Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Euterpe

antologi: Euterpe, (1874, tekster, flere sprog) 👓
oversat af M.Cl. Gertz
oversat af Thor Lange
oversat af Sigurd Müller
omslag af Carl Thomsen
Detaljer
Euterpe. Oversættelser af Digterværker fra Oldtiden og Middelalderen efter Grundteksterne. Ved Clarentius Gertz, Dr. phil., Thor Lange, Cand. philol.[og] Sigurd Müller, Cand. mag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1874. [1] 94 [1] sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget signeret: C.Th. [jævnfør Harald Ilsøe: De gamle bogomslag, 2013, side 56].
 note til oversat titel Upagineret side: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [89]-94: Oplysninger.
 note til oversat titel Side [95]: Efterskrift [signeret: Oversætterne].
 note til oversat titel Uddrag af efterskrift: De fleste af de i denne lille Samling optagne Stykker ere oprindelig udarbejdede med den Bestemmelse, at de skulde forelæses ved Sammenkomsterne i den herværende filologisk-historiske Forening. Da imidlertid flere af Medlemmerne havde ønsket at besidde dem samlede, og da man tillige troede, at ogsaa et større Publikum maaske kunde føle Interesse for at lære disse Værker fra fordums Tider at kjende, besluttede vi os til at udgive dem som en Slags Nytaarsgave.
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

Fra Oldtiden. Side 1-69
[s001] Lukian: Menippo's Rejse til Himlen. En Dialog af Lukian. Side 1-30 (1874, tekster)
af Lukian (120-180, sprog: græsk)
1881 indgår i: Udvalgte Skrifter [s107] Senere udgave: Menippo's Rejse til Himlen. Side [107]-31
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1: [Indledning om Menippos].
[s031] Catul: Digteren Suffenus. Af Catullus. (XXII). Side 31 (1874, tekster)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
[s032] Lygdamus: Gaven til Neæra. Elegi af Lygdamus. (Tibullus III, I). Side 32-33 (1874, tekster)
af Lygdamus (f. -43, sprog: latin)
[s034] Tibul: Hjælp os Apollo! Elegi af Tibullus. (IV, 4). Side 34-35 (1874, tekster)
af Albius Tibullus (-55--19, sprog: latin)
[s036] Meleagros: Tre Epigrammer. Af Meleagros. Side 36-37 (1874, tekster)
af Meleagros fra Gadara (-140--70, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Digtenes titler: Den bortløbne Eros. Den fangne Eros. Eros skal sælges.
[s038] Virgil: Aristæus. Af Vergils Georgica IV, 317-558. Side 38-49 (1874, tekster)
af Vergil (-70--19, sprog: latin)
[s050] Pindar: Den fjortende olympiske Ode. Af Pindaros. Side 50-51 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 50: ... denne Hymne blev afsunget ... Aar 478 f. Chr.
[s052] Pindar: Den syvende pythiske Ode. Af Pindaros. Side 52-53 (1874, tekster)
af Pindar (-520--440, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledningen side 52: Aar 489 f. Chr. blev Sejren i Væddekjørsel ved de pythiske Lege vundet af Athenienseren Megakles.
[s054] Musaios: Hero og Leandros. Af Musaios. Side 54-69 (1874, tekster)
af Musaios (sprog: græsk)
[s071] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster)
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym russisk (sprog: russisk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.