Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Robert Burns (1759-1796)

Sprog: engelsk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (andet) Scott, Walter: [Gnidia [1s077]] Den skotske Digter Burns. Skildret af Walter Scott. Side 77-81 (1830, tekster) EMP 23 👓
del af: Hertha
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hertha, April 1828.
 Tekster antologi: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3e]] Efter fremmede Digtere. I-II. af G. H. (Rob. Burns, Th. Moore, A. Chamisso) (1872) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
af Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
 Trykt i periodicum Burn, Rob.: Til James Smith. (Efter Rob. Burns) (1874, digte) 👓
del af: Nytaarsgave
Detaljer
oversat af C. Preetzmann (1822-1893)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nytaarsgave, udgiven af Foreningen "Fremtiden", Ottende Aargang, 1874, side 71-77. [Efter teksten:] Caralis. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s261]] Bonnie Lesley. Side [261] (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s262]] Bruce's Address. Side 262 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s262]] Duncan Gray. Side 262 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s261]] Highland Mary. Side [261]-62 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s263]] The Highland Widow's Lament. Side 263 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s261]] John Anderson My Jo. Side [261] (1875, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [259]-60: Robert Burns. 1759-1796.
 Bog Burns, Robert: [indgår i antologien: Engelske Forfattere i Udvalg [s263]] To a Mouse. Side 263-64 (1875, digte)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Trykt i periodicum Burns, Robert: [Digt]. (Efter Robert Burns) [Første linie: Sover Du alt, mit unge Blod?] (1877, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af August Zinck (1831-1885)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Nittende Bind (1877), side 389-90. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Burns, Robert: [Digt]. (Efter Robert Burns) [Første linie: Hvo, bryder paa min Kammerslaa?] (1877, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af August Zinck (1831-1885)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Nittende Bind (1877), side 390-91. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Burns, Robert: To Digte. Af Robert Burns. Oversatte af Caralis (1880, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af C. Preetzmann (1822-1893)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Digtenes titler: Saa falsk som smuk. Hvem pusler ved min Kammerdør?
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 125 (22-2-1880), side 216.
 Trykt i periodicum Burns, Robert: Til Sorg vil kun blev født. Digt af Robert Burns (1890, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af Julius Lange (1838-1896)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1889-90, Nr. 31 (4-5-1890), side 366, efter digtet: Oversættelsen ved J. Lange.
 Bog Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Morskabsbogen [s007]] Rappenskralden. (Efter Robert Burns). Side [7]-10 (1902, digte) 👓
Detaljer
oversat af Jeppe Aakjær (1866-1930)
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af Kellyburnbraes (1829).
 note til titel Oversættelsens første strofe: Der boed en Stodder paa Kildebæks Bred / - hej! mens Rude og Timian gror - / han havde en Kjælling til idel Fortræd / - nu er Timianen visnet, men Ruden i Flor.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (digte) Volk, John: Sange og Digte paa Dansk og Engelsk. (Originale og oversatte). Af John Volk. ♦ New York, "Nordlysets" Forlag, 1903. 99 + 93 [2] sider. (Trykkeri: N. Jensens Bogtrykkeri) (1903, digte)
Detaljer
af John Volk (1843-1904)
digte af Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, sprog: engelsk)
digte af Alfred Tennyson (1809-1892, sprog: engelsk)
digte af Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af Ella Rhoads Higginson (1862-1940, sprog: engelsk)
digte af Ella Wheeler Wilcox (1850-1919, sprog: engelsk)
digte af Robert G. Ingersoll (1833-1899, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Består af: [1:] Sange og Digte. [2]: Songs and poems. Med separat paginering.
 note til titel Upagineret side [2. del, side 95]: Melodier til nogle af de engelske Sange [liste over 6, danske og svenske, sange der passer til de engelske tekster].
 note til titel Upagineret side [2. del, side 96]: Rettelser [til første del].
 note til titel Heri oversættelser af: Longfellow, Markham, Whittier, Walker, Tennyson, Watson, Ostrander, Henry van Dyke, Eugene Field, Eva Donaldson, Ella Wheeler Wilcox, Ella Higginson, Herlofszohn, Burns, Waryburn, Robert Ingersoll, Boylan, Tom Moore, Carlton,.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Burns, Robert: Digte. Ved Uffe Birkedal. ♦ Gyldendal, 1908. 54 sider (1908, digte)
Detaljer
oversat af Uffe Birkedal (1852-1931)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 16-5-1908, side 6 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 Bog (digte) antologi: Jubelbryg. En Digt- og Tegnings Krans ved Tuborgs Fabrikkers 50 Aars Jubilæum. ♦ [ikke i boghandlen], 1923. [37] sider, illustreret (kvartformat) (1923, tekster) 👓
Detaljer
redigeret af Magnus Bengtsson (1888-1956)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
illustrationer af Vilhelm Wanscher (1875-1961)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
illustrationer af Chr. Hoff (1884-1964)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
illustrationer af Vilhelm Lundstrøm (1893-1950)
digte af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
digte af Johannes Dam (1866-1926)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
digte af Edith Rode (1879-1956)
illustrationer af Mogens Dam (1897-1979)
digte af Axel Henriques (1851-1935)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
digte af Louis Levy (1875-1940)
illustrationer af Margrete Levy (1881-1962)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
illustrationer af Karl Larsen (1889-1992)
digte af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af J.F. Willumsen (1863-1958)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
illustrationer af Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Ivan Opffer (1897-1980)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side efter titelsiden: 1873 - 13 Mai - 1923.
 note til titel Sidste side: Indhold.
 note til titel Under indholdsfortegnelsen: Omslags- og Titelvignetter af Axel Nygaard. Slutningsvignet af Erik Henningsen. Redigeret af Magnus Bengtsson.
 note til titel Indeholder: Jens Byg. Efter Robert Burns: "John Barleycorn" ved Kai Friis Møller.
 Bog (andet) Drachmann, Holger: Robert Burns. A poem. Translated by J. Christian Bay. ♦ Holstebro, Niels P. Thomsens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1925. [16] sider (1925, digte)
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
oversat af J. Christian Bay (1871-1962)
1899 1. udgave: Den hellige Ild. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Privattryk i 100 nummererede eksemplarer.
 Bog (digte) Aakjær, Jeppe: [indgår i antologien: Under Aftenstjærnen [s090]] For læng, læng sind. Frit efter Robert Burns. Side [90]-92 (1927, digte) 👓
originaltitel: Auld lang syne, 1788
del af: Danmark
Detaljer
oversat af Jeppe Aakjær (1866-1930)
illustrationer i periodicum: Emil Krause (1871-1945)
kollaps Noter
 note til titel Noder side [90]: Skotsk Folkemelodi.
 note til titel Første linie: Skuld gammel Venskab rejn forgo.
 note til titel Oversættelse af Auld lang syne (første linie: Should auld acquaintance be forgot).
 note om føljeton Trykt i Danmark 1923 [udkom 1922]. Den danske Presses Almanak, under titlen: For læng, læng Sind. Digt, frit efter Robert Burns ved Jeppe Aakjær, med Musik. Ill. af E. Krause.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Burns, Robert: Tam O'Shanter. Forord og Oversættelse af Hans Kirke. ♦ København, Fischers Forlag, 1945. 25 sider. Pris: kr. 4,50. (Trykkeri: Bianco Luno) (1945, digte)
originaltitel: Tam o'Shanter, 1791
Detaljer
oversat af Hans Kirk (1898-1962)
andet: Viggo Naae (1899-1973)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 850 nummererede eksemplarer. Typografi og omslag: Viggo Naae.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Burns, Robert: Yrkingar. Týtt hevur Chr. Matras. ♦ Bókadeild Føroyingafelags (Munksgaard), 1945. 46 sider. Pris: kr. 10,00 (1945, digte)
oversat af Christian Matras (1900-1988)
 Bog Burns, Robert: The cotter's Saturday night. Husmandens Lørdagskvæld. Overs. af A. C. Christensen. ♦ Vejle, Oversætteren [ikke i boghandlen], [1947]. [4] sider (kvartformat). (Trykkeri: Jelling Bogtrykkeri) (1947, digte)
originaltitel: The cotter's Saturday night, 1786
Detaljer
oversat af A.C. Christensen (1909-1960)
kollaps Noter
 note til oversat titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1950-54.
 note til oversat titel Oversætterens adresse: Kiddesvej 20, Vejle.
 Bog Burns, Robert: Nogle digte af Robert Burns. Gendigtet på folkemål med et rids af hans liv af Martin N. Hansen. (Tegninger af Thormod Kidde). ♦ Odense, Nyt Bogforlag, 1951. 104 sider, illustreret. Pris: kr. 14,74 (1951, digte)
Detaljer
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
illustrationer af Thormod Kidde (1925-1996)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition, København: D.B.K.
 Bog Burns, Robert: Should auld acquaintance be forgot. Jeppe Aakjær, Skuld gammel Venskab rejn forgo (1966, digte)
oversat af Jeppe Aakjær (1866-1930)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden