Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym engelsk

Sprog: engelsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: Engelænder Bethold. Den vidt berømte Robinson Crusoes nær Beslægtede, hans Liv og Levnet, som han i 10 Aar til Lands og Vands har ført, ved at opfinde en ubeboet Insul ... Forfattet med moralske Anmerkninger. Overs. af det Engelske Sprog. ♦ London, 1740. 80 sider (1740, roman) BD4:sp487
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Bogen er formodentlig ikke udgivet i London, men i København, på titelbladet er anført, at den er udgiveret: paa det Søe-farende Compagnies bekostning.
 Bog anonym: Fabler for det smukke Kiøn. Oversat af det Engelske Sprog af [Simon Carl] St[anley]. Kbh., 1760 (1760, digte) BD4:sp284
Detaljer
oversat af Simon Carl Stanley (1703-1761)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med kobberstukkent titelvignet og 16 kobbertavler.
 Bog anonym: Den dydige Kierligheds Triumph, eller den, over Verdens Domme og Fordomme høit ophøiede, ædelmodige Frøken Mathildes rørende Tildragelser. En Engelsk Historie [overs. ved Morten Hallager]. ♦ Kbh., 1771 (1771, novelle(r)) BD4:sp487
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog anonym: Lady Burton. En engelsk Fortælling. Overs. af C. W. Fursmann. ♦ Kbh., 1771 (1771, roman) BD4:sp487
oversat af Christian Wilhelm Fursmann (f. 1717)
 Bog anonym: Thatlei, eller den af sine Lidenskaber hendragne og igien lykkeligen til Eftertanke bragte Engelske Adelsmand ... En Engelsk Historie af Grandisson. ♦ Kbh., 1774. 80 sider (1774, novelle(r)) BD4:sp487
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Samuel Richardson (1689-1761, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog Hakon Stangerup: Romanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse. Levin & Munksgaards Forlag, 1936: side 230: Dette Skrift er en fuldstændig slavisk Richardson-Kopi. Helten er en Lovelace, der ved Himmelens Indgriben omvender sig til Dyden.
 Bog anonym: Hr. Rigdyrkers og Mester Armods Levnet og Død Eller: Rigtig Vey til den sange Fornøyelse; forestillet i en behagelig Fortællelse ... Tilforn af Engelsk til Tydsk, og nu af det Tydske i Dansk overs. af M. M. K. [ie: Mette Magd. Kyhnel]. ♦ Bergen, 1780 (1780, novelle(r)) BD4:sp487
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Mette Magdalena Kyhnel (1728-1789)
 Bog (oversætter) Campe, Joach. Heinr.: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider (1795, tekst) BD4:sp56
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Anonym
andet: Christian Frederik Bay (1737-1809)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 10-8-1795: Fra Pressen er udkommen en nye engelsk Læsebog under Titel Robinson the younger by Mr. Campe. Den engelske Text er neden under oplyst med danske Anmærkninger, hvor alle engelske Ord og Talemaader ere forklarede saaledes, at Begyndere her i en Hast kunde samle sig et betydeligt Forraad af engelske Ord og Talemaader ... Den er meget correct trykt under Hr. Sprogmester Bays Opsigt ... P. Liunge.
 Bog (oversætter) Fenelon, Fr. de la Motte: The adventures of Telemachus, the Son of Ulysses. Translated from French. ♦ Copenh., 1796. Vol I-II [fortløbende paginering] (1796, roman) BD4:sp490
Detaljer
af François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715, sprog: fransk)
1727-28 1. udgave: Stats-Roman, hvilken under det eftertænkkelige Levnets-Beskrivelse om Telemacho Ulyssis Søn ... nu i det Danske med ald Fliid oversat af Søren Dumetius. ♦ Kbh., 1727-28. 1-4. D.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2dc]] Bjerg-Luthen (1805) EMP 1
 Bog anonym: Emma eller den nødbrune Pige. Efter det Engelske af T. C. Bruun. ♦ Kbh., 1805 (1805, digte) BD4:sp284
oversat af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2db]] Sophie af M*** (1805) EMP 1
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [2d]] Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman (1805) EMP 1
Detaljer
oversat af Johan Christopher Testman (1761-1841)
1805 Senere udgave: Den engelske Kostgængerinde, Sophie af M***, og Bjerg-Luthen. Tre underholdende Fortællinger, overs. ved J.C. Testman, jun. ♦ 1805. 90 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [udgør] "Andet Binds fjerde Hæfte" [Også udgivet særskilt].
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Nytaars-Gave [b]] Eremiten. Overs. af det Engelske (1807) EMP 3
 Dramatik anonym: [Collection of english plays [1a]] The good son. A drama in 2 acts (1807, dramatik) BD4:sp375
 Bog anonym: Postkarethen eller Enkens Mildings Levnet og Tanker. Overs. af Engelsk ved Knud Lyne Rahbek. Med en Fortale af Frederik Carl Gutfeld. 1814. 124 s. (1814, roman) EMP1488 BD4:sp488
Detaljer
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
forord af F.C. Gutfeld (1761-1823)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sælges til Bedste for Trængende i Hovedstaden.
 note til oversat titel 6 upaginerede sider: Fortale [signeret: Gutfeld].
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Danorum rebus gestis secul [a]] Beowulf (1815, digte)
 Bog anonym: Komiske Fortællinger. Ved C.B. Hallager. ♦ 1818. Hefte 1, 20 s. (1818, novelle(r)) EMP1489 BD4:sp488
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
kollaps Noter
 note til titel Både medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 481, Tydske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn og spalte 488, Engelske Romaner og Fortællinger uden Forfatternavn.
 note til titel Indeholder: Giøgen, eller Lady Milfords Kierligheds-Intriguer over hendes Mands Koldsindighed, der ved en lumsk Kammertiener bliver beluret, og som selv forraader sig ved sin gientagne Kukke.
 Bog Scott, Walter: Slottet Pontefract. Et historisk romantisk Sagn. Frit og med Forkortninger overs. af Frid. Schneider. ♦ 1824. Deel 1-3, 208 + 184 + 230 sider (1824, roman) EMP1251 BD4:sp485
originaltitel: Tales of my landlord. New series, containing Pontefract Castle, 1820
Detaljer
fejlagtig tillagt: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af Christian Frederik Schneider (1772-1825)
kollaps Noter
 note til titel Ikke af Scott, men efterligning af hans Tales of my landlord. Værket var lige som Scotts udgiver anonymt. Udløste en åben brevveksling mellem de to forlæggere, jævnfør Blackwood's Edinburgh Magazine, Bind 6, November 1819, side 217-19. Link til ekstern webside books.google.dk
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, volume 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (andet) Lebrun, C. og Georg Lotz: [indgår i antologien: Syllegon [7]] Et Brudstykke af Karl XII Levnet. Efter det Engelske fortalt af C. Lebrun, i: Georg Lotzes Originalien [tidsskrift], Hamb. 1823 (1825, tekster) EMP 15
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
af Karl Lebrun (1792-1842, sprog: tysk)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [g]] Den sagtmodige Kone. Af det Engelske overs. (1827, novelle(r)) EMP 19
 Bog anonym: Sigurd and Juta. A souvenir of Liselund. Cph., 1831 (1831, digte) BDsupp:sp784
 Bog anonym: Nugæ canoræ or trifles original and translated by G. Gordon MacDougall. Chp., 1833. 127 + 8 sider (1833, digte) BDsupp:sp783
Detaljer
oversat af George Gordon MacDougall (1798-1835)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 af Bogens Digte er paa Dansk.
 Børnebog anonym: Emilie eller en ung Piges Erindringer fra Børneaarene. Firt overs. efter det Engelske. ♦ C. Steen, 1838 [ie: 1837]. Pris: 1 mk. (1838, børnebog) BD1supp:sp505
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Vinterblomster [1d]] Victoria Colonna (1839, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s029]] Advocatens Fortælling eller Drømmen. Af Forfatteren til »Eensomt Liv« etc. (Fortællingens Hovedomstændigheder grunde sig paa bogstavelige Facta). Side 29-66 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s067]] Clara Mandeville. En Fortælling fra Britisk Indien. (Grundet paa Facta). Side 67-100 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: Phenix-Fuglen. Et angelsachsisk Kvad førstegang udg. af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp783
oversat af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Bog anonym: [Vinterblomster [2s001]] Hiertets Historie. Fortælling. Side 1-28 (1840, novelle(r)) EMP 128 👓
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3b]] Abencragen. En spansk Fortælling (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Trykt i periodicum anonym: En Aften i Venedig (1841, novelle(r)) 👓
originaltitel: An evening in Venice, 1841
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The pic-nic papers ... Edited by Charles Dickens, 1841.
 note om føljeton Trykt i Den Berlingske Tidendes Søndagsblad, No. 37 (26-9-1841), tekst efter titlen: (Af Pic-Nic-Papers). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: [Vinterblomster [3c]] Det gamle Huus (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3a]] Kjærligheds Offer (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3f]] Min lille graa Vært (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Bog anonym: [Vinterblomster [3g]] Nogle Hændelser af Herr Francis Loosefish's Levnet (1841, novelle(r)) EMP 128
oversat af L.F. Kruse (1794-1841)
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s147]] Nissen, der vilde gifte sig. Et irisk Eventyr. Side 147-52 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s048]] Strømpebaandsmærket. Et irisk Eventyr. Side 48-51 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s351]] Sømunken. Et skotsk Fiskersagn. Side 351-59 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: Store Belt. Scene fra Krigen mellem Danmark og England. Efter det Engelske ved J.C. Larsen. ♦ L. Jordan, 1844 (1844, roman) EMP1490
oversat af Jens Christian Larsen, f 1793 (1793-1848)
 Bog anonym: Beo-Wulf og Scopes Widsið. To angelsaxiske Digte, med Oversættelse og oplysende Anmærkninger udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos C. Steen, 1847. 188 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Fortale.
 note til oversat titel Med parallel angelsaksisk og dansk tekst. Den danske tekst trykt med fraktur.
 note til oversat titel Side 176 starter det andet digt, hvor titlen staves Scópes Widsið, og titlen er oversat til: Sangerens Reise.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Spilleren ved Mississippi (1848, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Morgenposten fra 28-1-1848 til 15-2-1848. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [c]] Prinds Li-Bu. Efter: The childs own book [tidsskrift] (1850, novelle(r)) EMP 37
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [d]] Robin Hood. Efter samme Bog [ie: The childs own book] (1850, novelle(r)) EMP 37
 Trykt i periodicum anonym: En Selvbiographie. Frit efter det Engelske (1850, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, aften, 5-9-1850 og 6-9-1850 [signeret J.C.M.].
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger for Store og Smaa [a]] Whittington og hans Kat. Efter en engelsk Folkebog: Whittington and his cat (1850, novelle(r)) EMP 37
 Børnebog anonym: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851 (1851, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1852 Samhørende, fortsættes af (2. del): Den unge Kriger. Fortsættelse af Fortællingen "De Forældreløse og deres Venner". Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1856. 127 sider
1914 Senere udgave: De Forældreløse og deres Venner. En Fortælling fra det virkelige Liv. (Efter det Engelske). Fortalt for danske Børn af Johanne Blauenfeldt. Udgivet af C. Asschenfeldt-Hansen, Sognepræst. ♦ København, E. Lorenzens Ekspedtion, 1914. 180 sider, illustreret
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [l]] To Slags Redelighed (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: Two kinds of honesty, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 428 (13-3-1852), side 163-67.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 19-3-1852 til 25-3-1852 i 4 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [Fortællinger [2s163]] En arabisk Mare. Side [163]-80 (1852, novelle(r)) EMP 504 👓
originaltitel: An Arabian Night-mare, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Household words, 4. bind, nr 85, 8-11-1851, side 166-168.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym [Dickens, Charles]: [Fortællinger [1s039]] Et Barns Drøm om en Stjerne. Side [39]-47 (1852, novelle(r)) EMP 504 👓
originaltitel: A child's dream of a star, 1850
Detaljer
1868 indgår i antologien: Fortællinger og Eventyr [f] Senere udgave: Et Barns Drøm om en Stjerne
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Household Words, vol I, no. 2 (6-4-1850), side 25-26.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [h]] Det borgerlige Givtermaal (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The bourgeois wedding, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 412 (22-11-1851), side 322-26.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 16-12-1851 til 20-12-1851 i 4 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [a]] Fuhla-Slavinden Lydia (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: Lydia, the Foolah slave, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16 (Nos. 392 to 417, July-December 1851), side 83-87.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 16-8-1851 til 19-8-1851 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [o]] Jane Pooles Historie (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The history of Jane a Poole, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 430 (27-3-1852), side 203-05.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 3-4-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [n]] Kirken "Af en Drik koldt Vand" (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The Church of the cup of cold water, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 430 (27-3-1852), side 195-97.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 2-4-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [q]] Pigen fra Florents (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The daughter of the Bardi, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 433 (17-4-1852), side 247-48.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 4-6-1852, under titlen: Pigen fra Florens. (En sandfærdig gammel Historie). (Fra Engelsk). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [e]] Postkarlen i Val d'Ossan (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The postman of the Val d'Ossan, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Chambers's Edinburgh Journal, volume 16, New Series No. 403 (20-9-1851), side 179-81.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 2-10-1851 til 4-10-1851 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [b]] Røvere i Nyholland (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The bushrangers, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, Volume XVL [45], New Series, No. 400 (30-8-1851), side 134-38.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 5-9-1851 til 13-9-1851 i 4 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [f]] Sagnet om den forsvundne Kulde (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The legend of the lost well, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 404 (27-9-1851), side 195-97.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 8-10-1851 til 11-10-1851 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [d]] Den stjaalne Rose (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The stolen rose, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 402 (13-9-1851), side 163-66.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 25-9-1851 til 27-9-1851 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [m]] Strandrøveren (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The wrecker, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 429 (20-3-1852), side 179-81.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 27-3-1852 og 29-3-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [k]] Det tabte Spil (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The losing game, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 426 (28-2-1852), side 135-38.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 5-3-1852 til 9-3-1852 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [g]] Tossen i Laboudie (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: The fool of Laboudie, 1851
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 410 (8-11-1851), side 296-99.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 25-11-1851 til 2-12-1851 i 3 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Børnebog anonym: Den unge Kriger. Fortsættelse af Fortællingen "De Forældreløse og deres Venner". Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1856. 127 sider (1852, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1851 Samhørende, 2. del af: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [j]] Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt! (1852, novelle(r)) EMP 129
originaltitel: Really! Indeed! Impossible!, 1852
del af: Dannevirke
Detaljer
1853 i: Tidsfordriv i Vinteraftener [1s082] Senere udgave: Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt! (Af det Engelske efter Dvk.). Side 82-91
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 425 (21-2-1852), side 116-18.
 note om føljeton Trykt i Dannevirke 26-2-1852 og 27-2-1852. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Stephens, G.: Tvende oldengelske Digte med Oves. Univprogr. ♦ (Iversens B.), 1853 (1853, digte)
oversat af George Stephens (1813-1895)
 Bog anonym: En Digters Ungdomshistorie. En Bearbeidelse efter det Engelske af J.C. Magnus. ♦ 1853. 431 sider (1853, roman) EMP1492
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [b]] Drankerens Datter. En amerikansk Fortælling (1853, novelle(r)) EMP 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Elleve Fortællinger [a]] En dristig Forudsigelse. Efter Charles Dickens household words (1853, novelle(r)) EMP 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Tidsfordriv i Vinteraftener [1s334]] Den fremmede Skonnert. (Af det Engelske efter Dvk.). Side 334-355 (1853, novelle(r)) 👓
originaltitel: The strange schooner, 1851
del af: Almuevennen
del af: Dannevirke
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Edinburgh Journal, New Series, No. 407 (18-10-1851), side 212-17.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Almuevennen fra 12-11-1853 til 19-11-1853. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 4-11-1851 til 7-11-1851. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Dickens, Charles [fejl, ikke ham]: Gabriels Bryllup samt tre andre mindre Fortællinger. Overs. af J. R. Dein. ♦ Maribo, 1853. 166 sider (1853, novelle(r)) EMP 510
originaltitel: Household words (tidsskrift), 1850-59
Detaljer
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
fejlagtig tillagt: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ingen af fortællingerne er af Dickens, men stammer fra tidsskriftet Household words, som han redigerede.
kollaps Indhold

[a] anonym: Den, som giver med Forstand, giver to Gange (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
[b] anonym: Den sidste af en lang Linie (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
[c] anonym: En australsk Landmands Historie (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
[d] anonym: Gabriels Bryllup (1853, novelle(r))
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
 Bog anonym: [indgår i: To Fortællinger [a]] Den gode Dame (1853, novelle(r)) EMP 512
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Tidsfordriv i Vinteraftener [1s082]] Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt! (Af det Engelske efter Dvk.). Side 82-91 (1853, novelle(r))
del af: Almuevennen
Detaljer
oversat af Anonym
1852 indgår i antologien: Fortællinger [j] 1. udgave: Ja saa! Nei virkelig! Det er umuligt!
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Folkebladet. Almuevennen fra 8-8-1853 til 10-8-1853. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Dickens [fejl]: [Blandede Fortællinger og Digte [3j]] Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1g] Senere udgave: Barmhjertigheds Magt
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [3f]] De falske Tærninger (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1c] Senere udgave: De falske Tærninger
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [3p]] Det gamle Træ paa Kirkegaarden (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1m] Senere udgave: Det gamle Træ paa Kirkegaarden
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3n]] Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1k] Senere udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3k]] En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1h] Senere udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [3h]] Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1853 i: Morskabslæsning for Hvermand [1e] Senere udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
 Bog Dickens [fejl]: [Morskabslæsning for Hvermand [1g]] Barmhjertigheds Magt (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3j] 1. udgave: Barmhjertigheds Magt
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1k]] Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3n] 1. udgave: Gartnerens Datter. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1h]] En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3k] 1. udgave: En Landsbydegns Fortælling. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1a]] Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3d] 1. udgave: Et Middagsmaaltid i Palais Royal. Af Chambers Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [1e]] Tante Viola. Efter Edinburgh Journal (1853, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3h] 1. udgave: Tante Viola. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [k]] Aftenen før en Rejse (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [d]] Det er lettere at saare, end at læge (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: Elfenbeensgraverne i Sibirien. En novellistisk Skildring. Efter det Engelske ved J.L. Rohmann. ♦ Odense, 1854. 67 sider (1854, roman) EMP1493
Detaljer
oversat af J.L. Rohmann (1797-1860)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Indledning [af forf.].
 Bog anonym: Hendrik Maynard. Efter det Engelske. ♦ [V. Pio], 1854. 432 sider (1854, roman) EMP1494 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse fejlagtigt stavet Henrik Maynard, alfabetiseret under M.
 note til oversat titel Første sætning: Det var Midnat, og Tiden var kommen, da Vagten skulde skiftes.
 note til oversat titel Bogen sidste ord: "... den forunderlige og hændelsesrige Historie om Iishavets Cruso".
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [f]] Ibisjagt i Louisianas Sumpe (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [b]] Et kildent Spørgsmaal (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [c]] Laird Nicky (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [g]] En Midsommernats Eventyr (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [j]] Svovlstikker. (En Historie fra Ny-York) (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [a]] Det tiggende Broderskab (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [h]] Vuggen og Graven (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Uden Elskov [i]] En ypperlig Lejlighed (1854, novelle(r)) EMP 131
 Bog anonym: [indgår i antologien: Troldkvinden Maud [a]] Troldkvinden Maud (1854, novelle(r)) EMP 130
oversat af Johan Rasmus Dein (1814-1891)
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5i]] De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3i] Senere udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4a]] Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: The bear-skin, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2a] Senere udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 131-35.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5l]] Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3l] Senere udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4g]] Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2g] Senere udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5e]] Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3e] Senere udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5g]] Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3g] Senere udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5j]] En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3j] Senere udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4e]] En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2e] Senere udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4h]] Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: Little Cripplegait, the Miser, 1853
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2h] Senere udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Nys Historic Newspapers
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4d]] Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2d] Senere udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [5a]] Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [3a] Senere udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4f]] Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2f] Senere udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [4i]] En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1854 i: Morskabslæsning for Hvermand [2i] Senere udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
 Bog Dickens [?]: [Blandede Fortællinger og Digte [5c]] Den unge Advocat (1854, novelle(r)) EMP 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3i]] De tre Nonner. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5i] 1. udgave: De tre Nonner. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2a]] Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4a] 1. udgave: Bjørneskindet. Efter Edinburgh Journal
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3l]] Et brillant Parti. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5l] 1. udgave: Et brillant Parti. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2g]] Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4g] 1. udgave: Fornemme Ulykker. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3e]] Fortsættes. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5e] 1. udgave: Fortsættes. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3g]] Gudsønnen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5g] 1. udgave: Gudsønnen. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3j]] En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5j] 1. udgave: En Historie fra Normandiet. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2e]] En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4e] 1. udgave: En Krydstoldbetjents Erindringer. I. Ungdommelig Kjærlighed. II. Smuglerens Gidsel. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2h]] Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4h] 1. udgave: Lille Cripplegait, Gniepinden. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2d]] Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4d] 1. udgave: Den lille Egedragkiste. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [3a]] Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [5a] 1. udgave: Det lykkelige Pistolskud eller Forpagtergaarden "Kirsebærtrætoppen". Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2f]] Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words" (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4f] 1. udgave: Miss Harringtons Spaadom. Af Dickens "Household Words"
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [2i]] En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour. (1854, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1854 i: Blandede Fortællinger og Digte [4i] 1. udgave: En Politiembedsmands Erindringer. II. Compagnonen. Af Edinb. Jour.
 Bog Dickens, Ch. [ie: Earle og W.H. Wills]: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s065]] Den Deporteredes Søn. (Efter Ch. Dickens). Side 65-71 (1855, novelle(r))
originaltitel: The power of mercy, 1850
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
af William Henry Wills (1810-1880, sprog: engelsk)
andet: Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Household Words, Volume 1, No. 14 (29-6-1850), side 323-25.
 note til titel Ikke skrevet af Dickens, men formodentlig af Miss Earle [uidentificeret] og W.H. Wills.
 note til oversat titel Første linier: Der er ialmindelighed stille nok i den nette gamle By Lamborough; men hvad er der da paafærde idag?
 note om føljeton Trykt (samme oversættelse) i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 38 (22-9-1872) og Nr. 39 (29-9-1872).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s110]] Fra Californien. (Af Household words). Side 110-15 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s071]] Frokost hos den sorte Konge. (Af Household words). Side 71-80 (1855, tekster)
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s435]] Første Frugter. (Efter Household Words). Side 435-43 (1855, novelle(r))
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s049]] Hvori Qvinden har Ret og skeer Uret. (Af Household words). Side 49-57 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s384]] Improvisatricen Teresa Bandettina. (Af Bentleys Magazine). Side 384-96 (1855, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mathilde, og Klipperepubliken [b]] Klipperepubliken (1855, novelle(r)) EMP 132
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s291]] Den lille Landsby og det store Amerika. (Howitts Journal of Literature and popular progress). (Christianiaposten). Side 291-300 (1855, tekster)
originaltitel: The little village and great America, 1848
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Da Benjamin Franklin i Aaret 1786 var i Paris, boede han i Passy, ikke langt fra Auteuil, og i Auteuil levede Helvetius's Enke, der var et saa fortræffeligt, elskværdigt og yndigt Fruentimmer, at hendes Venner - og blandt dem fandt man hiin Tids dybeste Tænkere - kun kaldte hende "vor velsignede Dame i Auteuil".
 note til titel Trykt på engelsk i: Howitt's journal of literature and popular progress, volume 3 (1848), side 322-24.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Mathilde, og Klipperepubliken [a]] Mathilde (1855, novelle(r)) EMP 132
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s257]] Morton Hall. Fortælling i to Capitler (af "Household Words"). Side 257-77, 321-48 (1855, novelle(r))
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s278]] Prindsen af Verdome. (Af Household words). Side 278-90 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s048]] Retsscene i Arkansas. Side 48-50 (1855, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Af en biographisk Skizze om Archibald Yell, Dommer i Arkansas, uddrage vi følgende Skildring.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6a]] De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4a] Senere udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6c]] De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4c] Senere udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6d]] Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4d] Senere udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6e]] Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4e] Senere udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6f]] Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 38
originaltitel: Confessions of an attorney. Jane Eccles, 1851
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4f] Senere udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Chambers's Edinburgh Journal, volume XV, Nos. 366 to 391 (January-June, 1851), page 118-22.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [6b]] Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 38
Detaljer
oversat af Anonym
1855 i: Morskabslæsning for Hvermand [4b] Senere udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4a]] De to Cousiner. Af Dickens Household Words (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6a] 1. udgave: De to Cousiner. Af Dickens Household Words
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4c]] De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6c] 1. udgave: De trettende Edsvorne. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4d]] Annette. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6d] 1. udgave: Annette. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4e]] Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6e] 1. udgave: Constancia de Gonsalvo. Overs. fra Engelsk
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4f]] Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6f] 1. udgave: Jane Eccles. Af en Sagføreres Bekjendelser. Fra Engelsk
 Bog anonym: [Morskabslæsning for Hvermand [4b]] Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour. (1855, novelle(r)) EMP 41
Detaljer
1855 i: Blandede Fortællinger og Digte [6b] 1. udgave: Skizzer af det engelske Landliv. I. Junket og Syllabub. II. Et Høstgilde. Af Edinb. Jour.
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [b]] Alice Hoffmann (1856, novelle(r)) EMP 133
 Bog anonym: En Kones Historie. Efter det Engelske ved P.B. Blicher. ♦ 1856. 121 s. (1856, roman) EMP1495
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: To Fortællinger [a]] En Kurv med Kirsebær (1856, novelle(r)) EMP 133
 Bog Godfrey, [Miss ?]: [indgår i antologien: Hinduen Tollar [e]] En trængende Fætter. Efter Household Words [ugeblad udgivet af Charles Dickens] (1856, novelle(r)) EMP 40
originaltitel: A cousin in need, 1855
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter novelle trykt i volume 12, no 295, 17-11-1855.
 url Digital kopi af den engelsk original på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Børnebog anonym: Livet tilsøes eller En Reise over Oceanet. Oversat efter den engelske Original. Med 6 Billeder. ♦ Th. Lind, 1857. 138 sider + tavler (1857, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider (1857, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
1899 Senere udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Fortælling for mine smaa Venner. Efter Engelsk ved B.S. Udgivet af C. Asschenfeldt Hansen. Med 12 Tegninger af Poul Steffensen ♦ 1899. 195 sider
1915 Senere udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. 3. Opl. ♦ 1915. 142 sider
1946 Senere udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. 4. Udg. ♦ Jacob Lund, 1946. 160 sider. Pris: kr. 4,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1915. 142 sider.
 Bog anonym: Eleanor Raymond. Novelle efter det Engelske. ♦ Nørresundby, Olufsen (i Kbh. Eibe), 1858. 118 s (1858, novelle(r)) EMP1496
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført med fællestitlen: To Noveller, sammen med Pavie: Elefantføreren.
 Bog anonym: Formeget af det Blaae. En munter Fortælling. Efter det Engelske. ♦ 1858. 8 sider (1858, novelle(r)) EMP1497
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Priscillas Eventyr og Farer. En historisk Fortælling efter det Engelske ved Waldemar Møller. ♦ Hjørring, Marinus Petersen, 1858. 136 sider (1858, roman)
Detaljer
oversat af Waldemar Møller (1810-1874)
kollaps Noter
 note til titel I Det kgl. Bibliotek klassificeret som børnebog, i Dansk Bogfortegnelse medtaget under engelske romaner.
 anmeldelse Dagbladet, nr 274, 1858 [Anmeldelse].
 anmeldelse Flyvende Post, nr 292, 1858 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dagbladet Nr. 274 (20-11-1858), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:a]] Alice (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Børnebog anonym: Historier fra Kattenes Verden fortalte for smaa Killinger af en gammel Hankat. Overs. fra Engelsk. Med 4 Illustrationer. ♦ [1859]. 96 sider (1859, børnebog) EMP1498
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: De tre Katte (1859, novelle(r))
[b] anonym: Den misfornøjede Kat (1859, novelle(r))
[c] anonym: Ønskedagen (1859, novelle(r))
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:g]] En Inklinationsparti (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:k]] En Kones Historie (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [d]] Lynch-Loven (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [c]] En Lieutenants første Dage i Tjenesten (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:l]] En Mahomedansk Moder (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [Samtlige Værker [25:d]] Mit tabte Hjem (1859, novelle(r)) EMP 527
originaltitel: ?
oversat af P.B. Blicher (1818-1874)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [a]] En Nats Hændelser (1859, novelle(r)) EMP 134
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Fortællinger [b]] O'Donohe's Trolovede (1859, novelle(r)) EMP 134
 Børnebog pseudonym: Et Aar fra Hjemmet. En Fortælling for Børn. Af Forfatteren til »Charles og Maja«. Oversat fra Engelsk af B.S. Med 4 lithogr. Billeder. ♦ Kbh., 1860 (1860, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
kollaps Noter
 anmeldelse Avertissements Tidende 13-12-1859, spalte 11-12 [Anmeldelse].
 Bog Stephens, George: Two leaves of King Walderes LayGhost-thanks from the originals in the Great National Library. Now first publisht, with translation, comments, word-roll and four photographic facsimiles. ♦ (Lynge), 1860 (1860, digte)
udgiver: George Stephens (1813-1895)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s419]] Besøg i en Kulgrube i England. Side 419-24 (1860, tekster)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s279]] En farefuld Time. Side 279-84 (1860)
 Bog Stephens, George: Ghost-thanks or the grateful unburied, a mythical tale in its ordelst european form. Sir Amadace, a middle north-english romance. ♦ (Lynge), 1860 (1860, digte)
udgiver: George Stephens (1813-1895)
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s120]] Iglehandleren i Marash. Side 120-28 (1860)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [1s128]] Krokonen i det gyldne Neg. Side 128-38 (1860, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s212]] Luftseilerne. Side 212-16 (1860, tekster)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [1s022]] Læderposen. Fortælling efter det Engelske. Side 22-40 (1860, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s051]] En Nybyggers Fridag. Efter det Engelske. Side 51-62 (1860)
 Bog anonym: Abou-Cassems ulykkebringende Tøfler. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 8 sider (1861, novelle(r)) EMP1502
originaltitel: The History of Abou Casem, and His two remarkable Slippers, ca 1825
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen. Det old-angelske Heltedigt. Paa Grund-Sproget ved N.F.S. Grundtvig. ♦ Schønberg, 1861. lviii +210 sider (1861, digte)
udgiver: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s063]] Et Blad af Kirkebogen. Efter det Engelske. Side 63-72 (1861, novelle(r))
 Bog anonym: En engelsk Criminalhistorie. ♦ Odense, 1861. 28 sider (1861, novelle(r)) EMP1499
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grønne Ring og Guldringen. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 23 sider (1861, novelle(r)) EMP1500
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Hvad Fluen saae paa Dampskibet. Overs. fra det Engelske af [Fr.] Hanssen. ♦ Frederikssund, 1861. 8 sider (1861, novelle(r)) EMP1501
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s182]] Hvorledes jeg forlod Neapel. Efter Cornhill Magazine. Side 182-216 (1861, novelle(r))
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s264]] I Dødsfare. (Efter det Engelske). Side 264-71 (1861, novelle(r))
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s056]] Qvindemod. Efter det Engelske. Side 56-62 (1861, tekster)
 Bog anonym: Morderengelen. En virkelig Begivenhed i England. Frit efter Orginalen af M.W. [Mich. Abrah. Alex. Wolff]. ♦ Bornholms Amtstidendes Feuilleton. ♦ Rønne, 1861. 69 sider (1861, roman) EMP1504
originaltitel: ?
del af: Bornholms Amtstidende
oversat af Michael Abraham Alexander Wolff (f. 1828)
 Bog anonym: [Aftenlæsning [2s073]] Tracy Walkingham. Efter en engelsk Fortælling. Side 73-125 (1861, novelle(r))
originaltitel: The black pocket book, 1850
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ligner en meget fri oversættelse af: The black pocket book. A tale. Trykt i: Chambers's Papers for the people, part VII, No 27, 1850.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s415]] En Vinter under Jorden. Efter det Engelske. Side 415-28 (1861, tekster)
 Bog anonym: En ærlig Sjæl. Novelle. Efter det Engelske. ♦ 1861. 340 sider (1861, roman) EMP1505
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Grille og dens Følger. Overs. fra Engelsk af Fr. Hanssen. ♦ 1862. Del 1-2 (1862, roman) EMP1506
oversat af Fr. Hanssen
 Bog anonym: Hverdagsfortællinger. Overs. fra Engelsk. ♦ Jacob Erslev, 1862-63. Nr. 1-5[ie: 4] (1862-63, novelle(r)) EMP1507
Detaljer
kollaps Indhold

[1] anonym [Mackarness, Mathilda Anne]: Guld bag Sky. ♦ 1862. 68 sider (1862, novelle(r))
originaltitel: The cloud with the silver lining, 1852
af Matilda Anne Mackarness (1826-1881, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1876 indgår i: Regn og Solskin [a] Senere udgave: Regn og Solskin. Regn. Solskin
[2] anonym: Den lille Idiot. ♦ 1862. 86 sider (1862, novelle(r))
[3] anonym: Familietvist. ♦ 1862. 107 sider (1862, novelle(r))
[5] anonym: Hat og Fjer. ♦ 1863. 61 sider (1863, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Fejlagtigt betegnet Nr. 5, er nummer 4.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger [c]] Ludvig Bernhard. Efter det Engelske (1862, novelle(r)) EMP 60
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En Vanvittigs Historie. (Af Once a weck [ie: week]) (1862, novelle(r)) 👓
originaltitel: A madman's story, 1862
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Once a Week, Volume VI, December 1861 to June 1862, Nr. 143 (22-3-1862), side 358-64.
 note om føljeton Trykt i Dagbladet Nr. 218 (19-9-1862) og 221 (23-9-1862). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [c]] Citronfingrene (1863, novelle(r)) EMP 137
originaltitel: ?
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog anonym [Honan, Michael Burke]: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [b]] Gnieren Mustapha (1863, novelle(r)) EMP 137
originaltitel: Mustapha, the miser, 1841
Detaljer
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: The pic-nic papers ... Edited by Charles Dickens, 1841.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Børnebog pseudonym: I Skumringen. Smaa Fortællinger for Børn. Af Forf. til »Charles og Maja«, »Et Aar i [ie: fra] Hjemmet« m.m. Oversatte fra Engelsk af B.S. Kbh., 1863 (1863, børnebog)
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
 Bog anonym: Nybyggerne paa Long Arrow. En kanadisk Fortælling. Overs. efter den engelske Originaludgave [af Falck Ytter]. ♦ Christiania, Bentzen, 1863. 340 sider (1863, roman)
Detaljer
oversat af Oluf Vilhelm Falck-Ytter (1832-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1859-68 under anonym Engelske Romaner. Forlagsangivelsen er Jordan.
 note til titel Bogen er ifølge Norsk Bokfortegnelse 1848-65 oversat af Falck Ytter.
 Trykt i periodicum anonym: Den sidste Guldmager. (Af All the year round) (1863, novelle(r)) 👓
originaltitel: The last of the alchemists, 1863
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, Volume IX, No. 216 (13-6-1863), side 378-84.
 note om føljeton Trykt i Dagbladet No. 143 (22-6-1863) og No. 144 (23-6-1863). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lampepudserens Historie [f]] Skibbrudden paa Øen Nummer Ti (1863, novelle(r)) EMP 137
originaltitel: ?
oversat af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
 Bog anonym: Tom King. Helten fra Landeveien. Overs. fra Engelsk. ♦ 1863. 308 sider (1863, roman) EMP1508
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tæring efter Næring. En Fortælling. Efter den engelske Originals 17de Oplag. ♦ 1863. vi + 173 sider (1863, roman) EMP1509
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-vi: Forord [af "Udgiveren"].
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [e]] En forekommende Dommer. Efter det Engelske (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [c]] En lille Hex. Efter det Engelske (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: [indgår i antologien: Otte Fortællinger [d]] Den ungarske Officer. (Alle the year round) (1864, novelle(r)) EMP 65
 Bog anonym: Bjovulvs-Drapen Et høinordisk Heltedigt fra Anguls-Tungen fordansket af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Anden forbedrede Udgave. ♦ Karl Schønbergs Forlag, 1865. xiv + 224 sider (1865, digte) 👓
Detaljer
oversat af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Femogtyve mørke Timer. Fortalt af en Jernbanearbeider. (Af All the year round) (1866, novelle(r)) 👓
originaltitel: Twenty-five dark hours, 1866
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, Volume xv, No. 363 (7-4-1866), side 300-03.
 note om føljeton Trykt i Dagbladet fra Nr. 183 (9-8-1866). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: Frimurerens Datter. Roman efter det Engelske, med Illustrationer. Overs. af Carl Hermann. "Søndags-Postens" Feuilleton. ♦ 1866. 544 sider, illustreret (1866, roman) EMP1512
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
oversat af Carl Sørensen (1845-1881)
 Bog anonym: En Julegave. Tre Fortællinger efter det Engelske ved A. B. Med 3 Lith. ♦ (Wøldike), 1866, 36 sider, illustreret (1866, novelle(r))
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [a]] Lille Amy. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r)) EMP 67
 Tekster pseudonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [f]] Soldaten. Af Forf. til "Ellen", "Barndomshjemmet i "Gudelige Smaaskrifter" (1866) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [b]] Et Stykke geographisk Romantik. Efter Charles Dickens all the year round (1866, novelle(r)) EMP 67
 Bog anonym: [indgår i antologien: Samlede Fortællinger [a]] De to Katharinaer, eller den første og den anden Kjærlighed. Overs. fra Engelsk af J. W. (1866, novelle(r)) EMP 67
Detaljer
1869 Senere udgave: De to Katharinaer eller den første og den anden Kjærlighed. Efter det Engelske ved P-n. ♦ 1869. 50 siden
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [j]] Tre Aftener ved Piledammen. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [l]] Clement Carew. I Fire Kapitler. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Mindre Fortællinger [i]] Tante Margarets Modgang. Efter "All the Year Round" (1867, tekster) EMP 72
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
 Bog anonym: Den lille Søfugl. Overs. fra Engelsk. Udgivet paa Methodisternes Forlag af C. Willerup. ♦ 1867. 133 sider, 5 tavler (1867, roman) EMP1513
originaltitel: ?
Detaljer
udgiver: Christian Willerup (1815-1886)
1892 Senere udgave: Den lille Søfugl. Anden gennemsete Udgave. ♦ 1892. 148 sider
1923 Senere udgave: Den lille Søfugl. Oversat fra engelsk. 4. gennemsete Udg. ♦ Vejle, Kristelig Bogforenings Forlag, 1923. 154 sider. Pris: kr. 1,00
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [c]] Askepot (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: »Er Du ...?«. En Fortællilng ud af det virkelige Liv. Overs. fra Engelsk ved Maria Bojesen. ♦ 1868. 16 sider (1868, novelle(r)) EMP1516
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
kollaps Noter
 note til oversat titel Sælges til Bedste for "Forsørgelsesforeningen for Lærerinder".
 note om oplag Andet Oplag, 1868. 16 sider.
 Bog anonym: Det hemmelige Politi. Erindringer og Fortællinger fra en flereaarig Ansættelse i Opdagelsespolitiet. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1868]. [Bind] I-II, 128 + 69 sider. Pris: 24 + 32 Sk. (Trykkeri: Trykt hos Ernst Lund) (1868, novelle(r)) 👓
originaltitel: The revelations of a lady detective, 1864
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Med billede på titelbladet af hvert bind.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under klassemærket: Danske Romaner.
 note til oversat titel Bind 1-2 indeholder oversættelse af 7 af de 10 noveller i den originale engelske samling.
 note til oversat titel Formodentlig oversat efter den tyske oversættelse, trykt i Allgemeine Illustrirte Zeitung, 1865.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

Optegnelser af en Dame i det hemmelige Politi
[1s001 [b]] anonym [Hayward, William Stephens]: Grevindens Hemmelighed. Side [1]-29 (1868, novelle(r))
originaltitel: The mysterious countess, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Huusvennen
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Huusvennen 1866, Nr. 1-2, under titlen: Den hemmelighedsfulde Grevinde.
[1s029] anonym [Hayward, William Stephens]: Det hemmelige Selskab. Side 29-70 (1868, novelle(r))
originaltitel: The secret band, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Huusvennen
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Huusvennen 1866, Nr. 7-9, under titlen: Den hemmelige Selskab.
[1s070] anonym [Hayward, William Stephens]: Dobbeltgængeren. Side 70-90 (1868, novelle(r))
originaltitel: Mistaken identity, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
[1s091] anonym [Hayward, William Stephens]: Fundet død i Vandet. Side 91-105 (1868, novelle(r))
originaltitel: Found drowned, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
[1s106] anonym [Hayward, William Stephens]: De stjaalne Diamanter. Side 106-28 (1868, novelle(r))
originaltitel: The lost diamonds, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
[2s001] anonym [Hayward, William Stephens]: En Belønning af femhundrede Pund. Side [1]-28 (1868, novelle(r))
originaltitel: ?
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Denne novelle er ikke fra samlingen: The revelations of a lady detective, 1864.
 note til oversat titel Sandsynligvis oversat fra tysk, trykt i Allgemeine Illustrirte Zeitung, 1865, No 3 og 4, under titlen: Fünfhundert Pfund Belohnung.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[2s028] anonym [Hayward, William Stephens]: Fanget i sin egen Snare. Side 28-52 (1868, novelle(r))
originaltitel: Fifty Pounds reward, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
[2s052] anonym [Hayward, William Stephens]: Var Barnet byttet? Side 52-63 (1868, novelle(r))
originaltitel: Whitch is the heir?, 1864
af William Stephens Hayward (1835-1870, sprog: engelsk)
[2s064] anonym: En dansk Opdagelsesbetjent. Side 64-69 (1868, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 64: Den følgende Opdagelseshistorie er os meddeelt af en tidligere i Politiet ansat Mand. Det fremgaaer af den, at ogsaa de danske Politi-Embedsmænd have hovedet paa rette Sted,.
 note til titel endskjøndt de desværre meget sjeldent faae Anledning til at glæde sig ved saa rige-Belønninger som Mrs. Paschal.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [e]] Den lille Rødhætte (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [e]] Min første Tigerjagt. Efter det Engelske ved C. S. i "Fædrl.". Røveruvæsenet i Neapel. 12 sider (1868, novelle(r)) EMP 74
originaltitel: ?
del af: Fædrelandet
Detaljer
oversat af C.S. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Fædrelandet 15-2-1868.
 url Fuld visning af den danske oversættelse til Fædrelandet på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [indgår i antologien: [Forskellige Fortællinger efter Føljetoner] [f]] San Francisco. Efter det Engelske, i "Fædrl.". 8 sider (1868) EMP 74
del af: Fædrelandet
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [d]] Skjønheden og Dyret (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [a]] Søster Lencathea (1868, novelle(r)) EMP 141
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [b]] Til Esther (1868, novelle(r)) EMP 141
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Eventyr [a]] Tro og Videnskab. Efter en engelsk Læges Dagbog (1868) EMP 75
oversat af J.C. Magnus (1812-1879)
 Bog anonym: Under Broderkrigen. Historisk Novelle fra Amerikas Rædselsperiode. Overs. ved M.L. ["Søndagspostens" Feuilleton]. 1868. 136 s. (1868, roman) EMP1518
originaltitel: ?
del af: Søndags-Posten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført under: Tyske Romaner, og med titlen: Under Borgerkrigen.
 Bog anonym: De to Katharinaer eller den første og den anden Kjærlighed. Efter det Engelske ved P-n. ♦ 1869. 50 siden (1869, novelle(r)) EMP1521
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1866 indgår i antologien: Samlede Fortællinger [a] 1. udgave: De to Katharinaer, eller den første og den anden Kjærlighed. Overs. fra Engelsk af J. W.
 Bog anonym: Ellen. En Fortælling. Frit efter det Engelske af P-n. Tillæg til "Ny Husven". ♦ 1869 (1869, roman) EMP1519
originaltitel: ?
del af: Ny Husven
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: En meget rørende Begivenhed om George Clare og Totties Juleskol. Udgivet af C. Høyberg. [1869]. 16 sider (1869, novelle(r)) EMP1520
Detaljer
udgiver: Chr. Høyberg (d. 1885)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1870. 16 sider.
 Trykt i periodicum anonym: Adelaides Valg (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: Adelaide's choice, 1870
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Family Herald, No. 1401, Vol. xxvii (26-2-1870), side 689-93, signeret: E.J.W.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., fra Nr. 36 (3-12-1870) til Nr. 39 (24-12-1870).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Constance Thornhill eller Forenet og adskilt (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: Constance Thornhill or united and parted, 1869
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Family Herald, Vol. XXVIII, No. 1419 (2-7-1870), [signeret: E.W.P.].
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., fra Nr. 24 (10-9-1870) til Nr 28 (8-10-1870).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1f]] En farlig Sejlads. Efter Charles Dickens "All year round", 1870 ved G. H. (1870) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2b]] En Fortælling med en slaaende Moral. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2g]] En Fortælling om Huset Rosscreagh. Efter "All the Year round" (1870, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: The story of Rosscreagh House, 1867
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, volume XVIII (18), No. 428 (6-7-1867), side 42-48.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Bog anonym: Frisk Luft, Sæbe og Vand. En Fortælling efter det Engelske ved Dr. E. Hornemann. ♦ Kjøbenhavn, i Kommission hos Jacob Lund, 1870. 23 sider (1870, novelle(r)) EMP1522
originaltitel: The power of soap and water, 1860
Detaljer
oversat af Emil Hornemann (1810-1890)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [signeret E.H.].
 note til oversat titel Andet Oplag, 1886. 24 sider.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Gamle Wintentons Testamente. Oversat fra Engelsk ved M. Jensen. ♦ Vejle, Trykt i T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870. 40 sider (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: Old Winterton's will, 1855
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af M. Jensen
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Penny Post, Vol. V. [5], New Series No. I (1-1-1855).
 note til oversat titel I den danske oversættelse er navnet konsekvent ændret til Wintenton.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 9-6-1870 til 21-6-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 9-6-1870 til 21-6-1870. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning (slutningen mangler) af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: En Historie fra Nyaarsaften. Fra det Engelske ved Jakob Kjerne. ♦ Vejle, T. Nielsens Bogtrykkeri, 1870. 12 sider (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
oversat af Jakob Kjerne
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 8-10-1870 til 11-10-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Oberst Veseys anden Kone (1870, novelle(r)) 👓
originaltitel: Colonel Vesey's second wife, 1869
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Family Herald, Vol. XXVII, No. 1364 (12-6-1869), [signeret: M.L.D.].
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., fra Nr. 2 (9-4-1870) til Nr. 5 (30-4-1870).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Paa Havets Bund. Af en engelsk Sømands Erindringer. "Dagens Nyheders" Feuilleton. ♦ 1870. 24 sider (1870, novelle(r)) EMP1523
originaltitel: ?
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 7-5-1870 til 17-5-1870 (slutter med side 25).
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: En romantisk Dag (1870, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 1. Aarg., Nr. 22 (27-8-1870) og Nr. 23 (3-9-1870).
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [1j]] Tabt og gjenfunden. En nordamerikansk Fortælling, bearbeidet af P. A. (1870, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [2d]] Frank Haughton's Feiltagelse. Efter det Engelske (1870, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: Frank Haughton's mistake, 1866
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cassell's illustrated family paper, 24-3-1866, side 518-19.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: En afbrudt Rubber (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: Never played out, 1869
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Journal, No. 292 (31-7-1869), side 481-88.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 8 (18-2-1871) til Nr. 13 (25-3-1871).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [a]] En Civilingenieurs Eventyr i Polen. (Efter "Chambers Journal") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Trykt i periodicum anonym: Clifden Hall. Oversat fra Engelsk ved C. (1871, roman) 👓
originaltitel: Clifden Hall, 1871
del af: Illustreret Ugeblad
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af C. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i The Family Herald, No. 1447, Vol. xxviii, 14-1-1871, side 577-84, signeret: C.M.B.
 note om føljeton Føljeton i Illustreret Ugeblad 1871 fra 2. Aarg., Nr. 23 (3-6-1871) til Nr. 30 (22-7-1871) (uafsluttet, fortsat i Nyt Illustreret Ugeblad).
 note om føljeton Føljeton (fortstat fra Illustreret Ugeblad) i Nyt Illustreret Ugeblad fra 1. Aarg., Nr. 1 (5-8-1871) til Nr. 2 (12-8-1871).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2c]] Eneste Søn. Fortælling overs. fra Engelsk af G. H. (1871, novelle(r)) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2j]] En Fængselshistorie. Bearbeidet efter "Good Words", 1867, af J. H. (1871, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Havet. En Fortælling (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 5 (28-1-1871).
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [b]] Helt uventet. (Efter "London Society") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Trykt i periodicum anonym: Hvorledes jeg kom i Daareanstalten (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: How I became a lunatic, 1870
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk Trykt i: The Family Herald, No. 1433, Vol. xxviii, 8-10-1870, side 360-63, signeret: P.A.R.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 6 (4-2-1871) og Nr. 7 (11-2-1871).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Julen paa Dalstone Hall. (Oversat af C.) (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af C. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 1 (1-1-1871) til Nr. 4 (21-1-1871).
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [d]] De Christnes Tilstand under Tyrkernes Overhøjhed. (Efter "Good Words") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Trykt i periodicum anonym: Landstedet ved Limerick (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 5 (28-1-1871) og Nr. 6 (4-2-1871).
 Børnebog anonym: Middags-Gildet hos Vovvovskys. ♦ Aug. Bangs og Thaning & Appels Forlag, 1871. 22 sider, illustreret (kvartformat). Pris: 72 Sk. (1871, børnebog)
originaltitel: The dog's dinner party, 1870
Detaljer
oversat af Niels Bredal (1841-1888)
1902 Senere udgave: Middagsgildet hos Vovvovsky's. 3. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note til titel Berlingske Tidende 18-12-1871, side 1, uddrag af annonce: 7 store Farvetryksbilleder med Text og et smukt Glacéomslag, ligeledes i Farvetryk.
 omtale Note ved bogen i Silkeborgs Arkiv: Efter sigende en satire over et middagsselskab hos Drewsens. (Se f.eks. Ludvig Drechsels maskinskrivne erindringer side 8). Link til ekstern webside arkiv.dk
 note om oplag 2. Oplag, 1872.
 note om oplag 3. Oplag, 1873.
 note om oplag 4. Oplag, 1875.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Slagelse-Posten 11-12-1873, side 2 [Anmeldelse, signereet: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Min Formynders Broder. Overs. fra Engelsk. "Dags-Telegrafens" Feuilleton. ♦ 1871. 52 sider (1871, novelle(r)) EMP1525
originaltitel: ?
del af: Dags-Telegraphen
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Et Ridt fra St. Joe til Swamp City (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: How I rode from St. Joe to Swamp City, 1871
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Family Herald, No. 1454, Vol. xxviii, 4-3-1871, side 698-699, signeret: J.S.B.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr.19 (6-5-1871), Nr. 20 (13-5-1871) og Nr. 21 (20-5-1871).
 Bog anonym: Standset paa Halvveien. Efter Harper's weekley. (L.-F. St.). ♦ [Helsingørs Dagblad], [1871]. 14 sider (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Dagblad
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af a.a. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Dagblad fra 1-8-1871 til 4-8-1871.
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 4-6-1871. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Viborg Stifts-Tidende 25-8-1879, 26-8-1879 og 27-8-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaating [c]] Stolt af sin Selvstændighed. (Efter "The Qviver") (1871, novelle(r)) EMP 142
 Trykt i periodicum anonym: Synet. En amerikansk Fortælling. (Ved Wilmar) (1871, novelle(r)) 👓
originaltitel: Christmas at Dalstone Hall
del af: Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Wilmar (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Family Herald, No. 1392, Vol. xxvii, 25-12-1869, side 553-55, signeret: E.J.W.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 1 (1-1-1871) og Nr. 2 (7-1-1871).
 Trykt i periodicum anonym: To Pund Sterling og Omkostninger (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Forty Shillings and costs, 1869
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chamber's Journal, Fourth Series, No. 275 (3-4-1869), side 222-24.
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 11 (17-3-1872).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s355]] En Advokats Fortælling. (Efter det Engelske ved L.+V.). Side 355-68 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Et Alibi. (Efter det Engelske ved A. Villager). ♦ 1872. 23 sider (1872, roman) 👓
originaltitel: An alibi, 1853
del af: Folketidende[n] for Midtsjælland
Detaljer
oversat af A. Villager
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Harper's New Monthly Magazine, Volum XIII, June to November, 1856, side 513-22.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Folketidende for Midtsjælland fra 11-10-1872 til 28-12-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s343]] En aparte Introduktion. Efter det Engelske. Side 343-58 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s032]] Et Beøsg i Tringanu paa Østkysten af Malakka. Efter det Engelske ved J. H. Side 32-46 (1872, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s233]] Blandt Indianerne. Efter det Engelske ved J. Larsen. Side 233-82 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af uidentificeret
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s325]] En Brand i de nordamerikanske Stepper. (Efter det Engelske). Side 325-36 (1872, tekster) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Et Bryllup paa Cuba. (Efter det Engelske) (1872, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 11-10-1872 og 12-10-1872.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-06s129]] Cecilies Hævn. (Efter Family Herald). Side 129-169 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s093]] Cushing. En Sømandsbedrift fra den nordamerikanske Frihedskrig. Side 93-100 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s363]] Dømmer ikke! (Efter det Engelske). Side 363-71 (1872, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Et Eventyr fra det virkelige Liv. (Fortalt af en Amerikaner) (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 12 (24-3-1872) til Nr. 14 (7-4-1872).
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s044]] For Barnets Skyld. (Efter det Engelske). Side 44-74 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4b]] Forpagter Gideon's Guineer. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: ?
del af: Haderslev Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Haderslev Avis til 23-4-1868.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s375]] Grunden hvorfor. Efter Every week ved C-e. Side 375-80 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Gulddæmonen. Roman i fire Dele. "Nyt Aftenblad"s Feuilleton. ♦ 1872. Del 1-4, 96 + 94 + 92 + 38 sider (1872, roman) EMP1526
originaltitel: ?
del af: Nyt Aftenblad
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4e]] Heffie's Skuffelse. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
originaltitel: Heffie's trouble, 1864
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Once a week, volume 11, No. 261 ( 25-6-1864), side 24-28.
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 28-8-1868 til 31-8-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Hr. Brownsmiths eneste Eventyr. (Efter Engelsk) (1872, novelle(r))
originaltitel: Mr. Brownsmith's only adventure, 1871
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Once a Week, new series, No. 196 (30-9-1871), side 287-90.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 9-8-1872 til 10-8-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [4h]] En Hævn. Frit efter "the New-York world" af R. W. (1872, novelle(r)) EMP 83
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Fortællinger af flere Forfattere [s001]] Høg over Høg eller Mands List er vel behænde, men Kvindelist er uden Ende. (Oversat fra Engelsk. - "Ill. Tid."). Side [1]-22 (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sjællands-Posten fra 11-9-1872 til 26-9-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s089]] "Ikke Andet end min Mand". Efter Picknic Papers. Side 89-115 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Tis only my husband, 1841
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The pic nic papers, second volume, 1841, kapitlet: 'Tis only my Husband.
 note til titel Bogen, der indeholdt bidrag fra flere forfattere (titelbladet har: by various hands), blev redigeret af Charles Dickens, forfatteren til denne historie er ukendt, men det er ikke Dickens.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s351]] Indianerinden. (Efter det Engelske). Side 351-69 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s370]] Kains Grav. Efter det Engelske. Side 370-81 (1872) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Lelgarde's Arv (1872, roman)
originaltitel: Lelgarde's inheritance, 1872
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i All the year round, new series, volume vii (7), 1871-72, i 6 afsnit fra no. 172, March 16 (16-3-1872), side 380 til no. 178, April 20 (20-4-1872).
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 2-11-1872 til 10-12-1872 (ikke trykt med sidetal).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s032]] Major Stevens. Side 32-43 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Fortællinger af flere Forfattere [s130]] Min Logerendes Kone. (Efter det Engelske. - "Loll.-Falst. Stiftst."). Side [130]-44 (1872, novelle(r)) 👓
del af: Sjællands-Posten
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 19-11-1872 til 26-11-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s147]] Min sidste Madmoder. Efter Cassell's Magazine. Side 147-99 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s045]] Miss Ann Parker. En amerikansk Historie. (Efter det Engelske). Side 45-62 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4a]] En Model. Efter "All the year round" (1872, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-03s358]] Mr. Brownsmiths eneste Eventyr. Efter "Once a week" ved C-e. Side 358-72 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-02s317]] En Nat i et Spillehus. (Af en engelsk Politiembedsmands Erindringer). Side 317-34 (1872, tekster) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Nummer 217 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Lot 217, 1869
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers's Journal, Fourth Serie, No. 299 (18-9-1869), side 593-97.
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 28 (14-7-1872) og Nr. 29 (21-7-1872).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Ogsaa en Aftenunderholdning. Oversat fra Engelsk ved Chr. Thieme (1872, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af Chr. Thieme
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 52 (29-12-1872).
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4j]] Postillionen. Efter det Engelske (1872, novelle(r)) EMP 84
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s045]] Rigdom, Overdaadighed og Arbeidsløn. En Fehistorie efter det Engelske. Side 45-62 (1872, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s286]] En russisk Brudgom. Efter det Engelske. Side 286-317 (1872, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s350]] Scener ved et indisk Hof. (Efter det Engelske). Side 350-62 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Fortællinger af flere Forfattere [s044]] Skygger paa Livets Vei. (Efter det Engelske. - "Ill. Tid."). Side [44]- (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Sjællandsposten fra 8-10-1872. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Spøgelseskibet. En Fortælling af dets Kaptain. Oversat fra Engelsk ved C. (1872, novelle(r)) 👓
del af: Nyt Illustreret Ugeblad
Detaljer
oversat af C. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 7 (18-2-1872) til Nr. 10 (10-3-1872).
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-08s021]] Tigerskindet. Oversat efter Every week ved A. J. Side 21-52 (1872, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Under falsk Flag. Engelsk Roman ved Hermine Frankenstein. "Nyt Aftenblad"s Feuilleton. ♦ 1872. Del 1-3, 119 + 131 + 135 sider (1872, roman) EMP1527
originaltitel: ?
del af: Nyt Aftenblad
oversat af Hermine Frankenstein (1842-1904, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-04s369]] Under Jorden. Efter Cassells Magazine. Side 369-81 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Udvalgte Fortællinger af engelske og franske Forfattere [4f]] Vort Sammenstød med Sørøverne. (Chambers Journal) (1872, novelle(r)) EMP 84
del af: Dannevirke
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 8-9-1868. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s337]] En Æressag. Efter det Engelske. Side 337-59 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Nye Fortællinger af Cornhill Magazine [s001]] Fra Skoven. Side [1]-50 (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: Out of the Forest, 1870
Detaljer
1872 indgår i antologien: Lady Denzil [s001] Senere udgave: Fra Skoven. Side [1]-50
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Cornhill Magazine, august 1870, side 189-222, med undertitlen: A story of Hungary.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [indgår i antologien: Lady Denzil [s001]] Fra Skoven. Side [1]-50 (1872, novelle(r)) EMP 144 👓
Detaljer
1872 indgår i antologien: Nye Fortællinger af Cornhill Magazine [s001] 1. udgave: Fra Skoven. Side [1]-50
 Tekster Max: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s200]] Arabisk Høflighed. Side 200-08 (1873, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the year round, New series, Volume IV, 1870, No. 80 (11-6-1870), side 41-44.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s327]] Arcachon. (Efter Chambergs Journal ved J. H.). Side 327-41 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s018]] Et besynderligt Tilfælde. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 18-51 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Trykt i periodicum anonym: Dame Cumberbach og den lille Grønthandlerske. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 30-8-1873.
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s003]] Et Dolkestød. (Af en New-Yorker Opdagelsesbetjents Erindringer). Side [3]-17 (1873, tekster) 👓
 Tekster Dufour, El.: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [7p]] Eustace Andersons Bestigning af Schreckhorn. Efter El. Dufour: "Les grimpeurs des Alpes" [ie: oversat fra engelsk 1862], overs. og forkortet af I. M. F. (1873, tekster) EMP 83
oversat af Elise Dufour (f. 1830, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s027]] Et Eventyr i Schwarzwald. Frit efter det Engelske. Side 27-52 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s100]] Et Eventyr i Texas. Side 100-20 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s003]] Familiebibelen. Efter det Engelske ved Th. Scheelund. Side [3]-39 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s301]] Frokoststuen. Efter det Engelske ved Th. Scheelund. Side 301-52 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: A great mystery, 1873
Detaljer
oversat af Thorvald Scheelund
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s152]] Fætter Johan. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 152-81 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s003]] Gyldenrisen. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side [3]-25 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: Golden rod
Detaljer
oversat af Thorvald Scheelund
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Argosy, 1-6-1869, side 468-75.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s171]] Et hemmeligt Ægteskab. (Af en engelsk Advokats Erindringer). Efter "Revue contemporaine" ved B. Side 171-201 (1873, tekster) 👓
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger af Randers Dagblads Feuilleton [c]] Hvorledes John Whitney gik bort. Efter det Engelske. Feuilleton til "Randers Dagblad". ♦ Randers, A. Rasmussens Bogtrykkeri, 1873. 10 sider (1873, novelle(r)) EMP 90 👓
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Hvorledes man skaber Tyve. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
originaltitel: How to make thieves, 1872
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the year round, New Series, Volume 3, No. 168, (17-2-1872), side 279-83.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 14-8-1873 til 16-8-1873.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s065]] En høi Alpetop. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 65-96 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s320]] Indiske Dyrekampe. (Efter det Engelske). Side 320-34 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s364]] En Kamp med en Bisonoxe. Efter det Engelske ved A. J. Side 364-72 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s003]] En knækket Blomst. Efter det Engelske. Side [3]-36 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s299]] Lagt under Beslag af en Dame. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side 299-328 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s323]] Lidt om den borgerlige Tidsregnings Historie. (Efter Chambers Journal ved J. H.). Side 323-31 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s022]] Den lille Blomsterpige. (Efter All the year round). Side 22-58 (1873, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Lola. En Idyl. (Efter det Engelske) (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 26-8-1873 til 28-8-1873.
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-01s372]] Den længste Time i mit Liv. (Efter det Engelske). Side 372-80 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s162]] Mara eller Pigen uden Anbefalinger. (Efter det Engelske). Side 162-232 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Mikael. Den unge Bjergmand. En ungarsk Fortælling efter det Engelske. ♦ 1873. 72 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 206) (1873, novelle(r))
serietitel: Gudelige Småskrifter, 206
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s238]] Nemesis. Efter det Engelske. Side 238-326 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s221]] Nogle Ungdomsaar. Efter det Engelske. Side 221-73 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s054]] Pollys gule Shavl. Efter det Engelske ved Vilh. Ø. Side 54-65 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Vilhelm Østergaard (1852-1928)
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s003]] Paa Prøve. Oversat fra Engelsk af Th. Scheelund. Side [3]-56 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: En Retssag. Efter det Engelske ved A Villager. Feuilleton til "Folketd. for M.-Sj.". ♦ Ringsted, 1873. 29 sider (1873, novelle(r)) EMP1528
originaltitel: ?
del af: Folketidende[n] for Midtsjælland
oversat af A. Villager
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s195]] En Robinson i Ørkenen. Efter det Engelske ved J. H. Side 195-215 (1873, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Sidste linier: Ovenstaaende Fortælling er et Uddrag af Baldwin Mollhausens Reiseerindringer, hvori han beskriver en Reise, som han i et videnskabeligt Øiemed foretog, udsendt af de forenede Staters Regjering.
 Trykt i periodicum anonym: En siciliansk Historie (1873, novelle(r))
originaltitel: A Sicilian story, 1873
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På engelsk oprindelig publiceret i: All the year round, New Series, No. 235 (31-5-1873), side 115-20, No. 236 (7-6-1873), side 138-44, No. 237 (14-6-1873), side 164-68.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stifts-Tidende fra 9-9-1873 til 27-9-1873.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s197]] Under Galgen. Efter det Engelske. Side 197-211 (1873) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s362]] Et Vindstød. Efter "Every week" ved A. J. Side 362-75 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s335]] Skyldig eller ikke Skyldig? Efter Cassell's Magazine ved A. J. Side 335-63 (1873, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
1879 indgår i antologien: [Fortællinger af forskjellige Forfattere] [s005] Senere udgave: Skyldig eller ikke skyldig. Efter det engelske ved A. T. [ie: A.J.]. Husbibliotek. side [5]-
 Trykt i periodicum anonym: Fra Eriebanen (1874, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende 7-2-1874 til 10-2-1874.
 Bog anonym: Den hvide Rose. Historisk Fortælling fra det femtende Aarhundrede. Overs. fra Engelsk. Feuilleton til "Amager Avis". ♦ Amager, 1874. Del 1-2, 168 + 189 sider (1874, roman) EMP1529
originaltitel: ?
del af: Amager Avis
oversat af Anonym
 Bog anonym [fejlagtigt tillagt Mark Twain]: [Udvalgte Skitser [1a11]] Næsten utroligt! En sandfærdig Historie fra Chicago (1874, novelle(r)) EMP 386
originaltitel: Almost incredible. True story of Chicago, 1871
Detaljer
fejlagtig tillagt: Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 i: Skildringer og Skitser [2s384] Senere udgave: Næsten utroligt! En sanfærdig Historie fra Chicago. Side [384]-87
1953 indgår i: Mark Twains bedste [s066] Senere udgave: Dagligliv i Chicago. Side 66-[68]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i samlingen: Screamers, 1871. [Mark Twain har afvist at være forfatter til novellen, samlingen blev udgivet uden Mark Twains viden].
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [l]] Fosterbroderen. Efter det Engelske ved S. S. (s.a., novelle(r)) EMP 94
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Hope Rasleigh. Novelle. Efter det Engelske (1875, novelle(r)) 👓
originaltitel: Hope Rashleigh, 1865
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, Volume XIV (14), No. 329 (12-8-1865), side 65-72.
 note om føljeton Føljeton i Dagens Nyheder fra 9-7-1875 til 14-7-1875. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Dickens Journals Online
 Trykt i periodicum anonym: Hvad der skete i mit Atelier. En Malers Spøgelseshistorie. I to Kapitler. (Efter "All the year round". Ved -b-n) (1875, novelle(r))
originaltitel: What happened in my studio
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: All the year round, new series, volume xiii, 1875, No. 318 (2-1-1875) og No. 319 (9-1-1875), side 282-85 og 299-304.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 4-4-1875 til 9-4-1875. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: I en fransk Pension. (Efter det Engelske) (1875, roman)
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 3-10-1875 til 24-10-1875 i 21 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [q]] En opdaget Hemmelighed. Efter det Engelske (s.a., novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: Toget 4,15 Minuter. Efter det Engelske. Feuilleton til "Dagens Nyheder". ♦ 1875. 51 sider (1875, novelle(r)) EMP1530
originaltitel: ?
del af: Dagens Nyheder
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [c]] Væverlærlingen. Fortælling efter det Engelske (s.a., novelle(r)) EMP 94
 Trykt i periodicum anonym: Le bella Sorrentina. (Den smukke Pige fra Sorrent) (1876, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: I ledige Timer
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-3-1876 til 18-3-1876 i 7 afsnit.
 Bog anonym: [»Nær og Fjern«s Novelle-Bibliothek [1d]] En dyr Fornøjelse. Et Billede af det amerikanske Samfundsliv (1876, novelle(r)) EMP 97
 Trykt i periodicum anonym: Monsieur Bedeau. (Efter det Engelske) (1876, novelle(r))
originaltitel: Monsieur Bedeau, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
del af: I ledige Timer
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på engelsk i: Cornhill Magazine, vol 32, 1875.
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 28-3-1876 til 9-4-1876.
 note om føljeton Trykt (formodentlig anden oversættelse) i: I ledige Timer, 1876, 6. hefte, under titlen: Hr. Bedeau.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Baron de Wogan's Æventyr i Klippebjærgene (1877, novelle(r)) 👓
originaltitel: Baron de Wogan's adventures, 1861
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All Round the World, 1861.
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1877, spalte 309-23, illustrationer spalte 295-96, 297-98 og 313-14.
 Trykt i periodicum anonym: En forskrækkelse ved Nattetid paa Stillehavsbanen. (Fra Engelsk af "I led. Tm.") (1877, novelle(r))
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 14-8-1877 og 15-8-1877.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Fyrstinde Paolini. (En Englænders Fortælling) (1877, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 21-10-1877 til 3-11-1877 i 8 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Den grønne Flodseng. Efter det Engelske ved K. S. (1877, novelle(r))
originaltitel: By Green Cove Spring, 1875
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: All the year round, No. 342 (19-6-1875), New Series, Volume 14, side 275-81.
 note til oversat titel Første linier: Har du ventet længe, kjære Føbe? Jeg --.
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten i 6 afsnit fra 30-10-1877 til 4-11-1877 [ikke trykt med sidetal]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Parley Pratt. En virkelig Tildragelse fra Mormonernes Kreds. ("Fædrel.") (1877, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Fædrelandet
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-10-1877 til 20-10-1877 i 8 afsnit.
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Fotografiet. En Fortælling. Overs. fra det Engelske. ♦ 1877. 236 sider (1877, roman) EMP1531
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Druidernes Eeg. (Efter Engelsk af Eros) (1878, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til forfatter Novelle i Aarhuus Stiftstidende 3-10-1878 og 5-10-1878.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s388]] Skoledrengens Historie. (Efter det engelske). Side [388]-401 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 1-4-1879 til 16-4-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Hemmelig gift. (Efter "Household words") (1879, novelle(r))
originaltitel: Wormwood, 1860
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt på engelsk i: Once a week (London), Volume iii (3), 1-12-1860, side 632-37, signet: Vesper.
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 28-10-1879 og 30-10-1879.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: Hvorledes Barney Todd solgte sine Svin. Efter det Engelske (1879, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 79 (6-4-1879), side 275-76.
 note om føljeton Trykt (oversættelsen fra Ude og Hjemme) i Hvert 8. Dag, 14. Aargang, Nr. 25 (23-3-1908), side 516-17.
 Trykt i periodicum anonym: Lottie Despard. Efter det Engelske (1879, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
andet: Margaret Oliphant Wilson Oliphant (1828-1897, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 7-10-1879 til 16-10-1879.
 note til oversat titel Novellen minder meget om romanen: Within the precincts af Mrs. Oliphant, personernes navne er de samme, men er tilsyneladende ikke et rent uddrag af den.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Fortællinger af forskjellige Forfattere] [s093]] Sig det til din Kone. (Efter Familievennen). Side 93-111 (1879, novelle(r)) 👓
del af: Østsjællands Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
1877 1. udgave: Sig det til din Kone!
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællands Folkeblad fra 22-1-1879 til 25-1-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Fortællinger af forskjellige Forfattere] [s005]] Skyldig eller ikke skyldig. Efter det engelske ved A. T. [ie: A.J.]. Husbibliotek. side [5]- (1879, novelle(r)) 👓
del af: Østsjællands Folkeblad
Detaljer
oversat af A.T. (pseudonym)
1873 i: Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s335] 1. udgave: Skyldig eller ikke Skyldig? Efter Cassell's Magazine ved A. J. Side 335-63
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællands Folkeblad fra 14-11-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: De to Brødre. Efter det Engelske. ♦ 1880. 58 sider. (Gudelige Smaaskrifter) (1880, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 268
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om oplag 3die Oplag, 1892.
 note om oplag 4de Oplag, 1897.
 Trykt i periodicum anonym: Den brave Lods. (En virkelig Begivenhed). Efter det engelske ved Knud Skytte (1880, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
af Jakob Nielsen (1830-1901)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, spalte 194-95.
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [j]] Minearbejderen. Efter det Engelske (1880, tekster) EMP 106
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [e]] Stakkels Tezzie! Efter "All the year round" (1880, tekster) EMP 106
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaafortællinger af forskjellige Forfattere [s036]] Yank Hart. En Fortælling om Guldgraverlivet i Kalifornien. (Præstø A. A.). Side [36]-48 (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Vendsyssel Tidende
del af: Præstø Amts Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Vendsysel Tidende fra 30-4-1880 til 4-5-1880. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Præstø Amts Avis 1880.
 Trykt i periodicum anonym: Et Aars Historie. af "Argosy" ved Th. Scheelund (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: A year's record, 1878
del af: Familievennen
Detaljer
illustrationer af Thorvald Scheelund
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Argosy. Volume xxvi [26], July to December 1878.
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, spalte 892-904 og spalte 924-28.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Testamentet. (Efter "Fmlv"). ♦ [Frederiksborg Amts Avis], [1880]. ? sider (1880, roman)
originaltitel: ?
del af: Frederiksborg Amts Avis
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Note i avisen 1-10-1880, side 3 [hvor også den nye føljeton Hexen starter]: Slutningen af den i Fraklipningsføljetonen optagne Fortælling "Testamentet" følger i et senere Numer.
 note til oversat titel Note i avisen 26-10-1880, side 3: Hermed følger et Tillæg, indeholde Slutningen af Fortællingen "Testamentet". Vi beder ærede Læsere meget undskylde, at forskjellige sammenstødende Omstændigheder have forsinket Fortællingens Afslutning saa længe.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Frederiksborg Amts Avis fra 27-8-1880 [uden separat titelblad] til 3-10-1880 (side 79-82) og 26-10-1880 (side 83-86 i avisen) + tillægssider [ikke i Mediestream]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Fortællinger [4s109]] Testamentet. Engelsk Julefortælling. (Familiev.). Side 109-90 (1880, roman)
originaltitel: ?
del af: Stubbekøbing Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 2-11-1880 til 4-12-1880. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kristelige Grundsætninger i smaa Ting. En Fortælling, særlig for Ungdommen. Paa dansk ved s -n [ie: Olof Olsson]. ♦ Aalborg, 1881. 110 sider (1881, roman) EMP1532
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
 Bog anonym: Et sjælden Julefest i et fattigt Hjem. En Fortælling for unge og gamle. Paa dansk ved s - n [Olof Olsson]. Med Tilladelse efter Sv. P. ♦ Aalborg, 1881. 40 sider (1881, novelle(r)) EMP1534
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
kollaps Noter
 note om oplag Anden Oplag. ♦ Aalborg, 1883. 38 sider.
 note om oplag Tredje Oplag. ♦ Aalborg, 1892. 40 sider.
 note til oversat titel 2.-3. oplag anfører oversætterens fulde navn.
 Bog anonym: Søgt og funden. Oversat fra engelsk ved T. R. E. ♦ 1881. 16 sider (1881, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Under Polititilsyn. En engelsk Fortælling. Overs. af s. [Olof Olsson]. Særtryk af Nordisk Kirketidende. ♦ 1881. 84 sider (1881, roman) EMP1535
originaltitel: ?
del af: Nordisk Kirke-Tidende
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
 Bog anonym: Et Avertissement. Ved -John-. ♦ [1882]. 16 sider (1882, novelle(r)) EMP1536
originaltitel: ?
oversat af Louis A. Lund (d. 1891)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer af fremmede Forfattere [e]] Grunden hvorfor. Efter "Everi week" (1882, novelle(r)) EMP 111
 Bog anonym: Lord Marsdens Hævn. Efter det Engelske. ♦ [1882]. 164 sider (1882, roman) EMP1538
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym [fejlagtigt tillagt Mark Twain]: [Skildringer og Skitser [2s384]] Næsten utroligt! En sanfærdig Historie fra Chicago. Side [384]-87 (1882, novelle(r)) EMP 393 👓
Detaljer
fejlagtig tillagt: Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1874 i: Udvalgte Skitser [1a11] 1. udgave: Næsten utroligt! En sandfærdig Historie fra Chicago
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog anonym: Skatten i Tower. Romantisk Fortælling. ♦ [1882]. 208 sider, illustreret + 1 tavle. (Illustreret Romanbibliothek) (1882, roman) EMP1539
originaltitel: ?
serietitel: Illustreret Romanbibliothek
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En Historie om Lincoln (1883, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte 273-78.
 Bog anonym: Hvem er fejlfri? Efter det Engelske. (N. M.). Feuilleton til "Fyens Morgenavis". ♦ Odense, 1883. 547 sider (1883, roman) EMP1540
originaltitel: ?
del af: Fyens Morgenavis
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liv og Død. En Fortælling fra Nordamerika. Med 4 Illustrationer. ♦ 1883. 56 sider, illustreret (1883, roman) EMP1541
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Livs Feiltagelse. Roman efter det Engelske. Overs. af P. H. "Hørsholms Avis"s Feuilleton. ♦ Hørsholm, 1883. 234 sider (1883, roman) EMP1542
originaltitel: ?
del af: Hørsholm Avis
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Livets Omvexlinger [3]] Et Lys fra oven (1883, roman) EMP 112
oversat af Olof Olsson (1843-1911)
 Bog anonym: "Den egensindige". En Fortælling. Efter det Engelske. Selskabet for Udbredelse af christelig Kundskab. No. 1808. ♦ London, [1884]. 23 sider (1884, novelle(r)) EMP1543
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fiskerdatterens Plejesøn. Fortælling for Ungdommen. Efter den Engelske ved e-n. ♦ 1884. 124 sider, illustreret (1884, roman) EMP1544
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Johns Hustru. Oversat fra Engelsk. ♦ (Gad), 1884. 82 sider. Pris: kr. 0,75 (1884, roman)
Detaljer
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fraklipningsføljeton i Akershus Amtstidende (Drøbak, Norge), fra 16-1-1884 til 29-3-1884.
 note til oversat titel Solgt i kommission af G.E.C. Gad, København. Ikke medtaget i Dansk Bogfortegnelse.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym [Graham, Miss]: En Nat i Bagskovene. (Oversat fra Engelsk - "Chambers Journal" - af O.D.R.) (1884, novelle(r))
originaltitel: A Night in the Backwoods, 1875
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Chambers Journal, 4th Series 12 (2 Jan.-25 Dec. 1875), side 108-112.
 note om føljeton Novellen i Aarhuus Stiftstidende 27-9-1884 og 28-9-1884.
 Bog (oversætter) anonym [Gerstäcker, Friedrich]: Patz og Putz. En Fortælling om to bjørne. Oversat fra engelsk af K[irsten] D. H[ansen]. ♦ Kristiania, Cammermeyere, 1884. 50 sider (1884, børnebog)
originaltitel: Pätz und Putz, 1865
Detaljer
af Friedrich Gerstäcker (1816-1872, sprog: tysk)
oversat af Kirsten Dorothea Aagaard Hansen (1850-1902, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som: Patz and Putz, or the lives of two bears. A story for young children, from the German, 1869.
 note til oversat titel Med titelbillede.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: [Aftenlæsning [12s249]] En Ægtemand kureret. Oversat fra Engelsk (1884, novelle(r))
 Tekster anonym: Benvenuta. Efter det Engelske. Udgivet af Helga Westergaard. ♦ 1885. 260 sider. (Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 3) (1885, tekster) EMP1545
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 3
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [f]] Benvenuto Cellini. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [c]] Carlin. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Bog anonym: Herren og Fruen. En amerikansk Historie ved O. D. N. Her efter "Sorø Amtstd.". Side [1]- (1885, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Morsø Folkeblad
del af: Sorø Amts-Tidende
del af: Østsjællands Folkeblad
del af: Næstved Tidende
Detaljer
af O.D.N. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Morsø Folkeblad 1-7-1885 til 4-7-1885. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Sorø Amtstidende 13-6-1885, under titlen: "Herren og "Fruen". En amerikansk Historie. Ved. O.D.N. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Østsjællands Folkeblad 16-6-1885. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Nestved Tidende 1-8-1885. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s158] Hansen, Bendix: Kniplingspigen. Af Bendix Hansen. (Efter "Herng. Flkbl."). Side 158-81 (1885, novelle(r))
af Bendix Hansen (1843-1875)
1874 indgår i antologien: Flensborg Almanak [?] 1. udgave: Kniplingspigen
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Morsø Folkeblad fra 11-9-1885 til 19-9-1885. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra Land og By [d]] En troskyldig Pige. (Efter "All the year round") (1885, novelle(r)) EMP 117
 Trykt i periodicum anonym: To Sider af en Fortælling. Efter det Engelske (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: Two sides of a story, 1871
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: All the Year Round, New Series, Vol. VI [6], No. 131 (3-6-1871) side 19-24 til No. 135 (1-7-1871) side -117-20.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1886, fra Nr. 36 (15-8-1886) til Nr. 42 (26-9-1886).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: »Carrow Abbedie«. Roman efter det Engelske. ♦ 1886 (1886, roman) EMP1546
Detaljer
af John Frederick Smith (1806-1890, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1861 1. udgave: Carrow-Abbedi. Roman. ♦ [Flyveposten], 1861. 1.-2. Deel, 281 + 276 sider
 Trykt i periodicum anonym: Esthers Stolthed. Efter det Engelske ved M. B. (1886, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af M.B. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen Aargang 1886, fra Nr. 20 (25-4-1886) til Nr. 22 (9-5-1886).
 Bog anonym: Fru Burtons bedste Gjæstekammer. Oversat fra Engelsk. ♦ 1886. 12 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 337) (1886, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 337
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pengesedlen. Efter det Engelske. Udgivet af Helga Westergaard. ♦ 1886. 104 sider. (Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 4) (1886, roman) EMP1547
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 4
Detaljer
oversat af Helga Westergaard (1846-1927)
kollaps Noter
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 7-12-1886, side 2 [Anmeldelse, signeret: d.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Solstraalen eller Jack Staafords Beslutning. Efter det Engelske. ♦ 1886. 32 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 335) (1886, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 335
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Violetta. Roman efter det Engelske ved Alex. Schumacher (1886, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 1 (3-10-1886) til Nr. 13 (26-12-1886).
 Børnebog L. D.: Janie Adams. En Fortælling i sex Kapitler af L.D. ♦ [ikke i boghandlen], 1887. 16 sider, illustreret. (Smaaskrifter for Søndagsskolen, No. 38) (1887, børnebog)
originaltitel: Janie Adams: A Tale in Six Chapters
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 38
Detaljer
kollaps Noter
 url Miniaturegengivelse af det engelske omslag, hvor forfatteren er anført som "by L.D.", på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum anonym: En Julekomedie. Efter det engelske (1887, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 13 (25-12-1887), illustreret.
 Børnebog anonym: [indgår i: Kaptejn [s023]] Lille Henry. Side 23-52 (1887, børnebog) 👓
originaltitel: In mischief again, 1878
Detaljer
oversat af Mathilde Groos (d. 1945)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk trykt i: Frank Leslie's Sunday Magazine, Vol. IV, July to December 1878, start side 352-58 (Septenber), slut Vol. V, January to June 1879, side 209-18.
 note til titel Den engelske forfatter er andre steder anført som: The author of "Hugh's Heroism".
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Rivalerne. Efter det Engelske. Overs. af D. H. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, [Helsingørs Avis], 1887. 1.-2. Del, 491 + 480 sider (1887, roman) EMP1549
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af D.H. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis 1887.
 Bog anonym: Mad. Cox's Trøst. ♦ 1888. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 360) (1888, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 360
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En praktisk Opfindelse, den Telefon. Amerikansk Fortælling ved R. S. (1888, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af R.S. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 1 (7-10-1888), side 6-7.
 Trykt i periodicum anonym: Blandt Menneskeædere. Beretning af Styrmanden paa "Awahouk" (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 8 (24-11-1889).
 Bog anonym: Gjennem Farer til Lykken. Novelle fra Oprørskampen i Ostindien 1857. Efter "Minerva". ♦ Aalborg, 1889. (Roman-Heftet) (1889, roman) EMP1551
originaltitel: ?
serietitel: Roman-Heftet
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: I dobbelt Fare. Fra Engelsk ved D. R. (1889, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af D.R. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 36 (9-6-1889), side 430-31.
 Bog anonym: »Ad bugtede Veje«. Roman efter det Engelske. ♦ Truelsen, 1890 (1890, roman) EMP1552
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bob Felton. Fortælling fra Amerika. Fortalt for "Jyllandsposten" af H. I. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1890. 330 sider (1890, roman) EMP1553 👓
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 5-6-1890 til 24-7-1890.
 note til titel Første linier: "Som sædvanlig! Kvinden staar bagved! Jeg har sagt det, og De veed, det slaar altid til", sagde Politichefen, idet han lænede sig tilbage i sin højryggede Stol og saae med et let Smil paa sin betroede Undergivne, som stod foran ham og bladede i en Del løse Blade i sin Brevtaske.
 Bog anonym: Cronin-Mysteriet. En Kriminalhistorie, fortalt af et forhenværende Medlem af Clan-na-Gael Broderskabets Afdeling i Chicago. Fra Engelsk ved P. M. Hansen. "Nordjyllands Folkeblads" Feuilleton. ♦ Aalborg, 1890. 136 sider (1890, roman) EMP1554
originaltitel: ?
del af: Nordjyllands Folkeblad
oversat af uidentificeret
 Trykt i periodicum anonym: Fra Ærens Mark (1890, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Består af: I: Lodsen Maxwell, og II: [uden titel].
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 36 (8-6-1890) og Nr. 38 (22-6-1890).
 Trykt i periodicum Henckel, M.: James Gordon. Frit efter det Engelske. Af M. Henckel (1890, roman)
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Marie Henckel (1844-1931)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 1-9-1890, ikke trykt med sidetal.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [Noveller og Fortællinger [10]] Min Kusine Carolines Bryllup. Side [939]-56 (1890, roman)
originaltitel: ?
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lollands-Falsters Stifts-Tidende fra 11-11-1889. Med tilføjelsen: (Efter det Engelske). Fuld visning af oversættelsen til Lolland-Falsters Stifts-Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (samme oversættelse) i Ribe Stiftstidende fra 31-5-1890 til 4-6-1890. Fuld visning af tekst fra Ribe Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Billede (illustrationer) Adeler, Max: Snurrige Historier fra en Afkrog af Verden. Efter den amerikanske Original ved Ingeborg Raunkiær. Med Vignetter og Illustrationer. ♦ Lehmann & Stage, 1890. 188 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1890, roman) EMP 384
originaltitel: Out of the hurly-burly or Life in a odd corner, 1874
Detaljer
af Charles Heber Clark (1841-1915, sprog: engelsk)
oversat af Ingeborg Raunkiær (1863-1921)
omslag af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Forord af forf.].
 note til oversat titel Opført i Dansk Bogfortegnelse 1881-92, alfabetisk del, ikke fundet i systematisk del.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Lolland-Falster Stifts-Tidende 4-12-1890, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 5-12-1890, side 2 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[?] Adeler, Max: [Colley's Dreng og Colley's Hund] (1890, novelle(r))
af Charles Heber Clark (1841-1915, sprog: engelsk)
oversat af Ingeborg Raunkiær (1863-1921)
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Uddrag af kapitel 7 (slutningen, anden oversættelse end i Nordstjernen) trykt i Adresseavisen 7-8-1889, anonymt under titlen: Cooley's Dreng og Hund. Efter det Amerikanske. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Uddrag af kapitel 7 (slutningen) trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 2 (14-10-1888), side 19, under titlen: Colley's Dreng og Colley's Hund. Amerikansk Humoreske af Max Adeler, oversat af J. R.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[?] Adeler, Max: [Dommer Pitman] (1890, roman)
af Charles Heber Clark (1841-1915, sprog: engelsk)
oversat af Ingeborg Raunkiær (1863-1921)
oversat af Anonym
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Uddrag (anden oversættelse end i Nordstjernen) af kapitel 4 trykt i Adresseavisen 5-8-1889, anonymt under titlen: Dommer Pitman. Efter det Amerikanske. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Uddrag af kapitel 4 trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 45 (11-8-1889), side 531, under titlen: Dommer Pitman. Humoreske af Max Adeler ved J.R.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Trykt i periodicum anonym: Fem Cents. En amerikansk Novellette (1891, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 27-9-1891 og 28-9-1891.
 Tekster anonym: Lodsens Stueur. Efter det Engelske (1891, tekster) EMP1556
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Ahner og Ætlinge [a]] Lodsens Stueur (1891, tekster) EMP1845
del af: Thisted Amts Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Thisted Amts Tidende fra 17-6-1891.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Kamppladsen. En Fortælling fra Londons Fattigkvarterer. ♦ 1892. 46 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 397) (1892, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 397
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den lille Søfugl. Anden gennemsete Udgave. ♦ 1892. 148 sider (1892, roman) EMP1513
Detaljer
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Den lille Søfugl. Overs. fra Engelsk. Udgivet paa Methodisternes Forlag af C. Willerup. ♦ 1867. 133 sider, 5 tavler
 Bog anonym: Søgt og funden eller Minny Gray af X. ♦ (Thaning & Appel), 1892. 30 sider (1892, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1892 Senere udgave: Søgt og funden eller Minna Gray af X. ♦ (Thaning & Appel), 1892. 32 sider. Pris: kr. 0,05
 Trykt i periodicum anonym: "Alt hvad der er mit, er ogsaa dit". (Efter det amerikanske) (1893, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 34 (21-5-1893).
 Trykt i periodicum anonym: Lady Killarney's Ægtefælle. Oversat fra Engelsk (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 16 (15-1-1893).
 Trykt i periodicum anonym: Mr Glister's ærværdige Landsbypræst (1893, novelle(r)) 👓
originaltitel: Tricky Thieves, 1885
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk trykt i: Household Words [år ikke fundet]. Optrykt i flere aviser 1885-, fx The Kenosha Telegraph 4-9-1885, side 4, under titlen: Three tricky thieves.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 22 (26-2-1893).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Chronicling America
 Trykt i periodicum anonym: Opdagede Forbrydere. Oversat fra Engelsk af Louise Hansen (1893, novelle(r)) 👓
originaltitel: Detected culprits
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Louise Hansen
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk trykt i: The Cornhill Magazine, New Series, Vol xvii, July to December 1891, side 268-76.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 45 (6-8-1893).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Pastor Daniel Dyst. Efter det Engelske ved V. L. (1893, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af V.L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 49 (3-9-1893), Nr. 50 (10-9-1893) og Nr. 51 (17-9-1893).
 Trykt i periodicum anonym: Et Piano i Arkansas (1893, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 25 (19-3-1893).
 Bog anonym: Rachels Erindringer. Frit efter det Engelske af Ellen. ♦ 1893. 48 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 418) (1893, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 418
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Radha og Harichandra. En Kristelig Skildring fra Indien. Overs. ved Pastor L. D. Larsens Hustru i Madras. Udgivet af Det danske Missionsselskab. ♦ 1893. 58 sider (1893, roman) EMP1557
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: [Smaa Romaner af forskellige Forfattere [2g]] En farlig Time. Efter det amerikanske (1894, novelle(r)) EMP 123
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: En Indbrudstyvs Æventyr (1894, novelle(r)) 👓
originaltitel: A burglar's adventure, 1893
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På engelsk (bl.a.?) trykt i Otago Witness, 11-5-1893.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 36 (03-06-1894).
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Papers Past
 Bog anonym: Kitty. Efter det Engelske ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 47 sider. (De Unges Bibliothek) (1894, novelle(r)) EMP1559
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Trykt i periodicum (oversætter) anonym [Second, Henri]: Et Laan. Oversat fra Fransk (1894, novelle(r)) 👓
originaltitel: Quarante et un sous de dettes, 1885
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Henri Second (1851-1914, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På fransk trykt i: Almanach Pour Rire 1885, signeret: Henri Second.
 note til oversat titel Oversættelsen er forkortet i forhold til den franske original, men synes at være en fuld oversættelse af en engelsk version trykt i The Strand Magazine, Vol. VI [6], July to December 1893, side 199-202, under titlen: An awkward fix.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 51 (16-09-1894).
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Sibyl Garth eller "Lært af Gud". Overs. fra Engelsk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1894. 251 sider, illustreret. (De Unges Bibliothek) (1894, roman) EMP1560
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Trykt i periodicum anonym: Uddag af "En Dagdrivers Tanker". (Efter det Engelske af Vr. L.) (1894, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Vr.L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 38 (17-06-1894).
 Bog anonym: Genspejling. Fra Engelsk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 272 sider, illustreret. (De Unges Bibliothek) (1895, roman) EMP1561
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Trykt i periodicum anonym: George Buddens Diamant (1896, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Kvartal], October-December 1896, side 215-20.
 Bog anonym: Kun en Tjenestepige. En Julefortælling. Fra Engelsk ved Olaga [Andersen]. ♦ 1896. 40 sider. (De Unges Bibliothek) (1896, novelle(r)) EMP1563
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Olga Andersen (d. 1947)
 Bog anonym: En Livsgerning. Fra Engelsk. ♦ 1896. 203 sider. (De Unges Bibliothek) (1896, roman) EMP1564
originaltitel: ?
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Indbrudtyven. Fortælling fra Amerika (1897, novelle(r))
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [4. Aargang] 1897-98, fra 24-10-1897, side 54-55 og 29-10-1897 side 73-74.
 Bog anonym: Kitty Trevilyan. En Fortælling fra det aandelig bevægede Liv i England paa Whitefields og Wesleys Tid. Overs. fra Engelsk. ♦ 1897. 508 sider (1897, roman) EMP1566
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Tekster anonym: De Unges Besøgelsestid eller Guds Aands Virkninger i en Pigeskole. Fra Engelsk ved Chr. Møller. (Særtryk af "Kristelig Børnetidende"). ♦ 1897. 72 sider (1897, tekster)
del af: Kristelig Børnetidende
serietitel: Ungdomsskrifter, 1
Detaljer
oversat af Christian Møller (1834-1907)
1916 Senere udgave: De Unges Besøgelsestid eller Guds Aands Virkninger i en Pigeskole. Fra Engelsk ved Chr. Møller. 3. Oplag. (Særtryk af "Kristelig Børnetidende"). ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1916. 62 sider
kollaps Noter
 note om oplag [2. Oplag, 1903].
 Trykt i periodicum anonym: Den gamle Historie - i en lidt anden Form. Fra Engelsk ved Sophus von Leunbach (1898, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Sophus von Leunbach (1846-1900)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 25-6-1898, side 613-15.
 Bog anonym: Krøblingen. En sand Fortælling. Efter det engelske Blad "Life of Faith". Overs. af Ad. Fønss. ♦ 1898. 12 sider (1898, novelle(r)) EMP1567
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1898. 12 sider.
 Bog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Fortælling for mine smaa Venner. Efter Engelsk ved B.S. Udgivet af C. Asschenfeldt Hansen. Med 12 Tegninger af Poul Steffensen ♦ 1899. 195 sider (1899, børnebog)
Detaljer
oversat af Betty Salomon (1803-1868)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1857 1. udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider
 Trykt i periodicum (illustrationer) Tompkins, Juliet Wilbor: Det bedste, han havde. Af Juliet Wilbor Tompkins (1899, novelle(r)) 👓
originaltitel: The burial of Manuella, 1899
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
af Juliet Wilbor Tompkins (1871-1956, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Munsey's Magazine, Vol. 21, No. 1, April 1899.
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 40 (2-7-1899), side 636-37, [illustrationerne fra den engelske udgave].
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [ x]] Doktoren. Efter det Engelske (1899, novelle(r)) EMP 126
 Bog (oversætter) Stepnjak: Hytten ved Volga. Oversat fra engelsk. ♦ Bergen, Ragnvald Paulsons forlag [og] bogtr., 1899. 103 sider (1899, roman)
originaltitel: Domik na Volgie
Detaljer
af Sergei Stepniak (1851-1895, sprog: russisk)
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nationaltidende 19-2-1900, aften, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.F.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Naboerne. Overs. fra Engelsk af C. M. [ie: Christine Mønster]. ♦ 1899 (1899, roman) EMP1568
originaltitel: ?
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Trykt i periodicum anonym: En Onkel i Nøden. Efter "Intelligenssedler" (1899, roman)
originaltitel: His Uncle's fortune
del af: Adresseavisen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til forfatter Føljeton i Adresse-Avisen 1899 til 9-10-1899.
 Trykt i periodicum anonym: Et Syn. Efter det Engelske (1899, novelle(r))
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Det lille Dampskib "Jeanne d'Arc" stammede fra den gode gamle Tid, da man ikke kjendte til nogen Bekvemmelighed paa Søen.
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 17-11-1899 og 18-11-1899.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog pseudonym: Den gamle Doktor. Af Forfatteren til »Hverdags-Helte«. Efter det engelske. ♦ Nord. Forlag, 1900. 96 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, roman) EMP1569
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hrói Höttur. (Robin Hood). Ensk þjóðsaga. Íslensk þýðing eftir Halldór Briem. ♦ 1900. 111 sider (1900, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Halldór Briem (f. 1852, sprog: islandsk)
 Bog anonym: Hverdags-Helte. Efter det Engelske. 1900. 118 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, novelle(r)) EMP1570
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: En kedelig Mand (1900, novelle(r))
[b] anonym: En ubetydelig Kone (1900, novelle(r))
[c] anonym: Samuel Dodsons højre Haand (1900, novelle(r))
 Bog pseudonym: Lønnen for hans Kærlighed. Af Forfatteren til "Hverdags-Helte". Efter det Engelske. ♦ 1900. 96 sider. (Solstraale-Fortællinger) (1900, roman) EMP1571
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Rajahens Ring. Efter Engelsk. (Ved Mathilde Lütken). (1900, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Mathilde Lütken (1867-1949)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 13 (30-12-1900), side 196-98.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaafortællinger for Hjemme [s091]] Spøgelset paa Holly Hall. (Efter det engelske). Side [91]-109 (1900, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Horsens Social-Demokrat
del af: Fredericia Social-Demokrat
del af: Dagens Nyheder
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Horsens Social-Demokrat fra 23-1-1900 til 26-1-1900. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Fredericia Social-Demokrat fra 23-1-1900 til 26-1-1900. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Dagens Nyheder, Julemorgen, 25-12-1899, under titlen: Spøgelset paa Holly Hall. En Julehistorie. (Efter det Engelske). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Juletræet [b]] Doktorens Lodbrog (1901, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1925 Senere udgave: Doktorens Lodbrog. En Fortælling. Frit oversat fra Engelsk. 2. Oplag. ♦ [ikke i boghandlen], 1925. 16 sider
 Trykt i periodicum anonym: Penge at tjene! En amerikansk Historie, illustreret med Fotografier (1901, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 49 (8-9-1901), side 769-72.
 Børnebog anonym: Tom. En Fortælling fra London. ♦ [ikke i boghandlen], 1901. 24 sider (1901, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Smaaskrifter for Søndagsskolerne, 63
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 Bog anonym: Ærlige Sjæle. Efter det Amerikanske. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1901. 112 sider. Pris: kr. 0,50 (1901, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 38
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Vejle Amts Folkeblad 26-11-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Fremtids-Samfundet. En Fortælling i Samtaler om Samfunds-Spørgsmaal. Oversat fra Engelsk af V. Bennike. ♦ Silkeborg, (Lehmann og Stage), 1902. 118 sider. Pris: kr. 1,25 (1902, roman)
originaltitel: ?
oversat af Vagn Bennike (1888-1970)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Børnenes Juleblad [s016]] Pjaltemalene. Side 16 (1902, novelle(r))
Detaljer
oversat af E.H. (pseudonym)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: (Engelsk Folkeeventyr, fortalt for mange Aar siden af en lille Pige i Lincolnshire; efter J. Jacobs, More English Fairy Tales, ved E. H.).
 note til oversat titel Illustreret.
 Børnebog anonym: De syv Riddere. Herkules' tolv Storværker. Bearbejdelse af M. Markussen. Originaltegn af G. Widholm. ♦ E. Jespersen, 1902. 48 + 48 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Aarhus) (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bibliotek
Detaljer
oversat af H. Östberg (sprog: svensk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Ernst Gunnar Widholm (1882-1953, sprog: svensk)
1910 Senere udgave: De syv Riddere. Originaltegninger af G. Widholm. ♦ E. Jespersen, 1910. 94 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkested: Nykøbing F.)
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den svenske bearbejdelse af den oprindelig engelske tekst.
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 17-12-1902, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[b] anonym: Herkules tolv Storværker (1902, børnebog)
af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk oversættelse af svensk bearbejdelse efter engelsk tekst. Den svenske udgave oversat af H. Östberg under titlen: Herkules storverk, 1899.
 Bog anonym: Skattesøgerne på Amazonfloden. Fortælling for Ungdommen. Frit efter det engelske ved Karl Holm. ♦ Hagerup, 1902. 136 sider. Pris: kr. 2,00 (1902, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Karl Holm
1936 Senere udgave: Skattesøgerne på Amazonfloden. Fortælling for Ungdommen. Frit efter det engelske ved Karl Holm. 2. Opl. ♦ Hagerup, 1936. 152 sider. Pris: kr. 2,00
kollaps Noter
 anmeldelse Herning Folkeblad 2-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 8-12-1902, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Bodils Arv. Efter det Engelske ved C. M[ønster]. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1903. 26 sider. Pris: kr. 0,15 (1903, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Børnebog anonym: Emmys Jul. Frit efter det Engelske ved C. M[ønster]. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1903. 52 sider. Pris: kr. 0,25 (1903, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Bog anonym: En Guldsøgers Eventyr i Australien. Efter det Engelske ved Fred. Düring. ♦ P. Jensen, 1903. 608 sider. Pris: kr. 3,04 (1903, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Fred. Düring
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgiverens adresse: Smedegade 2, København.
 Børnebog anonym: Pocahontas eller den indianske Pige. En Fortælling om de første Nybbere i Nordamerika. Oversat fra Engelske af J. Høher. ♦ "For mine smaa Venner", 1903. 54 sider, illustreret (1903, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: For mine smaa Venner
oversat af J. Høher (1875-1954)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
 Trykt i periodicum anonym: Den anden Mand. Frit efter det Engelske (1904, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 29 (17-4-1904).
 Bog anonym: Buffalo Bills Eventyr og Bedrifter. ♦ K. Laurtsen, 1904. [Bind] I-III, 47 + 48 + 46 sider, illustreret. Pris: à 0,25 (1904, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af C.R. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: 1: Det forunderlige Echo. II: De røde Ryttere. III: De forvovne Skytter.
 note til oversat titel Alle bind har undertitlen: Tildragelser fra det fjerne Vestens Grændseegne, fra Amerikansk ved C. R.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 opført med udgivelsesåret 1905.
 Trykt i periodicum Morris, Mr.: En Fortælling om en Mand og hans Hund. En amerikansk Historie af Mr. Morris (1904, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hver 8 Dag, fra Nr. 45 (7-8-1904).
 Tekster anonym: Humoresker for gamle og unge. Samlede og udg. af Søren Leth. ♦ Bogense, [ikke i boghandlen], 1904. 16 sider (1904, humor)
oversat af Søren Leth
 Bog anonym: Mytteri og Forlis. ♦ Odense, G. Wendt, 1904. 272 sider (1904, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den tabte Million eller Den smukke Godsejerdatter. Roman efter det Engelske ved H. R. ♦ J.M. Christiansen, 1904. 188 sider. Pris: kr. 1,25 (1904, roman)
originaltitel: ?
oversat af H.R. (pseudonym)
 Trykt i periodicum anonym: Bedrageren. En moderne Børsroman (1904, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Anonym
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1. (November 1904), side 37-40, [Illustreret].
 Bog M.J.A.: De to Brødre. Paa Dansk ved N. P. Madsen. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1905. 286 sider (1905, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af N.P. Madsen (1860-1916)
 Bog anonym: Drykkjumannskonan. Sönn saga. Lauslega þýdd. ♦ Reykjavík, Guðm. Þorsteinsson, 1905. 20 sider. Pris: kr. 0,25 (1905, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Guðmundur Þorsteinsson (1859-1949, sprog: islandsk)
 Bog anonym: Heimtur úr helju. Leynilögreglusaga frá New York. Lauslega þýtt úr ensku. ♦ Reykjavík, Bjarnh. Jónsson, 1905. 94 sider. Pris: kr. 0,75 (1905, roman)
oversat af anonym islandsk (sprog: islandsk)
 Bog anonym: Hinn óttalegi leyndardómur eða Brúðkaupskvöldið sem enginn skildi. Saga frá Ameríku. ♦ Rykjavík, Jóhann Jóhannesson, 1905. 223 sider. Pris: kr. 1,20 (1905, roman)
originaltitel: ?
oversat af anonym islandsk (sprog: islandsk)
 Trykt i periodicum (illustrationer) Grange, D.: Hos Sandsigersken. Optrin fra en godgørenheds Basar. Af D. Grange (1905, novelle(r)) 👓
originaltitel: Palmistry extraordinary, 1905
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
af A. Demain Grange (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Royal Magazine, January 1905.
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 164-67, [Illustreret].
 Trykt i periodicum (illustrationer) Keating, Jos.: Skorstensbyggeren. Fortælling af Jos. Keating (1905, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
af Joseph Keating (1871-1934, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 376-79.
 Bog antologi: Livsbilleder. Underholdende og lærerige Fortællinger for yngre og ældre. Efter det Engelske. ♦ København, Dansk Bogforlag, 1906. 255 sider, illustreret (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Side [5]: Forord [Signeret: Udgiverne].
 note til oversat titel Side [254]-55: Indholdsfortegnelse.
 note om trykkested Trykt i Kristiania.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: Tavshedens Strid (1906, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 2 (14-10-1906), side 22-24. efter teksten: Efter det Amerikanske.
 Børnebog anonym: Vejviseren. En Fortælling for Børn. Oversat fra Engelsk af Chr. Mønster. ♦ Diakonissestiftelsen, 1906. 40 sider. Pris: kr. 0,20 (1906, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Fortællinger for Børn, 4
oversat af Christine Mønster (1855-1913)
 Trykt i periodicum (illustrationer) Wylie, Ida: Slumrende Kærlighed. En Historie fra Indien. Af Ida Wylie. Oversat af Aslaug Mikkelsen (1906, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
af Ida Alexa Ross Wylie (1885-1959, sprog: engelsk)
oversat af Aslaug Møller (1876-1964)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 413-20.
 Trykt i periodicum anonym: Clo-Clo's Kys. Efter det Engelske ved A. Morris-Lotinga (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Aage Lotinga (1884-1957)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 41 (14-7-1907), side 774-76.
 Trykt i periodicum anonym: Det gamle Raadhusuhr. (Efter det Amerikanske) (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 16 (20-1-1907), side 304-06.
 Trykt i periodicum anonym: En kortvarig Forelskelse. Efter det Engelske (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 47 (25-8-1907), side 890-91.
 Trykt i periodicum anonym: Livets Virkelighed. Oversat fra Engelsk (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, 14. Aargang, Nr. 2 (13-10-1907), side 26-27.
 Trykt i periodicum anonym: Minder. Efter det Engelske ved S. M. Henningsen (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af S.M. Henningsen
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, 14. Aargang, Nr. 10 (8-12-1907), side 226-28.
 Trykt i periodicum anonym: En mystisk Begivenhed. Efter det Amerikanske (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 42 (21-7-1907), side 794-97.
 Trykt i periodicum anonym: Et natligt Besøg. Efter det Amerikanske (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 18 (3-2-1907), side 346-48.
 Bog anonym: Nattens Brødre. Sensationsroman. Bearb. efter efter det Engelske af Palnatoke. ♦ Odense, Skandinavisk Forlag, 1907-08. [Bind] I-IV, 274 + 272 + 246 + 300 sider. Pris: kr. 4,83 (1907-08, roman)
originaltitel: ?
oversat af Palnatoke (pseudonym)
 Bog anonym: Nihilistinn undir fossinum eða snarráð leynilögreglumær. Þýtt hefur Guðm. Guðmundsson. ♦ Isafjörður, Bokaverslun Vestra, 1907. 80 sider. Pris: kr. 0,60 (1907, roman)
originaltitel: ?
oversat af Guðmundur Guðmundsson (1874-1919, sprog: islandsk)
 Trykt i periodicum anonym: Et Skud i Mørket. Efter det Engelske ved A. Morris-Lotinga (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Aage Lotinga (1884-1957)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 34 (26-5-1907), side 638-40.
 Tekster anonym: En Sladders Historie, fortalt af den selv. Efter det Engelske af B. Heiberg. ♦ Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark, 1907. 69 sider (1907, tekster)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af B. Heiberg
 Bog anonym: Staðfesta. Ensk saga. Sigurgeir Ásgeirsson þýddi. ♦ Reykjavík, Oversætteren, 1907. 16 sider (1907, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Sigurgeir Ásgeirsson (1863-1949, sprog: islandsk)
 Bog anonym: Søgt og funden eller Minna Gray af X. ♦ (Thaning & Appel), 1892. 32 sider. Pris: kr. 0,05 (1892, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1892 1. udgave: Søgt og funden eller Minny Gray af X. ♦ (Thaning & Appel), 1892. 30 sider
 Bog serie: Buffalo Bill. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. Hæfte 1-60, à 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Farvetrykt forsidebillede fra den amerikanske udgave, ofte med den engelske originaltitel som en del af billedet. I billedet står også: By the author of "Buffalo Bill".
 note til oversat titel Fast tekst i serien hoved på omslaget: Eneste Original-Udgave, autoriseret af Col. W. F. Cody, kaldet Buffalo-Bill.
 note til oversat titel På omslagets bagside på nr 1-29: Buffalo Bills Forlag. Carl D. Madsen.
Generalpræsentanter for Skandinavien: Andersen & Westi, Kjöbenhavn B, Colbjörnsensgade 5.
 note til oversat titel På omslagets bagside af nr. 30-60: Generalpræsentanter for Skandinavien: Andersen & Westi, Kjøbenhavn B, Helgolandsgade 15.
 note til oversat titel På titelsiden [side 1] er serien anført som: Buffalo-Bill. Det vilde Vestens Helt.
 Bog serie: Texas Jack. Indianernes Skræk. ♦ Tryk og Forlag: F.A. Geisler & Sønner (Hovedkommission for Danmark: Chr. Flors Boghandel), 1908. Bind 1-2, à 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 med udgivelsesåret 1909.
 Børnebog anonym: Til ingen Verdens Nytte og Christine eller Bibelpigen. To Fortællinger, oversat fra Engelsk af A. Kjær. Udg. af H. Ussing. ♦ Bethesda, 1908. 208 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, børnebog)
del af: Indre Missions Børneblad
Detaljer
af A. Kjær
af Henry Ussing, f 1855 (1855-1943)
kollaps Noter
 note til titel Tillæg til "Indre Missions Børneblad".
 Bog anonym: Dødsskriget i Djævlehulen. ♦ Tryk og Forlag: F.A. Geisler & Sønner (Hovedkommission for Danmark: Chr. Flors Boghandel), 1908. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman) 👓
serietitel: Texas Jack, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det vilde Vestens Helt. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Buffalo Bills Todesritt durch das feindliche Lager, 1905
serietitel: Buffalo Bill, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Titlen side [1]: Buffalo Bills Dødsridt gennem den fjendtlige Lejr.
 Bog anonym: Steppens Lilie. ♦ Tryk og Forlag: F.A. Geisler & Sønner (Hovedkommission for Danmark: Chr. Flors Boghandel), 1908. 32 sider (hæfteformat (~A5)) (1908, roman)
serietitel: Texas Jack, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: En ubekendt Forbundsfælle. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's unknown ally, or The brand of the red arrow
originaltitel: Buffalo Bill's unbekannter Verbündeter, 1905
serietitel: Buffalo Bill, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen stemmer ikke med den engelske tekst, men forsidebilledet og titlen er den samme.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital collections
 Bog anonym: De beredne Skarpskytter. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's rifle rangers, a story of rough riding rescues, 1901
originaltitel: Buffalo Bill's berittene Scharfschützen oder Die Befreiungstaten der wilden Reiter, 1905
serietitel: Buffalo Bill, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida, Digital Collections
 Bog anonym: Paa Spor efter Texas Skræk. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's boy bravo pard, or On the Texan terror's trail, 1901
originaltitel: Buffalo Bill's tollkühner Genosse oder Auf der Fährte des "Texas-Schreckens"
serietitel: Buffalo Bill, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Stifinderen i de Dødes Land. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's bravos, or Trailing through the land of death
originaltitel: Buffalo Bill's verwegene Grenzer oder Die Pfadfinder im Lande des Todes
serietitel: Buffalo Bill, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overfaldet paa Prærie-Posten. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's saddle sharps, or The pledged pards of the pony express
originaltitel: Der Uberfall der Prärie-Post
serietitel: Buffalo Bill, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldskattenes Vogtere. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's gold guard, or Fort Fetterman's girl in gray
originaltitel: Buffalo Bill's Hüter der Goldschätze
serietitel: Buffalo Bill, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Gravs Hemmelighed. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's avenging trail, or The secret of a grave
originaltitel: Buffalo Bill's Rachezug oder Das Geheimnis eines Grabes
serietitel: Buffalo Bill, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Aandepilen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's phantom arrow, or The ghost dancers' doom
originaltitel: Buffalo Bill's Geister-Pfeil
serietitel: Buffalo Bill, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Prærie Politi-Truppen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's prairie police, or The decoy of Death Desert
originaltitel: Buffalo Bill's Prärie-Polizei-Truppe
serietitel: Buffalo Bill, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sorte Spejder. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's Black Scouts, or The trail of the outlaw band of Devil's Den
originaltitel: Buffalo Bill's schwarze Späher
serietitel: Buffalo Bill, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Stifindernes Sejrstog. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victory, a story of tangled trails
originaltitel: Die Siegeszug des Pfadfinders
serietitel: Buffalo Bill, 12
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Stifinderens Sejerstog.
 Bog anonym: Den forsvundne Landpostvogn. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: The lost stage coach, or Buffalo Bill's long search, 1901
originaltitel: Die verschollene Uberland-Post
serietitel: Buffalo Bill, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital Collections
 Bog anonym: Grænse-Kongen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill, the Border King, a story of daring deeds
originaltitel: Buffalo Bill, der Grenzer-König
serietitel: Buffalo Bill, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsstien i det vilde Vesten. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's pards in gray or On the death trails of the wild west, 1901
originaltitel: Verbundete oder Auf den Todespfaden des Wilden Westens
serietitel: Buffalo Bill, 15
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital Collections
 Bog anonym: En hemmelig Mission. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's Secret Mission, or The fair hermit of mystery valley
originaltitel: Eine geheime Mission
serietitel: Buffalo Bill, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Dødshulen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill at Graveyard Gap, or The doomed drivers of the overland
originaltitel: Buffalo Bill in der Todesschlucht
serietitel: Buffalo Bill, 17
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Dødens Baand. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's Death Deal, or The queen of Gold Canyon, 1901
originaltitel: In den Banden des Todes
serietitel: Buffalo Bill, 18
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital Collections
 Bog anonym: Spejderens Mesterskud. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's Best Shot. A story of wild west adventure
originaltitel: Des Kundschafters Mesiterschuß
serietitel: Buffalo Bill, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovelle. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ [Roskilde], ["Roskilde Dagblad"], [1908]. 123 sider (1908, roman)
originaltitel: Nick Carter and the Brown Robin, 1901
serietitel: Roskilde Dagblad, 1908-02-04
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
1908-09 Senere udgave: Den kvindelige Pengeafpresser. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), 1908-09. 32 sider (kvartformat (~A4))
1927-28 Senere udgave: Den kvindelige Pengeafpresser. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1927]. 31 sider (kvartformat (~A4))
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel På engelsk trykt som Nick Carter's Adventures, Chapter 38-47, i: New Nick Carter Weekly, no 251 (19-10-1901).
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Dagblad fra 4-2-1908 til 21-2-1908. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Under Skarpskytternes Værn. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's Death Grapple, or Shadowed by the sure shots
originaltitel: Im Schutze der Scharfschützen
serietitel: Buffalo Bill, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Redningsmand. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Buffalo Bill's Siegeszüge im Wilden Westen
serietitel: Buffalo Bill, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: "Røde Haand", den hvide Høvding. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 16-34, 1901
originaltitel: Red Hand, der weiße Häuptling
serietitel: Buffalo Bill, 22
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Navarro, Renegaternes Høvding. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 35-44, 1901
originaltitel: Navarro, der Häuptling der Abtrünningen
serietitel: Buffalo Bill, 23
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Løbende titel i toppen af siderne: Prærie-Spøgelset, side 32 har dog korrekt titel.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Kenton King, Overløberen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 45-59, 1901
originaltitel: Kenton King, der Renegat
serietitel: Buffalo Bill, 24
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: El Ramon, Røveren fra Rio Grande. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 60-71, 1901
originaltitel: El Ramon, der Räuber vom Rio Grande
serietitel: Buffalo Bill, 25
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Malo, Grænse-Banditen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 72-83, 1901
originaltitel: Malo, der Grenzer-Bandit
serietitel: Buffalo Bill, 26
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: El Sol, Præriens Blodhund. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 84-94, 1901
originaltitel: El Sol, der Bluthund der Prärie
serietitel: Buffalo Bill, 27
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Guldjægersken fra Perchido-Dalen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories, chapters 95-108, 1901
originaltitel: Die Goldjägerin vom Perchido-Tal
serietitel: Buffalo Bill, 28
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Prærien-Spøgelset. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 109-118, 1901
originaltitel: Das Prärie-Gespenst
serietitel: Buffalo Bill, 29
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital collections
 Bog anonym: Jærn-Arm, Tigerkongen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapter 119-23, 1901
originaltitel: Iron Arm, der Tigerkönig
serietitel: Buffalo Bill, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital collections
 Bog anonym: Buckskin, den gamle Pelsjæger. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 124-130, 1901
originaltitel: Buckskin, der alte Trapper
serietitel: Buffalo Bill, 31
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I nr. 30 er titlen annonceret som: Buckskin, den gamle Trapper. Den titel er også opført i oversigterne over numre på lager.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Bonnie-Bess, Heltinden fra Yellow-Valley. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 131-140, 1901
originaltitel: Bonnie Bess, die Heldin vom Yellow-Valley
serietitel: Buffalo Bill, 32
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Mustang-Madge, 5. Regiments Datter. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 141-149, 1901
originaltitel: Buffalo Bill's blind trail, or, Mustang Magde die Tochter des 5. Regiments
serietitel: Buffalo Bill, 33
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Wild Snake, Cheyennen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 145-154, 1901
originaltitel: Wild Snake der Cheyenne
serietitel: Buffalo Bill, 34
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: William Frederick, den hemmelighesfulde Spejder. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 156-168, 1902
originaltitel: William Frederick der geheimnisvolle Kundschafter
serietitel: Buffalo Bill, 35
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital collections
 Bog anonym: Coffin-Bill. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's victories. Chapters 180-188, 1902
originaltitel: Coffin-Bill
serietitel: Buffalo Bill, 36
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital collections
 Bog anonym: Aande-Ranken. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Die Geister-Ranch
serietitel: Buffalo Bill, 37
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af teksten på side [1]: Buffalo Bill red gennem Egnen i tjenstligt Anliggende; det gjaldt en Opgørelse over Antallet af de forskellige"Ranks" (Landejendomme) og deres beboere ...
 Bog anonym: Massakren ved den grønne Flod. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Das Massakre am grünen Fluß
serietitel: Buffalo Bill, 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: Desertørerne. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Die Deserteure
serietitel: Buffalo Bill, 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: Prærie-Ulvene. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1908-09, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Die Prärie-Wölfe
serietitel: Buffalo Bill, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovell[e]. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ 1908. 123 sider (1908, roman)
del af: Fyns Venstreblad
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel Roman med detektiven Nick Carter.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Fyns Venstreblad fra 20-10-1908 til 6-11-1908. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovelle. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ Aabenraa, Trykt i "Hejmdal"s Trykkeri, 1908. 123 sider (1908, roman)
del af: Hejmdal
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Hejmdal fra 6-4-1908 til 28-4-1908. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovell[e]. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ [Skive], ["Skive Avis"], 1908. ? sider (1908, roman)
del af: Skive Avis
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Skive Avis fra 6-8-1908. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovell[e]. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ [Struer], ["Vestjylland"], 1908. ? sider (1908, roman)
serietitel: Vestjylland, 1908-08-06
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vestjylland fra 6-8-1908. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den brune Drossel. Detektivnovell[e]. Efter det amerikanske ved A. J. ♦ [Kjøge], ["Østsjællands Avis"], 1908. ? sider (1908, roman)
serietitel: Østsjællands Avis, 1908-04-08
Detaljer
oversat af A.J. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Fraklipningsfeuilleton til "Østsjællands Avis".
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællands Avis fra 8-4-1908. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Bill Cannon. Amerikas berømteste Detektiv fortæller sine farefulde Oplevelser. ♦ Universal-Forlaget, 1909. Bind 1-5 (kvartformat) (1909, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Bind 1 trykt i Tyskland.
 note til oversat titel Måske tysk serie.
 Bog anonym: Billy Brown. Den frygtelige Hypnotisør. ♦ P. Jensens Forlag, 1909. Bind 1-4 (kvartformat) (1909, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s064]] Den fortryllede. Irsk Eventyr. Side [64]-66. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s054]] Jack, der dræbte Kæmperne. Engelsk Eventyr. Side [54]-63. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Forviklingen. Efter det Engelske ved Emma Wedel. ♦ Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1909. 109 sider (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Skive Folkeblad
Detaljer
oversat af Emma Vedel, f 1848 (1848-1910)
1909 Senere udgave: Forviklingen. Fortælling af Emma Vedel. Efter det engelske. Føljeton til Skive Folkeblad. ♦ Trykt i Skive Folkeblads Bogtrykkeri, [1909]. 109 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel Øverst på titelbladet: Føljeton til "Aalborg Stiftstidende".
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 18-4-1909 til 5-5-1909. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Forviklingen. Fortælling af Emma Vedel. Efter det engelske. Føljeton til Skive Folkeblad. ♦ Trykt i Skive Folkeblads Bogtrykkeri, [1909]. 109 sider (1909, roman) 👓
del af: Skive Folkeblad
Detaljer
oversat af Emma Vedel, f 1848 (1848-1910)
1909 1. udgave: Forviklingen. Efter det Engelske ved Emma Wedel. ♦ Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1909. 109 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Emma Vedel må formodes at være oversætteren.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Skive Folkeblad fra 27-4-1909. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Buzzard-Høvdingen. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill at Painted Rock, or After the human buzzards
originaltitel: King Bird der Buzzard-Captain
serietitel: Buffalo Bill, 41
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kvinderøveren. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill and the boy trailer, or After kidnappers in Kansas
originaltitel: Kent Kennard der Mädchenräuber
serietitel: Buffalo Bill, 42
oversat af Anonym
 Bog anonym: Alfonso Montealegre. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill in Zigzag Canyon, or Fighting Red Hugh's band
originaltitel: Alfonso Montealegre der Desperado
serietitel: Buffalo Bill, 43
oversat af Anonym
 Bog anonym: Haand i Haand med Djævlebanden. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's red allies, or Hand to hand with the devil gang, 1902
originaltitel: Buffalo Bull und seine roten Verbündeten
serietitel: Buffalo Bill, 44
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Den dristige Stifinder. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill in the Bad Lands, or Trailing the veiled squaw
originaltitel: Red Tomahawk, der kühne Pfadfinder
serietitel: Buffalo Bill, 45
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sioux-Indianernes Aandedans. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's trail of the ghost dancers, or The Sioux chief's secret, 1902
originaltitel: Der Geistertanz der Sioux
serietitel: Buffalo Bill, 46
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Indinaner-Dronningen Masampa. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's deadliest deal, or The doomed desperadoes of Satan's Mine
originaltitel: Masampa, die Indianer-Königin
serietitel: Buffalo Bill, 47
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagets billede matcher, men den oversatte tekst passer ikke med det pågældende hæftes engelske tekst.
 Bog anonym: Prærie-Røveren. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's secret, or The trail of a traitor, 1902
originaltitel: Der Prärie-Pirat
serietitel: Buffalo Bill, 48
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida
 Bog anonym: Spøgelse-Jagten. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's phantom hunt, or The gold guide of the Colorado Canyon, 1902
originaltitel: Old Harry, der Hinterwäldler
serietitel: Buffalo Bill, 49
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital Collections
 Bog anonym: Den hvide Bæver, Frank Powell. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: Buffalo Bill's brother in buckskin, or The redskin lariat rangers, 1902
originaltitel: Frank Powell, der weiße Biber
serietitel: Buffalo Bill, 50
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside University of South Florida. Digital Collections
 Bog anonym: Handsome Elks Forbundsfæller. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Handsome Elks Verbündeter
serietitel: Buffalo Bill, 51
oversat af Anonym
 Bog anonym: Djævleøens Spøgelse. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Das Gespenst der Teufelsee-Insel
serietitel: Buffalo Bill, 52
oversat af Anonym
 Bog anonym: Missourie-Flodens Skat. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Der versunkene Hort im Missouri
serietitel: Buffalo Bill, 53
oversat af Anonym
 Bog anonym: Menneskeæderne fra Tiburon. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1908-09]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Die Kannibalen von Tiburon-Island
serietitel: Buffalo Bill, 54
oversat af Anonym
 Bog anonym: Montezumas Juvelskrin. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Das Perlenkästchen Montezumas
serietitel: Buffalo Bill, 55
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den farlige Ballonfart. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Eine gefährliche Ballonfahrt
serietitel: Buffalo Bill, 56
oversat af Anonym
 Bog anonym: Yaqui Indianernes Afgudsbillede. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Das Totem der Yaqui-Indianer
serietitel: Buffalo Bill, 57
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mississippi-Tigrene. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Die Mississippi-Tiger
serietitel: Buffalo Bill, 58
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Lods paa Belle Floden. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Der geheimnisvolle Lotse der River-Belle
serietitel: Buffalo Bill, 59
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den store Hestebetvinger Jim Hastings. ♦ New York - London E.C. - Dresden - Paris, Trykt og Forlag hos A. Eichler (Andersen & Westi), [1909]. 32 sider (kvartformat (~A4)) (1909, roman) 👓
originaltitel: ?
originaltitel: Jim Hastings, der Broncobändiger
serietitel: Buffalo Bill, 60
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bjowulf. Oversat af Adolf Hansen og fuldført samt forsynet med en Indledning m. m. af V. J. von Holstein-Rathlou. Udg. ved Oskar Hansen. ♦ Gyldendal, 1910. 140 sider (1910, digte)
Detaljer
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
oversat af V.J. von Holstein-Rathlou (1885-1965)
udgiver: Oscar Hansen (1856-1938)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 Portræt.
 Bog (oversætter) anonym: Sinbad den Søfarendes vidunderlige Oplevelser, paa hans syv Rejser i de indiske Farvande. (Paa Dansk ved Alexander Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1910. 92 sider, illustreret (kvartformat) (1910, børnebog)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 10 (Januar), side 177, Udkomne Bøger, der egner sig for Børne- og Folkebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 12 (Marts), side 238, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog anonym: Under Indiens Sol. Roman. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ [Aftenbladet] [ikke i boghandlen], 1910. 344 sider (1910, roman)
originaltitel: ?
del af: Aftenbladet
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenbladet fra 27-6-1910. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Evangeliets Magt. En Fortælling fra Reformationstiden. Oversat fra Engelsk. ♦ København, Kristeligt Folkeblad: Hjemlandsposten, 1911. 78 sider. (Trykkeri: A/S Ill. Famlieblads Bogtrykkeri) (1911, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Tillæg til "Kristeligt Folkeblad, Hjemlandsposten".
 Trykt i periodicum (illustrationer) Lees, Frederic: Et Eventyr i det karaibiske Hav. Af Frederic Lees (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
af Frederic Lees (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet. Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 12 (11-6-1911), side 522-26, illustreret.
 Trykt i periodicum (illustrationer) Ayres, Ruby M.: Den fremmede Ven. Af Ruby M. Ayres (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
af Ruby Mildred Ayres (1881-1955, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet. Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 9 (30-4-1911), side 369-74. [Illustrationerne fra den engelske udgave].
 Trykt i periodicum (illustrationer) Jacobs, W. W.: "Kaptajnen". [Af] W. W. Jacobs (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: Brevet Rank, 1900
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
af William Wymark Jacobs (1863-1943, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Graphic, [Christmas Number, 1900]. Udgivet i bogform i samlingen: Light Freights, 1901.
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet. Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (5-3-1911), side 214-20. [Illustrationen måske fra den engelske udgave (af Stanhope Forbes)].
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog anonym: [indgår i: Drømmen [b]] Min Moders Ring (1911, novelle(r))
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa sin Post til det sidste. Oversat fra Engelsk af E. Wulff. ♦ Familie-Bibliothekets Forlag, 1911. 326 sider (1911, roman)
originaltitel: ?
oversat af E. Wulff
 Bog anonym: Rosenvillaens Beboere. Efter det engelske ved J. B-r. ♦ København, Kristeligt Folkeblad: Hjemlandsposten, 1911. 221 sider. (Trykkeri: A/S Ill. Famlieblads Bogtrykkeri, København) (1911, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 Bog serie: Spejdere. Fortællinger fra det vilde Vesten. Aut. Oversættelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. Nr. 1-10, à 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
Detaljer
oversat af Otto Hoecker (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Formodentlig oversat til dansk efter den tyske udgave.
 Bog anonym: En vild Kanariefugls Eventyr. Oversat fra Engelsk af M. Monrad. ♦ ["Søndagsbladet"], 1911. 24 sider (1911, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Søndagsbladets Bogsamling, 1911:005
oversat af Marie Monrad (f. 1849)
 Bog anonym: Kampen om Black Mountain Farmen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Der Kampf um die Black Mountain Ranch, 1911
serietitel: Spejdere, 1
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Udskyldig mistænkt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Unter falschem Verdach, 1911
serietitel: Spejdere, 2
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Klippes Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: Ted Strong's war-path, or The secret of the Red Cliffs
originaltitel: Das Geheimnis der Roten Klippe, 1911
serietitel: Spejdere, 3
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ted Strongs Befrielsesridt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Ted Strongs Befreiungsritt, 1911
serietitel: Spejdere, 4
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ted Strongs Ridt for Livet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Belagert von Feind und Freund, 1911
serietitel: Spejdere, 5
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Overlistet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Überlistet, 1911
serietitel: Spejdere, 6
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hævnen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Ein Racheakt, 1911
serietitel: Spejdere, 7
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fjendtlige Naboer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Feindliche Nachbarn, 1911
serietitel: Spejdere, 8
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ted Strongs Rival. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: Ted Strong's rival
originaltitel: Ted Strongs Rivale, 1911
serietitel: Spejdere, 9
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldminen "Det sorte Bjerg". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1911-12. 48 sider (16,5 x 25 cm) (1911-12, roman)
originaltitel: ?
originaltitel: Die Goldmine der Black Mountain Ranch, 1911
serietitel: Spejdere, 10
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Del-Puentes Arvinger. Kriminalroman efter det amerikanske. Oversat af Orla Bock. ♦ Nykøbing F., 1912. 259 sider (1912, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
oversat af Orla Bock (1872-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton til Lolland-Falsters Stiftstidende fra 12-8-1912 til 24-9-1912. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Frelst ud af Løvens Gab. Fortælling fra de første Kristnes Tid. Oversat fra Engelsk. ♦ København, Kristeligt Folkeblad: Hjemlandsposten, 1912. 192 sider (1912, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Tillæg til "Kristeligt Folkeblad, Hjemlandsposten".
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyrskatten [n]] Hans og Bønnestængelen (1912, novelle(r))
Detaljer
oversat af Hans Christian Knutsen (1840-1890, sprog: norsk)
1875 indgår i: De gamle Fe-Eventyr [p] 1. udgave: Hans og Bønnestængelen
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyrskatten [q]] Katten med Støvlerne (1912, novelle(r))
Detaljer
oversat af Hans Christian Knutsen (1840-1890, sprog: norsk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
 Bog serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, 1913. Nr. 1-8, à 96 sider (hæfteformat (~A5)) (1913, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Monokrom gengivelse af forsidebilledet fra den amerikanske udgave, lettere retoucheret, fx er originaltitlen fjernet.
 Bog anonym: Tragedien paa Olverstone. Oversat fra Engelsk. ♦ "Vort Bibliothek", 1913. 160 sider (1913, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mellem Røvere (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 41
 Bog anonym: Min Bryllupsnat (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 47
 Bog anonym: Bjovulf. Et angelsaksisk Heltedigt. Frit gendigtet for Børn ved Thora Konstantin-Hansen. M. Bill. af Niels Skovgaard. ♦ Gyldendal, 1914. 70 sider, illustreret (kvartformat) (1914, digte)
Detaljer
oversat af Thora Constantin-Hansen (1867-1954)
illustrationer af Niels Skovgaard (1858-1938)
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 4-12-1914, side 4 [Anmeldelse, V.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: De Forældreløse og deres Venner. En Fortælling fra det virkelige Liv. (Efter det Engelske). Fortalt for danske Børn af Johanne Blauenfeldt. Udgivet af C. Asschenfeldt-Hansen, Sognepræst. ♦ København, E. Lorenzens Ekspedtion, 1914. 180 sider, illustreret (1914, børnebog) 👓
serietitel: For mine smaa Venner, 1914:03
Detaljer
oversat af Johanne Blauenfeldt (1867-1931)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1851 1. udgave: De Forældreløse og deres Venner. Fortæll. f. Børn. Efter det Engelske. ♦ Bing & S., 1851
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til oversat titel Ekspeditionsadresse: Nyelandsvej 2B, København.
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Arv. ♦ Hjemmets Romanmagasin [ikke i boghandlen], 1914. 576 sider (1914, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Nemesis (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 64
 Bog anonym: Naar Enden er god - (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 65
 Bog anonym: Guld eller Kærlighed (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 67
 Bog anonym: Glade Hjerter (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 68
 Bog anonym: En Landsbytragedie (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 70
 Bog anonym: Spion-Intriger (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 75
 Bog anonym: Æventyrerens Dagbog (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 77
 Bog anonym: Den gamle Mølle (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 78
 Bog anonym: Den forlorne Søn (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 79
 Bog anonym: Morfinrusens Offer (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 80
 Bog anonym: Lindsays Lykke (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 82
 Bog anonym: I Lykkens Have (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 83
 Bog anonym: Hans Velbaarenheds sidste Kamp (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 84
 Bog anonym: Et Ægteskab (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 86
 Bog anonym: Det ufuldendte Brev (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 88
 Bog anonym: Vildkat (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 89
 Bog anonym: Kærlighed ved Hoffet (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 91
 Bog anonym: Tro og Kærlighed (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 92
 Bog anonym: Rejsekammeraten (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 93
 Bog anonym: Heksen (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 94
 Bog anonym: Genfunden (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 97
 Bog anonym: Arvingen (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 98
 Bog anonym: Ypperstepræstens Grav (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 100
 Bog anonym: Millionbruden (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 103
 Bog anonym: Ved den evige Ild (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 105
 Bog anonym: Kærlighed og Diplomati (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 106
 Bog anonym: Den hvide Viol (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 107
 Bog anonym: Kærlighed forsoner (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 110
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Guldpengene i Finland [s079]] Den lamme Frits. Side [79]-98 (1914, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1921 Senere udgave: Den lamme Frits. Et Træk fra det virkelige Liv. 2. Oplag. ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1921. 16 sider
 Bog anonym: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. 3. Opl. ♦ 1915. 142 sider (1915, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
1857 1. udgave: Charles og Maja eller Ferierne i Præstegaarden. Oversat af B.S. ♦ Kbh., Jacob Lund, 1857. 196 sider
 Bog anonym: Fortids Skygge. Roman. Bearbejdet fra Engelsk. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1915. 248 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvad jeg oplevede i et tysk Fyrstehjem. Af en engelsk Guvernante. ♦ Hasselbalch, 1915. 184 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem var Tyven? (Detektiv-Historie. Oversættelse fra Engelsk). ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Lomme-Noveller, 25
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ingeborgs tyske Ægteskab. Aut. dansk-norsk Oversættelse fra Engelsk af Hedvig Magnussen. ♦ Martin, 1915. 336 sider (1915, roman)
serietitel: Damernes Bøger
oversat af Hedvig Magnussen (1848-1928)
 Bog anonym: Kampen om Kincorth. Bearb. fra Engelsk. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1915. 260 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i Café de Paris. (Overs. fra Engelsk). ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Lomme-Noveller, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: Natten i Spillebulen. (Overs. fra Engelsk). ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Lomme-Noveller, 23
oversat af Anonym
 Bog P. A.: Roland Yorke. Fortælling af P. A. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1915. 240 sider (1915, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført med angivelsen: Fortælling af P. P.
 Bog anonym: Kvindelist. Oversættelse fra Engelsk af H. B. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 1
oversat af H.B. (pseudonym)
 Bog anonym: For Broderens Skyld. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: En moderne Martyr. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Malaypigen. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kærlighedens Sejr. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det gaadefulde Hus. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Max Fenton. ♦ Forlaget af Codan Bøger, [1915]. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Fritids Romaner, 17
oversat af Anonym
 Bog F. M.: Aldas Ægteskab. Af F. M. Oversat fra Engelsk. ♦ [Ikke i Bogh.], 1916. 332 sider. (»Vort Bibliotek«) (1916, roman)
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af Anonym
 Bog Ohnet, Georges: Carvayans Hævn. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 452 sider (1916, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1910 1. udgave: Carvayans Hævn. Roman. ♦ Universalforlaget, 1910. 282 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 14-7-1916 til 2-10-1916 (aften). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: De Unges Besøgelsestid eller Guds Aands Virkninger i en Pigeskole. Fra Engelsk ved Chr. Møller. 3. Oplag. (Særtryk af "Kristelig Børnetidende"). ♦ Rønne, Ekspeditionen af "Budskabet fra Naadens Rige", 1916. 62 sider (1916, tekster)
del af: Kristelig Børnetidende
serietitel: Ungdomsskrifter, 1
Detaljer
af Christian Møller (1834-1907)
1897 1. udgave: De Unges Besøgelsestid eller Guds Aands Virkninger i en Pigeskole. Fra Engelsk ved Chr. Møller. (Særtryk af "Kristelig Børnetidende"). ♦ 1897. 72 sider
 Bog anonym: Det Højeste. Aut. Oversættelse fra Engelsk ved Sigrid Opffer. Føljeton til Morsø Folkeblad. ♦ Nykøbing Mors, Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1916. 144 sider (1916, roman) 👓
del af: Morsø Folkeblad
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1916 1. udgave: Det Højeste. (Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer). ♦ Horsens, Carl Mar: Møllers Bogtrykkeri, [1916]. 144 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Morsø Folkeblad fra 3-5-1916 til 27-5-1916. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Det Højeste. Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 144 sider (1916, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1916 1. udgave: Det Højeste. (Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer). ♦ Horsens, Carl Mar: Møllers Bogtrykkeri, [1916]. 144 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 17-6-1916 til 6-7-1916. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Det Højeste. (Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer). ♦ Horsens, Carl Mar: Møllers Bogtrykkeri, [1916]. 144 sider (1916, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Horsens Avis
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1916 Senere udgave: Det Højeste. Aut. Oversættelse fra Engelsk ved Sigrid Opffer. Føljeton til Morsø Folkeblad. ♦ Nykøbing Mors, Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1916. 144 sider
1916 Senere udgave: Det Højeste. Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1916]. 144 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Avis fra 24-2-1916. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Føljeton i Fyns Stiftstidende fra 7-1-1916 til 4-2-1916 i 29 afsnit, (trykt med antikva). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den pantsatte Bibel. Fortælling. Oversat fra Engelsk efter "British workman". ♦ "Det blaa Kors", 1916. 12 sider, illustreret (1916, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 15.8 (Afholdssagen. Afholdstraktater).
 Tekster anonym: Den pantsatte Bibel og andre Fortællinger. Fra Engelsk ved Holger Jelmø. ♦ Kristelig Bogforenings Forlag, Vejle, 1916. 48 sider (1916, tekster)
oversat af Holger Jelmø
 Trykt i periodicum anonym: Hvem skød Alfred Barker? (1917, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Politiken
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Politiken fra 22-6-1917 til 6-8-1917 i 39 afsnit.
 Bog anonym: Mary Annes Kærlighedshistorie. Oversat af E. T. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1917. 200 sider (1917, roman)
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af E.T. (pseudonym)
 Trykt i periodicum anonym: Tak, helst Te! Oversat fra Engelsk (1917-, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, No. 1 (1-1-1917), side 102-04.
 Bog anonym: Ved Afgrundens Rand. En Kvindes Selvbiografi. Oversat fra Engelsk af H. I. F. C. M[atthiesen]. ♦ Lohse, 1917. 138 sider (1917, roman)
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af H.I.F.C. Matthiesen (1861-1932)
 Bog anonym: Et Eventyr i Ørkenen. Aut. Oversættelse af E. T. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1918. 144 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af E.T. (pseudonym)
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Romaner og noveller] [s001]] Nelly Popkins Forlovelse. Fortælling, oversat fra engelsk. Side [1]-15 (1918, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Østsjællands Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (siderne trykt fortløbende) i Østsjællands Folkeblad fra 5-12-1918 til 8-12-1918. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) anonym: En Russers Hjerte. (Michail, or the heart of a Russian). Roman i fire Dele af en russisk Dame. (Aut. Oversættelse fra Engelsk af Henny Bauditz). ♦ Pio, 1918. 316 sider (1918, roman)
originaltitel: Russkii barin, 1914
Detaljer
af Nadéhda Aleksándrovna Láppo-Danilévskaia (1874-1951, sprog: russisk)
oversat af Henny Bauditz (1881-1940)
kollaps Noter
 note til titel Oversat til engelsk 1917 under titlen: Michail, or the heart of a Russian.
 note til titel På engelsk også med titlen: Michail Gourakin. The heart of a Russian.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: [indgår i antologien: [Romaner og noveller] [s015]] Truslen. Oversat fra amerikansk. Side 15-29 (1918, novelle(r)) 👓
del af: Østsjællands Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (siderne trykt fortløbende) i Østsjællands Folkeblad fra 8-12-1918 til 22-12-1918. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog pseudonym: Burde hun have fortalt ham det? Af Forf. til "Min Hustrus Hemmelighed". Aut. Oversættelse ved Anton V. Bølling. ♦ Forlaget "Nordstjernen", 1919. 140 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anton V. Bølling (1859-1923)
 Bog anonym: Fra det mørkeste Østen. Oversat af E. T. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1919. ? sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af E.T. (pseudonym)
 Bog anonym: Ungdom. Roman af [tre stjerner]. ♦ Pio, 1919. 176 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Tagore, Rabindranath: Elskerens Gave og Skillevejen. Aut. Oversættelse fra Engelsk ved Vald. Rørdam. ♦ Pio, 1921. 132 sider. Pris: kr. 5,50 (1921, tekster)
originaltitel: Lover's gifts and Crossing, 1918
af Rabindranath Tagore (1861-1941, sprog: andre)
oversat af Valdemar Rørdam (1872-1946)
 Bog anonym: En Forførelse. En ung Piges Dagbog. Aut. Oversættelse. ♦ Bogforlaget Nordstjernen, 1921. 110 sider (1921, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den indvide. En Beretning om en stor Sjæl af hans Elev. (Aut. Oversættelse fra Engelsk ved Eva Nording). ♦ "Hjemmet"s Forlag, 1921. 274 sider. Pris: kr. 6,50 (1921, roman)
originaltitel: ?
oversat af Eva Nording
 Bog anonym: Den lamme Frits. Et Træk fra det virkelige Liv. 2. Oplag. ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1921. 16 sider (1921, novelle(r))
Detaljer
oversat af Anonym
1914 indgår i antologien: Guldpengene i Finland [s079] 1. udgave: Den lamme Frits. Side [79]-98
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 fejlagtigt opført under klassemærket 86.5 (Danske Romaner).
 Bog anonym: En ukendt Soldats Kærlighed. Oversat af Dr. Blacius. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1921. 188 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
oversat af Dr. Blacius
 Trykt i periodicum anonym: De to Søstre (1922, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 25-10-1922 og 26-10-1922. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster anonym: Brødrene. Fortælling om "De helliges Udholdenhed og Tro". Oversat fra Engelsk. ♦ Hjemlandsposten [ikke i boghandlen], 1922. [Bind] I-II, 242 + 224 sider (1922, tekster)
del af: Hjemlandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tillæg til "Hjemlandsposten".
 Bog (oversætter) Mikkelsen, Ejnar: Frozen justice. A story of Alaska. (Translated from the Danish). ♦ London, Gyldendal, 1922. 310 sider (1922, roman)
Detaljer
af Ejnar Mikkelsen (1880-1971)
1920 1. udgave: Norden for Lov og Ret. En Alaska-Historie. ♦ Gyldendal, 1920. 220 sider. Pris: kr. 7,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 kort.
 url Fuld visning af en engelsk oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Undset, Sigrid: The Garland. Kristin Lavransdatter. ♦ London, Gyldendal, 1922. 352 sider, illustreret. Pris: 7 sh. 6. d. (1922, roman)
Detaljer
af Sigrid Undset (1882-1949, sprog: norsk)
1922 1. udgave: Kristin Lavransdatter. Korset. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1922. 521 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Edinburgh.
 Bog anonym: Rosenpigen. Roman. Aut. Oversættelse fra Engelsk. ♦ Ugebladet "Hjemmet"s Forlag [ikke i boghandlen], 1922. 224 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Den skæbnesvangre Ring (1922, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten 27-10-1922 og 28-10-1922. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Den lille Søfugl. Oversat fra engelsk. 4. gennemsete Udg. ♦ Vejle, Kristelig Bogforenings Forlag, 1923. 154 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, tekster) EMP1513
Detaljer
oversat af Anonym
1867 1. udgave: Den lille Søfugl. Overs. fra Engelsk. Udgivet paa Methodisternes Forlag af C. Willerup. ♦ 1867. 133 sider, 5 tavler
 Trykt i periodicum anonym: Naar Dagen gryer. Fortælling ved Sigrid Opffer (1923, novelle(r)) 👓
del af: Hejmdal
Detaljer
af Sigrid Opffer (1875-1957)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hejmdal fra 20-6-1923 til 26-6-6-1923 i 6 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Børnebog anonym: Sjökongen. Bearbeidet fra engelsk. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1923. 118 sider (1923, børnebog)
originaltitel: ?
oversat af anonym norsk (sprog: norsk)
 Bog anonym: Et Vajsenhusbarn. ♦ "Tidsfordriv"s Forlag, 1923. 108 sider (1923, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den 16. December. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Barnamorderskan. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Damen med Masken. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Engelskmannens mystiska försvinnande. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Guldskrinet. ♦ Bogforlaget "Frem", 1924. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Hamiltons Hemmelighed (1924, novelle(r)) 👓
originaltitel: Hamilton's secret, 1909
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i avis, fx: Evening Express, 8-6-1909.
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 31-12-1924 og 2-1-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside The National Library of Wales
 Trykt i periodicum anonym: Hans bedste Spøg. Ved P. Mølholt (1924, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af P. Mølholt
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 2-10-1924. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Helvedesmaskinen. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hendes Hemmelighed. ♦ Bogforlaget "Frem", 1924. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem var Morderen?. ♦ Bogforlaget "Frem", 1924. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hvide Gift. ♦ Bogforlaget "Frem", 1924. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kineskvarterets mysterium. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Levende indemuret. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Millionstölden. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Mordet vid Hallestreet. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: En mystisk stöld. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i København.
 Bog anonym: Rov-Edderkoppen. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Jøde. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum anonym: Den sidste Duel (1924, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 29-9-1924. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Spøgelseshuset. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spöket i Klockefort. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
 Bog anonym: Det stjaalne Testamente. ♦ Bogforlaget "Frem", 1924. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den svarta kulan. ♦ Malmø, Förlaget Framåt, [1924]. 32 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
 Bog anonym: Svindler-Kongen. ♦ Bogforlaget "Frem", [1924]. 16 sider (1924, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: Doktorens Lodbrog. En Fortælling. Frit oversat fra Engelsk. 2. Oplag. ♦ [ikke i boghandlen], 1925. 16 sider (1925, børnebog)
serietitel: Søndagsskolernes Smaaskrifter, 87
Detaljer
oversat af Anonym
1901 indgår i antologien: Juletræet [b] 1. udgave: Doktorens Lodbrog
 Trykt i periodicum anonym: En Efterligning. Efter det Engelske (1925, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Randers Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 3-1-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym: Hendes Livs Eventyr. Oversat fra Engelsk af Effi. ♦ Folkets Forlag, 1925. 128 sider. Pris: kr. 1,50 (1925, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Hjemmenes Bogsamling
Detaljer
oversat af Effi (pseudonym)
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Rigensgade 21, København.
 Bog (oversætter) Hamsun, Knut: Segelfoss town. (Translated from the Norwegian). ♦ Gyldendal, 1925. [Bind] I-II, 368 sider. Pris: kr. 12,00 (1925, roman)
Detaljer
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)
1915 1. udgave: Segelfoss By. Roman. ♦ Gyldendal, 1915. [Bind] I-II, 468 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 er sidetallet fejlagtigt anført som: 768 S.
 Bog (oversætter) Jokai, Mauris: Øjne som Havet. Roman af Mauris Jokai. Oversat fra Engelsk ved L. Holstein. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1925]. 386 sider (1925, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
af Mór Jókai (1825-1904, sprog: ungarsk)
oversat af Ludvig Holstein (1864-1943)
1905 1. udgave: Øjne som Havet. Roman. Oversat fra Engelsk ved L. Holstein. ♦ [Adresseavisen] [ikke i boghandlen], 1905. 396 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 30-7-1925 til 26-9-1925. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog serie: Doktor Carson. ♦ Bogforlaget "Urania", [1926]. Hefte I-VII, à 32 sider (kvartformat) (1926, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom hver tirsdag.
 note til oversat titel Måske er serien skrevet af en dansk forfatter.
 Bog anonym: Med hemmelig Ordre. Spionroman efter Filmen af samme Navn (1926, roman)
serietitel: Roman-Film, 1
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget også: Illustreret med mange Billeder fra Filmen.
 Billede (illustrationer) Stratton, Frances: Pigebørnene i Barden Skole. Oversat (efter "Lighted candles") af Esther Broch. ♦ Aarhus, De Unges Forlag (Lohse), 1926. 158 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1926, roman)
originaltitel: Lighted candles, 1921
Detaljer
af Frances Stratton (sprog: engelsk)
oversat af Esther Broch
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1927, 9. Aarg., side 113 [Anmeldelse af Marius Dahlsgaard].
 Bog anonym: Irene. Filmsroman efter First Nationals store film "Irene". ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1926]. 66 sider, [4] sider tavler (1926, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I hovedrollerne: Colleen Moore og Lloyd Hughes.
 note til oversat titel De 4 tavler er med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 Bog anonym: Kongen morer sig. Paramounts store Film efter Lystspil af Leo Dietrichstein. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1926]. 67 sider, [4] sider tavler (1926, roman) 👓
originaltitel: The king on Main Street, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Adolphe Menjou og Grete Ruzt-Nissen.
 note til oversat titel De 4 tavler er med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 note til oversat titel På bagsiden: Eva's Films Romaner er bleven en overvældende Succes ... [de to første numre] er forlængst udsolgt fra Forlaget, skønt Oplaget var 46,000.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 17-5-1926, Høibro Teatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Vil De have en Million. Filmsroman frit bearbejdet efter First National Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [19126]. 68 sider, [4] sider tavler (1926, roman) 👓
originaltitel: Joanna, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Dorothy Mackaill.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 3-8-1926, Metropolteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den hvide Slavinde. Filmsroman efter First Nationals store Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1926]. 68 sider, [4] sider tavler (1926, roman) 👓
originaltitel: The half-way girl, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 5
Detaljer
oversat af Anonym
omslag af Palle Wennerwald (1898-1972)
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslaget signeret: Palle W.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Doris Kenyon og Lloyd Hughes.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 19-10-1925, Metropolteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog serie: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1927-28]. Nr. 1-69, à 32 sider (kvartformat (~A4)) (1927-28, roman)
Detaljer
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
1908-09 1. udgave: Nick Carter. Amerikas største Opdager. ♦ Andersen & Westi, [1908-09]. Nr. 1-78, à 32 sider (kvartformat (~A4))
kollaps Noter
 note til oversat titel Genudgivelse af 69 af titlerne fra serien fra 1908-09. Omslagsbilledet kun trykt med to farver (blå og rød).
 note til oversat titel På bagsiden er bl.a. anført: Nick Carters Forlag. Valdemarsgade 49. - København V. Telf. Central 7756.
Hver Uge udkommer en afsluttet Fortælling i eet Hefter af disse Interessante Nick Carter-Historier.
Eneret for Skandinavien: Litteraturselskabet A/S.
 Bog (illustrationer) Dickens, Charles: Oliver Twist. eller Fattighusdrengens Livsvandring. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 6. gennemsete Udg. ♦ Wiene, 1927. 414 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1927, roman)
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
1840 1. udgave: Oliver Twist eller en Vaisenhuusdrengs Levnetsløb. Efter det Engelske overs. af Ludvig Jordan. ♦ Jordan, 1840. Deel 1-3, 206 + 223 + 220 sider
 Bog anonym: Den glade Enke. Filmsroman efter "Metro-Goldwyn-Mayer"-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1927]. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: The Merry Widows, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Sally O'Hara - Mae Murray og Prins Danilo - John Gilbert.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 note til oversat titel Udkom i januar 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 31-12-1926, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Greven af Monte Christo. Filmsroman efter den store "Fox"-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, [1927]. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Monte Cristo, 1922
serietitel: Evas Filmsromaner, 13
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1802 (1802-1870, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: John Gilbert.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1922 (dansk premiere 7-3-1927, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den røde Kimono. Filmsroman efter Mrs. Wallace Reids Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: The red Kimono, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den engelske originaltitel er nogle steder anført som: The red Kimona.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Priscilla Bonner.
 note til oversat titel På titelbladet også: Maj 1927.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk premiere 23-2-1927, Centralteatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hotel Imperial. Filmsroman efter den store "Paramount"-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 15
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Lajos (Ludwig) Biro (1880-1948, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Pola Negri.
 note til oversat titel På titelbladet også: Juni 1927.
 note til oversat titel De 4 tavler med fotos fra filmen. Tavlerne er medregnet i sidenummereringen.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 21-2-1927, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kameliadamen. Marguerite fra Paris. Filmsroman efter Alexander Dumas berømte Roman "Kameliadamen" og First-National-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Camille, 1926
serietitel: Evas Filmsromaner, 17
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Norma Talmadge, Gilbert Roland.
 note til oversat titel Udkom: August 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk titel: Marguerite fra Paris, dansk premiere 3-9-1927, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Opstandelse. Filmsroman efter United Artist-Filmen og Leo Tolstois Roman af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, [4] sider tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Resurrection, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 19
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Dolores del Rio, Rod la Rocque.
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 19-9-1927, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Børnebog anonym: Chang. En Roman fra Siams Jungle. Efter den berømte Paramount-Storfilm. Med Filmens bedste Billeder. ♦ Fr. Palm Greisen, 1928. 94 sider (1928, børnebog)
originaltitel: Chang. A drama of the wilderness, 1927
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 opført under: Børnebøger.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 9-10-1927, Odd Fellow-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Note (andet) Fleuron, Svend: Giftormene om Troldhøj. Roman fra Heden. ♦ Gyldendal, 1928. 189 sider. Pris: kr. 5,00 (1928, roman)
Detaljer
af Svend Fleuron (1874-1966)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af engelsk tegner].
 note om oplag 2. Oplag [4. Tus.], 1928.
 Bog anonym: Don Juan. Den store Elsker. Filmsroman om Kvindebedaareren Don Juan de Marana efter den store Warner Bros Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, [4] sider tavler (1928, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 22
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: John Barrymore.
 note til oversat titel Udkom: Januar 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 26-12-1927). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Under Cirkuskuplen. Filmsroman efter den store Frede Skaarup Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, [4] sider tavler (1928, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 23
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Dolores Costello.
 note til oversat titel Udkom: Februar 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 6-2-1928, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hans sidste Kommando. Filmsroman efter den store Paramount-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: The last command, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 26
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Maj 1928.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Emil Jannings. Copyright for U. S. A.: Famous Players Lasky Corporation.
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 24-3-1928, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Slavemarkedet. Filmsroman efter Storfilmen af sammen Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: The love mart, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 28
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juli 1928.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne Billie Dove og Gilbert Roland.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 14-5-1928, Colosseum, Aladdin). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den røde Storm. En Roman om Krig og Kærlighed efter United Artist-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: Tempest, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: September 1928.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne John Barrymore og Camilla Horn.
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 17-9-1928, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Solopgang. Evas store nye Filmsroman. (Solopgang er filmatiseret efter Hermann Sudermanns berømte Novelle - Rejsen til Tilsitt). ♦ Evas Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: Sunrise: A song of two humans, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 31
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Hermann Sudermann (1857-1928, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1928.
 note til oversat titel På titelbladet også: [6 af titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [2]-42: Solopgang.
 note til oversat titel Side [43]: Typer. (De skønneste Kvinder i Verden).
 note til oversat titel Side [61]-68: Filmen, der blev til Virkelighed. En spændende Hollywood-Kriminalroman [på titelbladet anført som: Mordet i Hollywood. Vi udlover 500 Kr. i Dusør til den, der kan finde Forbryderen].
 note til oversat titel Side [50]-54: Pigen, der blev solgt. En sælsom Kærlighedshistorie [fremgår ikke af titelbladet].
 note til oversat titel Side [55]-[58]: Funny Charles. Hollywoods vittigste Hovede.
 note til oversat titel Side [59]-60: Sandheden er ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden.
 note til oversat titel Side [44]-47: Hvad skal en fattig ung Pige gøre?
 note til oversat titel Side [48]-[49]: Josephine Baker. Som hun i Virkeligheden er, paa Jagt og Fiskeri [helsidefotos].
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 17-10-1928). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym [Aplin, Arthur]: Et Offer. Oversat fra engelsk af G. E. Meyer [fejl, er oversat af Karl Aagaard-Hansen]. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1928. 142 sider (1928, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
oversat af Karl A. Aagaard-Hansen (1882-1951)
1922 1. udgave: Hendes Offer. Oversættelse ved Karl Aagaard-Hansen. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1922. 142 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversætterangivelsen på titelbladet er fejlagtig, satsen er identisk med den i Aalborg Stiftstidende 1922.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 30-10-1928 til 17-11-1928. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog anonym [Aplin, Arthur]: Et Offer. Oversat fra engelsk af G. E. Meyer [fejl, er oversat af Karl Aagaard-Hansen]. ♦ [Lemvig Avis], [1928]. 142 sider (1928, roman) 👓
del af: Lemvig Avis
Detaljer
oversat af Karl A. Aagaard-Hansen (1882-1951)
1922 1. udgave: Hendes Offer. Oversættelse ved Karl Aagaard-Hansen. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1922. 142 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lemvig Avis fra 20-12-1928 til 14-2-1929. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog serie: Dr. Zigomar. Spændende Detektivroman. ♦ Bogforlaget Griffenfeldsgade 15, [1929]. Nr. 1-4, à 16 sider (kvartformat) (1929, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1925-29 opført under klassemærket 83.3 (Engelsk og amerikansk skønlitteratur). Måske er bøgerne oversat fra fransk.
 Bog anonym: Hans første Kærlighed. (Fra Engelsk ved N. Hansen). ♦ Aarhus, Forlaget "Stjernen", [1929]. 24 sider. Pris: kr. 0,35 (1929, novelle(r))
originaltitel: ?
oversat af N. Hansen
 Bog anonym: Pigen fra Knejpen. Fra Filmen: Barken Sydkorset. Fotogravure af: Richard Barthelmess. ♦ Skandinavisk Filmsforlag, 1929. 32 sider, illustreret (1929, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med Filmens bedste Billeder.
 note til oversat titel På omslaget: En Filmsroman om mytteri og kærlighed.
 url film Baseret på film fra 1928. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s058]] Tom Tit Tot. Side 57-63 (1929, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog anonym: Mordet i Natekspressen. ♦ Bogforlaget Griffenfeldsgade 15, [1929]. 16 sider (kvartformat) (1929, roman)
serietitel: Dr. Zigomar, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rottehelvedet. ♦ Bogforlaget Griffenfeldsgade 15, [1929]. 16 sider (kvartformat) (1929, roman)
serietitel: Dr. Zigomar, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hævneren fra Helvede. ♦ Bogforlaget Griffenfeldsgade 15, [1929]. 16 sider (kvartformat) (1929, roman)
serietitel: Dr. Zigomar, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: For Kærlighedens Domstol. Filmsroman. Side [2]-46. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: The woman disputed, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 34
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet med undertitlen: En gribende Roman om store Lidenskaber og ægte Kærlighed, skrevet over en af de bedste Storfilm, der endnu har været fremme. En Film med stærk og levende Handling.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [48]-54: Pigen fra Klondyke. En Historie fra Civilisationens yderste Grænse [på titelbladet med undertitlen: En spændende Kærlighedsnovelle fra Civilisationens yderste Grænse].
 note til oversat titel Side [55]-57: Naar man skal kysse den, man hader [på titelbladet: Naar man skal kysse den, man hader? En interessant Hollywoodartikel, der viser Stjernelivet bag Filmens Kulisser].
 note til oversat titel Side [65]-72: Filmen, der blev til Virkelighed. En spændende Hollywood-Kriminalroman [på titelbladet: Jagten fortsættes paa Morderen].
 note til oversat titel Side [47]: Aktuelle Stjernebilleder [Helsidesfoto].
 note til oversat titel Side [58]-59: Sandheden er ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: Historier fra Filmens Verden. Smaa Peberkorn, der krydrer Dagliglivets Ensformighed].
 note til oversat titel Side [60]-[61]: Funny Charles. Hollywoods vittigste Hoved [på titelbladet: Naar Stjernerne er vittige].
 note til oversat titel Side [62]-[63]: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger, ikke anført på titelbladet].
 note til oversat titel Side [64]: Han kørte selv ind i Døden. En Hollywoodfest, der blev til en Tragedie [på titelbladet: Norma Talmadges Partner, Arnold Kents gaadefulde Død. Vil Norma Talmadge ikke mere spille i Krigsdramaer?].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 7-1-1929, Det lille Teater, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den evige Ild. Filmsroman. Side [2]-45. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: The awakening, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 35
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet med undertitlen: En Roman skrevet om et gribende og spændende Kærlighedseventyr, der er foregaaet i det virkelige Liv. Dette er en af United Artists største Sukces'er, hvor den henrivende Vilma Banky fejrer sin store Triumf.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [65]-72: Filmen, der blev til Virkelighed. En spændende Hollywood-Kriminalroman. [på titelbladet: Nu skal Morderen findes].
 note til oversat titel Side [46]-[48]: Naar Stjernerne filmer udenfor Programmet. En glimrende Hollywood-Artikel.
 note til oversat titel Side [49]-56: Spøgelse-Bilen. En Historie om en sælsom Oplevelse [på titelbladet med undertitlen: En moderne Spøgelseshistorie].
 note til oversat titel Side [58]-59: Funny Charles. Hollywoods vitigste Hoved [på titelbladet: Illustreret Filmshumor].
 note til oversat titel Side [60]-61: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [ikke nævn på titelbladet].
 note til oversat titel Side [62]-[63]: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger, ikke nævnt på titelbladet].
 note til oversat titel Side [45, 57, 64]: Da Anna May Wong skabte en ny Mode. Aktuelle Billeder af berømte Filmsstjerner.
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 6-2-1929, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: "Jernhælen". Filmsroman. Side [2]-[47]. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: The godless girl, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 36
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: "Naar Hadet flammer" er Undertitlen paa denne Roman, der er skrevet over en af de bedste Films, der i mange Aar har været fremme. Romanen skildrerden oprørende Behandling, amerikansk Ungdom bliver Genstand for indenfor Tvangsanstaltens Mure. Hele to gribende Kærlighedshistorier spinder deres Traade gennem den spændende Handling.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [52]-58: I en Kvindes vold. En mærkelig Oplevelse i Bretagnes øde Egne [på titelbladet undertitlen: En Novelle om Had og Kærlighed fra Bretagne].
 note til oversat titel Side [48]-[49]: Colleen Moore udtaler sin Mening om den store Kærlighed.
 note til oversat titel Side [60-]-[61]: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger, på titelbladet: Smaa Sandheder fra Dagliglivet].
 note til oversat titel Side [50]-[51]: Den henrivende Barne-Vampyr, Alice White, der kun vil være kold [på titelbladet: Hvordan Filmens Barne-Vampyr blev berømt].
 note til oversat titel Side [62]-63: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: De nyeste Anekdoter fra Hollywood].
 note til oversat titel Side [59]: Opdukkende Stjerner paa Filmens Himmel [Helsidesfoto].
 note til oversat titel Side [64]: Hollywoods Casanova [foromtale om novelleserie].
 note til oversat titel Side [65]-72: Filmen, der blev til Virkelighed. En spændende Hollywood-Kriminalroman [ikke nævnt på titelbladet].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 11-3-1929, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Du - den eneste Kvinde! Filmsroman. Side [2]-[45]. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: No other woman, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 37
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: En ny Dolores Film med en gribende Kærlighedshistorie, der vil faa Hjerterne til at banke. Denne Film viser den berømte Kunstnerinde fra en hel ny Side.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [46]-49: "Simba"-Filmens Heltinde. Hvordan Osa lærte Jack London at kende.
 note til oversat titel Side [58]: Skønheden triumferer. Naar Filmens Afklædningsscener giver uventede Resultater [på titelbladet med undertitlen: Filmens Afklædningsscener giver uventede Resultater].
 note til oversat titel Side [50]-57: Det levende Stenansigt. Novelle om Mysik og Kærlighed [på titelbladet med undertitlen: En spændende Novelle om Mystik i det 20de Aarhundrede].
 note til oversat titel Side [59]-: Da Clara Bow blev forkølet [helsidesfoto med tekst, på titelbladet: Clara Bow er forkølet].
 note til oversat titel Side [57]-: Lya de Putti gør Lykke paa Forhaand [halv side, foto med tekst].
 note til oversat titel Side [64]: Den fyrstelige Mesalliance. [på titelbladet med underteksten: Fortryder Kejser Wilhelms Søster sit Ægteskab?].
 note til oversat titel Side [62]-[63]: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [måske på titelbladet som, men uden billeder: Nyheder fra Filmen i Tekst og Billeder].
 note til oversat titel Side [60]-[61]: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Hvad Gud ikke kan købe [på titelbladet: Vor nye spændende Serie Kærlighedsnoveller: Hollywoods Casanova].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 6-5-1929, Carlton og Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Du er min egen lille Pige. Filmsroman. Side [2]-45. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: Weekend wives, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 39
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: En glimrende Kærlighedsroman, der fortæller om de ustyrlig morsomme Forviklinger, der opstaar, naar man tager paa Week-end med andre Mænds Koner. Romanen er skrevet over en af de bedste Film, der længe har været fremme.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side [46]-54: Kærligheds-Krukken. En moderne Novelle [på titelbladet med underteksten: En moderne Novelle om en ung Piges Kærlighed].
 note til oversat titel Side [60]-63: Hvordan man selv skaber sin Skønhed. Hvad en lille amerikansk Kontordame fandt paa [på titelsiden med underteksten: En interessant Artikel om, hvordan man med smaa Midler kan skabe sig selv om til en Skønhed].
 note til oversat titel Side [56]-59: Sværvægtsmesterens Kærlighedsforviklinger. [på titelbladet: Naar Sværvægtsmesteren kommer i Kvindekløer. Verdensmesteren Gene Tunney's indviklede Kærlighedsintriger fortalt, som de i Virkeligheden er].
 note til oversat titel Side [55] Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: Sandheden er ilde kørt. Muntre Historier fra Filmens Verden].
 note til oversat titel Side [64]: Glimrende Sommerlæsning. Tag Evas Filmsromaner med paa Landet [på titelbladet: Hvordan vore Læsere kan skaffe sig den bedste Sommerferielæsning].
 note til oversat titel På titelbladet er nævnt: Smaa Peberkorn, der krydrer Hverdagslivet [forekommer ikke i dette hæfte].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Fyrstinde Sonjas Diamanter [på titelbladet: En ny, spændende Historie om Filmens Casanova].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 24-8-1929, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Lastens Fyrste. ♦ Bogforlaget Griffenfeldsgade 15, [1929]. 16 sider (kvartformat) (1929, roman)
serietitel: Dr. Zigomar, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: "Forført". Filmsroman. Side [2]-47. ♦ Evas Filmsromaner, [1940]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: The case of Lena Smith, 1929
serietitel: Evas Filmsromaner, 40
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: En glimrende Roman, der skildrer den unge uerfarne Piges Fristelser i Storbyen og de ubarmhjertige Loves bitre Konsekvenser. En Roman, man ikke læser uden at blive dybt grebet.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 48-56: Et Væddeløb om Livet. [På titelbladet med underteksten: Spændende Novelle om den store Kærlighed].
 note til oversat titel Side 58-60: Hvordan Douglas Fairbanks jun. vand Joan Crawford. En rigtig Stjernefilm bag Kulisserne [på titelbladet: Da Douglas Fairbanks jun. drejede sin Fader en Knap! Den virkelige Historie om, hvordan unge Doug. vandt sin elskede Joan].
 note til oversat titel Side 57: Den danske "Josefine Baker" [ie: Marguerite Viby, ikke anført på titelbladet].
 note til oversat titel Side [61]: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger, på titelbladet: Smaapluk, der sætter Kulør paa Hverdagslivet].
 note til oversat titel Side 62-64: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: Intime Historier om de store Stjerner].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Afrodites Taarer [på titelbladet: En ny spændende Historie om Filmens Casanova. Mac Gibbs gør en ny Erobring].
 url film Baseret på stumfilm fra 1929 (dansk titel: Lena Smiths Historie, dansk premiere 16-6-1929, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Guldgraverne. Filmsroman. Side [2]-49. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: The trail of '98, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 44
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel En gribende og spændende Kærlighedsroman med en stærk Handling skrevet paa Baggrund af de voldsomme Begivenheder i Klondyke, da Guldfundene satte de stærke Lidenskaber i Bevægelse.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 54-57: Aktuelle Billeder og fikse Moder.
 note til oversat titel Side 50-53: Kvinde-Skæbner fra det virkelige Liv [på titelbladet: Fortsættelse af Kvindeskæbner fra det virkelige Liv].
 note til oversat titel Side 58-62: Naar den røde Hane galer. Kriminal- og Kærlighedsnovelle [på titelbladet med underteksten: Spændende Kærlighedsnovelle om et gammelt Sagn].
 note til oversat titel Side 63-64: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden. [På titelsiden: De sidste Stjerne-Anekdoter].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Kærlighedens Ildprøve. [På titelsiden: Serien "Filmens Casanova" fortsættes med en ny spændende Novelle].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 25-11-1929, World-Cinema). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Bulldog-Drummond. Filmsroman. Side [2]-48. ♦ Evas Filmsromaner, [1929]. 72 sider, illustreret (1929, roman) 👓
originaltitel: Bulldog Drummond, 1929
serietitel: Evas Filmsromaner, 45
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Bulldog Drummond.
 note til oversat titel Den mest spændende Kærlighedsroman over Kriminaldramet, der blev Englands største Filmssukces med Ronald Colman og den bedaarende Joan Bennet.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 49-53: I Kompagni med en Kvinde. En Novelle om Forretning og Kærlighed [på titelsiden med unterteksten: Spændende amerikansk Novelle om Forretning og Kærlighed].
 note til oversat titel Side 54-57: Aktuelle Billeder og elegante Moder.
 note til oversat titel Side 58-61: Kvinde-Skæbner fra det virkelige Liv.
 note til oversat titel Side 62-63: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden. [På titelsiden: De sidste nye aabenhjertige Indiskretioner om Hollywoods Stjerner].
 note til oversat titel Side 64: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Det rigtige Tog. [På titelsiden: "Filmens Casanova" har en ny spændende Oplevelse. Den interessante Novelle-Serie fortsat].
 url film Baseret på film fra 1929 (dansk premiere 3-2-1930, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s057]] Æventyrenes Udbredelse. Side 57-63 (1929, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Skjulte Traade. Oversat fra Engelsk. (Tillæg til "Hjemlandsposten"). ♦ Hjemlandsposten [ikke i boghandlen], [ca. 1930-34]. 238 sider (1930-34, roman)
originaltitel: ?
del af: Hjemlandsposten
oversat af Anonym
 Bog antologi: Striden og Freden. Engelske Digte. Paa Dansk ved Knud Hee Andersen. ♦ De Unges Forlag, 1930. 71 sider (1930, digte)
oversat af Knud Hee Andersen (1886-1964)
 Bog anonym: Jazz-Sangeren. Roman om Verdensstjernen Al Jolsons romantiske Liv. Side [2]-47. ♦ Evas Filmsromaner, [1930]. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: The jazz singer, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 46
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Romanen, der er skrevet over Verdensstjernen Al Jolsons Liv og Kærlighedshistorie. En gribende og romantisk Handling, der gør denne Roman 100 Procent bedre end Filmen "Den syngende Nar".
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 52-55: Forlovelse og Straffelov. En Kærligheds-Kriminalnovelle [på titelbladet: Erotik og Straffelov. Spændende Kriminal- og Kærlighedsnovelle].
 note til oversat titel Side 56-59: Kvindeskæbner fra det virkelige Liv (Fortsat).
 note til oversat titel Side [48]-49: Films-Katastrofen [på titelbladet: Aktuelt Stof. Den frygtelige Filmskatastrofe i Hollywood. En amerikansk Edith-Affære].
 note til oversat titel Side 50-51: En amerikansk Edith-Affære [på titelbladet: Aktuelt Stof. Den frygtelige Filmskatastrofe i Hollywood. En amerikansk Edith-Affære].
 note til oversat titel Side 62-63: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden. [på titelbladet: Smaa afsløringer af Hollywood-Stjernernes Privatliv].
 note til oversat titel Side 64: Smaakorn fra Hverdagslivet [vittighedstegninger].
 note til oversat titel Side [65]-72: Czarens Gulddaase [på omslaget med underteksten: Ny spændende Casanova-Novelle. (Serien fortsat)].
 url film Baseret på film (med synkroniseret sang og musik) fra 1927 (dansk premiere 26-12-1929, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Prins-Gemalen. Filmsroman. Side [2]-48. ♦ Evas Filmsromaner, [1930]. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: The love parade, 1929
serietitel: Evas Filmsromaner, 47
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: En glødende Kærlighedshistorie af den rigtige, romantiske Slags, med den store Charmeur, Maurice Chevalier og den bedaarende Jeanette Mac Donald i Hovedrollerne. Det er den bedste Filmsroman, der endnu har været fremme.
 note til oversat titel Note side 48: Romanen er skrevet over den store Verdenssukces: "The love parade". En Paramount Film. Copyright Grosset & Dunlap Inc. N.Y.
 note til oversat titel På titelbladet også: [Titlerne på det øvrige artikler].
 note til oversat titel Side 49-52: Kun een Ting i hele Verden. En uhyggelig Kærlighedshistorie.
 note til oversat titel Side 53-57: Kvindeskæbner fra det virkelige Liv (Fortsat).
 note til oversat titel Side 58-59: Valentinos Overmand som Charmeur. Et Billede af den franske Kvindebedaarer fra Hollywood [på titelbladet med underteksten: Et Prviatbillede af Maurice Chevalier. Hvorfor den store Kunstner ikke vil svare paa Kærlighedserklæringer].
 note til oversat titel Side 60-61: Hvorfor Kvinder myrder Mænd.
 note til oversat titel Side 62-63: En ung Dame som har Mesterkabet i at spise med Kniv [på titelbladet: Et sælsomt Mesterskab for en Kvinde].
 note til oversat titel Side 64: Sandheden er altid ilde hørt. Smaa intime Historier fra Filmens Verden [på titelbladet: Intime Anekdoter fra Hollywood].
 note til oversat titel Side [65]-72: Hollywoods Casanova. Naar Kvinder vil have Hævn [på titelbladet: Filmens Casanova. De spændende Kærlighedshistorier fortsat].
 url film Baseret på film fra 1929 (dansk premiere 3-41930, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hvis jeg var Konge -! Filmsroman efte Paramounts store Verdenssukces "The vagabond king". ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: The vagabond king, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 53
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: August 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne Jeanette Mac Donald og Dennis King.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 20-8-1930, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Prøveægteskab. Filmsroman efter Fotoramas store Sensationsfilm af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Marriage by contract, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 54
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: September 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Lawrence Gray og Patsy Ruth Miller i Hovedrollerne.
 note til oversat titel Side [2]: Forord. Hvorfor skal De læse Prøve-Ægteskab?
 note til oversat titel Uddrag af forordet: I selve Romanen har vi lagt Handlingen tilrette, saa den ligger nærmere ved Forholdene herhjemme.
 url film Baseret på film fra 1928 (dansk premiere 9-11-1930, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Ex-Elskerinde. Paa Dansk ved Emmy Carstensen. ♦ Aschehoug, 1931. 296 sider (1931, roman)
originaltitel: ?
oversat af Emmy Carstensen
 Bog anonym: Gennem den snævre Port. Et Livsbillede fra Kanada. Efter Engelsk ved C. M. ♦ Diakonissestiftelsens Depot, 1931. 124 sider (1931, roman)
originaltitel: ?
oversat af C.M. (pseudonym)
 Bog anonym: Sangeren fra Sevilla. Filmsroman efter Metro-Goldwyn Mayer-Filmen af samme Navn. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Call of the flesh
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere: 21-9-1931 i Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Dyden og Synden. En Roman om tre unge Piger fra et Stormagasin. En Metro-Goldwyn-Mayer Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Our blushing brides
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere: 6-6-1932 i Odeon, vist som stumfilm!). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Raffles Amatørtyven. Filmsroman over den store Filmssucces med Ronald Colman og Frances Dade i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 58
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Januar 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: En United Artists Film.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 26-12-1930, Colosseum, Det lille Teater, Aladdin Teatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Helvedes Havn. Filmsroman efter den store Sukces "Hell harbour". ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Hell harbour, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 59
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Februar 1931.
 note til oversat titel På titelsiden også: I Hovedrollerne Lupe Velez og John Holland.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 13-2-1931, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Marokko. Filmsroman efter den store Paramount Tale- og Tonefilm af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Morocco, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 60
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Marts 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne Marlene Dietrich og Gary Cooper.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 9-3-1931, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Hustru fra Varietéen. Filmsroman efter den store Paramountfilm af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Anybody's woman, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 62
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Maj 1931.
 note til oversat titel På titelbladet: I Hovedrollerne Ruth Chatterton og Clive Brook.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 8-8-1932, Nørrebros Biografteater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Paa falske Papirer. Filmsroman med Edmund Lowe og Joan Bennet i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
serietitel: Evas Filmsromaner, 63
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juni 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: En Fox-Film.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 26-6-1931 (?), Vesterbro Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En ugift Moder. Filmsroman med Constance Bennett og Lew Ayres i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Common clay, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 64
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juni 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: En Fox-Film.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 11-6-1931, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvindelægens Hustru. Filmsroman med Joan Bennet og Warner Baxter i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Doctors' wives, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 65
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: August 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: En Fox-Film.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 19-8-1931, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: X 27. Filmsroman. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Dishonored, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 66
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: September 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Marlene Dietrich og Victor Mc. Laglen i Hovedrollerne. En Paramount-Film.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 3-9-1931, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hans lille Sekretær. Filmsroman. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Honor Among Lovers, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 67
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Claudette Colbert og Fredric March i Hovedrollerne. Efter den store Paramount-Film af samme Navn.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 15-2-1932). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Utro. "Hendes Synd var ikke større ned hans, men hun var en Kvinde". Filmsroman. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: The divorcee, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 68
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1931.
 note til oversat titel På titelbladet også: Med Norma Shearer, Chester Morris og Conrad Nagel i Hovedrollerne. Efter den store Metro-Goldwyn-Mayer Sukces "The divorce".
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 6-11-1931, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Bør en Hustru fortie -. Filmsroman med Joan Bennett, Hardie Albright, Douglas Cosgrove og Owen Moore i Hovedrollerne. Efter den store Foxsukces af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Hush money, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 69
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udkom: November 1931.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 9-11-1931, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Børnebog Gøtzsche, Helene: En rigtig Dreng. Frit fortalt fra Engelsk. ♦ Bethesda [ikke i boghandlen], 1932. 44 sider (1932, børnebog)
oversat af Helene Gøtzsche (f. 1908)
 Bog anonym: Storbyens Hajer. Filmsroman med Gary Cooper og Sylvia Sidney i Hovedrollerne. Efter Paramounts Sukces "City Streets". ♦ Evas lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: City Streets, 1931
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1932.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 24-6-1932, Metropol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Kvindes Ildprøve. Filmsroman med Elissa Landi, Lewis Stone og Paul Cavanagh i Hovedrollerne. Efter Filmen "Always Goodbye". En Fox Film. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Always goodbye, 1931
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1932.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 15-6-1932, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Nat i Venedig. Filmsroman efter Paramount-Filmen "This is the night". ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: This is the night, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 5
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Lily Damita, Charles Ruggles og Roland Young.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 17-8-1932, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Delicious. (Emigrantpigen). Filmsroman med Janet Gaynor og Charles Farrell i Hovedrollerne. Efter Filmen af samme Navn. En Fox-Film. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Delicious
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 6
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom september 1932.
 note til oversat titel På omslaget: Delicious (Vidunderlig).
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 8-8-1932, Carlton, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvinden, der solgte sig selv. First National Pictures, Warner Bros. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Bought, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 78-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 14-3-1932, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Yvonne. En Kvindes Liv. En Metro-Goldwyn-Mayer Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Inspiration, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 8
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 85-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere: 26-12-1931 i Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Transatlantic-Mysteriet. En Fox Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Transatlantic, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 81-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 1-2-1931, Colosseum, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: 3 moderne Musketerer. En Kosmo-Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 78-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1929 (dansk premiere 9-2-1932, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia