Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Smaabilleder af Folkelivet

Meltzer, H.: Smaabilleder af Folkelivet, (1862, novelle(r), norsk)
af Harald Meltzer (1814-1862, sprog: norsk)
Detaljer
Smaabilleder af Folkelivet. ♦ Christiania, Forlagt af Jac. Dybwad, 1862. [Bind 1-2], [3] 226 + [1] 304 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Trykt i Christiania-Posten 1848-52 fra 25-5-1848.
 note til titel [Bind 1], to upaginerede sider: Fortale [signeret: Christiania i Jul 1862, H. Meltzer].
 note til titel På titelbladet af [Bind 2] også: (Udgivet efter hans Død).
 url Fuld visning af bogen (Bind 1) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (Bind 2) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
Oversigt over andre udgaver:
1874 Senere udgave: Smaabilleder af Folkelivet. Politinotiser. Med 8 Pennetegninger [af Diriks]. Fjerde Oplag. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1874. [3] 144 sider, tavler
1912 Senere udgave: Politinotitser Smaabilleder af Folkelivet. Illustr. af A. Bloch og A. Bohr Olsen. Niende Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 188 [3] sider
kollaps Indhold

Politinotitser. Side [1]-62
[1s003] Meltzer, H.: Agtelse for Edens Hellighed. Side [3]-9 (1862, novelle(r))
[1s009] Meltzer, H.: En godmodig Mand. Side 9-13 (1862, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Trykt i Danmark, Nr. 11 (10-6-1877), side 86-87. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s013] Meltzer, H.: Indbrudstyv og hans Søn. Side 13-19 (1862, novelle(r))
[1s019] Meltzer, H.: En lystig Gesel. Side 19-23 (1862, novelle(r))
[1s023] Meltzer, H.: En Fante-Par. Side 23-32 (1862, novelle(r))
[1s032] Meltzer, H.: Drukkenskab. Side 32-38 (1862, novelle(r))
[1s038] Meltzer, H.: Som Herren er, saa følge ham hans Svende. Side 38-40 (1862, novelle(r))
[1s040] Meltzer, H.: Kammeratskab mellem Forbrydere. Side 40-52 (1862, novelle(r))
[1s052] Meltzer, H.: Faderkjærlighed. Side 52-57 (1862, novelle(r))
[1s057] Meltzer, H.: En Dalekarl. Side 57-62 (1862, novelle(r))
[1s063] Meltzer, H.: Grundset Marked. Side [63]-182 (1862, roman)
[1s183] Meltzer, H.: Smaa Næringskilder i og omkring Christiania. (Iagttagne paa Grund af min Vens Sisik). Side [183]-226 (1862, novelle(r))
Politinotitser. Side [1]-66
kollaps Noter
 note til titel Overskrift for siderne [1]-62 i indholdsfortegnelsen.
[2s001] Meltzer, H.: En Skræddersvend. Side [1]-4 (1862, novelle(r))
[2s005] Meltzer, H.: En Tulling. Side 5-8 (1862, novelle(r))
[2s008] Meltzer, H.: Ogsaa en Tulling. Side 8-13 (1862, novelle(r))
[2s013] Meltzer, H.: En uheldig Skoleholder. Side 13-19 (1862, novelle(r))
[2s020] Meltzer, H.: En Husmandsgut. Side 20-30 (1862, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Trykt i Danmark, Nr. 29 (14-10-1877), side 225-29, del af serien Folkelivsbilleder fra Norge. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s031] Meltzer, H.: En Inderstfamilie. Side 31-34 (1862, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Trykt i Danmark, Nr. 19 (5-8-1877), side 150-51. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s035] Meltzer, H.: Lykken bedre end Forstanden. Side 35-40 (1862, novelle(r))
[2s040] Meltzer, H.: Kur mod Tandpine. Side 40-44 (1862, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Trykt i Danmark, Nr. 18 (29-7-1877), side 143-44. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
[2s045] Meltzer, H.: En angret Handel. Side 45-49 (1862, novelle(r))
[2s049] Meltzer, H.: En national Industriridder. Side 49-57 (1862, novelle(r))
[2s057] Meltzer, H.: Svek. Side 57-60 (1862, novelle(r))
[2s060] Meltzer, H.: Sandheden er ofte tungest at høre. Side 60-66 (1862, novelle(r))
[2s067] Meltzer, H.: Til og fra America. Side [67]-216 (1862, roman)
[2s217] Meltzer, H.: Smaa Næringskilder i og omkring Christiania. (Iagttagne paa Grund af min Ven Juristens Mangel paa rent Linned til at ture Jul med hos sin Onkel). Side [217]-304 (1862, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note om føljeton Føljeton (uddrag) i Danmark fra Nr. 30 (21-10-1887) til Nr. 37 (9-12-1887), under serietitlen: Folkelivsbilleder fra Norge. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Hathi Trust