Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

John Galt (1779-1839)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Galt, [John]: Dampskibet Efter [John] Galts engelske Original fordansket af G. S. ♦ 1829. Hefte 1, 87 sider (1829, roman) EMP 621 BD4:sp483
originaltitel: The steamboat, 1822
Detaljer
oversat af Gustav Skram (1802-1865)
kollaps Noter
 note til oversat titel 5 upaginerede sider: Indledning [af forf.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Galt, John: [Gnidia [2s102]] Rebecca Swarth. Et historisk Anekdoton efter John Galt (1830, novelle(r)) EMP 23
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Bog Scott, Walter [fejl, er af Galt, John]: Varselstegnet. Novelle. ♦ 1832. 44 sider (1832, roman) EMP1252 BDsupp:sp829
originaltitel: The Omen, 1825
del af: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn
Detaljer
fejlagtig tillagt: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Johann August Diezmann (1805-1869, sprog: tysk)
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn fra nr. 52 (29-6-1832) til nr. 58 (20-7-1832) i 6 afsnit. I parentes: (Oversat efter A. Diezmanns tyske Bearbeidelse). Sidste afsnit signeret: H.C.W.
 note til oversat titel Note i Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn: Denne Fortælling blev skreven for omtrent 10 Aar siden i Breve fra W. Scott til Sir Georg Shelbrooke, som overdrog Udgivelsen til en edingburgsk Boghandler; men, da Erindringen om Hovedbegivenheden dengang endnu var for ny, blev den ikke trykt, og hine Breve ere først nu (1831) blevne bekendte. [Signeret: A. D.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Egentlig forfatter ifølge: Jørgen Erik Nielsen: Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840, 1977, bind 2, nr. D.1079.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden