Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alfred Tennyson (1809-1892)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Tennyson, Alfred: Enoch Arden. Digt. Fra det Engelske ved A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1866. 63 sider (1866, digte) 👓
originaltitel: Enoch Arden, 1864
Detaljer
oversat af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om oplag 2. Oplag, 1874.
 note om oplag 3. Oplag, 1882.
 note om oplag 4. Oplag, 1893.
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1911 (bl.a. film fra 1940 under titlen My favorite wife (dansk titel: Min Yndlingshustru)). Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Tennyson, A.: Anna og Locksley Slot (1872, digte)
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
 Bog Tennyson, Alfred: Idyller om Kong Arthur. Oversat i Originalens Versemaal ved A. Munch. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1876. [5] 256 [1] sider (1876, digte) 👓
Detaljer
oversat af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: [Forord, om Alfred Tennyson].
 note til oversat titel Indhold: Enid. Vivien. Elaine. Guinevra.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 10-12 [Anmeldelse].
 Bog Tennyson, A.: Kystdrømme og Aylmersfield (1877, digte)
 Trykt i periodicum Tennyson, Alfred: Forsvaret af Lucknow. Af Alfred Tennyson. Oversat af A. Boysen (1879, digte) 👓
originaltitel: The defence of Lucknow, 1879
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af A. Boysen (1857-1935)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: The Nineteenth Century, April 1879.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 85 (18-5-1879), side 332-33.
 Dramatik Tennyson, A.: Maria Tudor (1881, dramatik)
 Trykt i periodicum Tennyson, Alfred: To Søstre. Digt af Alfred Tennyson ved Thor Lange (1883, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 298 (17-6-1883), side 455.
 Trykt i periodicum Tennyson, Alfred: Landsby-Skoflikkeren. af Alfred Tennyson. Oversat af Adolf Hansen (1883, digte) 👓
originaltitel: The Northern cobbler, 1880
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Digtet, der under Titlen "The Northern Cobbler" findes i Forfatterens "Ballads and other Poems (1880), er af Tennyson skrevet i nordengelsk Dialekt.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 296 (3-6-1883), side 436-37.
 Bog Tennyson, A.: Majdronningen (1883, digte)
 Bog Tennyson, Alfred: [indgår i antologien: En Julebog [s030]] Den hellige Agnes' Julenat. Efter Alfred Tennyson ved Thor Lange. Side [30]-31 (1884, digte) 👓
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog antologi: Oversatte engelske Digte. Ved Adolf Hansen. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1884. 105 sider (1884, digte)
Detaljer
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
af Matthew Arnold (1822-1888, sprog: engelsk)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 18-12-1884, side 1 [Anmeldelse, signeret: W.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 18-12-1884, Aften, Tillæg, side 1 [Anmeldelse af Bernhard Hoff]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) Volk, John: Sange og Digte paa Dansk og Engelsk. (Originale og oversatte). Af John Volk. ♦ New York, "Nordlysets" Forlag, 1903. 99 + 93 [2] sider. (Trykkeri: N. Jensens Bogtrykkeri) (1903, digte)
Detaljer
af John Volk (1843-1904)
digte af Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, sprog: engelsk)
digte af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
digte af Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af Ella Rhoads Higginson (1862-1940, sprog: engelsk)
digte af Ella Wheeler Wilcox (1850-1919, sprog: engelsk)
digte af Robert G. Ingersoll (1833-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Består af: [1:] Sange og Digte. [2]: Songs and poems. Med separat paginering.
 note til titel Upagineret side [2. del, side 95]: Melodier til nogle af de engelske Sange [liste over 6, danske og svenske, sange der passer til de engelske tekster].
 note til titel Upagineret side [2. del, side 96]: Rettelser [til første del].
 note til titel Heri oversættelser af: Longfellow, Markham, Whittier, Walker, Tennyson, Watson, Ostrander, Henry van Dyke, Eugene Field, Eva Donaldson, Ella Wheeler Wilcox, Ella Higginson, Herlofszohn, Burns, Waryburn, Robert Ingersoll, Boylan, Tom Moore, Carlton,.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Hansen, Adolf: Udvalg af engelske Digtere. Til Brug for Gymnasiet og lignende Undervisningstrin. Med Oplysninger og Forklaringer udgivet af Adolf Hansen. ♦ Gyldendal, 1905-07. [Bind I]-II, 124 + 146 sider. Pris: 2,25 + 4,75 kr. (1905-07, digte)
Detaljer
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
af John Keats (1795-1821, sprog: engelsk)
af Robert Browning (1812-1889, sprog: engelsk)
af William Morris (1834-1896, sprog: engelsk)
redigeret af Adolf Hansen (1850-1908)
kollaps Noter
 note til titel [Bind 1] på titelbladet også: Byron, Shelley, Keats.
 note til titel [Bind] 2 på titelbladet også: Tennyson, Browning, William Morris.
 Bog Tennyson, Alfred: Fire Digte. Paa Dansk ved Uffe Birkedal. ♦ Th. Johansen, 1909. 32 sider (1909, digte)
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
 Bog (digte) Henriksen, Hans: Romantiske Digte. England. Tyskland. Finland. Sverrig. ♦ København, E. Jespersens Forlag, 1918. 64 sider (1918, digte)
Detaljer
oversat af Hans Henriksen (1861-1944)
digte af John Clare (1793-1864, sprog: engelsk)
digte af Arthur Hugh Clough (1819-1861, sprog: engelsk)
digte af Mary Ann Evans (1819-1880, sprog: engelsk)
digte af Alexander Smith (1829-1867, sprog: engelsk)
digte af Christina Rossetti (1830-1894, sprog: engelsk)
digte af Justinus Kerner (1786-1862, sprog: tysk)
digte af Joseph von Eichendorff (1788-1857, sprog: tysk)
digte af Theodor Fontane (1819-1898, sprog: tysk)
digte af Arthur Fitger (1840-1909, sprog: tysk)
digte af Detlev von Liliencron (1844-1909, sprog: tysk)
digte af Ricarda Huch (1864-1947, sprog: tysk)
digte af Zacharias Topelius (1818-1898, sprog: svensk)
digte af Karl August Tavaststjerna (1860-1898, sprog: svensk)
digte af Carl Snoilsky (1841-1903, sprog: svensk)
digte af Carl David af Wirsén (1842-1912, sprog: svensk)
digte af Gustaf Fröding (1860-1911, sprog: svensk)
digte af Erik Axel Karlfeldt (1864-1931, sprog: svensk)
digte af Verner von Heidenstam (1859-1940, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: I Boghandelen: 275 Eksemplarer.
 note til oversat titel Side [5]: [Forord, signeret: H.H.].
 note til oversat titel Side [7]-[8]: Indhold.
 note til oversat titel Oversættelse af digte af: John Clare, Alfred Tennyson, Arthur Hugh Clough, George Eliot, Alexander Smith, Christian Rossetti, Justinus Kerner, Joseph v. Eichendorff, Theodor Fontane, Artur Fitger, Detlev v. Liliencron, Ricarda Huch, Zachris Topelius, Karl A. Tavastjerna, Carl Snoilsky, C.D. af Wirsén, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Verner v. Heidenstam.
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog antologi: Fra Kædmon til Tennyson. Engelsk Digtning paa dansk Grund. Udgivet af Uffe Birkedal. ♦ J.A. Hansens Bogtrykkeri, Ø Farimagsgade 16 B, 1922. 160 sider. Pris: kr. 5,00 (1922, digte)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
af Cædmon (d. 680, sprog: engelsk)
af Samuel Taylor Coleridge (1772-1834, sprog: engelsk)
 Bog Tennyson, Alfred: Nytaarsklokkerne. Overs. af J. V. Lind. ♦ K.E. Hermanns Forlag [ikke i boghandlen], 1945. 8 sider (1945, digte)
oversat af J.V. Lind (1878-1955)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Tennyson, Alfred: Landsbyskoflikkeren
dramatisk Situation af Alfr. Tennyson. Oversat af Adolph Hansen
oversat af Adolf Hansen (1850-1908)
(premiere 21-10-1883 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden