Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Bertel Elmgaard (1861-1894)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nordstjernen, 1886-
Familievennen, 1882-
 Afsnit i bog (redigeret, -1894) tidsskrift: Husvennen. Billedblad for Menigmand, for Morskabslæsning, Oplysning og Husflid. Udgivet af N. C. Rom. ♦ Rom, 1873-1901 (1873-1901, periodicum)
Detaljer
udgiver: N.C. Rom (1839-1919)
kollaps Noter
 note til titel Frederikshavn Avis 20-12-1873, side 4, uddrag af annonce: Huusvennen. Under ovenstaaende Navn udkommer i Commission hos Undertegnede et nyt Billedblad for Menigmand, for Morskabslæsning, Oplysning og Huusflid, udgivet af Lærer N.C. Rom ... "Huusvennen" udkommer hver Søndag med et 16-spaltet Ark, forsynet med flere Billeder, til 2 Mk. 8 sk Fjerdingaaret, frit tilsendt ... Hovedcommissionair Rudolph Klein, lille Kjøbmagergade 56, Kjøbenhavn.
 anmeldelse Fredericia Dagblad 17-12-1881, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (oversætter) Elmgaard, B.: Hævnen. Fra norsk Landsmaal ved B. Elmgaard (1880, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, spalte 442-46.
 Trykt i periodicum (oversætter) Bøttiger, C. W.: Sømandens Rose. Af C. W. Bøttiger. Fra svensk ved B. Elmgaard (1880, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Familievennen
Detaljer
af Carl Wilhelm Böttiger (1807-1878, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, Aargang 1880, spalte 1075-76.
 Bog Elmgaard, Bertel: Lige for Lige. En Historie af Bertel Elmgaard. - Nord og Syd, af Plenge. - M. m. Med 12 Billeder. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Roms Forlagsforretning, 1881. ? sider, illustreret. Pris: kr. 0,10 (1881, novelle(r))
serietitel: Øreskrifter for Folket, 24
del af: Folkets Almanak
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Jul paa Landet (1882, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1882-83, side 160-63 og 177-80.
 Bog Elmgaard, Bertel: [indgår i antologien: Julekvæld [h]] En Markedsdag. Side 251-324 (1882, novelle(r))
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Foraar. Skitse (1883, novelle(r))
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 345 (11-5-1884), side 396-98 og 400.
 Bog Elmgaard, Bertel: Tøbrud. Fortællinger og Friluftsstudier. ♦ København, F.H. Eibes Forlag, 1883. 273 sider (1883, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Elmgaard, Bertel: Sommerfest. Side [1]-21 (1883, novelle(r))
[s023] Elmgaard, Bertel: Et Stifbarn. Side [23]-71 (1883, novelle(r))
[s073] Elmgaard, Bertel: Fra en Høstudflugt. Side [73]-116 (1883, novelle(r))
[s117] Elmgaard, Bertel: En Markedsdag. Side [117]-204 (1883, novelle(r))
[s205] Elmgaard, Bertel: Gunhild. Side [205]-23 (1883, novelle(r))
[s225] Elmgaard, Bertel: Oktoberbillede. Side [225]-41 (1883, novelle(r))
[s243] Elmgaard, Bertel: Julesagn. Side [243]-73 (1883, novelle(r))
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Egne Veje. Naturstudie (1884, novelle(r))
del af: Tilskueren
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Hemmelige Møder (1884, novelle(r))
del af: Tilskueren
Detaljer
1891 indgår i: Under Straatag [d] Samhørende, fortsættes af (2. del): Tigger-Jakob
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1887, side 74-85, 1. del af: Dagbogsbilleder fra Jylland.
 Bog Elmgaard, Bertel: [indgår i antologien: Efteraarsløv [s122]] Trofasthed. En gammeldags Julehistorie (1884, novelle(r)) 👓
 Bog Elmgaard, Bertel: Stille Egne. Fortællinger og Skitser. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1885. [1] 372 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1885, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s147] Senere udgave: Skolemesteren. (Af "Stille Egne", Fortællinger og Skitser, 1885). Side 147-62
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 2-5-1885 [Anmeldelse, signet E.B.].
 anmeldelse Jyllandsposten 2-8-1885, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Fattig Jerrik. Fortælling af Bertel Elmgaard (1886, novelle(r))
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886, fra Nr. 23 (16-5-1886) til Nr. 28 (20-6-1886).
 Bog Elmgaard, Bertel: Hjemstavns-Billeder fra Jylland i Somrene 1885-86. ♦ Kjøbenhavn, Karl Schønbergs Forlag, 1888. 310 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1888, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [311]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Elmgaard, Bertel: Under Straatag. Smaa Landsbyhistorier. ♦ Schønberg, 1891. 222 sider (1891, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Elmgaard, Bertel: Aftægtsmandens Død (1891, novelle(r))
[b] Elmgaard, Bertel: Stærke Folk (1891, novelle(r))
[c] Elmgaard, Bertel: Skjøn Valborgfest (1891, novelle(r))
[d] Elmgaard, Bertel: Tigger-Jakob (1891, novelle(r))
1884 Samhørende, 2. del af: Hemmelige Møder
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1888, side 145-55, 2. del af: Dagbogsbilleder fra Jylland.
[e] Elmgaard, Bertel: Skjødet (1891, novelle(r))
[f] Elmgaard, Bertel: Møllegaarden (1891, novelle(r))
1919 indgår i: Sommer i By [c] Senere udgave: Møllegaarden
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Føljeton i Morgenbladet fra 25-12-1884 til 31-12-1884 i 6 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[g] Elmgaard, Bertel: Dommen (1891, novelle(r))
[h] Elmgaard, Bertel: Hjertesorg (1891, novelle(r))
[i] Elmgaard, Bertel: Paaskesolen (1891, novelle(r))
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: Julesagn. Skitse (1893, novelle(r)) 👓
del af: Sorø Amts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Sorø Amts-Tidende 24-12-1893, side 3-4. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Elmgaard, Bertel: I Marken. Fortællinger og Studier. ♦ 1894. 186 sider (1894, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 31-12-1894, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Elmgaard, Bertel: Sommer i By. Smaa Landsbybilleder. Med Indledning af Anders J. Eriksholm. ♦ København, 1896. xvi + 140 [1] sider (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
forord af Anders J. Eriksholm (1870-1944)
1919 Senere udgave: Sommer i By. (Under Majtræet. - Sankt Hans Kogleri. - Møllegaarden. - Skøn Valborgfest. - Under Humleplukningen. - To Skytter). ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 203 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]-xvi: Indledning [om forfatteren og han værker, signeret: Sidst i Juli 96, Anders J. Eriksholm].
 note til titel Side [141]: Indhold.
 note til titel Med portrætbillede [skåret i træ af H.P. Hansen].
 note til titel Uddrag af indledningen: Nærværende lille Bind Fortællinger var af Forfatteren overdraget Hr. Karl Schønberg i Begyndelsen af 94. Elmgaard var allerede den gang meget syg, og da han døde i det tidlige Foraar, var Bogen ikke færdigtrykt. Saa blev Arbejdet lagt hen, og forskellige Omstændigheder gjorde, at det fik Lov at hvile indtil nu ...
kollaps Indhold

[s001] Elmgaard, Bertel: Under Majtræet. Side [1]-16 (1896, novelle(r))
[s017] Elmgaard, Bertel: Terningspillet. Side [17]-46 (1896, novelle(r))
[s047] Elmgaard, Bertel: Sanct Hans-Kogleri. Side [47]-73 (1896, novelle(r))
[s074] Elmgaard, Bertel: Krybskyttens Hustru. Side [74]-88 (1896, novelle(r))
[s089] Elmgaard, Bertel: Gamle An' Lisbeth, vor Fa'er og Sanct Peder. Side [89]-140 (1896, novelle(r))
 Bog Elmgaard, Bertel: Fortællinger. ♦ Vejle, "Vejle Amts Folkeblad"s Bogtrykkeri, 1898. ? (1898, novelle(r))
del af: Vejle Amts Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 16-3-1898. Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s003] Elmgaard, Bertel: Fra Stavnsbaandets Tid. Side [3]-181 (1898, roman)
1918 indgår i: Røverne fra Ring Skov [b] Senere udgave: Fra Stavnsbaandets Tid
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 16-3-1898. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s182] Elmgaard, Bertel: Mølleheksen fra Solskov (1898, roman)
kollaps Noter
del af: Husvennen
del af: Dannevirke
 note om føljeton Trykt som føljeton i Husvennen, 1892, fra Nr. 28 (?).
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 3-5-1898. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Elmgaard, Bertel: Skattegraveren. ♦ N.C. Roms Forlag, 1898. 227 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som "Husvennen"s Julebog 1898. Pris for abonnenter: 1 kr, bogladepris: 3 kr.
kollaps Indhold

[a] Elmgaard, Bertel: Nu fyger der Sne (1898, digte)
[b] Elmgaard, Bertel: Skattegraveren (1898, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Husvennen
del af: Nordstjernen
del af: Dannevirke
 note om føljeton Trykt i: Husvennen, 30-11-1879.
 note om føljeton Føljeton i Nordstjernen, Aargang 1886-87, fra Nr. 26 (27-3-1887) til Nr. 49 (4-9-1887).
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke 1897.
[c] Elmgaard, Bertel: Heste-Venskab (1898, novelle(r))
[d] Elmgaard, Bertel: Jul i Skoven (1898, novelle(r))
 Bog Elmgaard, Bertel: Fra Stavnsbaandets Tid. Original Fortælling af Bertel Elmgaard. Føljeton til Randers Dagblad. ♦ Randers, C.J Rye's Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1903. 143 sider (1903, roman) 👓
del af: Husvennen
del af: Randers Dagblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Randers Dagblad fra 10-7-1903 til 30-7-1903. Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Elmgaard, Bertel: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s147]] Skolemesteren. (Af "Stille Egne", Fortællinger og Skitser, 1885). Side 147-62 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1885 1. udgave: Stille Egne. Fortællinger og Skitser. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1885. [1] 372 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
 Trykt i periodicum Elmgaard, Bertel: En Bondefører (1910, novelle(r))
del af: Højskolebladet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Højskolebladet, 1888, side 467-73 og 499-507.
 Bog Elmgaard, Bertel: Røverne fra Ring Skov. En Fortælling fra gamle Dage. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1918. 208 sider, illustreret (1918, roman)
serietitel: Bertel Elmgaards Fortællinger
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Indhold: "Røverne fra Ring Skov" og "Fra Stavnsbaandets Tid".
kollaps Indhold

[b] Elmgaard, Bertel: Fra Stavnsbaandets Tid (1918, roman)
1898 indgår i: Fortællinger [s003] 1. udgave: Fra Stavnsbaandets Tid. Side [3]-181
serietitel: Bertel Elmgaards Fortællinger, 1918 [b]
 Bog Elmgaard, Bertel: Sommer i By. (Under Majtræet. - Sankt Hans Kogleri. - Møllegaarden. - Skøn Valborgfest. - Under Humleplukningen. - To Skytter). ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 203 sider (1919, novelle(r))
serietitel: Bertel Elmgaards Fortællinger
Detaljer
1896 1. udgave: Sommer i By. Smaa Landsbybilleder. Med Indledning af Anders J. Eriksholm. ♦ København, 1896. xvi + 140 [1] sider
kollaps Indhold

[a] Elmgaard, Bertel: Under Majtræet (1919, novelle(r))
[b] Elmgaard, Bertel: Sankt Hans Kogleri (1919, roman)
[c] Elmgaard, Bertel: Møllegaarden (1919, novelle(r))
1891 indgår i: Under Straatag [f] 1. udgave: Møllegaarden
[d] Elmgaard, Bertel: Skøn Valborgfest (1919, novelle(r))
[e] Elmgaard, Bertel: Under Humleplukningen (1919, novelle(r))
[f] Elmgaard, Bertel: To Skytter (1919, novelle(r))
 Bog Elmgaard, Bertel: Stille Egne. Indhold: Ester. - Aftægtsmandens Død. - Stærke Folk. - "Egely". - Julesagn. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1919. 199 sider, illustreret. (Trykkeri: Det Hoffenbergske Etabl., København) (1919, novelle(r)) 👓
serietitel: Bertel Elmgaards Fortællinger
Detaljer
kollaps Indhold

[s003] Elmgaard, Bertel: Ester. Side [3]-81 (1919, novelle(r))
[s082] Elmgaard, Bertel: Aftægtsmanden Død. Side [82]-111 (1919, novelle(r))
[s112] Elmgaard, Bertel: Stærke Folk. Side [112]-37 (1919, novelle(r))
[s138] Elmgaard, Bertel: "Egely". Side [138]74 (1919, novelle(r))
[s175] Elmgaard, Bertel: Julesagn. Side [175]-99 (1919, novelle(r))
 Bog Elmgaard, Bertel: Terkel Rude. Indhold: Terkel Rude. - Krybskytten. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1919. 214 sider, illustreret (1919, roman)
serietitel: Bertel Elmgaards Fortællinger
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Elmgaard, Bertel: Krybskytter (1919, roman)
 Bog Elmgaard, Bertel: Digte. Samlet og udg. af A. C. Christensen. Tegninger af N. J. Udbye (1956, digte)
redigeret af A.C. Christensen (1909-1960)
illustrationer af N.J. Udbye
 Bog Elmgaard, Bertel: Udvalgte noveller. ♦ Jysk Digtnings Forlag, 1961. 91 sider (1961, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Elmgaard, Bertel: sognerejse (1961, novelle(r))
[b] Elmgaard, Bertel: Hævnen (1961, novelle(r))
[c] Elmgaard, Bertel: Aftægtmandens død (1961, novelle(r))
[d] Elmgaard, Bertel: Gunhild (1961, novelle(r))
[e] Elmgaard, Bertel: En løvfaldsdag (1961, novelle(r))
[f] Elmgaard, Bertel: Vinterstrid (1961, novelle(r))
[g] Elmgaard, Bertel: Jul i skoven (1961, novelle(r))

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden