Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anders J. Eriksholm (1870-1944)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatteren har skrevet manuskripter til film - ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nordstjernen, 1892-93-
Hver 8. Dag, 1899-09-10:s798
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Mortens Arv. Af Anders J. Eriksholm (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 27 (9-4-1893).
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: En gammel Politibetjent (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1892-93:48
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 48 (27-8-1893), del af: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Bedstemor (1893, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1892-93:52
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 52 (24-9-1893), del af: Fra Samfundets Kroge.
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Inger fra Overdrevet (1894, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
artikelserie: Fra Samfundets Kroge, 1893-94:52
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 52 (23-09-1894), del af serien: Fra Samfundets Kroge.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Marmorkirken. ♦ København, Karl Schønbergs Forlag, 1894. 31 sider (1894, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side 31: Noter.
 note til titel Side [5]: [Digt af Grundtvig, førstelinie: Dig rumme ej Himle].
 note til titel Indholdet er 7 digte af Anders J. Eriksholm: Marmorkirken. Indvielse. Vision. Paa Havet. Ansgar. Grundtvig. Brorson.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 medtaget i systematisk del (forfatternavnet fejlagtigt Eriksen), side 324 under Historie og Topografi. Danmarks Topografi. København. Københavns Kirkevæsen og de enkelte Kirker.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hjemløs. Digte og Fortællinger af forskellige Forfattere. Udgivne ved Anders J. Eriksholm. ♦ Holbæk, E. Henningsens Forlag, 1895. 74 sider (1895) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titebladets bagside: Overskuddet tilfalder Herberg for Hjemløse.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] anonym: Indledningsdigt. Side [1-2] (1895, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Har du set, naar Mørket rinder sort og blødt fra Himlens Sky.
[s003] Ipsen, Alfred: Fra Halvfjerserne. Side 3-9 (1895, novelle(r))
af Alfred Ipsen (1852-1922)
[s010] Nielsen, Zakarias: To Ungdomsdigte. Side 10-14 (1895, digte)
af Zakarias Nielsen (1844-1922)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Bøjet. Barndomsminder.
[s015] Eriksholm, Anders J.: Af en Kvindes Historie. En Beretning. Side [15]-25 (1895)
[s026] Broby, Axel R.: Fra det mørkeste København. Side [26]-32 (1895, tekster)
af Axel R. Broby
kollaps Noter
 note til titel Signeret: København, i Januar 95. Axel R. Broby.
[s033] Eriksholm, Anders J.: Folkevise. Side [33]-34 (1895, digte)
[s035] Hamber, Simon: Den nye Opera. En lille Skitse. Side [35]-40 (1895, tekster)
af Carl E. Simonsen (1855-1939)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: 10/12 94. Carl E. Simonsen (Simon Hamber).
[s041] Ewald, Carl: En Skovtur. Side [41]-48 (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
[s049] Eriksholm, Anders J.: Prins Buris og Liden Kirsten. Side [49]-56 (1895, digte)
[s057] Vonved, Svend: Julenats-Synet. En Historie fra gamle Dage. Side [57]-74 (1895, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side 73-74: [Note signeret: S.V.].
 Bog Eriksholm, Anders J.: [indgår i antologien: To Venner [d]] Nytaarsmorgen (s.a., digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Artikel (forord) Elmgaard, Bertel: Sommer i By. Smaa Landsbybilleder. Med Indledning af Anders J. Eriksholm. ♦ København, 1896. xvi + 140 [1] sider (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
1919 Senere udgave: Sommer i By. (Under Majtræet. - Sankt Hans Kogleri. - Møllegaarden. - Skøn Valborgfest. - Under Humleplukningen. - To Skytter). ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 203 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]-xvi: Indledning [om forfatteren og han værker, signeret: Sidst i Juli 96, Anders J. Eriksholm].
 note til titel Side [141]: Indhold.
 note til titel Med portrætbillede [skåret i træ af H.P. Hansen].
 note til titel Uddrag af indledningen: Nærværende lille Bind Fortællinger var af Forfatteren overdraget Hr. Karl Schønberg i Begyndelsen af 94. Elmgaard var allerede den gang meget syg, og da han døde i det tidlige Foraar, var Bogen ikke færdigtrykt. Saa blev Arbejdet lagt hen, og forskellige Omstændigheder gjorde, at det fik Lov at hvile indtil nu ...
kollaps Indhold

[s001] Elmgaard, Bertel: Under Majtræet. Side [1]-16 (1896, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
[s017] Elmgaard, Bertel: Terningspillet. Side [17]-46 (1896, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
[s047] Elmgaard, Bertel: Sanct Hans-Kogleri. Side [47]-73 (1896, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
[s074] Elmgaard, Bertel: Krybskyttens Hustru. Side [74]-88 (1896, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
[s089] Elmgaard, Bertel: Gamle An' Lisbeth, vor Fa'er og Sanct Peder. Side [89]-140 (1896, novelle(r))
af Bertel Elmgaard (1861-1894)
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: En Bondetragedie fra Anno 1836. Skitse af Anders J. Eriksholm (1898, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, 20-8-1898, side 737-40.
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Hellig Knud! Et middelalderligt Billede af Anders J. Eriksholm (1899, novelle(r)) 👓
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Fyns Stiftstidende 26-7-1899 og 27-7-1899. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: [indgår i antologien: [Fortællinger af forskellige forfattere] [s026]] Da Tobias Hjulmands var paa Rejse. Af Anders J. Eriksholm. Side 26-45 (1900, novelle(r)) 👓
del af: Østsjællands Folkeblad
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Østsjællands Folkeblad fra 6-1-1901 til 13-1-1901. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, Aargang 1898-99, nr. 32 (7-5-1899), side 498-500 og nr 33 (14-5-1899), side 514-16.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Johannes. Blade af et Ungdomsliv. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1901. 203 sider. Pris: kr. 2,50 (1901, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Johannes. Roman. [2. Udg.]. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri, 1903. 1.-[3.] Del, 198 sider
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget udgivet med nyt titelblad: Johannes. Fortælling. ♦ Aarhus, Hagerup, [1915]. 203 sider.
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 19-3-1901, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jul i Skoven. Fortælling. ♦ Hagerup, 1902. 208 sider, 1 farvetavle. Pris: kr. 3,00 (1902, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1913 Senere udgave: Jul i Skoven. 3. Oplag [ie: Ny omarbejdet udgave]. ♦ Hagerup, 1913. 157 [3] sider
1918 Senere udgave: Jul i Skoven. [4. Oplag]. Illustreret af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag, 1918. 176 sider, illustreret
1944 Senere udgave: Skovfogden og hans Datter. ♦ Forlaget Danmark, 1944. 218 [6] sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1902.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 8-12-1902, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Højsommer. Digte. ♦ Gyldendal, 1903. 128 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, digte)
Detaljer
1906 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s095] Senere udgave: Lille Stedmoderblomst. (Af "Højsommer", Digte, 1903). Side 95-96
kollaps Noter
 anmeldelse Roskilde Avis 26-11-1903, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Johannes. Roman. [2. Udg.]. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J. Rye's Bogtrykkeri, 1903. 1.-[3.] Del, 198 sider (1903, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1901 1. udgave: Johannes. Blade af et Ungdomsliv. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forretning, 1901. 203 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel Med omarbejdet slutning.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Randers Dagblad fra 31-7-1903 til 28-8-1903. Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Skriftemaal. Fortællinge af Anders J. Eriksholm. ♦ København, H. Hagerups Forlag, 1903. 176 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, novelle(r)) 👓
Detaljer
omslag af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget også: Hovedkommissionær for Norge: H. Aschehoug & Co.
 note til titel Omslagstegning signeret: P.St. 1903.
kollaps Indhold

[s007] Eriksholm, Anders J.: Det blaa Kammer. Side [7]-34 (1903, novelle(r))
[s035] Eriksholm, Anders J.: Skriftemaal. Side [35]-65 (1903, novelle(r))
[s066] Eriksholm, Anders J.: Fra Anno 1836. Side [66]-79 (1903, novelle(r))
[s080] Eriksholm, Anders J.: Berete Daa. Side [80]-118 (1903, novelle(r))
[s119] Eriksholm, Anders J.: "Mirakler". Side[119]-30 (1903, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Roskilde Dagblad 20-2-1906 og 21-2-1906. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s131] Eriksholm, Anders J.: I Diglen. Side [131]-51 (1903, novelle(r))
[s152] Eriksholm, Anders J.: Lønskriften. Side [152]-68 (1903, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Roskilde Dagblad fra 10-2-1906 til 13-2-1906 i 3 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s169] Eriksholm, Anders J.: Fangen paa Dragsholm. Side [169]-76 (1903, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Ill. Familie Journal, 22. Aarg., 1898, side 86-87.
 Bog Eriksholm, A. J.: [indgår i antologien: Fra By og Land [g]] Straffen (1904, novelle(r))
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jonna. Fortælling fra Slutningen af Halvfemserne. ♦ Gyldendal, 1905. 193 sider. Pris: kr. 3,00 (1905, roman)
Detaljer
1927 Senere udgave: Jonna. Fortælling fra Slutningen af Halvfemserne. Illustr. af Johannes Nørretranders. 2. Opl. ♦ København og Oslo, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1927. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
 Bog Eriksholm, Anders J.: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s095]] Lille Stedmoderblomst. (Af "Højsommer", Digte, 1903). Side 95-96 (1906, digte) 👓
Detaljer
1903 1. udgave: Højsommer. Digte. ♦ Gyldendal, 1903. 128 sider. Pris: kr. 2,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00 (1906, roman)
Detaljer
1925 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1925]. 177 sider
1925 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Thisted Amtsavis], [1925]. 177 sider
1925 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1925. 177 sider
1925 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1925]. 177 sider
1925 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Randers Dagblad], [1925]. 177 sider
1925 Senere udgave: En gammel Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Bornholms Avis og Amtstidende. ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1925]. 177 sider
1927 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling Illustr. af Johannes Nørretranders. 2. Opl. ♦ København og Oslo, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1927. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [1] Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Fortælling. (Ny omarb. udg.). ♦ 1930. 186 sider
1932 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 177 sider
1932 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], [Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri], [1932]. 177 sider
1939 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1939]. 235 sider
1940 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Silkeborg], [Folket], [1940]. 235 sider
1940 Senere udgave: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1940]. 235 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Sjællands-Posten 1-12-1906, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1906, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1919 Senere udgave: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 120 sider, illustreret
1927 Senere udgave: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. Med 22 TEgninger af K. Hansen Reistrup. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 0,60
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 anmeldelse Sjællands-Posten 1-12-1906, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Judas. Af Anders J. Eriksholm (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
del af: Frederikshavns Avis
del af: Middelfart Avis
del af: Næstved Tidende
del af: Fyens Stiftstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 31 (5-5-1907), side 578-79.
 note om føljeton Tryk i Frederikshavns Avis 3-2-1909.
 note om føljeton Trykt i Middelfart Avis 9-2-1909. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Nestved Tidende 30-4-1909. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Fyns Stiftstidende 4-6-1918. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Livets Land. Nutidsfortælling. ♦ Hagerup, 1907. 188 sider. Pris: kr. 3,00 (1907, roman)
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Hvad der hændte i Gravkammeret. En Fortælling fra Norge. Af Anders J. Eriksholm. Illustreret af Rs. Christiansen (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg. Nr. 8 (Maj 1907), side 317-25.
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Det vi har mistet. En Juleskitse. Illustreret af Th. Iversen. Side 108-13 (1907, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Th. Iversen (1878-1941)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 3, December 1907, side 108-13.
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jyske Hede. Med 14 Tegninger af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 0,85 (1907, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Carl Røgind (1871-1933)
1912 Senere udgave: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jydske Hede. M. 14 Tegn. af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 90 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jydske Hede. M. 12 Tegn. af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 92 sider, illustreret. Pris: kr. 0,35
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Social-Demokrat 31-10-1907, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: En Strandvaskerhistorie. Side 436-39 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr.10, Juli 1908, side 436-39.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Gretemor. Fortælling. ♦ Hagerup, 1908. 189 sider. Pris: kr. 3,25 (1908, roman)
Detaljer
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Gretemor. Fortælling. ♦ 1930. 179 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 105, [Anmeldelse].
 anmeldelse Skagens Avis 22-12-1917, side 2 [Anmeldelse, signeret: M.] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Barken »Alexandra«s Rejse. Med Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1909. 288 sider, illustreret (1909, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1920 Senere udgave: Barken »Alexandra«s Rejse. Med Tegn. af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1920. 190 sider, illustreret
1925 Senere udgave: Barken »Alexandra«s Rejse. Med 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 176 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 109 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 14-12-1909, side 1 [Anmeldelse, signeret: -n.] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Eriksholm, Anders J.: Fru Elsa. ♦ 1909. 150 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side 117, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Da de brød ind hos Danielsen. Af Anders J. Eriksholm. Illustreret af Sophus Jürgensen (1909, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
illustrationer af Sophus Jürgensen (1873-1958)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 5. Aargang, Nr. 9 (Juni 1909), side 376-81, [Med portrætfoto af forfatteren].
 Bog Eriksholm, And. J.: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider (1908, roman) 👓
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
1908 Senere udgave: Dyveke. Fortælling af And. J. Eriksholm. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1908. 201 sider
1911 Senere udgave: Dyveke. Fortælling. ♦ Hagerup, 1911. 128 sider
1918 Senere udgave: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Med Tegninger af V. Jastrau. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1918. 173 sider
1928 Senere udgave: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1928]. 222 sider
1929 Senere udgave: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1929]. 222 sider
1929 Senere udgave: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], [1929]. 222 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 27-7-1909 til 23-8-1909. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, And. J.: Dyveke. Fortælling af And. J. Eriksholm. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1908. 201 sider (1908, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 6-9-1909 til 12-10-1909. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider (1910, novelle(r))
Detaljer
1929 Senere udgave: "Da Sneen Føg". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1929]. 164 sider
1929 Senere udgave: Da Sneen Føg. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1929. 164 sider
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [2] Senere udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ 1930. 139 sider
1934 Senere udgave: Da Sneen føg. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1934. 164 sider
1934 Senere udgave: Da Sneen føg. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1934]. 164 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag., 1914. 160 sider.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 5-6 (August-September), side 95 [Anmeldelse af J. Jakobsen].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 5-6 (August-September), side 99, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Trykt i periodicum Eriksholm, And. J.: Et Eventyr ved Badestedet. Ved And. J. Eriksholm (1910, novelle(r)) 👓
del af: Kolding Folkeblad
del af: Viborg Stifts Folkeblad
del af: Roskilde Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om føljeton Føljeton i Kolding Folkeblad fra 20-7-1910 til 27-7-1910. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Viborg Stifts Folkeblad fra 25-7-1910. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Roskilde Dagblad fra 15-2-1911. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Under Højenlofts Tag. Fortællinger og Skildringer. ♦ Odense, "Søndagsbladet"s Forlag, 1910. 219 sider (1910, børnebog)
serietitel: Ungdommens Bogsamling
 Bog Eriksholm, Anders J.: Dyveke. Fortælling. ♦ Hagerup, 1911. 128 sider (1911, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 192 [Anmeldelse af Louis Kæstel].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 10 (Januar), side 205, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jul paa Knudstrup. Jule- og Nytaarsfortællinger. ♦ Hagerup, 1911. 144 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 230 [Anmeldelse af Louis Kæstel].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kærlighed og Tyveknægte. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1911. 86 sider (1911, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 27-1-1911 til 7-2-1911. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jydske Hede. M. 14 Tegn. af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1912. 90 sider, illustreret (1912, børnebog)
serietitel: Chr. Erichsens 25 Øres Bøger
Detaljer
illustrationer af Carl Røgind (1871-1933)
1907 1. udgave: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jyske Hede. Med 14 Tegninger af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 0,85
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider (1912, roman)
Detaljer
1923 Senere udgave: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1924]. 198 sider
1923 Senere udgave: "Det røde Guld". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Kallundborg Avis". ♦ [Kalundborg Avis], [1923]. 198 sider
1924 Senere udgave: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1924]. 198 sider
1924 Senere udgave: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1924]. 198 sider
1924 Senere udgave: Det røde Guld. Fortælling af: Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1924. 198 sider
1932 Senere udgave: Det røde Guld. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 198 sider
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: De blaa Løver (1913, børnebog)
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Jens Munk (1913, børnebog)
serietitel: Børnenes Bibliotek, 28
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jul i Skoven. 3. Oplag [ie: Ny omarbejdet udgave]. ♦ Hagerup, 1913. 157 [3] sider (1913, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Jul i Skoven. Fortælling. ♦ Hagerup, 1902. 208 sider, 1 farvetavle. Pris: kr. 3,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider (1913, roman)
Detaljer
1918 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling. M. Tegn. af V. Jastrau. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1918. 174 sider
1933 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1933]. 177 sider
1933 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1933]. 177 sider
1934 Senere udgave: Da Sneen føg. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1934]. 164 sider
1935 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], [1935]. 177 sider
1936 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1936]. 177 sider
1936 Senere udgave: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1936]. 177 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider (1914, roman)
Detaljer
1917 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. M. Tegn. af V. Jastrau. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1917. 172 sider, illustreret
1927 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1927. 164 sider
1927 Senere udgave: "Det gamle Hjem". Fortælling af Anders J. Eriksholm. (Feuilleton til "Ærø Avis"). ♦ [Ærø Avis], [1927]. 164 sider
1927 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Erichsholm [ie: Eriksholm]. ♦ [Randers Dagblad], [1927]. 164 sider
1927 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1927]. 164 sider
1927 Senere udgave: "Det gamle Hjem". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1927. 164 sider
1927 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1927. 164 sider
1927 Senere udgave: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1927]. 164 sider
1941 Senere udgave: Det gamle Hjem
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Jul mellem Fjælde og andre Fortællinger. Illustrationer af Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1914. 95 sider, illustreret (1914, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Indhold

[a] Eriksholm, Anders J.: Jul mellem Fjælde (1914, novelle(r))
[b] Eriksholm, Anders J.: Det lille Hus i Skoven (1914, novelle(r))
[c] Eriksholm, Anders J.: En Nat paa Rønnen (1914, novelle(r))
[d] Eriksholm, Anders J.: Jul i Strandhytten (1914, novelle(r))
[e] Eriksholm, Anders J.: Fæstningen (1914, novelle(r))
[f] Eriksholm, Anders J.: Løvejægeren (1914, novelle(r))
[g] Eriksholm, Anders J.: Da Højvandet kom (1914, novelle(r))
[h] Eriksholm, Anders J.: Den gode Frue (1914, novelle(r))
 Bog Eriksholm, Anders J.: Mellem Jul og Helligtrekonger. Fortællinger. ♦ Hagerup, 1915. 160 sider (1915, novelle(r))
Detaljer
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [6] Senere udgave: Mellem Jul og Helligtrekonger. Fortællinger. ♦ 1930. 160 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Kolding Folkeblad 2-12-1915, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Oldefars Julegave og andre Fortællinger. Illustr. af Poul Steffensen o. a. ♦ Jespersen, [1915]. 48 sider, illustreret (1915, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, [1919].
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Sølvkrus. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Roskilde, "Roskilde Avis"' Bogtrykkeri, 1915. 88 sider (1915, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1928 indgår i: To Fortællinger [s169] Senere udgave: Det gamle Sølvkrus. Side 169-245
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 30-12-1915 til 26-1-1916. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Ingers Jul og andre Fortællinger. Af Anders J. Eriksholm. Illustrationer af Poul Steffensen o. a. ♦ København, E. Jespersens Forlag, [1915]. 48 sider, 3 tavler. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri, City-Passagen) (1915, børnebog)
serietitel: Børnenes Bøger, 44
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
illustrationer af Fritz Kraul (1862-1935)
1919 Senere udgave: Ingers Jul og andre Fortællinger. Illustr. af Poul Steffensen o. a. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider
kollaps Noter
 note til titel De to øvrige illustratorer identificeret ud fra signatur på tegningerne.
 note til titel På omslaget: Børnenes Bøger Nr. 44.
 note til titel Side [4]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Eriksholm, Anders J.: Svends Ørkenrejse. Side [5]-12 (1915, børnebog)
[s013] Eriksholm, Anders J.: Ingers Jul. Side [13]-23 (1915, børnebog)
[s024] Eriksholm, Anders J.: Den gamle Julenisse. Side [24]-34 (1915, børnebog)
[s035] Eriksholm, Anders J.: Hans Kristian, der fik Stedfader. Side [35]-48 (1915, børnebog)
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Svends Ørkenrejse og andre Fortællinger. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Jespersen, 1915. 98 sider, 3 tavler (1915, børnebog)
serietitel: Børnenes Bibliotek, 14
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, [1919].
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Fortællinger (1916, novelle(r))
del af: Holstebro Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Holstebro Avis fra 17-7-1916.
 url Fuld visning af teksten fra Holstebro Avis på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider (1916, roman)
Detaljer
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [5] Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ 1930. 155 sider
1931 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 170 sider
1931 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1931. 170 sider
1931 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1931. 170 sider
1931 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Bornholms Avis og Amtstidende". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1931]. 170 sider
1931 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1931]. 170 sider
1935 Senere udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], Frederiksborg Amtstidendes Bogtrykkeri, [1935]. 170 sider
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Danske Peter og Norske Olav. Fortælling for Børn. Omslag og Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ Jespersen, 1917. 62 sider (1917, børnebog)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling. M. Tegn. af V. Jastrau. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1917. 172 sider, illustreret (1917, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Den store Opdagelse. En Fortælling for Ungdommen. M. Tegn. af Helvig Kinch. ♦ Hagerup, 1917. 144 sider (1917, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Helvig Kinch (1872-1956)
1936 Senere udgave: Den store Opdagelse. Fortælling for Ungdommen. ♦ Gyldendal, 1936. 92 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Med Tegninger af V. Jastrau. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1918. 173 sider (1918, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling. M. Tegn. af V. Jastrau. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1918. 174 sider (1918, roman)
Detaljer
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jul i Skoven. [4. Oplag]. Illustreret af Poul Steffensen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag, 1918. 176 sider, illustreret (1918, roman)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1902 1. udgave: Jul i Skoven. Fortælling. ♦ Hagerup, 1902. 208 sider, 1 farvetavle. Pris: kr. 3,00
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Jul paa Arrildsborg. Fortælling for Børn. Omsl. og Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ Jespersen, [1918]. 80 sider (1918, børnebog)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider (1918, roman)
del af: Ribe Stifts Tidende
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1930 indgår i: Udvalgte Fortællinger [4] Senere udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ 1930. 131 sider
1932 Senere udgave: Kongens Mølle. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Herning], [Herning Avis], [1932]. 149 sider
1932 Senere udgave: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], [Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri], [1932]. 149 sider
1932 Senere udgave: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1932]. 149 sider
1942 Senere udgave: Kongens Mølle. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton [til] "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1942]. 149 sider
1943 Senere udgave: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1943]. 149 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1918.
 note om føljeton Føljeton i Ribe Stifts-Tidende fra 22-5-1937 til 15-6-1937 i 21 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Amtstidende fra 14-12-1937 til 4-1-1938 i 18 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Ingers Jul og andre Fortællinger. Illustr. af Poul Steffensen o. a. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider (1919, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
illustrationer af Anonym
1915 1. udgave: Ingers Jul og andre Fortællinger. Af Anders J. Eriksholm. Illustrationer af Poul Steffensen o. a. ♦ København, E. Jespersens Forlag, [1915]. 48 sider, 3 tavler. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: A. Rosenbergs Bogtrykkeri, City-Passagen)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Klokken paa Spikaborg. Historisk Roman. ♦ "De tusind Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 208 sider (1919, roman)
serietitel: "De tusind Hjem"s Bibliothek
Detaljer
1928 indgår i: To Fortællinger [s003] Senere udgave: Klokken paa Spikaborg. Side [3]-168
 Bog Eriksholm, Anders J.: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1919. 120 sider, illustreret (1919, børnebog)
serietitel: Chr. Erichsens Børnebøger
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den store Gevinst. Af Anders J. Eriksholm. ♦ "Horsens Folkeblad"s Bogtrykkeri, [1919]. 73 sider (1919, roman) 👓
del af: Horsens Folkeblad
del af: Fyens Stiftstidende
del af: Social-Demokraten
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Horsens Folkeblad fra 16-7-1919 til 24-7-1919. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Fyens Stiftstidende fra 8-11-1919 til 21-11-1919 i 14 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Social-Demokraten fra 6-3-1923 til 22-3-1923, med undertitlen: Fortalt frit efter Virkeligheden af Anders J. Eriksholm. Link til ekstern webside SD19230306Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Saras første Ægteskabsaar. ♦ Hagerup, 1919. 150 sider (1919, roman)
Detaljer
1940 Senere udgave: Saras første Ægteskabsaar. Af Anders J. Eriksholm. Fortælling fra København i Gullasch-Aarene. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1940]. 150 sider
1943 Senere udgave: Saras første Ægteskabsaar. Af Anders J. Eriksholm. Fortælling fra København i Gullasch-Aarene. ♦ [Skagen], [Skagens Avis], [1943]. ? sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Barken »Alexandra«s Rejse. Med Tegn. af Poul Steffensen. 3. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1920. 190 sider, illustreret (1920, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1909 1. udgave: Barken »Alexandra«s Rejse. Med Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1909. 288 sider, illustreret
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ De tusind Hjem [ikke i boghandlen], 1922. 160 sider (1922, novelle(r))
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Datter i Huset. Af Anders J. Eriksholm (1922, novelle(r)) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Thisted Amtsavis 3-2-1922. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: I Fars Sted. Fortællinger for Børn. M. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Jespersen, [1923]. 80 sider, illustreret (1923, børnebog)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75 (1923, roman)
Detaljer
1939 Senere udgave: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1939]. 136 sider
1939 Senere udgave: "Jørgens Hustru". Roman. Af Anders J. Eriksholm. En ægte dansk Fortælling. ♦ [Ærø Avis], [1939]. 136 sider
1940 Senere udgave: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ [Nykøbing Falster], [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1940]. 136 sider
1940 Senere udgave: "Jørgens Hustru". Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1940. 136 sider
1940 Senere udgave: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1940]. 136 sider
1940 Senere udgave: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Bornholms Avis". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1940]. 136 sider
1950 Senere udgave: Jørgens Hustru. Roman. ♦ [Hillerød], [Frederiksborg Amtstidende], [1950]. 136 sider
1952 Senere udgave: Jørgens Hustru. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1952]. 136 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1924]. 198 sider (1923, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Thisted Amtsavis fra 20-11-1923 til 11-12-1923. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Det røde Guld". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Kallundborg Avis". ♦ [Kalundborg Avis], [1923]. 198 sider (1923, roman) 👓
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 12-12-1923 til 15-1-1924. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Menneskenes Børn. Fortællinger. ♦ Hagerup, 1924. 160 sider. Pris: kr. 4,50 (1924, novelle(r))
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1924]. 198 sider (1924, roman) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ribe Stifts-Tidende fra 4-2-1924 til 11-3-1924. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1924]. 198 sider (1924, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 5-2-1924 til 3-4-1924. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Fortælling af: Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1924. 198 sider (1924, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 29-2-1924 til 8-4-1924. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: [indgår i antologien: Jule-Gæsten [?]] Tre Juleaftener (1925, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Ole Ravn: De bedste julehæftehistorier 1880-1980. Chr. Erichsen, 1987.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Barken »Alexandra«s Rejse. Med 39 Tegn. af Poul Steffensen. 4. Oplag. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 176 sider, illustreret (1925, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1909 1. udgave: Barken »Alexandra«s Rejse. Med Tegn. af Poul Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1909. 288 sider, illustreret
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Boy og hans Venner. Fortælling for Børn. M. Illustr. af Carl Rønning. ♦ E. Jespersen, [1925]. 90 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1925, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Karl Rønning (1886-1959)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1926, 8. Aarg., side 38 [Anmeldelse, signeret H.P.H.].
 Bog Eriksholm, Anders J.: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jydske Hede. M. 12 Tegn. af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 92 sider, illustreret. Pris: kr. 0,35 (1925, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Carl Røgind (1871-1933)
1907 1. udgave: Paa Opdagelsesrejse. En Fortælling fra den jyske Hede. Med 14 Tegninger af Carl Røgind. ♦ Chr. Erichsen, 1907. 60 sider, illustreret. Pris: kr. 0,85
 Bog Eriksholm, And. J.: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1925]. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ribe Stifts-Tidende fra 6-8-1925 til 8-9-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, And. J.: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Thisted Amtsavis], [1925]. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Thisted Amtsavis fra 14-8-1925 til 14-9-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, And. J.: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1925. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 1-9-1925 til 8-10-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, And. J.: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1925]. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 20-9-1925 til 1-11-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, And. J.: Den gamle Kælderstue. Roman af And. J. Eriksholm. ♦ [Randers Dagblad], [1925]. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 27-10-1925 til 16-12-1925. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: En gammel Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Bornholms Avis og Amtstidende. ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1925]. 177 sider (1925, roman) 👓
del af: Bornholms Avis
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Bornholms Avis fra 25-11-1925 til 25-1-1926. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50 (1925, roman)
Detaljer
1933 Senere udgave: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1933. 163 sider
1933 Senere udgave: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1933. 163 sider
1933 Senere udgave: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1933]. 163 sider
1933 Senere udgave: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. ♦ Frederiksborg Amtstidende's Bogtrykkeri, 1933. 163 sider
1933 Senere udgave: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [1933], [Thisted Amtsavis], 1933. 163 sider
 Børnebog Eriksholm, Anders J.: Jens Jakobs første Rejse. Fortælling for Børn. M. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ E. Jespersen, [1926]. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1926, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1927, 9. Aarg., Nr. 1-2, side 16 [Anmeldelse, signeret J.B.].
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling Illustr. af Johannes Nørretranders. 2. Opl. ♦ København og Oslo, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1927. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1927, roman)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Overgik til A. Busck.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jonna. Fortælling fra Slutningen af Halvfemserne. Illustr. af Johannes Nørretranders. 2. Opl. ♦ København og Oslo, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1927. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1927, roman)
Detaljer
illustrationer af J. Nørretranders (1871-1957)
1905 1. udgave: Jonna. Fortælling fra Slutningen af Halvfemserne. ♦ Gyldendal, 1905. 193 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Overgik til A. Busck.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. Med 22 TEgninger af K. Hansen Reistrup. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1927. 128 sider, illustreret. Pris: kr. 0,60 (1927, børnebog)
Detaljer
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
1906 1. udgave: Prins Arabi. En Historie om en Drengs Oplevelser. M. 22 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1906. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1927. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 24-2-1927 til 17-3-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Det gamle Hjem". Fortælling af Anders J. Eriksholm. (Feuilleton til "Ærø Avis"). ♦ [Ærø Avis], [1927]. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 24-3-1927 til 21-4-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Erichsholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Erichsholm [ie: Eriksholm]. ♦ [Randers Dagblad], [1927]. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 7-4-1927 til 28-5-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1927]. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Thisted Amtsavis fra 9-4-1927 til 10-5-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Det gamle Hjem". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1927. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 29-4-1927 til 2-6-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Hillerød, Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1927. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Isefjordsposten
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Isefjordsposten fra 7-5-1927 til 16-6-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1927]. 164 sider (1927, roman) 👓
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 25-6-1927 til 28-7-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider (1927, roman) 👓
del af: Korsør Avis
Detaljer
1927 Senere udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Randers Dagblad], [1927]. 99 sider
1927 Senere udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1927]. 99 sider
1928 Senere udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1928]. 99 sider
1934 Senere udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1934. 99 sider
1935 Senere udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 99 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Korsør Avis fra 27-10-1927 til 18-11-1927. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Randers Dagblad], [1927]. 99 sider (1927, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1927 1. udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 14-12-1927 til 12-01-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1927]. 99 sider (1927, roman) 👓
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
1927 1. udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 27-12-1927 til 17-1-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: To Fortællinger. Af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1928. 245 sider (1928, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 8-4-1928 til 8-5-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
kollaps Indhold

[s003] Eriksholm, Anders J.: Klokken paa Spikaborg. Side [3]-168 (1928, roman)
1919 1. udgave: Klokken paa Spikaborg. Historisk Roman. ♦ "De tusind Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 208 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 8-4-1928 til 27-4-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[s169] Eriksholm, Anders J.: Det gamle Sølvkrus. Side 169-245 (1928, roman)
1915 1. udgave: Det gamle Sølvkrus. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Roskilde, "Roskilde Avis"' Bogtrykkeri, 1915. 88 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 27-4-1928 til 8-5-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1928]. 222 sider (1928, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 30-11-1928 til 17-1-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: [indgår i antologien: Landmands-Almanakken [s135]] Magister Stenersen og Jomfru Birgitte. Af Anders J. Eriksholm. Ill. af Oluf Nielsen. Side 135-43 (1928, novelle(r)) 👓
illustrationer af Oluf Nielsen
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1928]. 99 sider (1928, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
1927 1. udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 12-4-1928 til 26-4-1928. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Blot en Rose -. Fortælling af Anders J. Eriksholm (1929, novelle(r)) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Helsingørs Avis 14-11-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], 1929. 90 sider (1929, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1929 Senere udgave: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1929]. 90 sider
1929 Senere udgave: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], 1929. 90 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 17-1-1929 til 28-1-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Da Sneen Føg". Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1929]. 164 sider (1929, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1910 1. udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 4-2-1929 til 27-2-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1929]. 222 sider (1929, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 28-2-1929 til 8-4-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1929]. 90 sider (1929, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
1929 1. udgave: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], 1929. 90 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 14-2-1929 til 28-2-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen Føg. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1929. 164 sider (1929, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1910 1. udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 25-4-1929 (morgen) til 4-6-1929. Fuld visning af teksten (Titelblad og bogsiderne [3]-4, bragt i morgenudgaven fra 25-4-1929, mangler) på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], 1929. 90 sider (1929, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
1929 1. udgave: Fruen paa Tirsbæk. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], 1929. 90 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 8-6-1929 til 21-6-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Dyveke. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], [1929]. 222 sider (1929, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
1908 1. udgave: Dyveke. Historisk Fortælling af And. J. Eriksholm. ♦ Horsens, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri ved Arn. Jørgensen & Co., 1908. 201 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 3-9-1929 til 15-10-1929. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Folkene paa Store Birket. ♦ Hasselbalch, [1929]. 136 sider. Pris: kr. 3,00 (1929, roman)
Detaljer
1946 Senere udgave: Pigen paa Store Birket [og andre Fortællinger]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1946. 220 sider. Pris: kr. 6,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Udvalgte Fortællinger. Ny omarb. udg. Ill. af Axel Mathiesen. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag, 1930. [Bind] 1-6, illustreret (1930, roman)
Detaljer
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
kollaps Indhold

[1] Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Fortælling. (Ny omarb. udg.). ♦ 1930. 186 sider (1930, roman)
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note til titel Portræt med autograf i facsimile.
[2] Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ 1930. 139 sider (1930, roman)
1910 1. udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider
[3] Eriksholm, Anders J.: Gretemor. Fortælling. ♦ 1930. 179 sider (1930, roman)
1908 1. udgave: Gretemor. Fortælling. ♦ Hagerup, 1908. 189 sider. Pris: kr. 3,25
[4] Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ 1930. 131 sider (1930, roman)
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
[5] Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ 1930. 155 sider (1930, roman)
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
[6] Eriksholm, Anders J.: Mellem Jul og Helligtrekonger. Fortællinger. ♦ 1930. 160 sider (1930, novelle(r))
1915 1. udgave: Mellem Jul og Helligtrekonger. Fortællinger. ♦ Hagerup, 1915. 160 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1931. 170 sider (1931, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 14-7-1931 til 11-8-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Roskilde Avis". ♦ [Roskilde Avis], 1931. 170 sider (1931, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 23-7-1931 til 19-8-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1931. 170 sider (1931, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 18-8-1931 til 11-9-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Bornholms Avis og Amtstidende". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1931]. 170 sider (1931, roman) 👓
del af: Bornholms Avis
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Bornholms Avis fra 29-8-1931 til 26-10-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1931]. 170 sider (1931, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 15-9-1931 til 31-10-1931. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog (andet) Eriksholm, Anders J. [fejl, er af: Merk, E.]: [Hendes Dommer]. [Roman af E. Merk. Autoriseret Oversættelse ved Sigrid Opffer]. ♦ [Kalundborg Avis], [1931]. 128 sider (1931, roman) 👓
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
af Emma Merk (1854-1925, sprog: tysk)
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
1906 1. udgave: Hendes Dommer. Novelle af E. Merk. Oversat af Aug. Collin. "Sorø Amtstidendes"s Føljeton. ♦ Slagelse, "Sorø Amtstidende"s Bogtrykkeri ved H. Anderschou, 1906. 108 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Både omtalen side 2 og den løbende titel ved hvert afsnit, samt titelbladet har: Majoren paa Torpe. Af Anders J. Eriksholm, men de bragte bogsider er: E. Merk: Hendes Dommer.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 27-6-1931 til 15-8-1931. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det røde Guld. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 198 sider (1932, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1912 1. udgave: Det røde Guld. Fortælling. ♦ H. Hagerups Forlag, 1912. 191 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 16-2-1932 til 21-3-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1932. 177 sider (1932, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 22-3-1932 til 13-4-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], [Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri], [1932]. 177 sider (1932, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 7-5-1932 til 11-6-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Herning], [Herning Avis], [1932]. 149 sider (1932, roman) 👓
del af: Herning Avis
Detaljer
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Herning Avis fra 1-6-1932 til 28-6-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], [Fr.borg Amtstidendes Bogtrykkeri], [1932]. 149 sider (1932, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 3-9-1932 til 13-10-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1932]. 149 sider (1932, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 24-10-1932 til 5-12-1932. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Helsingørs Avis], [1933]. 177 sider (1933, roman) 👓
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Helsingørs Avis fra 8-7-1933 til 5-8-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1933]. 177 sider (1933, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 8-9-1933 til 2-10-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1933. 163 sider (1933, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1925 1. udgave: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 7-5-1933 til 23-5-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1933. 163 sider (1933, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1925 1. udgave: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 29-5-1933 til 27-6-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Ærø Avis". ♦ [Ærø Avis], [1933]. 163 sider (1933, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1925 1. udgave: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 27-6-1933 til 20-7-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. ♦ Frederiksborg Amtstidende's Bogtrykkeri, 1933. 163 sider (1933, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1925 1. udgave: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 24-7-1933 til 26-8-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Byfogden og hans Hustru. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [1933], [Thisted Amtsavis], 1933. 163 sider (1933, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1925 1. udgave: Byfogden og hans Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1925. 144 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Thisted Amtsavis fra 23-10-1933 til 1-12-1933. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1934. 99 sider (1934, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1927 1. udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 24-12-1934 til 6-1-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1934. 164 sider (1934, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1910 1. udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 27-5-1934 til 22-6-1934. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. ♦ [Randers], [Randers Dagblad], [1934]. 164 sider (1934, roman) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
1910 1. udgave: Da Sneen føg. En Julefortælling. ♦ Hagerup, 1910. 128 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Randers Dagblad fra 9-8-1934 til 25-9-1934. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Da Sneen føg. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1934]. 164 sider (1934, roman)
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Fasters Stifts-Tidende fra 13-12-1934 til 21-1-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 99 sider (1935, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1927 1. udgave: Harboes Gaard. Fortælling af Anders J. Eriksholm. Feuilleton til "Korsør Avis". ♦ "Korsør Avis" Bogtrykkeri - Adam Jensen, 1927. 99 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 14-3-1935 til 3-4-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Hillerød], Frederiksborg Amtstidendes Bogtrykkeri, [1935]. 170 sider (1935, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1916 1. udgave: Majoren paa Torpe. Fortælling. ♦ Hagerup, 1916. 188 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 26-3-1935 til 6-5-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bauditz, Sophus: Sporsne. Fortælling af Sophus Bauditz. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 87 sider (1935, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1898 1. udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 4-3-1935 til 21-3-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Ærø Venstreblad], [1935]. 177 sider (1935, roman) 👓
del af: Ærø Venstreblad
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Venstreblad fra 2-12-1935 til 23-1-1936. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1935]. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Morsø Folkeblad. ♦ Nykøbing Mors, Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1935. 83 sider
1935 Senere udgave: "Hjerternes Veje". Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Herning], [Herning Avis], [1935]. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1935]. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Slagelse], [Sorø Amts Dagblad], [1935]. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1935]. 83 sider
1935 Senere udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Ærø Avis. ♦ [Ærø Avis], [1935]. 83 sider
1945 Senere udgave: Hjerternes Veje. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1945]. 83 sider
1945 Senere udgave: Hjerternes Veje. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1945]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Falsters Stifts-Tidende fra 28-5-1935 til 13-6-1935. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 10-5-1935 til 23-5-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Morsø Folkeblad. ♦ Nykøbing Mors, Morsø Folkeblads Bogtrykkeri, 1935. 83 sider (1935, roman)
del af: Morsø Folkeblad
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Morsø Folkeblad fra 29-6-1935 til 13-7-1935.
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Hjerternes Veje". Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Herning], [Herning Avis], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Herning Avis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Herning Avis fra 23-7-1935 til 20-8-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Kalundborg Avis], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Kallundborg Avis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Kallundborg Avis fra 15-8-1935 til 14-9-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Slagelse], [Sorø Amts Dagblad], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Sorø Amts Dagblad
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogside trykt fortløbende) i Sorø Amts Dagblad fra 15-8-1935 til 14-9-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 17-8-1935 til 31-8-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 23-9-1935 til 3-10-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Ærø Avis. ♦ [Ærø Avis], [1935]. 83 sider (1935, roman) 👓
del af: Ærø Avis
del af: Ærø Avis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 25-9-1935 til 9-10-1935. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 18-7-1945 til 8-8-1945, titelbladet har: "Hjerternes Veje". Roman af Anders J. Eriksholm. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Al Opmærksomhed frabedes. Fortælling af Anders J. Eriksholm (1936, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 7-9-1936 og 8-9-1936. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Holbækske Vers (1936, digte)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den store Opdagelse. Fortælling for Ungdommen. ♦ Gyldendal, 1936. 92 sider (1936, børnebog)
Detaljer
1917 1. udgave: Den store Opdagelse. En Fortælling for Ungdommen. M. Tegn. af Helvig Kinch. ♦ Hagerup, 1917. 144 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1936]. 177 sider (1936, roman) 👓
del af: Sydvestjylland
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton [bogsiderne trykt fortløbende] i Sydvestjylland fra 13-2-1936 til 11-4-1936. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den fangne Eros. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1936]. 177 sider (1936, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
1913 1. udgave: Den fangne Eros. Fortælling. ♦ Hagerup, 1913. 189 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 20-8-1936 til 19-9-1936. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Trykt i periodicum Eriksholm, Anders J.: Søstrene paa Enggaarden. Fortælling af Anders J. Eriksholm (1937, novelle(r)) 👓
del af: Randers Dagblad
del af: Bornholms Avis
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Randers Dagblad 27-9-1937, 28-9-1937 og 29-9-1937. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Bornholms Avis 3-8-1937. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 11-12-1940 til 16-12-1940 i 5 afsnit, under overskriften: Den lille Roman [forfatterens navn ikke anført]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1939]. 235 sider (1939, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 28-10-1939 til 22-11-1939. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1939]. 136 sider (1939, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 2-12-1939 til 6-1-1940. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Jørgens Hustru". Roman. Af Anders J. Eriksholm. En ægte dansk Fortælling. ♦ [Ærø Avis], [1939]. 136 sider (1939, roman) 👓
del af: Ærø Avis
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ærø Avis fra 9-12-1939 til 8-1-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Saras første Ægteskabsaar. Af Anders J. Eriksholm. Fortælling fra København i Gullasch-Aarene. ♦ [Maribo], [Landbrugernes Dagblad], [1940]. 150 sider (1940, roman) 👓
del af: Landbrugernes Dagblad
Detaljer
1919 1. udgave: Saras første Ægteskabsaar. ♦ Hagerup, 1919. 150 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Landbrugernes Dagblad fra 19-11-1940 til 11-12-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Silkeborg], [Folket], [1940]. 235 sider (1940, roman) 👓
del af: Folket
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Folket fra 6-1-1940 til 14-2-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. ♦ [Nykøbing Falster], [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1940]. 136 sider (1940, roman) 👓
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 27-1-1940 til 26-2-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: "Jørgens Hustru". Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1940. 136 sider (1940, roman) 👓
del af: Viborg Stifts-Tidende
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Viborg Stifts-Tidende fra 12-3-1940 til 12-4-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1940]. 136 sider (1940, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 9-4-1940 til 15-5-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til "Bornholms Avis". ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1940]. 136 sider (1940, roman) 👓
del af: Bornholms Avis
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Bornholms Avis fra 30-4-1940 til 21-5-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. Fortælling fra en sjællandsk Købstad i forrige Aarhundrede. Af Anders J. Eriksholm. ♦ [Esbjerg], [Sydvestjylland], [1940]. 235 sider (1940, roman) 👓
del af: Sydvestjylland
Detaljer
1906 1. udgave: Den gamle Kælderstue. En gammeldags Fortælling. ♦ Hagerup, 1906. 192 sider. Pris: kr. 3,00
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton [bogsiderne trykt fortløbende] i Sydvestjylland fra 30-7-1940 til 23-10-1940. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Eriksholm, Anders J.: Det gamle Hjem (1941, roman)
Detaljer
1914 1. udgave: Det gamle Hjem. Fortælling. ♦ Hagerup, 1914. 184 sider
 Bog Eriksholm, Anders J.: En Morgentime i Danmarks Borg (1941, digte)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton [til] "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1942]. 149 sider (1942, roman) 👓
del af: Thisted Amtsavis
Detaljer
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Thisted Amtsavis fra 4-11-1942 til 20-11-1942. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Majoren paa Torpe (1942, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Kongens Mølle. Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Rønne], [Bornholms Avis], [1943]. 149 sider (1943, roman) 👓
del af: Bornholms Avis
Detaljer
1918 1. udgave: Kongens Mølle. Fortælling. ♦ Hagerup, 1918. 166 sider
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Bornholms Avis fra 12-1-1943 til 28-1-1943. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Saras første Ægteskabsaar. Af Anders J. Eriksholm. Fortælling fra København i Gullasch-Aarene. ♦ [Skagen], [Skagens Avis], [1943]. ? sider (1943, roman) 👓
del af: Skagens Avis
Detaljer
1919 1. udgave: Saras første Ægteskabsaar. ♦ Hagerup, 1919. 150 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Skagens Avis fra 28-1-1943.
 Bog Eriksholm, Anders J.: Saras Ægteskab (1943, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Fra Kamp til Sejr (1944, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Den gamle Kælderstue. ♦ Danmark, 1944. 219 sider (1944, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Gretemor (1944, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Skovfogden og hans Datter. ♦ Forlaget Danmark, 1944. 218 [6] sider (1944, roman)
Detaljer
1902 1. udgave: Jul i Skoven. Fortælling. ♦ Hagerup, 1902. 208 sider, 1 farvetavle. Pris: kr. 3,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Skæbnens Veje (1944, roman)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1945]. 83 sider (1945, roman) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ribe Stifts-Tidende fra 1-6-1945 til 18-6-1945. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Hjerternes Veje. Roman af Anders J. Eriksholm. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], [1945]. 83 sider (1945, roman) 👓
del af: Roeskilde Avis
Detaljer
1935 1. udgave: Hjerternes Veje. Historisk Fortælling af Anders J. Eriksholm. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 83 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Roskilde Avis fra 14-9-1945 til 4-10-1945. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Pigen paa Store Birket [og andre Fortællinger]. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1946. 220 sider. Pris: kr. 6,00 (1946, roman)
Detaljer
1929 1. udgave: Folkene paa Store Birket. ♦ Hasselbalch, [1929]. 136 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. Roman. ♦ [Hillerød], [Frederiksborg Amtstidende], [1950]. 136 sider (1950, roman) 👓
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Frederiksborg Amtstidende fra 25-9-1950 til 17-10-1950. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Eriksholm, Anders J.: Jørgens Hustru. ♦ [Ribe Stifts-Tidende], [1952]. 136 sider (1952, roman) 👓
del af: Ribe Stifts Tidende
Detaljer
1923 1. udgave: Jørgens Hustru. Fortælling. ♦ Hagerup, 1923. 128 sider. Pris: kr. 3,75
kollaps Noter
 note til titel Uden separat titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Ribe Stifts-Tidende fra 29-1-1952 til 8-3-1952. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden