Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt

Liste over skrifter, som på forskellig måde har været diskuteret, anklaget eller dømt for at indeholde krænkende tekst. Det vil sige fx injurierende, blasfemisk, majestætsfornærmende eller utugtige skildringer. Listen er ikke komplet, især vil faglitterære værker mangle.

Uddrag af paragraffer, som har været anvendt:

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 (L. 66, trådte i kraft 1-7-1866), Sextende Kapitel, § 184:

Den, som offentliggør et utugtigt Skrift, straffes med Fængsel eller Bøder. Den samme Straf er anvendelig paa den, som sælger, uddeler eller paa anden Maade udbreder, eller som offentlig udstiller utugtige Afbildninger.

Borgerlig Straffelov af 15. April 1930 (trådte i kraft i 1933), 24. kapitel, § 234:

Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som
1) tilbyder eller overlader en Person under 18 Aar utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande,
2) offentliggjør eller udbreder eller i saadan Hensigt forfærdiger eller indfører utugtige Skrifter, Billedere eller Genstande,
3) foranstalter offentligt Foredrag, Forestilling eller Udstilling af utugtigt Indhold.


Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt
Holberg, Ludvig: Don Ranvdo de Colibrados, (1745, dramatik, dansk)
af Ludvig Holberg
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Piratudgave
Bie, Jacob Christian: Originale danske moralske Fabler i bunden Stiil, (1765, digte, dansk)
af Jacob Christian Bie
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
Goethe, J. W.: Den unge Verthers Lidelser, (1820, roman, tysk)
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
oversat af H.L. Bernhoft
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Oversættelse forbudt
anonym [Bruun, Malthe Conrad]: Aristokraternes Catechismus, (1796, satire, dansk)
af Malthe Conrad Bruun
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Landsforvist
Bruun, [T. C.]: Mine Frie-Timer, (1783, digte, dansk)
af Thomas Christopher Bruun
andet: Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
andet: Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
tidsskrift: Corsaren, (1840-55, periodicum)
redigeret af Meïr Aron Goldschmidt
Kommentar til listen: Mange domme
Schaldemose, F.: Rasmusine, (1851, humor, dansk)
af Fr. Schaldemose
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
Schaldemose, F.: Prikkeltorne, (1851, humor, dansk)
af Fr. Schaldemose
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Nogle numre beslaglagt
Tøchu, St. Giusta: En kjøbenhavnsk Modedame, (1860, roman, dansk)
af August Schiøtt, f 1834
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Opkøbt med henblik på destruktion
Worm, P. A.: Tiggerne, (1866, roman, dansk)
af Peter Anton Worm
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Beslaglagt
Crébillon, J. de: Sofaen, (1874, roman, fransk)
af (Claude-Prosper) Jolyot de Crébillon (1707-1777, sprog: fransk)
oversat af Anonym
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: opført på Det kgl. Biblioteks liste "En fortegnelse over Bøger og Haandskrifter, som ikke maa benyttes uden særlig Tilladelse"
Bang, Herman: Haabløse Slægter, (1880, roman, dansk)
af Herman Bang
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
Zola, Émile: Nana, (1882, roman, fransk)
af Émile Zola (1840-1902, sprog: fransk)
oversat af Alexander Schumacker
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Restoplaget konfiskeret
Jørgensen, Martin: Livsnydelse, (1885, roman, dansk)
af Martin Jørgensen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
Krohg, Christian: Albertine, (1888, roman, norsk)
af Christian Krohg (1852-1925, sprog: norsk)
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Den norske udgave opført på Det kgl. Biblioteks liste "En fortegnelse over Bøger og Haandskrifter, som ikke maa benyttes uden særlig Tilladelse"
Mignon: Forbudne Frugter, (1886, roman, dansk)
af uidentificeret
illustrationer af uidentificeret
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: opført på Det kgl. Biblioteks liste "En fortegnelse over Bøger og Haandskrifter, som ikke maa benyttes uden særlig Tilladelse"
avis: Den Danske Pioneer, (1872-)
(1885-1931) redigeret af Sophus F. Neble
(1958-81) redigeret af Hjalmar Bertelsen
Liste over indekseret indhold
Kommentar til listen: Forbud at sælge i Danmark fra september 1886 til april 1898
Jørgensen, Martin: En livsnydende Individs Historie, (1886, roman, dansk)
af Martin Jørgensen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
antologi: Galante Eventyr alle Vegne fra, (1887, flere sprog)
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
udgiver: Pseudonym og undersøges
oversat af Anonym
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: opført på Det kgl. Biblioteks liste "En fortegnelse over Bøger og Haandskrifter, som ikke maa benyttes uden særlig Tilladelse"
tidsskrift: Eva, (1886-87, periodicum)
redigeret af Th. Berg
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: 1-2. 1887-88, opført på Det kgl. Biblioteks liste "En fortegnelse over Bøger og Haandskrifter, som ikke maa benyttes uden særlig Tilladelse"
Maupassant, Guy de: Smukke-Ven!, (1891, roman, fransk)
af Guy de Maupassant (1850-1893, sprog: fransk)
oversat af Oscar Madsen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: oversætteren dømt
Jæger, Hans: Syk Kjærlihet, (1893, roman, norsk)
af Hans Jæger (1854-1910, sprog: norsk)
andet: Christian Krohg (1852-1925, sprog: norsk)
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Forbudt
Brandes, Edvard: Det unge Blod, (1899, roman, dansk)
af Edvard Brandes
Kommentar til listen: Beslaglagt
Breidahl, Axel: Gøglerliv, (1901-02, roman, dansk)
af Axel Breidahl
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Utugtigt skrift
antologi: Dansk Sangbog, (1899, digte, dansk)
redigeret af M. Andresen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Beslaglagt 1904 af de preussiske myndigheder
Pedersen, Jens: Motivet ubekendt, (1905, roman, dansk)
af Jens Pedersen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Undersøgt, men ingen dom
Rasmussen, Emil: Camillo Cantori og hans Koner, (1909, roman, dansk)
af Emil Rasmussen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Undersøgt, men ingen dom
Poincanard, Jean: Barbarkvinder, (1917, roman, dansk)
af Emil Rasmussen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Forbudt efter udgivelsen af 6. oplag
Thøyer, Chr.: De kære Børn, (1920, roman, dansk)
af Chr. Thøyer
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Beslaglagt
Carell, Emmy: Kan Mænd undværes?, (1921, roman, dansk)
af Emmy Carell
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Forbudt efter udgivelsen af 5. oplag
Broby, Rud: Blod, (1922, digte, dansk)
af R. Broby-Johansen
illustrationer af Gunner Hesselbo
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Beslaglagt
Anker-Paulsen, J.: I Badedragt, (1922, digte, dansk)
af J. Anker-Paulsen
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Konfiskeret
Soya, [C. E.]: En Gæst, (1941, roman, dansk)
af [Carl Erik] Soya
omslag af Flemming Bergsøe
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Båndlagt uden tidsbegrænsning
Munk, Kaj: Niels Ebbesen, (1942, dramatik, dansk)
af Kaj Munk
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Beslaglagt
Soya: Papirslygter i Uvejr, (1942, novelle(r), dansk)
af [Carl Erik] Soya
forord af Kaj Munk
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Udgivelsen forbudt
Scherfig, Hans: Idealister, (1944, roman, dansk)
af Hans Scherfig
oversat af Staffan Andræ (1916-1996, sprog: svensk)
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Udgivelse forbudt i Danmark
Cleland, John: Fanny Hill, (1964, roman, engelsk)
af John Cleland (1709-1789, sprog: engelsk)
oversat af Hanne Ringsted
oversat af Poul Malmkjær
forord af Poul Henningsen
efterskrift af Ove Brusendorff
Detaljer om titlen
Kommentar til listen: Forbudt 1957, frikendt 1965

Antal titler på listen: 37


Baseret på de i almindelighed benytte kilder, men følgende kilder har især været benyttet og/eller indeholder yderligere oplysninger:

pil op Til toppen af siden