Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Knud Bokkenheuser (1869-1936)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nordstjernen, 1892-12-18
Maaneds-Magasinet, 1911:14
 Trykt i periodicum Bokkenheuser, Knud: Anders-Lise (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1893-94:09
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 9 (26-11-1893), del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Bokkenheuser, Knud: Stille Jul. Fortælling af Knud Bokkenheuser (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 14 (31-12-1893).
 Trykt i periodicum Bokkenheuser, Knud: "Tøsen". Novellette af Knud Bokkenheuser (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 38 (18-6-1893), Nr. 39 (25-6-1893) og Nr. 40 (2-7-1893).
 Bog (udgiver) Holst, H. P.: Den lille Hornblæser. I Udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved K. Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1905. 102 sider. Pris: kr. 0,50 (1905, digte)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Hans Peter Holst (1811-1893)
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Afsnit i bog (redigeret) Goldschmidt, Meïr: Udvalgte Arbejder. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1906. 93 sider. Pris: kr. 0,50 (1906, samling)
Detaljer
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: En Jøde. Kærlighedshistorier fra mange Lande. Erindringer fra min Onkels Hus. Livserindringer og Resultater.
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 note om oplag 3. Oplag, 1918.
 note om oplag 4. Oplag. 1924.
 Bog (noter) Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 77 sider (1909, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
 Afsnit i bog (redigeret) Drachmann, Holger: Udvalgte Arbejder. Udgivne af Dansklærerforeningen. Ved Knud Bokkenheuser. ♦ Gyldendal, 1909. 94 sider (1909, samling)
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Forord af Knud Bokkenheuser.
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
kollaps Indhold

[a] Drachmann, Holger: Midsommersangen (1909, digte)
af Holger Drachmann (1846-1908)
1885 [uddrag] indgår i: Fjæld-Sange og Æventyr [s039] 1. udgave: Der var engang -. Æventyr-Komedie i syv Billeder. Side [39]-205
[b] Drachmann, Holger: Ørnen (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1875 indgår i: I Storm og Stille [s231] 1. udgave: Ørnen
[c] Drachmann, Holger: Min Skorstensfejer (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1877 1. udgave: Derovre fra Grænsen. Strejftog over det danske Termopylæ (Als-Dybbøl) i April Maaned 1877. Af Holger Drachmann. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. 143 sider, illustreret. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
[d] Drachmann, Holger: Ligprædiken (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1877 1. udgave: Sange ved Havet. Venezia. Nye Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1877. [10] 160 sider
[e] Drachmann, Holger: Bjørn Sivertsens Brudefærd (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s056] 1. udgave: Bjørn Sivertsens Brudefærd
[f] Drachmann, Holger: Den store Bjørns Endeligt (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1878 indgår i: Paa Sømands Tro og Love [s151] 1. udgave: Den store Bjørns Endeligt
[g] Drachmann, Holger: Dreven af (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1881 indgår i: Vildt og Tæmmet [s388] 1. udgave: Dreven af. Side [358]-448
[h] Drachmann, Holger: En Krudtmølles Endeligt (1909, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
1884 indgår i: Smaa Fortællinger [s112] 1. udgave: En Krudtmølles Endeligt
 Bog (noter) Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911. 84 sider (1911, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1918.
 note til titel Tredie Oplag, 1921.
 anmeldelse Bind 12, side 26-27.
 Bog (noter) Holberg, Ludvig: Maskaraden. Komedie i tre Akter. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 112 sider (1911, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
 Artikel (noter) antologi: Småfortællinger. Af Sophus Schandorph, Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 95 sider (1912, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret 5. Marts 1912, Knud Bokkenheuser].
 note til titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Udvalg har Forfatterne Professor Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan selv vist mig den Ære at udpege, hvilke Fortællinger de selv fandt baade karakteristiske for deres Forfatter og egnede til læsning i Skolen. Professor Bauditz har desuden venligst selv gennemlæst og godkendt Noterne ...
 note til titel Side [81]-95: Noter.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s009] Schandorph, Sophus: Juleaften i Hønsehuset. Side [9]-23 (1912, novelle(r))
af Sophus Schandorph (1836-1901)
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-8: Sophus Schandorph [om forfatteren].
[s027] Bauditz, Sophus: Junisol. Side [27]-56 (1912, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
kollaps Noter
 note til titel Side [25]: Sophus Bauditz [om forfatteren].
[s059] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side [59]-66 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21
kollaps Noter
 note til titel Side [57]-58: Henrik Pontoppidan [om forfattere].
[s067] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. Side [67]-71 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16
[s072] Pontoppidan, Henrik: Den kloge Mand. Side [72]-80 (1912, novelle(r))
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1899 i: Fortællinger [1s240] 1. udgave: Den kloge Mand. Side 240-48
 Bog (redigeret) Holst, Hans Peter: Den lille Hornblæser (1914, digte)
Detaljer
af Hans Peter Holst (1811-1893)
1849 1. udgave: Den lille Hornblæser. Et Digt. ♦ Bing, 1849. 204 sider
 Tekster Bokkenheuser, Knud: Den gamle Herre fortæller. (København i det 19. Aarhundrede). ♦ Hagerup, 1916. 144 sider, illustreret (1916, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelsen 1915-19 opført under klassemærket: 46.3 København (Geografi og Rejser).
 Samling Bokkenheuser, Knud: Den gamle Herre husker. ♦ Hagerup, 1918. 144 sider, illustreret (1918, samling)
 Bog (oversætter) Smith, Einar: Britt-Marie Colstrup. Aut. Oversættelse af Knud Bokkenheuser. ♦ Kamla, 1919. 204 sider (1919, roman)
Detaljer
af Einar Smith (sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts Dagblad 4-12-1919, side 5 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Melsted, Henning von: Fru Gerda. Aut. Oversættelse af Knud Bokkenheuser. ♦ Kamla, 1919. 192 sider (1919, roman)
originaltitel: Gerda, 1918
af Henning Finne von Melsted (1875-1953, sprog: svensk)
 Samling Bokkenheuser, Knud: I gamle længst -. ♦ Hagerup, 1919. 132 sider, illustreret (1919, samling)
 Bog (oversætter) Melsted, Henning von: Millionæren. En Gullasch-Roman. Aut. Oversættelse af Knud Bokkenheuser. ♦ Kamla, 1919. 240 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af Henning Finne von Melsted (1875-1953, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts Dagblad 4-12-1919, side 5 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bokkenheuser, K.: En historisk Juleaften. ♦ Kamla, 1920. 32 sider. Pris: kr. 2,00 (1920, novelle(r))
serietitel: Silkebøgerne
 Artikel (noter) antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 96 sider. Pris: kr. 1,35 (1920, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
 Bog (noter) Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. 4. ændrede Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 120 sider. Pris: kr. 1,50 (1924, dramatik)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Knud Bokkenheuser: Den store noble-
Af Carl Arctander og Knud Bokkenheuser. Endv. Bidrag af Albert Gnudtzmann
af Carl Arctander (1871-1939)
af Albert Gnudtzmann (1865-1912)
(premiere 06-01-1902 af Studenterforeningen (gruppe))
(andet) Det kære København
Festspil i 9 Akter af Jens Locher. Historisk Medarbejder var Knud Bokkenheuser. Musik komponeret og arrangeret af Jacob Gade
af Jens Locher (1889-1952)
musik af Jacob Gade (1879-1963)
(premiere 07-10-1932 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden