Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Gyldendals Bibliotek

serie: Gyldendals Bibliotek, (1928-30)
redigeret af Vilhelm Andersen
redigeret af Andreas Blinkenberg
redigeret af C.A. Bodelsen
redigeret af Carsten Høeg
redigeret af Carl Roos
redigeret af Valdemar Vedel
Detaljer
Gyldendals Bibliotek. (Hovedværker af Verdenslitteraturen. Under Redaktion af Vilh. Andersen, A. Blinkenberg, C.A. Bodelsem, Carsten Høeg, Carl Roos og Vald. Vedel). ♦ Gyldendal, 1928-30. Bind 1-52
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Prøvebogen. En Oversigt over Bibliotekets Indhold. 1928-1930. Gyldendal, 1928. 320 sider [gratis].
 note til titel Bindene udkom ikke i rækkefølge. Bindene blev ikke solgt særskilt.
Gyldendals Bibliotek, serie
1 (faglitteratur): Religionens Bøger (antologi)
2 se: Grækenland (1929) (antologi)
3 se: Grækenland (1929) (antologi)
4 se: Rom (1929) (antologi)
5 se: Rom (1929) (antologi)
6 se: Edda og Saga (1929) (antologi)
7 se: Krøniker og Sagn (1929) (antologi)
8 se: Fra Saxo til Povl Helgesen (1929) (antologi)
9 se: Mystik og Mystikere (1930) (antologi)
10 se: Eventyr fra alle Lande (1929) (antologi)
11 se: Storhedstiden i italiensk og spansk Litteratur (1930) (antologi)
12 se: Hamlet (1929) (Shakespeare, William)
13 se: Fra Montaigne til Molière (1929) (antologi)
14 se: Ludvig Holberg (1930) (Holberg, Ludvig)
15 se: Candide (1930) (Voltaire)
16 se: Danske Levnedsbøger (1930) (antologi)
17 se: Livsskildringer i tysk Litteratur (1930) (antologi)
18 se: Livsskildringer i engelsk Litteratur (1928) (antologi)
19 se: Franske Memoirer (1930) (antologi)
20 se: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder (1929) (antologi)
21 se: Tysk Poesi gennem tusind Aar (1930) (antologi)
22 se: Fransk og engelsk Poesi fra 1450 til 1900 (1930) (antologi)
23 se: Joseph Andrews (1928) (Fielding, Henry)
24 se: Stolthed og Fordom (1929) (Austen, Jane)
25 se: Den unge Werthers Lidelser (1929) (Goethe og Schiller)
26 se: Stormfulde Højder (1929) (Bronté, Emily)
27 se: Danske Fortællinger (1928) (antologi)
28 se: Fem danske Digtere (1930) (antologi)
29 se: Tyske romantiske Fortællinger (1929) (antologi)
30 se: Russiske Fortællinger (1930) (antologi)
31 se: Lyriske Digte (1929) (Oehlenschläger, Adam)
32-33 se: Bristede Forhaabninger (1929) (Balzac, Honoré de)
34 (faglitteratur): Selvvidnesbyrd (Kierkegaard, Søren)
35-36 se: Henry Esmond (1929) (Thackeray, William Makepeace)
37 se: Store Forventninger (1930) (Dickens, Charles)
38-39 se: De tre Musketerer (1928) (Dumas, Alexandre)
40 se: Et lille Udvalg (1929) (Grundtvig, Nicolaj Frederik Severin)
41 se: Lykke Peer (1929) (Andersen, H. C.)
42 se: Notre Dame-Kirken i Paris (1930) (Hugo, Victor)
43-45 se: Brødrene Karamassof (1930) (Dostojefski, F. M.)
46 se: Kosakkerne (1928) (Tolstoy, Leo)
47-48 se: Hammer og Ambolt (1929) (Spielhagen, Friedrich)
49 se: Den nyere Filosofi (1930) (antologi)
50 se: Engelske Essays (1929) (antologi)
51 se: Breve fra Oldtiden til Nutiden (1930) (antologi)
52 se: Livsvisdom fra alle Tider (1928) (antologi)
15[b] se: Bekendelser (1930) (Rousseau)
46[b] se: Kreuzersonaten (1928) (Tolstoy, Leo)