Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Hasselbalchs Kultur-Bibliotek

serie: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, (1941-51)
redigeret af Jacob Paludan
Detaljer
Hasselbalchs Kultur-Bibliotek. Red. af Jacob Paludan
Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, serie
1 se: Vor nationale Sang (1941)
2 se: Historisk Romantik (1941) (Heidenstam, Verner von)
3 Korte Stykker af Søren Kierkegaard (faglitteratur)
4 Omkring Degas (Valéry, Paul) (faglitteratur)
5 se: En tysk Musiker i Paris (1941) (Wagner, Richard)
6 se: Noveller (1941) (Proust, Marcel)
7 se: Et svagt Hjerte (1941) (Dostojefski, F. M.)
8 Af Levned og Meninger (Ewald, Johannes) (faglitteratur)
9 Runebergs Breve til Emilie Björkstein (faglitteratur)
10 se: Vejbred (1941) (Stuckenberg, Viggo)
11 Engelske Essays (faglitteratur)
12 Orfeus i Bogverdenen (Paludan, Jacob) (faglitteratur)
13 se: Kærlighedsnoveller (1942) (Kinck, Hans E.)
14 se: Det forheksede Hus (1942) (Bulwer, Edward (Lord Lytton))
15 se: Granit (1942) (Stifter, Adalbert)
16 Trivia (Smith, Logan Pearsall) (faglitteratur)
17 se: To Fortællinger (1942) (Tchékov, Anton)
18 se: Noveller og Fragmenter (1942) (Dalgas, Ernesto)
19 Mozarts Breve (faglitteratur)
20 se: Noveller (1942) (Bergman, Hjalmar)
21 Breve (Cézanne, Paul) (faglitteratur)
22 Selvbiografi (Darwin, Charles) (faglitteratur)
23 se: Magnetisøren (1943) (Hoffmann, E. T. A.)
24 Aforismer og Essays (Ekelund, Vilhelm) (faglitteratur)
25 Dagbog (Delacroix, Eugène) (faglitteratur)
26 se: To Noveller (1943) (Sosjtjenko, Michael)
27 se: Jacques Damour (1943) (Zola, Emile)
28 Breve til en ung Digter (Rilke, Rainer Maria) (faglitteratur)
29 Essays (Ortega y Gasset) (faglitteratur)
30 Fordomme (Mencken, H.L.) (faglitteratur)
31 se: Fortællinger om Soldater og Civile (1944) (Bierce, Ambrose)
31 se: Fortællinger om Soldater og Civile (1951) (Bierce, Ambrose)
32 se: Danske Sagn og Folkeeventyr i Udvalg (1944) (antologi)
33 se: I Fangekolonien (1944) (Kafka, Franz)
34 se: Noveller (1944) (Sivle, Per)
35 se: Barnebruden (1944) (Dostojefski, F. M.)
36 se: Kappen (1944) (Gogol, Nikolaj Vasiljevitsj)
37 se: Smaa Forløb (1944) (Smith, Johannes)
38 se: En Barnesjæl (1944) (Hesse, Hermann)
39 Breve (Sévigné, Madame de) (faglitteratur)
40 se: Noveller (1944) (Laxness, Halldór)
41 Kunstkritik (Baudelaire, Charles) (faglitteratur)
42 se: Kroketspilleren (1945) (Wells, H. G.)
43 Erindringer om Leo Tolstoj (Gorki, Maxim) (faglitteratur)
44 Breve og Optegnelser (Schubert, Franz) (faglitteratur)
45 Litterær Sans (Bennett, Arnold) (faglitteratur)
46 Litterære og politiske Essays (Croce, Benedetto) (faglitteratur)
47 se: Fortællinger fra Lillesiden (1945) (Neruda, Jan)
48 Om Kunsten (Rodin, Auguste) (faglitteratur)
49 Essays (Eliot, T.S.) (faglitteratur)
50 se: Gru (1945) (Artsybásjef, Michail Petrovitsj)
51 Danske Landskabstilleder (Andersen, H.C.) (faglitteratur)
52 se: Troldskoven (1946) (Schildt, Runar)
53 se: Calle Kula og andre Noveller (1946) (Falstaff Fakir (Pseud. for Axel Wallengren))
54 Skitser (Musil, Robert) (faglitteratur)
55 Dagbog til Stella (Swift, Jonathan) (faglitteratur)
56 se: Novelletter (1946) (Söderberg, Hjalmar)
57 se: Fornufts-Potpourri (1946) (Voltaire, François de)
58 Fortrolige Smaastykker (Capek, Karel) (faglitteratur)
59 Visdom (Nietzsche, Friedrich) (faglitteratur)
60 se: Den evige Broders Øjne (1946) (Zweig, Stefan)
61 se: Amfitryon 38 (1947) (Giraudoux, Jean)
62 se: Fortællinger (1947) (Andersen, Tryggve)
63 se: Gengangeren (1947) (De la Mare, Walter)
64 Tre Essays (Bengtsson, Frans G.) (faglitteratur)
65 se: Selvbetragtninger (1947) ((Marcus Aurelius))
66 Samvær med Heine (Heine, Heinrich) (faglitteratur)
67 se: Rip van Winkle og Sagnet om Døsedal (1947) (Irving, Washington)
68 se: Parabler (1948) (Kidde, Harald)
69 Essays (Johanson, Klara) (faglitteratur)
70 se: Halvmaanen (1948) (Tagore, Rabindranath)
71 se: Lenz (1948) (Büchner, Georg)
72 Breve (Mansfield, Katherine) (faglitteratur)
73 Breve (Gauguin, Paul) (faglitteratur)
74 Tanker (Grønbech, Vilh.) (faglitteratur)
75 Af Dagbøgerne (Emerson, Ralph Waldo) (faglitteratur)
76 Epistler (Kjær, Nils) (faglitteratur)
77 Auguste Rodin (Rilke, Rainer Maria) (faglitteratur)
78 se: Billedbog uden Billeder (1949) (Andersen, H. C.)
79 Breve (Keats, John) (faglitteratur)
80 se: Satirer (1949) (Lukian)
81 se: Dybet (1949) (Andrejev, Leonid)
82 se: Prosa (1949) (Strindberg, August)
83 Af Maksimer og Reflektioner (Goethe, Johann Wolfgang von) (faglitteratur)
84 se: Den dødsdømte (1949) (Dagerman, Stig)
85 se: Romeo og Julia fra Landsbyen (1949) (Keller, Gottfried)
86 Om vor Tids Maleri (Bazaine, Jean) (faglitteratur)
87 En Rejse fra Petersborg til Moskva (Radiscev, A.N.) (faglitteratur)
88 Akropolis (Hjortø, Leo (udg.)) (faglitteratur)
89 Lyksalig blandt Kvinder (Baldini, Antonio) (faglitteratur)
90 En Digters Dagbog (Vigny, Alfred de) (faglitteratur)
91 se: Lumre Dage (1950) (Keyserling, Eduard von)
92 Stadier (Morgenstern, Christian) (faglitteratur)
93 Verlaine (Carco, Francis) (faglitteratur)
94 se: Den hemmelighedsfulde Sang (1950) (Andersson, Dan)
95 Fuldkomne Dage (Whitman, Walt) (faglitteratur)
96 Ungdomsessays (Stevensen, R. L.) (faglitteratur)
97 Om kvinderne (Diderot, Denis) (faglitteratur)
98 se: Mit lønlige Koncil (1951) (Larbaud, Valéry)
99 Udvalgte Epistler (Holberg, Ludvig) (faglitteratur)
100 Danske Maleres Selvportrætter (Zibrantsen, Jan) (faglitteratur)
101 se: Olsens Bænk og andre Fortællinger (1951) (Hjortø, Knud)
102 Fire Promenader (Rousseau, Jean-Jacques) (faglitteratur)
103 se: Seks Fortællinger (1951) (Borchert, Wolfgang)
104 Et Forsvar for Digtekunsten og to Fragmenter (Shelley, Percy Bysshe) (faglitteratur)
106 se: Ungdom (1951) (Garborg, Arne)
107 se: Litterær Køkkenduft (1951) (antologi)
108 Fornuft og Anti-Fornuft (Jaspers, Karl) (faglitteratur)
109 En Faders Erindringer (Marmontel, Jean-François) (faglitteratur)
110 se: Mannerhouse (1952) (Wolfe, Thomas)
111 Ugleæg (Hohlenberg, Johannes) (faglitteratur)
112 Om Shakespeare (With, Mogens K.) (faglitteratur)
113 se: Bevægede Tidehverv (1952) (Tolstoj, Alekséj)
114 Meninger (Lichtenberg, Georg Christoph) (faglitteratur)
115 Cinematographica (Ulrichsen, Erik (udg.)) (faglitteratur)
116 Strøtanker (Møller, Poul Martin) (faglitteratur)
117 Elefanter og andre Essays (Orwell, George) (faglitteratur)
118 Optegnelser (Vinci, Leonardo da) (faglitteratur)
119 Lejdebrev (Pasternak, Boris) (faglitteratur)
120 Et London-Eventyr og andre Essays (Woolf, Virginia) (faglitteratur)
121 Om Bøger og Læsning (Schopenhauer, Arthur) (faglitteratur)
122 se: Livets Flod (1953) (Kuprin, Alexander)
123 Dagbog fra Grasmere (Wordsworth, Dorothy) (faglitteratur)
124 Brev til en Gejstlig (Weil, Simone) (faglitteratur)
125 se: Ah Q's virkelige Historie (1953) (Lu Hsün)
126 Mine samtidiges Historie (Korolenko, V. G.) (faglitteratur)
127 se: Skitser og Skildringer (1953) (Dickens, Charles)
128 se: Novelletter (1954) (Jæger, Hans)
129 Tanker (Alain (pseudonym for Émile Auguste Chartier)) (faglitteratur)
130 se: Den syges Vinter og Slut paa en Forbindelse (1954) (Moravia, Alberto)
131 Enetaler i England (Santayana, George) (faglitteratur)
132 Elia-Essays (Lamb, Charles) (faglitteratur)
133 se: Den ærlige Tyv (1954) (Dostojevskij, F. M.)
134 Hvem er min næste? (Grønbech, Vilh.) (faglitteratur)
135 Græste Tænkere før Sokrates (Harsberg, Erling (udg.)) (faglitteratur)
136 se: Præsten i Tours (1954) (Balzac, Honoré de)
137 Ord paa Vejen (Churchill, Winston S.) (faglitteratur)
138 se: De fire Pibers Visdom (1955) (Erenburg, Ilja)
141 se: Sorgens Deirdre (1955) (Synge, J. M.)
142 se: Den tyske Pige (1955) (Lazarevic, Laza K.)
158 se: Himmel og hav (1957) (Elvestad, Sven)
159 se: Maane for de mislykkede (1957) (O'Neill, Eugene)
163 se: Martina (1957) (Aurell, Tage)
166 se: En ensoms Dagbog (1957) (Daudet, Alphonse)
168 se: Min brune Ven (1958) (Vestdijk, Simon)
170 se: Norrlandsnoveller (1958) (Johnson, Eyvind)
171 se: Maaneuret (1958) (Frank, Bruno)
173 se: Spillere (1958) (Gogol, N. [V.])
175 se: Fire Kalenderhistorier (1958) (Brecht, Bert[olt])
179 se: Mozarts Rejse til Prag (1959) (Mörike, Eduard)
180 se: Trold (1959) (Lie, Jonas)
182 se: To Persere i Paris (1959) (Montesquieu, [Charles Louis de])
186 se: Løjtnant Gustl og Excentrisk (1959) (Schnitzler, Arthur)
188 se: Novelletter (1960) (Tjechov, Anton)
191 se: Halvfjerds Gange syv (1960) (Vaquer, Eugenio)
196 se: Næsehornet (1960) (Ionesco, Eugène)
204 se: Fortællinger fra Jugoslavien (1961) (Andric, Ivo)
205 se: Carmina Burana (1961) (Orff, Carl)
206 se: Messingsommerfuglen (1961) (Golding, William)
207 se: Under Lykkens Tag (1966) (Timmermans, Felix)
208 se: Malatesta (1962) (Montherlant, Henry de)
209 se: Platero og jeg (1962) (Jiménez, Juan Ramón)
212 se: Mesteren Ma (1962) (Kyrklund, Willy)
213 se: Skriveren Bartleby (1962) (Melville, Herman)
214 se: Den der ler sidst - (1962) (Ostrovskij, Aleksandr)
216 se: De Profundis (1926) (Wilde, Oscar)
223 se: Gabrielis' Breve (1962) (Sibbern, F. C.)
224 se: Andreas (1963) (Hofmannsthal, Hugo v.)
226 se: Dialoger (1963) (Leopardi, Giacomo)
234 se: Det fremmede Barn (1964) (le Fort, Gertrud von)
235 se: En Latinskoledreng (1964) (Larsen, Karl)
237 The Parson's daughter of Oxney Colne se: Præstens Datter i Oxney Colne (1964) (Trollope, Anthony)
238 se: Rheinsberg (1965) (Tucholsky, Kurt)
239 se: Syv Noveller (1965) (Pirandello, Luigi)
241 se: En Pelshandlers Eventyr (1965) (Thomas, Dylan)
242 se: Theresienstadt-Koncerten (1965) (Bor, Josef)
243 se: Den fattige Spillemand (1965) (Grillparzer, Franz)
245 se: Mandrágola (1965) (Machiavelli, Niccolo)
246 se: Ungdomskilden (1965) (Paludan-Müller, Fr.)
247 se: Af Doktor Marigolds Recepter (1965) (Dickens, Charles)
249 se: Evig Fred (1966) (Agnon, Samuel Josef)
252 se: Spadsereturen (1966) (Walser, Robert)
257 se: Brudevalget (1967) (Hoffmann, E. T. A.)
261 se: Den fæle legende om den bristede galgestrikke (1967) (Werfel, Franz)
268 se: Væverens grav (1968) (O'Kelly, Seumas)
270 se: Eli (1968) (Sachs, Nelly)
273 se: René (1968) (Chateaubriand, François René)
274 se: Det går an (1968) (Almqvist, C. J. L.)
278 se: Ingen himmel for Gunga Din (1969) (Mirdrekvandi, Ali)
281 (faglitteratur): Pigeopdragelse (Biehl, Charlotte Dorothea)
285 se: De røde huse (1969) (Poulsen, Henrik G.)