Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

R.K. Lassen, f 1811 (1811-1886)

 Om personen Oplysninger om R.K. Lassen, f 1811

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Lassen, R. K.: Billedhuggerens Datter eller Den gamle Kirke i Horsens. Fortælling grundet paa et dansk Sagn. ♦ [Eget forlag], 1852. 1.-2. Deel, 111 + 104 sider (12mo) (1852, roman)
Detaljer
1875 Senere udgave: Billedhuggerens Datter eller Den gamle Kirke i Horsens, Fortælling, grundet paa et dansk Sagn. Af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Udgivet af K. Horstman, 1875. 1ste-2den Del, 142 + 133 sider. (Trykkeri: Trykt hos A.K. Jensen)
1973 Senere udgave: Billedhuggerens datter eller Den gamle kirke i Horsens. ♦ Aug. Laursens Bogtrykkeri, 1973. 285 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Horsens Folkeblad 19-3-1875, side 3, uddrag af artikel: "Billedhuggerens Datter" ... er skrevet 1841 i Tyskland og først paa Tysk. Forfatteren er imidlertid en dansk Mand, barnefødt og opdraget her i Horsens og boer nu i Søvind, det er næmlig Maler R. K. Lassen, som i mange Aar har opholdt sig i Tyskland og Polen... men senere af ham selv oversat og udgivet paa Dansk, næmlig i 1852; men af den danske Korrekturlæser i Kjøbenhavn forkortet saaledes, at Forfatteren var utilfreds dermed... siden 1858 [ie: 1868] har den været udsolgt... han har nu bragt "Billedhuggerens Datter" i sin oprindelige Skikkelse, og saaledes bliver den udgivet paany som den første af en hel Række ... Fuld visning af artiklen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Forlagsboghandler R.B. Kousgaard, Vejle, bekendtgør 1877 at han har købt forlagsretten til bogen [Vejle Amts Folkeblad 24-2-1877, side 3].
 Bog Lassen, R. K.: Sapieha's Hævn eller Synd avler Synd, Speilbillede af Polens Fortid. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870. 84 sider (1870, roman) 👓
del af: Horsens Folkeblad
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note side 84: Vi ville her kun tilføje, at denne Fortælling i al sin Grusomhed ikke er blot Digtning, men grunder sig paa et i det indre af Polen bekjendt Folkesagn, og at slige Grusomheder ikke hørte til Sjældenhederne.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 31-1-1870 til 26-2-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 31-1-1870 til 26-2-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Juliane eller En Kvindes Kjærlighed. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtr., 1870. 96 sider (1870, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 11-3-1870 til 23-4-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 11-3-1870 til 23-4-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Konstantin og Kamilla eller En polsk Rigsdag. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt hos T. Nielsen, 1870. 87 sider (1870, roman)
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 25-4-1870 til 8-6-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 25-4-1870 til 8-6-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Fiskerinden fra Island eller Brylluppet i Nidaros. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870. 139 sider (1870, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 23-6-1870 til 6-9-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 23-6-1870 til 6-9-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Kong Gorms Sønner eller Kors og Sværd. Historisk Roman af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870-71. Første-Tredje Del, 286 + 301 + 261 sider (1870-71, roman)
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
1875-76 Senere udgave: Kong Gorms Sønner eller Kors og Sværd. ♦ Vejle, K. Horstmanns Bogtr., 1875-76. [Bind] 1-3, 332 + 358 + 308 sider
kollaps Noter
 note til titel Forlagsboghandler R.B. Kousgaard, Vejle, bekendtgør 1877 at han har købt forlagsretten til bogen [Vejle Amts Folkeblad 24-2-1877, side 3].
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 15-10-1870 til 29-8-1871, Anden Del fra 1-2-1871, Tredje Del fra 4-6-1871. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 15-10-1870, Tredje Del fra 4-6-1871. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Andreas og Katarina. En paa historiske Tildragelser grundet Novelle af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1871. 94 sider (1871, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 8-9-1871 til 8-10-1871. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Sømanden og Landsoldaten. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1871. 114 sider (1871, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Kolding Folkeblad
del af: Kolding Folkeblad
del af: Holstebro Dagblad
del af: Lemvig Folkeblad
del af: Viborg Stifts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 10-10-1871 til 15-11-1871. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 20-1-1874 til 2-3-1874 i 28 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 10-8-1886, med tilføjelsen: (Nord. B.-M.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Holstebro Dagblad fra 10-8-1886, med tilføjelsen: (Nord. B.-M.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Lemvig Folkeblad fra 11-8-1886, med tilføjelsen: (Nord. B.-M.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Viborg Stifts Folkeblad fra 11-8-1886, med tilføjelsen: (Nord. B.-M.). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: De to Artillerister. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1871. 118 sider (1871, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 16-11-1871 til 27-12-1871. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Jørgen Svendsen og hans Familie. Original Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1872. 210 sider (1872, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 2-3-1872 til 14-5-1872. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Væbneren eller Had og Forsoning. Original historisk Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1872. 85 sider (1872, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 11-10-1872 til 6-11-1872. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 12-10-1872. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Diamantkorset. Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, "Vejle Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1872. Første-Tredje Del, 123 + 118 + 107 sider (1872, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
1904 Senere udgave: Diamantkorset. Historisk-romantisk Fortælling. ♦ Aalborg, Forlagsforretningen "Alpha". P. Thorup, 1904. 736 sider. (Trykkeri: Ekspres-Trykkeriet)
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet til Anden og Tredje Del har: Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri,.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 14-11-1872 til 17-5-1873, Anden Del fra 3-1-1873, Tredje Del fra 11-2-1873. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 15-11-1872 til 18-5-1873, Anden Del fra 4-1-1873, Tredje Del fra 12-2-1873. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 15-11-1872 til 18-5-1873. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Jeg staar for Døren og banker eller Breve fra Døde. Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt hos A.K. Jensen, 1874. 130 sider (1874, novelle(r)) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 9-3-1874 til 11-7-1874. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Et Løvte. Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1874. ? sider (1874, roman) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 19-1-1874. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 19-1-1874. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Rosen ved Søen. Novelle af R. K. Lassen. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1874. 48 sider (1874, novelle(r)) 👓
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 2-1-1874 til 17-1-1874. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 2-1-1874 til 17-1-1874. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Billedhuggerens Datter eller Den gamle Kirke i Horsens, Fortælling, grundet paa et dansk Sagn. Af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Udgivet af K. Horstman, 1875. 1ste-2den Del, 142 + 133 sider. (Trykkeri: Trykt hos A.K. Jensen) (1875, roman) 👓
serietitel: Samlede Fortællinger, 1
Detaljer
1852 1. udgave: Billedhuggerens Datter eller Den gamle Kirke i Horsens. Fortælling grundet paa et dansk Sagn. ♦ [Eget forlag], 1852. 1.-2. Deel, 111 + 104 sider (12mo)
kollaps Noter
 note til titel Horsens Folkeblad 12-1-1875, side 4, uddrag af Subskriptionsindbydelse: ... Der vil blive begyndt med "Billedhuggerens Datter" ..., dels fordi det er Forfatterens første Arbejde og dels fordi den er fordelagtig omtalt fra flere Steder. Dernæst vil følge "Kong Gorms Sønner" samt en Fortsættelse af denne, "Diamantkorset" i sin fuldstændige Udarbejdelse og derefter flere andre ikke forhen trykte Fortællinger. Idet jeg indbyder til Subskription paa "R. K. Lassens samlede Fortællinger", skal bemærkes, at de ville udkomme i Hefter paa 3 Ark hver 14de Dag til en Pris af 15 Øre ... Udgiveren, K. Horstman, Vestergade Nr. 377 i Vejle. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Side [3]-4: [Forord, signeret: Søvind pr. Horsens i Desember 1874, R.K. Lassen].
 note til titel Uddrag af forordet: Efterfølgende Fortælling ... som i Aaret 1852 blev trykt i Kjøbenhavn, var den første Fortælling, jeg skrev. Den blev skreven i Tyskland, medens jeg boede der, og Sproget var, som Følge af Uvantheden med at omgaaes Modersmaalet, meget mangelfuldt, hvorfor jeg sendte Fortællingen til en mig anbefalet Mand i Kjøbenhavn ... desværre nøjedes han ikke [med at rette sproget], men greb ind i selv Handlingen og forkortede flere Steder ... jeg [har] derfor atter omskrevet den i sin først udarbejdede Form, saaledes som jeg skrev den i det tyske Sprog i Aaret 1841, men dengang ikke naaede at faa den trykt.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Lassen, R. K.: Kong Gorms Sønner eller Kors og Sværd. ♦ Vejle, K. Horstmanns Bogtr., 1875-76. [Bind] 1-3, 332 + 358 + 308 sider (1875-76, roman)
serietitel: Samlede Fortællinger, 2
Detaljer
1870-71 1. udgave: Kong Gorms Sønner eller Kors og Sværd. Historisk Roman af R. K. Lassen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870-71. Første-Tredje Del, 286 + 301 + 261 sider
 Bog Lassen, R. K.: [Paa Jernbane og Dampskib [2]] Sylvesteraften. Novelle. Feuilleton til Christianhavns og Amagers Avise (1876, novelle(r)) EMP 95
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Lassen, R. K.: Riffelskytten. Fortælling. ♦ K. Horstman, 1876. 24 sider (1876, novelle(r))
serietitel: Samlede Fortællinger, 3
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ufuldendt.
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 17-4-1877 til 4-5-1877 i 15 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Fædrelandskjærlighed. Historisk Novelle. ♦ K. Horstman, 1876. 85 sider (1876, roman)
serietitel: Samlede Fortællinger, 4
del af: Kolding Folkeblad
del af: Frederiksborg Amts Avis
Detaljer
1879 indgår i antologien: Smaafortællinger etc. [s085] Senere udgave: Fædrelandskjærlighed. Historisk Novelle af R. K. Lassen. (Her efter "Kold. Flkbl."). Side 85-136
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Samlede Fortællinger, 3. 1-4. Hefte.
 note til titel Forlagsboghandler R.B. Kousgaard, Vejle, bekendtgør 1877 at han har købt forlagsretten til bogen [Vejle Amts Folkeblad 24-2-1877, side 3].
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 10-6-1874. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 10-6-1887, med tilføljelsen (Nord. Billedm.). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: Længe Fjender, Venner tilsidst. Fortælling. ♦ K. Horstman, 1876. 48 sider (1876, novelle(r))
serietitel: Samlede Fortællinger, 5
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Forlagsboghandler R.B. Kousgaard, Vejle, bekendtgør 1877 at han har købt forlagsretten til bogen [Vejle Amts Folkeblad 24-2-1877, side 3].
 Trykt i periodicum Lassen, R. K.: Ved Stevns Klint. Fortælling af R. K. Lassen (1877, novelle(r)) 👓
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Horsens Folkeblad 7-5-1877 og 8-5-1877. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Lassen, R. K.: Herskabskudsken. Original Fortælling af R. K. Lassen (1878, novelle(r))
del af: Nordisk Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Folkeblad fra Nr. 28 (14-4-1878).
 Trykt i periodicum Lassen, R. K.: Haandværkere. Fortælling af R. K. Lassen (1878, novelle(r))
del af: Nordisk Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordisk Folkeblad til Nr. 59 (17-11-1878).
 Bog Lassen, R. K.: Smuglerne ved Kongeaaen eller Gamle Ditlev og hans Søn. Fortælling af R. K. Lassen. (Her efter Hors. Folkbl.). "Vendsyssel Tidendes" Føljeton. ♦ Hjøring, Bogtrykkeriet, Østergade, 1878. 71 sider (1878, roman) 👓
del af: Vendsyssel Tidende
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vendsyssel Tidende fra 20-3-1878 til 13-4-1878. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 9-3-1877 til 20-3-1877 i 10 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: [indgår i antologien: Smaafortællinger etc. [s085]] Fædrelandskjærlighed. Historisk Novelle af R. K. Lassen. (Her efter "Kold. Flkbl."). Side 85-136 (1879, roman) 👓
del af: Næstved Tidende
Detaljer
1876 1. udgave: Fædrelandskjærlighed. Historisk Novelle. ♦ K. Horstman, 1876. 85 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Næstved Tidende fra 31-1-1879 til 15-2-1879. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Lassen, R. K.: En Julefortælling (1880, roman)
 Bog Lassen, R. K.: Jens Dyngby. Fortælling. ♦ Odder, K. Bønnelyckes Bogtr., 1881. 406 sider (1881, roman)
del af: Odder Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Odder Avis 1881.
 Bog Lassen, R. K. og J. M. Jensen: Kaadhed og Brændevin. ♦ Totalafholdsbladet, 1883. 24 sider. Pris: kr. 0,15. (Trykkeri: J.P. Hvidbergs Bogtr.) (1883, novelle(r))
Detaljer
af J.M. Jensen
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af "Totalafholdsbladet".
 Bog Lassen, R. K. og J. M. Jensen: De stakkels Børn. En Fortælling fra det virkelige Liv. ♦ Totalafholdsbladet, 1883. 24 sider. Pris: kr. 0,10. (Trykkeri: J.P. Hvidbergs Bogtr.) (1883, novelle(r))
Detaljer
af J.M. Jensen
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af "Totalafholdsbladet".
 Bog Lassen, R. K.: Ridder Asmild og Jomfru Rosenmund. Et Spindestue-Eventyr. ♦ Søvind, Eget Forlag, [1884]. 38 sider (kvartformat) (1884, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Horsens Folkeblad 22-9-1884, side 3, Bekjendtgjørelser: Udkommen er: Ridder Asmild og Jomfru Rosenmund af R. K. Lassen i Søvind og faaes i Boghandelen i Horsens.
 note til titel Overgik til Strandbergs Forlag.
 Bog Lassen, R. K.: Diamantkorset. Historisk-romantisk Fortælling. ♦ Aalborg, Forlagsforretningen "Alpha". P. Thorup, 1904. 736 sider. (Trykkeri: Ekspres-Trykkeriet) (1904, roman) 👓
Detaljer
1872 1. udgave: Diamantkorset. Fortælling af R. K. Lassen. ♦ Vejle, "Vejle Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1872. Første-Tredje Del, 123 + 118 + 107 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 46 hefter, 1904-05, hefte 42-46 med årstallet 1905.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Lassen, R. K.: En dansk Sømands Eventyr eller Anders Paulsens Hændelser. ♦ Aalborg, Forlagsforretningen "Alpha", 1905. 467 sider (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 40 hefter.
 Bog Lassen, R. K.: I Borg og Hytte eller Mindetavlen i Hundslund Kirke. En romantisk Fortælling fra Hads Herred i Slutningen af det 16. Aarhundrede. ♦ Aalborg, Forlagsforretningen "Alpha", 1906. 144 sider (1906, roman)
se også: Cleo de Merodes Offer
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget fejlagtigt: Cleo de Merodes Offer eller Den belgiske Prinsesse i Galehuset.
 Bog Lassen, R. K.: Ridder Torbens Datter. Roman fra Riddertiden. ♦ Aalborg, Dansk Roman-Forlag, 1907. 292 sider. Pris: kr. 2,85 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 19 hefter.
 Bog Lassen, R. K.: Skablundgaards Mysterier. Historisk Fortælling fra Hadsherred fra Kongerne Hans og Kristian II.s Dage. ♦ Aalborg, Dansk Roman-Forlag, 1907. 296 sider. Pris: kr. 1,50 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 19 hefter mærket Nr. 20-38.
 Bog Lassen, R. K.: Skæbnens Veje. Fortælling. ♦ Aalborg, Dansk Roman-Forlag, 1907. 111 sider. Pris: kr. 1,05 (1907, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 7 hefter mærket Nr. 39-45.
 Bog Lassen, R. K.: Billedhuggerens datter eller Den gamle kirke i Horsens. ♦ Aug. Laursens Bogtrykkeri, 1973. 285 sider, illustreret (1973, roman)
Detaljer
1852 1. udgave: Billedhuggerens Datter eller Den gamle Kirke i Horsens. Fortælling grundet paa et dansk Sagn. ♦ [Eget forlag], 1852. 1.-2. Deel, 111 + 104 sider (12mo)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Lehman Degns Boghandel, Søndergade 30, 8700 Horsens.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden