Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Benedikte Naubert (1752-1819)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (baseret på værk) anonym [Skjöldebrand, A. F.]: Herrmann von Unna. Et Skuespil. Efter den svenske Original i Udtog ved Niels Chr. Øst. ♦ Trykt paa Udgiverens Forlag, 1800. 44 sider. (Trykkeri: hos P.H. Höecke) (1800, dramatik) BD4:sp351
originaltitel: Hermann von Unna, 1795
Detaljer
af Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834, sprog: svensk)
oversat af Niels Christian Øst (1779-1842)
1800 Senere udgave: Herman von Unna. Et Drama, oversat af Tr. L. Cron. ♦ Kbh., 1800
1800 Senere udgave: Herrmann von Unna. Ein Schauspiel in 5 Acten mit Chören und Tänzen. Nach dem Schwedischen Original frey übersetzt. ♦ Kph., 1800.
1802 Senere udgave: Herrmann von Unna. Drama i 5 Akter med Chore og Balletter. Oversat ved Thom. Thaarup. ♦ Kbh., 1802
1802 i: Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling] [1b] Senere udgave: Herman von Unna. Drama i 5 Akter med Chore og Balletter. Oversat af Svensk ved Thom. Thaarup. ♦ Kbh., 1802
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog anonym [Naubert, Benedikte]: Herman von Unna. En Ridder-Historie. Udg. ved N.C. Øst. ♦ Kbh., 1802. 282 + 336 sider (1802, roman) EMP2570 BD4:sp468
originaltitel: Hermann von Unna, 1788
Detaljer
udgiver: Niels Christian Øst (1779-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3-4: [Forord signeret "N.C. Øst"].
 note til oversat titel Del 2, side 321-36: Tillæg. Side 323-24: Om de hemmelige Friretter [signeret N.C. Øst]. Side 325-34: Om den hemmelige Ret i Vestphalen [signeret K.L. Rahbek]. Side 334-35: Om Ridderhistorien Herman von Unna [signeret N.C. Øst].
 note til oversat titel (Titeloplag), 1812.
 Bog anonym [Naubert, Benedikte]: Fontanges eller Moderens og Datterens Skiæbne. En Tildragelse fra Ludvig den Fiortendes Tidsalder. Overs. fra Tydsk ved Frankenau. Med et Kobber af Penzel. ♦ 1806. 210 sider + 1 tavle (1806, roman) EMP2571 BD4:sp468
originaltitel: Fontanges oder das Schicksal der Mutter und der Tochter, 1805
Detaljer
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
illustrationer af Johann Georg Penzel (1754-1809, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog anonym [Naubert, Benedikte]: Mathurin. ♦ 1810. 65 sider (1810, novelle(r)) EMP2572
originaltitel: Lioba und Cilia, 1806
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk oprindelig udgivet under titlen: Lioba und Cilia, 1806. Nyt oplag 1809 med titlen: Mathurin, vom Verf. des Walther von Montbarry.
 Bog anonym [Naubert, Benedikte]: Elisabeth Lezkau eller Borgemesterinden. Overs. fra det Tydske ved A. C. Alstrup. ♦ 1812. 70 sider (1812, roman) EMP2573 BD4:sp468
originaltitel: Elisabeth Lezkau oder die Bürgermeisterin, 1808
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
 Bog Neubert, Madame: [Eventyr af forskiellige Digtere [2h]] Den korte Kaabe. Side 228-97 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Der kurze Mantel, 1789
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym [Naubert, B.]: [Eventyr af forskiellige Digtere [1f]] Det stille Folk. Efter "Neue Volksmärchen der Deutschen". Side 210-245 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Das stille Volk, 1789
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmährchen der Deutschen. Erstes Bändchen, 1789.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog Naubert, Madame: [indgår i antologien: Aglaia [b]] Ellekongens Datter (1818, novelle(r)) EMP1575
originaltitel: Erlkönigs Tochter, 1792
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmärchen der Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
 Bog Naubert: [indgår i antologien: Aglaia [d]] Jungfernsprung og Rosstrab. [forkortet] (1818, novelle(r)) EMP1575
originaltitel: Jungfernsprung und Rosstrab, 1792
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Neue Volksmährchender Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
 Bog anonym [Naubert, Benedikte]: [Amalgunde, Dronning af Italien, eller Historien om en Tryllekilde]. Overs. af Joachim J. A. Worre. 1833 (1833, roman) EMP2574
originaltitel: Amalgunde, 1786
Detaljer
oversat af Joachim J.A. Worre (1814-1858)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Børnebog Naubert, Mad.: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s368]] Ottiliebierget. En Legende fra Elsas. Side 368-86 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden