Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Joost Marius Willem van der Poorten-Schwartz (1858-1915)

Sprog: engelsk
(henvisning) Schwartz, Joost Marius Willem van der Poorten
Maartens, Maarten (pseudonym)

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider (1893, roman) EMP1558 👓
originaltitel: The black-box murder, 1889
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1935. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1935]. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1935]. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Bornholms Avis og Amtstidende". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1935]. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1935]. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 185 sider
1935 Senere udgave: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. ♦ [Hillerød], Frederiksborg Amtstidendes Bogtrykkeri, [1935]. 185 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Naar jeg nu tager mig for at nedskrive mine Erindringer i en Sag, der er d'Herrer af Politiet og Pressen bekjendt under Navnet "Det første Kuffertmord", skeer det, fordi jeg efter modent Overlæg maa sige mig selv, at Ingen er bedre skikket til at give en paalidelig Fremstilling af denne Sag end jeg.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 19-9-1893 til 4-11-1893. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Nordstjernen, Aargang 1889-90, fra Nr. 34 (25-5-1889) til Nr. 49 (7-9-1890), under titlen: Den sorte Kuffert. Efter det Engelske.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Maartens, Maarten: Skyldig? Af Maarten Maartens. Autoriseret Oversættelse ved Vilh. Frølich og Fr. Bardram. ♦ Odense, Milo, 1895. 407 sider (1895, roman) EMP1130
originaltitel: The sin of Joost Avelingh. A Dutch story, 1889
oversat af Vilh. Frølich (d. 1890)
oversat af Frederik Bardram (1869-1929)
 Bog Maartens, Maarten: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1895. 1.-3- Deel, 709 sider (1895, roman) EMP1131
originaltitel: My lady nobody, 1895
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1896 Senere udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele af Maarten Maartens. Feuilleton til "Dannevirke" og "Freja". ♦ Haderslev, "Dannevirke"s Officin (J.H. Bjørnshauge), 1896. ? sider
kollaps Noter
 note til titel Forfatteren skrev på engelsk.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra Nr. 262 (9-11-1895) til Nr. 306 (31-12-1895) i 45 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Maartens, Maarten: De to Baronesser. Roman i tre Dele af Maarten Maartens. Feuilleton til "Dannevirke" og "Freja". ♦ Haderslev, "Dannevirke"s Officin (J.H. Bjørnshauge), 1896. ? sider (1896, roman) 👓
del af: Dannevirke
Detaljer
oversat af Anonym
1895 1. udgave: De to Baronesser. Roman i tre Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1895. 1.-3- Deel, 709 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (oversættelsen fra Berlingske Tidende) i Dannevirke fra 6-6-1896. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Maartens, Maartin: Bankierens Hustru. Af Maartin Maartens (1899, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lord Venetia, 1898
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cosmopolitan, 1898. Udgivet i bogform i samlingen: The woman's victory and other stories, bind 2, 1906.
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 27 (2-4-1899), side 418-19, [Illustreret], nr. 28 (9-4-1899), side 434-36.
 Trykt i periodicum Maartens, Maarten: Dorothea. Roman af Maarten Maartens. (Oversat fra Hollandsk) ♦ (1907, roman) 👓
originaltitel: Dorothea, 1904
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel Forfatteren skrev på engelsk, så måske er den oversat fra engelsk.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 16-12-1907 til 15-7-1908 i 140 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1935. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 31-1-1935 til 1-3-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1935]. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 23-2-1935 til 6-4-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1935]. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden separat titelblad. Foran titlen: Oversat fra Engelsk.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse, bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 26-2-1935 til 20-4-1935, indledningen udeladt. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra engelsk. Føljeton til "Bornholms Avis og Amtstidende". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1935]. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Bornholms Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Bornholms Avis fra 13-3-1935 til 17-6-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1935]. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 14-3-1935 til 29-4-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 3-4-1935 til 20-5-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Maartens, Maarten]: Kuffertens Hemmelighed. Oversat fra Engelsk. ♦ [Hillerød], Frederiksborg Amtstidendes Bogtrykkeri, [1935]. 185 sider (1935, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Den sorte Kuffert. Engelsk Kriminalhistorie. ♦ Aarhus, Stiftsbogtrykkeriet, 1893. 259 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 7-5-1935 til 27-6-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden