Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sophus Schandorph (1836-1901)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-
Tilskueren, 1884-
Illustreret Tidende, 1884-
Nyt Dansk Månedsskrift, 1870:1-
Ny Jord, 1888:1-
Ungt Blod, 1895-96:s14-15
Nær og Fjern, 1879:8-
Nordstjernen, 1888-89-
 Bog Schandorph, S.: Digte. ♦ Kjøbenhavn, Wilhelm Priors Forlag, 1863. [2] 121 sider (1863, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning (side 120-01 mangler) af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Schandorph, S.: »Ude i Skoven«. Dramatiske Scener. ♦ Schubothe, 1867. 144 sider (1867, dramatik)
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s305]] [Digte]. Side [305]-16 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Hvi er Du taus, hvi er Du mørk? [2:] Ved en Vens Afreise til Grækenland. [3:] Reiselængsel. [4:] Opraab. [5:] Du kjender de gamle Sange.
 Bog Schandorph, S.: Nye Digtninger. ♦ Schubothe, 1868. iv + 168 sider (1868, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (oversætter) Merimée, P.: Fra Bartholomæusnattens Tid. En historisk Roman. Overs. af S. Schandorph. Med et Forord af G. Brandes. 1871. VIII + 282 sider (1871, roman) EMP4430
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
forord af Georg Brandes (1842-1927)
1832 1. udgave: Brødrene. Karaktermaleri fra Carl den Niendes Regjeringstid. Overs. af A.C. Clausen. Deel 1-2. 1832, XVI + 104 + 126 sider. (Nyeste Roman Bibliothek)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VIII: Forord, signeret G.B.
 Trykt i periodicum (oversætter) Mérimée, Prosper: De misfornøjede (1872, dramatik)
originaltitel: Les mecontents, 1830
del af: Nyt Dansk Månedsskrift
Detaljer
af Prosper Mérimée (1803-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Dansk Maanedsskrift, 4. Bind, April-December, side 445-87.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Udvalg af Soranske Digte og Sange. Udgivne af Soranske Samfund ved S. Schandorph. (Fortsættelse af Soransk Tidsskrift). ♦ Kjøbenhavn, i Kommission i C.G. Iversens Boghandel (E.S. Tillge), 1872. [5] 129 sider (1872, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Forord, signet: S. Schandorph].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s001]] [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Jerndorff (1875, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Førstelinie: Saa alvorsfuldt, saa stille.
 Bog Schandorph, S.: Nogle Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1875. [2] + 190 sider (1875, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s234]] [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Kittendorff. Side 234 (1875, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Førstelinie: Kom nu, Gennaro, Attilio, kom!
 Bog Schandorph, S.: Fra Provinsen. Fortællinger og Skizzer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [1] 316 sider (1876, novelle(r)) 👓
Detaljer
1891 Senere udgave: Ti Fortællinger. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn,, C.A. Reitzels Forlag, 1891. [1] 544 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til den geniale Kunstner Kristian Mantzius med Tak for trofast Venskab fra Forfatteren.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Biblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 224 (15-10-1876), side 14-15 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-73 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s001] Senere udgave: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-53
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nyt Illustreret Ugeblad, 3. Aargang, Nr. 41 (12-10-1873) til Nr. 45 (9-11-1873).
[s075] Schandorph, S.: En exileret Students Hændelser. Side [75]-143 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s055] Senere udgave: En exileret Students Hændelser. Side [55]-104
1901 i: Fortællinger [1s063] Senere udgave: En eksileret Students Hændelser
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, bind 4, 1875, nr. 134, side 3-8, Nr. 135, side 6-10, Nr. 136, side 5-9.
[s145] Schandorph, S.: Et Oprør. Side [145]-88 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s105] Senere udgave: Et Oprør. Side [104]-36
1901 i: Fortællinger [1s105] Senere udgave: Et Oprør
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i 19. Aarhundrede, 1875, Okt-Dec og 1876 Jan-Mar, side 346-77.
[s189] Schandorph, S.: En Enkestand. Side [189]-290 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s137] Senere udgave: En Enkestand. Side [137]-210
1901 i: Fortællinger [1s001] Senere udgave: En Enkestand
[s291] Schandorph, S.: To Matadorer. Side [291]-316 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s211] Senere udgave: To Matadorer. Side [211]-29
 Bog (oversætter) Zola, Emilie: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3hc]] Den lille Landsby (1877, novelle(r)) EMP 97
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 253 (6-5-1877), side 5-6.
 Bog (oversætter) Zola, Emilie: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3hd]] Min Nabo Jacques (1877, novelle(r)) EMP 97
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 253 (6-5-1877), side 6-8.
 Bog (oversætter) Zola, Emilie: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3hb]] Smeden (1877, novelle(r)) EMP 97
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 252 (29-4-1877), side 6-8.
 Bog (oversætter) Zola, Emilie: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [3ha]] Den store Michu (1877, novelle(r)) EMP 97
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 252 (29-4-1877), side 4-6.
 Bog (oversætter) Legouvé, E.: Han bestiller ingen Ting. Komedie i 1 Akt paa rimede Vers ved S. Schandorph. ♦ 1878 (1878, dramatik)
Detaljer
af Ernest Legouvé (1807-1903, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Schandorph, S.: Uden Midtpunkt. Fortælling. ♦ Reitzel, 1878. 304 sider (1878, roman)
Detaljer
1904 i: Romaner [1a] Senere udgave: Uden Midtpunkt
1914 Senere udgave: Uden Midtpunkt. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1914. 256 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1879.
 Bog Schandorph, S.: Fem Fortællinger. ♦ Reitzel, 1879. 482 sider (1879, novelle(r))
Detaljer
1891 Senere udgave: Ti Fortællinger. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn,, C.A. Reitzels Forlag, 1891. [1] 544 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1879, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Hvordan han fik hende (1879, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s231] Senere udgave: Hvordan han fik hende. Side [231]-55
1901 i: Fortællinger [1s133] Senere udgave: Hvordan han fik hende
[b] Schandorph, S.: En fattig Drengs Ungdomseventyr (1879, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s257] Senere udgave: En fattig Drengs Ungdomsæventyr. Side [257]-357
1901 i: Fortællinger [1s155] Senere udgave: En fattig Drengs Ungdomseventyr
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), fra Nr. 62 (8-12-1878), side 93-95, Nr. 63 (15-12-1878), side 110-12, Nr. 65 (29-12-1878), side 139-42, Nr. 66 (5-1-1879), side 148-53, Nr. 67 (12-1-1879), side 158-62, Nr. 68 (19-1-1879), side 168-73, Nr. 69 (26-1-1879), side 182-84, Nr. 70 (2-2-1879), side 187-91, Nr. 71 (9-2-1879), side 195-200, til Nr. 72 (16-2-1879), side 205-08.
[c] Schandorph, S.: I Gjæstgivergaarden (1879, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s359] Senere udgave: I Gjæstgivergaarden. Side [359]-74
1901 i: Fortællinger [1s239] Senere udgave: I Gæstgivergaarden
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 20 (17-2-1878), side 191-94 og 196. Med Tegning af Th. Philipsen.
[d] Schandorph, S.: Kagepigen (1879, novelle(r))
1884 Senere udgave: Kagepigen. Original Fortælling af S. Schandorph. Feuilleton til "Vestsl. Tid.". ♦ Tønder, "Vestslesvigs Tidende"s Bogtrykkeri, 1884. 161 sider
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s375] Senere udgave: Kagepigen. Side [375]-500
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Nutidens Romanbibliotek, fra 1. hæfte.
[e] Schandorph, S.: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden (1879, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s501] Senere udgave: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden. Side [501]-44
1901 i: Fortællinger [1s253] Senere udgave: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden
 Note (andet) Kaalund, H. V.: Idealitet og Realitet. Redegjørelse og slutteligt Gjensvar til Digteren Dr. phil. S. Schandrorph. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1879. 16 sider (1879, digte)
del af: Nær og Fjern
Detaljer
af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af tidelbladet: Oprindelig trykt i "Nær og Fjern", Nr. 359.
 url Fuld visning af bogen (sidste side mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schandorph, S.: Unge Dage. Fortælling på Vers. ♦ C.A. Reitzel, 1879. 228 sider (1879, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1879.
 anmeldelse Jyllandsposten 2-11-1879, side 2-3 [Anmeldelse, signeret: -z] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schandorph, S.: Smaafolk. Fortælling. ♦ Reitzel, 1880. 314 sider (1880, roman)
Detaljer
1902 Senere udgave: Smaafolk. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1902. 236 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
1904 i: Romaner [1b] Senere udgave: Smaafolk
1912 Senere udgave: Smaafolk. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1912. 232 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
 Trykt i periodicum (oversætter) Becquer, Gustavo Adolfo: Guldarmbaandet. Af Gustavo Adolfo Becquer. Oversat fra Spansk af Dr. S. Schandorph (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til titel Med note om forfatteren.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 208 (25-9-1881), side 511-14.
 Trykt i periodicum (oversætter) Zola, Emile: Hvad jeg ønsker. Skrevet i Forf.s. 18de Aar. Oversat af S. Schandorph (1881, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
illustrationer af Félix Régamey (1844-1907, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 205, efter teksten autograf i faksimile, med Tegning af Félix Régamey.
 Trykt i periodicum (oversætter) Richepin, Jean: Mordermesterstykket. Af Jean Richepin ved S. S. (1881, novelle(r)) 👓
originaltitel: Le chef-d'oeuvre du crime, 1876
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Jean Richepin (1849-1930, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i Le Figaro 19-11-1876. Udgivet i bogform i samlingen: Les Morts bizarres, 1877.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 195 (26-6-1881), side 385-87 og 196 (3-7-1881), side 398-402.
 url Fuld visning af den franske tekst fra Le Figaro på: Link til ekstern webside Gallica
 Trykt i periodicum (oversætter) Rueda, Lope de: Timbria (1881, dramatik) 👓
originaltitel: Coloquio de Timbria, 1567
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Lope de Rueda (1510-1565, sprog: spansk)
kollaps Noter
 note til titel Forfatterens værker blev først trykt efter hans død, første gang 1567.
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 185 (1881), side 297-98, del af artiklen: En gammel spansk Dramatiker. Af Dr. S. Schandroph.
 url Fuld visning af den spanske tekst (fra side: fol. 37r) på: Link til ekstern webside Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
 Bog Schandorph, S.: Thomas Fris's Historie. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn C.A. Reitzels Forlag, 1881. 1-2 Del, 281 + 403 sider (1881, roman) 👓
Detaljer
1904 i: Romaner [2] Senere udgave: Thomas Fris' Historie
1911 Senere udgave: Thomas Fris' Historie. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1911. 413 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum (oversætter) Giusti, Giuseppe: [Digte] (1882, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Giuseppe Giusti (1809-1850, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 232 (12-3-1882), side 286-92, del af artiklen: Giuseppe Giusti. En italiensk Frihedsdigter i det 19de Aarhundrede. Af Dr. S. Schandorph.
 Bog Schandorph, S.: Novelletter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1882. 274 [1] sider. Pris: kr. 3,50 (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 272 (17-12-1882), side 139-40 og 142 [Anmeldelse, signeret: O.B]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Victor Hugo i Newport. Side [1]-34 (1882, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 172 (16-1-1881), side 165-72, Novellette af S. Schandorph, [Med vignet].
[s035] Schandorph, S.: Aftenpassiar. Side [35]-67 (1882, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Emil Rosenstand (1859-1932)
illustrationer i periodicum: Carl Thomsen (1847-1912)
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [a] Senere udgave: Aftenpassiar
1901 i: Fortællinger [1s291] Senere udgave: Aftenpassiar
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nt. 129 (21-3-1880), side 253-58, med 3 tegninger af E. Rosenstand og Carl Thomsen.
[s069] Schandorph, S.: Dilettantkomedien. Side [69]-209 (1882, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [1s309] Senere udgave: Dilettantkomedien
[s211] Schandorph, S.: Kjærlighed fra Trommesalen. Side [211]-47 (1882, novelle(r))
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [c] Senere udgave: Kjærlighed paa Trommesalen
1901 i: Fortællinger [1s387] Senere udgave: Kærlighed paa Trommesalen
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 206 (11-9-1881), side 491-98, Novellette af S. Schandorph. Med 2 Tegninger af Th. Philipsen.
[s249] Schandorph, S.: Stine bliver Gaardmandskone. Side [249]-74 (1882, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [1s409] Senere udgave: Stine bliver Gaardmandskone
 Bog Schandorph, S.: Samlede Digte. Ældre og Nyere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. [2] + xxxix + 236 sider (1882, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side i-xxxix: Min Ven Præsten og jeg. (En Slags Fortale til denne Digtsamling) [Digt.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 272 (17-12-1882), side 139-40 og 142 [Anmeldelse, signeret: O.B]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Schandorph, S.: Et Aar i Embede. Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1883. 375 sider. Pris: kr. 4,50 (1883, roman)
Detaljer
1904 i: Romaner [3a] Senere udgave: Et Aar i Embede
1907 Senere udgave: Et Aar i Embede. ♦ Gyldendal, 1907. 264 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 316 (21-10-1883), side 32-34 [Anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Fornuftgiftermaalet (1884, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tilskueren, 1884, side 169-78.
 Artikel (forord) Petersen, Johannes: Hjærter og Hjærner. Med et Forord af Dr. phil. S. Schandorph. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisions Forlag, 1884. 64 sider (1884, digte) 👓
Detaljer
af uidentificeret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [5-7]: Forord [Signeret: Kjøbenhavn, Oktober 1884. S. Schandorph].
 note til titel 2. Oplag, 1884.
 anmeldelse Morgenbladet 15-12-1884, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schandorph, S.: Kagepigen. Original Fortælling af S. Schandorph. Feuilleton til "Vestsl. Tid.". ♦ Tønder, "Vestslesvigs Tidende"s Bogtrykkeri, 1884. 161 sider (1884, roman)
del af: Vestslesvigs Tidende
Detaljer
1879 indgår i: Fem Fortællinger [d] 1. udgave: Kagepigen
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vestslesvigs Tidende fra 19-8-1884 til 18-9-1884. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [108]] Rokkoko (1884, digte)
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Studium. Tegning af Erik Henningsen (1884, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, 1883-84, Nr. 363 (28-9-1884), side [633]-34, [tekst til tegning af Erik Henningsen, efter teksten: S. Schandorph].
 Bog Schandorph, S.: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1884. 410 sider (1884, roman) 👓
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
1894 Senere udgave: Skovfogedbørnene. En Fortælling. [2. Udgave]. ♦ Reitzelske Forlag, 1894. 269 sider
1904 i: Romaner [3b] Senere udgave: Skovfogedbørnene
1905 Senere udgave: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1905. 310 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Sorø Amtstidende 1908.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Schandorph, S.: Fremmed og hjemligt. Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1885. 301 [1] sider (1885, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Novellen Sygebesøget mangler i indholdsfortegnelsen.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 6-7-1885 [Anmeldelse].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 27-11-1885 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Carlo Gozzi i Sacchis Trup. Side [1]-164 (1885, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s001] Senere udgave: Carlo Gozzi i Sacchis Trup. Side [1]-104
kollaps Noter
 note til titel Side 163-64: [Note og ordforklaringer].
 note til titel Uddrag af noten side 163: Stoffet til denne Fortælling er taget af Carlo Gozzis Erindringer ("Memoire inutili della vita di C.G. scritte da lui medesimo e pubblicate per umiltà", I-III. Venezia, 1797) ... Man kan gjerne kalde Fortællingen en Pastiche. Af egen Opfindelse er der ikke ret meget i den ...
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 261 (1-10-1882), side 1-4, Nr. 262 (8-10-1882), side 20-22, Nr. 263 (15-10-1882), side 28-34, Nr. 264 (22-10-1882), side 41-46, Nr. 265 (29-10-1882), side 52-56, Nr. 266 (5-11-1882), side 62-65, Nr. 267 (12-11-1882), side 76-81, Nr. 268 (19-11-1882), side 90-94, Nr. 269 (26-11-1882), side 101-05 og Nr. 270 (3-12-1882), side 110-13.
[s165] Schandorph, S.: Kommissionæren. Side [165]-93 (1885, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [e] Senere udgave: Kommissionæren
1901 i: Fortællinger [1s425] Senere udgave: Kommissionæren
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Folkets Almanak for 1883 (udkom 1882), med tegninger af H. Tegner.
[s195] Schandorph, S.: Fra en Kunstrejse. Side [195]-224 (1885, novelle(r))
[s225] Schandorph, S.: En Oldenborregrosserer. Side [225]-50 (1885, novelle(r))
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: En Oldenborregrosserer
1901 i: Fortællinger [2s143] Senere udgave: En Oldenborregrosserer
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 300 (1-7-1883), side 479-81 og 484-85.
 note om føljeton Brudstykke trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 11 (15-12-1889).
[s251] Schandorph, S.: Sygebesøget. Side [251]-69 (1885, novelle(r))
illustrationer i periodicum: P. Tom-Petersen (1861-1926)
1901 i: Fortællinger [2s415] Senere udgave: Sygebesøget
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Nr. 325(23-12-1883), side 150-51 og 154-55, under titlen: Sygebesøget. Af S. Schandorph. Med Vignet af Tom Petersen.
[s271] Schandorph, S.: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Side [271]-301 (1885, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Erik Henningsen (1855-1930)
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [g] Senere udgave: En Kjøbenhavnertur i gamle Dage
1901 i: Fortællinger [2s121] Senere udgave: En Københavnstur i gamle Dage
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fastelavn 1884, Nr. 334 (24-2-84), side 258-59, 261-63 og 266, under titlen: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Fortælling af S. Schandorph. Med Vignet af Erik Henningsen.
 Bog Schandorph, S.: Det gamle Apothek. Fortælling. ♦ Reitzel, 1885. 448 sider (1885, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Det gamle Apothek. Fortælling. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1903. 352 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
1904 i: Romaner [4a] Senere udgave: Det gamle Apothek. (1885). Side 1-251
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1885 [Anmeldelse].
 Bog Schandorph, S.: Sex Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1886. 297 [1] sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), Kjøbenhavn) (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [299]: Indhold.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 28-11-1886 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Tre Fuldmægtige. Side [1]-58 (1886, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: De tre Fuldmægtige.
[s059] Schandorph, S.: Kobbersmeden. Side [59]-78 (1886, novelle(r))
[s079] Schandorph, S.: Partikulier Petersen. Side [79]-124 (1886, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [1s445] Senere udgave: Partikulier Petersen. Side [445]-74
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, 1885-86, side 314-15, 326-27, 338-39 og 350.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[s125] Schandorph, S.: Et Glimt. Side [125]-47 (1886, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s105] Senere udgave: Et Glimt
[s149] Schandorph, S.: Hertugen. Side [149]-83 (1886, novelle(r))
[s185] Schandorph, S.: Kjærestesorg. Side [185]-297 (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
del af: Klokken 5
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen fra Aargang 1886, Nr. 1 (13-12-1885) til Nr. 18 (11-4-1886).
 note om føljeton Føljeton i Klokken 5 fra 21-3-1923 til 4-5-1923 i 32 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Vestsjællands Social-Demokrat fra 28-5-1923 til 23-6-1923 i 22 afsnit, under titlen: Kærestesorg. Roman af Sophus Schandorph. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Schandorph, S.: Fest- og Søgnedage. Digte og Sange. ♦ Reitzel, 1886. 173 sider (1886, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 10-4-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Skovbal (1886-87, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, 1886-87, side 481-83, 494-96 og 507-09.
 Dramatik Schandorph, S.: Valgkandidater. Lystspil i fire Akter. ♦ Reitzel, 1886. 181 sider (1886, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Juleroser 1886 [?]] Juleaften i Hønsehuset (1886, novelle(r))
Detaljer
1888 indgår i: Fra Isle de France og fra Sorø Amt [c] Senere udgave: Juleaften i Hønsehuset
1901 i: Fortællinger [2s469] Senere udgave: Juleaften i Hønsehuset. Side [469]-82
1912 indgår i antologien: Småfortællinger [s009] Senere udgave: Juleaften i Hønsehuset. Side [9]-23
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s294] Senere udgave: Juleaften i Hønsehuset. Side 294-[306]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s229] Senere udgave: Juleaften i Hønsehuset. Side 229-[42]
1966 indgår i antologien: Jul i hjemmet 1966 [s033] Senere udgave: Juleaften i hønsehuset. Side 33-42
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Dramatik Schandorph, S.: Uden Midtpunkt. Skuespil i fire Akter. ♦ Reitzel, 1886. 160 sider (1886, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Schandorph, S.: Fra Isle de France og fra Sorø Amt. Fire Fortællinger. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1888. 354 sider (1888, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 25-5-1888 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Den store Mademoiselle (1888, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s169] Senere udgave: Den store Mademoiselle
[b] Schandorph, S.: Poesie og Mejeri (1888, novelle(r))
[c] Schandorph, S.: Juleaften i Hønsehuset (1888, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
[d] Schandorph, S.: Natmandens Datter (1888, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1887, side 265-85.
 Bog Schandorph, S.: Från Isle de France och Sorø Amt. Öfvers. af Erik Jäderin. ♦ S. Skiby, 1888. 307 sider (1888, novelle(r))
oversat af Erik Jäderin (sprog: svensk)
 Bog (oversætter) Molière: Scapins Gavtyvestreger. Komedie i 3 Akter af Molière. Oversat af Dr. S. Schandorph. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 136 sider (1888, dramatik) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 30
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s143] 1. udgave: Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [3]-5: [Forord om Molière, usigneret].
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Studie fra det gamle Versailles (1888, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tilskueren, 1888, side 1-12.
 Bog Schandorph, S.: Birgittes Skæbne. Roman. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1888. 482 sider (1888, roman)
Detaljer
1904 i: Romaner [4b] Senere udgave: Birgittes Skæbne. (1888). Side 253-517
kollaps Noter
 url Fuld visning af anmeldelsens tekst på: Link til ekstern webside Henrik Pontoppidan
 anmeldelse Politiken 3-12-1888, side 1, og 4-12-1888 [Anmeldelse af Henrik Pontoppidan]. Pontoppidan, Henrik Henrik Pontoppidan
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: En Forlovelse (1889, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tilskueren, 1889, side 115-55.
 Bog Schandorph, S.: [indgår i antologien: Juleroser 1889 [?]] En "behagelig" Juleaften (1889, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af H.A. Brendekilde (1857-1942)
1890 indgår i: Fra Udlandet og fra Hjemmet [d] Senere udgave: En "behagelig" Juleaften
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [k] Senere udgave: En behagelig Juleaften
1901 i: Fortællinger [2s161] Senere udgave: En "behagelig" Juleaften
1947 Senere udgave: En behagelig Juleaften. Illustreret af Carlo Wognsen. ♦ Aalborg, [ikke i boghandlen], 1947. 17 sider, illustreret
1950 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [3k] Senere udgave: En "behagelig" juleaften
1953 indgår i antologien: En julegave [s009] Senere udgave: En behagelig juleaften
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Ole Ravn: De bedste julehæftehistorier 1880-1980. Chr. Erichsen, 1987.
 Bog Schandorph, S.: Stillelivs-Folk (1889, roman)
Detaljer
1904 i: Romaner [5a] Senere udgave: Stillelivs-Folk. Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1889. 304 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 7-6-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schandorph, S.: Fra Udlandet og fra Hjemmet. Fortællinger. ♦ Reitzel, 1890. 325 sider (1890, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 5-11-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Agnes (1890, novelle(r))
[b] Schandorph, S.: Villaen (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Tryk i Af Dagens Krønike, 1889, side 541-88.
[c] Schandorph, S.: Valgtryk (1890, novelle(r))
1900 indgår i: Udvalgte Fortællinger [j] Senere udgave: Valgtryk
1901 i: Fortællinger [2s453] Senere udgave: Valgtryk
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [p] Senere udgave: Valgtryk
[d] Schandorph, S.: En "behagelig" Juleaften (1890, novelle(r))
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
 Bog Schandorph, S.: Ti Fortællinger. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn,, C.A. Reitzels Forlag, 1891. [1] 544 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), Kjøbenhavn) (1891, novelle(r)) 👓
Detaljer
1876 1. udgave: Fra Provinsen. Fortællinger og Skizzer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [1] 316 sider
1879 1. udgave: Fem Fortællinger. ♦ Reitzel, 1879. 482 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Titelbladet har betegnelsen "Andet Oplag", men der er tale om en samlet udgave af to tidligere samlinger.
 note til titel På titelbladet også: [Liste med titlerne på noveller].
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: Af ovennævnte Fortællinger udkom de fem første i Aaret 1876 under Titel: Fra Provinsen og de fem sidste i Aaret 1879 under Titel: Fem Fortællinger.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-53 (1891, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s001] 1. udgave: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-73
[s055] Schandorph, S.: En exileret Students Hændelser. Side [55]-104 (1891, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s075] 1. udgave: En exileret Students Hændelser. Side [75]-143
[s105] Schandorph, S.: Et Oprør. Side [104]-36 (1891, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s145] 1. udgave: Et Oprør. Side [145]-88
[s137] Schandorph, S.: En Enkestand. Side [137]-210 (1891, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s189] 1. udgave: En Enkestand. Side [189]-290
[s211] Schandorph, S.: To Matadorer. Side [211]-29 (1891, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s291] 1. udgave: To Matadorer. Side [291]-316
[s231] Schandorph, S.: Hvordan han fik hende. Side [231]-55 (1891, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [a] 1. udgave: Hvordan han fik hende
[s257] Schandorph, S.: En fattig Drengs Ungdomsæventyr. Side [257]-357 (1891, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [b] 1. udgave: En fattig Drengs Ungdomseventyr
[s359] Schandorph, S.: I Gjæstgivergaarden. Side [359]-74 (1891, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [c] 1. udgave: I Gjæstgivergaarden
[s375] Schandorph, S.: Kagepigen. Side [375]-500 (1891, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [d] 1. udgave: Kagepigen
[s501] Schandorph, S.: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden. Side [501]-44 (1891, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [e] 1. udgave: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden
 Bog Schandorph, S.: Paa Rejse. ♦ C.A. Reitzel, 1891. 354 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Marguerite (1891, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s427] Senere udgave: Marguerite
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Tidende, 1888-89, side 3-5, 14-15, 26 og 38-39, med undertitlen: Studie fra Frankrig.
[b] Schandorph, S.: Georg Jørgensens sidste Rejseæventyr (1891, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Føljeton i Tilskueren, 1890, side 26-59 og 154-80.
[c] Schandorph, S.: "Naifen" kommer (1891, novelle(r))
[d] Schandorph, S.: Ottavia Bonicelli (1891, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Føljeton i Tilskueren, 1890, side 535-65 og 619-38, med undertitlen: Fortælling fra Italien.
 Bog antologi: Poesi og Prosa. Sælges til Fordel for Friskolebørns Bespisning. Bidrag af S. Schandorph, Chr. Richardt, E. v. d. Recke, J. Krohn, Alfred Ipsen, Peter Minus, Elith Reumert og P. Fr. Rist. ♦ 1892. 40 sider (1892, digte)
Detaljer
af Christian Richardt (1831-1892)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
af Johan Krohn (1841-1925)
af uidentificeret
af Elith Reumert (1855-1934)
af P.F. Rist (1844-1926)
kollaps Indhold

[s19] Ipsen, Alfred: [Digt]. Side 19-20 (1892, digte)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Bog Schandorph, S.: Poet og Junker. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1892. 400 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1892, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bog (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 25-11-1892, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Dramatik Schandorph, S.: Hjemkomst. Lystspil i fire Akter. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. [2] 191 sider (1893, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til min kjære gamle Ven Pietro Krohn med Tak fra Forf.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Schandorph, S.: En pædagogisk Juleaften. Ill. af Erik Henningsen. ♦ 1893. 16 sider, illustreret (1893, novelle(r))
del af: Juleroser
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
kollaps Noter
 note til titel Tryk i Juleroser 1893.
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Replikker (1893-94, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Illustreret Tidende, 1893-94, side 343.
 Dramatik Schandorph, S.: Tre Appelsiner. Feeri i mange Tableaux. Frit efter Carlo Gozzi. ♦ Gyldendal, 1894. 157 sider (1894, dramatik)
originaltitel: Le tre melarancie
baseret på værk af Carlo Gozzi (1720-1806, sprog: italiensk)
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Erotik i Lømmelalderen (1894-95, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Illustreret Tidende, 1894-95, side 438-40, illustreret.
 Bog Schandorph, S.: Skovfogedbørnene. En Fortælling. [2. Udgave]. ♦ Reitzelske Forlag, 1894. 269 sider (1894, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1884. 410 sider
 Bog Schandorph, S.: Vilhelm Vangs Studenteraar. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1894. 346 sider (1894, roman)
 Bog Schandorph, S.: Alice og mindre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1895. 328 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 20-12-1895, Aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: -w.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Alice (1895, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s309] Senere udgave: Alice
[b] Schandorph, S.: Skoledrenge (1895, novelle(r))
[c] Schandorph, S.: Per Pérsen (1895, novelle(r))
1901 i: Fortællinger [2s389] Senere udgave: Pér Persen
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1892, side 497-519.
[d] Schandorph, S.: Indebrændt (1895, novelle(r))
 Bog Schandorph, S.: Frigjort. Roman. ♦ Gyldendal, 1896. 360 sider (1896, roman)
Detaljer
1905 i: Romaner [6b] Senere udgave: Frigjort
 Bog Schandorph, S.: Frøken Gram. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1897. 186 sider (1897, roman)
 Bog Schandorph, S.: Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1898. 273 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Fra Diligencetiden (1898, novelle(r))
[b] Schandorph, S.: Fra Firenze (1898, novelle(r))
[c] Schandorph, S.: En Stoiker (1898, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Wisbechs Illustrerede Almanak for 1893, illusreret af H.P. Lindeburg.
[d] Schandorph, S.: En Udenlandsrejse (1898, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1895, side 459-503.
[e] Schandorph, S.: En Himmelhund (1898, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Hans P. Lindeburg (1854-1932)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Wisbech's illustrerede Almanak, 43de Aargang, 1895 (udkom 189), ark B. Illustreret af H. P. Lindeburg.
[f] Schandorph, S.: Kirsten Kancelliraads Endeligt (1898, novelle(r))
 Bog Schandorph, S.: Lyriske Portrætter. ♦ Gyldendal, 1898. 115 sider, illustreret (1898, digte)
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Til Frokost (1898, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tilskueren, 1898, side 37-58.
 Bog Schandorph, S.: Gamle Billeder. Roman. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 411 sider (1899, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum Schandorph, S.: Vandgang (1899, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Tilskueren, 1899, side 974-96.
 Bog Schandorph, S.: Helga. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 297 sider (1900, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Schandorph, S.: Udvalgte Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1900. 320 sider. ("Gyldendals Bibliothek for Hjemmet") (1900, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Schandorph, S.: Aftenpassiar (1900, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s035] 1. udgave: Aftenpassiar. Side [35]-67
[b] Schandorph, S.: Dilettantkomedien (1900, novelle(r))
[c] Schandorph, S.: Kjærlighed paa Trommesalen (1900, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s211] 1. udgave: Kjærlighed fra Trommesalen. Side [211]-47
[d] Schandorph, S.: Stine bliver Gaardmandskone (1900, novelle(r))
[e] Schandorph, S.: Kommissionæren (1900, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s165] 1. udgave: Kommissionæren. Side [165]-93
[f] Schandorph, S.: En Oldenborregrosserer (1900, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s225] 1. udgave: En Oldenborregrosserer. Side [225]-50
[g] Schandorph, S.: En Kjøbenhavnertur i gamle Dage (1900, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s271] 1. udgave: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Side [271]-301
[h] Schandorph, S.: Tre Fuldmægtige (1900, novelle(r))
[i] Schandorph, S.: Kobbersmeden (1900, novelle(r))
[j] Schandorph, S.: Valgtryk (1900, novelle(r))
1890 indgår i: Fra Udlandet og fra Hjemmet [c] 1. udgave: Valgtryk
[k] Schandorph, S.: En behagelig Juleaften (1900, novelle(r))
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
 Bog Schandorph, Sophus: Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901. 1.-2. Bind, 474 [1] + 482 [1] sider. Pris: kr. 5,00 (1901, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgave for Folket.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Dagens Nyheder 7-10-1901, side 1-2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
kollaps Indhold

[1s001] Schandorph, Sophus: En Enkestand (1901, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s189] 1. udgave: En Enkestand. Side [189]-290
[1s063] Schandorph, Sophus: En eksileret Students Hændelser (1901, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s075] 1. udgave: En exileret Students Hændelser. Side [75]-143
[1s105] Schandorph, Sophus: Et Oprør (1901, novelle(r))
1876 indgår i: Fra Provinsen [s145] 1. udgave: Et Oprør. Side [145]-88
[1s133] Schandorph, Sophus: Hvordan han fik hende (1901, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [a] 1. udgave: Hvordan han fik hende
[1s155] Schandorph, Sophus: En fattig Drengs Ungdomseventyr (1901, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [b] 1. udgave: En fattig Drengs Ungdomseventyr
[1s239] Schandorph, Sophus: I Gæstgivergaarden (1901, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [c] 1. udgave: I Gjæstgivergaarden
[1s253] Schandorph, Sophus: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden (1901, novelle(r))
1879 indgår i: Fem Fortællinger [e] 1. udgave: Et Levnetsløb fortalt paa Kirkegaarden
[1s291] Schandorph, Sophus: Aftenpassiar (1901, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s035] 1. udgave: Aftenpassiar. Side [35]-67
[1s309] Schandorph, Sophus: Dilettantkomedien (1901, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s069] 1. udgave: Dilettantkomedien. Side [69]-209
[1s387] Schandorph, Sophus: Kærlighed paa Trommesalen (1901, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s211] 1. udgave: Kjærlighed fra Trommesalen. Side [211]-47
[1s409] Schandorph, Sophus: Stine bliver Gaardmandskone (1901, novelle(r))
1882 indgår i: Novelletter [s249] 1. udgave: Stine bliver Gaardmandskone. Side [249]-74
[1s425] Schandorph, Sophus: Kommissionæren (1901, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s165] 1. udgave: Kommissionæren. Side [165]-93
[1s445] Schandorph, Sophus: Partikulier Petersen. Side [445]-74 (1901, novelle(r))
1886 indgår i: Sex Fortællinger [s079] 1. udgave: Partikulier Petersen. Side [79]-124
[2s001] Schandorph, Sophus: Carlo Gozzi i Sacchis Trup. Side [1]-104 (1901, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s001] 1. udgave: Carlo Gozzi i Sacchis Trup. Side [1]-164
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
[2s105] Schandorph, Sophus: Et Glimt (1901, novelle(r))
1886 indgår i: Sex Fortællinger [s125] 1. udgave: Et Glimt. Side [125]-47
[2s121] Schandorph, Sophus: En Københavnstur i gamle Dage (1901, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s271] 1. udgave: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Side [271]-301
[2s143] Schandorph, Sophus: En Oldenborregrosserer (1901, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s225] 1. udgave: En Oldenborregrosserer. Side [225]-50
[2s161] Schandorph, Sophus: En "behagelig" Juleaften (1901, novelle(r))
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
[2s169] Schandorph, Sophus: Den store Mademoiselle (1901, novelle(r))
1888 indgår i: Fra Isle de France og fra Sorø Amt [a] 1. udgave: Den store Mademoiselle
[2s309] Schandorph, Sophus: Alice (1901, novelle(r))
1895 indgår i: Alice [a] 1. udgave: Alice
[2s389] Schandorph, Sophus: Pér Persen (1901, novelle(r))
1895 indgår i: Alice [c] 1. udgave: Per Pérsen
[2s415] Schandorph, Sophus: Sygebesøget (1901, novelle(r))
1885 indgår i: Fremmed og hjemligt [s251] 1. udgave: Sygebesøget. Side [251]-69
[2s427] Schandorph, Sophus: Marguerite (1901, novelle(r))
1891 indgår i: Paa Rejse [a] 1. udgave: Marguerite
[2s453] Schandorph, Sophus: Valgtryk (1901, novelle(r))
1890 indgår i: Fra Udlandet og fra Hjemmet [c] 1. udgave: Valgtryk
[2s469] Schandorph, Sophus: Juleaften i Hønsehuset. Side [469]-82 (1901, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
 Bog Schandorph, Sophus: Sidste Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1901. 294 sider. Pris: kr. 4,00 (1901, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Schandorph, Sophus: En pædagogisk Juleaften (1901, novelle(r))
[b] Schandorph, Sophus: Madam Rasmussens Begravelse (1901, novelle(r))
[c] Schandorph, Sophus: En Sporvognskonduktørs Erotik (1901, novelle(r))
[d] Schandorph, Sophus: Madam Larsen og hendes Mellembarn (1901, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1897, side 47-65.
[e] Schandorph, Sophus: Til Frokost (1901, novelle(r))
[f] Schandorph, Sophus: Min første Kærlighed (1901, novelle(r))
[g] Schandorph, Sophus: Vandgang (1901, novelle(r))
[h] Schandorph, Sophus: En meget slem Dreng (1901, novelle(r))
[i] Schandorph, Sophus: Grisen og Barnet (1901, novelle(r))
[j] Schandorph, Sophus: Den holstenske Major (1901, novelle(r))
 Bog Schandorph, Sophus: Ursulas Uheld. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1901. 152 sider. Pris: kr. 2,50 (1901, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 19-11-1901, side 2 [Anmeledse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Schandorph, Sophus: Smaafolk. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1902. 236 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1902, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1880 1. udgave: Smaafolk. Fortælling. ♦ Reitzel, 1880. 314 sider
 Bog Schandorph, S.: Det gamle Apothek. Fortælling. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1903. 352 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1885 1. udgave: Det gamle Apothek. Fortælling. ♦ Reitzel, 1885. 448 sider
 Bog Schandorph, S.: Romaner. Folkeudgave. ♦ Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1904-05. 1.-6. Bind (1904-05, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1a] Schandorph, S.: Uden Midtpunkt (1904, roman)
1878 1. udgave: Uden Midtpunkt. Fortælling. ♦ Reitzel, 1878. 304 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
[1b] Schandorph, S.: Smaafolk (1904, roman)
1880 1. udgave: Smaafolk. Fortælling. ♦ Reitzel, 1880. 314 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[2] Schandorph, S.: Thomas Fris' Historie (1904, roman)
1881 1. udgave: Thomas Fris's Historie. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn C.A. Reitzels Forlag, 1881. 1-2 Del, 281 + 403 sider
[3a] Schandorph, S.: Et Aar i Embede (1904, roman)
1883 1. udgave: Et Aar i Embede. Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1883. 375 sider. Pris: kr. 4,50
[3b] Schandorph, S.: Skovfogedbørnene (1904, roman)
1884 1. udgave: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1884. 410 sider
[4a] Schandorph, S.: Det gamle Apothek. (1885). Side 1-251 (1904, roman)
1885 1. udgave: Det gamle Apothek. Fortælling. ♦ Reitzel, 1885. 448 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[4b] Schandorph, S.: Birgittes Skæbne. (1888). Side 253-517 (1904, tekster)
1888 1. udgave: Birgittes Skæbne. Roman. ♦ C.A. Reitzels Forlag, 1888. 482 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
[5a] Schandorph, S.: Stillelivs-Folk. Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1889. 304 sider (1904, roman)
1889 1. udgave: Stillelivs-Folk
[5b] Schandorph, S.: Poet og Junker (1904, tekster)
[6a] Schandorph, S.: Vilhelm Vangs Studenteraar (1905, tekster)
[6b] Schandorph, S.: Frigjort (1905, roman)
1896 1. udgave: Frigjort. Roman. ♦ Gyldendal, 1896. 360 sider
 Bog Schandorph, Sophus: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Gyldendal, 1905. 310 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1905, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1884 1. udgave: Skovfogedbørnene. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1884. 410 sider
 Bog Schandorph, Sophus: Et Aar i Embede. ♦ Gyldendal, 1907. 264 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1907, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1883 1. udgave: Et Aar i Embede. Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1883. 375 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog Schandorph, Sophus: Thomas Fris' Historie. Folkeudgave. ♦ Gyldendal, 1911. 413 sider (1911, roman)
Detaljer
1881 1. udgave: Thomas Fris's Historie. Fortælling. ♦ Kjøbenhavn C.A. Reitzels Forlag, 1881. 1-2 Del, 281 + 403 sider
 Bog Schandorph, Sophus: Smaafolk. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1912. 232 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1880 1. udgave: Smaafolk. Fortælling. ♦ Reitzel, 1880. 314 sider
 Bog antologi: Småfortællinger. Af Sophus Schandorph, Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 95 sider (1912, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret 5. Marts 1912, Knud Bokkenheuser].
 note til titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Udvalg har Forfatterne Professor Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan selv vist mig den Ære at udpege, hvilke Fortællinger de selv fandt baade karakteristiske for deres Forfatter og egnede til læsning i Skolen. Professor Bauditz har desuden venligst selv gennemlæst og godkendt Noterne ...
 note til titel Side [81]-95: Noter.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s009] Schandorph, Sophus: Juleaften i Hønsehuset. Side [9]-23 (1912, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-8: Sophus Schandorph [om forfatteren].
[s027] Bauditz, Sophus: Junisol. Side [27]-56 (1912, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
kollaps Noter
 note til titel Side [25]: Sophus Bauditz [om forfatteren].
[s059] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side [59]-66 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21
kollaps Noter
 note til titel Side [57]-58: Henrik Pontoppidan [om forfattere].
[s067] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. Side [67]-71 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16
[s072] Pontoppidan, Henrik: Den kloge Mand. Side [72]-80 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s240] 1. udgave: Den kloge Mand. Side 240-48
 Bog Schandorph, Sophus: Uden Midtpunkt. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1914. 256 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1914, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1878 1. udgave: Uden Midtpunkt. Fortælling. ♦ Reitzel, 1878. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 2. Opl. 1879.
 Bog antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 96 sider. Pris: kr. 1,35 (1920, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
 Bog antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1925. 95 sider (1925, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
 Bog (oversætter) Molière: Scapins Gavtyvestreger. Skuespil i 3 Akter. Overs. af Sofus Schandorph. ♦ Dansk Skolescenes Kontor, [1931]. 109 sider (1931, dramatik)
serietitel: Dansk Skolescenes Bibliothek
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1787 i: Skuespil til Brug for den danske Skueplads [11s143] 1. udgave: Scapins Skalkestykker. Komoedie i tre Akter. Oversat efter Molieres franske Original [af Barthold Joh. Lodde]. Side [143]-234
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Digte til Mor [s051]] Til min Moder (1946, digte) 👓
 Bog Schandorph, Sophus: En behagelig Juleaften. Illustreret af Carlo Wognsen. ♦ Aalborg, [ikke i boghandlen], 1947. 17 sider, illustreret (1947, roman)
Detaljer
illustrationer af Carlo Wognsen (1916-1979)
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s057]] Til de Unge (1949, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: C. Corneliussen: Boghandlermedhjælperen. 1899.
 Bog Schandroph, Sophus: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [3k]] En "behagelig" juleaften (1950, novelle(r))
Detaljer
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: En julegave [s009]] En behagelig juleaften (1953, novelle(r))
Detaljer
1889 indgår i antologien: Juleroser 1889 [?] 1. udgave: En "behagelig" Juleaften
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s294]] Juleaften i Hønsehuset. Side 294-[306] (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
 Bog Schandorph, Sophus: Uden Midtpunkt. Ny udg (1953, roman)
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Barnets fest [s057]] Juleaften i Hønsehuset (1955, novelle(r))
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [p]] Valgtryk (1955, novelle(r))
Detaljer
1890 indgår i: Fra Udlandet og fra Hjemmet [c] 1. udgave: Valgtryk
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s235]] Tre fuldmægtige. Side [235]-69 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [v]] Stine bliver gårdmandskone (1961, novelle(r))
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s229]] Juleaften i Hønsehuset. Side 229-[42] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
 Bog Schandorph, Sophus: [indgår i antologien: Jul i hjemmet 1966 [s033]] Juleaften i hønsehuset. Side 33-42 (1966, novelle(r))
Detaljer
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Sophus Schandorph: Paa Gjensyn
Epilog af Sophus Schandorph
(premiere 29-05-1878 på Folketeatret)
(oversætter) Han bestiller ingenting
Lystspil i 1 Akt efter Ernest Legouvé, oversat paa rimede Vers af S. Schandorph
af Ernest Legouvé (1807-1903, sprog: fransk)
(premiere 21-10-1878 på Folketeatret)
Sophus Schandorph: Mindets Krans for Danmarks store Digter
Suite af 4 Tableauer af August Bournonville i Anledning af Adam Oehlenschlæger's 100-Aarsdag. Introduktion skrevet af Sophus Schandorph. Musik arrangeret af C.C. Møller
af August Bournonville (1805-1879)
musik af C.C. Møller, f 1823 (1823-1893)
(premiere 14-11-1879 på Folketeatret)
Sophus Schandorph: I Gæstgivergaarden
dramatisk Situation i 1 Akt af S. Schandorph
(premiere 02-09-1884 på Folketeatret)
Sophus Schandorph: Valgkandidater
Lystspil i 4 Akter af Sophus Schandorph
(premiere 07-03-1886 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Sophus Schandorph: P.A. Heiberg
Prolog til Studentersamfundets Opførelse af De Vonner og Vanner paa Folketeatret den 20de Marts 1886. Af S. Schandorph
(premiere 20-03-1886 af Studentersamfundet)
Sophus Schandorph: Uden Midtpunkt
Skuespil i 4 Akter (4. Akt i 2 Afdelinger) med Sange, dramatiseret efter Sophus Schandorphs Roman af samme Navn af Edvard Brandes. Musiken af Nicolaj Hansen
bearbejdelse af Edvard Brandes (1847-1931)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
(premiere 29-01-1887 på Folketeatret)
Sophus Schandorph: Jespersen i Embede
Monolog af S. Schandorph
(premiere 02-03-1887 på Folketeatret)
(oversætter) De Forelskede
komedie i 3 Akter af Carlo Goldoni. Oversættelse: Sophus Schandorph. Iscenesættelse: William Bloch
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
(premiere 27-02-1890 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 3)
Sophus Schandorph: Epilog
ved Mindefesten for C. Hostrup, af S. Schandorph
(premiere 12-12-1892 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Sophus Schandorph: En Hjemkomst
Lystspil i 5 Akter af Sophus Schandorph
(premiere 23-04-1893 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 14)
Sophus Schandorph: Prolog
ved Forestilling i Anledning af Peter Schrams 60-Aars Jubilæum (20. April 1894) af Sophus Schandorph
(premiere 16-05-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Sophus Schandorph: Et Oprør
Farce i 2 Akter af S. Schandorph
(premiere 07-02-1895 på Dagmarteatret)
Sophus Schandorph: Prolog
i Anledningen af J.L. Phisters Død, »Holberg-Phister« af Soph. Schandorph
(premiere 20-11-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
Sophus Schandorph: Prolog
af Sophus Schandorph i Anledning af Henrik Hertz' 100 Aars-Dag
(premiere 08-09-1897 på Folketeatret)
(oversætter) Borgermesterfamilien
eller De lystige Fejltagelser, Komedie i 4 Akter af Aug. v. Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun
[Paa Folketeatret:] Oversat af Sophus Schandorph under Titlen: Ravnekrog
[På Kammerspilscenen under titlen:] I Ravnekrog
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 10-01-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 26)
(andet) Smaafolk
Kjøbenhavnsk Livsbillede i 5 Akter efter Motiver fra Sophus Schandorphs Roman af sammen Navn af P. Fristrup. Musik af Nic. Hansen. Sange af Edvard Søderberg
af P. Fristrup (1854-1913)
musik af Nicolaj Hansen (1855-1932)
sange af Edvard Søderberg (1869-1906)
(premiere 28-01-1905 på Frederiksberg Teater)
(oversætter) Scapins Skalkestykker
Komediei 3 Akter af Molière. Oversat af B.J. Lodde
[Til teatret i Lille Grønnegade oversat af anonym]
[Fra S.-F. 1841:] oversat af Th. Overskou
[Fra S.-F. 1841 til 4-1-1866:] Lystspil
[På Dansk Skolescene under titlen:] Scapins gavtyvestreger
[Til Landsskolescenen under titlen:] Scapins rævestreger. Oversættelse: Chr. Ludvigsen
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Barthold Johan Lodde (1706-1788)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
oversat af Anonym
oversat af Christian Ludvigsen (1930-2019)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 08-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 165, 1889-1975: 49)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden