Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Fra Provinsen

Schandorph, S.: Fra Provinsen, (1876, novelle(r), dansk) 👓
af Sophus Schandorph
Detaljer
Fra Provinsen. Fortællinger og Skizzer. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1876. [1] 316 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til den geniale Kunstner Kristian Mantzius med Tak for trofast Venskab fra Forfatteren.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Biblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 224 (15-10-1876), side 14-15 [Anmeldelse].
Oversigt over andre udgaver:
1891 Senere udgave: Ti Fortællinger. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn,, C.A. Reitzels Forlag, 1891. [1] 544 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), Kjøbenhavn)
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-73 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s001] Senere udgave: Mit sidste Skoleaar. Side [1]-53
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nyt Illustreret Ugeblad, 3. Aargang, Nr. 41 (12-10-1873) til Nr. 45 (9-11-1873).
[s075] Schandorph, S.: En exileret Students Hændelser. Side [75]-143 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s055] Senere udgave: En exileret Students Hændelser. Side [55]-104
1901 i: Fortællinger [1s063] Senere udgave: En eksileret Students Hændelser
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, bind 4, 1875, nr. 134, side 3-8, Nr. 135, side 6-10, Nr. 136, side 5-9.
[s145] Schandorph, S.: Et Oprør. Side [145]-88 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s105] Senere udgave: Et Oprør. Side [104]-36
1901 i: Fortællinger [1s105] Senere udgave: Et Oprør
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i 19. Aarhundrede, 1875, Okt-Dec og 1876 Jan-Mar, side 346-77.
[s189] Schandorph, S.: En Enkestand. Side [189]-290 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s137] Senere udgave: En Enkestand. Side [137]-210
1901 i: Fortællinger [1s001] Senere udgave: En Enkestand
[s291] Schandorph, S.: To Matadorer. Side [291]-316 (1876, novelle(r))
1891 indgår i: Ti Fortællinger [s211] Senere udgave: To Matadorer. Side [211]-29

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.