til Dyden.
 Bog Richardson, Samuel: Sir Carl Grandisons Historie. I en Samling af Breve. Overs. af Engelsk [ved Hans Chr. Amberg]. ♦ Kbh., 1780-82. 1-7. Deel (1780-82, roman) BD4:sp484
Detaljer
oversat af H.C. Amberg, f 1749 (1749-1815)
1771 1. udgave: S. T. Hvad Dem behager. Første Stykke kaldet Tossen. Udgivet og skienket til den nye Skole-Anstalt for forladte Børn af Barthold Joh. Lodde. ♦ Kbh., 1771. 70 sider
 Bog Richardson, Samuel: Miss Clarissa Harlowes Historie. I en Samling af Breve. Overs. af Engelsk [ved H. C. Amberg]. ♦ Kbh., 1783-88. 1-8. Deel (1783-88, roman) BD4:sp484
originaltitel: Clarissa or the history of a young lady, 1747-48
oversat af H.C. Amberg, f 1749 (1749-1815)
 Note (andet) Baden, Charlotte: Den fortsatte Grandison. I sexten Breve. Kbh., 1785. 121 sider (1785, roman) BD4:sp443
Detaljer
af Charlotte Baden (1740-1824)
1792 Senere udgave: Den fortsatte Grandison. Tilligemed et Brev til Forfatterinden, hendes Svar, og en Fortælling. Kbh., Malling, 1792. 129 sider
kollaps Noter
 note til titel Aftryk af: Bibliothek for det smukke Kiøn, 1. bind, 1784.
 note til titel En fri fortsættelse af Richardson: The history of Sir Charles Grandison (1754), oversat til dansk 1780-82: Sir Carl Grandisons Historie. Richardson, Samuel (engelsk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

pil op Til toppen af siden