Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Ude og Hjemme, tidsskrift 1877-84 (indekseret indhold)

Nordisk illustreret Ugeblad. Udgivet af F. Hendriksen og (fra 3. Aargang) O. Borchsenius
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til titel Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 364 (21-9-1884), side 631: Til "Ude og Hjemme"s Læsere! [Meddelelse om at bladet ophører med september måneds udgang, signeret: F. Hendriksen].
 note til titel [Efterfulgt af meddelelse fra udgiveren af Illusteret Tidende, der anbefaler sig til læserne af Ude og Hjemme, signeret: Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, O.H. Delbanco, G.E.C. Gad, F. Hegel, C.C. Lose].
 note til titel Uddrag af meddelelsen fra F. Hendriksen side 631: De gjorte Erfaringer maa lede alle kyndige til den Erkjendelse, at vort lille Samfund ikke er i Stand til at opretholde mere end et illustreret Blad, der fortrinsvis henvender sig til det mere velstillede og snævrere Publikum, og vi have derfor valgt at trække os tilbage til Fordel for vore ældre Kollega: "Illustreret Tidende", der fra 1ste Oktbr. vil udgaa under ny Redaktion ...
 note til titel Uddrag af meddelelsen fra Forlagsbureauet side 631: Vi har i den Anledning overdraget Redaktionen af Text og Billeder til en enkelt Mand, Hr. cand. mag. M. Galschiøt ... Han har faaet Tilsagn om Medvirkning ... blandt Forfattere og Kunstnere ... ogsaa fra mange af dem, der tidligere fortrinsvis sluttede sig til "Ude og Hjemme" ... Den xylografiske Udførelse vil som hidtil blive besørget ... under Hr. G. Paulis Ledelse og Ansvar, men tillige har vi truffet Overenskomst med "Ude og Hjemmes" Stifter og Udgiver, Hr. F. Hendriksen, om dennes stadige Medvirken ...
 url Fuld visning af teksten (1. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (2. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (3. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (4. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Litteraturliste Medtaget på: Danske blandede Tidsskrifter 1855-1912. Indholdsoversigt til 27 danske Tidsskrifter. Udarbejdet af: Ellen Bruun m.fl. Redigeret af Svend Thomsen. [Bind] II. Skønlitteratur m.m. Københavns Kommunebiblioteker, 1929  Web link link til hele listen 1877-84.
Liste over  Web link registrerede anmeldelser i dette periodicum
 

1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Bauditz, Sophus)
1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Bergsøe, Vilhelm)
1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Boeck, Christopher)
1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Drachmann, Holger)
1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Hansen, Mads)
1877- Bidrag, digt(e) (digt) (Richardt, Christian)
1877-78:s1- Ved Flodtid (novelle), se: Ved Flodtid (Budde, Leopold)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, 1ste Aarg. (1877-78), Nr. 1 (1877-10-07) til Nr. 5 (4-11-1877), side 1-4, 14-17, 22-24, 34-36 og 43-46, med Tegning af L. Frølich
1877-78:s6-7 Et Billede fra Jyllands Vestkyst (skitse) (Tang,Kristensen, Evald)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 1, side 6-7
1877-78:s53 En Druekur (novelle) (tysk, Dünheim, W. v.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 6 (11-11-1877), side 53-58, med tegning af Carl Thomsen
1877-78:s74- Opstanden i Volovce (novelle), se: Opstanden i Volovce (tysk, Franzos, K. E.)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), fra Nr. 8 (25-11-1877), side 74-76, Nr. 9 (2-12-1877) side 79-82, Nr. 10 (9-12-1877) side 91, 94-95, til Nr. 11 (16-12-1877) side 99-102, under titlen: Opstanden i Wolowce. Efter K. E. Franzos: "Fra Halvasien" ved F. Christensen
1877-78:s109-11 En Julespøg (skitse) (Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 12 (23-12-1877), side 109-11
1877-78:s126- Fra Musikkens Verden (novelle) (tysk, Polko, Elise)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 13 (30-12-1877), side 126-28, Nr. 14 (6-1-1878), side 132 og 134
1877-78:s163- Schiller i Barnow (novelle), se: Schiller i Barnow (tysk, Franzos, K. E.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 17 (27-1-1878), side 163-67, Nr. 18 (3-2-1878), side 174-75, Nr. 19 (10-2-1878), side182-83. Efter K. E. Franzos ved F. Christensen
1877-78:s191- I Gjæstgivergaarden (novelle), se: I Gjæstgivergaarden (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 20 (17-2-1878), side 191-94 og 196. Med Tegning af Th. Philipsen
1877-78:s202-3 Paven er død (novelle) (fransk, Daudet, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 21 (24-2-1878), side 202-03
1877-78:s205-7 Hvad der hændtes i Mosen (novelle), se: Hvad der hændtes i Mosen (Bauditz, Sophus)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 22 (3-3-1878), side 205-07. Med tegning af O. A. Hermansen
1877-78:s213- Foraarsgrønt (novelle), se: Foraarsgrønt (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78) fra Nr. 23 (10-3-1878), side 213-16, til Nr. 36 (9-6-1878), side 341-42 i 12 afsnit, under titlen: Kunstnere. Novellecyklus I. Foraarsgrønt. Med Tegninger af Carl Thomsen
1877-78:s283 En Stump Blad af Nordenvindens Historie (novelle) (Larsen, Karl)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 30 (28-3-1878), side 283
1877-78:s304-6 Et Rejsebrev (novelle), se: En sær Rejse (Goldschmidt, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 32 (12-5-1878), side 304-05, under titlen: Et Rejsebrev
1877-78:s312 Ravnen (digt) (engelsk, Poe, Edgar Allan)
1877-78:s351-53 Lægens Besøg (novelle) (fransk, Droz, Gustave)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 37 (16-6-1878), side 351-53
1877-78:s360- Jordskælv (novelle), se: Jordskælv (Nielsen, Anton)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 38 (23-6-1878), side 360-61 og Nr. 39 (30-6-1878), side 364-68
1877-78:s368 En Jordefærd (digt) (spansk, Tirso de Molina)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 39 (30-6-1878), side 368, under overskriften: Spandek Digte, oversatte af A. Richter
1877-78:s368 Letrilla (digt) (spansk, Góngora y Argote, Don Luis de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 39 (30-6-1878), side 368, under overskriften: Spandek Digte, oversatte af A. Richter
1877-78:s374- Den Tossede (novelle) (norsk, Janson, Kristofer)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 40 (7-7-1878), side 374-75 og Nr. 41 (14-7-1878), side 389-90
1877-78:s378 Digte (digt) (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 40 (7-7-1878), side 378, digtene: I: Diligencekuskens Fortælling. II: Ét Tilfælde, og Nr. 42 (21-7-1878), side 395, digtene: III: Hvad Maskinerne sagde. Ved Aabningen af Pacifikbanen, IV: San Francisco fra Søsiden, V: Tyveaarig Vin
1877-78:s417- Aquis submersus (novelle), se: Aquis submersus (tysk, Storm, Theodor)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), fra Nr. 44 (4-8-1878), side 417-18, Nr. 45 (11-8-1878), side 421-24, Nr. 46 (18-8-1878), side 433-37, Nr. 47 (25-8-1878), side 441-45, Nr. 48 (1-9-1878), side 452-53, Nr. 49 (8-9-1878), side 463-65, Nr. 50 (15-9-1878), side 475-76, til Nr. 52 (29-9-1878), side 492-94
1877-78:s426 Buddha og Svalen (digt) (fransk, Coppée, François)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 45 (11-8-1878), side 426
1877-78:s447-50 Mellem Roser (novelle), se: Mellem Roser (Bauditz, Sophus)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 48 (1-9-1878), side 447-50, med Tegning af Aug. Jerndorff
1877-78:s455-57 Hun kuler op (novelle), se: Hun kuler op (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 49 (8-9-1878), side 455-57, med tegning af C. Locher
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Arentzen, Kristian)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Borchsenius, Otto)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Bredal, Niels, f 1841)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Bøgh, Nicolaj)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Fønss, Otto)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Heiberg, Johan Ludvig)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (norsk, Paulsen, John)
1878- Bidrag, digt(e) (digt) (Schandorph, Sophus)
1878-79:s1- Det trettende Barn (novelle) (norsk, Øwre, Nils)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 53 (6-10-1878), side 1-3, Nr. 54 (13-10-1878), side 17-21, Nr. 55 (20-10-1878), side 27-30, Nr. 56 (27-10-1878), side 36-40
 Trykt i periodicum Føljeton i Aarhus Stiftstidende fra 25-9-1879 til 5-10-1879, med undertitlen: Skildringer fra Finmarken af Niels Øwre. Ved Christopher Janson. (Af "Ude og Hjemme")
1878-79:s8-10 Lille Lise sover! (novelle), se: Lille Lise sover! (Rosenfeld, Leopold)
 Trykt i periodicum Noder og tekst trykt i Ude og Hjemme, 2. Aargang, Nr. 53 (6-10-1878), side 8-10. [Vignet af E. Henningsen]
1878-79:s13 Bidrag, digt(e) (digt) (Holm,Hansen, Johan)
1878-79:s41 Bidrag, digt(e) (digt) (Paludan-Müller, Frederik)
1878-79:s65- En Historie fra Vraaby Vandmølle (novelle) (Nielsen, Zakarias)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 59 (17-11-1878), side 65-67, Nr. 60 (24-11-1878), side 77-82, Nr. 61 (1-12-1878), side 90-92
1878-79:s93- En fattig Drengs Ungdomseventyr (novelle), se: En fattig Drengs Ungdomseventyr (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), fra Nr. 62 (8-12-1878), side 93-95, Nr. 63 (15-12-1878), side 110-12, Nr. 65 (29-12-1878), side 139-42, Nr. 66 (5-1-1879), side 148-53, Nr. 67 (12-1-1879), side 158-62, Nr. 68 (19-1-1879), side 168-73, Nr. 69 (26-1-1879), side 182-84, Nr. 70 (2-2-1879), side 187-91, Nr. 71 (9-2-1879), side 195-200, til Nr. 72 (16-2-1879), side 205-08
1878-79:s110 Bidrag, digt(e) (digt) (Nyegård, Hans Hågen)
1878-79:s131-33 Tre smaa røde Grise (novelle), se: Tre smaa røde Grise (Grundtvig, Svend)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 64 (22-12-1878), side 131-33, under titlen: Tre smaa røde Grise. Dansk Folkeeventyr ved Svend Grundtvig. Med 4 Tegninger af L. Frølich
1878-79:s153- Carl Schinner (novelle) (fransk, Bonnaud, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 66 (5-1-1879), side 153-54 og Nr. 67 (12-1-1879), side 162-63
1878-79:s210 Bidrag, digt(e) (digt) (Schmidt, Rudolf)
1878-79:s233 Leonora (digt) (engelsk, Poe, Edgar Allan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 74 (2-3-1879), side 233
1878-79:s258-60 Han kommer ganske vist tilbage (novelle) (tysk, Sacher-Masoch, Leopold von)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 77 (23-3-1879), side 258-60
1878-79:s262-66 Chickboroughs Forskrækkelse (novelle) (engelsk, Murray, E. C. Grenville)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 78 (30-3-1879), side 262-66
1878-79:s275-76 Hvorledes Barney Todd solgte sine Svin (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 79 (6-4-1879), side 275-76
 Trykt i periodicum Trykt (oversættelsen fra Ude og Hjemme) i Hvert 8. Dag, 14. Aargang, Nr. 25 (23-3-1908), side 516-17
1878-79:s277-78 Fra min Lænestol (digt) (engelsk, Longfellow, Henry Wadsworth)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 80 (13-4-1879), side 277-78, del af artiklen: Longfellows nyeste Digt. Ved A.B. [Selve digtet er signeret: D. 27de Febr. 79, Henry W. Longfellow]
1878-79:s278- Kystsejleren ved Kap Fréhel (novelle), se: Kystskipperen ved Cap Fréhel (fransk, Pavie, Théodore)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 80 (13-4-1879), side 278-82, Nr. 81 (20-4-1879), side 294-95, Nr. 82 (27-4-1879), side 304-07, under titlen: Kystsejleren ved Kap Fréhel. Af Th. Pavie. Oversat af O. P. Ritto
1878-79:s312- Skitser (novelle) (fransk, Zola, Émile)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 83 (4-5-1879), side 312-14 og Nr. 84 (11-5-1879), side 319-22
1878-79:s332-33 Forsvaret af Lucknow (digt) (engelsk, Tennyson, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 85 (18-5-1879), side 332-33
1878-79:s337- En uromantisk Novelle (novelle), se: En uromantisk Novelle (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), fra Nr. 86 (25-5-1879), side 337-39, Nr. 87 (1-6-1879), side 347-50, Nr. 88 (8-6-1879), side 357-61, Nr. 89 (15-6-1879), side 367-71, Nr. 90 (22-6-1879), side 380-82, til Nr. 91 (29-6-1879), side 388-92, [med vignet af forfatteren]
1878-79:s346 Bidrag, digt(e) (digt) (Gerson, Jul. Chr.)
1878-79:s396- Præstegården (novelle), se: Præstegården (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 92 (6-7-1879), side 396-97 og Nr. 93 (13-7-1879), side 412-15
1878-79:s398-400 Fra en Væddeløbsdag (novelle) (Borchsenius, Otto)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 92 (6-7-1879), side 398-400, signeret: O.B.
1878-79:s435 Bidrag, digt(e) (digt) (Lyngboe, P.)
1878-79:s456-59 Barbarone og Squadronaccio (novelle) (Müller, Sigurd)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 98 (17-8-1879), side 456-59
1878-79:s462- Sorte Stefan (novelle), se: Sorte Stefan (Fibiger, Elfride)
 Trykt i periodicum Trykt (i en kortere udgave) i: Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 99 (24-8-1879) side 462-64 og Nr. 100 (31-8-1879), side 469-72
1878-79:s483- Susannes Mand (novelle) (fransk, Vautier, George)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Nittende Bind (1877), side 483-31
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 101 (7-9-1879), side 483-86, Nr. 102 (14-9-1879), side 491-94, 103 (21-9-1879), side 500-05, Nr. 104 (28-9-1879), side 509-11, under titlen: Susannes Mand. Af George Vautier, oversat af K. R.
1878-79:s512 Præsten og Klokkeren (novelle) (norsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 104 (28-9-1879), side 512, del af anmeldelse af Otto Borchsenius: P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Æventyr i Udvalg
1878-79s263 Bidrag, digt(e) (digt) (norsk, Munch, A.)
1879- Bidrag, digt(e) (digt) (Kålund, H.V.)
1879- Bidrag, digt(e) (digt) (Molbech, Christian K.F.)
1879- Bidrag, digt(e) (digt) (Rosing, Michael)
1879-80:s3-6 Den tilslørede Bas (novelle) (tysk, Wittmann, Hugo)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 105 (5-10-1879), side 3-6, under titlen: Den tilslørede Bas
1879-80:s16- Taarnet paa Dagø (novelle) (ungarsk, Jokaï, Maurus)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 106 (12-10-1879), side 16-20, Nr 107 (19-10-1879) side 31-32, Nr 108 (26-10-1879), side 40-41, Nr. 109 (2-11-1879), side 53-55, Nr. 110 (9-11-1879), side 65-66
1879-80:s71-74 Fest-Forspil (dramatik) (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 111 (16-11-1879), side 71-74
1879-80:s82-83 Torvmyr (novelle), se: Torvmyr (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 112 (23-11-1879), side 82-83, af Alexander L. Kielland til Tegning af Kitty L. Kielland
 Trykt i periodicum Trykt i Randers Dagblad 4-10-1924, under titlen: Tørvemosen. Novelle af Alex. L. Kielland. (Trykt med Tilladelse af Gyldendalske Forlag)
1879-80:s86 Bidrag, digt(e) (digt) (Brandes, Edvard)
1879-80:s95- En Radering (skitse) (fransk, Goncourt)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 113 (30-11-1879), side 95-96 og Nr. 114 (7-12-1879), side 104-05
1879-80:s121-25 De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke (novelle), se: De 85 Snese Torsk og den store Kirkeklokke (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 116 (21-12-1879), side 121-25, illustreret af forfatteren. Med undertitlen: Et Juleæventyr
1879-80:s128-30 Smaabilleder fra Vrevlhavn (novelle) (Brandes, Edvard)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 116 (21-12-1879), side 128 og 130
1879-80:s162-63 En ung Piges Fødselsdag (novelle) (Levison, Olivia)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 119 (11-1-1880), side 162-63, signeret: Silvia Bennet
1879-80:s166- Den hellige Giovanni (novelle) (tysk, Homberger, Heinrich)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 120 (18-1-1880), side 166-69, Nr. 121 (25-1-1880), side 177-79
1879-80:s183 Digte (digt) (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 121 (25-1-1880), side 183
1879-80:s186- Min Onkel Bernhard (novelle), se: Min Onkel Bernhard (tysk, Franzos, K. E.)
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse) i Nationaltidende, aften, 23-10-1877 og 24-10-1877, ikke trykt med sidetal. Under titlen: Onkel Bernhard. (Af Carl Emil Franzos i "Neue freie Presse")
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 122 (1-2-1880), side 186-89, Nr. 123 (8-2-1880), side 196-97, Af K.E. Franzos. Ved F. Christensen
1879-80:s202 Broen over Tay (digt) (tysk, Fontane, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 123 (8-2-1880), side 202, illustreret
1879-80:s211-12 En Historie fra Skumringen (novelle), se: Fortællinger fra Skumringen (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Kapitel I efter: En Historie fra Skumringen, trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 124 (15-2-1880), side 211-12, under titlen: En Historie fra Skumringen. Skitse af Herman Bang
 Trykt i periodicum Kapitel III efter: Et kvindeligt Studiehoved, trykt i: Nationaltidende 1-2-1880, som del af: Vekslende Themaer
1879-80:s213-16 En god Samvittighed (novelle), se: En god Samvittighed (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 125 (22-2-1880), side 213-16, illustreret
1879-80:s216-21 "Paillette" (novelle), se: Hunden Paillette (tysk, Hopfen, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 125 (22-2-1880), side 216-17 og 220-21, under titlen: "Paillette", illustreret
1879-80:s216 To Digte (digt), se: To Digte (engelsk, Burns, Robert)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 125 (22-2-1880), side 216
1879-80:s233-35 To "Epistler" (novelle) (Lange, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 127 (7-3-1880), side 233-35
1879-80:s245-47 Avissælgersken (digt) (fransk, Coppée, François)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 128 (14-3-1880), side 245-47, illustreret
1879-80:s253-58 Aftenpassiar (novelle), se: Aftenpassiar (Schandorph, S.)
1879-80:s265- Viola tricolor (novelle) (tysk, Storm, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 130 (28-3-1880), side 265-67, Nr. 131 (4-4-1880), side 277-81, Nr. 132 (11-4-1880), side 289-92, Nr. 133 (18-4-1880), side 303-04, illustreret
1879-80:s310-12 Aviskonsortiet Graakappen (novelle), se: Aviskonsortiet Graakappen (svensk, Strindberg, August)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 134 (25-4-1880), side 310-12
1879-80:s325 Bidrag, digt(e) (digt) (norsk, Lie, Jonas)
1879-80:s333-37 Syndflodssagn (novelle), se: Syndflodssagn (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 137 (16-5-1880), side 333-37, illustreret af forfatteren
1879-80:s345- To Fodgængere mødes (novelle) (Markman, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 138 (23-5-1880), side 345-49, Nr. 139 (30-5-1880), side 353-55 og Nr. 140 (6-6-1880), 362-65
1879-80:s368 Visne Blade (digt), se: Visne Blade (engelsk, Arnold, Matthew)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 140 (6-6-1880), side 368
1879-80:s375-80 Annunziatagiftermål (novelle) (fransk, Musset, Paul de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 141 (13-6-1880), side 375-80
1879-80:s381-85 En Forlovelse (novelle), se: En Forlovelse (Lange, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 142 (20-6-1880), side 381-85, under titlen: En Forlovelse. Psykologisk Studie af Thomas Lange. Med Tegning af Erik Henningsen
1879-80:s389-90 Nogle Epigrammer (digt) (latin, Martial)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 142 (20-6-1880), side 389-90
1879-80:s405-8 En extra Opmaaling (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 144 (4-7-1880), side 405-08
1879-80:s408-11 En Musselinskjole (novelle) (engelsk, Sims, G. R.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 144 (4-7-1880), side 408-11
1879-80:s435- Lotis Kjærlighedshistorie (novelle), se: Lotis Giftermaal (fransk, Loti, Pierre)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 145 (11-7-1880), side 415-419, Nr. 146 (18-7-1880), side 429-31, Nr. 147 (25-7-1880), side 435-39 og Nr. 148 (1-8-1880), side 446-48, under titlen: Lotis Kjærlighedshistorie. Erindringer fra et Ophold paa Tahiti med Fregatten "Rendeer". Efter "La nouvelle revue" oversat af Erna Juel Hansen
 Trykt i periodicum Føljeton i Kjøbenhavns Børs-Tidende fra 17-6-1891 til 29-7-1891 i 33 afsnit, under titlen: Lotis Giftermaal. Af Pierre Loti. Oversat af Johannes Jørgensen
1879-80:s439-40 De røde Parasollers Historie (novelle) (fransk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 147 (25-7-1880), side 439-40, illustreret
1879-80:s443- Trille's Boldt (novelle), se: En Boldts Historie (tysk, Hopfen, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 148 (1-8-1880), side 443-46, Nr. 149 (8-8-1880), side 449-51, Nr. 150 (15-8-1880), side 464-67, Nr. 151 (22-8-1880), side 474-76, Nr. 152 (29-8-1880), side 483-84 og Nr. 153 (5-9-1880), side 493-96, under titlen: Trille's Boldt. Novelle af Hans Hopfen
 Trykt i periodicum Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 31-3-1888 til 17-4-1888 i 10 afsnit
1879-80:s460-64 Prometheus (novelle), se: Promethevs (oldgræsk, Lukianos)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 150 (15-8-1880), side 460-64, Af Lukianos fra Samosata (c. 120-200 eft. Kr.), under titlen Prometheus. Af Lukianos fra Samosala (c. 120-200 eft. Kr.), oversat af M. C. Gertz
1879-80:s497 Bidrag, digt(e) (digt) (Grundtvig, N.F.S.)
1879-80:s499- Tapperhedsmedaillen (novelle), se: Tapperhedsmedaillen (italiensk, Amicis, Edmondo de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 154 (12-9-1880), side 499-501, Nr. 155 (19-9-1880), side 510-12, efter Edmondo de Amicis ved Sophus Bauditz, illustreret
1879-80:s513-15 En urimelig Forelskelse (novelle) (fransk, Taboureux, Émile)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 156 (26-9-1880), side 513-15, illustreret
1879-80:s518 De tre Ulve (digt) (russisk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 156 (26-9-1880), side 518
1880- Bidrag, digt(e) (digt) (Fibiger, Johannes Henrik Tauber)
1880- Bidrag, digt(e) (digt) (Greensteen, Henrik Jørgen)
1880- Bidrag, digt(e) (digt) (norsk, Kielland, A. L.)
1880-81:s3- Et Spørgsmaal (roman), se: Et Spørgsmaal (tysk, Ebers, Georg)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 157 (3-10-1880), side 3-5 og 8, til Nr. 165 (28-11-1880), side 85-90. Oversat efter Forfatterens Manuskript af Otto Borchsenius. [Side 85:] Et Spørgsmaal. Efter et Billede af Alma-Tadema. Til sidste Kapitel af Georg Ebers' Idyl
1880-81:s13- Fjorten Dage (novelle), se: Fjorten Dage (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Føljeton i: Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 158 (10-10-1880, side 13) til Nr. 161 (31-10-1880, slut side 50), med undertitlen: Fortælling. Med Tegning af H. Tegner og Frants Henningsen
1880-81:s33-35 [Uddrag] Irmingarde og Walther af Vogelweide (digt), se: Den gyldne Legende (engelsk, Longfellow, H. W.)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 160 (24-10-1880), side 33-35, under titlen: Irmingarde og Walther af Vogelweide. Efter Longfellows "Den gyldne Legende" i fri Efterlingning af Thor Lange
1880-81:s77 Klokkerne (novelle) (svensk, Rydberg, Viktor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 164 (21-11-1880), side 77. Efter teksten: Oversat efter Forfatterens Manuskript af Otto Borchsenius
1880-81:s78-81 En Messesærk (novelle), se: En Messesærk (engelsk, Sims, Georg R.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 164 (21-11-1880), side 78-81, Fortælling af G. R. Sims. Oversat af Alfred Ipsen
1880-81:s100-2 Pengebrevet (novelle) (fransk, Mosca)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 166 (5-12-1880), side 100-02
1880-81:s117- Jo Powels Pilgrimsvandring (novelle) (engelsk, Sims, G. R.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 168 (19-12-1880), side 117-18 og 126-27 og Nr. 169 (26-10-1880) side 136-41, Julefortælling af G. R. Sims. Oversat af Alfred Ipsen
1880-81:s119-25 Aarstiderne (digt), se: Aarstiderne (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25
1880-81:s145-48 Hvad der hændte Arkæologen. Et romersk Jule-Æventyr (novelle), se: Archæologens Juleaften (Bergsøe, Vilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, 4. Aargang, Nr. 170 (2-1-1881), side 145-48, under titlen: Hvad der hændte Arkæologen. Et romersk Jule-Æventyr. Med Tegning af Aug. Jerndorff
1880-81:s148-52 Den holstenske Kaptejn (novelle), se: Den holstenske Capitain (Flemming)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 170 (2-1-1881), side 148-52, under titlen: Den holstenske Kaptejn. Med 2 Tegninger af H. Tegner, [1. Del af serien:] Fra Soldaterverdenen. Skitser af Emil L.
1880-81:s153 Tre Folkeviser (novelle), se: Tre Folkeviser (russisk, Lange, Thor)
1880-81:s159-62 Et Redskab i Forsynets Haand (novelle) (fransk, Scholl, Aurélien)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 171 (9-1-1881), side 159-62
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse) i Nationaltidende 10-7-1886, under titlen: Hvorledes man vinder Berømmelse. Af Guy de Maupassant [fejlagtigt]
 Trykt i periodicum Trykt (denne oversættelse) i Folkets Avis 25-2-1923, anonymt, under titlen: Forsynets Redskab
1880-81:s162-63 En Duellant paa en Hals (novelle) (fransk, Scholl, Aurélien)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 171 (9-1-1881), side 162-63
1880-81:s165-72 Victor Hugo i Newport (novelle), se: Victor Hugo i Newport (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 172 (16-1-1881), side 165-72, Novellette af S. Schandorph, [Med vignet]
1880-81:s172-73 Hvad Prangeren fortalte Præsten (novelle) (engelsk, Sims, G. R.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 172 (16-1-1881), side 172-73
1880-81:s178- Den gamle Frøkens Fortællinger (novelle) (Arnesen-Kall, Benedicte)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 173 (23-1-1881), side 178-82, Nr. 174 (30-1-1881), side 186-90 og Nr. 176 (13-2-1881), side 206-10. [Illustration side 186]
1880-81:s183 Digte af Alexis Tolstòy (digt), se: Digte af Alexis Tolstòy (russisk, Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Digtet med førstelinien "Mit Lys er slukt ..." trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 173 (23-1-1881), side 183, under titlen: To Digte fra Rusland. Efter Michail Lermontoff og Alexis Tolstòy ved Thor Lange
 Trykt i periodicum Digtene I og II trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 189 (15-5-1881), side 334, under titlen: To Digte fra Rusland. Af Alexis Tolstòy ved Thor Lange
1880-81:s183 Nat paa Steppen (digt), se: Nat paa Steppen (russisk, Lermontoff, Michael)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 173 (23-1-1881), side 183, under titlen: To Digte fra Rusland. Efter Michail Lermontoff og Alexis Tolstòy ved Thor Lange
1880-81:s193-96 Falden ved Dybbøl (novelle) (Lembcke, Immanuel)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 175 (6-2-1881), side 193-96
1880-81:s197-98 I Anledning af en Parasol (novelle) (A-t)
1880-81:s205 Hvad jeg ønsker (digt) (fransk, Zola, Emile)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 205, efter teksten autograf i faksimile, med Tegning af Félix Régamey
1880-81:s210 I Champs Elysées (novelle) (S)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 176 (13-2-1881), side 210, illustreret, se også illustration side 209: I Champs Elysées. Efter Adrien Marie. Efter teksten: -s.
1880-81:s211-12 Digteren og Poeten (novelle), se: Digteren og Poeten (svensk, Strindberg, August)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 176 (13-2-1881), side 211--12, efter teksten: Oversat af Otto Borchsenius
1880-81:s218-20 Den blaa Kjole (novelle) (fransk, Liesse, Henri)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 177 (20-2-1881), side 218-20
1880-81:s228- Kaptejn Burle (novelle) (fransk, Zola, Emile)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 178 (27-2-1881) til Nr. 183 (3-4-1881), side 228-29, 239-40, 245-48, 258-59, 266-67 og 277-78, illustreret
1880-81:s233-35 Nummer 47 (novelle) (Lembcke, Immanuel)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 179 (6-3-1881), side 233-35
 Trykt i periodicum Trykt i Roskilde Avis 11-2-1882, 13-2-1882 og 14-2-1882
1880-81:s248- Bidrag, digt(e) (digt) (Gjellerup, Karl)
1880-81:s269-72 En Udflugt til St. Petersborg i Julen 1880 (novelle), se: En Udflugt til St. Petersborg i Julen 1880 (russisk, Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 183 (3-4-1881), side 269-72. Illustreret
1880-81:s281-83 Et Medarbejderskab (novelle) (fransk, Jannet, Victor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 184 (10-4-1881), side 281-83. [Illustreret:] Efter en Tegning af Eugène Chaperon
1880-81:s289-91 Den røde Sløjfe (novelle) (tysk, Hamerling, Robert)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 185 (17-4-1881), side 289-91
1880-81:s296-97 Skitser af Aurélien Scholl (novelle) (fransk, Scholl, Aurélien)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 185 (17-4-1881), side 296-97, illustreret
1880-81:s297-98 Timbria (dramatik) (spansk, Rueda, Lope de)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 185 (1881), side 297-98, del af artiklen: En gammel spansk Dramatiker. Af Dr. S. Schandroph
1880-81:s299- Bidrag, digt(e) (digt) (Repholtz, Otto)
1880-81:s306- Evgenia (novelle), se: Eugenia (tysk, Keller, Gottfried)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Ottende Bind (1872), side 622-42, under titlen: Legenden om Munken Eugenius. Gjenfortalt af G. Keller
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 186 (24-4-1881), side 306-08 og Nr. 187 (1-5-1881), side 309-11, under titlen: Evgenia. Legende af Gottfried Keller. Ved Johannes Magnussen [Illustration side 309:] Fru Eckardt som Fulvia. (1ste Act sidste Sc.) Tegning af Frants Henningsen
1880-81:s314 Kejserens Løbebane (novelle) (engelsk, Swinburne)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 187 (1-5-1881), side 314
1880-81:s319-21 David Popper (novelle) (Gjellerup, Karl)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 188 (8-5-1881), side 319-21. [Med David Pollers portræt]
1880-81:s324- Nørlund & Søn (novelle), se: Nørlund & Søn (Schmidt, Rudolf)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 188 (8-5-1881), side 324-26, Nr. 189 (15-5-1881), side 334-36 og Nr. 190 (22-5-1881), side 341-44, Fortælling af Rudolf Schmidt
1880-81:s329- En Soldater-Historie (novelle) (fransk, Berton, Pierre)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 189 (15-5-1881), side 329-32, Nr. 190 (22-5-1881) side 338-41 og Nr. 191 (29-5-1881), side 351-55
1880-81:s334 Digte af Alexis Tolstòy (digt), se: Digte af Alexis Tolstòy (russisk, Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Digtet med førstelinien "Mit Lys er slukt ..." trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 173 (23-1-1881), side 183, under titlen: To Digte fra Rusland. Efter Michail Lermontoff og Alexis Tolstòy ved Thor Lange
 Trykt i periodicum Digtene I og II trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 189 (15-5-1881), side 334, under titlen: To Digte fra Rusland. Af Alexis Tolstòy ved Thor Lange
1880-81:s350-51 I December (novelle) (fransk, Daudet, Juliette)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 191 (29-5-1881), side 350-51
1880-81:s361- Skitser af Aurelien Scholl (novelle) (fransk, Scholl, Aurélien)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 192 (5-6-1881), side 361-64 og Nr. 193 (1881), side 371-74, illustreret
1880-81:s377-79 En uskrevet Fortælling efter W. Marstrands Optegnelser (novelle) (Bøgh, Erik)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 194 (19-6-1881), side 377-79
1880-81:s385- Mordermesterstykket (novelle) (fransk, Richepin, Jean)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 195 (26-6-1881), side 385-87 og 196 (3-7-1881), side 398-402
1880-81:s390-91 De tre Hundredetusinde Francs, Girardin har lovet mig! (novelle) (fransk, Daudet, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 195 (26-6-1881), side 390-91
1880-81:s396-97 Fra Omegnen af Moskwá (novelle), se: Fra Omegnen af Moskau (russisk, Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 196 (3-6-1881), side 396-97, med titlen: Fra Omegnen af Moskwá. Skitse af Thor Lange
1880-81:s405- Sykofanten (novelle), se: Sykofanten (Mariager, P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 197 (10-7-1881), side 405-07 og Nr. 198 (17-7-1881), side 414-16, med undertitlen: En antik Fortælling, illustreret
1880-81:s410- Tre Dage i Paasken (novelle), se: Tre Dage i Paasken (Rink, Signe)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 197 (10-7-1881), side 410-11 og Nr. 198 (17-7-1881), side 416-21, med undertitlen: Uddrag af en Dagbog fra Grønland
1880-81:s411-12 Honnet Ambition (novelle) (fransk, Scholl, Aurélien)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 197 (10-7-1881), side 411-12
1880-81:s426- Familieliv (novelle), se: Familieliv (fransk, Maupassant, Guy de)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang fra Nr. 199 (24-7-1881) til Nr. 202 (14-8-1881), side 426-27, 440-43, 451-52 og 460. Oversat af K.M. [ie: Carl Michelsen]. Illustreret
1880-81:s461-63 Nero-Dionysos (digt) (tysk, Hamerling, Robert)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 203 (21-8-1881), side 461-63
1880-81:s464-69 Charles Nodiers første Kjærlighed (novelle) (fransk, Féval, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 203 (21-8-1881), side 464-65 og 468-69
1880-81:s473-74 Høstrevue (novelle), se: Høstrevue (Gjellerup, Karl)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 204 (28-8-1881), side 473-74. Skildring af Karl Gjellerup. Med Tegning af O. A. Hermansen
1880-81:s475-78 I Jærnbanekoupéen (novelle) (fransk, Jannet, Victor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 204 (28-8-1881), side 475-78. [Illustration af Eugène Chaperon]
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse) i Familievennen, 6. Aargang, Nr. 7 (12-2-1882), side 89-92, under titlen: I Jærnbanekupéen. En Skitse, oversat af O. J.
1880-81:s481-84 Norsk Folkedigtning (novelle) (norsk, Asbjørnsen, P. Chr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 205 (4-9-1881), side 481-84
1880-81:s485-87 En Pariserindes Barndomsminder (novelle) (fransk, Daudet, Juliette)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 205 (4-9-1881), side 485-87, illustreret
1880-81:s491-98 Kjærlighed fra Trommesalen (novelle), se: Kjærlighed fra Trommesalen (Schandorph, S.)
1880-81:s501-6 Et Endeligt (novelle), se: Et Endeligt (Pontoppidan, Henrik)
1880-81:s509-10 [Uddrag af 3. Sang:] Oden til Grækenland (digt), se: Don Juan (engelsk, Byron)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 208 (25-9-1881), side 509-10 (Oden til Grækenland, af 3. Sang) og Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 64-65 (Haidie og Juan, af 4. Sang)
 Trykt i periodicum Indledningsdigt (trykt i 2. Halvbind), tidligere trykt i: Af Dagens Krønike, 1890, februar, side [123]-29
1880-81:s510-11 En Turteldues Enkestand (novelle) (fransk, Daudet, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 208 (25-9-1881), side 510-11
1880-81:s511-14 Guldarmbaandet (novelle) (spansk, Becquer, Gustavo Adolfo)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 208 (25-9-1881), side 511-14
1881- Bidrag, digt(e) (digt) (Ipsen, Alfred)
1881- Bidrag, digt(e) (digt) (Lange, Thor)
1881- Parlando (digt), se: Parlando (Iversen, Iver)
 Trykt i periodicum Digtene har tidligere været trykt i Ude og Hjemme, 1881-82 og 1882-83
1881-82:s4-9 [Uddrag] 1ste Kapitel (novelle), se: Else (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum Oplæst som middagsføljeton i radioen af Anne-Marie Juhl fra 18-12-1961
 Trykt i periodicum 1ste Kapitel trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 209 (2-10-1881), side 4-9, med 2 Tegninger af H. Tegner
1881-82:s9- Kvit eller Dobbelt (novelle) (fransk, Maizeroy, René)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 209 (2-10-1881), side 9-10, Nr. 210 (9-10-1881), side 17-21 og Nr. 211 (16-10-1881), side 32-35, med vignetter
1881-82:s40- Manden, der lignede Shakspeare (novelle) (engelsk, Black, William)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 212 (23-10-1881), side 40-44, Nr. 213 (30-10-1881), side 56-57 og Nr. 214 (6-11-1881), side 68-71, illustreret af anonym og Tegning af F. Kolstø
1881-82:s61- Fra en Rejse til Kiew (novelle), se: Fra en Rejse til Kiew (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 61-63 og Nr. 215 (13-11-1881), side 76-80, illustreret med: Russisk Arkitektur-Detaille. Tegning af Niels Bredal
1881-82:s64-65 [Uddrag af 4. Sang:] Haidie og Juan (digt), se: Don Juan (engelsk, Byron)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr 208 (25-9-1881), side 509-10 (Oden til Grækenland, af 3. Sang) og Femte Aargang, Nr. 214 (6-11-1881), side 64-65 (Haidie og Juan, af 4. Sang)
 Trykt i periodicum Indledningsdigt (trykt i 2. Halvbind), tidligere trykt i: Af Dagens Krønike, 1890, februar, side [123]-29
1881-82:s85-89 Han døde og blev begravet (novelle), se: Han døde og blev begravet (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 21-1-1882
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 1881-82, Nr. 216 (20-11-1881), side 85-89, med undertitlen: Studie. Med Tegning af Erik Henningsen
1881-82:s100-4 Lille Viggo (novelle) (Rudin)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 217 (27-11-1881), side 100-04 og Nr. 218 (4-12-1881) side 112-13, med 2 vignetter
1881-82:s114-16 I Skjorteærmer (novelle), se: I Skjorteærmer (Møller, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 218 (4-12-1881), side 114-16, Vaudeville-Monolog af Peter Sørensen. Med 4 Billeder af H. Tegner
1881-82:s121-24 Skuespillerinden hos Grækeren (novelle) (fransk, Goncourt, Edmond de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 219 (11-12-1881), side 121-24, med vignet
1881-82:s136- Viftemaleren fra Nagasaki (novelle), se: Viftemaleren fra Nagasaki (tysk, Rosenthal-Bonin, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 220 (18-12-1881), side 136-40 og Nr. 221 (25-12-1881), side 161-62, Fortælling af Rosenthal-Bonin
1881-82:s149-52 Skib i Kirke (novelle), se: Skib i Kirke (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, 1881-82, Nr. 221, side 149-52, med undertitlen: Skitse fra Juletiden. Med Billede af H. Tegner
1881-82:s160 Bidrag, digt(e) (digt) (Jacobsen, J.P.)
1881-82:s165-67 Fra Skitsebogen (novelle), se: Der burde have været Roser (Jacobsen, J. P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 222 (1-1-1882), side 165-67, under titlen: Fra Skitsebogen [første sætning: Der burde have været Roser]. Med Tegning af O. A. Hermansen
 Trykt i periodicum Trykt i Lolland-Falsters Stiftstidende 28-3-1927 og 29-3-1927, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse)
1881-82:s167-68 Soirée musicale (novelle), se: Soirée musicale (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 222 (1-1-1882), side 167-68, Skitse af Thor Lange, [med vignet]
1881-82:s175 Før Jul (digt) (Brandes, Edvard)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 222 (1-1-1882), side 175, efter teksten: E.B.
1881-82:s180-85 Den magiske Pille (novelle), se: Den magiske Pille (engelsk, Sims, G. R.)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 27-5-1882
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 223 (8-1-1882), side 180-85, under titlen: Den magiske Pille. Fortælling af G. R. Sims. [Med vignet]
1881-82:s193-96 En Begravelse i Theaterverdenen (novelle), se: En Begravelse i Theaterverdenen (fransk, Coppée, François)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 224 (15-1-1882), side 193-96, Ved N.J.B., med vignet
1881-82:s204- St. Antonius' Dag (novelle), se: St. Antonius' Dag (tysk, Rosenthal-Bonin, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 225 (22-1-1882), side 204-05 og 208-09 og Nr. 226 (29-1-1882), side 214-20, Fortælling af Rosenthal-Bonin
1881-82:s228-33 Ofret (novelle), se: Ofret (svensk, Strindberg, August)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 20-5-1882 til 25-5-1882
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 227 (5-2-1882), side 228-33, [efter teksten:] (Oversat af O.B.)
1881-82:s233-35 En Hemmelighed (novelle) (fransk, anonym [Saint-François, L.])
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 227 (5-12-1882), side 233-35, med vignet
1881-82:s241-44 Gandourmilles Opera (novelle) (fransk, Maizeroy, René)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 228 (12-2-1882), side 241-44
1881-82:s241 Nocturne (digt), se: Nocturne (russisk, Tolstoj, Alexis)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 228 (12-2-1882), side 241, af Alexis Tolstòy ved Thor Lange
1881-82:s249-51 Vinterbillede (novelle), se: Vinterbillede (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis fra 29-4-1882 til 2-5-1882
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 229 (19-2-1882), side 249-51
1881-82:s253-58 Kopernikus (dramatik) (italiensk, Leopardi, Giacomo)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 229 (19-2-1882), side 253-58
1881-82:s265-70 Forskrivningen (novelle) (engelsk, Sims, G. R.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 230 (26-2-1882), side 265-70, med vignet
 Trykt i periodicum Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 1 (1-10-1893), under titlen: Jack Meadows Forlovelse. Efter George R. Sims
1881-82:s280- Stråmandens Død (novelle) (fransk, Arène, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 231 (5-3-1882), side 280-82 og Nr. 232 (12-3-1882), side 292-94
1881-82:s285-86 Waterloo (digt), se: Waterloo (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt (prosa) i: Morgenbladet 5-3-1882, i serien: Breve fra Holland og Belgien. IV-VII. Waterloo 25. Febr.
1881-82:s286-92 [Digte] (novelle) (italiensk, Giusti, Giuseppe)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 232 (12-3-1882), side 286-92, del af artiklen: Giuseppe Giusti. En italiensk Frihedsdigter i det 19de Aarhundrede. Af Dr. S. Schandorph
1881-82:s297-300 Casa Polidoro (novelle), se: Casa Polidoro (svensk, Scholander, F. W.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 233 (19-3-1882), side 297-300
1881-82:s304-7 Scener af det ægteskabelige Liv (dramatik) (fransk, Chavette, Eugène)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 233 (19-3-1882), side 304-07, med vignet
1881-82:s309-13 En Dag i Byen Lier (novelle), se: En Dag i Byen Lier (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme 1881-82, Nr. 234 (26-3-1882), side 309-13, med Tegninger af Forfatteren
1881-82:s313-14 En Selskabsmand paa Retur (novelle), se: En Selskabsmand paa Retur (-n)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Stubbekøbing Avis den 16-5-1882
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 234 (26-3-1882), side 313-14, under titlen: En Selskabsmand paa Retur. Skitse af -n. Med Tegning af Erik Henningsen
1881-82:s321-23 Gaaet bort (novelle), se: Gaaet bort (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 235 (2-4-1882), side 321-23, Skitse af Thor Lange. Med Tegning af O. A. Hermansen
1881-82:s333- En hyggelig Krog (novelle), se: En hyggelig Krog (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Føljeton i: Ude og Hjemme, Nr. 236 (9-4-1882), side 333-37 og 237 (16-4-1882), side 346-48, med undertitlen: Naturstudie. Med Tegninger af Forfatteren og H. Tegner
1881-82:s360-65 En virkelig Historie (novelle) (fransk, Dumas fils, Alexandre)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 238 (23-4-1882), side 360-65, med vignet
1881-82:s369-72 Fader Braison (dramatik) (fransk, d'Hervilly, Ernest)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 239 (30-4-1882), side 369-72, med vignet
1881-82:s385-89 Fra "Agpat" (novelle), se: Fra "Agpat" (Rink, Signe)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 240 (7-5-1882), side 385-89
1881-82:s389 Folkevise (digt), se: Folkevise (russisk, Schewtjenko, Taras)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 240 (12-2-1882), side 389
1881-82:s400- Stakkels Catargy (novelle) (fransk, Joly, Victor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 241 (14-5-1882), side 400-02 og Nr. 242 (21-5-1882), side 412-43
1881-82:s406- De tre retfærdige Kammagere (novelle), se: De tre retfærdige Kammagere (tysk, Keller, Gottfried)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 242 (21-5-1882), side 406-11, Nr. 243 (28-5-1882), side 424-47, Nr. 244 (4-6-1882), side 433-38, Nr, 245 (11-6-1882), side 445-49
1881-82:s417-24 [Uddrag] 5. Kapitel (novelle), se: Skipper Worse (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum 5te Kapitel trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 243 (28-5-1882), side 417-24
1881-82:s429-33 En Konfirmand (novelle), se: En Konfirmand (Juel-Hansen, Erna)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 244 (4-6-1882), side 429-33, under titlen: En Konfirmand. Af Arne Vendt. [Illustreret]
1881-82:s443-45 Esther (novelle) (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 245 (11-6-1882), side 443-45
1881-82:s470-73 Drengens Brøde (novelle) (fransk, Maizeroy, René)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 247 (25-6-1882), side 470-73
1881-82:s480-84 Efter Theatret (novelle) (Bendix, Fritz)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 248 (2-7-1882), side 480-84, [illustration side 483:] "Komtessen maa spille Cis!" Tegning af Hans Nic. Hansen. (Til "Efter Theatret")
1881-82:s484-86 Et flygtigt Bekjendtskab (novelle) (fransk, Destrem, Jean)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 248 (2-7-1882), side 484-86
1881-82:s489-96 Brevet om Jan Steen (novelle), se: Brevet om Jan Steen (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 249 (9-7-1882), side 489-96, med untertitlen: Flamsk Interiør fra det 17. Aarhundrede. Med Tegninger af Forfatteren: St. Niklasaften efter Jan Steens Maleri
1881-82:s496-98 Chevalierens Frokost (novelle) (fransk, du Mesnil. Henri)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 249 (9-7-1882), side 496-98
1881-82:s501-4 En ung Astronom (novelle) (Ipsen, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 250 (16-7-1882), side 501-04
1881-82:s504- I Slottet (novelle) (tysk, Storm, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 250 (16-7-1882), side 504-05 og 508-10, Nr. 251 (23-7-1882), side 520-23, Nr. 252 (30-7-1882), side 527-29 og Nr. 253 (6-8-1882), side 545-48
1881-82:s517-20 Min Ven Morder (novelle), se: Min Ven Morder (fransk, Coppée, François)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 251 (23-7-1882), side 517-20, ved H. W., med vignet [af Georges Rochegrosse]
1881-82:s525-27 Ved Vuggen (dramatik) (fransk, Legouvé, Ernest)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 252 (30-7-1882), side 525-27, med vignet
1881-82:s532-34 Kaptejn Barascutt (novelle) (fransk, Joly, Victor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 252 (30-7-1882), side 532-34
1881-82:s541-45 Hans eneste Skat (novelle) (engelsk, Habberton, John)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 253 (6-8-1882), side 541 og 544-45
1881-82:s557-58 Grev Adlerstamm på Tjurjagt (novelle) (tysk, Rosegger, P. K.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 254 (13-8-1882), side 557-58
1881-82:s558-60 Arthur var hans Navn! (novelle) (tysk, Rosegger, P. K.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 254 (13-8-1882), side 558-60
1881-82:s565-70 Fersknerne (novelle) (fransk, Audebrand, Philibert)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 255 (20-8-1882), side 565 og 568-70
1881-82:s570-71 Post festum (novelle) (Martensen, Henrik Vilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 255 (20-8-1882), side 570-71, med to vignetter
1881-82:s571-72 Guldgaverens Bøn (novelle) (engelsk, Habberton, John)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 255 (20-8-1882), side 571-72
1881-82:s573-80 I det Fri (novelle), se: I det Fri (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 256 (27-8-1882), side 573-77 og 580
1881-82:s594- Flip (novelle) (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 257 (3-9-1882), side 594-95, Nr. 258 (10-9-1882), side 605-06, Nr. 259 (17-9-1882), side 613 og 616-19 og Nr. 260 (24-9-1882), side 623-30
1882-83:s1- Carlo Gozzi i Sacchis Trup (novelle), se: Carlo Gozzi i Sacchis Trup (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 261 (1-10-1882), side 1-4, Nr. 262 (8-10-1882), side 20-22, Nr. 263 (15-10-1882), side 28-34, Nr. 264 (22-10-1882), side 41-46, Nr. 265 (29-10-1882), side 52-56, Nr. 266 (5-11-1882), side 62-65, Nr. 267 (12-11-1882), side 76-81, Nr. 268 (19-11-1882), side 90-94, Nr. 269 (26-11-1882), side 101-05 og Nr. 270 (3-12-1882), side 110-13
1882-83:s4 Onkels Kat (novelle) (fransk, Normand, Jacques)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 261 (1-10-1882), side 4-6 og 8, og Nr. 262 (8-10-1882), side 17-18 og 20
1882-83:s9 Tak! (novelle) (norsk, Bjørnson, Bjørnstjerne)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 261 (1-10-1882), side 9
1882-83:s25-28 Tøbrud (novelle), se: Tøbrud (Juel-Hansen, Erna)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 263 (15-10-1882), side 25-28, under titlen: Tøbrud. Novellette af Arne Vendt. [Illustreret]
1882-83:s34 En And (novelle) (fransk, Moynet, G.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 263 (15-10-1882), side 34. [Illustreret]
1882-83:s37-39 Til Skitser fra Jylland (novelle) (Hansen, Hans Nikolaj, f 1853)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 264 (22-10-1882), side [37]-39 + 3 illustrationer side 42-43
1882-83:s49-51 Sommerbillede (novelle), se: Sommerbillede (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 265 (29-10-1882), side [49]-51 [identisk med 1. kapitel af: Sandinge Menighed]
1882-83:s68-70 Hvorledes man døer (novelle), se: Hvorledes man døer (fransk, Zola, Emile)
 Trykt i periodicum Uddrag (afsnit 4) trykt i Folketidenden 26-2-1881, under titlen: Misere
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 266 (5-11-1882), side 68-70, under titlen: Hvorledes man dør. Af Emile Zola. Ved N. J. B. (Oktober 1882)
1882-83:s97-101 Kommet igjen (novelle) (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 269 (26-11-1882), side [97]-101. [Illustreret]
1882-83:s126-28 Barnet tegner (novelle) (fransk, Daudet, Julia)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 271 (10-12-1882), side 126 og 128
1882-83:s132- Den stærke Pankrats og den lille Eva (novelle) (tysk, Anzengruber, Ludwig)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 272 (17-12-1882), side [132]-36, Nr. 275 (7-1-1883), side 181-84, Nr. 276 (14-1-1883), side 193-96, til Nr. 277 (21-1-1883), side 209-11
1882-83:s137- Hunde-jomfruen (novelle), se: Hunde-jomfruen (norsk, Paulsen, John)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 272 (17-12-1882), side 137-39 og Nr. 273 (24-12-1882), side 158-59
1882-83:s150- Hun kommer ikke mere igen (novelle) (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 273 (24-12-1882), side 150-55 og 158 og Nr. 274 (31-12-1882), side 170-74, under titlen: Hun kommer ikke mere igjen. Naturstudie af Holger Drachmann. Med Tegning efter Arthur Hopkins
 Trykt i periodicum Trykt i: Danmark. Illustreret Kalender for 1906. Udgivet af Journalistforeningen, side 43-55
1882-83:s174- Prosadigte (novelle) (russisk, Turgenjew, Ivan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 274 (31-12-1882), side 174-75 og Nr. 275 (7-1-1883), side 180-81
1882-83:s177-80 Billede fra en Rejse (novelle) (Goldschmidt, Meir Aron)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 275 (7-1-1883), side [177]-80
1882-83:s192-93 Odelbonden (novelle) (svensk, Geijer, Erik Gustaf)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 276 (14-2-1883), side 192-93
1882-83:s200 Vintersæd (novelle) (svensk, Geijer, Erik Gustaf)
 Trykt i periodicum Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 276 (14-1-1883), side 200, [noder med tekst]
1882-83:s205 Hvorledes et Ægteskab kan gaa overstyr (novelle) (fransk, Claretie, Jules)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 277 (21-1-1883), side 205 og 208-09
1882-83:s221-22 Ridtet gjennem Skoven (novelle), se: Den grønne Henriks Roman (tysk, Keller, Gottfried)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 278 (28-1-1883), side 221-22, under titlen: Ridtet gjennem Skoven. Af Gottfried Kellers: Den grønne Henriks Roman
1882-83:s226-29 En Historie om et Gjækkebrev (novelle), se: En Historie om et Gjækkebrev (engelsk, Eggleston, Edward)
 Trykt i periodicum Trykt (denne oversættelse) i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 279 (4-2-1883), side 226 og 228-29, under titlen: En Historie om et Gjækkebrev. Af Edvard Eggleston. Oversat af H. L. Hansen
1882-83:s238- Mark Aurels Elev (novelle) (engelsk, Black, William)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 280 (11-2-1883), side 239-44, Nr. 282 (25-2-1883), side 265-69, til Nr. 283 (4-3-1883), side 281-82
1882-83:s249-57 Fra Arcachon (novelle) (Goldschmidt, Meir Aron)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 281 (18-2-1883), side [249]-53 og 256-57. [Illustreret]
1882-83:s285- En Mester i sit Fag (novelle) (fransk, Cherville, G. de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 284 (11-3-1883), side [285]-90 og Nr. 285 (18-3-1883), side 304-07
1882-83:s297-301 [Uddrag] (novelle), se: Romulus (Gjellerup, Karl)
 Trykt i periodicum Uddrag (kapitel 11) trykt i Ude og Hjemme, 1882-83, Nr. 285 (18-3-1883), side [297]-301, under titlen: Romulus. Et Par Afsnit af Karl Gjellerups nye Fortælling. Med 2 Tegninger af V. Irminger
1882-83:s310-14 Ben (novelle), se: Ben (engelsk, Eggleston, Edward)
 Trykt i periodicum Trykt (denn oversættelse) i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 286 (25-3-1883), side 310-14, under titlen: Ben. Af Edward Eggleston. Oversat af H. L. Hansen
1882-83:s325- Bulderbassen (novelle), se: Bulderbassen (tysk, Hopfen, Hans)
 Trykt i periodicum Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 7-6-1932 til 1-7-1932
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 287 (1-4-1883), side 325 og 328-29, Nr. 288 (8-4-1883), side 335-37 og 340-41, Nr. 289 (15-4-1883), side 352-54, Nr. 290 (22-4-1883), side 359-62 og 364-65, Nr. 291 (29-4-1883), side 372-74 og 376, Nr. 292 (6-5-1883), side 384-86 og 388-90, til Nr. 293 (13-5-1883), side 397-98 og 400-02, under titlen Bulderbassen. En Landsbyhistorie fra Bayern af Hans Hopfen. Oversat af J. Th.
1882-83:s341-42 [Digt] (digt) (Oehlenschläger, Adam)
 Trykt i periodicum Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 288 (8-4-1883), side 341-42: Af et Par utrykte Breve fra Oehlenschläger [heri digt, udateret, men fra forfatterens ungdom]
1882-83:s357-59 [Uddrag] (roman), se: Gift (norsk, Kielland, Alexander L.)
 Trykt i periodicum Femte kapitel trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 290 (22-4-1883), side [357]-59, under titlen: Femte Kapitel af Alexander L. Kiellands nye Bog, som udkommer om kort Tid
1882-83:s359 Den kloge Mand (digt) (russisk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 290 (22-4-1883), side 359. [Illustreret]
1882-83:s365-66 I Familiens Skjød (novelle) (fransk, Moynet, G.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 290 (22-4-1883), side 365-66
1882-83:s370-72 Mark Twains mærkelige Drøm (novelle) (engelsk, Twain, Mark)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 291 (29-4-1883), side 370-72
1882-83:s382 Tre Digte fra Rusland (novelle) (russisk, Maikoff, Alexander)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 292 (6-5-1883), side 382
1882-83:s411- Ved Vinduet (novelle) (italiensk, Castelnuovo, Enrico)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 294 (20-5-1883), side 411-13, Nr. 295 (27-5-1883), side 424-26, Nr. 296 (3-6-1883), side [429]-36, til Nr. 297 (10-6-1883), side 443-48
1882-83:s436-37 Landsby-Skoflikkeren (novelle) (engelsk, Tennyson, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 296 (3-6-1883), side 436-37
1882-83:s455- Den Ensomme (novelle) (tysk, Anzengruber, Ludwig)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 298 (17-6-1883), side 455-61, Nr 299 (24-6-1883), side 469 og 471-73, Nr 301 (1-7-1883), side 497-99, Nr. 302 (15-7-1883), side 508-09, til Nr. 303 (22-7-1883), side 517-21
1882-83:s455 To Søstre (novelle) (engelsk, Tennyson, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 298 (17-6-1883), side 455
1882-83:s479-85 En Oldenborregrosserer (novelle), se: En Oldenborregrosserer (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 300 (1-7-1883), side 479-81 og 484-85
 Trykt i periodicum Brudstykke trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 11 (15-12-1889)
1882-83:s485- En Kjærlighedshistorie (novelle), se: En Kjærlighedshistorie (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Tidligere version (udkast) trykt i: Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 300 (1-7-1883), side 485-87 og Nr. 301 (8-7-1883), side 490-92
1882-83:s505-8 Sulten! (novelle) (fransk, Enne, Franics)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 302 (15-7-1883), side 505 og 507-08
1882-83:s529- Paa San Carmels Mission (novelle) (engelsk, Harte, Bret)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 304 (29-7-1883), side 529-34, Nr. 305 (5-8-1883), side 545-47, Nr. 306 (12-8-1883), side 551-57, til Nr. 307 (19-8-1883), side 568-69
1882-83:s563-64 Ørnen (novelle) (russisk, Dostojewskij)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 307 (19-8-1883), side 563-64
1882-83:s564-65 Løsladelsen af Fængslet (novelle) (russisk, Dostojewskij)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 307 (19-8-1883), side 564-65
1882-83:s577- "Skovfryd og Aalyst" (novelle) (tysk, Storm, Theodor)
 Trykt i periodicum Føljeton i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, fra Nr. 308 (26-8-1883), side 577, Nr. 311 (16-9-1883), side 613-16, Nr. 312 (23-9-1883), side 623-26 og 628, til Nr. 313 (30-9-1883), side 637-40
1882-83:s636-37 Forord til Oversættelsen af Gottfried Keller: Den grønne Henriks Roman (artikel), se: Den grønne Henriks Roman (tysk, Keller, Gottfried)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 278 (28-1-1883), side 221-22, under titlen: Ridtet gjennem Skoven. Af Gottfried Kellers: Den grønne Henriks Roman
1883-84:nr473-74 Tværs over Gaden (novelle) (svensk, Geijerstam, Gustaf af)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 351 (22-6-1884), side 473-74, under fællestitlen: To Skitser af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten: (Oversat efter Forf.s Manuskript)]
1883-84:s4-5 Mareï (novelle) (russisk, Dostojewzkij, Feodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 314 (7-10-1883), side 4-5
1883-84:s5-9 To romerske Modeller (novelle) (Sinding, Stephan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 314 (7-10-1883), side 5-6 og 8-9
1883-84:s17-21 Flyvende Sommer (novelle), se: Flyvende Sommer (Iversen, Iver)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 315 (14-10-1883), side 17 og 20-21, under titlen: Flyvende Sommer. Novellette i Situationer af Iver Iversen
1883-84:s26-28 Spahiens Ur [Uddrag] (novelle), se: Spahien (fransk, Loti, Pierre)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 316 (21-10-1883), side 26-28, under titlen: Spahiens Ur. Af Jacques Viaud (Forfatteren til "Loti Kjærlighedshistorie). (Et Brudstykke). Ved N.J.B.
1883-84:s38-40 [Uddrag] (novelle), se: G-Dur (Gjellerup, Karl)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 38-40, under titlen: De to første Afsnit af Karl Gjellerups nye Novelle "G-Dur"
1883-84:s45 Herremandsbruden (novelle), se: Herremandsbruden (norsk, Asbjørnsen, P. Chr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 45-46, under titlen: Herremandsbruden. Æventyr af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Tegninger af Erik Wrenskiold
1883-84:s50-56 En Fiskerrede (novelle), se: En Fiskerrede (Pontoppidan, Henrik)
1883-84:s66-69 En Dag paa Fanø (novelle) (Iversen, Iver, f 1862)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 319 (11-11-1883), side 66-69
1883-84:s74-78 Lille Karl (novelle), se: Lille Karl (Juel-Hansen, Erna)
 Trykt i periodicum Trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 320 (18-11-1883), side 74-78, under titlen: Lille Karl. En Skitse fra Provinsen. Af Arne Vendt
1883-84:s88-92 Lille Wjæra (novelle) (Lange, Thor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 321 (25-11-1883), side 88-90 og 92
1883-84:s99-101 Frokost paa en Studs (novelle) (fransk, Price, Georges)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 322 (2-12-1883), side 99-101, illustreret
1883-84:s99 Bidrag, digt(e) (digt) (Baggesen, Jens)
1883-84:s101- Hexepræsten (novelle), se: Hexepræsten (tysk, Hoffmann, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt (denne oversættelse) i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 322 (2-12-1883), side 101 og 104-06, Nr 323 (9-12-1883), side 112-13 og 116, Nr. 324 (16.12.1883), side 122-24, Nr. 326 (30-12-1883), side 162-69
1883-84:s110-11 Fortællinger fra Tvangshuset i Sibirien [Uddrag] (novelle), se: Optegnelser fra det døde Hus (russisk, Dostojewskij, F. M.)
 Trykt i periodicum Uddrag (anden oversættelse) trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 323 (9-12-1883), side 110-11, under titlen: Af Feodor Dostojèwskijs "Fortællinger fra Tvangshuset i Sibirien". Fra Russisk ved Thor Lange
1883-84:s111-12 En Tur til Arildsleje (novelle) (Juel-Hansen, Erna)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 323 (9-12-1883), side 111-12, illustration på forsiden, side [109]: En Gade i Fiskerlejet Arildsleje. Tegning af Bernhard Middelboe
1883-84:s122 Bidrag, digt(e) (digt) (Holm, P. A.)
1883-84:s140-43 En Juleaften (novelle), se: En Juleaften (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Syvende Aargang, Nr. 325 (23-12-1883), side 140-43, under titlen: En Juleaften. Naturstudie af Holger Drachmann. Med en Tegning af Frants Henningsen
1883-84:s148-49 Fra Landet [under pseudonymet Rusticus] (novelle), se: Grete Gaasepige (Pontoppidan, Henrik)
1883-84:s148 Lirekassen (novelle), se: Lirekassen (Goldschmidt, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 325 (23-12-1883), side 148
1883-84:s150-55 Sygebesøget (novelle), se: Sygebesøget (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Nr. 325(23-12-1883), side 150-51 og 154-55, under titlen: Sygebesøget. Af S. Schandorph. Med Vignet af Tom Petersen
1883-84:s150 To digte (digt) (russisk, Turgenjew, Ivan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemmes Julenummer 1883, Syvende Aargang, Nr. 325 (23-12-1883), side 150
1883-84:s180-81 Menuet (novelle), se: Menuet (fransk, Maupassant, Guy de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 327 (6-1-1884), side 180-81. Under titlen: Menuet. Af Guy de Maupassant. Paa Dansk ved Ida Heilbuth
1883-84:s181-82 Fra Landet (novelle) (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 327 (6-1-1884), side 181-82
 Trykt i periodicum Trykt i Husvennen 8-1-1893, under titlen: Et Julebillede
1883-84:s192-94 Fortrudt! (novelle), se: For sent (fransk, Maupassant, Guy de)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 328 (13-1-1884), side 192-94, under titlen: Fortrudt! Af Guy de Maupassant. [Med vignet]
 Trykt i periodicum Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 6 (11-11-1900), side 83-85 under titlen: Forspildt. Novelle af Guy de Maupassant
1883-84:s222-24 De Forurettede og Undertrykte (novelle), se: De Forurettede og Undertrykte (russisk, Dostojewskij, F. M.)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 331 (3-2-1884), side 222-24, under titlen: Den forældreløse Nellys Historie. Af Feodor Dostojewskij, fra Russisk ved Thor Lange
1883-84:s246-50 En homøopathisk Dosis (novelle) (ungarsk, Wohl, Stefania)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Toogtredivte Bind (1884), side 64-91
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 333 (17-2-1884), side 246-50, under titlen: En homøopathisk Dosis. Ungarsk Novelle af Stefania Wohl. Oversat efter Forfatterindens franske Gjengivelse af C. M.
1883-84:s258-66 En Kjøbenhavnstur i gamle Dage (novelle), se: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage (Schandorph, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Fastelavn 1884, Nr. 334 (24-2-84), side 258-59, 261-63 og 266, under titlen: En Kjøbenhavnstur i gamle Dage. Fortælling af S. Schandorph. Med Vignet af Erik Henningsen
1883-84:s274-75 Vagtelen (novelle), se: Vagtlen (russisk, Turgénjew, Iwan)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 335 (2-3-1884), side 274-75, under titlen: Vagtelen. Fortælling af Iwan Turgjenjew. Fra Russisk ved Thor Lange. Med Billede efter W. Surikow
1883-84:s287- "Daarekisten" (novelle) (tysk, Storm, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, fra Nr. 336 (9-3-1884), side 287-89, Nr. 337 (16-3-1884), side 300-02 og 304, Nr. 338 (23-3-1884), side 313-14 og 316, Nr. 339 (30-3-1884), side 328-31, Nr. 341 (13-4-1884), side 350 og 352, Nr. 342 (20-4-1884), side 362-65
1883-84:s321 Bidrag, digt(e) (digt) (Recke, Ernst v.d.)
1883-84:s334-36 Huldre og Hildring (novelle) (norsk, Lie, Jonas)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 340 (6-4-1884), side 334 og 336
1883-84:s340-43 Fra Landet [forstudium til bryllupsbeskrivelse] (novelle), se: Muld (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Forstudium til bryllupsbeskrivelsen i sidste kapitel trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 340 (6-4-1884), side 340-43, under titlen Fra Landet [Skrevet på opfordring til tegning af J. Exner: Fanfare ved et større Bondebryllup, side 342], efter teksten: Rusticus
 Trykt i periodicum Teksten fra Ude og Hjemme trykt i Husvennen, 1892, under titlen: Et Bondebryllup
1883-84:s346-49 Fra Landet [under pseudonymet Rusticus] (novelle), se: Knokkelmanden (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Tidlig version trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 341 (13-4-1884), side 346-49, under titlen: Fra Landet [under pseudonymet Rusticus]
1883-84:s360-61 Et Bombekast [Uddrag] (novelle), se: Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol (russisk, Tolstoy, Leo)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 342 (20-4-1884), side 360-61, under titlen: Et Bombekast. Af Leo Tolstòys "Fortællinger fra Sebastopol". Efter det Russiske ved Thor Lange"
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i For Romantik og Historie, Sexogtredivte Bind (1886), side 336-84, under titlen: Scener af Sebastopols Beleiring. Af Leo Tolstoi
1883-84:s382- Hvad der holder Folk i Live (novelle), se: Hvad der holder Folk i Live (russisk, Tolstój, Léo)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 344 (4-5-1884), side 382-86 og 388 og Nr. 345 (11-5-1884), side 401-03, under titlen: Hvad der holder Folk i Live. Fortælling af Grev Leo Tolstòy, fra Russisk ved Thor Lange
1883-84:s396-400 Foraar (novelle) (Elmgård, Bertel)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 345 (11-5-1884), side 396-98 og 400
1883-84:s406- Samvittighedskval (novelle), se: Samvittighedskval (svensk, Strindberg, August)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, fra Nr. 346 (18-5-1884), side 406-10 og 412, Nr. 347 (25-5-1884), side 419--22 og 424 og Nr. 348 (1-6-1884), side 436-38, under titlen: Samvittighedskval. Fortælling af August Strindberg. Oversat efter Forf.s Manuskript af O. B.
1883-84:s429-33 Venezia (novelle) (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 348 (1-6-1884), side [428]-30 og 432-33
1883-84:s443-44 Tre Dødsfald [Uddrag] (novelle), se: En Fortælling om Døden (russisk, Tolstój, Léo)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Niogtyvende Bind (1882), side 266-88, under titlen: Tre Døde. Af Grev Leo Tolstoï
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 349 (8-6-1884), side 443-44, under titlen: Af Leo Tolstòys: "Tre Dødsfald". Fra Russisk ved Thor Lange
1883-84:s443 To Smaadigte (digt) (svensk, Rydberg, Viktor)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 349 (8-6-1884), side 443
1883-84:s446-48 Farvestudie (novelle) (svensk, Nordensvan, Georg)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 349 (8-6-1884), side 446 og 448, efter teksten: (Oversat efter Forf.s Manuskript)
1883-84:s460- Blændværk (novelle), se: Blændværk (Malling, Vilh.)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 350 (15-6-1884), side 460-62 og Nr 351 (22-6-1884), side 468-70 og 472
1883-84:s474-75 Et Turistminde (novelle) (svensk, Geijerstam, Gustaf af)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 351 (22-6-1884), side 473-74, under fællestitlen: To Skitser af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten: (Oversat efter Forf.s Manuskript)]
1883-84:s477- Fra Landet [Af Pigen Marthas Historie] (novelle), se: Ung Elskov (Pontoppidan, Henrik)
 Trykt i periodicum Udkast trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 352 (29-6-1884), side [477]-79 under titlen Fra Landet, Nr 355 (20-7-1884), under titlen: Fra Landet. 1ste Kapitel af Pigen Marthas Historie, side 516-17, Nr. 356 (27-7-1884), side [525]-26 [2det Kapitel], Nr. 357 (3-8-1884), side 541-42 og 544 [3dje Kapitel], Nr. 359 (17-8-1884), side 565-67 [4de Kapitel] og Nr. 360 (24-8-1884), side 576-77 [5te Kapitel] og 579-80 [6te og sidste Kapitel], [alle har efter teksten: Rusticus]
1883-84:s481- Peerke fra Helgoland (novelle), se: Peerke fra Helgoland (tysk, Hoffmann, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Niogtyvende Bind (1882), side 392-431, under titlen: Peerke. Novelle af Hans Hoffmann
 Trykt i periodicum Trykt (denne oversættelse) i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 352 (29-6-1884), side 481 og 484-85, Nr. 354 (13-7-1884), side 506 og 508-10, Nr. 355 (20-7-1884), side 517-18 og 520-21
1883-84:s492-97 [Uddrag] (novelle), se: Krig og Fred (russisk, Tolstoj, Leo)
 Trykt i periodicum Fraklipningsføljeton i Politiken fra 1-10-1884 til 11-10-1885. 2. Del fra 21-2-1885
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 353 (6-7-1884), side 492-93 og 496-97, undere titlen: To Episoder af Leo Tolsòys Roman: "Krig og Fred". Fra Russisk ved Thor Lange [I. Ved Austerlitz. II. Der hjemme]
1883-84:s498-500 Efter Slaget (novelle), se: Efter Slaget (svensk, Geijerstam, Gustav af)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 353 (6-7-1884), side 498-500, under titlen: Efter Slaget. Fortælling af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten:] (Oversat efter Forfatterens Manuskript)
1883-84:s503-6 Store-Jens (novelle) (Ipsen, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 354 (13-7-1884), side 503-06
1883-84:s521- Det blaa Slør (novelle) (tysk, Schöne, Alfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 355 (20-7-1884), side 521-23, Nr. 356 (27-7-1884), side 531-34 og Nr. 357 (3-8-1884), side 544-47
1883-84:s551-53 Den pantsatte Karakter (novelle), se: Den pantsatte Karakter (bøhmisk, Cech, Svatopluk)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 358 (10-8-1884), side 551-63, under titlen: Den pantsatte Karakter. Satirisk Novellette af den bøhmiske Forfatter Svatopluk Cech [oversætte ikke anført]
1883-84:s563-64 Et Portræt (novelle) (fransk, Bourget, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 359 (17-8-1884), side 553-64
1883-84:s569-71 Æbletræet (novelle) (andre, Cech, Svatopluk)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 359 (17-8-1884), side 569-71
1883-84:s573-76 Nippedrik (novelle) (Iversen, Iver, f 1862)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 360 (24-8-1884), side 573-76, [illustreret med vignet]
1883-84:s586- Af Henrik Herholdts Papirer (novelle) (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 361 (31-8-1884), side 586-90 og 592-83 og Nr. 362 (7-9-1884), side 599-602 og 604-05
1883-84:s613- Perikles, Xanthippos' Søn (novelle) (tysk, Hoffmann, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 363 (14-9-1884), side 613-14 og 616-19 og Nr. 364 (21-9-1884), side 624--25 og 628-29
1883-84:s633-34 Studium (novelle) (Schandorph, Sophus)
 Trykt i periodicum Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, 1883-84, Nr. 363 (28-9-1884), side [633]-34, [tekst til tegning af Erik Henningsen, efter teksten: S. Schandorph]
1883-84:s637-38 Frk. Mimi (novelle), se: Frk. Mimi (Nansen, Peter)
 Trykt i periodicum Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 365 (28-9-1884), side 637-38, under titlen: Frk. Mimi. En Billedtext til 3 Tegninger af Carl Thomsen. [Efter teksten: Peter Nansen]


pil op Til toppen af siden