Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Folke-Eventyr

Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, (1821, novelle(r), tysk) BD4:sp505 👓
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone
oversat af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1812-19
se også: Eventyr
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43.  Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside DTA
Oversigt over andre udgaver:
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri)
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,75
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider. Pris: kr. 1,75
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. 1.-2. Samling, 176 + 190 sider. Pris: à 1,00 kr
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s057] Senere udgave: Katten og Musen i Selskab. Side 57-59
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s003] Senere udgave: Katten og Musen Side 3-4
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s004] Senere udgave: Katten og Musen. Side 4-6
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s016] Senere udgave: Katten og Musen. Side 16-19
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s015] Senere udgave: Katten og Musen. Side [15]-17
[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s222] Senere udgave: Mariabarnet Side 222-25
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s006] Senere udgave: Mariebarnet. Side 6-10
1912 indgår i: Eventyr [s098] Senere udgave: Mariabarnet. Side 98-102
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s019] Senere udgave: Mariebarnet. Side 19-24
1918 indgår i: Eventyr [s032] Senere udgave: Jomfru Maries Plejebarn
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s056] Senere udgave: Mariebarnet. Side [56]-60
[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s114] Senere udgave: Æventyr om En, som drog ud for at lære Frygt at kjende. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med 2 Billeder). Side 114-23
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s008] Senere udgave: Historien om en, der drog ud i Verden for at lære Frygt at kende Side 8-12
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s030] Senere udgave: Hvorledes Hans lærte at gyse. Side [30]-43
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s010] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 10-17
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [k] Senere udgave: Eventyr om en, som drog ud for at lære Frygt at kende
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s024] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 24-35
1918 indgår i: Eventyr [s039] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud i Verden
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s066] Senere udgave: Historien om ham, som drog ud i Verden for at lære at gyse. Side [66]-74
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s104] Senere udgave: Eventyr om en, som drog ud for at lære frygt at kende. Side 104-11
[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s013] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid Side 13-14
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s017] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side 17-19
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s035] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side 35-38
1918 indgår i: Eventyr [s053] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s031] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side [31]-32
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s161] Senere udgave: Ulven og de syv små gedekid. Side 161-[62]
[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s014] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 14-18
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s019] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 19-24
1912 indgår i: Eventyr [s113] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 113-20
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s038] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 38-46
1918 indgår i: Eventyr [s058] Senere udgave: Den tro Johannes
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s048] Senere udgave: Den tro Johannes. Side [48]-55
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.
[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] Senere udgave: Den gode Handel Side 19--21
[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s022] Senere udgave: Den forunderlige Spillemand Sdie 22-23
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s028] Senere udgave: Den underlige Spillemand. Side 28-30
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s051] Senere udgave: Den underlige Spillemand. Side 51-53
[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s346] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 346-51
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s023] Senere udgave: De tolv Brødre Side 23-26
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s030] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 30-34
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s054] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 54-59
1918 indgår i: Eventyr [s069] Senere udgave: De tolv Brødre
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s105] Senere udgave: De tolv Brødre. Side [105]-09
[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s041] Senere udgave: Prakkerfolket. Side 41-43
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s026] Senere udgave: Pak Side 26-27
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s034] Senere udgave: Pak. Side 34-35
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s059] Senere udgave: Pak. Side 59-61
1918 indgår i: Eventyr [s077] Senere udgave: Pak
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s060] Senere udgave: Hanefar og Hønemor kører i Skoven. Side [60]-62
1925 Senere udgave: Pak og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler
[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s027] Senere udgave: Broderlil og Søsterlil Side 27-31
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s036] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil. Side 36-40
1912 indgår i: Eventyr [s089] Senere udgave: Lillebror og Søsterlil. Side 89-95
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s062] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil. Side 62-68
1918 indgår i: Eventyr [s111] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil
1945 Senere udgave: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s031] Senere udgave: Rapunsel Side 31-34
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s040] Senere udgave: Klokkeblomst (Rapuntzel). Side 40-43
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s068] Senere udgave: Klokkeblomst-(Rapuntzel). Side 68-72
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s101] Senere udgave: Klokkeblomst. Side [101]-04
[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s034] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven Side 34-37
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s044] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 44-47
1912 indgår i: Eventyr [s128] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 128-34
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s072] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 72-78
1918 indgår i: Eventyr [s098] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven
1945 Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s163] Senere udgave: De tre små mænd i skoven. Side 163-66
[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s037] Senere udgave: De tre Spindersker Side 37-38
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s048] Senere udgave: De tre Spindersker. Side 48-49
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s078] Senere udgave: De tre Spindersker. Side 78-80
1918 indgår i: Eventyr [s089] Senere udgave: De tre Spindersker
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s167] Senere udgave: De tre spindepiger. Side 167-[69]
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.
[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s097] Senere udgave: Hansemand og Grethe. Side 97-103
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s039] Senere udgave: Hansemand og Gretelil Side 39-43
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s065] Senere udgave: Hans og Grete. Side [65]-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s050] Senere udgave: Hans og Grete. Side 50-55
1912 indgår i: Eventyr [s105] Senere udgave: Hansemand og Gretelil. Side 105-12
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ e] Senere udgave: Hans og Grete
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s080] Senere udgave: Hans og Grete. Side 80-88
1918 indgår i: Eventyr [s001] Senere udgave: Hans og Grete
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s042] Senere udgave: Hans og Grete. Side [42]-47
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [b] Senere udgave: Hans og Grethe
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s170] Senere udgave: Hans og Grete. Side 170-[73]
[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s103] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 103-07
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s043] Senere udgave: De tre Slangeblade Side 43-44
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s055] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 55-57
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s088] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 88-92
[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s045] Senere udgave: Den hvide Slange Side 45-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s057] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 57-60
1912 indgår i: Eventyr [s138] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 138-42
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s092] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 92-96
1918 indgår i: Eventyr [s103] Senere udgave: Den hvide Slange
[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s047] Senere udgave: Halmstraaet, Kulstykket og Børnnen Side 47-48
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s061] Senere udgave: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 61
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s096] Senere udgave: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 96-98
1918 indgår i: Eventyr [s109] Senere udgave: Halmstaaet, Gnisten og Bønnen
[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s073] Senere udgave: Askepot. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side [73]-79
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s057] Senere udgave: Askepot Side 57-[61]
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s059] Senere udgave: Askepot. Side [59]-64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s073] Senere udgave: Askepot. Side 73-78
1912 indgår i: Eventyr [s042] Senere udgave: Askepot. Side 42-48
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [d] Senere udgave: Askepot
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s098] Senere udgave: Askepot. Side 98-105
1918 indgår i: Eventyr [s080] Senere udgave: Askepot
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s031] Senere udgave: Askepot. Side [31]-37
1927 Senere udgave: Askepot. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85
1948 Senere udgave: Askepot. Efter Grimms Eventyr. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s068] Senere udgave: Askepot. Side 68-73
1963 Senere udgave: Askepot. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s187] Senere udgave: Askepot. Side 187-[90]
1968 Senere udgave: Askepot. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Margret Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s062] Senere udgave: Gaaden Side 62-63
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s081] Senere udgave: Gaaden. Side [81]-83
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s105] Senere udgave: Gaaden. Side 105-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.
[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s009] Senere udgave: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 9-11
1854 i: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger [s001] Senere udgave: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 17-19
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s064] Senere udgave: Om Musen, Fuglen og Medisterpølsen Side 64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s083] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 83-84
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s108] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 108-10
1918 indgår i: Eventyr [s100] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen
[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s065] Senere udgave: Mo'r Hulda Side 65-67
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s084] Senere udgave: Mor Hulda. Side 84-87
1912 indgår i: Eventyr [s102] Senere udgave: Mor Hulda. Side 102-05
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s110] Senere udgave: Mor Hulda. Side 110-13
1918 indgår i: Eventyr [s164] Senere udgave: Mor Hulda
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s051] Senere udgave: Mor Helle. Side [51]-53
[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s067] Senere udgave: De syv Ravne Side 67-68
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s044] Senere udgave: De syv Ravne. Side [44]-50
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s087] Senere udgave: De syv Ravne. Side 87-88
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s114] Senere udgave: De syv Ravne. Side 114-16
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s126] Senere udgave: De syv Ravne. Side [126]-28
[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s003] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Efter Perrault og Grimm. (Med Billede). Side [3]-6
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s068] Senere udgave: Lille Rødhætte Side 68-70
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s018] Senere udgave: Den lille Rædhætte. Side [18]-24
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s089] Senere udgave: Rødhætte. Side 89-92
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ a] Senere udgave: Den lille Rødhætte
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s005] Senere udgave: Rødhætte. Side [5]-9
1918 indgår i: Eventyr [s026] Senere udgave: Rødhætte
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s011] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Side [11]-14
1944 Senere udgave: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50
1948 Senere udgave: Rødhætte. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [c] Senere udgave: Rødhætte
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s007] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Side 7-9
1956 Senere udgave: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm
1963 Senere udgave: Rødhætte. ♦ Fremad, [1963]. [14] suder, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1968 Senere udgave: Rødhætte. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1970 Senere udgave: Rødhætte. Tegnet af Svend Otto. På dansk Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1970. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 9,85
1970 Senere udgave: Rødhætte. Et eventyr af brdr. Grimm fortalt af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1970. [28] sider, illustreret (32 cm)
se også: Rødhætte
[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s093] Senere udgave: Stadsmusicanterne i Bremen. Side 93-96
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s071] Senere udgave: De fire Bremer-Stadsmusikanter Side 71-72
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s092] Senere udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 92-94
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s009] Senere udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 9-12
1918 indgår i: Eventyr [s015] Senere udgave: De Køge-Sangere
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s085] Senere udgave: Stadsmusikanterne. Side [85]-88
1963 Senere udgave: Spillemændene. Bearbejdet af Claire Audrix. Ill. af Pierre Nardin. Overs. fra fransk af Ivan Rønn. ♦ Adolph Holst, [1963]. 16 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s073] Senere udgave: Det syngende Ben Side 73-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s095] Senere udgave: Det syngende Ben. Side 95-96
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s116] Senere udgave: Det syngende Ben. Side 116-18
1918 indgår i: Eventyr [s118] Senere udgave: Det syngende Ben
[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s074] Senere udgave: Djævelen med de tre Guldhaar Side 74-77
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s096] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar. Side 96-101
1912 indgår i: Eventyr [s049] Senere udgave: Trolden med de tre Guldhaar. Side 49-55
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s119] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar. Side 119-25
1918 indgår i: Eventyr [s122] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.
[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s078] Senere udgave: Lusen og Loppen Side 78
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s101] Senere udgave: Lusen og Loppen. Side 101-02
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s126] Senere udgave: Lusen og Loppen. Side 126-27
1918 indgår i: Eventyr [s130] Senere udgave: Lusen og Loppen
[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s258] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 258-64
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s079] Senere udgave: Pigen uden Hænder Side 79-82
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s102] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 102-06
1912 indgår i: Eventyr [s077] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 77-82
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s128] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 128-33
[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s082] Senere udgave: Den kløgtige Hans Side 82-84
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s106] Senere udgave: Den kloge Hans. Side 106-08
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s134] Senere udgave: Den kloge Hans. Side 134-37
1918 indgår i: Eventyr [s148] Senere udgave: Den kloge Hans
[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s084] Senere udgave: De tre Sprog Side 84-85
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s109] Senere udgave: De tre Sprog. Side 109-10
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s137] Senere udgave: De tre Sprog. Side 137-39
[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s085] Senere udgave: Den kloge Else Side 85-87
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s110] Senere udgave: Den kloge Else. Side 110-13
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s139] Senere udgave: Den kloge Else. Side 139-43
1918 indgår i: Eventyr [s159] Senere udgave: Den kloge Else
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s191] Senere udgave: Den kloge Else. Side 191-[95]
[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s087] Senere udgave: Skrædderen i Himlen Side 87-88
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s113] Senere udgave: Skrædderen i Himlen. Side 113-14
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s143] Senere udgave: Skrædderen i Himlen. Side 143-45
[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s088] Senere udgave: Bord, dæk dig, Guldæsel og Rap-dig-Kæp Side 88-93
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s051] Senere udgave: Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [51]-58
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s114] Senere udgave: Bord dæk dig, Guldæslet og Knippelen i Sækken. Side 114-20
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s021] Senere udgave: Bord dæk dig, Guldæselet og Knippelen i Sække. Side 21-30
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s110] Senere udgave: Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [110]-14
1971 Senere udgave: Bord dæk dig. En fortælling af [brødrene Grimm]. Med billeder af Gerti Mauser-Lichtl. ♦ Litas, [1971]. 20 sider, illustreret. Pris: kr. 8,50
[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s193] Senere udgave: Tommeliden. Efter Grimm ved Lindencrone. Side 193-97
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s094] Senere udgave: Tommeliden Side 94-97
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s120] Senere udgave: Tommeliden. Side 120-24
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [u] Senere udgave: Tommeliden
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s145] Senere udgave: Tommeliden. Side 145-50
1918 indgår i: Eventyr [s140] Senere udgave: Tommeliden
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s054] Senere udgave: Tommeliden. Side [54]-59
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s169] Senere udgave: Tommeliden. Side 169-73
[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s097] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup Side 97-98
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s124] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup. Side 124-26
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s150] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup. Side 150-53
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, titlen: Von der Frau Füchsin. 1837: Die Hochzeit der Frau Füchsin.
[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s099] Senere udgave: Nisserne. Side 99-101
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s127] Senere udgave: Nisserne. Side 127-29
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s154] Senere udgave: Nisserne. Side 154-57
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.
[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s085] Senere udgave: Røveren. Side 85-88
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s101] Senere udgave: Røverbrudgommen Side 101-04
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s130] Senere udgave: Røverbrudgommen. Side 130-32
1912 indgår i: Eventyr [s134] Senere udgave: Røverbruden. Side 134-37
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s122] Senere udgave: Røverbrudgommen. Side [122]-25
[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s104] Senere udgave: Hr. Korbes Side 104
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s133] Senere udgave: Hr. Korbes. Side 133
[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s105] Senere udgave: Den slemme Fadder Side 105-06
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s134] Senere udgave: Gudfaderen. Side 134-35
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.
[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812
[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s426] Senere udgave: Døden og hans Gudsøn. Side 426-29
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s088] Senere udgave: Døden og hans Gudsøn. Efter Grimm ved C. Molbech. Side 88-90
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s106] Senere udgave: Døden som Fadder Side 106-08
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s136] Senere udgave: Dødens Gudsøn. Side 136-38
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [g] Senere udgave: Døden og hans gudsøn
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s157] Senere udgave: Dødens Gudsøn. Side 157-60
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s081] Senere udgave: Døden og hans gudsøn. Side 81-83
[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s110] Senere udgave: Rynke Ris' Fugl Side 110-13
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s141] Senere udgave: Fitchers Fugl. Side 141-44
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.
[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131
[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s119] Senere udgave: Gamle Sultan Side 119-20
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s151] Senere udgave: Den gamle Sultan. Side 151-52
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s160] Senere udgave: Den gamle Sultan. Side 160-62
[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s120] Senere udgave: De seks Svaner Side 120-22
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s153] Senere udgave: De seks Svaner. Side 153-56
1912 indgår i: Eventyr [s069] Senere udgave: De seks Svaner. Side 69-74
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s162] Senere udgave: De seks Svaner. Side 162-67
1918 indgår i: Eventyr [s152] Senere udgave: De seks Svaner
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s019] Senere udgave: De hvide Svaner. Sdie [19]-23
[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
1839 i: Julegave for Børn [5] Senere udgave: Tornerosen. (Efter Grimm). Side 116-28
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s177] Senere udgave: Tornerose. Efter Grimm. (Med Billede). Side [177]-80
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s123] Senere udgave: Tornerose Side 123-25
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s025] Senere udgave: Tornerose. Side [25]-29
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s156] Senere udgave: Tornerose. Side 156-59
1912 indgår i: Eventyr [s074] Senere udgave: Tornerose. Side 74-77
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [s] Senere udgave: Tornerose
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s167] Senere udgave: Tornerose. Side 167-70
1918 indgår i: Eventyr [s011] Senere udgave: Tornerose
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s107] Senere udgave: Tornerose. Side [107]-10
1948 Senere udgave: Tornerose. Efter Grimms Eventyr. Ill. Björn Landström. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s158] Senere udgave: Tornerose. Side 158-61
1963 Senere udgave: Tornerose. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.
[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s125] Senere udgave: Hittefugl Side 125-26
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s159] Senere udgave: Findefugl. Side 159-60
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s170] Senere udgave: Findefugl. Side 170-72
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s016] Senere udgave: Ørn. Side [16]-18
[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812
1838 i: Julegave for Børn [4] Senere udgave: [Kong Drosselskæg]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s127] Senere udgave: Kong Drosselskæg Side 127-29
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s161] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 161-64
1912 indgår i: Eventyr [s012] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 12-16
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s034] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 34-39
[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812
1852 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s040] Senere udgave: Snehvitteke. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side 40-49
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s130] Senere udgave: Snehvide Side 130-34
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s164] Senere udgave: Snehvide. Side 164-70
1912 indgår i: Eventyr [s055] Senere udgave: Snehvide. Side 55-64
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ g] Senere udgave: Snehvide
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s039] Senere udgave: Snehvide. Side 39-48
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s033] Senere udgave: Snehvide. Side [33]-41
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [d] Senere udgave: Snehvide
1954 Senere udgave: Snehvide og de syv Dværge. ♦ Adolph Holst. Litografisk etablissement [ikke i boghandlen], [1954]. [12] sider, illustreret (tvær-oktavformat)
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s040] Senere udgave: Snehvide. Side 40-47
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s196] Senere udgave: Snehvide. Side 196-[202]
[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s135] Senere udgave: Tornisteret, Hatten og Hornet Side 135-38
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s170] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 170-74
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s048] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 48-54
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s078] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side [78]-84
[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s138] Senere udgave: Lille Rumleskaft Side 138-40
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s174] Senere udgave: Rumleskaft. Side 174-76
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s054] Senere udgave: Rumleskaft. Side 54-56
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s007] Senere udgave: Rumleskaft. Side [7]-9
[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s140] Senere udgave: Roland og hans Kæreste. Side 141-42
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s177] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side 177-80
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s057] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side 57-60
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s027] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side [27]-30
[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s143] Senere udgave: Guldfuglen Side 143-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s180] Senere udgave: Guldfuglen. Side 180-85
1912 indgår i: Eventyr [s005] Senere udgave: Guldfuglen. Side [5]-12
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s061] Senere udgave: Guldfuglen. Side 61-69
[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s147] Senere udgave: Hunden og Spurven Side 147-48
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s185] Senere udgave: Hunden og Spurven. Side 185-87
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s069] Senere udgave: Hunden og Spurven. Side 69-72
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von treuen Gevatter Sperling, fra 1819: Der Hund und der Sperling.
[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s149] Senere udgave: Frits og Lise Side 149-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s286] Senere udgave: Frits og Lise. Side 286-89
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s072] Senere udgave: Frits og Lise. Side 72-79
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s063] Senere udgave: Peter og hans Kone. Side [63]-67
[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s290] Senere udgave: De to Brødre. Side 290-310
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s152] Senere udgave: De to Brødre Side 152-63
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s290] Senere udgave: De to Brødre. Side 290-304
1912 indgår i: Eventyr [s020] Senere udgave: De to Brødre. Side 20-42
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s079] Senere udgave: De to Brødre. Side 79-100
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s081] Senere udgave: De to Brødre. Side [81]-99
[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s163] Senere udgave: Lille-Bonde Side 163-65
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s304] Senere udgave: Den lille Bonde. Side 304-08
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s100] Senere udgave: Den lille Bonde. Side 100-05
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s120] Senere udgave: Stodderen. Side [120]-24
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s203] Senere udgave: Bondeknolden. Side 203-[08]
[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s166] Senere udgave: Bidronningen Side 166
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s308] Senere udgave: Bidronningen. Side 308-09
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s106] Senere udgave: Bidronningen. Side 106-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812, sammen med andre eventyr som nr. 64. Fra udgaven 1819 separat som nr. 62. KHM 62.
 note til titel Teksten har tidligere været trykt i samlingen: Albert Ludewig Grimm: Kindermärchen, 1808.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
[s323] Grimm, Brødrene: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s167] Senere udgave: De tre Fjer Side 167-68
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s309] Senere udgave: De tre Fjer. Side 309-11
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s108] Senere udgave: De tre Fjer. Side 108-11
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.
[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s169] Senere udgave: Guldgaasen Side 169-71
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s312] Senere udgave: Guldgaasen. Side 312-14
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s172] Senere udgave: Guldgaasen. Side 172-76
1918 indgår i: Eventyr [s134] Senere udgave: Guldgaasen
[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s171] Senere udgave: Tusindskind Side 171-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s315] Senere udgave: Tusindskind. Side 315-18
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s111] Senere udgave: Tusindskind. Side 111-17
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812. KHM 65.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s174] Senere udgave: Harebruden Side 174
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s321] Senere udgave: Harebruden. Side 321
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s120] Senere udgave: Harebruden. Side 120-21
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1819, Häsichen-Braut, fra 1840: Häsichenbraut.
[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s176] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 176-77
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s319] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 319-20
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s117] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 117-19
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Der König mit dem Löwen, fra 1819: Die zwölf Jäger.
[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s175] Senere udgave: Mester og Lærling Side 175-76
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s322] Senere udgave: Lærling og Mester. Side 322-23
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s121] Senere udgave: Lærling og Mester. Side 121-23
[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s177] Senere udgave: Jorinde og Joringel Side 177-79
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s323] Senere udgave: Jorinde og Joringel. Side 323-26
1909 indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s051] Senere udgave: Joringel og Jorinde. Tysk Eventyr. Side [51]-53. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach))
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s123] Senere udgave: Jorinde og Joringel. Side 123-26
[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s179] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 179-81
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s326] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 326-28
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s126] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 126-29
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s125] Senere udgave: Lykkebørnene. Side [125]-27
[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s181] Senere udgave: Seks, som nok skal komme gennem Verden. Side 181-84
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s328] Senere udgave: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 328-32
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s129] Senere udgave: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 129-34
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s046] Senere udgave: Hvorledes seks kommer gennem Verden. Side [46]-50
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.
[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s185] Senere udgave: Ulven og Mennesket Side 185
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s332] Senere udgave: Ulven og Mennesket. Side 332-33
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s134] Senere udgave: Ulven og Mennesket. Side 134-35
[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s338] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 338-40
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s185] Senere udgave: Ulven og Ræven Side 185-86
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s333] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 333-34
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s136] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 136-37
[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s186] Senere udgave: Ræven og dens Nabomor Side 187
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s334] Senere udgave: Ræven og Fru Ulv. Side 334-35
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s138] Senere udgave: Ræven og Fru Ulv. Side 138-39
[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s187] Senere udgave: Ræven og Katten Side 187
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s335] Senere udgave: Ræven og Katten. Side 335
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s139] Senere udgave: Ræven og Katten. Side 139-40
[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s188] Senere udgave: Nelliken Side 188-92
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s336] Senere udgave: Nelliken. Side 336-40
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s140] Senere udgave: Nelliken. Side 140-44
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s092] Senere udgave: Den hvide Nellike. Side [92]-96
[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s223] Senere udgave: Den kloge Grethe. Side 223-26
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s187] Senere udgave: Den kloge Grete Side 187-88
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s340] Senere udgave: Den kloge Grete. Side 340-41
1912 indgår i: Eventyr [s095] Senere udgave: Den snilde Grete. Side 95-97
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s144] Senere udgave: Den kloge Grete. Side 144-47
[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s193] Senere udgave: Den gamle Bedstefader og hans Sønnesøn Side 193-94
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s342 b] Senere udgave: Bedstefaderen og Sønnesønnen. Side 342-43
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s148] Senere udgave: Bedstefaren og Sønnesønnen. Side 148-49
[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s192] Senere udgave: Havfruen. Side 192
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s342] Senere udgave: Havfruen. Side 342
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s147] Senere udgave: Havfruen. Side 147-48
[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s194] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 194
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s344] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 344-45
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s149] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 149-50
[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s195] Senere udgave: Broder Lystig Side 195-200
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s345] Senere udgave: Bror Lystig. Side 345-52
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s151] Senere udgave: Bror Lystig. Side 151-61
[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s201] Senere udgave: Spille-Hans. Side 201-02
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s352] Senere udgave: Spillehans. Side 352-54
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s161] Senere udgave: Spillehans. Side 161-63
[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s152] Senere udgave: Hvordan Hans blev lykkelig. Side 152-57
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s203] Senere udgave: Lykke-Hans Side 203-05
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s354] Senere udgave: Lykkehans. Side 354-57
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s164] Senere udgave: Lykkehans. Side 164-69
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på:  Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på:  Link til ekstern webside Wikisource
[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s205] Senere udgave: Hans gifter sig Side 205-06
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s358] Senere udgave: Hans gifter sig. Side 358
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s169] Senere udgave: Hans gifter sig. Side 169-71
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.
[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s207] Senere udgave: Guldbørnene. Side 206-08
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s359] Senere udgave: Guldbørnene. Side 359-62
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s171] Senere udgave: Guldbørnene. Side 171-76
[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s209] Senere udgave: Ræven og Gæssene Side 209
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s362] Senere udgave: Ræven og Gæssene. Side 362-63
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s176] Senere udgave: Ræven og Gæssene. Side 176

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.