Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Hjemmets Noveller, tidsskrift 1904-10 (indekseret indhold)

Maanedsblad, udgivet af John Martin. Redig. af J. Jürgensen og S. Jürgensen. ♦ John Martin, 1904-10. (kvartformat)
udgiver: John Martin (1879-1932)
redigeret af Jürgen Jürgensen (1872-1953)
redigeret af Sophus Jürgensen (1873-1958)
(1910-) redigeret af Edvard Schack Steenberg (1872-1954)
kollaps Noter
 note til titel Første årgang har: Udgivet af "Hjemmets Noveller"s Forlag, Vestervoldgade 12.
 note til titel Fra 6. Aarg. Nr. 9 med titlen: Martins Magasin. Hjemmets Noveller.
 note til titel 3. Aargang, Nr. 5 (November 1907), uddrag af note på side 181: "Hjemmets Noveller"s stadigt voksende Udbredelse har gjort det muligt for Forlaget, ved at dele det redaktionelle Arbejde mellem D'Herrer J. Jürgensen og Sophus Jürgensen, at sikre Bladet en uafbrudt fremadskridende Udvikling paa dets to specielle Omraader, Tekst og Illustrationer.
 note til titel 6. Aarg. Nr. 14 (15-7-1910), uddrag af kolofonen: Da Hjemmets Novellers Redaktør Hr. Jürgen Jürgensen har ønsket at fratræde. ledes Redaktionen ... fra og med dette Nummer af Hr. Schack Steenberg.
 note til titel 7. Aargang består af Nr. 1-4, derefter indgik bladet i Maaneds Magasinet.
 url Fuld visning af teksten (1. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (2. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (3. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (5. Aargang) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 

1904:01s1-11 Retfærdighedens Dyb (novelle), se: Retfærdighedens Dyb (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 1-11, Illustreret af Th. Iversen
1904:01s12-16 Den lille Generalinde (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 12-[16], under titlen: Den lille Generalinde. Fortælling af Carl Muusmann. Illustreret af Axel Thies
1904:01s17-20 En Palmekrans (novelle) (Michaëlis, Karin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 17-20. [Med Tegning af Djalmar Christoffersen]
1904:01s20 Manden med den sjette Sans (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1. (November 1904), side 20
1904:01s21-23 Paa Prøve (novelle) (engelsk, Blackwood, Algernon)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 21-23
1904:01s24-28 Spejlet (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 24-28
1904:01s29-30 Sorg (novelle) (Klee, Tage)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1 (November 1904), side 31-36, [Med Tegning af Djalmar Christoffersen]
1904:01s31-36 Den sorte Pave (novelle) (engelsk, A. V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1. (November 1904), side 24-28, [Illustrationerne fra den engelske udgave]
1904:01s37-40 Bedrageren (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1. (November 1904), side 37-40, [Illustreret]
1904:01s42-43 Nu skal De høre (novelle) (Alround, Jack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 1. (November 1904), side 42-43, efter teksten: Jack Alround
1904:01s45-51 Spøgelset som bed (novelle) (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 45-51
1904:01s51-53 En Juleaften (novelle) (Søderberg, Edvard)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 51-53
1904:01s54-57 For hans Skyld (novelle) (engelsk, Mack, Alice)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 54-57
1904:01s59-70 Den indiske Bibel (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 59-70
1904:01s71-74 Krigens Skygge (novelle) (engelsk, Bridge-Worth, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 71-74
1904:01s75-76 Humoreske (novelle) (Thiess, Axel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 75-76
1904:01s77-80 Hunden Peter og Ludvig Kristiansen fra Ærø (novelle) (Böckmann, Marie)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 77-80
1904:01s81-84 Duellen (novelle) (engelsk, Watson, E.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2. (December 1904), side 81-84, [Illustrationer fra den engelske udgave af R.L. Frey]
1904:01s84-87 Det blaa Kostume (novelle), se: Det blaa Kostume (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 84-87, under titlen: Det blaa Kostume af Carl Muusmann. Illustreret af Axel Thiess
1904:01s87-88 En Forretningssag (novelle) (engelsk, Vogel, Harry B.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 2 (December 1904), side 87-88
1905:01s89-98 En god Nyhed (novelle), se: En god Nyhed (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 89-98, under titlen: En god Nyhed. Detektiv Novelle I. Af Palle Rosenkrantz. Ill. af Vald. Andersen
1905:01s99-102 Et heldigt Træf (novelle) (engelsk, Webster, Gertie S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 99-102
1905:01s102-12 Dobbeltgængeren (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 102-12
1905:01s113-17 De dumme Penge (novelle) (engelsk, Whishaw, Fred.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 113-17
1905:01s118-20 Indbrud (novelle) (Klee, Tage)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 118-20
1905:01s120-23 Afskedsgildet (novelle) (engelsk, Oliver, Owen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 120-23
1905:01s124-30 Den Døde i Blokhuset (novelle), se: Den Døde i Blokhuset (Kieler, Laura)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 124-30, under titlen: Den Døde i Blokhuset. Fortællling af Laura Kieler. Illustreret af Djalmar Christofersen
1905:01s131-32 Det Overnaturlige (novelle) (engelsk, Argyll, Hertugen af)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 131-32, Første Serie, [Illustreret] og Nr. 4. (Februar 1905), side 173-76, Anden Serie [Illustreret]
1905:01s133-40 Tyveriet (novelle) (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 133-40
1905:01s141-44 Skrivemaskinen (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 141-44
1905:01s145-48 No. 3225 (novelle) (Christofersen, Djalmar, f 1867)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 145-48
1905:01s149-54 En rask Gut (novelle) (Rasmussen, P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 149-54
1905:01s155-60 Hjærternes Hemmelighed (novelle) (engelsk, Deakin, D.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 155-60
1905:01s160-63 Ridder Thomsen (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 160-63
1905:01s164-67 Hos Sandsigersken (novelle) (engelsk, Grange, D.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 164-67, [Illustreret]
1905:01s168-73 Beviset mod Grev D'Allert (novelle) (ukendt, Barry, Armand)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 4 (Februar 1905), side 168-73
1905:01s173-76 Det Overnaturlige (novelle) (engelsk, Argyll, Hertugen af)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 3 (Januar 1905), side 131-32, Første Serie, [Illustreret] og Nr. 4. (Februar 1905), side 173-76, Anden Serie [Illustreret]
1905:01s177-87 Mekaniken (novelle), se: Mekaniken (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 177-87, under titlen: Mekaniken. Ejgil Holsts Oplevelser II. Detektiv Novelle af Palle Rosenkrantz. Ill. af Th. Iversen
1905:01s187-91 De konservative Bæster (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 187-91
1905:01s192-94 Æventyr ved Bosporus (novelle) (Søderberg, Edvard)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 192-94
1905:01s195-205 Spilleren (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 195-205
1905:01s206-9 Hvordan Christiansen blev Svigerfader (novelle), se: Hvordan Christiansen blev Svigerfader (anonym)
 Trykt i periodicum Del af fraklipningsføljeton i Vestsjællands Social-Demokrat, fra 24-8-1907 til 29-8-1907
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 206-09, Med Tegninger af Axel Thiess
 Trykt i periodicum Trykt i Demokraten 23-6-1907
1905:01s210-14 Mesterrytteren (novelle) (Duvantier, Alfred M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 210-14
1905:01s214-19 Gift mod Gift (novelle) (Dixon, Dr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 214-19
 Trykt i periodicum Trykt i Kolding Folkeblad 30-3-1915 og 3-4-1915
1905:01s220 Min første Millionær (novelle) (Jack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 5 (Marts 1905), side 220, efter teksten: Jack
1905:01s221-28 Vagabonder (novelle), se: Vagabonds Dage (norsk, Hamsun, Knut)
 Trykt i periodicum Kapitel 1-4 trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 221-28, under titlen: Vababonder. Fortælling af Knut Hamsun. Tegninger af Louis Moe
1905:01s229-32 Charlotte og Liljenkvist (novelle) (Böckmann, Marie)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 229-32
1905:01s233-41 v. Schindel & Co (novelle), se: En Privatdetektiv (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 233-41, under titlen: v. Schindel & Co. En Kriminalnovelle af Palle Rosenkrantz. Ill. af Th. Iversen
1905:01s241-42 Frederiks Tossestreger (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 241-42
1905:01s243-45 I sidste Minut (novelle) (Freemann, B.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 243-45
1905:01s246-50 Et Skud der traf (novelle) (ukendt, Barry, Armand)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 246-50
1905:01s251-57 Et godt Honorar (novelle) (Arnesen, Roll)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 251-57
 Trykt i periodicum Trykt i Aalborg Amtstidende 10-8-1905 og 11-8-1905, under titlen: Et godt Honorar. Fortælling af Rolf Arnesen. Ill. af Sofus Jürgensen
 Trykt i periodicum Trykt i Aarhus Stiftstidende 20-9-1908
1905:01s257-61 Knocked-out (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 257-61, [Illustreret af Sophus Jürgensen]
1905:01s262-64 Adopteret (novelle) (Holmer, Gotfred)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 6 (April 1905), side 262-64
1905:01s265-66 Barnet og Sommerfuglen (novelle) (norsk, Paulsen, John)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 265-66
1905:01s267-74 Hvad Villaen gemte (novelle) (Randal, Th.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 267-74
1905:01s274-75 Skyggen (novelle) (Behrens, Maria)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 274-75
1905:01s276-83 Paa Kant med Tilværelsen (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 276-83
1905:01s284-91 Æseldriverne fra Rocca di Papa (novelle) (Magnussen, Fritz)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 284-91
1905:01s291-92 Manden, der ikke kunde le (novelle), se: Manden, der ikke kunde le (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 291-92
1905:01s293-300 Rivalinder (novelle) (Arnesen, Roll)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 293-300
 Trykt i periodicum Føljeton i Middelfart Avis fra 11-7-1907 til 16-7-1907, under titlen: Rivalinder. Af Rolf Arnesen
 Trykt i periodicum Føljeton i Aftenbladet fra 11-8-1907 til 13-8-1907, med undertitlen: Juveltyveriet paa Sanatoriet. Af Rolf Arnesen
 Trykt i periodicum Føljeton i Holbæk Amts Venstreblad fra 5-12-1907 til 8-12-1907, med undertitlen: Juveltyveriet paa Sanatoriet. Af Rolf Arnesen
1905:01s301-3 I Brændingen (novelle) (italiensk, Benvenuti, G. de)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 301-03
1905:01s304-8 Moderen (novelle) (tysk, Viebig, Clara)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 7 (Maj 1905), side 304-08
1905:01s309-16 Tjunideyon (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 309-16
 Trykt i periodicum Føljeton i Middelfart Venstreblad fra 8-3-1907 til 13-3-1907
 Trykt i periodicum Trykt i Aarhuus Stiftstidende, Søndags-Nummer, 20-9-1908, Illustreret af Th. Iversen
1905:01s317-22 Æblet (novelle) (Dixon, Dr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 317-22
 Trykt i periodicum Føljeton i Fyns Venstreblad fra 4-3-1907 til 7-3-1907
1905:01s323-30 En Øglerede (novelle), se: En Øglerede (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 323-30, Tegninger af Sverrer Knudsen [også med portrætfoto af Sverre Knudsen og Thomas P. Krag]
1905:01s330-36 Genfærdet i Østre Glacis (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 330-36
 Trykt i periodicum Føljeton i Holbæk Amts Venstreblad fra 19-2-1907 til 22-2-1907
1905:01s337-43 Kommandørens Tvillinger (novelle) (engelsk, Barr, James)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 337-43
1905:01s344-50 Athenienser (novelle) (Bergstrøm, Vilh.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 344-50
1905:01s350-51 Efter Skoleballet (novelle) (Holm, Anders W.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 350-51, [også med foto af forfatteren]
1905:01s352 Naturens Vidundere (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 8 (Juni 1905), side 352
1905:01s353-60 Jerndøren (novelle), se: Jerndøren (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 353-[60], under titlen: Jerndøren. En underlig Historie af Palle Rosenkrantz. Ill. af Th. Iversen [også med fotos af Palle Rosenkrantz og Th. Iversen]
1905:01s361-64 Gitte (novelle) (Böckmann, Marie)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 361-64
1905:01s365-71 Sjæl (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 365-71
1905:01s371-73 En Prøve (novelle) (Behrens, Maria)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 371-73
1905:01s374-76 Gamle Kufferten (novelle), se: Gamle Kufferten (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 374-76, under titlen: Gamle Kufferten. Af Thomas P. Krag
1905:01s376-79 Skorstensbyggeren (novelle) (engelsk, Keating, Joseph)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 376-79
1905:01s380-87 En Lektion (novelle) (Randal, Th.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 380-87
1905:01s388-93 En Flaske Madeira (novelle) (engelsk, Lewis, Angelo)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 388-93
1905:01s394-96 En Solformørkelse (novelle), se: En Solformørkelse (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 9 (Juli 1905), side 394-97, under titlen: En Solformørkelse. Humoreske af Orla Bock
1905:01s397-402 "Prisen -" (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 397-402, [også med portrætfoto af forfatteren]
1905:01s403-8 Dødsattesten (novelle), se: Dødsattesten (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 403-08, under titlen: Dødsattesten. Af Carl Muusmann. Tegninger af Th. Iversen. [Også med portrætfoto af forfatteren]
1905:01s408-13 En smart Mand (novelle) (ukendt, Barry, Armand)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 408-13
1905:01s414-18 En Asket (novelle), se: En Asket (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 414-18, under titlen: En Asket. Af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe
1905:01s418-24 Af den anden Verden (novelle) (engelsk, Peerson, I.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 418-24
1905:01s425-28 Kongens Hemmelighed (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 425-28
1905:01s429-32 Synsk (novelle) (Duvantier, Alfred M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 429-32
1905:01s433-36 Han og Hun (novelle) (fransk, Dreyfus, A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 433-36
1905:01s436-40 Araberen (novelle) (Heimann, A. Henry)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 436-40
1905:01s441-48 En Nat (novelle), se: En Nat (Michaëlis, Karin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 441-48, [også portrætfoto af forfatteren]
1905:01s449-52 En Begravelse (novelle), se: En Begravelse (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 449-52, under titlen: En Begravelse. Humoreske af Orla Bock. Ill. af Alfred Schmidt
1905:01s453-56 Danske Skuespillere i Norge (novelle), se: Omstrejfere (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 453-56, under titlen: Danske Skuespillere i Norge. Af Thomas P. Krag. Med Tegning af E. Krause
1905:01s457-62 Naar den sidste Skygge svindere (novelle) (engelsk, Drummond, Hamilton)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 457-62
1905:01s463-67 Hvilke Mennesker - (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 463-67
1905:01s468-71 For sidste Gang (novelle) (Behrens, Maria)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 468-71
1905:01s471-72 Pigerne fra det gamle Land (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 471-72
1905:01s473-77 Den dødbringende Strofe (novelle) (ukendt, Pollock & Gann)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 473-77
1905:01s478-82 Konfutses Forbandelse (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 478-82
1905:01s482-84 Dykkeren fortæller (novelle) (engelsk, anonym [Stockton, Frank R.])
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 11 (September 1905), side 482-84
1905:02s1-12 Dybets Orm (novelle) (Kohl, Åge von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 1-12, [også med portrætfoto af forfatteren]
1905:02s13 Lille Hanne (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 13, [Tegning af Th. Iversen]
1905:02s14-17 Hyænen (novelle) (Lundgård, Chr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 14-17, [også med portrætfoto af forfatteren]
1905:02s18-28 Jernbanerøveren (novelle), se: Jernbanerøveren (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 18-28, under titlen: Jernbanerøveren fra Pistorja. Af Palle Rosenkrantz. Tegningere af Th. Iversen
1905:02s29-35 Et kritisk Øjeblik (novelle) (Randal, Th.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 29-35-17, [også med portrætfoto af Fru Th. Randal og V. Jastrau]
1905:02s36-40 Frøken Hofintendanten (novelle) (Hagensen, A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 36-40
1905:02s41-44 Seks berømte Rejsende (novelle) (Lund, Chr.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1905), side 41-44
1905:02s45-52 Pigen fra Søerne (novelle), se: Potowatomis Datter (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 45-52. Under titlen: Pigen fra Søerne. En Jægerhistorie af Johannes V. Jensen. Tegninger af Louis Moe. [Også med fotoportræt af forfatteren og tegneren]
1905:02s52-56 Turlendanas Hjemkomst (novelle) (italiensk, d'Annunzio, Gabriele)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 52-56
1905:02s57-63 Livets Kilde (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 57-63
1905:02s64-67 Kujonen (novelle) (Mogensen, F. C. P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 64-67
1905:02s68-72 Vladimir (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 68-72, [også med fotoportræt af forfatteren]
1905:02s73-78 Spanske Briganter (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 73-78, [også med fotoportræt af forfatteren]
 Trykt i periodicum Trykt i Aarhuus Stiftstidende 4-3-1923, [Illustreret]
1905:02s79-82 Da Peter Blæsebælg fik Gagepaalæg (novelle) (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 79-82, [også med fotoportræt af forfatteren]
1905:02s82-85 Portrættet (novelle) (tysk, anonym [Knoll, Eduard])
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 82-85
1905:02s86-88 En gammel Vise (novelle) (Storm, Agda)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 2 (November 1905), side 86-88
1905:02s89-94 Da Syrenerne blomstrede (novelle) (Blicher-Clausen, Jenny)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 89-94, [også med foto af forfatteren]
1905:02s94-97 Slagen (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 94-97
1905:02s98-102 Krestens Handler (novelle), se: Prangeren (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 98-102, under titlen: Krestens Handler. En Himmerlandshistorie af Johannes V. Jensen. Tegninger af Rs. Christiansen
1905:02s103-12 Bogorme (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 103-12
1905:02s112-20 Opiumspiben (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 112-20
1905:02s121-25 Træskeen (novelle), se: Træskeen (norsk, Krag, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 121-25, under titlen: Træskeen. En Julehistorie af Thomas P. Krag. Illustreret af V. Jastrau
1905:02s125-31 Væddemaalet (novelle) (Lerche, Harald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 126-31
1905:02s131-32 Frokosten (novelle) (Møller, Harald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 131-32
1906:02s133-41 Skjulte Kræfter (novelle), se: Skjulte Kræfter (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 133-41, under titlen: Skjulte Kræfter. Detektiv-Novelle af Palle Rosenkrants. Tegninger af Nörretranders. [Før titlen: Holst's Oplevelser. III]
 Trykt i periodicum Trykt i Randers Dagblads Søndagstillæg, 12. Aarg., Nr. 42 (19-10-1919)
1906:02s142-44 Et Mirakel (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 142-44, [Frise af Th. Iversen]
1906:02s145-56 Professor Nitobe's Vaabendaad (novelle) (Kohl, Åge von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 145-56
1906:02s157-62 Sagn og Syner (novelle), se: Sagn og Syner (norsk, Krag, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 157-62, under titlen: Sagn og Syner. Af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe
1906:02s162-63 Bedre sent end aldrig (novelle) (Thiess, Axel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 162-63
1906:02s164-71 En Retssag (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 164-71
1906:02s172-76 Klovnen (novelle) (Brodersen, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 172-76
1906:02s176-80 Mellem Jul og Nytaar i Skovgaard (novelle) (Sloth, Ferdinand)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 4 (Januar 1906), side 176-80, [Med tegning af Djalmar Christofersen]
1906:02s181-88 Han var fra Missouri ... (novelle), se: Bondefangeren (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 181-88, under titlen: Han var fra Missouri ... New Yorker Fortælling af Johannes V. Jensen. Tegninger af Rs. Christiansen
1906:02s189-90 Naar døden venter (novelle) (Wagner, Alb.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 189-90
1906:02s191-99 Strenge Tider (novelle) (Petersen, Thorvald, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 191-99
1906:02s200-1 Den musikalske Kakkelovn (novelle) (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 200-01, [Med tegning af V. Jastrau]
1906:02s202-9 Leilah (novelle) (Walleen, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 202-09
1906:02s209-10 Soldatens glade Liv (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 209-10
1906:02s211-16 Rundjærnet (novelle) (Rygaard,Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 211-16
1906:02s217-28 Djævleøen (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 5 (Februar 1906), side 217-28
1906:02s229-31 Brudefølget drager forbi (novelle) (Blicher-Clausen, Jenny)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 229-31
1906:02s232-37 Afdansning (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 232-37
1906:02s237-42 Imelda Lambertazzi (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 237-42
1906:02s243-48 Generalens Testamente (dramatik) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 243-48
1906:02s249-53 Egens Hemmelighed (novelle) (Bille, O.H.C.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 249-53, [med tegning af Djalmar Christofersen]
1906:02s254-57 Edderkoppen (novelle), se: Edderkoppen (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 254-57, under titlen: Edderkoppen. En ubetalelig Historie af Johannes V. Jensen. Tegninger af Louis Moe
1906:02s258-60 Ærmerne (novelle) (Böckmann, Marie)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 258-60, [med tegning af Th. Iversen]
1906:02s261-65 Luftskibet (novelle) (Steenberg, Edvard Schack)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 261-65
1906:02s266-69 Konkurrencen (novelle) (Betzonich, Signe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 266-69
1906:02s270-76 Hvorfor jeg blev Advokat (novelle) (græsk, Bikélas, Demitrios)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 6 (Marts 1906), side 270-76, [med illustrationer af Viggo Jastrau]
1906:02s277-83 Spaakvinden i Malaga (novelle), se: Spaakvinden i Malaga (Birch, August)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 277-83, under titlen: Spaakvinden i Malaga. Fortælling af August Birch. Tegninger af Rs. Christiansen
1906:02s284-92 Russiske Jagterinddring fra Godset Besowo (novelle) (Madelung, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 284-92, [også med fotoportræt af forfatteren]
1906:02s292-300 En romantisk Historie (novelle), se: En romantisk Historie (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 292-300, under titlen: En romantisk Historie. Holst's Oplevelser IV ved Palle Rosenkrantz. Tegninger af Th. Iversen
1906:02s301-4 Toto (novelle) (italiensk, d'Annunzio, Gabriele)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 301-04
1906:02s304-8 Skuden (novelle) (Henrichsen, F. K.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 304-08
1906:02s309-14 Mørke-Folket (novelle) (Rygaard-Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 309-14
1906:02s314-15 Han var Agent (novelle) (Groth, Johannes)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 314-15, [med illustration]
1906:02s316-17 Min Blinde (novelle), se: Min Blinde (Kohl, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 316-17, under titlen: Min Blinde. Af Carl Kohl. [Illustreret af Th. Iversen]
1906:02s318-24 Gamle Starch (novelle) (Kjær, Kristjan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 7 (April 1906), side 318-24
1906:02s325-33 "Mandstugt" (novelle) (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 325-33
1906:02s333-36 Kvindelist (novelle) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 333-36
1906:02s337-42 Da Skomageren kom i Pinestedet (novelle) (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 337-42
1906:02s343-48 Store Slem (novelle) (russisk, Andreeff, Leonid)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 343-48, [med illustration af Th. Iversen]
1906:02s349-50 Foraar (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 349-50, [indholdsfortegnelsen har: Tegning af Alf. Schmidt], efter teksten: Carl Ewald
1906:02s350-53 Fra Dykkernes Liv (novelle) (Oderwald,Lander, Heinrich)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 350-53
1906:02s354-56 Væddeløbet (novelle) (Møller, Harald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 354-56
1906:02s357-62 De stjaalne Æbler (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 357-62
1906:02s363-72 Den gamle Løjtnant (novelle) (Mogensen, Niels, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 8 (Maj 1906), side 363-72
1906:02s373-83 Han vilde tilsjøs (novelle), se: Han vilde tilsjøs (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 373-83, under titlen: Han vilde tilsjøs. En gammel og altid ny Historie. Af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe
1906:02s383-86 Min Ven fra Kina (novelle), se: Min Ven fra Kina (Kohl, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 383-86, under titlen: Min Ven fra Kina. Af Carl Kohl. Tegninger af Axel Nygaard. [Med fotoportræt af forfatteren]
1906:02s387-92 Menneskeøglen (novelle), se: Kondignogen (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Artiklen: Sommer i Norge. Drømmen, kan læses som et forarbejde, trykt: København 10-7-1901, side 1. [Optrykt i Perspektiv side 28]
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 387-92, under titlen: Menneskeøglen. Af Johannes V. Jensen. Ill. af Nørretranders
 Trykt i periodicum Trykt i: Perspektiv, 1. Årgang, Nr. 1 (September 1953), side 22-27, under titlen: Menneskeøglen. [Indledning af Alf Henriques]
1906:02s393-99 Idyl! (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 393-99
1906:02s399-410 Den blinde Geronimo og hans Broder (novelle), se: Den blinde Geronimo og hans Broder (tysk, Schnitzler, Arthur)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 399-410, under titlen: Den blinde Geronimo og hans Broder. Af Arthur Schnitzler. Aut. Overs. ved Paul Sarauw. Tegninger af Rs. Christiansen
1906:02s411-13 Den Gang, der var Hajer i Sundet ... (novelle) (Rygaard-Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 411-13
1906:02s413-20 Slumrende Kærlighed (novelle) (engelsk, Wylie, Ida)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 9 (Juni 1906), side 413-20
1906:02s421-29 Ganske fornuftigt gjort (novelle), se: Ganske fornuftigt gjort (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 421-29, under titlen: Ganske fornuftig gjort! Ved Palle rosenkrantz. Tegninger af Rs. Christiansen. [Før titlen:] Løitnant Holsts Oplevelser V
1906:02s429-33 Hvordan Candia endte (novelle) (italiensk, d'Annunzio, Gabriele)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 429-33
1906:02s434-39 En gammel skude (novelle), se: En gammel skude (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 434-39, under titlen: En gammel Skude. Fortællling af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe
1906:02s440-47 Nemesis (novelle) (Mogensen, Niels, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 440-47
1906:02s448-52 Nikolaew (novelle) (Madelung, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 448-52
1906:02s452-57 Dovrefjeld (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 452-57
1906:02s458-64 Den gule Blomst (novelle) (Pedersen, Margrethe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 10 (Juli 1906), side 458-64
1906:02s465-68 Historien om kraaken til Goder Jost (novelle), se: Historien om kraaken til Goder Jost (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 465-68, under titlen: Historien om Kraaken til Goder Jost. Af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe. [Med tilføjet indlednings- og slutningstekst]
1906:02s469-72 Den blaa Dyne, - (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 469-72
1906:02s473-76 Maskeraden (novelle) (russisk, Tschechow, Anton)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 473-76
1906:02s477-82 Levende Billeder (novelle) (Harboe, Rolf)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 477-82
1906:02s483-85 Bodils Bryllupstaarer (novelle), se: Bo'l (Jensen, Johannes V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 483-85, under titlen: Bodils Bryllupstaarer. Af Johannes V. Jensen. [indholdsfortegnelsen har: Tegninger af Nørretranders]
1906:02s486-89 Skarpretteren (novelle) (Ewald, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 486-89, [vignet af Djalmar Christofersen]
1906:02s490-93 Et Pletskud (novelle) (Mølgaard, Povl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 490-93
1906:02s494-99 Da Tricouleur løb (novelle) (engelsk, Alexander, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 494-99
1906:02s500-8 Kejseren i Fængsel (novelle) (engelsk, A. V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 11 (August 1906), side 500-08, [Illustreret]
1906:02s509-11 Minder (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 509-11
1906:02s511-17 Min første Rejse over Østersøen (novelle) (Madelung, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 511-17
1906:02s517-19 Cycleslaget (novelle) (fransk, Margueritte, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 517-19, [med vignet af Th. Iversen]
1906:02s520-22 Stækkede Vinger (novelle) (Falkenfleth, Hågen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 520-22
1906:02s523-32 Attentatet paa Sultanen (novelle) (engelsk, A. V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 523-32
1906:02s532-39 Betalt? (novelle) (Walleen, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 532-39
1906:02s540-44 Bitte-Jan (novelle), se: Bitte-Jan (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 540-44, under titlen: Bitte-Jan. Af Thomas P. Krag. Ill. af Louis Moe
1906:02s544-49 Den store Arv (novelle) (Mogensen, Niels, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 544-49
1906:02s549-52 En Tyvehistorie (novelle) (italiensk, Ravaglia, Emilio)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 549-52
1906:03s1-2 Jessica og Pan (digt) (Drachmann, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1906), side 1-2, [Med portrætfoto af forfatteren]
1906:03s3-6 "Kunsthandleren" (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang (1906-07), Nr. 1, Oktober 1906, side 3-6
1906:03s7-14 Den unge Konge (novelle) (engelsk, Wilde, Oscar)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang (1906-07), Nr. 1, Oktober 1906, side 7-14
1906:03s15-17 Paa Andejagt (novelle) (Eilersgård, Svend)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang (1906-07), Nr. 1, Oktober 1906, side 15-17
1906:03s18-26 Et Brev fra den anden Verden (novelle), se: Et Brev fra den anden Verden (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1906), side 18-26, under titlen: Et Brev fra den anden Verden. Holst's Oplevelser VI. Ved Palle Rosenkrantz, Tegninger af Rs. Christiansen
1906:03s27-34 Til Fods gennem det gamle Ingermanland (novelle), se: Langs Landevejen (Madelung, Aage)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1906), side 27-34, under titlen: Til Fods gennem det gamle Ingermanland. Af Aage Madelung. Tegninger af Louis Moe
1906:03s34-36 Vester ude - (novelle) (Erichsen, Erich)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1906), side 34-36
1906:03s36-44 Diamanterne (novelle) (engelsk, Byrnes, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1906), side 36-44
1906:03s45-47 Slavinden (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 45-47
1906:03s48-54 En besynderlig Historie (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 48-54
1906:03s55-60 Hvorledes vi stjal Guldsporen fra "Det historiske Musæum" i Kristiania (novelle) (E.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 55-60
1906:03s60-64 Børn af samme Hus (novelle) (Wagner, Albert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 60-64, [Med portrætfoto af forfatteren]
1906:03s65-73 Det mystiske Baand (novelle) (engelsk, Adams, Arthur H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 65-73
1906:03s73-75 En Træring (novelle), se: En Træring (Beiter, Andreas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 73-75, under titlen: En Træring. Skitse af Andreas Beiter
1906:03s75-79 Musefælden (novelle) (Ewald, Theodor)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 75-79
1906:03s80-84 En Hilsen fra Hades (novelle) (Lotinga, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 80-84
1906:03s85-88 Filateline (novelle) (Levin, William)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 85-88
1906:03s89-100 Baalet (novelle) (Kohl, Åge von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 89-100
1906:03s101-4 Vor Berømmelse (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 101-04
1906:03s105-15 Den sorte Rose (novelle) (Søderberg, Edvard)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 105-15, [Med portrætfoto af forfatteren)
1906:03s116-20 Gamle Johns Ven (novelle) (Blicher-Clausen, Jenny)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 116-20, [illustration signeret: Louis Moe], efter teksten: J. Blicher-Clausen
1906:03s120-27 "Hun klarede sig -!" (novelle), se: "Hun klarede sig -!" (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 120-27, under titlen: "Hun klarede sig -!" Kriminalnovelle af Palle Rosenkrantz. Regninger af Rs. Christiansen
1906:03s128-32 Havfolket og Korrtangfiskerne (novelle), se: Fra Korrgangen (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Uddrag (ny indledning) trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 128-32, under titlen: Havfolket og Korrtangfiskerne. Historie fra det vestlige Norge. Af Thomas P. Krag. Tegninger af Louis Moe
1906:03s132-36 Tanketelegrafen (novelle) (engelsk, Russell, Fox)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 132-36
1907:03s137-39 Norske Kvinder (novelle) (norsk, Hamsun, Knut)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 137-39, [med portrætfoto]
1907:03s139-45 Sicilianske Lemoner (novelle) (italiensk, Pirandello, Luigi)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang (1906-07), Nr. 4, Januar 1907, side 139-45
1907:03s146 Andagt (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 146, [med portrætfoto af forfatteren]
1907:03s147-52 Cerutten (novelle) (Hagensen, A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 147-52
1907:03s153-54 Mellem skjærene (novelle), se: Mellem skjærene (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 153-54, under titlen: Mellem Skjærene. Af Thomas P. Krag. Frise af Louis Moe
1907:03s155-58 Snesynet (novelle) (Linde, Bertold de)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 155-58
1907:03s159-65 Den gamle Eksellence (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 159-65
1907:03s166-71 Jeg er Kejseren (novelle) (engelsk, Ingram, Eleanor M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 166-71
1907:03s171-73 Et uhyggeligt Øjeblik (novelle) (fransk, Margueritte, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 171-73
1907:03s174-80 Ton Yhw (novelle) (Holten, Hans)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 4 (Januar 1907), side 174-80
1907:03s181-85 Arvingen til store Vannarp (novelle) (Malling, Mathilda)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 181-85, [Illustreret]
1907:03s186-91 For en Omelet ... (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 186-91
1907:03s191-94 Tolderens Selvmord (novelle), se: Tolderens Selvmord (Kohl, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 191-94, under titlen: Tolderens Selvmord. Af Carl Kohl. Tegninger af Louis Moe
1907:03s195-200 3 Breve til Congo (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 195-200, brevene er signeret: Din hengivne Kaptejn J., [Illustreret]
1907:03s201-9 Løven og Musen (novelle), se: Løven og Musen (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 201-09, under titlen: Løven og Musen. En gammel Fabel, fortalt paany som Kriminalnovelle af Palle Rosenkrantz. Illustreret af Rs. Christiansen
1907:03s209-13 Sønnen som kom Hjem (novelle) (Lotinga, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 209-13
1907:03s213-15 Kærlighed gør blind (novelle) (fransk, Rosny, J. H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 213-15
1907:03s216-22 Doktor Lucius (novelle) (Rygaard-Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 216-22
1907:03s222-24 Askepot (dramatik) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 5 (Februar 1907), side 222-24
1907:03s226-29 Enkestand (novelle) (Taars, Knud)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 226-29
1907:03s230-31 En Forretningsmand (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 230-31
1907:03s231-37 En Helts Kaarde (novelle) (Tandrup, Harald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 231-37
1907:03s238-42 Historien om Prinsesse Gorgona (novelle) (engelsk, Young, George)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 238-42
1907:03s243-44 Louises Fugl (novelle), se: Louises Fugl (norsk, Krag, Thomas P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 243-44, under titlen: Louises Fugl. En Liden sentimental Historie. Af Thomas Krag. Frise af Louis Moe
1907:03s254-60 Ole Stampes sidste Fridag (novelle) (Mogensen, Niels, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 254-60
1907:03s260-64 Pater Zuanne (novelle) (italiensk, Deledda, Grazia)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 260-64, [med portrætfoto af forfatteren]
1907:03s264-68 Dronningens Kavalerer (novelle) (svensk, Mihi, Mari)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 264-68
1907:03s270-74 Guldet (novelle) (Ehrencron-Kidde, Astrid)
 Trykt i periodicum Trykt i: Hjemmets Noveller, 3. Aarg., 1907, Nr. 7 (April 1907), side 270-74
1907:03s274-77 Fryser du dernede? (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 274-77, [med karikaturtegning af forfatteren]
1907:03s278-81 Modellen (novelle) (svensk, Wahlenberg, Anna)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 278-81, [med portrætfoto af forfatteren]
1907:03s282-90 Vagn Helgesen (novelle) (Walleen, Alphonse)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 282-90
1907:03s291-99 Den dødes Stemme (novelle) (engelsk, Bodkin, M. Mc. Donnell)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 291-99
1907:03s299-307 Da O'Brien kørte fast (novelle) (Rygaard-Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 299-207
1907:03s307-10 Dødssejleren (dramatik) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 307-10
1907:03s311-12 Små Skyer (dramatik) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 7 (April 1907), side 311-12
1907:03s314-16 Tak for behageligt Selskab! (novelle), se: Nirvana (Wied, Gustav)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 8 (Maj 1907), side 314-16, under titlen: "Tak for behageligt Selskab!". Af Gustav Wied. Illustreret af Sophus Jürgensen [også med karikaturtegning af forfatteren]
1907:03s317-25 Hvad der hændte i Gravkammeret (novelle) (Eriksholm, Anders J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 317-25
1907:03s325-26 Opdragelse (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 325-26
1907:03s327-34 Sangalimene fra Upoto (novelle), se: Sangalimene fra Upoto (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 327-34, under titlen: Sangalimene fra Upoto. Fortalt paa Grundlag af en virkelig Begivenhed. Af Kajptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen
1907:03s334-48 "Red - - -" (novelle) (Mogensen, Niels, f 1871)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 334-48
1907:03s349-55 Møllestensfjældet (novelle) (svensk, Hülphers, E. Walter)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 349-55
1907:03s355-56 Smaa Skyer (dramatik) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 355-56
1907:03s358-63 Fangen (novelle) (norsk, Krag, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 358-63
1907:03s364-74 Solgudens Skat (novelle), se: Solgudens Skat (Birch, August)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 364-74, under titlen: Solgudens Skat. Fantastisk Fortælling af August Birch. Ill. af Rs. Christiansen
1907:03s375-81 Slaget paa Monte Olimpino (novelle) (svensk, Danielsson, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 375-81, [med portrættegning af forfatteren]
1907:03s381-89 Den blaa Hund (novelle) (Madelung, Åge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 381-89, [også tegning med Aage Madelung i Karikatur]
1907:03s389-94 Tavsheden (novelle) (russisk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 389-94
1907:03s395-96 "Den bære Kronen -" (novelle) (Langgård, Halfdan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 395-96
1907:03s397-98 Sorg (novelle) (Keller, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 397-98, [med foto af forfatteren]
1907:03s399-400 Smaa Skyer (dramatik) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 399-400, [Illustreret]
1907:03s402-9 Tre Sønner (novelle), se: Tre Sønner (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Forstudium tryk i København 24-4-1901
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 ( Juli 1907), side 402-09. Illustreret af Rs. Christiansen, [med portrættegning af forfatteren]
 Trykt i periodicum Trykt i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag, 5-6-1932, med undertitlen: En Berettelse fra Barndommens Kyst
1907:03s410-15 Soldaten John Langham (novelle) (svensk, Ossian-Nilsson, K. G.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 410-15, [med portrætfoto af forfatteren]
1907:03s416-22 En radikal Kur (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 416-22
1907:03s422-25 Den gamle fra Tordinano (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 422-25
1907:03s426-32 Princesse Eugénie (novelle), se: Princesse Eugénie (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 426-32, under titlen: "Princesse Eugenie". Fortalt paa Grundlag af en virkelig Tildragelse. Af Kaptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen
1907:03s432-33 Storstad (novelle) (Kidde, Harald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 432-33, [Illustreret, signatur: Th. Iversen]
1907:03s434-42 Woodland-Mysteriet (novelle) (engelsk, Bodkin, M. Mc. Donnell)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 434-42
1907:03s443-44 Hævnen (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 10 (Juli 1907), side 443-44, [Illustreret]
1907:03s446-52 Et Levnedsløb (novelle) (svensk, Geijerstam, Gustaf af)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 446-52
1907:03s452-59 Chatollet (novelle) (Augustinus, William)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 452-59
1907:03s460-64 Souvenir (novelle) (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 460-64
1907:03s464-70 Kongerne af Norderoog og Süderoog (novelle) (tysk, Liliencron, Detlev von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 464-70
1907:03s470-76 Jettatoren (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 470-76
1907:03s477-80 Gensyn (dramatik) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 477-80
1907:03s480-85 Moskitofluen (novelle) (Bølling, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 480-85
1907:03s485-86 Fandens Rentepenge (novelle) (Langgård, Halfdan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 485-86
1907:03s487-88 Den italienske Ampel (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 487-88
1907:03s490-94 Den sjaalne Buddha (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (September 1907), side 490-94
1907:03s495-501 "Barchan er død" - (novelle), se: "Barchan er død" - (Bang, Herman)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 12 (september 1907), side 495-501, Illustreret af V. Jastrau. [Før teksten:] Til Ossip Ssemjonovitsch Melnik
1907:03s501-9 Invasion (novelle) (svensk, Nordin, Vilhälm)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 501-09
1907:03s510-13 Vaudeville (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 510-13
1907:03s514-22 Misjo Mokali (novelle), se: Misjo Mokali (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 12 (september 1907), side 514-22, under titlen: Misjo Mokali. Af Kaptejn J. Illustreret af Sophus Jürgensen
1907:03s522-28 Mordet paa Golfpladsen (novelle) (engelsk, Bodkin, M. Mc. Donnell)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 522-28, [Illustreret]
1907:03s528-30 Aa, de Klokker, de Klokker ...! (novelle) (rumænsk, Vlahutsa, A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 528-30
1907:03s531-32 Eventyret (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 12 (september 1907), side 531-32, [Illustrerret]
1907:04s2-9 Vissent liv (novelle) (norsk, Krag, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 2-9
1907:04s9-16 Jomfru Marie (novelle) (tysk, Kahlenberg, Hans von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 9-16
1907:04s16-24 Flamlænderinden (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 16-24
1907:04s24-34 Fra Kystvagten 1801 (novelle) (Bauditz, Ove)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 24-34
1907:04s35-39 Tyveriet på Grosvenor Place (novelle) (engelsk, Martyn, W.H. G. Wyndham)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 35-39
1907:04s39-43 En Embarkering (novelle) (svensk, Bergdahl, Victor)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 39-43
1907:04s44 Verdens Undergang (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 1, Oktober 1907, side 44
1907:04s45-51 Jægerliv i Heden (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 45-51
1907:04s52-58 En Spøgelsehistorie (novelle) (tysk, Suttner, Bertha von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 52-58
1907:04s58-65 Storfyrstinde Anna Iwanownas Ambulance (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 58-65
1907:04s65-71 Feber (novelle), se: Feber (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 65-71. Under pseudonymet: Kaptajn J.
1907:04s72-74 Den Pukkelryggede (novelle) (svensk, Hülphers, E. Walter)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 72-74
1907:04s75-80 Fattig kærlighed (novelle) (Kronstrøm, J.J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 75-80
1907:04s80-82 Solgt (novelle) (russisk, Wolchowskoi, I.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 80-82
1907:04s83-87 Portrættet (novelle) (engelsk, Marsh, Mr. og Mrs. C. F.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 83-87
1907:04s88 Rivaler (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 2, November 1907, side 88
1907:04s90-99 Gamle Andersen (novelle), se: Gamle Andersen (Knudsen, Jakob)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 90-99. Illustreret af Rs. Christiansen
1907:04s99-107 En Hemmelighed (dramatik) (norsk, Krag, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 99-107
1907:04s108-13 Det vi har mistet (novelle) (Eriksholm, Anders J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 108-13
1907:04s113-14 Ogsaa en Juleaften (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 113-14
1907:04s115-21 Renæssancenovelle (novelle) (italiensk, Ravaglia, Emilio)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 115-21
1907:04s121-27 Fru Nelly (novelle) (svensk, Bergman, Bo)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 121-27
1907:04s127-30 Det Allerhelligste (novelle) (engelsk, Sewell, Chris)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 127-30
1907:04s131-32 Jul (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 131-32
1907;03s245-53 Lovens Arm (novelle) (engelsk, Lichfield, C. Randolph)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 6 (Marts 1907), side 245-53
1908:04s134-41 En Kærlighedshistorie fra Georg den II's Tid (novelle) (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 134-41
1908:04s142-48 Den stille Nat (novelle) (tysk, Hegeler, Vilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 142-48
1908:04s148-51 Novembernat (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 148-51
1908:04s151-55 Lille John Schmidt (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 151-55
1908:04s155-60 Kren Post (novelle) (Permin,Møller, Maria)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 155-60
1908:04s160-64 En Skytsengel (novelle) (spansk, Alarcon, Pedro Antonio de)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 160-64
1908:04s164-72 Jernhunger (novelle), se: Jernhunger (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 164-72. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af Sophus Jürgensen
1908:04s173-75 Barmhjertighed (novelle) (svensk, Wernberg, Hjalmar)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 173-75
1908:04s175-76 Automobilet (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.4, Januar 1908, side 175-76
1908:04s178-87 Arsène Lupin i Fængsel (novelle) (fransk, Leblanc, Maurice)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 178-87
1908:04s187-91 Den haarde Vinter (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 187-91
1908:04s192-98 Den vilde Jæger (novelle) (Bauditz, Gustav)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 192-98
1908:04s198-203 Janko (novelle) (polsk, Sienkiewicz, Henryk)
 Trykt i periodicum Føljeton i Politiken fra 31-5-1885 til 3-6-1885 i 3 afsnit
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse end i Politiken) i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 23 (10-3-1889), side 274-75, under titlen: Janko Spillemand. Af H. Sienkiewicz
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse end de to tidligere) i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 198-203, med titlen: Janko. Oversat af Ole Frank. Illustreret af Rs. Christiansen
1908:04s203-5 Dødssejleren (novelle) (norsk, Elster, Kristian)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 203-05
1908:04s206 Marquis'en (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 206
1908:04s207-11 Rejsekammerater (novelle) (svensk, Kuylenstierna-Wenster, Elisabeth)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 207-11
1908:04s212-18 O'Leary til Ballynabaragh (novelle) (engelsk, Pearson, Ellis)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 212-18
1908:04s219-20 Trolden (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 5, Februar 1908, side 219-20
1908:04s222-29 Trolddomsmidlet (novelle) (italiensk, d'Annunzio, Gabriele)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 222-29
1908:04s230-33 Regimentets Barn (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 230-33
1908:04s234-36 Elsdyret (novelle) (Ehrencron-Kidde, Astrid)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 234-36
1908:04s236-43 En Hestehandel (novelle) (Wulff, Jens)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 236-43
1908:04s243-49 Hvad Gud har adskilt - (novelle) (Ravn, V.W.O.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 243-49
1908:04s250-59 Den usynlige Haand (novelle) (engelsk, Mc Donnell-Bodkin, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 250-59
1908:04s259-62 Jockeyernes Konge (novelle) (svensk, Wernberg, Hjalmar)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 259-62
1908:04s263-64 Barnet (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 6, Marts 1908, side 263-64
1908:04s266-72 Strøm (novelle), se: Strøm (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 266-72. Illustreret af Rs. Christiansen
1908:04s273-75 Loven (novelle) (Læssøe, Agnete)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 273-75
1908:04s276-83 Anatole (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 276-83
1908:04s284 Det Overnaturlige (novelle) (Ewald, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 284
1908:04s285-89 Verdens Hjerte (novelle) (svensk, Hülphers, E. Walter)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 285-89
1908:04s290-94 Kalkunen (novelle) (Rygaard-Hansen, Holger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 290-94
1908:04s295-302 Lady Madcaps Brudegaver (novelle) (engelsk, Mc Donnell-Bodkin, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 295-302
1908:04s303-6 Lapane & Co. (novelle) (fransk, Provins, Michel)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 303-06
1908:04s307-8 Det lille Hus (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 7, April 1908, side 307-[08]
1908:04s310-13 Kræn Hvosser (novelle) (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 310-13
 Trykt i periodicum Trykt i Fremad, 2. Aargang (1908), Nr. 5 (December 1908), side 34-35
 Trykt i periodicum Trykt i Arbejdervennen, 3. Aarg., Nr. 82 (30-6-1912), side [5]
 Trykt i periodicum Trykt i Fyns Venstreblad 17-7-1913 med undertitlen: Et Barndomsminde af Johan Skjoldborg
 Trykt i periodicum Trykt i Middelfart Venstreblad 21-7-1913 og 22-7-1913
 Trykt i periodicum Trykt i Skagens Avis den 16-7-1913, side 1
 Trykt i periodicum Trykt i Holbæk Amts Venstreblad 16-7-1913
1908:04s313-20 Den nye Sang (novelle) (tysk, Schnitzler, Arthur)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 313-20
1908:04s321-25 Den gamle Kro (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 321-25
1908:04s326-35 "Lusitania"s Rekord (novelle) (Skands, Laurids)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 326-35
1908:04s335-43 En Bankrun (novelle) (engelsk, Lichfield, Randolph)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 335-43
1908:04s344-45 Golgatha (novelle), se: Vejen til Golgatha (fransk, Mirbeau, Octave)
 Trykt i periodicum Uddrag (anden oversættelse?) trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 344-45. Under titlen: Golgatha. Skitze fra den fransk-tyske Krig. Oversat af Oscar Olafsson
1908:04s346-51 Borgmesteren paa Borgholm (novelle) (svensk, Kuylenstierna, Oswald)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side 346-51
1908:04s352 Aanderne (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 8, Maj 1908, side [352]
1908:04s354-62 Den røde Automobil (novelle) (Rosenkrantz, Palle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 354-62
1908:04s362-71 Ansigtet i Junglen (novelle) (engelsk, Watson, Gilbert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 362-71
1908:04s371-74 Ogsaa en Juleaften (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 371-74
1908:04s374-77 De Dødes Messe (novelle), se: Skyggernes messe (fransk, France, Anatole)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 374-77. Under titlen: De Dødes Messe. Illustreret af Sophus Jürgensen
1908:04s377-82 Spilleren (novelle) (Sarauw, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 377-82
1908:04s382-87 Et Rendez-Vous (novelle) (svensk, Nordlindh, H. M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 382-87
1908:04s388-91 To Runestene (novelle) (tysk, Liliencron, Detlev von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 388-91
1908:04s391-96 En Hundevagt (novelle) (Bølling, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 9, Juni 1908, side 391-96
1908:04s398-403 Brøndgravere (novelle), se: Brøndgravere (Aakjær, Jeppe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 398-403. Illustreretaf H. Dohm
1908:04s404-7 Løjet --- (novelle) (tysk, Suttner, Bertha von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 404-07
1908:04s408-10 Springet (novelle) (svensk, Nordin, Vilhälm)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 408-10
1908:04s410-20 Vitelli (novelle), se: Vitelli (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Lidt længere version trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 410-20. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen
1908:04s420-23 Gedion (novelle), se: Døden (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Et forarbejde trykt i København 27-7-1901, under titlen: Gedion
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang 1907-08, Nr. 10, juli (1908), under titlen: Gedion. Tegning af V. Jastrau
1908:04s423-28 Spaadommen (novelle) (spansk, Alarcon, Pedro Antonio de)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 10, Juli 1908 side 423-28
1908:04s428-36 Bob Eyres Gevinst (novelle) (engelsk, Mc Donnell-Bodkin, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 428-36
1908:04s436-39 En Strandvaskerhistorie (novelle) (Eriksholm, Anders J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 436-39
1908:04s439-40 Generalen (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 439-40
1908:04s442-48 Frysepunktet (novelle) (Gnudtzmann, Albert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 442-48
1908:04s448-55 Den drømmende Hest (novelle) (fransk, Rachilde)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 448-55
1908:04s455-63 Big Jims Forsagelse (novelle) (engelsk, Norton, Roy)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 455-63
1908:04s463-72 Bropillens Hemmelighed (novelle) (Skands, Laurids)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 463-72
1908:04s472-79 Paa fersk Gerning (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 472-79
1908:04s479-83 De Forviste (novelle) (Norman-Hansen, C.M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 479-83
1908:04s483-84 Den Eneste (novelle) (Gravlund, Thorkild)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 483-84
1908:04s486-91 Paa Jagt i det indre Jylland (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 12, September 1908, side 486-91
1908:04s492-93 Lille Jonassen (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 12, September 1908, side 492-93
1908:04s494-500 Pongos Hjemkomst (novelle), se: Pongos Hjemkomst (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 494-500. Under pseudonymet Kaptajn J. Illustreret af V. Jastrau
1908:04s501-5 Østerman (novelle) (svensk, Wahlenberg, Anna)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 501-05
1908:04s506-16 Rubintyveriet (novelle) (engelsk, Mc Donnell-Bodkin, M.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 506-16
1908:04s516-20 To Stakler (novelle) (fransk, Loti, Pierre)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 516-20
1908:04s520-24 En Brydhammer (novelle), se: En Brydhammer (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 520-24. Tegninger af H. Dohm
 Trykt i periodicum Trykt i Jyllands Folkeblad, Nr. 1 (6-10-1909)
1908:04s524-26 Et Stævnemøde (novelle) (engelsk, Speich, Tonny)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 524-26
1908:04s526-28 Rosenkrandsjomfruen (novelle) (tysk, Viebig, Clara)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.12, September 1908, side 526-28
1908:05s1-2 Gamle (novelle), se: Fædrene æde Druer - (Wied, Gustav)
 Trykt i periodicum Afsnittet med titlen Optakt, oprindelig trykt i: Det ny Aarhundrede, 1-11-1907, side 113-19, under titlen: Paa Herregaarden. Optakt til en Roman
 Trykt i periodicum Siderne 217-22 med få ændringer, har tidligere været trykt i: Gads danske Magasin, 1-4-1908, side 518-20, under titlen: Lykke
 Trykt i periodicum Side 387-90: Hos gamle Seemanns, tidligere udgave trykt i: Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 1-2, under titlen: Gamle. Af Gustav Wied. Illustreret af Sophus Jürgensen. [Med portrætfoto af Gustav Wied]
1908:05s3-10 Kismeth (novelle) (norsk, Jessen, Burchard)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 1-10
1908:05s11-15 Hands Up! (novelle) (engelsk, Barbour, Ernest H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 11-15, [illustrationerne fra den engelske udgave]
1908:05s15-18 Hvapsen (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 15-[18]
1908:05s18 Æ Geje (novelle) (Opffer, Frederik)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side [18], [Illustreret]
1908:05s19-26 Gabriel Foot's Bekendelse (novelle) (engelsk, Quiller-Couch, A. T.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 19-26
1908:05s29-34 Den femte Kasse (novelle) (engelsk, Lichfield, C. Randolph)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 29-34
1908:05s29-41 Jakobs vidunderlige Rejse! (novelle), se: Jakobs vidunderlige Rejse! (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 26-28, under titlen: Jakobs vidunderlige Rejse. Af Martin Andersen-Nexø. Tegning af S. Jürgensen
1908:05s35-39 Eveline (novelle) (tysk, Keller, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 35-39, [Med forfatterens portræt]
1908:05s39-43 Styrmandens Landlov (novelle) (Bølling, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 39-43
1908:05s43-44 Ejendom (novelle) (Gravlund, Thorkild)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 1 (Oktober 1908), side 43-44
1908:05s45-47 Den danske Kongemø i Provence (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 45-47, [Med portrætfoto af forfatteren]
1908:05s48-55 Fjordens Vildt (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 48-55
1908:05s55-60 Don Ravanas Livret (novelle) (italiensk, Pirandello, Luigi)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 55-60
1908:05s60-65 En Overraskelse (novelle) (engelsk, Best, Geo A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 60-65, [Illustrationer fra den engelske udgave]
1908:05s65-69 Hendes eneste Lam (novelle) (Ehrencron-Kidde, Astrid)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 65-69, [Med portrætfoto]
1908:05s69-75 Den stolte Pablo Domenech (novelle) (tysk, Carmen Sylvia)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 69-75, [Med portrætfoto af forfatteren]
1908:05s75-82 To Skriftemaal (novelle) (Kok, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 75-82
1908:05s82-86 Rødhuderne (novelle) (engelsk, Cooper, A. B.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 82-86 [Illustrationer fra den engelske udgave]
1908:05s87-88 Borgerligt Ægteskab (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 2 (November 1908), side 87-[88], [Illustreret]
1908:05s89-92 Julebesøg (novelle), se: Pelle Erobreren (Andersen Nexø, M.)
 Trykt i periodicum Bind 1, kapitel XVIII, heri indarbejdet: Fyns Tidende 10-7-1893, under titlen: St. Hansaften paa Bornholm. Et Øjebliksfotografi. [Signeret: H. [ie: M.] Andersen]
 Trykt i periodicum Samme trykt i Illustreret Tidende, Nr. 39 (26-6-1898), side 644, under titlen St. Hansaften paa Bornholm. [Efter teksten: Martin Andersen-Nexø]
 Trykt i periodicum Samme trykt i Land og Folk 24-6-1955. Med fotografisk gengivelse af artiklen i Fyns Tidende
 Trykt i periodicum Føljeton i Social-Demokraten fra 10-7-1911 til 4-2-1912
 Trykt i periodicum Føljeton i Kolding Social-Demokrat fra 29-8-1911
 Trykt i periodicum Føljeton ti Arbejderbladet fra 17-9-1911 til 19-5-1912 (bladets ophør), ufuldendt
 Trykt i periodicum Føljeton i Bornholms Social-Demokrat fra 6-10-1911
 Trykt i periodicum Bind 3, kapitel XII, trykt i forkortet og omarbejdet form i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 89-92, under titlen: Julebesøg. Af Martin Andersen Nexø. Tegning af Sophus Jürgensen. [Med portrætfoto af forfatteren]
 Trykt i periodicum Bind 4, kapitel I, forarbejde trykt i Hjemmets Noveller, 7. Aarg., Nr. 2 (15-10-1910), side 1-9, under titlen: Foraarsvandrere. Illustreret af Nørretranders
1908:05s92-98 Krigen om Broen (novelle) (italiensk, d'Annunzio, Gabriele)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 92-98, [Med portrætfoto af oversætteren og forfatteren]
1908:05s99-105 Hvid Jul paa Floden (novelle), se: Hvid Jul paa Floden (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 99-105, under titlen: Hvid Jul paa Floden. Af Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen
1908:05s106-12 Jeanne (novelle) (Reumert, Ellen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 106-12
1908:05s113-16 Kræn i Kragheden (novelle), se: Kræn i Kragheden (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang (1908-09), Nr. 3, December 1908, side 113-16, illustreret
1908:05s116-24 Begrænset Frihandel (novelle), se: Kaptajn Kettle (engelsk, Hyne, Cutcliffe)
 Trykt i periodicum Kapitel XI (engelsk originaltitel: Limited free trade) trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 116-24, under titlen: Begrænset Frihandel. Hvorledes Kaptajn Kettle hævdede Theorien i Marokko. Af Cuttcliff Hyne. Illustreret af Rs. Christiansen
1908:05s124-29 Ole Kirks Juleaften (novelle) (Nielsen, Axel Albert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 124-[29]
1908:05s130-31 Ravneparret (novelle) (Patursson, Sverre)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 130-31
1908:05s132 Fogden (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side [132], [Illustreret]
1909:05s133-45 Angrebet paa København 8. Juli 1918 (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 133-45, [Med portrættegning, tekst under tegningen: Forfatteren]
1909:05s146-50 Nytaarsgaven (novelle) (fransk, Groussac, Paul)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 146-50
1909:05s150-55 Korte Dage (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 150-55
1909:05s155-62 Den gode Forbrydelse (novelle) (fransk, Coppée, François)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 155-62
1909:05s163-67 Hvorledes Billy gjorde en god Forretning (novelle) (engelsk, Grange, A. D.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 163-67, [Illustrationer fra den engelske udgave]
1909:05s167-73 Blændet og blindet (novelle) (Nielsen, Else, f 1880)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 167-73
1909:05s173-75 Sinotshka (novelle) (russisk, Tschechoff, A.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side 173-[75]
1909:05s176 Helvedsmaskinen (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 4 (Januar 1909), side [176], [Illustreret]
1909:05s177-86 Spaadommen (novelle) (tysk, Schnitzler, Arthur)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 177-86, [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s187-90 En Højtidsdag (novelle) (Taars, Knud)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 187-[90]
1909:05s191-98 Sargassohavet (novelle) (engelsk, Muir, Ward)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 191-98, [Illustrationer fra den engelske udgave]
1909:05s198-204 En Spøgelsehistorie (novelle) (Riis-Knudsen, Julie)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 198-204
1909:05s204-9 Kolera (novelle) (Ravn, V.W.O.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 204-09
1909:05s209-16 Carmencita (novelle) (Brochorst, V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 209-16
1909:05s217-19 Var det Ret? - var det Uret? (novelle) (engelsk, Schreiner, Olive)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 217-19
1909:05s220 Søndagsandagt (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 5 (Februar 1909), side 220
1909:05s221-35 Kapelmesteren (novelle), se: Kapelmesteren (Rung, Otto)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 221-35, under titlen: Kapelmesteren. Af Otto Rung. Illustrationer af S. Jürgensen, [også med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s236-42 Fire Breve (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 236-42
1909:05s242-49 Burks Smil (novelle), se: Burks Smil (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 242-49, under titlen: Burks Smil: Af Kaptajn J. Illustreret af Rs. Christiansen. [Med portrætfoto af forfatteren]. [Tekst under portrætfoto: Kaptajn J. (Jürgen Jürgensen), hvis Roman "Christian Svarres Congofærd" nylig er udkommet hos G.B.N.F.]
1909:05s249-54 En Sjømands Brud (novelle) (norsk, Widt, Birger)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 249-54
1909:05s254-63 Orso (novelle), se: Orso (polsk, Sienkiewicz, Henryk)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side 254-[63], under titlen: Orso. Af Henryk Sienkiewicz. Oversat af E. J. - Illustreret af Heinrich Dohm
1909:05s264 Skabningens Herre (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 6 (Marts 1909), side [264], [Illustreret]
1909:05s265-72 Madonna (novelle) (Ehrencron-Kidde, Astrid)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 265-72, [Med portrætfoto af forfatteren]
 Trykt i periodicum Trykt i Illustreret Tidende 1919, side 672-74
1909:05s273-76 Kunstklinkeren (novelle) (fransk, Lavedan, Henri)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 273-76
1909:05s276-81 Hædersgaven (novelle) (Gnudtzmann, Albert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 276-81
1909:05s281-88 Venskab (novelle) (tysk, Kahlenberg, Hans von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 281-88
1909:05s288-96 Den blaa Paillet (novelle), se: Den blaa Pailette (engelsk, Freeman, R. Austen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 288-96, under titlen: Den blaa Paillet. John Thorndykes Undersøgelser. Fortalte af Dr. med. Christopher Jervis til R. Austin Freeman. I, [Illustrationer fra Pearson's Magazine]
1909:05s297-304 Den store Begravelse (novelle) (norsk, Elster, Kristian)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 297-304
1909:05s304-7 Det mystiske Telegram (novelle) (M. J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 304-07
1909:05s307-8 Vennerne (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 7 (April 1909), side 307-08, [Med "portrættegning" og tekst om at forfatterens har afvist at lade sig portrættere]
1909:05s309-18 Den styrende Haand (novelle) (Rostock, Xenius)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 309-[18], [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s319-24 Naturmennesket (novelle), se: Paa Langfart med Snarken (engelsk, London, Jack)
 Trykt i periodicum Originalens kapitel 11 (engelsk titel: The nature man) trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 319-24, under titlen: Naturmennesket. Af Jack London. Oversat af K. Kornerup. Tegninger af Heinrich Dohm
1909:05s325-27 Søster Primula (novelle) (fransk, Mendès, Catulle)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 325-[27]
1909:05s328-36 Gammel Kærlighed (novelle) (Zernichow, D. von der Lyhe)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 328-36
1909:05s336-41 Sølvkransen (novelle) (Kriston, Ant. J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 336-41
1909:05s342-50 En antropologisk Studie (novelle) (engelsk, Freeman, R. Austin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 342-[50], [Illustrationer fra Pearson's Magazine]
1909:05s351-52 Krigen (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 8 (Maj 1909), side 351-52, [Illustreret]
1909:05s353-64 Zar-Attentatet (novelle) (Skands, Laurids)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 353-64, [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s364-67 Madam Thaanum's Hemmelighed (novelle) (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 364-67
1909:05s367-76 Smæklaasnøglen (novelle) (engelsk, Freeman, R. Austin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 367-76, [Illustrationer fra Pearson's Magazine]
1909:05s376-81 Da de brød ind hos Danielsen (novelle) (Eriksholm, Anders J.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 376-81, [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s381-89 En Bryllupsnat (novelle) (Helm, Jens)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 381-89
1909:05s389-96 Undskyld, De er Mademoiselle Girard (novelle) (engelsk, Merrick, Leonard)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 389-96, [Illustreret, signatur: S.J.]
1909:05s397-408 Evighedsuhret (novelle) (Muusmann, Carl)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 397-408
1909:05s408-10 En Hjertesorg (novelle) (fransk, Loti, Pierre)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 408-10
1909:05s411-18 Agenten (novelle) (Nielsen, Nathalie, f 1863)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 411-18
1909:05s418-22 Fra Land og Sø (novelle) (Bundgård,Christensen, Christen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 418-22
1909:05s422-33 Den moabitiske Cifferskrift (novelle) (engelsk, Freeman, R. Austin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 422-33, [Illustrationer fra Pearson's Magazine]
1909:05s433-37 Paa Forpost (novelle) (Madsen, Henry)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 433-37
1909:05s438-40 En billig Sommerrejse (novelle) (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 10 (Juli 1909), side 438-40
1909:05s441-48 Digterens Erobringer (novelle) (Winge, Regitze)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 441-48
1909:05s448-50 Underlige Historier (novelle) (Ette, Henry)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 448-50
1909:05s451-55 Hjærter Knægt (novelle) (engelsk, Haughton, L. C. Osborne)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 451-55
1909:05s456-58 Christine af Danmark og Milano (novelle) (Janssen, Børge)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 456-58
1909:05s459-70 Mandarinens Perle (novelle) (engelsk, Freeman, R. Austin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (Juli 1909), side 459-70, [Illustrationer fra Pearson's Magazine]
1909:05s471-76 Den kære Familie (novelle) (Petersen, Th., f 1865)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 471-76, [Tegninger af Rs. Christiansen]
1909:05s477-82 Brede Skuldre (novelle) (tysk, Spielhagen, Friedrich)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 477-82, [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s483-84 Paraplyen og Flødebollerne (novelle) (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 11 (August 1909), side 483-84, [Illustreret]
1909:05s485-93 Martyrer i Nutiden (novelle) (Hoeck, Johannes)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 485-93, [Med portrætfoto af forfatteren]
1909:05s494-98 Kakemonos (novelle) (fransk, Harry, Myriam)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 494-98
1909:05s499-503 Hævneren (novelle) (Kohl, Carl von)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 499-503
1909:05s504-5 Utak er Verdens Løn (novelle) (fransk, Rosny, J. H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 504-05
1909:05s506-12 Flyvemaskinen (novelle) (engelsk, Crutchley, Tristram)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 506-12, [Illustrationer fra den engelske udgave]
1909:05s512-19 Konsortiet Peter Nordgaard (novelle) (Sorgenfrey,Hansen, V.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 512-19
1909:05s519-22 Eremitten (novelle) (Larsen, Kay)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 519-22, [Med illustration, signatur: S.J.]
1909:05s522-24 Bryllupsgaven (novelle) (engelsk, Evans, Howell)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 522-24, [Med illustration, signatur: S.J.]
1909:05s524-26 Klovnen (novelle) (Mehlsen, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 524-26
1909:05s527-28 Boa constrictor (novelle) (Bock, Orla)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 12 (September 1909), side 527-28, [Illustreret, signatur: S.J.]
1909:06s1 Det gamle Epitafiums Hemmelighed (novelle) (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, Aargang 6 (1909-10)), Nr. 1 (oktober 1909), side 1-7. Illustreret af V. Jastrau
1909:06s56-61 Ann' Mari's Rejse (novelle), se: Ann' Mari's Rejse (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 1909, nr. 2 (november), side 56-61. Ill. af Rs. Christiansen
 Trykt i periodicum Trykt i Skagens Avis 19-5-1913
 Trykt i periodicum Trykt i Arbejderbladets Tillæg Hammer og Segl 20-9-1935
1909:06s89-98 Bortliciteret (novelle), se: Bortliciteret (Knudsen, Jakob)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 6. Aargang, Nr. 3 (December 1909), side 89-[98], under titlen: Bortliciteret. Af Jakob Knudsen. Illustreret af Rs. Christiansen, [med portrætfoto af forfatteren]
1910:06:s493-508 Den hvide Bakterie (novelle), se: Den hvide Bakterie (Jürgensen, Jürgen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 6. Aargang, Nr. 14 (15-7-1910), side 493-508, under titlen: Den hvide Bakterie. Af Kaptajn J. Vignetter af Th. Iversen [også illustreret med fotos]
1910:06s333-43 Lykken (novelle), se: Lykken fra Lossepladsen (Nexø, Martin Andersen)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller nr. 9 (1-5-1910), side 333-43, under titlen: Lykken. Et Æventyr, fortalt for de pjaltede Unger. Ill. af Rs. Christiansen
 Trykt i periodicum Trykt i Social-Demokraten 24-12-1911, under titlen: Lykken. Et Æventyr, fortalt for de pjaltede Unger
 Trykt i periodicum Føljeton i Middelfart Venstreblad fra 12-3-1915 til 20-3-1915 i 8 afsnit
 Trykt i periodicum Føljeton i Fyns Venstreblad fra 24-3-1915 til 31-3-1915
 Trykt i periodicum Føljeton i Randers Dagblads Søndagstillæg fra 8-3-1919 til 22-3-1919
 Trykt i periodicum Føljeton i Arbejderbladet fra 22-5-1921 til 25-5-1921, under titlen: Lykke paa Lossepladsen
1910:06s442-46 Den natlige Gæst (novelle) (Jensen, Thit)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, Aargang 6 (1909-10), Nr. 12 (15-6-1910), side 442-446. Illustreret af Valdemar Andersen
1910:06s461-66 Æ Døvl (novelle), se: Æ Døvl (Skjoldborg, Johan)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, Aargang 6 (1909-10), Nr. 13 (1-7-1910), side 461-66, illustreret, under titlen: Æ Døwl
1910:07nr2:s1-9 Foraarsvandrere (novelle), se: Pelle Erobreren (Andersen Nexø, M.)
 Trykt i periodicum Bind 1, kapitel XVIII, heri indarbejdet: Fyns Tidende 10-7-1893, under titlen: St. Hansaften paa Bornholm. Et Øjebliksfotografi. [Signeret: H. [ie: M.] Andersen]
 Trykt i periodicum Samme trykt i Illustreret Tidende, Nr. 39 (26-6-1898), side 644, under titlen St. Hansaften paa Bornholm. [Efter teksten: Martin Andersen-Nexø]
 Trykt i periodicum Samme trykt i Land og Folk 24-6-1955. Med fotografisk gengivelse af artiklen i Fyns Tidende
 Trykt i periodicum Føljeton i Social-Demokraten fra 10-7-1911 til 4-2-1912
 Trykt i periodicum Føljeton i Kolding Social-Demokrat fra 29-8-1911
 Trykt i periodicum Føljeton ti Arbejderbladet fra 17-9-1911 til 19-5-1912 (bladets ophør), ufuldendt
 Trykt i periodicum Føljeton i Bornholms Social-Demokrat fra 6-10-1911
 Trykt i periodicum Bind 3, kapitel XII, trykt i forkortet og omarbejdet form i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 3 (December 1908), side 89-92, under titlen: Julebesøg. Af Martin Andersen Nexø. Tegning af Sophus Jürgensen. [Med portrætfoto af forfatteren]
 Trykt i periodicum Bind 4, kapitel I, forarbejde trykt i Hjemmets Noveller, 7. Aarg., Nr. 2 (15-10-1910), side 1-9, under titlen: Foraarsvandrere. Illustreret af Nørretranders
1910:07nr4 Efteraarstrækket (novelle), se: Efteraarstrækket (Andersen Nexø, Martin)
 Trykt i periodicum Trykt i Hjemmets Noveller, 7. Aarg., Nr. 4 (15-11-1910)
 Trykt i periodicum Trykt i Social-Demokraten 15-11-1914


pil op Til toppen af siden