Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Barnlige Sjæle

Wied, Gustav: Barnlige Sjæle, (1893, novelle(r), dansk) 👓
af Gustav Wied
illustrationer af Frederik Hartvig
Detaljer
Barnlige Sjæle. ♦ København, Iakob H. Mansa's Forlag, 1893. 338 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Udgivet ca. 26-3-1893. Trykt i 1000 eksemplarer (?). Restoplaget forsynet med nyt omslag.
 note til titel Titelvignet af Fredrik Hartvig.
 note til titel Upagineret side: Johan Knudsen med Venskaf fra Forf.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Berlingske Tidende 20-4-1893 [Anmeldelse].
 anmeldelse Politiken 23-4-1893 [Anmeldelse af Edv. Brandes].  Brandes, Edvard Edvard Brandes
Oversigt over andre udgaver:
1904 Senere udgave: Byens Stolthed. Komedie i fem Akter. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904 [ie: 1905]. [2] 175 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri, København)
1907 i: Fra Land og By [1b] Senere udgave: Barnlige Sjæle
1916 i: Mindeudgave [7b] Senere udgave: Barnlige Sjæle
1938 i: Værker i Udvalg [1d] Senere udgave: Barnlige Sjæle
1970 Senere udgave: Barnlige Sjæle. ♦ Strube, 1970. 188 sider
kollaps Indhold

[s001] Wied, Gustav: Introduktion. Side [1]-15 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1ba] Senere udgave: Introduktion
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 13-3-1892. Under titlen Fjordby.
[s016] Wied, Gustav: Mester Bømler. Side [16]-32 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bb] Senere udgave: Mester Bømler
kollaps Noter
del af: København
del af: København
 note om føljeton Heri indgår som første del en novelle tidligere publiceret i: København 31-1-1892. Under titlen: Kobberbollen.
 note om føljeton Heri indgår som anden del en novelle tidligere publiceret i: København 24-3-1892. Under titlen: Hr. Bømler.
[s033] Wied, Gustav: De unge og de gamle. Side [33]-43 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bc] Senere udgave: De unge og de gamle
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 27-12-1891.
 note til titel Forfatteren blev den 19-10-1892 ved Højesteret idømt 14 dages fængsel. De krænkende afsnit udeladt i bogens optryk af novellen.
 note til titel De udeladte afsnit trykt i: En lille Billedbog. Udgivet af Gustav Wied-Selskabet, 1938.
[s044] Wied, Gustav: En farende Svend. Side [44]-48 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bd] Senere udgave: En farende Svend
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 4-2-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XVI.
[s049] Wied, Gustav: Fra Kirkegaarden. Side [49]-62 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1be] Senere udgave: Fra Kirkegaarden
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i 3 afsnit i: København fra 6-5-1892 til 8-5-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XXIII.
[s063] Wied, Gustav: En Forestilling. Side [63]-76 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bf] Senere udgave: En Forestilling
kollaps Noter
del af: København
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 61.
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 20-4-1891. Del af serien: Akvareller fra Land og By, VI.
[s077] Wied, Gustav: Lavs Madsen. Side [77]-88 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bg] Senere udgave: Lavs Madsen
kollaps Noter
del af: København
 note til titel I indholdsfortegnelsen er startsiden anført som: 75.
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 27-1-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XIII.
[s089] Wied, Gustav: Mørkning. Side [89]-97 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bh] Senere udgave: Fluen
[s098] Wied, Gustav: En Runde. Side [98]-110 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bi] Senere udgave: En Runde
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 1-3-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XVIII.
[s111] Wied, Gustav: Syg. Side [111]-16 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bj] Senere udgave: Syg
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Brev til Maria Permin Møller, i bogudgaven omarbejdet til novelleform, oprindelig trykt i: København 15-8-1892. Del af serien: Med Blyant, VI.
[s117] Wied, Gustav: Madam Bertelsen. Side [117]-23 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bk] Senere udgave: Madam Bertelsen
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 29-3-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, [XXI].
[s124] Wied, Gustav: I Middagsstunden. Side [124]-38 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bl] Senere udgave: I Middagsstunden
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 15-2-1892 under titlen: Et Interiør. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XVII.
[s139] Wied, Gustav: En Brevveksling. Side [139]-51 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bm] Senere udgave: En Brevveksling
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 6-1-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XII.
[s152] Wied, Gustav: Spækstine. Side [152]-59 (1893, novelle(r))
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 4-7-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XXVII.
[s160] Wied, Gustav: Paa Marken. Side [160]-71 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bn] Senere udgave: Paa Marken
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 18-4-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XXII.
[s172] Wied, Gustav: En cand. jur. Side [172]-87 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bo] Senere udgave: En cand. jur.
1965 i: Gustav Wied fortæller [1s189] Senere udgave: En cand. jur. Side [189]-98
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 5-6-1892 og 6-6-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XXIV.
[s188] Wied, Gustav: I Skoven. Side [188]-214 (1893, novelle(r))
[s215] Wied, Gustav: Hos Jessens. Side [215]-63 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bp] Senere udgave: Hos Jessens
kollaps Noter
del af: København
del af: København
del af: København
 note om føljeton Heri indarbejdet en novelle, oprindelig publiceret i 6 afsnit i: København fra 27-8-1890 til 2-9-1890. Under titlen: Krumsabel. En Nat i Sindssygehospitalet.
 note om føljeton Heri indarbejdet et digt, oprindelig publiceret i: København, Julenummer, 20-12-1890. Under titlen: Troldtøj.
 note om føljeton Heri indarbejdet en novelle, oprindelig publiceret i: København 17-3-1891. Under titlen: Cosi van tutte. Del af serien: Akvareller fra Land og By, IV.
[s264] Wied, Gustav: Marked. Side [264]-76 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bq] Senere udgave: Marked
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Oprindelig trykt i: København 28-6-1892 og 29-6-1892. Del af serien: Akvareller fra Land og By, XXVI.
[s277] Wied, Gustav: Ungdom og Uskyld. Side [277]-99 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1br] Senere udgave: Ungdom og Uskyld
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Heri indgår som første del novellen af samme navn, oprindelig trykt i: København 21-10-1891 og 22-10-1891. Del af serien: Akvareller fra Land og By, X.
[s300] Wied, Gustav: Afslutning. Side [300]-38 (1893, novelle(r))
1907 i: Fra Land og By [1bs] Senere udgave: Afslutning
kollaps Noter
del af: København
del af: København
 note om føljeton Heri indarbejdet en novelle, oprindelig publiceret i: København 22-7-1891. Under titlen: Et Gravøl.
 note om føljeton Heri indarbejdet et digt, oprindelig publiceret i: København 8-6-1892. Under titlen: Folkevise.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.