Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

antologi tysk

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog antologi: Symbolæ ad Literaturam Teutonicam antiqviorem. Ex codicibus manu exaratis, qui Havniæ asservantur, editæ sumtibus Petri Friderici Suhm [ab Erasmus Nyerup]. ♦ Havniæ, 1787. xxxx sider + 480 spalter [ie. 240 sider] (1787, digte) BD4:sp267 👓
Detaljer
andet: Peter Frederik Suhm (1728-1798)
andet: B.C. Sandvig (1752-1786)
redigeret af R. Nyerup (1759-1829)
1783 Fragmentum carminis antiqvi de S. Georgio 1. udgave: Lectionum theotiscarum specimen. Carminis antiqvi de S. Georgio fragmentum. Cum versione Latina et notis edidit B. C. Sandvig. ♦ Hafniæ, 1783. 44 sider
kollaps Noter
 note til titel Påbegyndt af B.C. Sandvig og færdiggjort af Nyerup efter Sandvigs død. Udgivelsen blev finansieret af P.F. Suhm.
 note til titel Gengivelse af ældre tyske digte. Trykt med latinske bogstaver.
 note til titel Side [v]-xxxx: Præfatio [Forord på latin, signeret: Havniæ, d. 23 Februar 1787, Mag. Erasmus Nyerup, in Bibliotheca Regia a manu].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Europeana
 Dramatik antologi: Nye Samling af Skuespil til Brug for den Kgl. Danske Skueplads. 1. Bd. Kbh., 1797 (1797, dramatik) BD4:sp298
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Iffland: Gamle og nye Sæder. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat [ved Fr. Schwartz] (1797, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[1b] Iffland: Advokaterne. Et Skuespil i 5 Akter. Oversat [af Fr. Schwartz] (1797, dramatik)
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schwarz (1753-1838)
[1c] Kotzebue, Aug. v.: Manden paa 40 Aar. Comedie i 1 Akt (1797, dramatik)
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
1796 1. udgave: Manden paa 40 Aar
 Samling antologi: Lommebogs-Fortællinger af de meest yndede Forfattere. Aug. Lafontaine, Huber og andre. Overs. af N.T. Bruun. ♦ Kbh., 1802. Bd. 3 (1802, samling) EMP1572 BD4:sp453
se også: Zigeunerne
Detaljer
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel Kun bind 3 foreligger.
kollaps Indhold

[3a] Lafontaine, A.: Moderen eller den ædle Hævn. 80 s. (1802, tekster)
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
[3b] pseudonym [Wolzogen, Karoline von]: Zigeunerne. Af Forfatteren til Agnes von Lilien [ie: K.v. Wolzogen]. 109 sider (1802, tekster)
originaltitel: Die Zigeuner [i: Taschenkalender für Damen], 1800
af Karoline von Wolzogen (1763-1847, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
kollaps Noter
 note til titel også udgivet i selvstændig udgave med forord, se EMP3032 [Zigeuneren, 1802].
 Bog antologi: Sammlung von patriotischen und gesellschaftlichen Gesängen. Zunächst bestimt für die Friederichs- und Christians-Garden zu Flensburg. ♦ Flensburg, 1802 (1802, digte) BD4:sp268 👓
 Bog antologi: Neues gesellschaftliches Liederbuch. 1805. ♦ Flensburg [trykt i Slesvig] (1805, digte) BD4:sp268 👓
 Samling antologi: Det menneskelige Hjertes Forvildelser i Fortællinger af Spiesz, Heyne og Meisner. Oversat af O. W. Jacobsen. ♦ Kbh., 1806 (1806, samling) EMP1573 BD4:sp453
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Indhold

[a] Meisner: Den Ulykkelige (1806, novelle(r))
af August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
[b] Heyne: Mariane L... Tildraget i Aaret 1788 (1806, novelle(r))
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
[c] Meisner: Mathilde. En sand Historie (1806, novelle(r))
af August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
[d] Spiess: Henrich R***. Røver og Morder, eller skrækkelige Følger af ubetænksom Forlovelse (1806, novelle(r))
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
[e] Spiess: Den frygtelige lille Mand (1806, novelle(r))
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
 Bog antologi: Neues Sammlung von Gesellschafts-Liedern. ♦ Flensburg, 1806. 199 sider (1806, digte) BD4:sp268 👓
 Bog antologi: Lieder für die Jugend beyderley Geschlechts zum Gebrauch in deutschen Schulen. Gesammelt und herausgegeben von Jens Andr. Bramsen. ♦ Kph., 1815 (1815, digte) BD4:sp268 👓
udgiver: Jens Andreas Bramsen, f 1764 (1764-1832)
 Bog antologi: Lang Næse, en. Af Fr. Laun og Det store Parti af St. Schütze. To Fortællinger overs. af G. T. Bang. ♦ Kbh., 1817. 73 sider. (Lommebibliothek. En Samling af Oversættelser af G. T. Bang, 2) (1817, novelle(r)) EMP1574 BD4:sp453
Detaljer
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Indhold

[a] Laun, Fr.: En lang Næse. Af Fr. Laun [ie: F.A. Schulze] (1817, novelle(r))
originaltitel: ?
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
[b] Schütze, St.: Det store Parti. Af St. Schütze [fejl, er af Fr. Kind] (1817, novelle(r))
originaltitel: Die grosse Parthie, 1815
af Friedrich Kind (1768-1843, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Komus. Ein Taschenbuch. 1815, side 1-28.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Samling antologi: Aglaia eller Eventyr og Fortællinger af forskjellige tydske Digterinder. Oversatte af P. T. Schorn. ♦ Kbh., 1818. 330 sider (1818, samling) EMP1575 BD4:sp453
Detaljer
oversat af Peter Th. Schorn (1796-1879)
kollaps Noter
 note om oplag Titeloplag, [1833].
kollaps Indhold

[a] Pichler, Caroline: Den sorte Fritz (1818, novelle(r))
originaltitel: Der schwarze Fritz
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
1839 Senere udgave: Den sorte Fritz. Overs. af E. Petersen. ♦ [1839]. 76 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Sämmtliche Werke (bind 24, 1820), på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[b] Naubert, Madame: Ellekongens Datter (1818, novelle(r))
originaltitel: Erlkönigs Tochter, 1792
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i samlingen: Neue Volksmärchen der Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
[c] Fouqué, Baronesse de la Motte: Scharffenstein (1818, novelle(r))
af Karoline de la Motte Fouqué (1773-1831, sprog: tysk)
[d] Naubert: Jungfernsprung og Rosstrab. [forkortet] (1818, novelle(r))
originaltitel: Jungfernsprung und Rosstrab, 1792
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Neue Volksmährchender Deutschen. Drittes Bändchen, 1792.
 Bog antologi: Nyeste Bibliothek for Damer. Udvalgte Romaner og Fortællinger samlede af den nyeste tydske og franske skiønne Literatur ved et Selskab. ♦ 1818. Deel 1, Hefte 1, 80 sider (1818, novelle(r)) EMP1576
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Nyeste Bibliothek for Damer.
 note til oversat titel Ifølge annonce i Vest-Siællandske Avis 12-2-1818 er oversætteren G.T. Bang.
kollaps Indhold

[a] Langbein, A. F. E.: Den afgjørende Dag. En Fortælling (1818, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
[b] Lafontaine, A.: De tvende Elskere. En Fortælling (1818, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af G.T. Bang (1774-1839)
kollaps Noter
 note til titel omslagstitel.
 Samling antologi: Blumenlese aus den deutschen Klassikern. Zum Gebrauch der edlern Jugend gesammelt von Ludw. Berg. ♦ Altona, J.F. Hammerich, 1821. 1. [Theil] (1821, samling) BD4:sp453
Detaljer
udgiver: Ludv. Berg (1787-1853)
kollaps Indhold

[1] antologi: Der Zauberwald. 333 sider (1821, samling)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet med titlen: Der Zauberwald. Eine Blumenlese aus Lessing, Geszner, Engel, Herder, Krummacher, Jean Paul, Musäus, Tieck, Fouqué, Kleist, Hoffmann, Rabener und Lichtenberg, als Beispielsammlung zum Gebrauche der edlern Jugend gesammelt von Ludw. Berg. ♦ Altona, 1822.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog antologi: Eros. En Samling Fortællinger og Noveller af Contessa, Fouqué, Caroline Pichler o.Fl. Paa Dansk udg. af A. P. Liunge. ♦ 1821. 192 sider (1821, novelle(r)) EMP1577
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[a] Contessa: Manon (1821, novelle(r))
originaltitel: Manon, 1803
af Wilhelm Contessa (1777-1825, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i samlingen: Erzählungen und Märchen, 1826.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[b] Pichler, Caroline: Zuleima (1821, novelle(r))
originaltitel: Zuleima
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Sämmtliche Werke (bind 11, 1813) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[c] Zedlitz-Neukirch, v.: Springet fra Borgen Kynast (1821, novelle(r))
af Leopold Zedlitz und Neukirch (1792-1864, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[d] Pichler, Caroline: Stille Kjærlighed (1821, novelle(r))
originaltitel: Stille Liebe
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Sämmtliche Werke (bind 9, 1813), på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[e] Fouqué: De tvende Eneboere (1821, novelle(r))
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[f] Castella [ie: Castelli]: Pigen fra Brundusium (1821, novelle(r))
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[g] Pichler, Caroline: Klosteret paa Øen Kapri (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Kloster auf Capri
af Karoline Pichler (1769-1843, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, fra Sämmtliche Werke (bind 33, 1829), på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Samling antologi: Phantasiestykker. En Samling Fortællinger og Noveller af Clemens Brentano, Hoffmann, Houwald og Heinr. v. Kleist. Paa Dansk udgivne af A. P. Liunge. ♦ Kbh., 1821. 134 sider (1821, samling) EMP1578 BD4:sp453
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[a] Kleist, Henrich v.: Bruden paa St. Domingo (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Verlobung in St. Domingo, 1810-11
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
[b] Kleist, Henrich v.: Betlersken fra Locarno (1821, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
[c] Houwald, Ernst v.: Kapelmester Müller. Et Fragment af mine musikalske Vandringer (1821, novelle(r))
af Ernst Christoph von Houwald (1778-1845, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
[d] Brentano, Clemens: Historien om den brave Kasper og skjøn Ane (1821, novelle(r))
originaltitel: Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl, 1817
af Clemens Brentano (1778-1842, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Gaben der Milde, 1817, bind 2, side 345-78.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[e] Hoffmann: Popowicz og Agafia (1821, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Bog antologi: Morskabs-Blomster, hensatte paa dansk Grund, ved J. L. Beeken. ♦ 1822. 212 sider (1822, roman) EMP1579 BD4:sp440
Detaljer
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
kollaps Indhold

[a] Lafontaine, August: Skovfogedhuset eller Førsterens Anelill' (1822, novelle(r))
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
[b] Huber, T.: Endnu var det Tid! eller Guldbryllupet (1822, novelle(r))
af Therese Huber (1764-1829, sprog: tysk)
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
[c] Voss, Julius von: Stigbøjlens Opfindelse (1822, novelle(r))
af Julius von Voss (1768-1832, sprog: tysk)
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
[d] Nicolai, Carl: Kjærlighedsforstaaelsen i en kjelder (1822, novelle(r))
originaltitel: Die Liebschaft im Keller, 1818
af Karl Nicolai (1779-1819, sprog: tysk)
oversat af Jens L. Beeken (1786-1841)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog antologi: Deutsches Liederbuch. Gesammelt zum Gebrauche für den Holsteinischen dramatischen Verein. ♦ Kph., 1823 (1823, digte) BD4:sp268 👓
 Samling antologi: Kokettespeilet. Et originalt Skilderie af vor tids Sæder, Julie af Anton Wall og Sjeleadel, tre Fortællinger. ♦ Kbh., 1824. 182 sider (1824, samling) EMP1580 BD4:sp453
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: Kokettespejlet. Et Skilderie af vor Tids Sæder (1824, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
[b] Wall, Anton: Julie. (Et Fragment af en Fortælling) (1824, novelle(r))
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[c] anonym: Sieleadel (1824, novelle(r))
af ukendt (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Lieder für das frühere und reifere Alter. Mit Melodien in Ziffern. Zur Belehr. u. Erheiterung der Jungend gesamm. u. herausg. von Jens Andreas Bramsen. 1. Sammlung. ♦ Kph., 1824 (1824, digte) BD4:sp268 👓
udgiver: Jens Andreas Bramsen, f 1764 (1764-1832)
 Samling antologi: Udvalgte og yndede Fortællinger. Af Clauren, Langbein, Tromlitz, og van der Velde. Overs. af L. Flamand. ♦ Kbh., 1824. 148 sider (1824, samling) EMP1581 BD4:sp453
Detaljer
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
kollaps Indhold

[a] Tromlitz, A. von: Brødrene fra Esens (1824, novelle(r))
af August von Witzleben (1773-1839, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
[b] Velde, C.F. van der: Horoscopet. En Fortælling fra de indre Kriges Tider i Frankrig (1824, novelle(r))
af Carl Franz van der Velde (1779-1824, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
[c] Clauren, H.: Den unge Læge (1824, novelle(r))
af Carl Heun (1771-1854, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
[d] Langbein, A. F. E.: Ædelmodigheds Seir (1824, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
oversat af L.J. Flamand (1800-1879)
 Tekster antologi: Eventyr for Ungdommen. Til uskyldig Moro og Hjertets Dannelse. Efter det Tydske ved Ludvig Fasting. ♦ C. Steen, 1825. [6] 210 sider (1825)
originaltitel: Märchenbuch für die Jugend, 1819
Detaljer
redigeret af Ludvig Fasting (1789-1863)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1825.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog antologi: Samling af Fortællinger. Overs ved N. Poulsen. ♦ 1825. 131 sider (1825, novelle(r)) EMP1583
Detaljer
oversat af Niels Poulsen, f 1794 (1794-1826)
kollaps Indhold

[a] Heyden, Fredr. v.: Den hævnede Strøm. Brudstykke af en skotsk Pairs Papirer (1825, novelle(r))
af Friedrich August von Heyden (1789-1851, sprog: tysk)
[b] Laun, Fredr.: Spejlet. Novelle (1825, novelle(r))
af Friedrich August Schulze (1770-1849, sprog: tysk)
[c] Langbein, A. F. E.: Den stiaalne Ring. Fortælling (1825, novelle(r))
af August Friedrich Ernst Langbein (1757-1835, sprog: tysk)
 Samling antologi: Kjærligheds-Intriguer blandt Smaakjøbstædsfolk. Af Schubart; Karl Dühlis, en sand Historie af K. Müchler; og Troen af Louise Brachmann; tre romantiske moralske Fortællinger oversatte af P. S. Martin. ♦ Kbh., 1825. 148 sider (1825, samling) EMP1582 BD4:sp453
Detaljer
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
kollaps Indhold

[a] Schubart: Kjærligheds-Intriguer blandt Smaakjøbstædsfolk (1825, novelle(r))
af Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860, sprog: tysk)
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
[b] Müchler, K.: Karl Dülis (1825, novelle(r))
af Karl Müchler (1763-1857, sprog: tysk)
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
[c] Brachmann, Louise: Troen (1825, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Peter Salomon Martin (1760-1830)
 Bog antologi: Kleiner Liederkranz für gesellige Cirkel. [Udgivet af Andr. Pet. Andresen]. ♦ Flensburg, 1827 (1827, digte) BD4:sp268 👓
udgiver: Andreas Peter Andresen, f 1771 (f. 1771)
 Bog antologi: Vergiszmeinnicht. Eine Sammlung der neuesten u. besten Stammbuchsaufsätze. ♦ Husum, 1829 (1829, digte) BD4:sp268 👓
 Bog antologi: Der Sänger. Eine Auswahl der besten neueren u. älteren Lieder, nach bekannten Melodien. Gesamm. u. herausg. von Aug. Meyler jun. ♦ Husum, 1830 (1830, digte) BD4:sp268 👓
udgiver: August Meyler (1806-1847)
 Bog antologi: Aglaia. En Samling af underholdende Fortællinger. ♦ Roeskilde, 1833. 120 sider (1833, novelle(r)) EMP1584
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Stierle-Holzmeister, I.: Det gamle Steenbrud i Ulvegraven (1833, novelle(r))
af J. Stierle-Holzmeister (1781-1848, sprog: tysk)
[b] Chezy, H. von: Stemmen fra Graven (1833, novelle(r))
af Wilhelmine Chézy (1783-1856, sprog: tysk)
[c] Wichmann, August: Eventyret i Apeninerne (1833, novelle(r))
af August Wichmann (1776-1825, sprog: tysk)
 Bog antologi: Novelle-Krands. Nye Fortællinger af berømte tydske Forfattere. Overs. af C.M. Bramsen. ♦ Aarhuus, 1835. 192 sider (1835, novelle(r)) EMP1585
Detaljer
oversat af C.M. Bramsen
kollaps Indhold

[a] Spindler, C.: Livs-Erindringer. (Aldeles sandfærdige) (1835, novelle(r))
af Karl Spindler (1796-1855, sprog: tysk)
oversat af C.M. Bramsen
[b-i] anonym: [Noveller] (1835, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af C.M. Bramsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Malerne. Et Natstykke. - En Dag af Ludvig den Ellevtes Liv. - Katholikernes Sjelefest. - Kjærlighedsdrikken. - Gjensynet. (En Tildragelse fra den franske Revolutionskrig). - Blomsterpantet. - Adelheid af Montmorency. En romantisk Skizze fra den sidste Halvdeel af det 16de Aarhundrede. - Det förste og sidste Kys.
 Bog antologi: Steyrische, Tyrolerische National-Lieder mit Jodeln. Gesungen von Steyrischen Älzler Carl Martens mit Familie. ♦ Aarhuus, 1837 (1837, digte) BDsupp:sp782
 Bog antologi: Gesellschftliches Miniatur-Liederbuch für Damen und Herren. Gesammelt und herausgeg. von J[oh.] C[hr.] Richter. 1-2 Bändchen. Chp., 1838 (1838, digte) BDsupp:sp782
udgiver: J.C. Richter
 Bog antologi: Noveller af berømte Forfattere. Udg. af J. H. Halvorsen. ♦ Kbh., 1838. 378 sider (1838, roman) EMP1586 BDsupp:sp806
Detaljer
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Novelle-Gallerie. Udg. af J. H. Halvorsen. Kbh., 1838.
 note til oversat titel Oversat fra tysk, men i Biblioliotheca Danica, Supplement 1831-40 opført under Samlinger af Romaner og Fortællinger i flere Sprog.
kollaps Indhold

[a] Blumenhagen, Wilhelm: Roblerne. Tyroler-Billeder (1838, novelle(r))
af Wilhelm Blumenhagen (1781-1839, sprog: tysk)
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
[b] Mügge, Theodor: Joachim Hennings. Fortælling (1838, novelle(r))
af Theodor Mügge (1802-1861, sprog: tysk)
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
[c] Wachsmann, C. von: De Forviste. Fortælling (1838, novelle(r))
af Karl von Wachsmann (1787-1862, sprog: tysk)
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
[d] Herlossohn, C.: Gondolieren. Novelle (1838, novelle(r))
af Karl Borromäus Herlossohn (1802-1849, sprog: tysk)
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
 Bog antologi: Tyroler- und andere Gesänge. Gesungen von der Geschwistern Heymann. Odense, 1839 (1839, digte) BDsupp:sp782
 Bog antologi: Noveller og Fortællinger. Af Castelli, Auchmaler, C. Naisch o. Fl. Overs. af A. Schmidt. ♦ A. Schmidt, 1840. 190 sider. (Bibliothek af de nyeste og interessanteste Noveller og Fortællinger, 2) (1840, novelle(r)) EMP1587 BDsupp:sp819
serietitel: Bibliothek af de nyeste og interessanteste Noveller og Fortællinger, 2
Detaljer
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
kollaps Indhold

[a] Castelli, J. F.: Øinene og Hjertet (1840, novelle(r))
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
[b] Castelli, J. F.: Havegitteret. En Røverhistorie (1840, novelle(r))
af Ignaz Franz Castelli (1781-1862, sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
[c] Auchmaler [H.G. Lotz]: Victoria. En siciliansk Novelle (1840, novelle(r))
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
[d] anonym: Jutta. En Novelle (1840, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
[e] Auchmaler [H.G. Lotz]: Troldmanden. En Søhistorie, meddeelt af en gammel Matros. Udgivet af Auchmaler (1840, novelle(r))
af Georg Lotz (1784-1844, sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
[f] Hanisch, Carl: Skindhuen og Lommetørklædet (1840, novelle(r))
af Karl Hanisch (sprog: tysk)
oversat af Anton Schmidt (1786-1856)
 Bog antologi: Skizzer og Fortællinger af det virkelige Liv. Overs. af A. P. Liunge. ♦ L. Jordan, 1850 (1850, novelle(r)) EMP1588
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
 Bog antologi: Tre nye Fortællinger. Udg. af Carl Bech. ♦ Aalborg, 1852. 120 sider (1852, novelle(r)) EMP1589
Detaljer
udgiver: Carl Bech, f 1807 (f. 1807)
kollaps Indhold

[a] Wildemuth, Otilie: De elleve Præstedøttre (1852, novelle(r))
af Ottilie Wildermuth (1817-1877, sprog: tysk)
[b] Gotthelf, Jeremias: Kostebinderen i Rychisvyl. Fortælling (1852, novelle(r))
originaltitel: Der Besenbinder von Rychiswyl, 1851
af Albert Bitzius (1797-1854, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[c] Nieritz, Gustav: Lykkelig den, der oplever Glæde af sine Børn (1852, novelle(r))
af Karl Gustav Nieritz (1795-1876, sprog: tysk)
[d] Larsen, J. C.: Fattigmands Juleaften (1852, digte)
af uidentificeret
 Bog antologi: Liederbuch für frohe und heitere Kreise. ♦ Tönning, H.G. Hansen, 1855. 208 sider (1855, digte)
 Bog antologi: Samlinger af Noveller og Fortællinger. Af det Tydske ved H. Chr. Geil. ♦ Kolding, 1857-59 (1857-59, novelle(r)) EMP1590
del af: Kolding Avis
oversat af Hans Christian Geill (1812-1884)
 Bog antologi: Liederbuch für frohe und heitere Kreise. ♦ Tönning, 1860. 96 sider (1860, digte)
 Bog antologi: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn. Samlede, oversatte og udgivne af A. D. Cohen [A.E. Morville], Præst ved de mosaiske Troesbekjendere i Hertugdømmet Slesvig, Ridder af Dgb. ♦ Kjøbenhavn, Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst's Forlag, 1861. Første Bind, 384 sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Tryk) (1861, novelle(r)) EMP1591 👓
Detaljer
oversat af Adolph Emil Morville (1820-1863)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [384]: Indhold.
 note til oversat titel Findes også med titelblad uden bind-betegnelse. Bind 2 udkom ikke.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Philippson, Ludwig: Rabbi'en og Ministeren. En Novelle fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede. (Af Dr. Ludwig Philippson, Rabbiner i Magdeburg). Side [1]-113 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ludwig Philippson (1811-1889, sprog: tysk)
[s114] Hause, Benedict: Den vidunderlige Redning. (Et jødisk Sagn) af Benedict Hause, israelitisk Lærer i Neukirchen (Rurhessen). Side 114-21 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af Benedikt Hause (1814-1896, sprog: tysk)
[s122] S.K.: Kadisch'en før Col-Nidre i Synagogen i Prag (Kaldet "Aftensynagogen"). En Fortælling af S. K. i Sippurim. Side 122-50 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s151] S.K.: Redningsmanden. En Fortælling fra Midten af det 16de Aarhundrede af S. K. Side 151-217 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s218] anonym: Den evige Jøde i London. Side 218-26 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s227] Barach, Moritz (Jakob Märzroth): Gloende Kul. Novelle af Mortz Barach (Jakob Märzroth). Side 227-49 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af Moritz Barach (1818-1888, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: (Busch's Kalender und Jahrbuch für Israeliten 1845).
[s250] Auerbach, Berthold: Keiser Joseph den Andens Kys. Af Berthold Auerbach. (Jüdisches Volksblatt f. 1856 Nr. 27). Side 250-60 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
[s261] Kompert, Leopold: Frantsfus. Af Leopold Kmpert. (Wertheimers Jahrbuch für Israeliten 1855). Side 261-320 (1861, novelle(r))
originaltitel: Franzefuß, 1855
af Leopold Kompert (1822-1886, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i samlingen: Neue Geschichten aus dem Ghetto, 1860, under titlen: Franzefuß.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[s321] anonym: En vidunderlig Tilskikkelse. "Jakin w' Zadik jilbasch". (Hjob 27. Cap. V. 17). Side 321-25 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: (Efter "der Israelit" for 1860 Nr. 5 af S. H.).
[s326] anonym: Sagn om Jøderne i Prag. Side 326-51 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledende tekst 326: Andre Sagn har jeg fornylig læst fortalt i Sippurim af L. Weisel, og af disse vil jeg meddele følgende tvende i dette Bind. [Signeret: Udg.].
 note til oversat titel Sagnenes titler: 1. Meisel. 2. Pinchasgaden.
[s352] anonym: En qvart Lotteriseddel. (Af Kleins Volkskalender, 1860). Side 352-65 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s366] anonym: Gabriel Quevedo. (Efter Verité israelite, i Jüdisches Volksblatt 1860 Nr. 29). Side 366-71 (1861, novelle(r))
originaltitel: ?
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s372] Mühlbach, L.: Kronprindsen og Jøden. Side 372-83 (1861, novelle(r))
af Klara Mundt (1814-1873, sprog: tysk)
1858 [Uddrag] 1. udgave: Frederik den Store og hans Sødskende. Historisk Roman. ["Tiden"s Feuilleton]. ♦ [Tiden], 1858. [4 bind], 173 + 162 + 330 + 366 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af indledende tekst: I L. Mühlbachs "Frederik den Store og hans Hof" skildres en Scene imellem Kronprinds Frederik ... og Ephraim, en jødisk Kjøbmand ... som er saa charakteristisk, at Læserne sandsynligviis gjerne ville se den her.
 Bog antologi: Smaafortællinger. Efter det Tydske. ♦ Odense, 1862. 259 sider (1862, novelle(r)) EMP1592
del af: Fyens Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Føljeton i "Fyens Avis", fra 14-6-1862.
kollaps Indhold

[a] Ring, Max: Frederik den Stores Livkudsk (1862, novelle(r))
originaltitel: ?
af Max Ring (1817-1901, sprog: tysk)
[b] Heyse, Paul: Maria Francisca (1862, novelle(r))
originaltitel: Maria Franziska, 1858
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
1873 i: Noveller [1f] Senere udgave: Maria Francisca
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vier neue Novellen. 3. Sammlung, 1859.
[c] Heyse, Paul: Moderens Billede (1862, novelle(r))
originaltitel: Das Bild der Mutter, 1858
af Paul Johann Ludwig von Heyse (1830-1914, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: Anonym
1873 i: Noveller [3s093] Senere udgave: Moderens Billede. Side [93]-162
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Vier neue Novellen. 3. Sammlung, 1859.
 note om føljeton Føljeton i Nationaltidende fra 19-1-1912 til 5-2-1912 i 13 afsnit, under titlen: En Moders Billed. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
[d] Hackländer, F. W.: En Hemmelighed (1862, novelle(r))
af Friedrich Wilhelm Hackländer (1816-1877, sprog: tysk)
 Bog antologi: Tre Fortællinger. Efter det Tydske. ♦ [Odense], forlagt af den Miloske Boghandel, 1863. 152 sider (1863, novelle(r)) EMP1593 👓
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilsyneladende solgt sammen med: Det tilslørede Portrait af L. de Terelles. Samlet sidetal 250 sider. Jævnfør Dansk Bogfortegnelse 1859-68 og Fortegnelse over Miloske Boghandels Forlags-Skrifter. [1875], side 14.
kollaps Indhold

[s001] anonym: En Dag af en Droschkekudsks Liv. Fortælling efter det Tydske. Side [1]-28 (1863, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[s029] Weltheim, H. von: Porcellainmalersken. Novelle. Side [29]-80 (1863, novelle(r))
af H. von Weltheim (sprog: tysk)
[s081] Genast, W.: Fra Skovene. Fortælling. Side [81]-152 (1863, novelle(r))
originaltitel: ?
af Wilhelm Genast (1822-1887, sprog: tysk)
[x] Terelles, L. de: Det tilslørede Portrait (1863)
af L. de Terelles (sprog: ukendt)
 Trykt i periodicum anonym: En Æressag. Irsk Folkebillede (1863, novelle(r)) 👓
originaltitel: Eine Ehrensache in Irland, 1859
del af: Illustreret Tidende
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Interhaltungsblatt, als Beilage zur Regensburger Zeitung, No. 82-83, 1859.
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 4de Bind, Nr. 174 (25-1-1863), side 141. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Illustreret Tidende (KB)
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte 873-76, under titlen: En Udfordring. Folkelivsbillede fra Irland. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog antologi: Jule-Eventyr. Samlede af J. Laurie. Overs. fra Engelsk. ♦ 1864. 72 sider, 6 lithografier (1864, novelle(r)) EMP 139
Detaljer
oversat af James Stuart Laurie (1832-1904, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet på tysk, her oversat efter: Christmas tales from the German, 1862.
 note om oplag [Nyt Oplag]. ♦ 1864 [ie: 1872]. 76 sider.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1869-80 opført under Engelske Romaner.
kollaps Indhold

[a] anonym: Den fortryllede Hest (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[b] anonym: Den sørgelige Sang (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[c] anonym: Uhyret Hjerteløs (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[d] anonym: Tykke Lollus og Tynde Lollus (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[e] anonym: Kongens tre Børn (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[f] anonym: Riv hans Mund! (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[g] anonym: De tre Rødskjæggede (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[h] anonym: Lige for Lige (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
[i] anonym: En sørgelig Historie om de to Borggrever af Nürnberg (1864, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
 Bog antologi: Udvalgte Noveller og Fortællinger. Udg. af Carl Tiedje. ♦ Odense, 1870-71. Bd. 1-4, 224 + 208 + 208 + 425 sider (1870-71, novelle(r)) EMP1594
Detaljer
udgiver: Carl Tiedje (1823-1911)
kollaps Indhold

[1] Otto, O.: Svenskeren. Historisk-romantisk Billede fra Trediveaarskrigen. Overs. af C. T. (1870, roman)
af O. Wentzel (sprog: tysk)
oversat af Carl Tiedje (1823-1911)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 217-24: Voxpletten, og Sicilianske Charakteertræk. Af "Almue-Vennen".
[2] Krüger, I.: En ung Huusjomfrues Hemmeligheder. Hamborgsk Local-Novelle. Overs. af C. T. (1870, roman)
originaltitel: Die Geheimnisse einer jungen Mamsel, 1869
af Johann Krüger (1810-1883, sprog: tysk)
oversat af Carl Tiedje (1823-1911)
[3] Krüger, I.: Ballernes Dronning. Original-Novelle. Overs. af C. T. (1871, roman)
originaltitel: Die Königin der Bälle, 1870
af Johann Krüger (1810-1883, sprog: tysk)
oversat af Carl Tiedje (1823-1911)
[4] Klinck, Fanny: Residentsstadens Mysterier. Nattestykker af Selskabslivet. Roman. Overs. efter Originalsproget af C. T. (1871, roman)
af Fanny Klinck (1844-1929, sprog: tysk)
oversat af Carl Tiedje (1823-1911)
 Bog antologi: 70 Ballader. Oversatte fra Tydsk i Originalens Versemaal af K. Grimsgaard. Med 58 Træsnit efter Tegninger af Adolf Ehrhardt, Theobald von Oer, Hermann Plüddemann, Ludwig Richter og Carl Schurig i Dresden. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1874. [2] 202 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: H.J. Jensens Bogtrykkeri) (1874, digte) 👓
del af: Nutiden
Detaljer
oversat af Kristian Martin Theodor Grimsgaard (1830-1887, sprog: norsk)
illustrationer af Adolf Ehrhardt (1813-1899, sprog: tysk)
illustrationer af Theobald von Oer (1807-1885, sprog: tysk)
illustrationer af Hermann Friedhold Plüddermann (1809-1868, sprog: tysk)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
illustrationer af Karl Wilhelm Schurig (1818-1874, sprog: tysk)
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
illustrationer i periodicum: Gabriel von Max (1840-1915, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Indhold [med angivelse af digter og evt. billedkunstner].
 note til oversat titel Side [203]: Rettelser.
 note om føljeton Uddrag: Løve-Bruden [af Chamisso] trykt i Nutiden, Nr. 167 (30-11-1879), side 69, [Illustration: Løve-Bruden, efter Gabriel Max's Maleri].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [s378]] Min Bøn. Side [378]-87 (1878, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Kolding Folkeblad
Detaljer
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Del af fraklipningsføljeton i Kolding Folkeblad fra 27-3-1879 til 1-4-1879. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog antologi: Noveller og Fortællinger. "Ved Hjemmets Arne"s Føljeton. ♦ [1882] (1882, roman) EMP 113
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Ogulic, Philipp: Den smukke Enke. En Historie fra Kroatien. ♦ A.W. Henningsen, 1881. 34 sider (1882, novelle(r))
originaltitel: Die schöne Witwe Kaptanowitsch, 1882
af Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt på tysk i: Auf der Höhe, bind 2 (januar 1882), heft 1, side 1-18.
 note til titel Philipp Ogulic synes at være pseudonym for Leopold von Sacher-Masoch, der var redaktør af tidsskriftet 1881-82 (jævnfør Ingrid Spörk og Alexandra Srohmaier: Leopold von Sacher-Masoch, 2002, side 333).
 note til oversat titel Er medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1881-92, men har her sidetallet anført til 152 sider og trykkeåret til 1881.
[b] Rudorff, E.: Et Halsbaand af ægte Perler. Fortælling. ♦ 1882. 152 sider (1882, roman)
originaltitel: Ein Halsband von echten Perlen, 1871
af Franziska Jarke (1815-1896, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Über Land und Meer, Dreizehnter Jahrgang, Zweiter Band, XXVI Band (1871), No. 40.
 note om føljeton Trykt i Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., fra Nr. 40 (6-10-1872).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[c] Junghans, S.: Kardinalen. Novelle. ♦ 1882. 78 sider (1882, roman)
originaltitel: ?
af Sophie Junghans (1845-1907, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[d] Werner, E.: En Egois. Overs. af Henr. Hegelund. ♦ 1882. 150 sider (1882, roman)
originaltitel: Der Egoist, 1882
af Elisabeth Bürstenbinder (1838-1918, sprog: tysk)
oversat af Henr. Hegelund
1883 Senere udgave: En Egoist. Roman. ♦ [Berlingske Tidende], 1883. 182 sider
 Trykt i periodicum anonym: En Uglspilhistorie (1883, novelle(r)) 👓
del af: Familievennen
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, spalte 79-80.
 Bog antologi: Retten uden Gud. To christelige Fortællinger. Med et Forord af Vilh. Beck. ♦ 1886. i-iv + 5-191 sider (1886, novelle(r)) EMP1596
Detaljer
oversat af Anonym
forord af Vilhelm Beck (1829-1901)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side i-iv: Forord [signeret V.B.].
kollaps Indhold

[a] Willms, A.: Viben Peter (1886, novelle(r))
af Agnes Willms (1844-1931, sprog: tysk)
[b] Evers, Ernst: Huset ved Slusen (1886, novelle(r))
af Ernst Evers (1844-1921, sprog: tysk)
 Bog antologi: To Fortællinger. "København"s Føljeton, 1892. 32 sider (1892, novelle(r)) EMP1597
del af: København
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Bahr, Hermann: Den trofaste Adele (1892, novelle(r))
af Hermann Bahr (1863-1934, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[b] Tovote, Heinz: I Kvarter (1892, novelle(r))
af Heinz Tovote (1864-1946, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: De Unges Bibliothek. Samlet og udg. af C. B. Kjær. ♦ 1893. 295 sider (1893, novelle(r)) EMP1598
Detaljer
udgiver: C.B. Kjær (1856-1919)
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
kollaps Indhold

[a] Glaubrecht, D. [ie: O.]: Anna. Fortælling fra Tydskland. Overs. af Ellen [Gøtzsche] (1893, novelle(r))
af Rudolf Oeser (1807-1859, sprog: tysk)
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1849 1. udgave: Anna. En Fortælling for Folket. Frit overs. af H. Petersen. ♦ 1849. 111 sider
[b] Glaubrecht, D. [ie: O.]: Guldmøllen eller Et Fredens Barn (1893, novelle(r))
originaltitel: Die Goldmühle, 1852
af Rudolf Oeser (1807-1859, sprog: tysk)
1898 Senere udgave: Guldmøllen. Af O. Glaubrecht (Rudolf Oeser). ♦ Diakonissestift., 1898. 52 sider
1922 Senere udgave: Guldmøllen. Overs. af Fanny Knudsen. ♦ Kristeligt Folkebibliotek, 1922. 72 sider
[c] anonym: Stedse i Bøn. Efter det Tydske ved Ellen (1893, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
[d] Glaubrecht, O.: Hvad fattes os? (1893, novelle(r))
originaltitel: Die Heimkehr oder was fehlt uns?, 1843
af Rudolf Oeser (1807-1859, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst (pdf) på: Link til ekstern webside Goethe Universität Frankfurt am Main
[e] anonym: Ved Juletid. Overs. af Ellen (1893, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 indgår i antologien: Tre Julefortællinger [b] Senere udgave: Ved Juletid. Overs. fra Tysk ved Ellen
 Bog antologi: Mindre Fortællinger. Af Ernst von Linden, Jos. Spillmann, J. H. D. Temme. Frit overs. ♦ 1898. 360 sider. (Nordisk Familje-Bibliothek, 3) (1898, novelle(r)) EMP1599
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] Linden, Ernst von: Robert Surcouf. Oversættelse (1898, novelle(r))
af Karl May (1842-1912, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i: Deutscher Hausschatz, VIII Jahrgang, 1882 under titlen: Robert Surcouf. Ein Seemannsbild von Ernst von Linden.
 note til titel Indgik 1894 under titlen: Ein Kaper, som første del af: Die Rose von Kairwan. Erzählung aus drei Erdtheilen.
[b] Spillmann, Jos.: Lady Nithsdale. Historisk Fortælling fra Tiden for Stuarternes Kampe. Frit overs. efter det Tyske (1898, novelle(r))
originaltitel: Lady Nithsdale, 1877
af Joseph Spillmann (1842-1905, sprog: tysk)
[c] Temme, J. D. H.: Et Familjedrama. Kriminalroman. Frit overs. efter det Tyske (1898, novelle(r))
af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
 Bog antologi: Tyske noveller til Undervisningsbrug. Udg. af S. Skouboe. ♦ Milo, 1902. 106 sider (1902, novelle(r))
Detaljer
redigeret af S. Skouboe (1852-1916)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1908.
 note om oplag 3. Oplag, 1918.
 note om oplag 4. Oplag, 1922.
 note om oplag 5. Oplag, 1927.
 Bog antologi: Tyske Digte. Udvalgte til Skolebrug. (Ved L. Engelhardt). ♦ Schubothe, 1908. 32 sider. Pris: kr. 0,50 (1908, digte)
Detaljer
redigeret af Laura Engelhardt (1856-1941)
1918 Senere udgave: Tyske Digte. Udvalgte til Skolebrug. 3. Udg. (Udvalget foretaget af Laura Engelhardt). ♦ Gyldendal, 1918. 32 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog antologi: Tyske Digte. Udvalgte til Skolebrug. 3. Udg. (Udvalget foretaget af Laura Engelhardt). ♦ Gyldendal, 1918. 32 sider (1918, digte)
Detaljer
redigeret af Laura Engelhardt (1856-1941)
1908 1. udgave: Tyske Digte. Udvalgte til Skolebrug. (Ved L. Engelhardt). ♦ Schubothe, 1908. 32 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog anonym: Magdalenes Tjenesteaar. Aut. Oversættelse ved Sigrid Opffer. Feuilleton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, [1919]. 157 sider (1919, roman) 👓
originaltitel: ?
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Sigrid Opffer (1875-1957)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsider trykt fortløbende) i Aarhus Amtstidende fra 31-8-1919 til 29-9-1919. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Samling antologi: Tyske romantiske Fortællinger. Jean Paul. E. T. A. Hoffmann. Chamisso. Eichendorff. Udg. af Carl Roos. ♦ Gyldendal, 1929. (Gyldendals Bibliotek. Bind 29) (1929, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 29
Detaljer
udgiver: Carl Roos (1884-1962)
kollaps Indhold

[a] Paul, Jean: Den velfornøjede Skolemesterlil (1929, novelle(r))
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
[b] Hoffmann, E. T. A.: Anselmus og den guldgrønne Slange (1929, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
[c] Chamisso, Adelbert von: Peter Schlemihls vidunderlige Historie (1929, novelle(r))
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
[d] Eichendorff, Joseph von: En Døgenigt (1929, roman)
af Joseph von Eichendorff (1788-1857, sprog: tysk)
1842 1. udgave: En Døgenigts Levnet. Fra det Tydske. Udg. af Alvild Th. Høst. ♦ 1842. 141 sider
 Tekster antologi: Livsskildringer i tysk Litteratur (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 17
 Bog antologi: Tysk Poesi gennem tusind Aar. Udg. af Carl Roos (1930, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 21
udgiver: Carl Roos (1884-1962)
 Bog antologi: Herr Danyser og Fru Venus. Med andre Tyske Viser. Ved Kai Friis Møller. ♦ Bernh. E. Kleins Bogh., 1934. 30 sider (1934, digte)
Detaljer
redigeret af Kai Friis Møller (1888-1960)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 200 Eksemplarer.
 Samling antologi: Lyrische Anthologie. (Udg. med Støtte af Universitetets Fritrykskontor). ♦ Gyldendal, 1942. 258 sider. Pris: kr. 6,50 (1942, samling)
serietitel: Deutsche Texte, 2
udgiver: Carl Roos (1884-1962)
 Samling antologi: Liederbuch für die deutschen Flüchtlinge in Dänemark. Hrsg. von der Dänischen Flüchtlingesverwaltung. ♦ [ikke i boghandlen], [1945]. 64 sider (1945, samling)
 Tekster antologi: Mein erstes Anekdotenbuch. Ved Hans Dalgaard og Hans Hornegaard (1960, humor)
Detaljer
redigeret af Hans Dalgaard
redigeret af Hans Hornegaard
illustrationer af Poul Holck (1939-2002)
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1962.
 Tekster antologi: Mein zweites Anekdotenbuch. Ved Hans Dalgaard og Hans Hornegaard (1960, humor)
redigeret af Hans Dalgaard
redigeret af Hans Hornegaard
illustrationer af Poul Holck (1939-2002)
 Bog antologi: Heiteres und Ernstes. Supplerende læsning til 1. realklasse. Ved P. Nydahl. Ill. af Ib Buch (1961, novelle(r))
Detaljer
redigeret af uidentificeret
illustrationer af Ib Buch (1920-2005)
1966 Senere udgave: Heiteres und Ernstes. Fortællinger. Supplerende læsning til 1. realklasse. Ill. af Ib Buch
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag, 1962.
 Tekster antologi: Humor der Welt. Ved Hans Dalgaard (1963, humor)
Detaljer
redigeret af uidentificeret
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Henning Nielsen.
 Bog antologi: Die Lawine und andere Erzählungen. Ein Lesebüchlein zu Mein deutsches Buch 2. Ved Josef Körber og Børge Schnack. Tegninger udført af Karl Tornby (1964, novelle(r))
redigeret af uidentificeret
redigeret af uidentificeret
illustrationer af Karl Tornby
 Bog antologi: Das Novellenbuch. En antologi af nyere tysksprogede forfattere for II og III real og lignende trin. Ved J. Gudmand Thomsen. Ill. af Birgitte Olsson (1964, novelle(r))
redigeret af J. Gudmand Thomsen
illustrationer af Birgitte Olsson
 Bog antologi: Der Spiegel. Tyske tekster ved P. V. Larsen. ♦ Gyldendal, 1964. 369 sider (1964, novelle(r))
redigeret af P.V. Larsen
 Bog antologi: Die tollste Fahrt meines Lebens und andere Berichte. Ved Hans Dalgaard. ♦ Schønberg, 1964. 61 sider, illustreret (1964, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Hans Dalgaard
illustrationer af Henning Nielsen
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Henning Nielsen.
 Bog antologi: Deutsche Gedichte. Zusammengestellt und kommentiert von P. V. Christiansen (1965-67, digte)
serietitel: Neue Deutsche Texte, 5
serietitel: Neue Deutsche Texte, 8
noter af Poul Verner Christiansen (1928-2001)
 Bog antologi: Dichter unserer Zeit. Red. af Anker Ousager (1965, novelle(r))
redigeret af Anker Ousager (f. 1925)
 Bog antologi: Das dunkle Wasser und andere Erzählungen. Ein Lesebüchlein zu Mein deutsches Buch 3. Ved Josef Körber og Børge Schnack. Tegninger af Annelise Youden (1965, novelle(r))
redigeret af Josef Körber
redigeret af Børge Schnack
illustrationer af Annelise Youden
 Bog antologi: Ny tysk prosa. Udvalgt og oversat af Poul Borum & Inger Christensen. ♦ Stig Vendelkærs Forlag, [1965]. 184 [1] sider. (Trykkeri: E.M. Fällings Bogtrykkeri, Copenhagen) (1965, novelle(r))
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
redigeret af Inger Christensen (1935-2009)
omslag af Gerhard Madsen
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: MCMLXV. Omslag af Gerhard Madsen.
 note til oversat titel Side [5-6]: Indhold [Med angivelse af kilden for den tyske tekst].
 note til oversat titel Side 7-[8]: Forord [Signeret: P.B.].
kollaps Indhold

[s009] Andersch, Alfred: De sidste fra "Den sorte mand". Side 9-[13] (1965, novelle(r))
originaltitel: Die Letzten vom "Schwarzen Mann", 1958
af Alfred Andersch (1914-1980, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen Geister und Leute, 1958.
[s014] Schmidt, Arno: Køer halvt i sorg. Side 14-[28] (1965, novelle(r))
originaltitel: Kühe in Halbtrauer, 1961
af Arno Schmidt (1914-1979, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i tidsskriftet: Konkret, 1961. Udgivet i bogform i samlingen: Kühe in Halbtrauer, 1964.
[s029] Hildesheimer, Wolfgang: Westcottes glans og undergang. Side 29-[36] (1965, novelle(r))
originaltitel: Westcottes Glanz und Ende, 1962
af Wolfgang Hildesheimer (1916-1991, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Lieblose Legenden. 2. udg., 1962. Måske tidligere trykt i: Neuen Zeitung.
[s037] Weiss, Peter: Hieronymus. Side 37-[43] (1965, novelle(r))
af Peter Weiss (1916-1982, sprog: tysk)
1965 [Uddrag] 1. udgave: Flugtpunkt
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af "Flugtpunkt".
[s044] Bobrowski, Johannes: Mørke og lidet lys. Side 44-[51] (1965, novelle(r))
originaltitel: Dunkel und wenig Licht, 1965
af Johannes Bobrowski (1917-1965, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Mäusefest, 1965.
[s052] Böll, Heinrich: Breve til en ven på den anden side af grænsen. Side 52-[58] (1965, novelle(r))
originaltitel: Briefe an einen Freund jenseits der Grenze, 1965
af Heinrich Böll (1917-1985, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Tuchfühlung, 1965.
[s059] Bender, Hans: Slugten. Side 59-[65] (1965, novelle(r))
originaltitel: ?
af Hans Friedrich Bender (1919-2015, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Mit dem Postschiff, 1962.
[s066] Schnurre, Wolfdietrich: Elskeren. Side [66] (1965, novelle(r))
originaltitel: Das Los unserer Stadt [uddrag], 1959
af Wolfdietrich Schnurre (f. 1920, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af romanen: Das Los unserer Stadt, 1959.
[s067] Schnurre, Wolfdietrich: En forræders endeligt. Side 67-[68] (1965, novelle(r))
originaltitel: Das Los unserer Stadt [uddrag], 1959
af Wolfdietrich Schnurre (f. 1920, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af romanen: Das Los unserer Stadt, 1959.
[s069] Aichinger, Ilse: Dukken. Side 69-[72] (1965, novelle(r))
originaltitel: Die Puppe, 1963
af Ilse Aichinger (1921-2016, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Wo ich wohne, 1963.
[s073] Borchert, Wolfgang: Læsebogshistorier. Side 73-[75] (1965, novelle(r))
originaltitel: Lesebuchgeschichten, 1949
af Wolfgang Borchert (1921-1947, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Gesamtwerk, 1949.
 note til titel Side 76, efter forfatterangivelsen er anført: f. 1922.
[s076] Janker, Josef W.: Venteværelset. Side 76-[82] (1965, novelle(r))
originaltitel: Das Vorzimmer, 1964
af Josef Wilhelm Janker (1922-2010, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Mit dem Rücken zur Wand, 1964.
[s083] Eisenreich, Herbert: En smuk sejr. Side 83-[84] (1965, novelle(r))
originaltitel: Ein schöner Sieg, 1965
af Herbert Eisenreich (1925-1986, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Sozusagen Liebesgeschichten, 1965.
[s085] Wellershoff, Dieter: Mens. Side 85-[89] (1965, novelle(r))
originaltitel: Während, 1961
af Dieter Wellershoff (1925-2018, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Augenblick, 1961, nr. 1.
[s090] Lenz, Siegfried: Duel i kort fårepels. Side 90-[84] (1965, novelle(r))
originaltitel: Duell in kurzem Schafspelz, 1955
af Siegfried Lenz (1926-2014, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: So zärtlich war Suleyken, 1955.
[s095] Augustin, Ernst: Sommerlig død i Arlbeck. Side 95-[111] (1965, novelle(r))
originaltitel: Sommerlicher Tod in Arlbeck, 1963
af Ernst Augustin (1927-2019, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: 19 deutsche Erzählungen, 1963.
[s112] Grass, Günter: De kejthåndede. Side 112-[17] (1965, novelle(r))
originaltitel: Die Linkshänder, 1958
af Günter Grass (1927-2015, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neue Deutsche Hefte, årg. 5 (1958/59), nr 1.
[s118] Walser, Martin: Efter Siegfrieds død. Side 118-[24] (1965, novelle(r))
originaltitel: Nach Siegfrieds Tod, 1964
af Martin Johannes Walser (1927-2023, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Lügengeschichten, 1964.
[s125] Henneberg, Claus: Notater fra romanen "David Gimmel". Side 125-[32] (1965, novelle(r))
originaltitel: Die Notizen aus dem Roman "David Gimmel", 1962
af Claus Henneberg (f. 1928, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Texte und Notizen, 1962.
[s133] Fritz, Walter Helmut: Øjeblik. Side 133-[35] (1965, novelle(r))
originaltitel: Augenblicke, 1964
af Walter Helmut Fritz (1929-2010, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Umwege, 1964.
[s136] Lettau, Reinhard: I omegnen. Side 136-[43] (1965, novelle(r))
originaltitel: In der Umgebung, 1964
af Reinhard Lettau (1929-1996, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Akzente, 1964, nr. 5/6.
[s144] Heckmann, Herbert: Verdens undergang. Side 144-[49] (1965, novelle(r))
originaltitel: Der Weltuntergang, 1964
af Herbert Heckmann (1930-1999, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Schwarze Geschichten, 1964.
[s150] Becker, Jürgen: Sidst på ubestemte dage. Side 150-[53] (1965, novelle(r))
originaltitel: Am Ende unbestimmter Tage, 1964
af Jürgen Becker (f. 1932, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Akzente, 1964, nr. 5/6.
[s154] Kluge, Alexander: Et kærlighedsforsøg. Side 154-56 (1965, novelle(r))
originaltitel: Ein Liebesversuch, 1962
af Alexander Kluge (f. 1932, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Lebensläufe, 1962.
[s157] Wohmann, Gabriele: I en tør sommer. Side 157-[60] (1965, novelle(r))
originaltitel: In einem dürren Sommer, 1960
af Gabriele Wohmann (1932-2015, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Sieg über die Dämmerung, 1960.
[s161] Wolf, Ror: Bonden der forsvinder i det fjerne. Side 161-[72] (1965, novelle(r))
originaltitel: Das Verschwinden des Bauers in der Ferne, 1963
af Richard Georg ("Ror") Wolf (1932-2020, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Akzente, 1963, nr. 5.
[s173] Johnson, Uwe: Jonas for eksempel. Side 173-[74] (1965, novelle(r))
originaltitel: Jonas zum Beispiel, 1964
af Uwe Johnson (1934-1984, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Karsch, 1964.
[s175] Bichsel, Peter: Mælkemanden. Side 175-[76] (1965, novelle(r))
originaltitel: Der Milchmann, 1964
af Peter Bichsel (f. 1935, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i: Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann gern kennen lernen, 1964.
[s177] Meckel, Christoph: Løven. Side 177-[79] (1965, novelle(r))
originaltitel: Der Löwe, 1962
af Christoph Meckel (1935-2020, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i samlingen: Beispiele, 1962.
[s180] Piwitt, Hermann Peter: Ozaena. Side 180-[85] (1965, novelle(r))
originaltitel: Ozaena, 1964
af Hermann Peter Piwitt (f. 1935, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På tysk trykt i samlingen: Herdenreiche Landschaften, 1964.
 Bog antologi: Wo man singt. 56 tyske sange til skolebrug. Ved Heinrich Nielsen og H[ans] J[ørgen] Heyn (1965, digte)
redigeret af Heinrich Nielsen
redigeret af Hans Jørgen Heyn
 Bog antologi: Deutsche Prosa aus 150 Jahren. Hrsg, von Harald Jacobsen und Henrik Lange (1966, novelle(r))
serietitel: Tyske Forfattere
Detaljer
udgiver: Harald Jacobsen, f 1912 (f. 1912)
udgiver: Henrik Lange (1922-1993)
1972 Senere udgave: Deutsche Prosa aus 200 Jahren. Hrsg. von Harald Jacobsen og Henrik Lange. 3. Ausg. ♦ Gyldendal, 1972. 217 sider
 Bog antologi: Gåsehud. Overs. fra tysk af Irmgard Eileen Erlund efter "Gänsehaut" (1966, novelle(r))
originaltitel: Gänsehaut
serietitel: Tokant-Serien, 1
serietitel: Familiebiblioteket
oversat af Eileen Erlund (d. 2002)
 Bog antologi: Heiteres und Ernstes. Fortællinger. Supplerende læsning til 1. realklasse. Ill. af Ib Buch (1966, novelle(r))
serietitel: Wir lesen Deutsch, 1
Detaljer
illustrationer af Ib Buch (1920-2005)
1961 1. udgave: Heiteres und Ernstes. Supplerende læsning til 1. realklasse. Ved P. Nydahl. Ill. af Ib Buch
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1969.
 Bog antologi: Tyske romantiske fortællinger. Udgivet med efterskrift af Niels Barfoed. ♦ Gyldendal, 1966. 304 [1] sider. (Trykkeri: Trykt i Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1966, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliotek. Verdenslitteratur, 22
Detaljer
efterskrift af Niels Barfoed (f. 1931)
omslag af Povl Christensen (1909-1977)
andet: Austin Grandjean (1930-2006)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Omslagsillustration: Radering af Povl Christensen. Typografi og omslag: Austin Grandjean sig.
 note til titel Side [5]: Indhold.
 note til titel Side [291]-[305]: Efterskrift [Signeret: Niels Barfoed].
kollaps Indhold

[s007] Hoffmann, E. T. A.: Lille Zacharias kaldet Zinnober. Et Eventyr. På dansk ved Frederik Schyberg. Side [7]-[123] (1966, novelle(r))
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af Frederik Schyberg (1905-1950)
1841 1. udgave: Hansemand med Tilnavn Zinnober. Et Eventyr. Paa Dansk udg. ved Carl Fred. Güntelberg. ♦ 1841. 154 sider
[s125] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas. På dansk ved Hans Povlsen. Side [125]-[227] (1966, novelle(r))
af Heinrich von Kleist (1777-1811, sprog: tysk)
oversat af Hans Povlsen (1886-1973)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
[s229] Chamisso, Adalbert von: Peter Schlemihls vidunderlige historie. På dansk ved Johannes V. Jensen. Side [229]-[89] (1966, novelle(r))
af Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1841 1. udgave: Peter Schlemihl's forunderlige Historie. Overs. af Frederik Schaldemose. Med 16 Træsnit. ♦ 1841. iv + 95 sider
 Bog antologi: Deutsches Liederbuch. Red. af Bent Andersen, Viggo Kornum og Einar Sørensen. Linoleumssnit: Elever i Th. Langs Skoler, Silkeborg (1967, digte)
redigeret af Bent Andersen
redigeret af Viggo Kornum
redigeret af Einar Sørensen
illustrationer af Anonym
 Tekster antologi: Porno-noveller. Overs. fra fransk og tysk. ♦ Point Press, [1967]. 127 sider. (Illustreret Sex, 2) (1967)
serietitel: Illustreret Sex, 2
af antologi fransk (sprog: fransk)
oversat af Anonym
 Bog antologi: Dichtung und Bericht. Deutsche Prosa seit 1945. Hrsg, von Helge Wohlfahrt Andersen und Esben Pedersen (1968, novelle(r))
Detaljer
udgiver: Helge Wohlfahrt Andersen
udgiver: Esben Pedersen
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes: Erläuterungen, 1968 [2. Aufl., 1969].
 note om oplag 2. Aufl., 1969.
 Bog antologi: Junges Lesen. Tysk antologi for HF og gymnasiet. Ved Sigvard Wallström (1969, novelle(r))
originaltitel: Das Atelierfest, 1968
Detaljer
redigeret af Sigvard Wallström (f. 1909, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Dansk udgave af svensk antologi udgivet 1968 med titlen: Das Atelierfest.
 Bog antologi: Tyske fortællere 1945-65. Redigeret af Erland Munch-Petersen. ♦ København, Aschehoug Dansk Forlag, 1969. 240 sider (1969, novelle(r)) 👓
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
redigeret af Erland Munch-Petersen (1930-1997)
oversat af Birte Svensson
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
omslag af Steff Hartvig
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: På dansk ved Mirjam Schøning-Jepsen, med undtagelse af Ingeborg Bachmann: Alt, der er oversat af Birte Svensson, og Friedrich Dürrenmatt: Sisyphos-billedet, der er oversat af Karina Windfeld-Hansen. Omslagstegning: Steff Hartvig.
 note til titel Side [7-8]: Forord [signeret: Erland Munch-Petersen].
kollaps Indhold

[s009] Aichinger, Ilse: Den bundne. Side 9-25 (1969, novelle(r))
originaltitel: Der Gefesselte, 1954
af Ilse Aichinger (1921-2016, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Wo ich wohne, 1954.
[s026] Andersch, Alfred: Tre faser. Side 26-32 (1969, novelle(r))
originaltitel: Drei Phasen, 1958
af Alfred Andersch (1914-1980, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Geister und Leute, 1958.
[s033] Bachmann, Ingeborg: Alt. Side 33-54 (1969, novelle(r))
af Ingeborg Bachmann (1926-1973, sprog: tysk)
oversat af Birte Svensson
1963 1. udgave: Blandt mordere og dårer. Noveller. Overs. fra tysk af Birte Svensson efter "Das dreissigste Jahr". ♦ Fredensborg, Arena, 1963. 184 sider
[s055] Bender, Hans: I nabohuset. Side 55-68 (1969, novelle(r))
originaltitel: Das Nachtbarhaus, 1957
af Hans Friedrich Bender (1919-2015, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Wölfe und Tauben, 1957.
[s070] Borchert, Wolfgang: Generation uden afsked. Side 70-72 (1969, novelle(r))
originaltitel: Generation ohne Abschied, 1949
af Wolfgang Borchert (1921-1947, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Gesamtwerk, 1949.
[s073] Borchert, Wolfgang: Jernbaner eftermiddag og nat. Side 73-76 (1969, novelle(r))
originaltitel: Eisenbahnen, nachmittags und nachts, 1949
af Wolfgang Borchert (1921-1947, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Gesamtwerk, 1949.
[s078] Dürrenmatt, Friedrich: Sysyphos-billedet. Side 78-89 (1969, novelle(r))
af Friedrich Dürrenmatt (1921-1990, sprog: tysk)
oversat af Karina Windfeld-Hansen (1899-1988)
1963 1. udgave: Byen. Prosastykker. Overs. fra tysk af Karina Windfeld-Hansen efter »Die Stadt«. ♦ Fremad, 1963. 96 sider. Pris: kr. 14,75
[s091] Frisch, Max: Almanakhistorie. Side 91-106 (1969, novelle(r))
originaltitel: Kalendergeschichte, 1950
af Max Frisch (f. 1911, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Tagesbuch 1946-49, 1950.
[s107] Gaiser, Gerd: Grøn gazelle. Side 107-20 (1969, novelle(r))
originaltitel: Gazelle, grün, 1965
af Gerd Gaiser (1908-1976, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Gazelle, grün, 1965.
[s122] Johnson, Uwe: Påskevandet. Side 122-31 (1969, novelle(r))
originaltitel: Osterwasser, 1964
af Uwe Johnson (1934-1984, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Karsch und andere Prosa, 1964.
[s132] Johnson, Uwe: Assistance til udrejse. Side 132-36 (1969, novelle(r))
originaltitel: Beihilfe zum Umzug, 1964
af Uwe Johnson (1934-1984, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Karsch und andere Prosa, 1964.
[s137] Johnson, Uwe: Gavepakke, ikke handelsvare. Sdie 137-42 (1969, novelle(r))
originaltitel: Geschenkensendung, keine Hadelsware, 1964
af Uwe Johnson (1934-1984, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Karsch und andere Prosa, 1964.
[s143] Kluge, Alexander: Holdning under forvandling: Politiinspektør Scheliha. Side 143-56 (1969, novelle(r))
originaltitel: Kriminalrat Scheliha. Hinscheider einer Haltung, 1962
af Alexander Kluge (f. 1932, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Lebensläufe, 1962.
[s157] Lenz, Siegfried: Efterbetaling. Side 157-77 (1969, novelle(r))
originaltitel: Nachzahlung, 1965
af Siegfried Lenz (1926-2014, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i samlingen: Der Spielverderber, 1965.
[s178] Nossack, Hans Erich: Myrer! Myrer! Side 178-91 (1969, novelle(r))
originaltitel: Ameisen! Ameisen!, 1960
af Hans Erich Nossack (1901-1977, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1958. På tysk trykt i: Merkur, 14. Jahrgang, 3/1960 (Nr. 145), 240-49. Udgivet i bogform i samlingen: Begegnung im Vorraum, 1963.
[s192] Piontek, Heinz: Enkemandens tango. Side 192-200 (1969, novelle(r))
originaltitel: Der Tango des Witwers, 1963
af Heinz Piontek (1925-2003, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kastanien aus dem Feuer, 1963.
[s201] Rinser, Luise: Den røde kat. Side 201-07 (1969, novelle(r))
originaltitel: Die rote Katze, 1956
af Luise Rinser (1911-2002, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ein Bündel weisser Narzissen.
[s209] Schmidt, Arno: Ligheden var for stor. Side 209-14 (1969, novelle(r))
originaltitel: Zu ähnlich, 1966
af Arno Schmidt (1914-1979, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Deutsche Erzählungen aus zwei Jahrzehnten, 1966.
[s215] Schnurre, Wolfdietrich: Gnisten i krattet. Side 215-33 (1969, novelle(r))
originaltitel: Funke im Reisig, 1963
af Wolfdietrich Schnurre (f. 1920, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Funke im Reisig, 1963.
[s234] Walser, Martin: Klagerne over mine metoder hober sig op. side 235-40 (1969, novelle(r))
originaltitel: Die Klagen über meine Methoden häufen sich, 1955
af Martin Johannes Walser (1927-2023, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Ein Flugzeug über dem Haus, 1955.
 Bog antologi: Tyske noveller. Et udvalg ved Søren Schou (1969, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 260
redigeret af Søren Schou (f. 1943)
 Samling antologi: Auswahl deutscher Poesie seit 1945. Von Günter Eich bis Eugen Gomringer. Hrsg. von Finn W. Poulsen. ♦ Gyldendal, 1970. 96 sider (1970, samling)
serietitel: Tyske Forfattere
udgiver: Finn W. Poulsen
kollaps Noter
 Bog antologi: Neuere deutsche Erzähler. Hrsg, von H. Ring Hansen. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 235 sider (1970, samling)
Detaljer
redigeret af Helge Ring Hansen (1902-1973)
1962 1. udgave: Neuere deutsche Erzähler. Hrsg. von H. Ring Hansen
kollaps Noter
,
 Samling antologi: »Ich lieg' in der bessren Hälfte«. 7 Autoren aus der DDR. Hrsg. von Bent Lantow. ♦ Gyldendal, 1971. 117 sider (1971, samling)
redigeret af Bent Lantow (f. 1938)
kollaps Noter
 Bog antologi: Deutsche Prosa aus 200 Jahren. Hrsg. von Harald Jacobsen og Henrik Lange. 3. Ausg. ♦ Gyldendal, 1972. 217 sider (1972, samling)
serietitel: Tyske Forfattere
Detaljer
redigeret af Harald Jacobsen, f 1912 (f. 1912)
redigeret af Henrik Lange (1922-1993)
1966 1. udgave: Deutsche Prosa aus 150 Jahren. Hrsg, von Harald Jacobsen und Henrik Lange
kollaps Noter
 Samling antologi: Tyske digte. Ved C. V. Østergaard. Nyred. med noter og et tillæg af Ulf Østergaard og Carl Waltenburg. ♦ Branner og Korch, 1972. 159 + 32 sider (1972, samling)
redigeret af Carl V. Østergaard (1879-1969)
noter af Ulf Østergaard (1915-2002)
noter af Carl Waltenburg
kollaps Noter
 Bog antologi: Livets glade gæst. Nogle gendigtninger af Martin N. Hansen. Tegninger af Jørgen Meier Larsen. ♦ OAB Tryk, 1973. 47 sider, illustreret (1973, digte)
Detaljer
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
illustrationer af Jørgen Meier Larsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Ekspedition: Forfatteren, Smedevænget 23, 5000 Odense.
 Bog antologi: Middelhøjtyske tekster med glossar. Ved Vibeke Neiiendam. ♦ Københavns Universitet, Institut for Germansk Filologi, 1973. 58 blade (30 cm) (1973, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Vibeke Winge (f. 1943)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Øster Voldgave 10, Trappe E1, 1350 København K.
 Bog antologi: Politische Lieder und Gedichte 1918-1970. Ausgewählt und erläutert von C. Collin Eriksen. ♦ Gyldendal, 1974. 247 sider (1974, digte)
serietitel: Tyske Forfattere
redigeret af C. Collin Eriksen
kollaps Noter
 Bog Høgsberg, Christian: Tempel og afgrund. Digte. Lille antologi. Tyske digte overs. af [forfatteren]. ♦ Jorinde & Joringel, [1974]. [44] sider (1974, digte)
Detaljer
af Christian Høgsberg (f. 1948)
kollaps Noter
kollaps Indhold

[b] antologi: Lille antologi. Tyske digte oversat af [Christian Høgsberg] (1974, digte)
oversat af Christian Høgsberg (f. 1948)
 Bog antologi: Kurzer Besuch. Neue deutsche Kurzprosa. Ved Hans Henrik Jacobsen. ♦ Gyldendal, 1975. 84 sider (1975, novelle(r))
serietitel: Tyske Forfattere
redigeret af Hans Henrik Jacobsen (f. 1936)
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden