Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Novelle-Tidende, tidsskrift 1845-46 (indekseret indhold)

Følgeblad til "Flyveposten" [senere udgivet af L. Jordan]. ♦ Flyveposten, 1845-46. Nr. 1-70
udgiver: Edvard Meyer (1813-1880)
kollaps Noter
 note til titel Udkom hver søndag morgen fra 1-9-1845 som "et Dobbeltart, smukt udstyret, med 4 Spalter paa hver Folio-Side, altsaa med 32 tættrykte Spalter." Separat abonnement, 6 Sk. hvis man også abonnerede på Flyveposten, ellers 8 Sk. pr. nummer.
 note til titel Fra og med nr. 20 (11-1-1846) skifter tidsskriftet adresse til Pilestræde 119, Stuen, dvs. hos L. Jordan.
 note til titel Flyveposten 26-2-1846, side 3: Anmodning. Fra flere af Flyvepostens Abonnenter have vi modtaget den Opfordring, at anmode Udgiveren af "Novelle-Tidende" om at udgive dette Blad ganske som dengang den stod i Forbindelse med Flyveposten, nemlig 1 Gang ugentlig, indeholde: "Carl Johan" og "Londons Mysterier".
 

1845:01- Carl Johan og Svenskerne (roman), se: Carl Johan og Svenskerne (svensk, Crusenstolpe, Magnus Jakob)
 Trykt i periodicum Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 1 (1845)
1845:01-49 »Londons Mysterier« (roman), se: »Londons Mysterier« (fransk, Trolopp, Francis)
 Trykt i periodicum Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 1 (1845)
1845:03-8 Humoristiske Studier (novelle) (fransk, Kock, Paul de)
 Trykt i periodicum Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 3 (1845) til Nr. 8 (19-10-1845)
1845:10-12 Madam Bouracands Tjenestepiger (novelle) (fransk, Kock, Paul de)
 Trykt i periodicum Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 10 (1845) til Nr. 12 (1845)
1846:19- Listen (novelle) (fransk, Jacob, Paul L.)
 Trykt i periodicum Trykt i Novelle-Tidende, Nr. 19 (1846) og Nr. 20 (1846)
1846:21 Gjenvordigheder ved Table d'Hóte (novelle) (svensk, pseudonym [Knorring])
 Trykt i periodicum Trykt i Novelle-Tidende Nr. 21 (1846)
1846:25- Den hollandske Admiral (novelle), se: Den hollandske Admiral (tysk, Smidt, Heinrich)
 Trykt i periodicum Føljeton i Novelle-Tidende fra Nr. 25 (1846)
1846:26- Den blaa Rytter (roman), se: Den blaa Rytter (tysk, Hitzig og Häring)
1846:26- Major Müllers Döttre (roman), se: Major Müllers Döttre (svensk, anonym [Stålberg, V.])
1846:26-36 Faarekyllingen på Arnestedet (novelle), se: Faarekyllingen på Arnestedet (engelsk, Dickens, Charles)
1846:49 Bastarden af Mauléon (roman), se: Bastarden af Mauléon (fransk, Dumas, Alexandre)
1846:50 Teglbrænderen som Morder (novelle), se: Teglbrænderen som Morder (flere sprog, Dumas, Alexander)
1846:65- Et Aar (roman), se: Et Aar (svensk, Carlén, E.)


pil op Til toppen af siden