Dramatik opført på danske teatre


Opførelser på følgende teatre er medtaget

Ovenstående søges udbygget med teatre i København før 1748, bl.a.:

Derefter også provinsteatrenes repertoire.

Kilder:

se oversigten under afsnittet på siden om kilder


Denne side er oprettet af Niels Jensen


Opdateret af