Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gustaf af Geijerstam (1858-1909)

Sprog: svensk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Geijerstam, Gustaf af: Fattigfolk. Skildringer af svensk Almueliv. Autoriseret Overs. ved Peter Nansen. ♦ 1884. 230 sider (1884, novelle(r)) EMP3354
originaltitel: Fattigt folk, 1, 1884
Detaljer
oversat af Peter Nansen (1861-1918)
kollaps Indhold

[a] Geijerstam, Gustaf af: Mellem Øerne (1884, novelle(r))
originaltitel: Ute i skären
[b] Geijerstam, Gustaf af: Forbrydere (1884, novelle(r))
originaltitel: Förbrytare
[c] Geijerstam, Gustaf af: Karin (1884, novelle(r))
originaltitel: Karin
[d] Geijerstam, Gustaf af: Alene i den store By (1884, novelle(r))
originaltitel: Ensam i Stockholm
 Trykt i periodicum Geijerstam, Gustaf af: Et Turistminde (1884, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 351 (22-6-1884), side 473-74, under fællestitlen: To Skitser af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten: (Oversat efter Forf.s Manuskript)].
 Trykt i periodicum Geijerstam, Gustaf af: Tværs over Gaden (1884, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 351 (22-6-1884), side 473-74, under fællestitlen: To Skitser af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten: (Oversat efter Forf.s Manuskript)].
 Bog Geijerstam, Gustav af: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [r]] Efter Slaget (1885, novelle(r)) EMP3227
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 353 (6-7-1884), side 498-500, under titlen: Efter Slaget. Fortælling af Gustaf af Geijerstam. [Efter teksten:] (Oversat efter Forfatterens Manuskript).
 Bog Geijerstam, Gustav af: [indgår i antologien: Fra Viktor Rydberg til Albert Bååth [q]] Et Kunstnerpar (1885, novelle(r)) EMP3227
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Norden. Illustreret skandinavisk Revue. Redakt.: G. af Geijerstam, H. Jæger, V. Møller. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1886-87. 6 Hefter (1886-87, periodicum)
Detaljer
redigeret af Henrik Jæger (1854-1895, sprog: norsk)
redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 19-10-1886, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Kronfogdens Fortællinger. Skildringer fra Øland. Autoriseret Overs. ved Oscar Tybring. ♦ 1891. 346 sider (1891, novelle(r)) EMP3355
originaltitel: Kronofogdens berättelser, 1890
Detaljer
oversat af Oscar (Emil) Tybring (1847-1895, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Til Læseren! [af forf.].
 anmeldelse Jyllandsposten 21-3-1892, side 1 [Anmeldelse, signeret [grafisk tegn]].
kollaps Indhold

[a] Geijerstam, Gustaf af: Familien paa Skogerum (1891, novelle(r))
[b] Geijerstam, Gustaf af: Fadermord (1891, novelle(r))
[c] Geijerstam, Gustaf af: Føderaadskonen (1891, novelle(r))
[d] Geijerstam, Gustaf af: En Forulykket (1891, novelle(r))
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Medusas Hoved. Avtoriseret Overs. af Alfr. Ipsen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 286 sider (1896, roman) EMP3356
originaltitel: Medusas hufvud, 1895
oversat af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Bog Geijerstam, G. af: De Pokkers Drenge. Frit bearbejdet af Knud V. Rosenstand. Illustreret af V. Irminger. ♦ Gyldendal, 1896. 115 sider, illustreret (1896, roman)
originaltitel: Mina pojkar, 1896
Detaljer
oversat af Knud V. Rosenstand (1867-1937)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Tiet ihjel. Novelle. Oversat af Erik Skram. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1897. 73 sider (1897, roman) EMP3357
originaltitel: Lifvets missförständ, 1892
Detaljer
oversat af Erik Skram (1847-1923)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På svensk oprindelig trykt i samlingen: Stockholmsnoveller, 1892.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Social-Demokraten 12-12-1897, side 2 [Anmeldelse, signeret: -n.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 17-12-1897, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Paa det yderste Skær. En Fortælling fra Kysten. Autoriseret Overs. af A. Halling. ♦ 1898. 230 sider (1898, roman) EMP3358
originaltitel: Det yttersta skäret, 1898
oversat af A. Halling (1869-1917)
 Bog Geijerstam, Gustav af: Lykkelige Mennesker. Roman. ♦ København, Det nordisk Forlag - Bogforl. Ernst Bojesen, 1899. 260 sider (1899, roman) EMP3359 👓
originaltitel: Lyckliga människor, 1899
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Oplag: 1500 eksemplarer.
 note til oversat titel På titelbladet bagside: Udkommer samtidig i Stockholm paa Gernandts Forlag.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Geijerstam, G. af: Nils Tufvesson og hans Moder. Roman. Aut. Overs. ved V. Holm. ♦ V. Pio, 1903. 272 sider. Pris: kr. 3,50 (1903, roman)
originaltitel: ?
oversat af Vilhelm Holm
 Bog Geijerstam, G. af: Andreas Vik. Af Skærgaardens Saga. M. Vign. af Axel Sjöberg. ♦ Gyldendal, 1905. 150 sider. Pris: kr. 2,50 (1905, roman)
originaltitel: Andreas Vik, 1905
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 30
oversat af Anonym
illustrationer af Axel Sjöberg (1866-1950, sprog: svensk)
 Bog Geijerstam, G. af: Karen Brandts Drøm. En Roman fra gamle Dage. Oversat fra Svensk af Joh. Magnussen. ♦ V. Pio, 1905. 232 sider. Pris: kr. 3,00 (1905, roman)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
 Bog Geijerstam, G. af: Brødrene Mörk. En Herregardsroman. Oversat af L. C. Nielsen. ♦ Gyldendal, 1906. 304 sider. Pris: kr. 4,50 (1906, roman)
originaltitel: Bröderna Mörk
oversat af L.C. Nielsen (1871-1930)
 Bog Geijerstam, G. af: Sjælenes Kamp. Roman. ♦ V. Pio, 1906. 280 sider. Pris: kr. 3,50 (1906, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog Geijerstam, G. af: Farlige Magter. Oversat af Chr. Krohg. ♦ Gyldendal, 1907. 295 sider. Pris: kr. 4,50 (1907, roman)
originaltitel: ?
oversat af Christian Krohg (1852-1925, sprog: norsk)
 Trykt i periodicum Geijerstam, Gustaf af: Et Levnedsløb. Af Gustaf af Geijerstam. Illustreret af E. Berggren (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Edward Berggren (1876-1961, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 446-52.
 Bog Geijerstam, G. af: Bogen om Lille-Bror. Et Ægteskabs Roman. Aut. Oversættelse af Charlotte Hilditch. ♦ Gyldendal, 1908. 202 sider. Pris: kr. 1,00 (1908, roman)
originaltitel: Boken om lille-bror. Ett äktenskaps roman, 1900
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, 1899
Detaljer
oversat af Charlotte Hilditch (1868-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af "Gyldendals Bibl.".
 Bog Geijerstam, G. af: Den evige Gaade. Roman. Oversat af N. Hoffmeyer. ♦ V. Pio, 1908. 177 sider. Pris: kr. 3,00 (1908, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Niels Hoffmeyer (1874-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 23-6-1908, side 2 [Anmeldelse, signeret: K.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 13, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse].
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Den gamle Herregaardsallé. ♦ 1909. 250 sider (1909, roman)
Detaljer
oversat af Niels Hoffmeyer (1874-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse København 27-9-1909, side 4 [Anmeldelse, signeret: V.R.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side [64] [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Kvindemagt. ♦ 1910. 204 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Dagmar Schmidt (1858-1933)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 130 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 9 (December), side 137, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Thora (1911, roman)
Detaljer
oversat af Niels Hoffmeyer (1874-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse Riget 9-6-1912, side 2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann] Link til ekstern webside Mediestream Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Artikel (forord) Molin, Pelle: Aadalens Poesi. Oversat af Charlotte Hauch. ♦ Gyldendal, 1911. 155 sider (1911, novelle(r))
originaltitel: Ådalens poesi, 1897
Detaljer
af Pelle Molin (1864-1896, sprog: svensk)
oversat af Charlotte Hauch
kollaps Noter
 note til titel Med en biografi af Pelle Molin ved Gustaf af Geijerstam.
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Social-Demokraten 4-12-1911 [Anmeldelse, signeret R.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 20-12-1911 [Anmeldelse, signeret: Kirchh. L.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 15-12-1911, Kroniken [Anmeldelse af L.C. Nielsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 194 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Kampen om Kærlighed. Fire Noveller om Ægteskab (1912, novelle(r))
oversat af Dagmar Schmidt (1858-1933)
 Bog Geijerstam, Gustaf af: Vildfaren (1913, roman)
oversat af Dagmar Schmidt (1858-1933)
 Bog Geijerstam, Gustaf af: [indgår i antologien: Må vi få en historie? [s197]] Lille Svends første fisk. Side 197-[200] (1958, novelle(r)) 👓

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Geijerstam, Gustaf af: Svigerfa'r
Lystspil i 4 Akter efter Gustaf af Geijerstam, ved Erik Skram
oversat af Erik Skram (1847-1923)
(premiere 22-05-1888 på Folketeatret)
Geijerstam, Gustaf af: Aldrig i Livet!
Lystspil-Farce i 3 Akter af Gustaf af Geijerstam. Oversat af Erik Skram
oversat af Erik Skram (1847-1923)
(premiere 29-09-1890 på Dagmarteatret)
Geijerstam, Gustaf af: Amor og Psyke
Lystspil i 2 Akter af Gustaf af Geijerstam. Frit oversat af Erik Skram
oversat af Erik Skram (1847-1923)
(premiere 26-09-1891 på Dagmarteatret)
Geijerstam, Gustaf af: Tre om Een
Lystspil i 4 Akter efter Gustaf af Geijerstam, ved Erik Skram
oversat af Erik Skram (1847-1923)
(premiere 29-01-1893 på Dagmarteatret)
Geijerstam, Gustaf af: Store Klavs og lille Klavs
folkelig Eventyrkomedie i 6 Tableauer (7 Afdelinger) med Sange og Folkedans. Frit bearbejdet efter Gustaf af Geijerstams »Stor-Klas och Lill-Klas« af Karl Larsen
[På Odense Teater under titlen:] Lille Claus og Store Claus. Et grueligt spil om vejen til magten, bearbejdelse Lars Edström. Oversættelse: Asger Munch-Møller
oversat af Karl Larsen (1860-1931)
oversat af Lars Edström (f. 1935, sprog: svensk)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 26-12-1900 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden