Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)

Sprog: svensk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Runeberg, J. L.: Hanne. Et Digt i tre Sange. Efter det Svenske ved Offe Höyer. ♦ Kbh., Schubothe, 1852 [ie: 1851]. 82 sider (1852, digte)
oversat af O. Høyer (1816-1871)
 Bog Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider (1856, digte)
originaltitel: Fänrik Ståls säger, 1848
del af: Berlingske Tidende
se også: Sveaborg
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
oversætter i periodicum: Hans Peter Holst (1811-1893)
1885 Senere udgave: Fændrik Staals Historier i Udvalg. Overs. af Carolus [ie: Aug. Westrup]. ♦ Hagerup, 1885. 120 sider
1886 Senere udgave: Fændrik Staals Historier. Autoriseret Oversættelse af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appels Forlag, 1886
1901-02 Senere udgave: Fændrik Stål. Med Illustrationer af Alb. Edelfelt. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget - Ernst Bojesen, 1901-02. 294 sider. Pris: kr. 13,50
1927 Senere udgave: Fændrik Stål. Med Albert Edelfelts Illustrationer. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1927. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1940 Senere udgave: Fændrik Stål
kollaps Noter
 note til titel På svensk udkom första samlingen 1848 og fulgtes 1860 af: Andra samlingen.
 note til oversat titel Med parallel dansk og svensk tekst.
 note om føljeton Uddrag trykt i Berlingske Tidende No. 95 (25-4-1856), under titlen: General Døbeln ved Juntas. Et Billede fra den finske Krig af Runeberg, oversat af H. P. Holst. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den svenske tekst (1. og 2. samling) på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 anmeldelse Fædrelandet.
 Artikel Fædrelandet: anmeldt af anonym [Erik Bøgh].
 Bog Erik Bøgh: Min første Forfattertid. Erindringer II. Gyldendal, 1897: side 101-09 [anmeldelsen oprindelig trykt i Fædrelandet Nr. 62 (14-3-1857), side 1].
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Smaa Fortællinger. Overs. ♦ L. Jordan, 1857 (1857, novelle(r)) EMP3470
originaltitel: Smärre berättelser, 1854
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[?] Runeberg, Johan Ludvig: En Juleaften i Lodshytten (1857, novelle(r))
originaltitel: En julqväll i lotskojan, 1854
1950 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [3e] Senere udgave: En juleaften i lodshytten
kollaps Noter
del af: Fædrelandet
 note til titel På svensk oprindelig trykt i: Helsingfors Morgonblad, nr 101 (31-12-1832). Trykt i bogform i samlingen: Smärre berättelser, 1854.
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse?) i Fædrelandet 21-9-1857. Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Illustreret Tidende, 4. Aargang (1862-63), Nr. 173 (18-1-1863), side 128. Under titlen: En Juleaften i Lodshytten. Fortælling af J.L. Runeberg, frit overs. af Th. Fuld visning af den danske oversættelse til Illustreret Tidende på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Stifts-Tidende 1-2-1863, (efter "Illustr. Tid."). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1877, spalte 707-14, under titlen: En Juleaften i Lodshytten. Fortælling af J. L. Runeberg.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Runeberg, J. L.: Fänrik Ståls sägner. En Samling Sånger. II. ♦ (Gad), 1856 (1860, digte)
 Bog Runeberg, J. L.: Nadeschda. Ni Sange. Paa Dansk ved Fig. ♦ Westrup, 1861. 106 sider (1861, digte)
originaltitel: Nadeschda. Nio sånger, 1841
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1898 Senere udgave: Nadeshda
 Dramatik Runeberg, J. L.: Kan ei (1863, dramatik)
 Bog Runeberg, J. L.: Tolv Digte af Fänrik Ståls Sägner. overs. af N.C. Sebbelow. ♦ Iversens Boghandel, 1865 (1865, digte)
oversat af N.C. Sebbelow (1801-1870)
 Trykt i periodicum Runeberg, Johan Ludvig: Sveaborg. Af Johan Ludvig Runeberg. (Hørende til Cyklus'en "Fänrik Ståls Sägner", men hidtil ikke optaget i den) (1877, digte) 👓
del af: Nær og Fjern
se også: Fændrik Staals Fortællinger
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På svensk med kort ordliste.
 note til titel Digtet indgår i udgaver fra 1882 (var ikke medtaget i udgaver mens Runeberg levede, blev udgivet separat 1855).
 note om føljeton Trykt i Nær og Fjern, Nr. 254 (13-5-1877), side 3-4.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Runeberg, J. L.: ["Pluk" [5s031]] Troskudsken. Oversat af N.C. Sebbelow. Side 31-35 (1877, digte) 👓
oversat af N.C. Sebbelow (1801-1870)
 Bog Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Historier i Udvalg. Overs. af Carolus [ie: Aug. Westrup]. ♦ Hagerup, 1885. 120 sider (1885, digte)
Detaljer
oversat af August Westrup (1838-1897)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
 Bog Runeberg, J. L.: Graven i Perrho. Oversat af Fr. (1885, digte)
oversat af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: [indgår i antologien: Mosaik [s165]] Lotte Sværd. Oversat af Carolus. Side [165]-74 (1885, digte) 👓
originaltitel: ?
oversat af Carolus (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Historier. Autoriseret Oversættelse af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appels Forlag, 1886 (1886, digte)
Detaljer
oversat af Hans Rasmussen (1851-1939)
forord af Frederik Barfod (1811-1896)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 note til titel Med forord af Frederik Barfod.
 note til titel Udkom i en "Pragtudgave paa fint Papir og med Guldsnit, og en simplere Udgave paa almindeligt Trykpapir og med almindeligt Snit, beregnet paa de brede Lag", den sidste i Dansk Bogfortegnelse kaldet "Folkeudgave".
 anmeldelse Politiken 26-12-1886, side 2 [Anmeldelse, signert J.C.H.].
 Bog Runeberg, J. L.: Kong Fjalar. Digt i fem Sanger. Oversat af Louise Hoffmeyer. ♦ Kleins Forlag, 1894. 83 sider (1894, digte)
originaltitel: Kung Fjalar, 1844
Detaljer
oversat af Louise Hoffmeyer (1842-1917)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannebrog 23-12-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Runeberg, J. L.: Nadeshda (1898, digte)
Detaljer
1861 1. udgave: Nadeschda. Ni Sange. Paa Dansk ved Fig. ♦ Westrup, 1861. 106 sider
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Fændrik Stål. Med Illustrationer af Alb. Edelfelt. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget - Ernst Bojesen, 1901-02. 294 sider. Pris: kr. 13,50 (1901-02, digte)
Detaljer
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 15 hefter à 75 øre.
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Politiken 24-12-1902 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Juleaften. Episk Digt af Johan Ludvig Runeberg. I dansk Oversættelse ved H. Hansen. ♦ Omaha, Nebr., C.C. Nielsens Trykkeri, 1915. 31 sider (1915, digte) 👓
originaltitel: Julqvällen, 1841
Detaljer
oversat af H. Hansen
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Legender. Oversat av O. Thommessen. (Tegninger og vignetter av Bernhard Folkestad). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1921. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 8,00 (1921, digte)
oversat af Olaus Anthon ("Ola") Thommessen (1851-1942, sprog: norsk)
illustrationer af Bernhard Dorotheus Folkestad (1879-1933, sprog: norsk)
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Fændrik Stål. Med Albert Edelfelts Illustrationer. Paa Dansk ved Valdemar Rørdam. (3. Udg.). ♦ Gyldendal, 1927. 288 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, digte)
Detaljer
illustrationer af Albert Edelfelt (1854-1905, sprog: svensk)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Fændrik Stål (1940, digte)
Detaljer
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
 Bog Runeberg, Johan Ludvig: Vort Land (1940, digte)
illustrationer af Ernst Hansen (1892-1968)
 Bog Runeberg, J. L.: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [3e]] En juleaften i lodshytten (1950, novelle(r))
Detaljer
1857 indgår i: Smaa Fortællinger [?] 1. udgave: En Juleaften i Lodshytten
 Bog Runeberg, J. L.: Sven Dufva (1950, digte)
 Bog Runeberg, J. L.: Lotta Svärd. Et digt i overs. af Valdemar Rørdam. Danmarks Lottekorps 1946-1971. Udsendt i anledning af Danmarks Lottekorps' 25 års jublilæum den 9. april 1971. ♦ Danmarks Lottekorps, [1971]. 29 sider (1971, digte)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Fortunstok 12, Kastellet, 2100 København Ø.
 note til oversat titel Svensk og dansk tekst.

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Runeberg, Johan Ludvig: Kan ej!
versificeret Lystspil i 2 Akter af J.L. Runeberg, oversat af Chr. Richardt
oversat af Christian Richardt (1831-1892)
(premiere 04-11-1863 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden