Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Herman Bang (1857-1912)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Hver 8. Dag, 1901-06-16:s589
Berlingske Tidende, 1877-10-16
Nordstjernen, 1885-12-13
Illustreret Tidende, 1887-01-02
Tilskueren, 1888
Vor Tid, 1883-04-29
Ny Jord, 1888:2s460-61
Gads danske Magasin, 1911-12:s325-28
Det ny Aarhundrede, 1907-08:s466-67
 Bog (forord) Bang, O. L.: En Mindekrands. 50 Sørgekvad i 60 Aar. Anden forøgede Udgave ved Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, (I Kommission hos den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn)), 1877. x + 68 sider (1877, digte)
Detaljer
af Ole Bang (1788-1877)
1864 1. udgave: En Mindekrands. Af Dr. B-o. ♦ V. Pio, 1864. 57 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret: Den 13de Oktober 1877].
 Dramatik Bang, Herman: Hverdagskampe og Du og jeg. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1879. 97 [1] sider. Pris: kr. 0,85 (1879, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Note på bagsiden af titelbladet: Angaaende Retten til Opførelse henvende man sig i Kørners Theateragentur.
 note til titel Side [98]: Angaaende den fuldstændige, originale »mise en scène«, under hvilken enhver offenlig Opførelse forbydes, henvende man sig i Kørners Theateragentur.
kollaps Indhold

[s005] Bang, Herman: Hverdagskampe. En Akt. Opført Første Gang paa Folketheatret i April 1879, til Fru Holst's Benefice. Side [5]-50 (1879, dramatik)
kollaps Noter
[s051] Bang, Herman: Du og jeg. En Akt. Opført første Gang paa Folketheatret den 21. [ie: 20] Novbr. 1878. Side [51]-97 (1879, dramatik)
kollaps Noter
 Bog Bang, Herman: "Huset med de glade Ansigter". (Børnehjemmet paa Vodrofsvei). Særtryk af "Nationaltidende". ♦ Kjøbenhavn, Bogtrykkeri Ferdinand Philipsen & Co., 1880. ? sider (1880, novelle(r))
del af: Nationaltidende
del af: Dags-Telegraphen
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Sælges til Fordel for Børnehjemmet.
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende, morgen, 31-10-1880, side 1-2, som del af: Vekslende Themaer. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Dags-Telegrafen 31-10-1880 og 1-11-1880. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Balzac, Honoré de: Kvindetyper. Noveller af Honoré de Balzac. Oversættelsen af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1880. 254 sider (1880, novelle(r)) EMP3759
Detaljer
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret: Herman Bang].
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 121 (27-5-1880), side [2] [Anmeldelse af Kr. Nyrop] Link til ekstern webside Mediestream Nyrop, Kristoffer Kristoffer Nyrop
 anmeldelse Morgenbladet 2-6-1880, side 1 [Anmeldelse, signeret: -a-] Link til ekstern webside Mediestream Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[s001] Balzac, Honoré de: Vildfarelser og Lidelser. Side [1]-128 (1880, novelle(r))
originaltitel: La femme de trente ans, 1831
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
1910 Senere udgave: Kvinden paa tredive Aar
kollaps Noter
 note til titel Efter 1. halvdel af Kvinden paa tredive Aar (La femme de trente ans (I. Premières fautes, og II. Souffrances inconnues, 1831)).
[s129] Balzac, Honoré de: Forladt. Side [129]-93 (1880, novelle(r))
originaltitel: La femme abandonnée, 1834
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
[s195] Balzac, Honoré de: En Moder. Side [195]-231 (1880, novelle(r))
originaltitel: La grenadière, 1833
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
[s233] Balzac, Honoré de: Et Sorgens Bud. Side [233]-54 (1880, novelle(r))
originaltitel: Le message, 1832
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Organistens Historie (1880, novelle(r)) 👓
del af: Nutiden
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i bogform i: Romaner og noveller. Noveller og skitser. Avis- og tidsskriftstryk 1878-1886, 2010. Link til ekstern webside
 note om føljeton Trykt i Nutiden, Nr. 197 (26-6-1880), side 314.
 Bog Bang, Herman: Tunge Melodier. Studier af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1880. 184 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1880, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til Forfatteren af "Jason" som en hjertelig Tak fra Herman Bang.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Morgenbladet 2-6-1880, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: -a-] Link til ekstern webside Mediestream Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[s001] Bang, Herman: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49 (1880, novelle(r))
1899 [Kapitel III] indgår i: Udvalgte Fortællinger [s033] Senere udgave: Chopin. Side [33]-46
1899 [Kapitel I] indgår i: Udvalgte Fortællinger [s013] Senere udgave: Den sidste Aften. Side [13]-19
1911 [Kapitel III] indgår i: En dejlig Dag [s005] Senere udgave: Chopin. Side [5]-20
1912 [Kapitel III] i: Værker i Mindeudgave [2s039] Senere udgave: Chopin. Side [39]-51
1966 i: Herman Bang fortæller [1s135] Senere udgave: Fortællinger fra skumringen. I-III. Side [135]-59
1967 [Kapitel III] i: Herman Bang fortæller [2s278] Senere udgave: Chopin. Side [278]-88
kollaps Noter
 note om føljeton Kapitel I efter: En Historie fra Skumringen, trykt i: Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 124 (15-2-1880), side 211-12, under titlen: En Historie fra Skumringen. Skitse af Herman Bang.
 note om føljeton Kapitel III efter: Et kvindeligt Studiehoved, trykt i: Nationaltidende 1-2-1880, som del af: Vekslende Themaer. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s051] Bang, Herman: Fragment. Side [51]-59 (1880, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s020] Senere udgave: Fragment. Side [20]-24
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s026] Senere udgave: Fragment. Side [26]-30
[s061] Bang, Herman: Fra Kirken. Side [61]-89 (1880, novelle(r))
1899 [Kapitel 2] indgår i: Udvalgte Fortællinger [s060] Senere udgave: Foran Alteret. Side [60]-70
1912 [Kapitel 2] i: Værker i Mindeudgave [2s064] Senere udgave: Foran Alteret. Side [64]-73
1966 [Kapitel 2] i: Herman Bang fortæller [1s166] Senere udgave: Foran alteret. Side [166]-74
1966 [Kapitel 1] i: Herman Bang fortæller [1s160] Senere udgave: En hvilens stund. Side [160]-65
kollaps Noter
 note til titel Kapitlernes titel: I: En Hvilens Stund. II: Foran Alteret.
[s091] Bang, Herman: Stille Existenser. Side [91]-102 (1880, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s001] Senere udgave: Præsten. Side [1]-6
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s007] Senere udgave: Præsten. Side [7]-12
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende 7-12-1879.
[s103] Bang, Herman: "Hjemmet". Side [103]-13 (1880, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i: Nutiden i Billeder og Text, 6-7-1879.
[s115] Bang, Herman: "Elsket og savnet". Side [115]-48 (1880, novelle(r))
[s149] Bang, Herman: Kvindehistorier. [Kapitel] I-II. Side [149]-84 (1880, novelle(r))
1899 [Kapitel II] indgår i: Udvalgte Fortællinger [s025] Senere udgave: Pernille. Side [25]-32
1912 [Kapitel II] i: Værker i Mindeudgave [2s031] Senere udgave: Pernille. Side [31]-38
1966 [Kapitel 1] i: Herman Bang fortæller [1s116] Senere udgave: En digters hustru. Side [116]-27
1966 [Kapitel 2] i: Herman Bang fortæller [1s128] Senere udgave: Stakkels lille Pernille. Side [128]-34
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Kapitel I: Trykt i Nutiden i Billeder og Text, Nr. 180 (29-2-1880), side 178-79, Nr. 181 (7-3-1880), side 186, og Nr. 182 (14-3-1880), side 194-95, under titlen: En Digters Hustru. En Studie af Herman Bang.
 note om føljeton Kapitel II:: efter: En Karnevalsspøg, trykt i Nationaltidende 14-3-1880, som del af: Vekslende Themaer. Fuld visning af testen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bang, Herman: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider (1880, roman) 👓
Detaljer
1884 Senere udgave: Haabløse Slægter. Roman. Anden ændredede Udgave. ♦ København, Andr. Schous Forlag, 1884. 408 sider
1905 Senere udgave: Haabløse Slægter. Roman. Tredje (endelige) Udgave. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1905. [2] 401 sider. Pris: kr. 6,50
1912 i: Værker i Mindeudgave [3a] Senere udgave: Haabløse Slægter
1920 Senere udgave: Haabløse Slægter. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1920. 292 sider. Pris: kr. 6,00
1965 Senere udgave: Håbløse Slægter. Udg. med indledning af Villy Sørensen. ♦ Gyldendal, 1965. 354 sider
1966 Senere udgave: Håbløse slægter. Efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1966]. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Forord af forfatteren].
 note til titel Forfatteren idømt 100 kr i bøde for det utugtige på siderne 465-519. Restoplaget beslaglagt.
 omtale Philobiblon, 4. bind (1951-52), side [53]-59: Aage Welblund: Beslaglagte bøger i Danmark. III. Herman Bang: "Haabløse Slægter".
 note til titel Forkortet udg. udkom 1884, fuldstændig igen i 1905.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Konfiskeret.
 Bog Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999: side 29-32, uddrag side 175-77 (originalens siderne 485-490).
 Samling Bang, Herman: Herhjemme og derude. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1881. 290 [1] sider (1881, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 fejlagtigt opført under Danske Skuespil.
 anmeldelse Kolding Folkeblad 5-12-1881, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Bang, Herman: Graaveir. En Akt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1881. 45 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1881, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [4]: Opført paa Nationaltheatret d. 2. December 1881.
 note til titel Side [47]: [Note om retten til opførelse].
 note til titel Oplag: 1050 eksemplarer.
 anmeldelse Familievennen, 6. Aargang, Nr. 3 (15-1-1882), side 41-42 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/familievennen-1882/page/40/mode/2up?view=theater
 Dramatik Bang, Herman: Inden fire Vægge. En Akt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1881. 59 [1] sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1881, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [5]: Fremstillerne paa Kasino taknemligt tilegnet.
 note til titel Side [60]: [Note om retten til opførelse].
 note til titel Oplag: 600 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Vor Tid. Illustreret Ugeblad for Hjemmet. ♦ 1882-1883, nummer 1-90 (1882-83, periodicum)
Detaljer
udgiver: Sally B. Salomon (1816-1886)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Karin Bang: Lykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen. Gyldendal, 2011. Bind 1-2: bind 1, side 98-113.
 Bog Bang, Herman: Fædra. Brudstykker af et Livs Historie. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1883. 271 sider. Pris: kr. 3,50 (1883, roman)
se også: Ellen Urne
Detaljer
1904 Senere udgave: Fædra. Brudstykker af et Livs Historie. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1904. 269 sider. Pris: kr. 4,00
kollaps Noter
 note til titel Delenes titlern: Første Del: Forhistorie. Anden Del: Historien.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 323 (09-12-1883), side 117-18 [Anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Bang, Herman: Præster. ♦ København, A.C. Riemenschneiders Forlag, 1883. 146 [1] sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk, København) (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [147]: Indhold.
 note til titel Resoplaget blev forsynet med nyt omslag og nyt titelblad pålimet: Præster. Indhold. Præster - Kvindefigurer - En minature. Kjøbenhavn. Forlagt af A. Gieses Boghandel [uden årstal].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Nationaltidende 22-12-1883, side 6 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagbladet Nr. 311 B (23-12-1883), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 330 (27-1-1884), side 219 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

Præster. (1883). Livskald. Ve den, fra hvem Forargelsen kommer. Genstridige Sind. En Hyrde. Side [3]-50
[s005] Bang, Herman: Livskald. Side 5-18 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, [29-7-1883 og 5-8-1883].
[s019] Bang, Herman: Ve den, for hvem Forargelsen kommer. Side 19-25 (1883, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s047] Senere udgave: Ve den, fra hvem Forargelsen kommer. Side [47]-50
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s052] Senere udgave: Ve den, fra hvem Forargelsen kommer. Side [52]-55
1966 i: Herman Bang fortæller [1s175] Senere udgave: Ve den, fra hvem forargelsen kommer. Side [175]-77
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, [24-6-1883].
[s026] Bang, Herman: Genstridige Sind. Side 26-40 (1883, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s051] Senere udgave: Genstridige Sind. Side [51]-59
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s056] Senere udgave: Genstridige Sind. Side [56]-63
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 15-7-1883, som del af serien: Vekslende Themaer, under titlen: Gjenstridige Sind. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s041] Bang, Herman: En Hyrde. Side 41-50 (1883, novelle(r))
Kvindefigurer. Side [51]-[113]
[s053] Bang, Herman: Elna. Side 83-94 (1883, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s075] Senere udgave: Elna. Side [75]-91
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s078] Senere udgave: Elna. Side [78]-93
1967 i: Herman Bang fortæller [2s065] Senere udgave: Elna. Side [65]-78
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, 2den Aargang, Nr. 53 (1-4-1883), Nr 56 (22-4-1883), Nr. 57 (29-4-1883) og Nr. 58 (6-5-1883) under titlen: Altfor lykkelig.
[s083] Bang, Herman: "Célimène". Side 83-94 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Dansk Folke-Kalender for 1883 [udkom 1882], side 143-49, med undertitlen: En Studie.
[s095] Bang, Herman: Danaë. Side 95-103 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, [25-2-1883], under titlen: Skønne Drømme.
[s104] Bang, Herman: "Frøkenen". Side 104-[13] (1883, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s007] Senere udgave: "Frøkenen". Side [7]-12
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s013] Senere udgave: "Frøkenen". Side [13]-18
1966 i: Herman Bang fortæller [1s216] Senere udgave: "Frøkenen". Side [216]-20
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 30-7-1882, som del af serien: Vekslende Themaer, under titlen: En gammel Veninde. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 20-2-1923. Efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse efter Herman Bang. Fortællinger). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
En miniature. Side [115]-46
[s117] Bang, Herman: En miniature. Side 117-21 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid 7-10-1883, under titlen: Interieur.
[s122] Bang, Herman: Efter Ballet -. Side 122-26 (1883, novelle(r))
1966 i: Herman Bang fortæller [1s196] Senere udgave: Efter ballet. Side [196]-97
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, [11-3-1883].
[s127] Bang, Herman: Kærlighed. Side 127-33 (1883, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s071] Senere udgave: Kærlighed. Side [71]-74
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s074] Senere udgave: Kærlighed. Side [74]-77
kollaps Noter
del af: Vor Tid
 note om føljeton Trykt i Vor Tid, [29-10-1882], under tittlen: Kærlighed indtil Døden.
[s134] Bang, Herman: 25° R. Side 134-46 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton I ændret udgave trykt i Nationaltidende 14-8-1881, som del af serien: Vekslende Themaer, under titlen: En Korrespondance. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Tekster Bang, Herman: [indgår i antologien: Efteraarsløv [s092]] Aforismer (1884, tekster) 👓
 Bog Bang, Herman: Haabløse Slægter. Roman. Anden ændredede Udgave. ♦ København, Andr. Schous Forlag, 1884. 408 sider (1884, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 4 upaginerede sider: Forord [signeret: København i Maj 1884, H.B.].
 note til titel Uddrag af forordet: Denne Udgave vil ikke give nogen Anledning til hverken at anklage eller at konfiskere: hvad der vakte Anstød, er enten bortskaaret eller ændret.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Bang, Herman: »Ord«. Proverbe (1884, dramatik)
del af: Tilskueren
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Tilskueren 1884, oktober, side 748-60 og 884.
 Artikel (forord) Kleve, Stella: Berta Funcke. Berättelse. ♦ Stockholm, Jos. Seligmann & C:is Förlag., 1885. 145 sider (1885, roman) 👓
del af: Nationaltidende
Detaljer
af Mathilda Malling (1864-1942)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Förord [signeret: Vasa i Finland 5 Maj 1885, Herman Bang].
 note om føljeton Føljeton i Tillæg til Nationaltidende, aften, 25-9-1884, 2-10-1884 og 9-10-1884, under titlen: "Flirtations". Fragment af et Livs Historie af Stella Kleve. Ved H. B. [ie: Herman Bang]. Det første afsnit kun med undertitlen: Fragmenter.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside Litteraturbanken
 anmeldelse Tillæg til Nationaltidende 25-9-1884, aften: En Debut [forord til den danske oversættelse, signeret: H.B. [ie: Herman Bang]].
 Dramatik Bang, Herman: Ellen Urne. Skuespil i fire Akter. (Efter Romanen »Fædra«). ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. 140 sider (1885, dramatik) 👓
se også: Fædra
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Bang, Herman: Excentriske Noveller. Franz Pander. - Fratelli Bedini. - Charlot Dupont. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. [1] 136 [1] sider (1885, roman)
Detaljer
1909 Senere udgave: Excentriske Noveller. ♦ E. Jespersens Forlag, [1909]. (Krone Biblioteket Nr. 8)
1914 Senere udgave: Excentriske Noveller. Gyldendal, 1914. 190 sider. (Gyldendals Biblioteks Udg.)
1970 Senere udgave: Excentriske Noveller. ♦ Strube, 1970. 189 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [137] P.S. [signeret: H.B.].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 5-12-1885 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[s001] Bang, Herman: Franz Pander. Side [1]-29 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [7] Senere udgave: Franz Pander. Side [7]-35
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s097] Senere udgave: Franz Pander. Side [97]-114
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s094] Senere udgave: Franz Pander. Side [94]-110
1967 i: Herman Bang fortæller [2s099] Senere udgave: Franz Pander. Side [99]-113
[s031] Bang, Herman: Fratelli Bedini. Side [31]-75 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [37] Senere udgave: Fratelli Bedini. Side [37]-81
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s115] Senere udgave: Fratelli Bedini. Side [115]-43
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s111] Senere udgave: Fratelli Bedini. Side [111]-37
1966 i: Herman Bang fortæller [1s228] Senere udgave: Fratelli Bedini. Side [228]-51
[s077] Bang, Herman: Charlot Dupont. Side [77]-136 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [83] Senere udgave: Charlot Dupont. Side [83]-142
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s144] Senere udgave: Charlot Dupont. Side [144]-81
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s138] Senere udgave: Charlot Dupont. Side [138]-74
1963 indgår i: Noveller [s007] Senere udgave: Charlot Dupont
1967 i: Herman Bang fortæller [2s189] Senere udgave: Charlot Dupont. Side [189]-220
 Bog Bang, Herman: Excentriske Noveller. Andet Oplag. Franz Pander. - Fratelli Bedini. - Charlot Dupont. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. 142 [1] sider (1885, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note til titel Side [143] P.S. [signeret: H.B.].
kollaps Indhold

[7] Bang, Herman: Franz Pander. Side [7]-35 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s001] 1. udgave: Franz Pander. Side [1]-29
[37] Bang, Herman: Fratelli Bedini. Side [37]-81 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s031] 1. udgave: Fratelli Bedini. Side [31]-75
[83] Bang, Herman: Charlot Dupont. Side [83]-142 (1885, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s077] 1. udgave: Charlot Dupont. Side [77]-136
 Bog Bang, Herman: Stille Eksistenser. Fire Livsbilleder. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1886. xx + 403 sider (1886, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-xx: Et Par Ord / Herman Bang.
 note til titel Oplag: 1650 eksemplarer.
 anmeldelse Morgenbladet 5-12-1886, side 1-2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Bang, Herman: Min gamle Kammerat. Til Julius Schiøtt. Side [1]-34 (1886, novelle(r))
1966 i: Herman Bang fortæller [1s178] Senere udgave: Min gamle kammerat. Side [178]-95
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1885, fra Nr. 46 (25-10-1885) til Nr. 49 (15-11-1885).
[s035] Bang, Herman: Enkens Søn. Til Frederik Bjering. Side [35]-61 (1886, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s235] Senere udgave: Otto Heinrich. Side [235]-51
1911 indgår i: En dejlig Dag [s021] Senere udgave: Otto Heinrich. Side [21]-40
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s226] Senere udgave: Otto Heinrich. Side [226]-42
1966 i: Herman Bang fortæller [1s252] Senere udgave: Otto Heinrich. Side [252]-65
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1885-86, side 277-81, med undertitlen: Et Interiør.
[s063] Bang, Herman: Hendes Højhed. Til Max Eisfeld. Side [63]-166 (1886, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s252] Senere udgave: Son Altesse. Side [252]-316
1911 indgår i: En dejlig Dag [s041] Senere udgave: Son Altesse. Side [41]-115
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s243] Senere udgave: Son Altesse. Side [243]-304
[s167] Bang, Herman: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403 (1886, roman)
1898 Senere udgave: Ved Vejen. Anden Udgave. Med Tegninger af Knud Larsen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. 269 [1] sider
1904 Senere udgave: Ved Vejen. Anden Udgave. Med Tegninger af Knud Larsen. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschprung, 1904. [1] 269 sider. Pris: kr. 2,50
1911 Senere udgave: Ved Vejen. Med Tegninger af Knud Larsen. Tredie Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 234 sider
1912 i: Værker i Mindeudgave [1a] Senere udgave: Ved Vejen
1915 Senere udgave: Ved Vejen. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
1923 Senere udgave: Ved Vejen. (6. Udg.). ♦ Gyldendal, 1923. 188 sider. Pris: kr. 2,75
1940 Senere udgave: Ved Vejen. Med Indledning og Oplysninger ved Vilh. Øhlenschläger
1943 Senere udgave: Ved Vejen. 8. Udg.
1962 Senere udgave: Ved Vejen. Sommerglæder. ♦ Gyldendal, 1962. 236 sider. Pris: kr. 4,25
1963 indgår i: Noveller [s042] Senere udgave: Ved Vejen
1974 Senere udgave: Ved Vejen. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, 1974. 271 sider
1974 Senere udgave: Ved Vejen. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. udg. Ved Klaus P. Mortensen. ♦ Gyldendal, 1974. 299 sider
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Fra Cirkus. I. The Angelo-Troupe (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1886:30
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 30 (4-7-1886), side 238-39. Del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Fra Cirkus. II. Kolleger (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1886:38
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 38 (29-8-1886), side 302-03. Del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: De dødes Skib (1887, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Hvad Publikum ikke ser, 1887-88:06
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 6 (6-11-1887), side 67, del af serien: Hvad Publikum ikke ser.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Paa Lokomotivet 7,20 (1887, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Hvad Publikum ikke ser, 1887-08:07
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 7 (13-11-1887), side 76-78, del af serien: Hvad Publikum ikke ser.
 Bog Bang, Herman: Stuk. Af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 396 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1887, roman) 👓
Detaljer
1908 Senere udgave: Stuk. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1908. 288 sider. Pris: kr. 3,75
1912 i: Værker i Mindeudgave [3b] Senere udgave: Stuk
1920 Senere udgave: Stuk. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 274 sider. Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn)
1962 Senere udgave: Stuk. ♦ Gyldendal, 1962. 240 sider. Pris: kr. 4,25
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet som fortsættelse af "Haabløse Slægter" og med titlen "Bernhard Hoff & Co.".
 note til titel Delenes titler: Første Del: Regn af Guld. Anden Del: Regn af Aske.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Trykt i periodicum Bang, Herman: I Kaukasus (1888, novelle(r))
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 7 (18-11-1888), side 79.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Landsbyens Ofelia (1888, novelle(r))
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 15 (8-1-188).
 Bog Bang, Herman: Digte. Af Herman Bang. ♦ København, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. 118 [2] sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1889, digte) 👓
Detaljer
1912 [Uddrag] i: Værker i Mindeudgave [6as005] Senere udgave: Digte. Side [5]-31
kollaps Noter
 note til titel Side [119-20]: Indhold.
 note til titel Oplag: 1300 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Bang, Herman: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider (1889, roman) 👓
Detaljer
1900 Senere udgave: Tine. Anden Udgave. Med Tegninger af Chr. Fred. Beck. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1900. 274 [2] sider, illustreret
1909 Senere udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 206 sider
1912 i: Værker i Mindeudgave [4a] Senere udgave: Tine
1919 Senere udgave: Tine. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1919. 178 sider
1929 Senere udgave: Tine. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 194 sider. Pris: kr. 2,25
1962 Senere udgave: Tine. 7. oplag [ie: 1. Tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1962. 192 sider
1964 Senere udgave: Tine. Optrykt efter Originaludgaven, 1889. Udg. med Efterskrift af Jacob Paludan. ♦ Gyldendal, 1964. 228 sider. Pris: kr. 8,75
1972 Senere udgave: Tine. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1972. 194 sider (30 cm)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-xix: Til Erindring om min Moder [signeret: Herman Bang].
 note til titel Oplag: 1850 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Fra Cirkuslivet (1890, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1889-90:29
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 29 (20-4-1890), side 343, del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Små-Billeder. I. Myrten. II. "Det er tungt, naar Hjerterne skilles ad" (1890, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1889-90:40
Detaljer
1966 [Kapitel I] i: Herman Bang fortæller [1s210] Senere udgave: "Det er tungt, når hjerterne skilles ad". Side [210]-11
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 40 (6-7-1890), side 475, del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Bog Bang, Herman: Under Aaget. Noveller. ♦ København, 1890. 192 sider (1890, novelle(r)) 👓
serietitel: Christiansens Serier, 4:01
Detaljer
andet: Jonas (Lauritz Idemil) Lie (1833-1908, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]: Til Jonas Lie.
 note til titel Side [3]-21: [Forord af forfatteren til Jonas Lie].
 note til titel Side [23]: "Hun havde indbudt til et nyt Kursus i Holdning, Dansk og Bevægelse - i den næste Flække. Og nu drog hun videre for at fortsætte det, som en Del Mennesker kalder Livet.".
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 2-6-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[s025] Bang, Herman: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. Side [25]-102 (1890, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s321] Senere udgave: En dejlig Dag. Side [321]-62
1904 Senere udgave: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. ♦ Det Schubotheske Forlag, [1904]. 67 sider. Pris: kr. 0,75
1911 indgår i: En dejlig Dag [s116] Senere udgave: En dejlig Dag. Side [116]-62
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s305] Senere udgave: En dejlig Dag. Side [305]-43
[s103] Bang, Herman: Irene Holm. Side [103]-30 (1890, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s363] Senere udgave: Irene Holm. Side [363]-77
1911 indgår i: En dejlig Dag [s163] Senere udgave: Irene Holm. Side [163]-79
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s344] Senere udgave: Irene Holm. Side [344]-57
1949 indgår i antologien: Perler i dansk Digtning [s197] Senere udgave: Irene Holm. Side 197-[209]
1963 indgår i: Noveller [s235] Senere udgave: Irene Holm
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s016] Senere udgave: Irene Holm. Side 16-25
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: De glemte, 1
 note til titel Tidligere version trykt i Nordstjernen, 1886, Nr 8 (21-11-1886) og Nr. 9 (28-11-1886), under titlen: Danserinden Frøken Irene Holm, del afserien: De glemte. Novelletter af Herman Bang.
 omtale Nationaltidende 1-1-1926, side 23: Da Irene Holm blev begravet [artikel om begravelsen af frøken Alvilda Bach den 31-12-1925 på Vestre Kirkegård. signeret: Carl Henrik]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s131] Bang, Herman: Frøken Caja. Side [131]-92 (1890, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s378] Senere udgave: Frøken Caja. Side [378]-410
1911 indgår i: En dejlig Dag [s180] Senere udgave: Frøken Caja. Side [180]-218
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s358] Senere udgave: Frøken Caja. Side [358]-89
1964 indgår i antologien: Danske fortællinger [1s201] Senere udgave: Frøken Caja. Side 201-[28]
 Bog Bang, Herman: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider (1890, novelle(r))
del af: København
Detaljer
1895 Senere udgave: De fire djævle. Excentrisk novelle. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1895. 83 sider
1896 Senere udgave: De fire djævle. Excentrisk novelle. Andet oplag - 6. tusinde. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, [1896]. 80 sider
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s182] Senere udgave: Les quatre Diables. Side [182]-234
1906 Senere udgave: De fire Djævle. ♦ Det Schubotheske Forlag, [1906]. 61 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s175] Senere udgave: Les quatre Diables. Side [175]-225
1921 Senere udgave: De fire Djævle. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 88 sider, 12 tavler. Pris: kr. 2,50
1954 indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s310] Senere udgave: Les quatre diables. Side 310-[54]
1962 indgår i antologien: Cirkushistorier fra hele verden [s245] Senere udgave: Les Quatre Diables. Side [245]-94
1962 Senere udgave: Les quatre diables
1963 indgår i: Noveller [s187] Senere udgave: Les Quatre Diables
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i København fra 24-8-1890 til 17-9-1890.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1911 (stumfilm, under titlen: De fire Djævle). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Fra de store Byer. I. En Hovedstad holder Marked (1890, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1889-90:27
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 27 (6-4-1890), side 319, del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Dramatik Bang, Herman: To Sørgespil. Brødre. Naar Kjærligheden dør -. ♦ København, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1891. 99 sider (1891, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [strofe af Heinrich Heine].
 note til titel Oplag: 1600 eksemplarer.
kollaps Indhold

[s007] Bang, Herman: Brødre. Et Sørgespil i en Akt. Side [7]-61 (1891, dramatik)
1912 i: Værker i Mindeudgave [6bs035] Senere udgave: Brødre. Et Sørgespil i en Akt. Side [35]-52
kollaps Noter
[s063] Bang, Herman: Naar Kærligheden dør -. Et Sørgespil i en Akt. Side [63]-99 (1891, dramatik)
1912 i: Værker i Mindeudgave [6bs053] Senere udgave: Naar Kærligheden dør. Et Sørgespil i en Akt. Side [53]-64
 Artikel (forord) Vadum, Holger: Første Station. Skitser og Noveller. Med et Forord af Herman Bang. ♦ København, Jakob H. Mansas Forlag, 1892. vii + 208 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, København) (1892, roman) 👓
Detaljer
af Holger Vadum (1859-1884)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [iii]-vii: [Forord, signeret: Christianssand, Januar 1892, Herman Bang].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Lollands-Falsters Stiftstidende 28-3-1892, side 2 [Anmeldelse, signeret a [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Kjøbenhavns Børs-Tidende 22-4-1892, side 2 [Anmeldelse, signeret J.J.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

Miniaturbilleder. Side [1]-40
af Holger Vadum (1859-1884)
[s010] Vadum, Holger: En Fallit. Side 10-17 (1892, novelle(r))
af Holger Vadum (1859-1884)
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1886:21
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 21 (2-5-1886), side 166-67. Del af serien: Fra Samfundets Kroge.
[s041] Vadum, Holger: Anne Malvine. (1880). Side [41]-96 (1892, novelle(r))
af Holger Vadum (1859-1884)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i Nutiden, fra 13-5-1888, under titlen: Anne Malvine, en Skildring fra Fanø af Holger V.
[s097] Vadum, Holger: Haran og Isabella. (1882). Side [97]-139 (1892, novelle(r))
af Holger Vadum (1859-1884)
[s141] Vadum, Holger: Mjødurt og Bulmeurt. (1883). Side [141]-208 (1892, novelle(r))
af Holger Vadum (1859-1884)
1890 1. udgave: Mjødurt og Bulmeurt. En Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ "København" [ikke i boghandlen], 1890. 85 sider
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Kiosken (1894, novelle(r))
del af: Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Danmark. Illustreret Kalender, 1894.
 Bog Bang, Herman: De fire djævle. Excentrisk novelle. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, 1895. 83 sider (1895, novelle(r)) 👓
serietitel: Cammermeyers Novelle- og Roman-Bibliothek, 103
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 5000 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Bang, Herman: De fire djævle. Excentrisk novelle. Andet oplag - 6. tusinde. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag, [1896]. 80 sider (1896, novelle(r))
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Oplag: 1000 eksemplarer.
 note til titel Bogen udkom primo februar 1896. Titelbladet anfører ikke noget udgivelsesår, i kolofonen er anført 1895.
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider (1896, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Ludvigsbakke. Roman. Anden Udgave. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. 399 sider. Pris: kr. 5,50
1912 i: Værker i Mindeudgave [4b] Senere udgave: Ludvigsbakke
1917 Senere udgave: Ludvigsbakke. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. 254 sider
1920 Senere udgave: Ludvigsbakke. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 282 sider. Pris: kr. 6,00
1931 Senere udgave: Ludvigsbakke
1962 Senere udgave: Ludvigsbakke. ♦ Gyldendal, 1962. 240 sider. Pris: kr. 4,25
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: I taknemmelig Erindring om Emil Bjerring.
 note til titel Upagineret side: "Men synes undertiden, det er, som det var en anden, der lagde Tallene sammen".
 note til titel Udkom 8-12-1896. Oplag: 1650 eksemplarer.
 anmeldelse Politiken 19-12-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Anden Udgave. Med Tegninger af Knud Larsen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. 269 [1] sider (1898, roman) 👓
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
andet: Hans Tegner (1853-1932)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til Vilhelm Møller.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord til Anden Udgave [signeret: København, 29. September 1898, Herman Bang].
 note til titel Uddrag af forordet: Da denne Fortælling udkom første Gang, fremkom den som et Led af et Bind, som indeholdt tre andre Noveller, der ere hjemfaldne til Glemselen. "Ved Vejen" har derimod i Aarene, der gik, i mit Forfatterskab hævdet sig et vist Navn.
 note til titel Side [271]: Til Vignet-Udgaven er komponeret to Indbindinger og Forsats efter Tegning af Hans Tegner.
 note til titel Udkom 9-11-1898.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 note om oplag Tredje Tusinde, 1898.
 Bog Bang, Herman: Det hvide Hus. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. [3] 156 [1] sider (1898, roman)
se også: Det graa Hus
Detaljer
andet: Hans Tegner (1853-1932)
1901 Senere udgave: Det hvide Hus. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1901. [3] 169 [2] sider. Pris: kr. 4,50
1911 Senere udgave: Det hvide Hus. Tredie Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. [2] 169 [3]
1912 i: Værker i Mindeudgave [1b] Senere udgave: Det hvide Hus
1963 Senere udgave: Det hvide Hus. Det graa Hus. Tekstgrundlaget er originaludgaverne 1898 og 1901. ♦ Hasselbalch, 1963. 228 sider. Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til en Ven.
 note til titel Upagineret side: [citat af Georg Hirschfeld].
 note til titel Upagineret side: Tell me the tales,/ that to me were so dear,/ long long ago / long long ago.
 note til titel Side [157]: Til denne Bog er der af Prof. Hans Tegner komponeret en i helt Skind udført Indbinding.
 note til titel Udkom 26-11-1898. Oplag: 2150 eksemplarer.
 anmeldelse Adresseavisen 2-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: C.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagens Nyheder 19-12-1898, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bang, Herman: Liv og Død. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1899. 138 [2] sider (1899, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 13-5-1899. Oplag: 2000 eksemplarer.
 note til titel Side [141]: Indhold.
kollaps Indhold

[s-002] Bang, Herman: En Fortælling om Lykken. Side [-2]-58 (1899, novelle(r))
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s394] Senere udgave: En Fortælling om Lykken. Side [394]-430
1967 i: Herman Bang fortæller [2s114] Senere udgave: En fortælling om lykken. Side [114]-47
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note til titel Side [1]: Til Valdemar Brummerstedt.
 note om føljeton Føljeton i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 4 (23-10-1898), side 53-54, side 66-67, 84-85, 99-100, 130-32, til Nr. 9 (4-12-1898), side 150-52.
[s059] Bang, Herman: En Fortælling om Elskov. Side [59]-[120] (1899, novelle(r))
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s431] Senere udgave: En Fortælling om Elskov. Side [431]-67
1967 i: Herman Bang fortæller [2s148] Senere udgave: En fortælling om elskov. Side [148]-80
kollaps Noter
 note til titel Side [61]: Til E. Aage Hirschsprung.
[s121] Bang, Herman: En Fortælling om dem der skal dø. Side [121]-[39] (1899, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Carl Thomsen (1847-1912)
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s468] Senere udgave: En Fortælling om dem der skal dø. Side [468]-77
1963 indgår i: Noveller [s248] Senere udgave: Lykken. En Fortælling om dem der skal dø
1967 i: Herman Bang fortæller [2s181] Senere udgave: En fortælling om dem der skal dø. Side [181]-88
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Side [123]: Til Fritz Boesen.
 note om føljeton Trykt i Danmark. Illustreret Familiealmanak for 1899 [udkom 1898], side 41-43, under titlen: Gamle Folk. Med Illustrationer af Carl Thomsen. [Efter teksten: Herman Bang].
 Bog Bang, Herman: Udvalgte Fortællinger. Med Forfatterens Portræt. ♦ København, Det Schubotheske Forlag -- J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1899. [4] 412 [1] sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel To upaginerede side: Forord [signeret: Den 15. November 99, Herman Bang].
 note til titel Upagineret side [-2]: [Liste over titlerne i Forsøgene].
 note til titel Side [95]: [Liste over titlerne i Ungdoms-Fortællinger].
 note til titel Side [319]: [Liste over tittlerne i Senere Fortællinger].
 note til titel Side [413]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

I. Forsøgene. Side [-4]-91
[s001] Bang, Herman: Præsten. Side [1]-6 (1899, novelle(r))
1880 indgår i: Tunge Melodier [s091] 1. udgave: Stille Existenser. Side [91]-102
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Fyns Venstreblad 24-9-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s007] Bang, Herman: "Frøkenen". Side [7]-12 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s104] 1. udgave: "Frøkenen". Side 104-[13]
[s013] Bang, Herman: Den sidste Aften. Side [13]-19 (1899, novelle(r))
1880 [Kapitel I] indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s019] Senere udgave: Den sidste Aften. Side [19]-25
[s020] Bang, Herman: Fragment. Side [20]-24 (1899, novelle(r))
1880 indgår i: Tunge Melodier [s051] 1. udgave: Fragment. Side [51]-59
[s025] Bang, Herman: Pernille. Side [25]-32 (1899, novelle(r))
1880 [Kapitel II] indgår i: Tunge Melodier [s149] 1. udgave: Kvindehistorier. [Kapitel] I-II. Side [149]-84
[s033] Bang, Herman: Chopin. Side [33]-46 (1899, novelle(r))
1880 [Kapitel III] indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
[s047] Bang, Herman: Ve den, fra hvem Forargelsen kommer. Side [47]-50 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s019] 1. udgave: Ve den, for hvem Forargelsen kommer. Side 19-25
[s051] Bang, Herman: Genstridige Sind. Side [51]-59 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s026] 1. udgave: Genstridige Sind. Side 26-40
[s060] Bang, Herman: Foran Alteret. Side [60]-70 (1899, novelle(r))
1880 [Kapitel 2] indgår i: Tunge Melodier [s061] 1. udgave: Fra Kirken. Side [61]-89
[s071] Bang, Herman: Kærlighed. Side [71]-74 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s127] 1. udgave: Kærlighed. Side 127-33
[s075] Bang, Herman: Elna. Side [75]-91 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s053] 1. udgave: Elna. Side 83-94
II. Ungdoms-Fortællinger. Side [93]-316
[s097] Bang, Herman: Franz Pander. Side [97]-114 (1899, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s001] 1. udgave: Franz Pander. Side [1]-29
[s115] Bang, Herman: Fratelli Bedini. Side [115]-43 (1899, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s031] 1. udgave: Fratelli Bedini. Side [31]-75
[s144] Bang, Herman: Charlot Dupont. Side [144]-81 (1899, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s077] 1. udgave: Charlot Dupont. Side [77]-136
[s182] Bang, Herman: Les quatre Diables. Side [182]-234 (1899, novelle(r))
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
[s235] Bang, Herman: Otto Heinrich. Side [235]-51 (1899, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s035] 1. udgave: Enkens Søn. Til Frederik Bjering. Side [35]-61
[s252] Bang, Herman: Son Altesse. Side [252]-316 (1899, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s063] 1. udgave: Hendes Højhed. Til Max Eisfeld. Side [63]-166
III. Senere Fortællinger. Side [317]-412
[s321] Bang, Herman: En dejlig Dag. Side [321]-62 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s025] 1. udgave: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. Side [25]-102
[s363] Bang, Herman: Irene Holm. Side [363]-77 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
[s378] Bang, Herman: Frøken Caja. Side [378]-410 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s131] 1. udgave: Frøken Caja. Side [131]-92
[s411] Bang, Herman: Gennem Rosenborg Have. Side [411]-12 (1899, novelle(r))
1911 indgår i: En dejlig Dag [s219] Senere udgave: Gennem Rosenborg Have. Side [219]-20
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s390] Senere udgave: Gennem Rosenborg Have. Side [390]--91
 Bog Bang, Herman: Tine. Anden Udgave. Med Tegninger af Chr. Fred. Beck. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1900. 274 [2] sider, illustreret (1900, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Chr.F Beck (1876-1954)
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel 5 upaginerede sider: Til Erindring om min Moder [forord, forkortet i forhold til 1. udgaven, signeret: H.B.].
 note til titel Side [275]: [tegning].
 note til titel Side [276]: ... "Giv os at fatte dine Vidnesbyrd".
 note om oplag Tredje Tusinde, 1900.
 Bog (forord) Topsøe, V. C. S.: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. Anden Udgave. Med Tegninger af Hans Tegner. Forord af Herman Bang. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 351 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00. (Trykkeri: J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung) (1901, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1875 1. udgave: Jason med det gyldne Skind. En Fortælling. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. [4] + 314 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 anført som: 3. Udg.
 note til titel Øverst på titelsiden: "Vignet-Udgave".
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Sommer. Novellette (1901, novelle(r)) 👓
del af: Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Danmark, Illustreret Familie-Almanak for 1901, side 48-50. [Efter teksten:] Herman Bang.
 Bog Bang, Herman: Det hvide Hus. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1901. [3] 169 [2] sider. Pris: kr. 4,50 (1901, roman)
del af: Vor Tid
Detaljer
andet: Hans Tegner (1853-1932)
1898 1. udgave: Det hvide Hus. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. [3] 156 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Oplag: 1500 Ekspl.
 note til titel Upagineret side: Til en Ven.
 note til titel Upagineret side: [citat af Georg Hirschfeld].
 note til titel Upagineret side: Tell me the tales,/ that to me were so dear,/ long long ago / long long ago.
 note til titel Side [171]: "Saa var det bedre at dø" -.
 note til titel Side [173]: Til denne Bog er af Prof. Hans Tegner komponeret en i helt Skind udført Indbinding.
 note til titel Heri indarbejdet (side 35-45) novelle trykt i Vort Land 25-12-1898, under titlen: Juleaften i "Det hvid Hus".
 note til titel Udkom 22-10-1901.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Bang, Herman: Det graa Hus. Portrætet tegnet af P. S. Krøyer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1901. 242 [1] sider. Pris: kr. 4,00 (1901, roman) 👓
se også: Det hvide Hus
Detaljer
andet: P.S. Krøyer (1851-1909)
1912 i: Værker i Mindeudgave [1c] Senere udgave: Det graa Hus
1963 indgår i: Det hvide Hus [b] Senere udgave: Det graa Hus
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til en Ven [ie: Jørgen Frederik (Fritz) Boesen, jævnfør: Breve til Fritz, 1951, side 190-91].
 note til titel Upagineret side: Oplag: 3000 Ekspl.
 note til titel Upagineret side: Tell me the tale,/ that to me were som dear,/ long long ago / long long ago.
 note til titel Upagineret side: "Jorden bliver kold en Gang - ligesom Mennesket".
 note til titel Side [243]: [citat fra "La Gioconda"].
 note til titel Udkom 26-11-1901.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 28-12-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019]] En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25] (1901, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
1902 indgår i: Ravnene [s123] Senere udgave: Julegaver. Side [123]-71
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s537] Senere udgave: Julegaver. Side [537]-58
1953 indgår i antologien: En julegave [s029] Senere udgave: En julegave
1967 i: Herman Bang fortæller [2s079] Senere udgave: Julegaver. Side [79]-98
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Bog Bang, Herman: Sommerglæder. Illustrationerne af Hans Tegner. ♦ København, Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen), 1902. 169 sider, illustreret. Pris: kr. 25,00 (1902, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 19
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1912 i: Værker i Mindeudgave [1d] Senere udgave: Sommerglæder
1962 indgår i: Ved Vejen [b] Senere udgave: Sommerglæder
1970 Senere udgave: Sommerglæder. Illustreret af Svend Otto S. Med efterskrift af Hakon Stangerup. ♦ [Lademann], [1970]. 174 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, Copenhagen)
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: La vie est bien triste - enfin rions.
 note til titel Side [3]: Til Olga Dahl.
 note til titel Side [10]: 6000 Eksemplarer.
 note om oplag Andet Oplag, 1903 [Trykt ialt 8000 Eksempl.].
 anmeldelse Politiken 6-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Bang, Herman: Ravnene. To Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), 1902. 171 sider. Pris: kr. 2,75 (1902, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 13-12-1902.
 note om oplag Andet Oplag, 1902.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Bang, Herman: Ravnene. Side [1]-121 (1902, novelle(r))
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s478] Senere udgave: Ravnene. Side [478]-536
1966 i: Herman Bang fortæller [1s266] Senere udgave: Ravnene. Side [266]-318
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Til Johannes Nielsen.
[s123] Bang, Herman: Julegaver. Side [123]-71 (1902, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019] 1. udgave: En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25]
1973 indgår i antologien: Hævnen [1s145] Senere udgave: Julegaver. Illustreret af Des Asmussen. Side 145-[63]
kollaps Noter
 note til titel Side [125]: Til Alexandra Thaulow.
 Artikel (forord) Cherbuliez, Victor: Hævn. Roman af Victor Cherbuliez. Med et Forord af Herman Bang. Illustreret af Eigil Petersen. ♦ "Frem" - Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1902. vii + 244 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1902, roman) 👓
originaltitel: L'idée de Jean Têterol, 1878
del af: Frem
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Victor Cherbuliez (1829-1899, sprog: fransk)
illustrationer af Eigil Petersen (1875-1917)
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
1932 Senere udgave: Hævnen. Af Victor Cherbuliez. ♦ [Helsingørs Avis], [1932]. 356 sider
1933 Senere udgave: Hævnen. Af Victor Cherbuliez. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1933]. 356 sider
1933 Senere udgave: Hævnen. Af Victor Cherbuliez. ♦ [Ærø Venstreblad], [1933]. 356 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med portrættegning.
 note til oversat titel Side [i]-vii: [Forord om forfatteren og bogen, signeret: Herman Bang [signatur i faksimile]].
 note om føljeton Føljeton i Frem, 5. Aargang, 1901-02.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1889-90, fra Nr. 1 (6-10-1889) til Nr. 29 (20-4-1890), under titlen: En Borgermands Hævn.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke. Roman. Anden Udgave. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. 399 sider. Pris: kr. 5,50 (1903, roman)
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: 1. Udgave (1896) 1500 Ekspl.
2. - (1903) 1500 Ekspl.
Omslag og Vignetter af Gerh. Heilmann.
 note til titel Upagineret side: I taknemmelig Erindring om Emil Bjerring.
 note til titel Upagineret side: "Men synes undertiden, det er, som det var en anden, der lagde Tallene sammen".
 note til titel Udsendt i anledning af Herman Bangs 25 års forfatterjubilæum 21-11-1903.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: "Naar friede han?" -. Af Herman Bang (1903, novelle(r)) 👓
del af: Danmark
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Danmark, Illustreret Familie-Almanak for 1903, side 45-46 og [48].
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Juleroser 1903 [?]] Fremmed i Julen (1903, novelle(r))
Detaljer
1960 indgår i antologien: Julehistorier [s032] Senere udgave: Fremmed i julen. Side 32-35
 Bog Bang, Herman: Mikaël. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. [1] 379 [1] sider. Pris: kr. 5,75 (1904, roman) 👓
Detaljer
1912 i: Værker i Mindeudgave [5a] Senere udgave: Mikaël
1921 Senere udgave: Mikaël. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 220 sider. Pris: kr. 5,00
1967 Senere udgave: Mikaël. ♦ Artemis, 1967. 173 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Nu kan jeg dø roligt: jeg har sét en stor Lidenskab.
 note til titel Side [381]: "- Vi lider og bereder Lidelser. - Mere véd vi ikke.".
 note til titel Udkom 30-3-1904. Oplag: 3000 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag Andet Oplag, 1904 [Udkom før 6-10-1904. Oplag: 1200 eksemplarer. Ordet "Lidenskab" i citatet er erstattet med: Kærlighed].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 7-4-1904, side 1 [Anmeldelse, signeet: "-h-t-"] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bang, Herman: Fædra. Brudstykker af et Livs Historie. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1904. 269 sider. Pris: kr. 4,00 (1904, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: Fædra. Brudstykker af et Livs Historie. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1883. 271 sider. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: 1 Oplag (1883): 1500 Ekspl.
2 - (1904): 1000 -.
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Anden Udgave. Med Tegninger af Knud Larsen. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschprung, 1904. [1] 269 sider. Pris: kr. 2,50 (1904, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Første Udgave (1886): 1650 Ekspl.
Anden Udg. 1 Opl. (1898): 3000 Ekspl.
- - 2 Opl. (1904): 2000 -.
 note til titel Upagineret side: Forord til Anden Udgave [signeret: København, 29. September 1898, Herman Bang].
 Bog Bang, Herman: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. ♦ Det Schubotheske Forlag, [1904]. 67 sider. Pris: kr. 0,75 (1904, novelle(r))
serietitel: Schubothes Særudgaver, 1904:02
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1890 indgår i: Under Aaget [s025] 1. udgave: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. Side [25]-102
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Dekorationerne ved Hans Tegner. Oplag: 2000 Eksemplarer. København 1904.
 anmeldelse Randers Amtsavise 10-11-1904, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bang, Herman: Haabløse Slægter. Roman. Tredje (endelige) Udgave. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1905. [2] 401 sider. Pris: kr. 6,50 (1905, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: 1 Udgave (1880): 1500 Ekspl.
2 - (1884): 2000 -
3 - (1905): 1000 -.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret: Herman Bang].
 note til titel Delenes titler: Første Bog: Som man saar -. Anden Bog: Sæden blomstrer. Tredie Bog: Golde Aks.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: "Prisen -". En Fortælling fra Orient-Toget af Herman Bang. Tegning af E. Krause (1905, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Emil Krause (1871-1945)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i bogform 2020 i: Romaner og noveller, bind 10. Link til ekstern webside
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 1. Aargang, Nr. 10 (August 1905), side 397-402, [også med portrætfoto af forfatteren].
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Slagen. Af Herman Bang. Vignet af Louis Moe (1905, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
kollaps Noter
 note til titel Udigvet i bogform i: Romaner og noveller, bind 10, 2010.
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 3 (December 1905), side 94-97.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: En besynderlig Historie. Af Herman Bang. Tegninger af Rs. Christiansen (1906, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i bogform 2010. Link til ekstern webside
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 2 (November 1906), side 48-54.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Vor Berømmelse. Af Herman Bang. Tegninger af V. Jastrau (1906, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 3 (December 1906), side 101-04.
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Minder. Af Herman Bang (1906, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 2. Aargang, Nr. 12 (September 1906), side 509-11.
 Bog Bang, Herman: De fire Djævle. ♦ Det Schubotheske Forlag, [1906]. 61 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1906, roman)
serietitel: Schubothes Særudgaver, 1906:10
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: Dekorationerne ved Hans Tegner. Oplag: 2000 Eksemplarer. København 1906.
 anmeldelse Aftenbladet 26-11-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bang, Herman: De uden Fædreland -. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 511 sider. Pris: kr. 7,50 (1906, roman) 👓
Detaljer
1912 i: Værker i Mindeudgave [5b] Senere udgave: De uden Fædreland
1921 Senere udgave: De uden Fædreland -. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 294 sider. Pris: kr. 5,00
1940 Senere udgave: De uden Fædreland -. 3. Udg.
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Af denne Bog er trykt 25 nummererede Eksemplarer paa Indiapaper.
 note til titel Udkom 4-12-1906. Oplag: 3000 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 5-12-1906, Kroniken [Anmeldelse af Sven Lange].
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Souvenir. Af Herman Bang. Illustreret af Sophus Jürgensen (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i bogform 2010. Link til ekstern webside
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 11 (August 1907), side 460-64.
 Bog Bang, Herman: Sælsomme Fortællinger. Af Herman Bang. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. [1] 145 sider. Pris: kr. 2,75 (1907, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Forord af forfatteren].
 note til titel Udkom 2-11-1907. Oplag: 2000 eksemplarer.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Bang, Herman: "Barchan er død" -. Side [1]-30 (1907, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Viggo Jastrau (1857-1946)
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s559] Senere udgave: "Barchan er død" -. Side [559]-72
1967 i: Herman Bang fortæller [2s221] Senere udgave: "Barchan er død" -. Side [221]-32
kollaps Noter
 note til titel Nedenunder titlen: Til Ossip Ssemjonowitsch Melnik.
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 12 (september 1907), side 495-501, Illustreret af V. Jastrau. [Før teksten:] Til Ossip Ssemjonovitsch Melnik.
[s031] Bang, Herman: Men du skal mindes mig. Side [31]-55 (1907, novelle(r))
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s573] Senere udgave: "Men du skal mindes mig-". Side [573]-83
1966 i: Herman Bang fortæller [1s106] Senere udgave: "Men Du skal mindes mig -". Side [106]-15
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note til titel Nedenunder titlen: Til Mme Bertha Wasbutzki.
 note om føljeton Trykt i Hver 8 Dag, [24-12-]1905, under titlen: En Spøgelsehistorie.
[s057] Bang, Herman: Stærkest -. Side [57]-145 (1907, novelle(r))
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s584] Senere udgave: Stærkest. Side [584]-626
1966 i: Herman Bang fortæller [1s068] Senere udgave: Stærkest -. Side [68]-105
kollaps Noter
 note til titel Nedenunder titlen: Til Grev Maurice Prozor.
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Klare Druer [s155]] "Moderen -" (1907, novelle(r)) 👓
 Bog Bang, Herman: Stuk. Andet Oplag. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1908. 288 sider. Pris: kr. 3,75 (1908, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Stuk. Af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 396 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 1 Oplag (1887): 1750 Ekspl.
2 - (1908): 1500 -.
 note til titel Side [1]: Til Peter Nansen.
 note til titel Delenes titler: Første Del: Regn af Guld. Anden Del: Regn og Aske.
 note til titel Udkom 7-4-1908.
 anmeldelse Ribe Stifts-Tidende 4-6-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: M.] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Bang, Herman: Sonaten. Af Herman Bang. Illustreret af Gerda Ploug-Sørensen (1909, novelle(r)) 👓
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet, 1ste Halvbind 1909, Maj 1909, side 313-16.
 Bog Bang, Herman: Tine. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 206 sider (1909, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelsiden: Efter 2den Udgave (1900). Gyld.Bibl.Udg.
 note til titel Side [1-5]: Til Erindring om min Moder [signeret: H.B.].
 Bog Bang, Herman: Excentriske Noveller. ♦ E. Jespersens Forlag, [1909]. (Krone Biblioteket Nr. 8) (1909, novelle(r))
serietitel: Krone Biblioteket, 8
Detaljer
1885 1. udgave: Excentriske Noveller. Franz Pander. - Fratelli Bedini. - Charlot Dupont. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. [1] 136 [1] sider
 Bog Bang, Herman: Masker og Mennesker -. ♦ Gyldendal, 1910. 208 sider. Pris: kr. 3,50 (1910, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgivet på tysk: Maschen und Menschen. Schauspieler-Porträts. (Aus dem Dänischen). Berlin, 1909. 182 sider.
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Med Tegninger af Knud Larsen. Tredie Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 234 sider (1911, roman)
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 note til titel Udkom 16-12-1911. Oplag: 1500 eksemplarer.
 Bog Bang, Herman: En dejlig Dag og andre Fortællinger. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 220 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri) (1911, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [4]: Efter "Udvalgte Fortællinger" (1899). Gyld.Bibl.Udg.
 note til titel Side [221]: Indhold.
 note til titel På omslaget: En deilig Dag og andre Noveller.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Bang, Herman: Chopin. Side [5]-20 (1911, novelle(r))
1880 [Kapitel III] indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
[s021] Bang, Herman: Otto Heinrich. Side [21]-40 (1911, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s035] 1. udgave: Enkens Søn. Til Frederik Bjering. Side [35]-61
[s041] Bang, Herman: Son Altesse. Side [41]-115 (1911, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s063] 1. udgave: Hendes Højhed. Til Max Eisfeld. Side [63]-166
[s116] Bang, Herman: En dejlig Dag. Side [116]-62 (1911, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s025] 1. udgave: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. Side [25]-102
[s163] Bang, Herman: Irene Holm. Side [163]-79 (1911, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
[s180] Bang, Herman: Frøken Caja. Side [180]-218 (1911, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s131] 1. udgave: Frøken Caja. Side [131]-92
[s219] Bang, Herman: Gennem Rosenborg Have. Side [219]-20 (1911, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s411] 1. udgave: Gennem Rosenborg Have. Side [411]-12
 Bog Bang, Herman: Det hvide Hus. Tredie Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. [2] 169 [3] (1911, roman)
Detaljer
andet: Hans Tegner (1853-1932)
1898 1. udgave: Det hvide Hus. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. [3] 156 [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [engelsk folkestrofe].
 note til titel Upagineret side: Til denne Bog er der af Prof. Hans Tegner komponeret en i helt Skind udført Indbinding.
 note til titel Side [171]: Til en Ven.
 note til titel Side [173]: [citat af Georg Hirschfeld].
 note til titel Side [175]: "Saa var det bedre at dø".
 note til titel Udkom 13-9-1911. Oplag: 1000 eksemplarer.
 Samling Bang, Herman: Værker i Mindeudgave. [Udgivet af Johan Knudsen og Peter Nansen]. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 1.-6. Bind, 512 + 628 + 564 + 448 + 512 + 414 sider (1912, samling) 👓
Detaljer
udgiver: Johan Knudsen, f 1865 (1865-1942)
udgiver: Peter Nansen (1861-1918)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 40 hefter. Med portrættavle.
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret Marts 1912, Johan Knudsen, Peter Nansen].
 note til titel 2. Oplag, 1920-21.
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (bind 3) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (bind 4) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (bind 5) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (bind 6) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek. Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (Første Bind, Andet Oplag) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1a] Bang, Herman: Ved Vejen (1912, roman)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
[1b] Bang, Herman: Det hvide Hus (1912, roman)
1898 1. udgave: Det hvide Hus. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. [3] 156 [1] sider
[1c] Bang, Herman: Det graa Hus (1912, roman)
1901 1. udgave: Det graa Hus. Portrætet tegnet af P. S. Krøyer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1901. 242 [1] sider. Pris: kr. 4,00
[1d] Bang, Herman: Sommerglæder (1912, roman)
1902 1. udgave: Sommerglæder. Illustrationerne af Hans Tegner. ♦ København, Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen), 1902. 169 sider, illustreret. Pris: kr. 25,00
[2] Bang, Herman: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 618 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1912, novelle(r))
1916 Senere udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 626 sider
1920 Senere udgave: Fortællinger. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 628 sider. Pris: kr. 9,00
kollaps Noter
 note til titel Side [627--28]: Indhold [Med angivel af hvilken samling hver enkelt novelle stammer fra, indholdsfortegnelsen efterfølges om note om de omtalte udgaver].
 note til titel Side [628], uddrag af noten om de i indholdsfortegnelsen nævnte udgaver: De 21 første Fortællinger i nærværende Bind er trykt efter det af Herman Bang selv i 1899 besørgede Bind Udvalgte Fortællinger ...
[2s007] Bang, Herman: Præsten. Side [7]-12 (1912, novelle(r))
1880 indgår i: Tunge Melodier [s091] 1. udgave: Stille Existenser. Side [91]-102
[2s013] Bang, Herman: "Frøkenen". Side [13]-18 (1912, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s104] 1. udgave: "Frøkenen". Side 104-[13]
[2s019] Bang, Herman: Den sidste Aften. Side [19]-25 (1912, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s013] 1. udgave: Den sidste Aften. Side [13]-19
[2s026] Bang, Herman: Fragment. Side [26]-30 (1912, novelle(r))
1880 indgår i: Tunge Melodier [s051] 1. udgave: Fragment. Side [51]-59
[2s031] Bang, Herman: Pernille. Side [31]-38 (1912, novelle(r))
1880 [Kapitel II] indgår i: Tunge Melodier [s149] 1. udgave: Kvindehistorier. [Kapitel] I-II. Side [149]-84
[2s039] Bang, Herman: Chopin. Side [39]-51 (1912, novelle(r))
1880 [Kapitel III] indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
[2s052] Bang, Herman: Ve den, fra hvem Forargelsen kommer. Side [52]-55 (1912, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s019] 1. udgave: Ve den, for hvem Forargelsen kommer. Side 19-25
[2s056] Bang, Herman: Genstridige Sind. Side [56]-63 (1912, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s026] 1. udgave: Genstridige Sind. Side 26-40
[2s064] Bang, Herman: Foran Alteret. Side [64]-73 (1912, novelle(r))
1880 [Kapitel 2] indgår i: Tunge Melodier [s061] 1. udgave: Fra Kirken. Side [61]-89
[2s074] Bang, Herman: Kærlighed. Side [74]-77 (1912, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s127] 1. udgave: Kærlighed. Side 127-33
[2s078] Bang, Herman: Elna. Side [78]-93 (1912, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s053] 1. udgave: Elna. Side 83-94
[2s094] Bang, Herman: Franz Pander. Side [94]-110 (1912, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s001] 1. udgave: Franz Pander. Side [1]-29
[2s111] Bang, Herman: Fratelli Bedini. Side [111]-37 (1912, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s031] 1. udgave: Fratelli Bedini. Side [31]-75
[2s138] Bang, Herman: Charlot Dupont. Side [138]-74 (1912, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s077] 1. udgave: Charlot Dupont. Side [77]-136
[2s175] Bang, Herman: Les quatre Diables. Side [175]-225 (1912, novelle(r))
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
[2s226] Bang, Herman: Otto Heinrich. Side [226]-42 (1912, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s035] 1. udgave: Enkens Søn. Til Frederik Bjering. Side [35]-61
[2s243] Bang, Herman: Son Altesse. Side [243]-304 (1912, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s063] 1. udgave: Hendes Højhed. Til Max Eisfeld. Side [63]-166
[2s305] Bang, Herman: En dejlig Dag. Side [305]-43 (1912, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s025] 1. udgave: En dejlig Dag. Fortælling fra en Krog i Livet. Side [25]-102
[2s344] Bang, Herman: Irene Holm. Side [344]-57 (1912, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
[2s358] Bang, Herman: Frøken Caja. Side [358]-89 (1912, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s131] 1. udgave: Frøken Caja. Side [131]-92
[2s390] Bang, Herman: Gennem Rosenborg Have. Side [390]--91 (1912, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s411] 1. udgave: Gennem Rosenborg Have. Side [411]-12
[2s394] Bang, Herman: En Fortælling om Lykken. Side [394]-430 (1912, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s-002] 1. udgave: En Fortælling om Lykken. Side [-2]-58
kollaps Noter
 note til titel Side [392]-93: Som Præludium til, som Motto for de tre følgende Fortællinger, der udkom under Fællestitlen Liv og Død, var trykt foran i Bogen nedenstaaende Brudstykke af den mellemste Fortælling, En Fortælling om Elskov.
 note til titel Side [394] foran titlen: Til Valdemar Brummerstedt.
[2s431] Bang, Herman: En Fortælling om Elskov. Side [431]-67 (1912, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s059] 1. udgave: En Fortælling om Elskov. Side [59]-[120]
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til E. Aage Hirschsprung.
[2s468] Bang, Herman: En Fortælling om dem der skal dø. Side [468]-77 (1912, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s121] 1. udgave: En Fortælling om dem der skal dø. Side [121]-[39]
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til Firtz Boesen.
[2s478] Bang, Herman: Ravnene. Side [478]-536 (1912, novelle(r))
1902 indgår i: Ravnene [s001] 1. udgave: Ravnene. Side [1]-121
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til Johannes Nielsen.
[2s537] Bang, Herman: Julegaver. Side [537]-58 (1912, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019] 1. udgave: En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25]
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til Alexandra Thaulow.
[2s559] Bang, Herman: "Barchan er død" -. Side [559]-72 (1912, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s001] 1. udgave: "Barchan er død" -. Side [1]-30
kollaps Noter
 note til titel Side [559]: [Fortale til de tre efterfølgende Fortællinger, der udkom under Fællestitlen Sæmme Fortællinger].
 note til titel Foran titlen: Til Ossip Ssemjonowitsch Melnik.
[2s573] Bang, Herman: "Men du skal mindes mig-". Side [573]-83 (1912, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s031] 1. udgave: Men du skal mindes mig. Side [31]-55
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til Mme Bertha Wasbutzki.
[2s584] Bang, Herman: Stærkest. Side [584]-626 (1912, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s057] 1. udgave: Stærkest -. Side [57]-145
kollaps Noter
 note til titel Foran titlen: Til Grev Maurice Prozor.
[3a] Bang, Herman: Haabløse Slægter (1912, roman)
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
[3b] Bang, Herman: Stuk (1912, roman)
1887 1. udgave: Stuk. Af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 396 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
[4a] Bang, Herman: Tine (1912, roman)
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
[4b] Bang, Herman: Ludvigsbakke (1912, roman)
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
[5a] Bang, Herman: Mikaël (1912, roman)
1904 1. udgave: Mikaël. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. [1] 379 [1] sider. Pris: kr. 5,75
[5b] Bang, Herman: De uden Fædreland (1912, roman)
1906 1. udgave: De uden Fædreland -. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 511 sider. Pris: kr. 7,50
[6as005] Bang, Herman: Digte. Side [5]-31 (1912, digte)
1889 [Uddrag] 1. udgave: Digte. Af Herman Bang. ♦ København, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1889. 118 [2] sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
To Sørgespil. Side [33]-64
[6bs035] Bang, Herman: Brødre. Et Sørgespil i en Akt. Side [35]-52 (1912, dramatik)
1891 indgår i: To Sørgespil [s007] 1. udgave: Brødre. Et Sørgespil i en Akt. Side [7]-61
[6bs053] Bang, Herman: Naar Kærligheden dør. Et Sørgespil i en Akt. Side [53]-64 (1912, dramatik)
1891 indgår i: To Sørgespil [s063] 1. udgave: Naar Kærligheden dør -. Et Sørgespil i en Akt. Side [63]-99
[6cs065] Bang, Herman: Ti Aar. Side [65]-215 (1912, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet 1891.
[6ds217] Bang, Herman: Theater. Side [217]-411 (1912, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet 1892, i folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 77.09 (Teaterhistorie i alm.).
 Bog Bang, Herman: Excentriske Noveller. Gyldendal, 1914. 190 sider. (Gyldendals Biblioteks Udg.) (1914, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1885 1. udgave: Excentriske Noveller. Franz Pander. - Fratelli Bedini. - Charlot Dupont. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. [1] 136 [1] sider
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. ♦ Gyldendal, 1915. 222 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1915, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 3. Opl. 1911.
 Bog Bang, Herman: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 626 sider (1916, novelle(r))
Detaljer
1912 i: Værker i Mindeudgave [2] 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 618 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Af "Præsten, "Tunge Melodier", "Excentriske Noveller", "Stille Existenser", "Under Aaget", "Liv og Død", "Ravnene" og "Sælsomme Fortællinger", samt "Les quatre diables".
 note til titel Indholdet svarer til Fortællinger, bind 2 af Værker i Mindeudgave, 1912.
 Bog Bang, Herman: Herman Bang i Udvalg. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1916. 124 sider (1916, novelle(r))
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
noter af Erik Rindom (1882-1955)
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. 254 sider (1917, roman)
serietitel: Gyldendals 1 Krones Bøger
Detaljer
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
 Bog Bang, Herman: Tine. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1919. 178 sider (1919, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
 Bog Bang, Herman: Fortællinger. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 628 sider. Pris: kr. 9,00 (1920, novelle(r))
Detaljer
1912 i: Værker i Mindeudgave [2] 1. udgave: Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 618 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn)
 Bog Bang, Herman: Haabløse Slægter. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1920. 292 sider. Pris: kr. 6,00 (1920, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 282 sider. Pris: kr. 6,00 (1920, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
 Bog Bang, Herman: Stuk. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1920. 274 sider. Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1920, roman) 👓
Detaljer
1887 1. udgave: Stuk. Af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 396 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Anden Udgave (1908) tilegnet Peter Nansen.
 note til titel På omslaget har den årstallet 1921.
 Person (om) Larsen, Karl: Den gamle Historie. En Roman. I. Foraar. Billeder fra Firserne. 1. Bog. ♦ M.P. Madsen, 1920. 301 sider. Pris: kr. 12,75 (1920, roman)
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Levin & Munksgaard.
 note til titel Kun bind 1 udkom. Selvbiografisk roman [personen Birge Holk er Herman Bang, Karl Hald er forfatteren selv].
 note om oplag 2. Oplag, 1921 [Med undertitlen: Billeder fra omkring Firs].
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 116 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Bang, Herman: De fire Djævle. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 88 sider, 12 tavler. Pris: kr. 2,50 (1921, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
 Bog Bang, Herman: De uden Fædreland -. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 294 sider. Pris: kr. 5,00 (1921, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: De uden Fædreland -. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 511 sider. Pris: kr. 7,50
 Bog Bang, Herman: Mikaël. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 220 sider. Pris: kr. 5,00 (1921, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Mikaël. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. [1] 379 [1] sider. Pris: kr. 5,75
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s016]] [Digte]. Side 16- (1922, digte)
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. (6. Udg.). ♦ Gyldendal, 1923. 188 sider. Pris: kr. 2,75 (1923, roman)
Detaljer
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
 Bog Bang, Herman: Tine. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1929. 194 sider. Pris: kr. 2,25 (1929, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke (1931, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
 Bog Bang, Herman: Helg. Et Fortællingsfragment. Udgivet som Manuskript ved Ejnar Thomsen. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1935. 57 sider (1935, novelle(r))
del af: Berlingske Tidende
serietitel: Gyldendals Mindebog
Detaljer
udgiver: Ejnar Thomsen (1897-1956)
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-6: Indledning [signeret: Ejnar Thomsen].
 note til titel Side [7]: Min Ven [brev fra Herman Bang].
 note til titel Uddrag af indledningen: [trykt] paa Grundlag af et yderst skødesløst rettet Korrekturtryk fra 1910 paa 84 smaa Sider.
 note til titel Skrevet 1910, derefter sendt som korrekturtryk til Betty og Peter Nansen [Politiken 26-4-2008].
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 19-4-1922 til 17-5-1922 i 5 afsnit.
 note til titel Manuskript bortkommet og efterlyst af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, jævnfør Politiken 26-4-2008.
 Bog Bang, Herman: De uden Fædreland -. 3. Udg. (1940, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: De uden Fædreland -. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 511 sider. Pris: kr. 7,50
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Med Indledning og Oplysninger ved Vilh. Øhlenschläger (1940, roman)
Detaljer
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. 8. Udg. (1943, roman)
Detaljer
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Perler i dansk Digtning [s197]] Irene Holm. Side 197-[209] (1949, novelle(r)) 👓
Detaljer
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: En julegave [s029]] En julegave (1953, novelle(r))
Detaljer
1901 indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019] 1. udgave: En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25]
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s249]] Kunstrejse paa Bornholm. Side 249-[57] (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Ti Aar, Erindringer og Hændelser, 1891.
 Bog Bang, Herman: Udvalgte Fortællinger. (Omslaget tegnet af Poul Sæbye). ♦ Gyldendal, 1953. 402 sider (1953, novelle(r))
omslag af Poul Sæbye (1889-1965)
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s310]] Les quatre diables. Side 310-[54] (1954, novelle(r)) 👓
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Julehistorier [s032]] Fremmed i julen. Side 32-35 (1960, novelle(r)) 👓
Detaljer
1903 indgår i antologien: Juleroser 1903 [?] 1. udgave: Fremmed i Julen
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Cirkushistorier fra hele verden [s245]] Les Quatre Diables. Side [245]-94 (1962, novelle(r)) 👓
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er titlen anført som: Les Quatro Diables - De fire djævle.
 Bog Bang, Herman: Les quatre diables (1962, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel Uændret optryk af en norsk udg. fra 1895.
 Bog Bang, Herman: Irene Holm og andre Noveller. Dette Udvalg er foretaget paa Grundlag af "Værker i Mindeudgave" (2. Oplag, 1920). ♦ Gyldendal, 1962. 240 sider (1962, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 89
Detaljer
redigeret af Werner Svendsen (1930-2018)
kollaps Noter
 note til titel 3. oplag har: Udvalget foretaget af Werner Svendsen på grundlag af "Værker i Mindeudgave".
 note om oplag 2. traneoplag, 1965.
 note om oplag 3. traneoplag, 1969.
 Bog Bang, Herman: Ludvigsbakke. ♦ Gyldendal, 1962. 240 sider. Pris: kr. 4,25 (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 86
Detaljer
1896 1. udgave: Ludvigsbakke. Roman. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1896. 411 sider
 Bog Bang, Herman: Stuk. ♦ Gyldendal, 1962. 240 sider. Pris: kr. 4,25 (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 87
Detaljer
1887 1. udgave: Stuk. Af Herman Bang. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 396 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
kollaps Noter
 note om oplag [Ny oplag], 1966. 224 sider.
 note om oplag 3. Tranebogsoplag, 1974. 224 sider. [Uden serienummer]. ISBN: 87-00-38062-8.
 note om oplag 4. Tranebogsoplag, 1977.
 Bog Bang, Herman: Tine. 7. oplag [ie: 1. Tranebogsoplag]. ♦ Gyldendal, 1962. 192 sider (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 82
Detaljer
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
kollaps Noter
 note om oplag 14. oplag, 1964.
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Sommerglæder. ♦ Gyldendal, 1962. 236 sider. Pris: kr. 4,25 (1962, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 88
Detaljer
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1964.
 note om oplag 3. oplag, 1966.
 note om oplag 4. oplag, 1968.
 note om oplag 5. oplag, 1971. ISBN 87-00-39641-9.
 note om oplag 6. oplag, 1974.
kollaps Indhold

[b] Bang, Herman: Sommerglæder (1962, roman)
1902 1. udgave: Sommerglæder. Illustrationerne af Hans Tegner. ♦ København, Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen), 1902. 169 sider, illustreret. Pris: kr. 25,00
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Marina [s113]] Irene Holm. Side 113-[25] (1962, novelle(r)) 👓
 Bog Bang, Herman: Det hvide Hus. Det graa Hus. Tekstgrundlaget er originaludgaverne 1898 og 1901. ♦ Hasselbalch, 1963. 228 sider. Pris: kr. 5,75 (1963, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 521
Detaljer
1898 1. udgave: Det hvide Hus. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1898. [3] 156 [1] sider
kollaps Indhold

[b] Bang, Herman: Det graa Hus (1963, roman)
1901 1. udgave: Det graa Hus. Portrætet tegnet af P. S. Krøyer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1901. 242 [1] sider. Pris: kr. 4,00
 Bog Bang, Herman: Noveller. Red. af H. M. Berg. ♦ Hasselbalch, 1963. 257 sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkeri: Trykt i Det Hoffensbergske Etablissement, København) (1963, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 501
Detaljer
redigeret af H.M. Berg (f. 1926)
omslag af Dick Gale
kollaps Indhold

[s007] Bang, Herman: Charlot Dupont (1963, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s077] 1. udgave: Charlot Dupont. Side [77]-136
[s042] Bang, Herman: Ved Vejen (1963, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
[s187] Bang, Herman: Les Quatre Diables (1963, novelle(r))
1890 1. udgave: Les quatre Diables. Excentrisk Novelle. »Københavns« Feuilleton. ♦ København, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1890. 99 sider
[s235] Bang, Herman: Irene Holm (1963, novelle(r))
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
[s248] Bang, Herman: Lykken. En Fortælling om dem der skal dø (1963, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s121] 1. udgave: En Fortælling om dem der skal dø. Side [121]-[39]
 Bog Bang, Herman: Tine. Optrykt efter Originaludgaven, 1889. Udg. med Efterskrift af Jacob Paludan. ♦ Gyldendal, 1964. 228 sider. Pris: kr. 8,75 (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 19
Detaljer
efterskrift af Jacob Paludan (1896-1975)
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Danske fortællinger [1s201]] Frøken Caja. Side 201-[28] (1964, novelle(r)) 👓
Detaljer
1890 indgår i: Under Aaget [s131] 1. udgave: Frøken Caja. Side [131]-92
 Bog Bang, Herman: Håbløse Slægter. Udg. med indledning af Villy Sørensen. ♦ Gyldendal, 1965. 354 sider (1965, roman)
Detaljer
forord af Villy Sørensen (1929-2001)
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
kollaps Noter
 note til titel Optrykt efter originaludgaven.
 Bog Bang, Herman: Irene Holm. Fortælling. ♦ 1965. 20 sider (1965, novelle(r))
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s198]] Kunstrejse paa Bornholm. Side 198-[206] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Bang, Herman: Les quatre Diables og andre noveller. Med træsnit af Jane Muus (1966, roman)
illustrationer af Jane Muus (1919-2007)
 Tekster Bang, Herman: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s284]] Belvederes have. "Cirkus Variété". 1883. Side [284]-88 (1966, tekster) 👓
del af: Nationaltidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i "Nationaltidende" 10. juni 1883. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestread (ejerløs avis)
 Tekster Bang, Herman: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s040]] Branden. 1884. Side [40]-46 (1966, tekster) 👓
del af: Nationaltidende
Detaljer
1967 i: Herman Bang fortæller [2s056] Senere udgave: Branden. Side [56]-62
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i "Nationaltidende" den 4. oktober 1884. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Tekster Bang, Herman: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s078]] Fra Lighuset. 1881. Side [78]-84 (1966, tekster) 👓
del af: Nationaltidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i "Nationaltidende", 27. februar 1881. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bang, Herman: Herman Bang fortæller. Udvalgt af Ellinor og Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersens Forlag, [1966-67]. [Bind 1-2], 318 [2] + 320 sider. (Trykkeri: Bordring Bogtryk [Bind 1]). ([Omnibusbøgerne]) (1966-67, novelle(r))
serietitel: Omnibusbøgerne
Detaljer
redigeret af Ellinor Carit Andersen (1920-1995)
redigeret af Poul Carit Andersen (1910-1982)
kollaps Noter
 note til titel Bindenes undertitler: 1: Stille eksistenser. Tunge melodier. 2: Herhjemme og derude. Liv og død.
 note til titel Teksten er opdateret efter gældende retskrivning.
 note til titel [Bind 1], side [5]-10: Herman Bang [Signeret: Poul Carit Andersen].
 note til titel [Bind 1], side [319]: Kildehenvisninger.
 note til titel [Bind 1], side [320]: Indholdsfortegnelse.
kollaps Indhold

[1s011] Bang, Herman: Mit første Hjem. Side [10]-12 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1888-89:23
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 23 (10-3-1889), side 271, ifølge årgangens indholdsfortegnelse del af serien: Fra Samfundets Kroge, men vignetten for serien mangler på siden.
[1s013] Bang, Herman: Hvordan jeg blev forfatter. Side [13]-21 (1966, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ti Aar. Erdringer og Hændelser, 1891.
[1s022] Bang, Herman: En tourné. Side [22]-29 (1966, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ti Aar. Erdringer og Hændelser, 1891.
[1s030] Bang, Herman: Hvordan man bliver forelæser. Side [30]-35 (1966, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ti Aar. Erdringer og Hændelser, 1891.
[1s036] Bang, Herman: "Enaktere". Side [36]-47 (1966, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ti Aar. Erdringer og Hændelser, 1891.
[1s048] Bang, Herman: Udvist af Tyskland. Side [48]-60 (1966, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ti Aar. Erdringer og Hændelser, 1891.
[1s061] Bang, Herman: Madam Metz. Side [61]-67 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: De glemte, 3
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 2 (14-10-1888), side 17-18, del af serien: De glemte. Novelletter af Herman Bang. III.
[1s068] Bang, Herman: Stærkest -. Side [68]-105 (1966, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s057] 1. udgave: Stærkest -. Side [57]-145
[1s106] Bang, Herman: "Men Du skal mindes mig -". Side [106]-15 (1966, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s031] 1. udgave: Men du skal mindes mig. Side [31]-55
[1s116] Bang, Herman: En digters hustru. Side [116]-27 (1966, novelle(r))
1880 [Kapitel 1] indgår i: Tunge Melodier [s149] 1. udgave: Kvindehistorier. [Kapitel] I-II. Side [149]-84
[1s128] Bang, Herman: Stakkels lille Pernille. Side [128]-34 (1966, novelle(r))
1880 [Kapitel 2] indgår i: Tunge Melodier [s149] 1. udgave: Kvindehistorier. [Kapitel] I-II. Side [149]-84
[1s135] Bang, Herman: Fortællinger fra skumringen. I-III. Side [135]-59 (1966, novelle(r))
1880 indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
[1s160] Bang, Herman: En hvilens stund. Side [160]-65 (1966, novelle(r))
1880 [Kapitel 1] indgår i: Tunge Melodier [s061] 1. udgave: Fra Kirken. Side [61]-89
[1s166] Bang, Herman: Foran alteret. Side [166]-74 (1966, novelle(r))
1880 [Kapitel 2] indgår i: Tunge Melodier [s061] 1. udgave: Fra Kirken. Side [61]-89
[1s175] Bang, Herman: Ve den, fra hvem forargelsen kommer. Side [175]-77 (1966, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s019] 1. udgave: Ve den, for hvem Forargelsen kommer. Side 19-25
[1s178] Bang, Herman: Min gamle kammerat. Side [178]-95 (1966, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s001] 1. udgave: Min gamle Kammerat. Til Julius Schiøtt. Side [1]-34
[1s196] Bang, Herman: Efter ballet. Side [196]-97 (1966, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s122] 1. udgave: Efter Ballet -. Side 122-26
[1s198] Bang, Herman: En kærlighedshistorie i tre breve. Side [198]-202 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1886-87, Nr. 14 (2-2-1887), side 159 og 162.
[1s203] Bang, Herman: Anna Vasena. Side [203]-09 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 35 (1-6-1890), side 409-10, under titlen: Anna Vasena. Novellette.
[1s210] Bang, Herman: "Det er tungt, når hjerterne skilles ad". Side [210]-11 (1966, novelle(r))
1890 [Kapitel I] 1. udgave: Små-Billeder. I. Myrten. II. "Det er tungt, naar Hjerterne skilles ad"
[1s212] Bang, Herman: Den sidste Balkjole. Side [212]-15 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: De glemte, 2
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1887-88, Nr. 2 (9-10-1887), side 15 og 18, del af serien: De glemte. Novelletter af Herman Bang. II.
[1s216] Bang, Herman: "Frøkenen". Side [216]-20 (1966, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s104] 1. udgave: "Frøkenen". Side 104-[13]
[1s221] Bang, Herman: Den 15de November. Side [221]-24 (1888, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1888-89:10
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1888-89, Nr. 10 (9-12-1888), side 114-15, del af serien: Fra Samfundets Kroge.
[1s225] Bang, Herman: Provinsartister. Side [225]-27 (1966, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1889-90:14
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 14 (5-1-1890), side 163, del af serien: Fra Samfundets Kroge.
[1s228] Bang, Herman: Fratelli Bedini. Side [228]-51 (1966, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s031] 1. udgave: Fratelli Bedini. Side [31]-75
[1s252] Bang, Herman: Otto Heinrich. Side [252]-65 (1966, novelle(r))
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s035] 1. udgave: Enkens Søn. Til Frederik Bjering. Side [35]-61
[1s266] Bang, Herman: Ravnene. Side [266]-318 (1966, novelle(r))
1902 indgår i: Ravnene [s001] 1. udgave: Ravnene. Side [1]-121
[2s005] Bang, Herman: Asylet. Side [5]-9 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
artikelserie: Vekslende Themaer, 1882-12-24
 note til titel I indholdsfortegnelsen betegnet: En barndomserindring.
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 24-12-1882, under titlen: Asylet. En Barndomserindring. Del af serien: Vekslende Themaer. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s010] Bang, Herman: Jul på landet. Side [10]-12 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 25-12-1884, del af artikler under fællestitlen: Charivari. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s013] Hoff, Bernhard: En erindring. Side [13]-15 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 25-12-1884, signeret: Bernhard Hoff. Del af artikler under fællestitlen: Charivari. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s016] anonym [Bang, Herman]: Påske. Side [16]-17 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen betagnet: Blade af en dagbog.
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 13-4-1884, under titlen: Blade af en Dagbog. Paaske. Del af serien: Charivari. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s018] Bang, Herman: En sommerdrøm. Skitse. Side [18]-22 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i Nutiden 18-12-1881.
[2s023] Bang, Herman: "Brudt liv". Side [23]-32 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note til titel I indholdsfortegnelsen betegnet: Studie.
 note om føljeton Trykt i Nutiden 24-8-1879, 31-8-1879 og 7-9-1879.
[2s033] Bang, Herman: "Gamle Bang". Løse erindringer om min bedstefader. Side [33]-37 (1967, tekster)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i Nutiden 6-10-1878.
[2s038] Bang, Herman: Et møde med I. P. Jacobsen. Side [38]-40 (1967, tekster)
om: J.P. Jacobsen (1847-1885)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Trykt i Nutiden 5-12-1886.
[2s041] Bang, Herman: Professor Tregder. Side [41]-43 (1967, tekster)
om: P.H. Tregder (1815-1887)
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i Politiken 2-6-1887.
[2s044] Bang, Herman: Fra en ensom ø. Side [44]-53 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
artikelserie: Vekslende Themaer, 1880-04-04
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 4-4-1880, del af serien: Vekslende Themaer. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s054] Bang, Herman: Sommerlyst. Side [54]-55 (1967, tekster)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nationaltidende 30-9-1884, under titlen: Blade af en Dagbog. Under fællestitlen: Charivari. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s056] Bang, Herman: Branden. Side [56]-62 (1967, tekster)
1966 indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s040] 1. udgave: Branden. 1884. Side [40]-46
[2s063] Bang, Herman: "De gamle stuer". Side [63]-64 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
del af: København
 note til titel Før teksten: Marienlyst.
 note om føljeton Trykt i København 30-5-1903, under fællestitlen: Dagbog. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[2s065] Bang, Herman: Elna. Side [65]-78 (1967, novelle(r))
1883 indgår i: Præster [s053] 1. udgave: Elna. Side 83-94
[2s079] Bang, Herman: Julegaver. Side [79]-98 (1967, novelle(r))
1901 indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019] 1. udgave: En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25]
[2s099] Bang, Herman: Franz Pander. Side [99]-113 (1967, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s001] 1. udgave: Franz Pander. Side [1]-29
[2s114] Bang, Herman: En fortælling om lykken. Side [114]-47 (1967, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s-002] 1. udgave: En Fortælling om Lykken. Side [-2]-58
[2s148] Bang, Herman: En fortælling om elskov. Side [148]-80 (1967, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s059] 1. udgave: En Fortælling om Elskov. Side [59]-[120]
[2s181] Bang, Herman: En fortælling om dem der skal dø. Side [181]-88 (1967, novelle(r))
1899 indgår i: Liv og Død [s121] 1. udgave: En Fortælling om dem der skal dø. Side [121]-[39]
[2s189] Bang, Herman: Charlot Dupont. Side [189]-220 (1967, novelle(r))
1885 indgår i: Excentriske Noveller [s077] 1. udgave: Charlot Dupont. Side [77]-136
[2s221] Bang, Herman: "Barchan er død" -. Side [221]-32 (1967, novelle(r))
1907 indgår i: Sælsomme Fortællinger [s001] 1. udgave: "Barchan er død" -. Side [1]-30
[2s233] Bang, Herman: Det første teater. Side [233]-50 (1967, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i bogen: Teatret, 1892.
[2s251] Bang, Herman: "Phister" I. Side [251]-57 (1967, tekster)
om: Ludvig Phister (1807-1896)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i bogen: Teatret, 1892.
[2s258] Bang, Herman: "Phister" II. Side [258]-62 (1967, tekster)
om: Ludvig Phister (1807-1896)
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note til titel Før teksten: 23-5-1907.
 note om føljeton Trykt i Nutiden 6-10-1878.
[2s263] Bang, Herman: Kunstrejse på Bornholm. Side [263]-70 (1967, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Ti Aar, Erindringer og Hændelser, 1891.
[2s271] Bang, Herman: I Kristiania. Side [271]-77 (1967, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Ti Aar, Erindringer og Hændelser, 1891.
[2s278] Bang, Herman: Chopin. Side [278]-88 (1967, novelle(r))
1880 [Kapitel III] indgår i: Tunge Melodier [s001] 1. udgave: Fortællinger fra Skumringen. [Kapitel] I-III. Side [1]-49
[2s289] Bang, Herman: Den gyldne stad. Side [289]-303 (1967, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Ti Aar, Erindringer og Hændelser, 1891.
[2s304] Bang, Herman: En rejse om jorden. Atlanterhavsbåden. Side [304]-18 (1967, tekster)
kollaps Noter
del af: København
 note om føljeton Trykt i København 16-2-1912 og 17-2-1912, under fællestitlen: Af Dagens Krønike. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bang, Herman: Håbløse slægter. Efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1966]. 304 sider (1966, roman)
Detaljer
efterskrift af Poul Carit Andersen (1910-1982)
1880 1. udgave: Haabløse Slægter. Roman. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1880. 601 sider
kollaps Noter
 note til titel Optrykt efter 3. udgaven 1905.
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Læs noget lødigt [s016]] Irene Holm. Side 16-25 (1966, novelle(r))
Detaljer
1890 indgår i: Under Aaget [s103] 1. udgave: Irene Holm. Side [103]-30
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [s030]] En Juleaften i det Fremmede (1966, novelle(r))
 Bog (oversætter) Balzac, Honoré de: Kvindetyper. Noveller (1966, novelle(r))
serietitel: Artemis Novelle-Bibliotek, 2
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
 Bog Bang, Herman: Mikaël. ♦ Artemis, 1967. 173 sider (1967, roman)
serietitel: Artemis Roman-Bibliotek, 5
Detaljer
1904 1. udgave: Mikaël. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. [1] 379 [1] sider. Pris: kr. 5,75
 Bog Bang, Herman: Excentriske Noveller. ♦ Strube, 1970. 189 sider (1970, roman)
serietitel: Miniatur-Biblioteket
Detaljer
1885 1. udgave: Excentriske Noveller. Franz Pander. - Fratelli Bedini. - Charlot Dupont. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1885. [1] 136 [1] sider
 Bog Bang, Herman: Sommerglæder. Illustreret af Svend Otto S. Med efterskrift af Hakon Stangerup. ♦ [Lademann], [1970]. 174 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50. (Trykkeri: S.L. Møllers Bogtrykkeri, Copenhagen) (1970, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
efterskrift af Hakon Stangerup (1908-1976)
andet: Freddy Pedersen (1939-2019)
1902 1. udgave: Sommerglæder. Illustrationerne af Hans Tegner. ♦ København, Det nordiske Forlag (Ernst Bojesen), 1902. 169 sider, illustreret. Pris: kr. 25,00
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Udgivete af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Typografisk tilrettelægning: Freddy Pedersen.
 note til titel Side [169]-[75]: Efterskrift. Af professor, dr. phil. Hakon Stangerup [Signeret: Hakon Stangerup].
,
 Bog Bang, Herman: Tine. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, 1972. 194 sider (30 cm) (1972, roman)
serietitel: SLS-Biblioteket. Stor letlæselig skrift
Detaljer
1889 1. udgave: Tine. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af I.H. Schubothes Boghandel, 1889. xix + 287 [1] sider
kollaps Noter
 Bog Bang, Herman: [indgår i antologien: Hævnen [1s145]] Julegaver. Illustreret af Des Asmussen. Side 145-[63] (1973, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Des Asmussen (1913-2004)
1902 indgår i: Ravnene [s123] 1. udgave: Julegaver. Side [123]-71
 Bog Bang, Herman: En dejlig Dag og andre Noveller. Udvalget foretaget af Erik C. Lindgren. [Delvis] optrykt efter "Udvalgte Fortællinger", Kbh. 1899. ♦ Gyldendal, 1974. 187 sider (1974, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
redigeret af Erik C. Lindgren (f. 1939)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Bd. 2.
 Bog Bang, Herman: Hendes Højhed og andre Noveller. Udvalget foretaget af Erik C. Lindgren. Optrykt efter "Udvalgte Fortællinger", Kbh. 1899. ♦ Gyldendal, 1974. 224 sider (1974, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
redigeret af Erik C. Lindgren (f. 1939)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Bd. 1.
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, 1974. 271 sider (1974, roman)
serietitel: MagnaPrintserien, 36
Detaljer
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
 Bog Bang, Herman: Ved Vejen. Udg. af Dansklærerforeningen. 2. udg. Ved Klaus P. Mortensen. ♦ Gyldendal, 1974. 299 sider (1974, roman)
Detaljer
noter af Klaus P. Mortensen (1942-2021)
1886 indgår i: Stille Eksistenser [s167] 1. udgave: Ved Vejen. Til Vilhelm Möller. Side [167]-403
kollaps Noter
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Herman Bang: Du og jeg
Proverbe i 1 Akt af Herman Bang
(premiere 20-11-1878 på Folketeatret)
Herman Bang: Hverdagskampe
dramatisk Situation i 1 Akt af Herman Bang
(premiere 22-04-1879 på Folketeatret)
(oversætter) I fremmed Jordbund
Folkekomedie i 5 Akter efter Charlotte Birch-Pfeiffer (en Dramatiseing af B. Auerbachs Roman »Die Frau Professorin«). Oversat af Herman Bang, Sangene af H.R. Hunderup
bearbejdelse af Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868, sprog: tysk)
andet af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
sange af H.R. Hunderup (1857-1902)
(premiere 07-09-1880 på Casino)
Herman Bang: Efter Ballet
Monolog af Herman Bang
(premiere 21-07-1880 på Casino)
Herman Bang: Inden fire Vægge
originalt Stykke i 1 Akt af Herman Bang
(premiere 22-11-1881 på Casino)
Herman Bang: Graavejr
1 Akt af Herman Bang
(premiere 02-12-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter) Venuspassagen
astronomisk Farce i 1 Akt af Meilhac og Halévy. Oversat af Herman Bang
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
(premiere 31-12-1882 på Casino)
(oversætter) En ødsel Fader
Lystspil i 5 Akter af Alex. Dumas fils. Oversat af Severin Abrahams og Herman Bang
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
oversat af Severin Abrahams (1843-1900)
(premiere 02-01-1883 på Casino)
Herman Bang: Ellen Urne
Skuespil i 4 Akter af Herman Bang. Efter Romanen "Fædra"
(premiere 09-02-1886 af Povl Friis)
Herman Bang: Brødre
Sørgespil i 1 Akt af Herman Bang
(premiere 08-05-1903 på Århus Teater)
(andet) Irene Holm
ballet i 3 billeder og epilog af Elsa Marianne von Rosen efter Herman Bangs novelle. Musik: H.C. Lumbye, arrangeret af E. Lindorff-Larsen
af Elsa Marianne von Rosen (1924-2014)
musik af H.C. Lumbye (1810-1874)
musik af E. Lindorff-Larsen (1902-1983)
(premiere 17-10-1963 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 35)
(andet) Bagage
en danset pantomime frit efter Herman Bangs novelle »Franz Pander« af Henryk Tomaszewski. Musik: »Stabat mater« af Giovanni Battista Pergolesi
af Henryk Tomaszewski (1919-2001, sprog: polsk)
musik af Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736, sprog: italiensk)
(premiere 20-12-1969 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 28)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden