Alfabetisk liste over titler på dansk skønlitteratur 1500-1975

se også oversigt over danske forfattere.

samt øvrige lister over forfattere hvor originalsproget er:
arabisk -- engelsk -- finsk -- fransk -- færøsk -- græsk -- hollandsk -- indisk -- islandsk -- italiensk -- japansk -- kinesisk -- latin -- norrøn -- norsk -- plattysk -- polsk -- portugisisk -- rumænsk -- russisk -- spansk -- svensk -- tysk -- ungarsk -- pt. ukendt sprog -- andre sprog.

eller de skønlitterære udgivelser år for år 1500-1975

Dramatik opført på danske teatre 1722-1975

Mere om projektet


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW --X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å


Antal titler listet ovenfor: 138150


Dette er projektet "Skønlitterært forfatterleksikon", der oprindeligt skulle lukke hullet mellem Erslews forfatterleksikon og Dansk skønlitterært Forfatterleksikon, det vil sige dække perioden 1850-1900. Men efterhånden har det udviklet sig til at det nu skal dække perioden 1500-1975 når projektet er fuldført.

Projektet Skønlitterært forfatterleksikon, tænkes kun dække skønlitterære forfattere, men til gengæld også forfattere, hvis værker ikke findes i bogform, dvs. teaterdramatik og bidrag til tidsskrifter og aviser.

Første del af projektet tog udgangspunkt i at registrere skønlitteraturen udgivet i bogform i perioden indtil 1949, både dansk og udenlandsk. Til denne registrering er der taget udgangspunkt i Ehrencron-Müllers: Stikordsregister til den danske skønliteratur for aarene 1841-1908 og tillægget i sammes Stikordsregister til den danske skønlitteratur for 1909-40 med tillæg indtil 1840. I første omgang sker registreringen udelukkende på grundlag af sekundære kilder, men en hel del titler er registreret på grundlag af selve bogen eller en digital kopi. Som en væsentlig tilføjelse er en række aviser, tidsskrifter og årbøger gennemgået for at få registreret skønlitterære bidrag. I aviser drejer det sig især om fraklipningsføljetoner, der for en stor dels vedkommen ikke er registreret i bogfortegnelser eller afleveret til Det kongelige Bibliotek, fordi disse ikke var omfattet af pligtafleveringen. Naturligvis er selve avisen afleveret.

Nedenstående liste bygger på en indskanning af de nævnte stikordsregistre og de systematiske oversigter fra bogfortegnelserne 1950-75, men vil blive bearbejdet på forskellig vis i forhold til den trykte udgave. Bl.a. vil der blive tilføjet litterær type (dramatik, roman (inkl. noveller), digte) originalsprog og link til oplysninger om forfatteren hvis denne er dansk. Der tages her udgangspunkt i registreringen i Dansk Bogfortegnelse for perioden.

Sorteringen vil blive bearbejdet i forhold til Ehrencron-Müllers:

Det kan ind imellem nok være forvirrende, men håbet er dog at det i det store og hele vil være til hjælp, specielt for værker, der er udkommet i flere udgaver i perioden, og hvor stavemåden er forskellig for disse.

Stikordsordningen, dvs. ordning efter betydende ord vil blive ophævet f.eks. ved efternavne på fiktive personer mv., mens der stadig ses bort fra en/et, den/det osv. Begrundelsen for dette er, at i forbindelse med brug via web, er denne ordning ikke nødvendig, og det er mere læseligt med titlen gengivet i ligefrem orden.

Bemærk venligst:

Kilder:

Se også: Kilder i al almindelighed.

pil op Til toppen af siden