Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Bogvennen, tidsskrift 1911-18 (indekseret indhold)

Gyldendals Literaturtidende. ♦ Gyldendal, 1911-18. 1.-8. Aargang
kollaps Noter
 note til titel Senere med undertitlen: Forfatternes Blad, fra 6. Aargang med undertitlen: Dansk-norsk Litteraturtidende.
 

1913:10 Han-Skrædderen (novelle), se: Han-Skrædderen (Aakjær, Jeppe)
 Trykt i periodicum Trykt i Mejerifolk, Julen 1910
 Trykt i periodicum Trykt i Bogvennen, Oktober 1913
1914:3a-4a Det var en Søndag Formiddag i Kirketiden (novelle), se: Pastor Sørensen & Co. (Wied, Gustav)
 Trykt i periodicum Siderne 15-27 med få ændringer, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-5-1911, side 401-08, under titlen: Præludium. Et Første-Kapitel. Tilegnet Fru Emma Gad paa Dagen for hendes 25 Aars Forfatterjubilæum 15. April 1911
 Trykt i periodicum Siderne 117-33 i ændret form, oprindelig trykt i: Tilskueren, 1-4-1912, side 375-83, under titlen: Søby og Omegns Fugleskydningsselskab. Et Kapitel. Handlingen foregaar i Fyrstendømmet Fladland ...
 Trykt i periodicum Siderne 241-46, "Af Hanne Neumanns Dagbog", oprindelig trykt i: Juleroser, december 1912, under titlen: Af Gudrun Hansens Dagbog. [Bidrag til enquêten "Backfische"]
 Trykt i periodicum Siderne 15-18 optrykt i: Bogvennen. Forfatternes Blad, 1914, Nr. 3a-4a, under titlen: Det var en Søndag Formiddag i Kirketiden
1914:Nr3a-4a Til Afløsning (novelle), se: Dansemus (Wied, Gustav)
1915:01 Bidrag, digt(e) (digt) (Skjoldborg, Johan)
1915:01 Indebrænding (novelle), se: Gyldholm (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Tyendebladet, 3. Aarg., Nr. 73 (22-2-1909), side [1-2] og Nr. 75 (7-3-1909), side [1-2], under titlen: Herregårds-Arbejderen
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen. Forfatternes Blad, 5. Aarg., Nr. 1, side 32-35, under titlen: Indebrænding
1915:01 Polle og Bus-Karen (novelle), se: Polle og Bus-Karen (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Esbjerg Avis 3-11-1900
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen. Forfatternes Blad, 5. Aarg., Nr. 1, side 36-38
1916:01 [Uddrag] (novelle), se: Den laadne Haand (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen, 1916, Nr. 1 (januar), side 30-31
1916:01 Den der har sat Børn i Verden har tabt sin Ret til at Dø (novelle), se: Ørkenvandring (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Aarets Antologi 1907, side 125-29
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen, 1916, Nr. 1 (januar), side 35, med titlen: Den der har sat Børn i Verden har tabt sin Ret til at Dø
1916:1s36 Dagen derpaa (novelle), se: Hemskoen (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen, 1916, Nr. 1 (januar), side 36. Under titlen: Dagen derpaa
1916:nr1s29-30 I forsømmelsens vildnis (novelle), se: Stærkere end Tro (Jensen, Thit)
1916:s32-35 Julenat (novelle), se: I Messias' Spor (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen, 1916, Nr. 1 (januar), side 32-35
1917-11-7:s98-101 [Uddrag] (novelle), se: Nye Mænd (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen. Dansk-Norsk Litteraturtidende, 7. Aarg. Nr. 3 (7-11-1917), side 98-101, illustreret (serien: De nye Digteres Læsere)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Dansk Ungdom, 29. Aarg., Nr. 17 (24-4-1931), side 241-43, under titlen: Den unge Bonde
1917:s326-29 Ude at more sig (novelle), se: Hun døde i sit Kald (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Trykt i Tilskueren, 1914 (juli), II, side 35-43
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Bogvennen, Aargang 6, Nr. 9 (7-2-1917), side 326-29. Under titlen: Ude at more sig


pil op Til toppen af siden