Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Adelbert von Chamisso (1781-1838)

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (bearbejdelse) Manzoni, Alessandro: [Gnidia [1s257]] Napoleons Død. Af Alessandro Manzoni. Side 257-61 (1830, dramatik) EMP 23 👓
originaltitel: ?
del af: Hertha
Detaljer
af Alessandro Manzoni (1785-1873, sprog: italiensk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Note side 257: Efter Adelbert von Chamissos tydske Bearbeidelse.
 note til oversat titel Efter teksten: A.F.
 note om føljeton Trykt i Hertha, Juni 1828.
 Note (andet) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Chamisso, A.: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider (1841, roman) EMP1769
originaltitel: Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1814
Detaljer
andet: Julius Eduard Hitzig (1780-1849, sprog: tysk)
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
illustrationer af Adolph Menzel (1815-1905, sprog: tysk)
1888 Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. af P. Strøm. ♦ [1888]. 91 sider. (Dansk Folkebibliothek, 22)
1918 Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Oversat og indledet af Johannes V. Jensen. M. 4 Billeder af A. Schroedter. ♦ Høst, 1918. 106 sider. (De brogede Bøger. Udg. ved Aage Marcus, 1)
1919 Senere udgave: Peter Schlemihl. Oversættelse og Omslagstegn. af Gudmund Hentze. ♦ John Martin, 1919. 110 sider
1950 Senere udgave: Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Novelle. Hrsg. von M. Branner und V. Stærmose. ♦ Hirschsprung, 1950. 80 sider. Pris: kr. 3,50
1955 indgår i antologien: To tyske romantiske Fortællinger [a] Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. fra tysk af Johs. V. Jensen
1964 Senere udgave: Peter Schlemihl. E. T. A. Hoffmann, Sylvesternatten. To sælsomme fortællinger. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s229] Senere udgave: Peter Schlemihls vidunderlige historie. På dansk ved Johannes V. Jensen. Side [229]-[89]
kollaps Noter
 note til titel Side I-III: [Forfatterens brev til Julius Eduard Hitzig].
 note til titel Træsnittene er af Adolph Menzel.
 Tekster antologi: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3e]] Efter fremmede Digtere. I-II. af G. H. (Rob. Burns, Th. Moore, A. Chamisso) (1872) EMP 83
oversat af Georg Høeg (1818-1898)
af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
af Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
 Note (andet) anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [3k]] Den gamle Vaskerkone. [Digt]. Et Billede af Arbeiderlivet, tegnet frit efter Chamisso (1872) EMP 83
af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog antologi: 70 Ballader. Oversatte fra Tydsk i Originalens Versemaal af K. Grimsgaard. Med 58 Træsnit efter Tegninger af Adolf Ehrhardt, Theobald von Oer, Hermann Plüddemann, Ludwig Richter og Carl Schurig i Dresden. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1874. [2] 202 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: H.J. Jensens Bogtrykkeri) (1874, digte) 👓
del af: Nutiden
Detaljer
af antologi tysk (sprog: tysk)
oversat af Kristian Martin Theodor Grimsgaard (1830-1887, sprog: norsk)
illustrationer af Adolf Ehrhardt (1813-1899, sprog: tysk)
illustrationer af Theobald von Oer (1807-1885, sprog: tysk)
illustrationer af Hermann Friedhold Plüddermann (1809-1868, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
illustrationer af Karl Wilhelm Schurig (1818-1874, sprog: tysk)
illustrationer i periodicum: Gabriel von Max (1840-1915, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indhold [med angivelse af digter og evt. billedkunstner].
 note til oversat titel Side [203]: Rettelser.
 note om føljeton Uddrag: Løve-Bruden [af Chamisso] trykt i Nutiden, Nr. 167 (30-11-1879), side 69, [Illustration: Løve-Bruden, efter Gabriel Max's Maleri].
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Chamisso, A.: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. af P. Strøm. ♦ [1888]. 91 sider. (Dansk Folkebibliothek, 22) (1888, roman) EMP1770
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 22
Detaljer
oversat af P. Strøm
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: Forord [om A.v. Chamisso].
 Bog Chamisso, A. v.: Æfint ýrið af Pjetri Píslarkrák. Þýtt hefur Þorst. Gíslason. ♦ Seydisfirði, Oversætteren, 1902. 104 sider. Pris: kr. 0,50 (1902, roman)
oversat af Þorsteinn Vilhjálmur Gíslason (1867-1938, sprog: islandsk)
 Bog Chamisso, Adalbert von: Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Oversat og indledet af Johannes V. Jensen. M. 4 Billeder af A. Schroedter. ♦ Høst, 1918. 106 sider. (De brogede Bøger. Udg. ved Aage Marcus, 1) (1918, roman)
serietitel: De brogede Bøger, 1
Detaljer
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af Adolph Schroedter (1805-1875, sprog: tysk)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
 Bog Chamisso, Adalbert von: Peter Schlemihl. Oversættelse og Omslagstegn. af Gudmund Hentze. ♦ John Martin, 1919. 110 sider (1919, roman)
Detaljer
oversat af Gudmund Hentze (1875-1948)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
 Bog (digte) Pedersen, Poul P. M.: Den døende Dag. Digte. ♦ Woel, 1929. 84 sider. Pris: kr. 4,50 (1929, digte)
del af: Ung dansk Litteratur
Detaljer
af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Axel Karlfeldt (1864-1931, sprog: svensk)
digte af Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau (1802-1850, sprog: tysk)
digte af August von Platen (1796-1835, sprog: tysk)
digte af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
digte af Rainer Maria Rilke (1875-1926, sprog: tysk)
digte af Hugo von Hofmannsthal (1874-1929, sprog: tysk)
digte af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
digte af Thomas Hardy (1840-1928, sprog: engelsk)
digte af Oscar Wilde (1854-1900, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Heri desuden oversættelser af: Karlfeldt, Lenau, Platen, Chamisso, Heine, Rilke, Hofmannsthal, Shelley, Hardy og Oscar Wilde [brudstykker af "Ballad of Reading Gaol"].
 note til titel En række af bogens digte opr. trykt i "Tidsskrift for ung dansk Litteratur", årg. 4, nr. 9-3-1927, som digtsamling m. tit.: De røde Skove.
 Bog Chamisso, Adelbert von: [indgår i antologien: Tyske romantiske Fortællinger [c]] Peter Schlemihls vidunderlige Historie (1929, novelle(r))
 Bog Chamisso, Adelbert von: Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Novelle. Hrsg. von M. Branner und V. Stærmose. ♦ Hirschsprung, 1950. 80 sider. Pris: kr. 3,50 (1950, roman)
serietitel: Deutsche Texte für das dänische Gymnasium, 5
Detaljer
udgiver: Mogens Branner (1899-1955)
udgiver: Vilhelm Stærmose (1901-1978)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
 Bog Chamisso, Adelbert von: [indgår i antologien: To tyske romantiske Fortællinger [a]] Peter Schlemihls vidunderlige Historie. Overs. fra tysk af Johs. V. Jensen (1955, samling)
Detaljer
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
 Bog Chamisso, Adelbert von: Peter Schlemihl. E. T. A. Hoffmann, Sylvesternatten. To sælsomme fortællinger. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1964, roman) 👓
serietitel: Sesam Biblioteket, 12
Detaljer
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Peter Schlemihl er oversat af Johs. V. Jensen. Illustrationerne af George Cruikshank. Sylvesternatten er oversat af J. Årup Hansen.
 note til oversat titel Side 5-[9]: Forord [til Peter Schlemihl, signeret: Johannes V. Jensen].
 note til oversat titel Side 11-[90]: Peter Schlemihl.
kollaps Indhold

[b] Hoffmann, E. T. A.: Sylvesternatten. Side 91-130. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret (1964, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
1821 i: Fortællinger [2b] 1. udgave: Sylvesternatten. (Fragment af en reisende Ethusiasts Dagbog)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [127]: Den dæmoniske rejsendes efterskrift.
 note til oversat titel Side 128-30: Noter [dels om E.T.A. Hoffmann og noter til teksten].
 Bog Chamisso, Adalbert von: [indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s229]] Peter Schlemihls vidunderlige historie. På dansk ved Johannes V. Jensen. Side [229]-[89] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden