Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Skrifter

Lukianos: Udvalgte Skrifter, (1881, tekster, oldgræsk) 👓
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
oversat af M.Cl. Gertz
Detaljer
Udvalgte Skrifter. Af Lukianos fra Samosata. I Oversættelse og ledsaget af en Levnedsbeskrivelse ved M. C. Gertz, Dr. phil., Professor ved Kjøbenhavns Universitet. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1881. 301 [2] sider. Pris: kr. 6,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side [1]-46: Lukianos fra Samosata, hans Liv og Forfattervirksomhed [note: Optrykt efter Historisk Arkiv 1880 II med nogle mindre væsentlige Forandringer og Tilføjelser].
 note til oversat titel Side [250]-301: Oplysninger.
 note til oversat titel Side 301: Efterskrift [om tekstgrundlaget].
 note til oversat titel Side [302]: Rettelser.
 note til oversat titel Side [303]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s049] Lukianos: Om Ravet og Svanerne. Et Begyndelsesforedrag. Side [49]-52 (1881, tekster)
[s053] Lukianos: Drømmen. Et Foredrag, holdt af Lukianos i hans Fødeby Samosata. Side [53]-61 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Se Begyndelsen af Indledningen, S. 3.
[s062] Lukianos: Promethevs. Side [62]-74 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [62]: [Indledning om Promethevs].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 150 (15-8-1880), side 460-64, Af Lukianos fra Samosata (c. 120-200 eft. Kr.), under titlen Prometheus. Af Lukianos fra Samosala (c. 120-200 eft. Kr.), oversat af M. C. Gertz.
[s075] Lukianos: Gudethinget. Side [75]-84 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [75]: [Indledning om fortællingens grund].
[s085] Lukianos: Charon. Side [85]-106 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [85]: [Om Charon].
[s107] Lukianos: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31 (1881, tekster)
1874 indgår i antologien: Euterpe [s001] 1. udgave: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [107]: [Om Menippos].
[s132] Lukianos: Zevs i Forhør. Side [132]-43 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledning side [132]: Samtale mellem Zevs og Kyniskos (ie: den lille Kyniker) om Forhold mellem Guderne, Skæbnegudinderne og Skæbnen. Se. Indl. S. 22 f. og S. 41.
[s144] Lukianos: Hanen. Side [144]-73 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [144]: [Om fortællingens grundlag].
[s174] Lukianos: Gjæstebudet eller Lapitherne. Side [173]-96 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [174]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [174]: Se Indledningen S. 38 fg.
[s197] Lukianos: Løgnhalsen. Side [197]-227 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [197]: [Om fortællingens grundlag].
 note til oversat titel Note side [197]: Se Indl. S. 28 ff.
[s228] Lukianos: Om Peregrino's Død. Side [228]-49 (1881, tekster)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indledningen side [228]: Se Indledningen S. 23 ff. 41 ff. Skriftet har Form af et Brev fra Lukianos til en Platoniker ved Navn Kronios, som for øvrigt er os ubekjendt.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.