Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Giovanni Boccaccio (1313-1375)

Sprog: italiensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Boccaccio: [Fortællinger]. ♦ [Kbh., Hans Vingaard, ca. 1559], [kendes kun i fragment, 4 blade, nr 54, 55, 60 og 61] (1559, novelle(r)) BD4:sp496 👓
originaltitel: Rastbüchlein, 1558
Detaljer
oversat af Anonym
udgiver: Michael Lindener (1520-1562, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Synes at være en del af en oversættelse af: Michael Lindeners Rastbüchlein, der bl.a. indeholdt historier af Boccaccio.
 note til oversat titel Fragmentet indeholder disse 3 historier af Boccaccio: 9. dags 5. novelle, 8. dags 8. novelle og 8. dags 2. novelle.
 url Fuld visning for danske ip-adresser via: Det kgl. Bibliotek.  Link til ekstern webside eeb.chadwyck.co.uk
 anmeldelse Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, Årgang X, 1923, side 195-97 [Artikel, signeret R. Paulli].  Link til ekstern webside http://runeberg.org/bokobibl/1923/0209.html
 Bog anonym [Boccaccio, G.]: Griseldis. En deylig Historie om en Quinde som hed Griseldis, aff huilcken gode oc dydelige Quinder kunde tage Exempel oc Lærdom, at være tolmodige udi Modgang oc Fristelse, nyttelig at læse. ♦ Kiøbenhaffn., 1597. 20 blade (1597, roman) BD4:sp499
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Titelbladet har: Prentet i Kiøbenhaffn af Laurentz Benedicht, 1597.
 note til oversat titel Fuld visning for danske ip-adresser via: Det kgl. Bibliotek.  Link til ekstern webside gateway.proquest.com
 Note (andet) Bruun, [T. C.]: Mine Frie-Timer eller Fortællinger efter Bocaccio og Fontaine ved Bruun. ♦ Kiöbenhavn, 1783. (1783, digte) BD4:sp219
Detaljer
af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
andet: Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt  Web link link til hele listen Kommentar til listen: Konfiskeret.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [17-12-1783] Brun, Autor til Frie-Tiimerne, skal efter Cabinets-Ordre betale 100 Rdr., alle Exemplarerne confisqueres, Subsciptions-Listen indleveres, hand selv overhøres af Biskoppen, hvilket er skeet i Schønheiders og Vogelii Nærværelse. Den første skal have paataget sig at underviise ham.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [24-2-1784] Et lumpent Kobberstykke kommer ud om Bruns Straf, kaldet: Verbesserung der Sitten.
 Bog Morten Thing: Pornografiens historie i Danmark. Aschehoug, 1999: side 26-27, uddrag side 161-72 (originalens siderne 128-143).
 Bog Boccaze: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider (1805, novelle(r)) EMP4908 BD4:sp496
originaltitel: Decameron, 1348-53
se også: Andreuccio
del af: Cavalcade
Detaljer
oversat af Odin Wolff (1760-1830)
illustrationer i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
1871 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2g] Senere udgave: Et Par Fortællinger af Boccacio. Ved G.H.
1873 Senere udgave: Decameron. Overs. fra Italiensk af Alfred Flinch. Deel 1-2. ♦ 1873. IV + 562 + 466 sider
1907 Senere udgave: Decameron. Illustr. af J. Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1907. [Bind] I-III, 260 + 274 + 214 sider (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1909 Senere udgave: Dekameron. I fri Bearbejdelse ved Nialvar. ♦ Kamla, 1909. [Bind] I-II, 160 + 160 sider
1912 Senere udgave: Dekameron. Illustreret af Jacques Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 537 [2] sider, illustreret (kvartformat)
1917 Senere udgave: Boccaccio's smukkeste Fortællinger fra "Il Decamerone". Udvalg og Oversættelse ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1917. [Bind] I-II, 192 + 192 sider
1923 Senere udgave: Dekameron. ♦ Bogforlaget Nordstjernen, 1923. 256 sider. Pris: kr. 4,00
1923 Senere udgave: Dekameron. Paa Dansk ved Lorentzen. ♦ Skandinavisk Krone-Magazin (Bog- og Bladcentralen), 1923. 1.-10. Serie
1929 Senere udgave: Dekameron. Med mange Illustrationer. Oversat af Marx Jantzen. ♦ Bogforlaget, Griffenfeldsgade 15 (Bog- og Bladcentralen), [1929]. 1.-5. Hefte
1939 Senere udgave: Dekameron. Illustr. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 718 sider, illustreret (kvartformat)
1943 Senere udgave: Dekameron. Ill. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1943. 718 sider, illustreret. Pris: kr. 42,00
1943 Senere udgave: Dekameron. Indledning ved Carl Dumreicher. Ill. af Herluf Bidstrup. (Uforkortet Oversættelse efter den italienske Grundtekst ved J. V. Lind). ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. [Bind] I-III, 833 sider, illustreret. Pris: kr. 64,00
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s049] Senere udgave: Dekameron. Tredie dag, anden fortælling. Side 50-[53]
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Humor fra hele verden [s327] Senere udgave: Gulfardos lån. Side 327-[29]
1954 Senere udgave: Det bedste fra Decameron
1960 Senere udgave: Dekameron
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s116] Senere udgave: Alibech bliver eneboerske. Af Boccaccio. Side 116-[22]
1966 Senere udgave: Dekameron. Overs. fra italiensk af J. V. Lind efter "Il decamerone". Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s123] Senere udgave: Gartneren og nonnerne. Af Boccaccio. Side 123-[30]
1968 Senere udgave: Det bedste fra Decameron. Udvalgte noveller. Forord af Knud Poulsen. Gengivet i uforkortet overs. efter den italienske grundtekst ved J. V. Lind. Ill. af Preben Zahle. [Ny forkortet udg.]
1970 Senere udgave: Dekameron. Ilustreret af Arne Ungermann. Efterskrift af Jens Kruuse. ♦ [Lademann], [1970]. 1.-3. Bind, 277 [2] + 274 [1] + 251 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Martins Bogtrykkeri, Christiansfeld)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Kun udvalgte kapitler er oversat].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale til Oversættelsen [signeret O.W.].
 note til titel Uddrag trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 5, side 57-60, under titlen: Den kloge Munk [Første dags 4. fortælling]. [Forfatteren anført som Giovanni Boccacio]. [Illustrator eller oversætter ikke anført].
 anmeldelse Hertil udkom: O. Wolff: Represalier. I Anledning af nogle Udeladelser imod ham, af den renommerte Recensent, i Athene for sidste August Maaned. 1814. 8 sider.
 anmeldelse Carl Dumreicher i indledningen til "Dekameron, 1943 [Om Wolffs oversættelse og den påfølgende strid].  Dumreicher, Carl Carl Dumreicher
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s112]] De tre Ringe (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s018]] Andreuccio (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
se også: Boccazes Fortællinger
Detaljer
1972 Senere udgave: Andreuccio da Perugia. Novella dal Decamerone. Edizione semplificata ad uso scolastico e autodidattico. Ill.: Oskar Jørgensen. ♦ Grafisk Forlag, 1972. 41 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af Decameron.
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s063]] Broder Cipolla (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s116]] Falken (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
Detaljer
1920 Senere udgave: Falken. I Gendigtning ved Aage Wahl. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ Pio, 1920. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s277]] Den forgiftede Salvie (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s094]] Griselda (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s275]] Kongen af Cypern (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s268]] Reisen til Rom (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s221]] Det rædsomme Maaltid (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s244]] Scannadios Liig (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s127]] Den Skindøde (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s083]] Den syge Lise (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s077]] Varselet (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Italienske Noveller [s212]] Den vilde Jæger (1833, novelle(r)) EMP4905 BDsupp:sp835
 Bog Boccacio: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2g]] Et Par Fortællinger af Boccacio. Ved G.H. (1871, tekster) EMP 83
Detaljer
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af IV, 5 og X, 10.
 Bog Boccaccio: Decameron. Overs. fra Italiensk af Alfred Flinch. Deel 1-2. ♦ 1873. IV + 562 + 466 sider (1873, roman) EMP4909
Detaljer
oversat af Alfred Carl Johs. Flinch (1840-1910)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel [Fuldstændig oversættelse].
 note til oversat titel Del 1, side i-iv: Oversætterens Forord, Del 1, side 531-62 og Del 2, side 445-66: Anmærkninger.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Boccacios Decameron, side 33-43.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 54-58.
 Note (baseret på værk) Ebstrup, B.: »Peter Giselken« og »Spøgelset«. Frit bearbeidet og lokaliseret efter [Giovanni] Boccaccio af B. Ebstrup. ♦ Kjøbenhavn, Gunnar Moes & C.E. Sørensens Forlag, 1876. 16 sider (1876, novelle(r)) EMP4910 👓
af Bengt Ebstrup
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Boccaccio: Decameron. Illustr. af J. Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1907. [Bind] I-III, 260 + 274 + 214 sider (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1907, roman)
Detaljer
illustrationer af Jacques Clément Bernard Wagrez (1850-1908, sprog: fransk)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgaven med illustrationer af Jacques Wagrez udkom på fransk 1889.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Boccaccio: Dekameron. I fri Bearbejdelse ved Nialvar. ♦ Kamla, 1909. [Bind] I-II, 160 + 160 sider (1909, novelle(r))
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1909:004
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek, 1909:008
Detaljer
oversat af Nialvar (pseudonym)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1912.
 Bog Boccaccio: Dekameron. Illustreret af Jacques Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 537 [2] sider, illustreret (kvartformat) (1912, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Jacques Clément Bernard Wagrez (1850-1908, sprog: fransk)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Den franske udgave med illustrationer af Wagrez udkom 1889.
 note til oversat titel Side [5-6]: Forfatterens Forord.
 note til oversat titel Side [7-8]: [Oversætterens Forord, signeret: S. Prahl].
 note til oversat titel Side [535]-37: Forfatterens Slutning.
 note til oversat titel Side [539-42]: Indhold.
 Bog Boccaccio: Boccaccio's smukkeste Fortællinger fra "Il Decamerone". Udvalg og Oversættelse ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1917. [Bind] I-II, 192 + 192 sider (1917, novelle(r))
serietitel: Martins Standard Udgave, 99-100
Detaljer
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio, Giovanni: Falken. I Gendigtning ved Aage Wahl. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ Pio, 1920. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50 (1920, roman)
serietitel: Pios Vignet-Bøger
Detaljer
oversat af Aage Wahl (1884-1949)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1833 indgår i antologien: Italienske Noveller [s116] 1. udgave: Falken
1943 Senere udgave: Falken. 2. Udg
kollaps Noter
 note til oversat titel Også i luxusudgave, pris: kr. 12,00.
 Bog Boccaccio, Giovanni: Dekameron. ♦ Bogforlaget Nordstjernen, 1923. 256 sider. Pris: kr. 4,00 (1923, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1923.
 Bog Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Paa Dansk ved Lorentzen. ♦ Skandinavisk Krone-Magazin (Bog- og Bladcentralen), 1923. 1.-10. Serie (1923, roman)
Detaljer
oversat af Lorentzen
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio: Dekameron. Med mange Illustrationer. Oversat af Marx Jantzen. ♦ Bogforlaget, Griffenfeldsgade 15 (Bog- og Bladcentralen), [1929]. 1.-5. Hefte (1929, roman)
Detaljer
oversat af Marx Jantzen (1875-1951)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio: Dekameron. Illustr. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 718 sider, illustreret (kvartformat) (1939, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio, [Giovanni]: Falken. 2. Udg (1943, roman)
Detaljer
oversat af Aage Wahl (1884-1949)
1920 1. udgave: Falken. I Gendigtning ved Aage Wahl. (Vignetter af Axel Nygaard). ♦ Pio, 1920. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50
 Bog Boccaccio, [Giovanni]: Dekameron. Ill. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1943. 718 sider, illustreret. Pris: kr. 42,00 (1943, roman)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
forord af Paul V. Rubow (1896-1972)
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], 1944.
 Bog Boccaccio, [Giovanni]: Dekameron. Indledning ved Carl Dumreicher. Ill. af Herluf Bidstrup. (Uforkortet Oversættelse efter den italienske Grundtekst ved J. V. Lind). ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. [Bind] I-III, 833 sider, illustreret. Pris: kr. 64,00 (1943, roman)
serietitel: Forlaget Nyttebøgers Pep-Serie, 1
Detaljer
forord af Carl Dumreicher (1879-1965)
illustrationer af Herluf Bidstrup (1912-1988)
oversat af J.V. Lind
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Kruuse, Jens: Humorister. Med Illustrationer af Anne Grete - Carl Jensen - Herluf Jensenius - Svend Johansen - Storm Petersen - Ebbe Sadolin - Arne Ungermann - Mogens Zieler. ♦ København, H. Hirschsprungs Forlag, 1944. 395 [3] sider, illustreret (1944, roman) 👓
Detaljer
af Jens Kruuse (1908-1978)
illustrationer af Anne Grete (1921-1984)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
illustrationer af Mogens Zieler (1905-1983)
af Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975, sprog: engelsk)
af James Thurber (1894-1961, sprog: engelsk)
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
af Stephen Leacock (1869-1944, sprog: engelsk)
af Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954, sprog: fransk)
af Vera Inber (1890-1972, sprog: russisk)
af William Saroyan (1908-1981, sprog: engelsk)
af Jules Romains (1885-1972, sprog: fransk)
af Homer (sprog: græsk)
af Aristofanes (-445--385, sprog: græsk)
af Platon (-428--347, sprog: græsk)
af Sokrates (-469--399, sprog: græsk)
af Aristoteles Aristoteles (-384--322, sprog: græsk)
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
af Terents (Publius Terentius Afer) (-195--158, sprog: andre)
af Lucius Annaeus Seneca (-4-65, sprog: latin)
af Petronius Petronius (27-66, sprog: latin)
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616, sprog: spansk)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
af François Maynard (1582-1646, sprog: fransk)
om: John Wilmot (1647-1680, sprog: engelsk)
af William Wycherley (1640-1715, sprog: engelsk)
af François de la Rochefoucauld (1613-1680, sprog: fransk)
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
af Alexis Piron (1689-1773, sprog: fransk)
af William Congreve (1670-1729, sprog: engelsk)
af Jean de la Bruyère (1645-1696, sprog: fransk)
af Jean de la Fontaine (1621-1695, sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
af Richard Steele (1672-1729, sprog: engelsk)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
af Laurence Sterne (1713-1768, sprog: engelsk)
af Matthias Claudius (1740-1815, sprog: tysk)
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
af Charles Lamb (1775-1834, sprog: engelsk)
af William Hazlitt (1778-1830, sprog: engelsk)
af Benjamin Franklin (1706-1790, sprog: engelsk)
af David Crockett (1786-1836, sprog: engelsk)
af Henry Wheeler Shaw (1818-1885, sprog: engelsk)
af Charles Farrar Browne (1834-1867, sprog: engelsk)
af Abraham Lincoln (1809-1865, sprog: engelsk)
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
af Sydney Smith (1771-1845, sprog: engelsk)
af William Sidney Porter (1862-1910, sprog: engelsk)
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
af Alphonse Daudet (1840-1897, sprog: fransk)
af Edward Lear (1812-1888, sprog: engelsk)
af Charles L. Dodgson (1832-1898, sprog: engelsk)
af Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern (1871-1914, sprog: tysk)
1966 Senere udgave: Humorister. Ved Jens Kruuse. ♦ Vinten, 1966. [Bind 1-2], 226 + 200 sider, illustreret. Pris: à 12,50 kr.
kollaps Noter
 note til titel En række radioforedrag sammenskrevet til bogform, hvor kortere og længere citater af de forskellige forfattere er indflettet i tekst om forfatteren og dennes humor.
 note til titel Side 395-[96]: Efterskrift [liste over hvilke danske oversættelser der er citeret fra. Da en stor del af teksterne er oversat til antologien af Jens Kruuse, og dermed ikke anført, er det håbløst af få styr på hvilke originale værker der er citeret].
 note til titel Side [397-98]: Navneregister.
 note til titel Bogens tekst er samlet under følgende overskrifter: I Dag (illustreret af Mogens Zieler). De gamle lo (illustreret af Carl Jensen). Smil mellem Himmel og Helvede (illustreret af Arne Ungermann). Rungende Latter (illustreret af Svend Johansen). Det skarpe Vid (illustreret af Anne Grete). De søde Glæder (illustreret af Ebbe Sadolin). Latter fra Vest (Illustreret af Storm Petersen). Karakter og Vrøvl (Illustreret af Herluf Jensenius).
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog antologi: Udvalgte nye spøgefulde Historier. ♦ Milo, 1945. 88 sider. Pris: kr. 1,75 (1945, roman)
serietitel: Berømte romaner
af Honoré de Balzac (1799-1850, sprog: fransk)
af Louis de Sabran (1652-1732, sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog Boccaccio, Giovanni: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s049]] Dekameron. Tredie dag, anden fortælling. Side 50-[53] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Samuel Prahl (1863-1928)
1805 [Uddrag] 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Oversat af S. Prahl.
 Bog Boccaccio, Giovanni: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s327]] Gulfardos lån. Side 327-[29] (1952, novelle(r)) 👓
del af: Cavalcade
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer i periodicum: Holger Worm (1901-1978)
1805 [Uddrag] 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af Decameron, Ottende dags 1. fortælling.
 note om føljeton Tidligere trykt i: Cavalcade, 4. Aargang (1949), Nr. 2, side 77-79, under titlen: Gulfardos Laan. [Forfatteren anført som Giovanni Boccacio]. Tegning af Holger Worm. [Oversætter ikke anført].
 Bog Boccaccio, Giovanni: Det bedste fra Decameron (1954, tekster)
Detaljer
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Tekster antologi: Quattro novelle italiane. Boccaccio, da Porto, Fogazzaro, Pirandello (1957, tekster)
serietitel: Easy readers, 95
af Luigi da Porto (1485-1529, sprog: italiensk)
af Antonio Fogazzaro (1842-1911, sprog: italiensk)
af Luigi Pirandello (1867-1936, sprog: italiensk)
 Bog Boccaccio, Giovanni: Dekameron (1960, tekster)
Detaljer
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Tekster Boccaccio, Giovanni: Udvalgte fortællinger fra Boccaccios Dekameron (1960, tekster)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1962.
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s116]] Alibech bliver eneboerske. Af Boccaccio. Side 116-[22] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af J.V. Lind (1878-1955)
illustrationer af Des Asmussen (1913-2004)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Overs. fra italiensk af J. V. Lind efter "Il decamerone". Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow (1966, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 9-10
Detaljer
oversat af J.V. Lind (1878-1955)
efterskrift af Paul V. Rubow (1896-1972)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio: [indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s123]] Gartneren og nonnerne. Af Boccaccio. Side 123-[30] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af J.V. Lind (1878-1955)
illustrationer af Des Asmussen (1913-2004)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio, Giovanni: Det bedste fra Decameron. Udvalgte noveller. Forord af Knud Poulsen. Gengivet i uforkortet overs. efter den italienske grundtekst ved J. V. Lind. Ill. af Preben Zahle. [Ny forkortet udg.] (1968, novelle(r))
serietitel: Lommebusserne
Detaljer
forord af Knud Poulsen (1920-2003)
oversat af J.V. Lind (1878-1955)
illustrationer af Preben Zahle (1913-1961)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
 Bog Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Ilustreret af Arne Ungermann. Efterskrift af Jens Kruuse. ♦ [Lademann], [1970]. 1.-3. Bind, 277 [2] + 274 [1] + 251 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Martins Bogtrykkeri, Christiansfeld) (1970, roman) 👓
serietitel: Store Fortællere
Detaljer
oversat af J.V. Lind (1878-1955)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
efterskrift af Jens Kruuse (1908-1978)
andet: Freddy Pedersen (1939-2019)
1805 1. udgave: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Første bind, i kolofonen bl.a.: Dekameron 1-3 er uforkortet oversersat af J. V. Lind. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København, i venlig forståelse med Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck A/S. Typografisk tilrettelægning Freddy Pedersen.
 note til oversat titel Første bind, side [5]: Giovanni Boccaccio 1313-1375 [Tegning].
 note til oversat titel Første bind, side 7-[11]: Indhold. Bind 1-3.
 note til oversat titel Andet bind, side [5-6]: Indhold. Andet bind.
 note til oversat titel Tredje bind, side [5-6]: Indhold. Tredje bind.
 note til oversat titel Tredje bind, side 248-[52]: Efterskrift [Signeret: Jens Kruuse].
, , ,
 Bog Boccaccio, Giovanni: Andreuccio da Perugia. Novella dal Decamerone. Edizione semplificata ad uso scolastico e autodidattico. Ill.: Oskar Jørgensen. ♦ Grafisk Forlag, 1972. 41 sider, illustreret (1972, novelle(r))
serietitel: Easy readers, Facili letture, A
Detaljer
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
1833 indgår i antologien: Italienske Noveller [s018] 1. udgave: Andreuccio
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden