Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

J.L. Rohmann (1797-1860)

 Om personen Oplysninger om J.L. Rohmann

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (forord) Bynch, Lorents: Gravernes Lyksalighed. 2. Udg. med en historisk Indledning af J.L. Rohmann. Odense, 1831 (1831, digte) BDsupp:sp773
Detaljer
af Lorents Bynch (1758-1829)
1786-87 1. udgave: Gravernes Lyksalighed. Et Skiemtedigt. ♦ Kbh., 1786[-87]. [No. 1-2]
 Bog anonym [Rohmann, J. L.]: Den Danske Konge Rolf Krages Krønike. Udsat paa Riim. Horsens, 1832 (1832, digte) BDsupp:sp778
 Bog anonym [Rohmann, J. L.]: Rimede Smaating. Af Forf. til Rolf Krages Krønike. Horsens, 1832 (1832, digte) BDsupp:sp778
 Bog Rohmann, J. L.: En almindelig Bededag. Odense, 1840 (1840, roman) BDsupp:sp814
 Bog (oversætter) anonym: Elfenbeensgraverne i Sibirien. En novellistisk Skildring. Efter det Engelske ved J.L. Rohmann. ♦ Odense, 1854. 67 sider (1854, roman) EMP1493
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Indledning [af forf.].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden