Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Andre teatres repertoire 1722-1975.

Lille Grønnegade

Listen er endnu ikke komplet.


Lille Grønnegade

1722

ukendt dato,
 (premiere) Achilles og Polixene [opførelse usikker] (Campistron) (Opera)
 (premiere) Aesop, Æsopus (Vanbrugh)
 (premiere) Doctor mod sin Vilje (Molière)
 (premiere, senere) George Dandin (Molière)
 (premiere, senere) Le Festin de Pierre eller Dødnings-Giestebuddet (Molière)
 (premiere) Menechmi (Regnard)
 (premiere) Pourceaugnac (Molière)
 (premiere, senere) Scapins Skalkestykker (Molière)
 (premiere) Sicilianeren (Molière)
23-09-1722, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Første forestilling
 (premiere) Prolog (Rostgaard)
 (premiere, senere) Gnieren (Molière)
25-09-1722, fredag
 (premiere, senere) Den politiske Kandestøber (Holberg)
28-10-1722, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (premiere, senere) Mester Gert Westphaler [5-akts udgaven] (Holberg)
ukendt dato,
 (premiere) Den Vægelsindede (Holberg)
 (premiere, senere) Jean de France (Holberg)
 (premiere) Jeppe paa Bjerget (Holberg)

1723

ukendt dato,
 (premiere) [Les femmes savantes][på dansk] (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Amphitrion (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Fruentimmerets Skole
 (premiere, næste) Le Dépit amoureux eller Dend kierlige Forbittrelse
 (premiere) Mændenes Skole (Molière)
15-01-1723, fredag (spillet på Københavns Slot)
 Opført for kongen og dronningen på teatret på Københavns Slot
 Prolog [af Rostgaard]
 (opførelse nr: ukendt, senere) Den Høy-adelige Borgermand (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Det tvungne Giftermaal (Molière)
03-02-1723, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Assembleen und Masqveraden
09-02-1723, tirsdag (spillet på Københavns Slot)
 Forestilling på Københavns Slot
15-02-1723, mandag
 [Maskerade paa Komediehuset]
17-02-1723, onsdag
 [Forestilling til Fordel for de fattige]
05-04-1723, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Assemble paa Komediehuset, arrangeret af Johs. Ulsøe
11-06-1723, fredag
 (premiere, næste) Den ellevte Juni (Holberg)
18-06-1723, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr:     2, forrige, senere) Den ellevte Juni [forøget med nogle lystige Scener] (Holberg)
30-06-1723, onsdag
 (premiere, senere) Bonden i Harnisket eller Dend som fængsler sig selv (Corneille)
23-07-1723, fredag
 (opførelse nr:     2, forrige) Le Dépit amoureux eller Dend kierlige Forbittrelse (Molière)
 ([Sidste Sommerspil])
27-09-1723, mandag
 [Første Vinterforestilling]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den politiske Kandestøber (Holberg)
01-10-1723, fredag
 [måske udsat til 8. oktober]
 (premiere) Barsel-Stuen (Holberg)
15-11-1723, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt) L'Etourdi [ie: Fusentasten] (Molière)
22-11-1723, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, senere) Le Malade imaginaire eller Dend indbildte Syge (Molière)
30-11-1723, tirsdag
 Forestilling på Københavns Slot
03-12-1723, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Amphitrion (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, senere) La Serenade eller Aftenmusiquen (Regnard)
ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt, senere) Den seendes Blinde (Paulli)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Det arabiske Pulver (Holberg)

1724

ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt, senere) Jacob von Thybo (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt) Naturen over Optugtelsen [opførelse usikker] (Johnson)
04-02-1724, fredag
 (opførelse nr: ukendt, senere) Doctor Crispin (Hauteroche)
18-02-1724, fredag
 [ukendt program]
23-02-1724, onsdag
 Forestilling på Københavns Slot
28-02-1724, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr:     3, senere) Masqveraden (Holberg)
 (opførelse nr:     3, senere) Juule-Stuen (Holberg)
02-05-1724, tirsdag
 [Første Sommerspil]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Le Malade imaginaire eller Dend indbildte Syge (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) La Poudre d'Arabie eller Det Arabiske Pulver (Holberg)
ukendt dato,
 (premiere, senere) Ulysses von Ithaca (Holberg)
ukendt dato,
 note om teateropførelse Copenhagen, den 11. July ... Unsere Dänische Acteurs haben dieser Tage eine neue Comödie præsentiret: De Copenhague à la fontaine, oder die am St. Johannis Tage gewoöhnliche Brunnen-Reise, welche Piece von jeweden eine grosse Approbation erhalten
 note om teateropførelse [i Staats- und gelehrte Zeitung des Hollsteinischen unpartheyischen Correspondenten. CXIII. Stück (18-7-1724)
 (premiere) Kildereisen
06-11-1724, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Le Festin de Pierre eller Dødnings-Giestebuddet (Molière)
19-11-1724, søndag
 [Forestilling for Grønlænderne]
24-11-1724, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Masqveraden (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Juele-Stuen (Holberg)
25-11-1724, lørdag
 [Forestilling for Grønlænderne]
22-12-1724, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse Hvis Representation saavel af Store som Smaae paa nye er forlanget. Efter dette Stykke skal forestilles en af de fornøyeligste iblandt de smaae Stykker som best kand svare til det første / og meere behagelige dem der finde det første Stykke for kort / og tage dermed Acteurerne deres Afskeed indtiil Helligdagene ere forbi
 [Sidste Vinterforestilling]
 (opførelse nr: ukendt, senere) Hendrich og Pernille (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, senere) [måske Diderich Menschenskræk?] (Holberg)
ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt, senere) Melampe (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt) Uden Hoved og Hale (Holberg)

1726

ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt, senere) Le Joueur eller Dobleren (Regnard)

1724

ukendt dato,
 (opførelse nr: ukendt) De Forliebtes Galenskaber (Regnard)

1725

09-02-1725, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) [dato ?] Melampe (Holberg)
ukendt dato,
 [februar 1725] Teatret gået fallit og lukker

1726

ukendt dato,
 (premiere, næste) Le Menteur eller Løgneren (Corneille)
06-02-1726, onsdag
 Teatret åbner igen efter rekonstruktion
 (opførelse nr: ukendt, senere) Den Skinhellige eller Tartuffe (Molière)
29-04-1726, mandag
 [Første Sommerspil]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) L'Avare eller Gnieren (Molière)
06-05-1726, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (premiere, senere) Le Grondeur eller Knurreren (Palaprat og Brueys)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Diderich Menschenschreck eller Hr. von Donnerburg (Holberg)
20-05-1726, mandag
 (premiere, næste) Le Port de mer, paa Dansk Toldboden eller Søehavnen (Motte og Boindin)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Grondeur eller Knurreren (Palaprat og Brueys)
24-05-1726, fredag
 (opførelse nr:     2, forrige) Le Menteur eller Løgneren (Corneille)
 (opførelse nr:     2, forrige, senere) Le Port de mer, paa Dansk Toldboden eller Søehavnen (Motte og Boindin)
27-05-1726, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (premiere) Merlin Dragon (Desmarres)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Det Arabiske Pulver (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, senere) Le retour impreveu eller Den uformodentlige Hiemkomst (Regnard)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Serenaden (Regnard)
05-06-1726, onsdag
 [Gratis forstilling i anledning af dronning Anna Sophies] lykkelige og glædelige Forløsning med en ung Printz
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jacob von Tyboe eller Dend stortalende Soldat (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Le Port de mer, eller Toldboden (Motte og Boindin)
12-06-1726, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse Imellem Acterne presenterer sig en gandske nye Fransøsk Dantze-Mester fra Stockholm, som paa sin Reise her igiennem Staden tillige med hans Kone (som og ligeledis er en af de beste Dantzerinder og Sangerinder af Opera i Stockholm) vil have dend Ære at opvarte Tilskuerne med 2de Dantze af ham selv og hans Kone tillige, dernest med en Dantz af ham selv allene; Endelig vil hans Kone giøre sin Fliid af viise sin perfection i Syngen; Allersidst til Slutning af Stykket bliver dantzet en gandske heel comiqve Ballet af 6 Personer, 3 Bønder og 3 Bønder Koner, hvilket altsammen formodentlig ikke lidet skal fornøye Tilskuerne
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den ellevte Juni (Holberg)
14-06-1726, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 [Tartuffe, men aflyst]
19-06-1726, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Tartuffe eller Den Skinhellige (Molière)
24-06-1726, mandag
 [Banquerouteren ..., men aflyst]
26-06-1726, onsdag
 (premiere, næste) Banquerouteren eller Den pandtsatte Bonde-Dreng (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Henrich og Pernille (Holberg)
28-06-1726, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Malade imaginaire eller Dend Indbildte Syge (Molière)
 Ballet af 4 Hyrder og 4 Hyrdinder
 Ballet af Apothekere
08-07-1726, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Amphitrion (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Serenaden (Regnard)
12-07-1726, fredag
 (opførelse nr:     2, forrige, senere) Banquerouteren eller Den pandtsatte Bonde-Dreng (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Crispin Medicin (Hauteroche)
19-07-1726, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den politiske Kandestøber (Holberg)
 adskillige rare Dantze,
 iblandt andre med dend Italienske Nat af Scharamouche og Harlequin
 (Til Fordel for Dansemesteren)
04-10-1726, fredag
 [Første Vinterforestilling]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) L'École des femmes eller Fruentimmer-Skolen (Molière)
21-10-1726, mandag
 [Gratisforestilling i Anledning af Kronprinsessens Nedkomst]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Festin de pierre eller Dødingens Giestebud (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Serenade eller Aften-Musiken (Regnard)
23-10-1726, onsdag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jean de France eller Hans Frantzen (Holberg)
25-10-1726, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Crispin Medecin (Hauteroche)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Dantz, i særdelished med en Amager Dantz (Ballet)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Gert Westphalen (Holberg)
28-10-1726, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Amphitrion [i stedet for den annoncerede Dobleren] (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Retour impreveu eller Den uformodentlige Hiemkomst (Regnard)
30-10-1726, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt) Phedra og Hippolitius (Racine)
 Jalousie-Dantz af 3 Personer
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) La Serenade eller Aften-Musiqven (Regnard)
04-11-1726, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Masqueraden (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Julestuen (Holberg)
08-11-1726, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Dend seendes Blinde (Paulli)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Det arabiske Pulver (Holberg)
11-11-1726, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse [Indledning:] ... ved at forestille tvende af deres allerbeste Stykker / efter en høy Herris Befalning ...
 note om teateropførelse [Afslutning:] Dette bliver uden ald Tvifl den sidste Gang de Danske Acteurer lader sig see for gyldige Aarsagers skyld
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Banquerouteren eller Dend pantsatte Bonde-Dreng (Holberg)
 Imellem Acterne bliver dantzet og siunget
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Henrich og Pernille (Holberg)
18-11-1726, mandag
 aflyst
20-11-1726, onsdag
 aflyst
25-11-1726, mandag
 (premiere, næste) Dend Stundesløse (Holberg)
02-12-1726, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Joueur eller Dobleren ... med Sang og Dantz [af Jean Baptiste Landé] (Regnard)
04-12-1726, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (uden for nummereringen, senere) Andromaque [på fransk] (Racine)
 (uden for nummereringen) Attendez-moi sous l'orme [på fransk] med Sang og Dantz [af Jean Baptiste Landé]
06-12-1726, fredag
 (opførelse nr:     2, forrige, senere) Den Stundesløse (Holberg)
 siunget og dantzet
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jule-Stuen (Holberg)
09-12-1726, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Andromach (Racine)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Port de mer eller Toldboden (Motte og Boindin)
13-12-1726, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Tartuffe eller Dend Skinhellige (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) som bliver accompagneret med den saa meget berømte Møller-Dantz af Tre (Ballet)
16-12-1726, mandag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Arme Jørgen (Molière)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Scapins Skalkestykker (Molière)
18-12-1726, onsdag
 Planlagt spilledag, men måtte udsættes efter "ekspresse høje Ordres"]
19-12-1726, torsdag
 (uden for nummereringen) Mithridate [på fransk] (Racine)
 (uden for nummereringen, tidligere) La Serenade (paa Fransk) (Regnard)

1727

15-01-1727, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 [Første Fastelavnsspil]
 (premiere, næste) Det gavmilde Testamente (Regnard)
17-01-1727, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr: ukendt, tidligere, senere) Den Stundesløse (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Crispin Medicin (Hauteroche)
20-01-1727, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (opførelse nr:     2, forrige) Det gavmilde Testamente (Regnard)
24-01-1727, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie (Holberg)
29-01-1727, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 [Enten denne Forestilling eller en følgende Fredags-Forestilling blev aflyst, da der var for faa Tilskuere]
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Banquerouteren eller Den pandtsatte Bonde-Dreng (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Henrich og Pernille (Holberg)
03-02-1727, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (premiere, næste) Den opdigtede Forbyttelse eller Pernilles korte Frøyken-Stand (Holberg)
07-02-1727, fredag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse Samme Comoedie som bestaar af 5 fuldkomne Acter / kand passe for gandske nye / s[aa]som den er ikke spilt uden en entste gang og det for 3 Aar siden / ihvorvel den adskillige gange har været begiert
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Jodelet Prince eller Dend som fængsler sig selv eller og Bonden i Harnisket (Corneille)
12-02-1727, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse Som er udpynted med adskillige Optog / Forestillinger og andre Agrements.
 note om teateropførelse Og som der nu kun er Fem Gange tilbage for de stakkels Danske Skuespil / at de kand have den Ære at lade sig see af Tilskuerne / og Acteurene derudover har udvalt i denne korte Tiid deris allerbeste stykker / saa haabes der / at de rette Liebhabere nu disse faa gange lader see / hvad Godhed de altid har baaren for det Danske Theatre
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Le Bourgeois Gentil-homme eller Dend borgerlige Adelsmand (Molière)
17-02-1727, mandag
 (opførelse nr:     2, forrige) Den opdigtede Forbyttelse eller Pernilles korte Frøyken-Stand (Holberg)
 Derefter skal følge et af de allerbeste Stykker/ som det er mueligt at forestille
21-02-1727, fredag
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Den Stundesløse [måske i stedet Jeppe paa Bjerget] (Holberg)
 (opførelse nr: ukendt, tidligere) Det tvungne Giftermaal (Molière)
24-02-1727, mandag
 (premiere) Les deux Arlequins eller De toe Arlequins (Lenoble)
25-02-1727, tirsdag
 Sidste spilledag
 [Et eller flere hovedstykker, måske Den Stundesløse]
 (opførelse nr: ukendt) Den danske Comoedies Ligbegængelse med Taliæ Afskeeds Tale (Holberg)
ukendt dato,
 Komediehuset lukket Febr. 1727 - April 1728

1728

16-04-1728, fredag (spillet på Københavns Slot)
 Forestilling på Københavns Slot
 Prolog
 [to? Komedier]
24-05-1728, mandag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om teateropførelse Samme Stykke er af Invention efter det Italienske Theatrum fuld af adskillige Forandringer og Lystigheder i hver Act / og blant andre fornøyelige Præsentationer bliver at see en sær staaendes Habit / som paa en artig Maade skal bruges
 (premiere) La Fille de bon Sens, eller Mange Hunde om et Been (Palaprat)
14-07-1728, onsdag
 url Plakat på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 (premiere) La Præcaution Inutile, og paa Dansk: Mands List er behænde, Qvinde List faaer aldrig Ende (Fatouville)
11-10-1728, mandag (spillet på Københavns Slot)
 Forestilling på Københavns Slot
20-10-1728, onsdag
 Københavns Ildebrand udbryder