Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Heinrich von Kleist (1777-1811)

Sprog: tysk

0000  Web Link Hjemmeside: www.kleist.org
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Note (fejlagtig tillagt) Kleist, [Ewald Christian] v.: Erast, den lykkelige Dyd. Et Forsøg efter [Ewald Christian] v. Kleists Irin. Af N. C. Viborg. Kbh., 1772 (1772, digte) BD4:sp273
originaltitel: Irin
Detaljer
af Ewald Christian von Kleist (1715-1759, sprog: tysk)
oversat af Niels Christian Viborg (1747-1801)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bibliotheca Danica har [Heinr.] v. Kleist, men originalens forfatter er Ewald Christian von Kleist.
 Bog Kleist, Heinrich von: [Eventyr af forskiellige Digtere [2a]] Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Michael Kohlhaas, 1810
Detaljer
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1871 indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [b] Senere udgave: Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder
1871 Senere udgave: Michael Kohlhas. Af den tydske Forfatter H. v. Kleist paa Grundlag af virkelige Begivenheder. Overs. af F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1871, 108 sider. (Særtryk af »Folkelæsning«, 49)
1889 Senere udgave: Michael Kohlhas. Historisk Fortælling. Overs. af J.C. Fledelius. ♦ [1889], 149 sider. (Dansk Folkebibliothek, 93)
1897 indgår i: Michael Kohlhas [a] Senere udgave: Michael Kohlhas
1933 Senere udgave: Michael Kohlhaas
1966 indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s125] Senere udgave: Michael Kohlhaas. På dansk ved Hans Povlsen. Side [125]-[227]
1972 Senere udgave: Michael Kohlhas. Fr. Winkel Horns overs., rev. af Willy Andersen. ♦ Mikro, [1972]. 95 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1, 1810. Første del af fortællingen tidligere trykt i tidsskriftet: Phöbus, 1808-09.
 Dramatik Kleist, Heinr. v.: Pigen fra Heilbronn (1818, dramatik)
 Bog Kleist, Heinrich von: [indgår i antologien: Noveller [1a]] Tvekampen. Side 1-64 (1818, novelle(r)) EMP 8 BD4:sp440
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog Kleist, Henrich v.: [indgår i antologien: Phantasiestykker [b]] Betlersken fra Locarno (1821, novelle(r)) EMP1578
 Bog Kleist, Henrich v.: [indgår i antologien: Phantasiestykker [a]] Bruden paa St. Domingo (1821, novelle(r)) EMP1578
originaltitel: Die Verlobung in St. Domingo, 1810-11
Detaljer
oversat af A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
 Dramatik Kleist, Heinr. v.: Prinds Friedrich af Homburg. Et Skuespil i fem Acter ved Heinrich v. Kleist. Oversat af A. E. Boye. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1826. 135 sider (1826, dramatik) BD4:sp359
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kleist, H. v.: Michael Kohlhas. Af den tydske Forfatter H. v. Kleist paa Grundlag af virkelige Begivenheder. Overs. af F.W. Horn. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ 1871, 108 sider. (Særtryk af »Folkelæsning«, 49) (1871, roman) EMP2245
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 49
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig trykt i »Folkelæsning« nr 43: Fortællinger af fremmede Forfattere, 1871.
 note til oversat titel Særtrykkets oplag: 1.500, anført som udsolgt i jubilæumsskrift 1916.
 Bog Kleist, Heinrich von: [indgår i antologien: Fortællinger af fremmede Forfattere [b]] Michael Kohlhas. Paa Grundlag af virkelige Begivenheder (1871, roman) EMP 85
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
 Bog Kleist, Heinrich von: [indgår i antologien: Paa fremmed Grund [g]] Tvekampen. Efter Heinrich von Kleist (1882, novelle(r)) EMP 114
 Trykt i periodicum Kleist, v.: Usandsynlige Fakta. (En hidtil utrykt Humoreske af v. Kleist) (1884, novelle(r))
originaltitel: Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Offentliggjort på tysk i: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben. Bd. 26. Berlin: Stilke 1884. Nr. 36. S. 157-158. (6. 9. 1884).
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 28-9-1884.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Historisk Fortælling. Overs. af J.C. Fledelius. ♦ [1889], 149 sider. (Dansk Folkebibliothek, 93) (1889, roman) EMP2246
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 93
Detaljer
oversat af Chr. Fledelius (1865-1915)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Forord [om forf.].
 Bog Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas og andre Fortællinger. Overs. af Fr. Winkel Horn. ♦ 1897. 322 sider (1897, novelle(r)) EMP2247
serietitel: Christiansens Serier, 1:05
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, 1810-11, bd. 1-2.
kollaps Indhold

[a] Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas (1897, novelle(r))
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
[b] Kleist, Heinrich von: Markise O... (1897, novelle(r))
originaltitel: Die Marquise von O..., 1810-11
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s067] Senere udgave: Markise v. O... Side 68-[96]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 20, side [124]-29: Heinrich von Kleist: Markise O ...
[c] Kleist, Heinrich von: Forlovelsen paa St. Domingo (1897, novelle(r))
[d] Kleist, Heinrich von: Jordskjælvet i Chili (1897, novelle(r))
originaltitel: Das Erdbeben in Chili, 1810-11
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Erzählungen, bd. 1-2, 1810-11.
[e] Kleist, Heinrich von: Tiggerkvinden i Locarno (1897, novelle(r))
[f] Kleist, Heinrich von: Hittebarnet (1897, novelle(r))
[g] Kleist, Heinrich von: Den hellige Cæcilie eller Musikens Magt (En Legende) (1897, novelle(r))
[h] Kleist, Heinrich von: Tvekampen (1897, novelle(r))
 Bog Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhaas (1933, roman)
Detaljer
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
 Bog Kleist, Heinrich von: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s067]] Markise v. O... Side 68-[96] (1952, novelle(r))
Detaljer
oversat af Clara Hammerich (1894-1972)
1897 indgår i: Michael Kohlhas [b] 1. udgave: Markise O...
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Oversat af Clara Hammerich.
 Bog Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Overs. fra tysk af E. A. Rahbek. Ill. af Povl Christensen. Forord af Aage Marcus. Udsendt af Selskabet Bogvennerne (1960, roman)
oversat af E.A. Rahbek
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
forord af Aage Marcus (1888-1985)
 Bog Kleist, Heinrich von: [indgår i antologien: Tyske romantiske fortællinger [s125]] Michael Kohlhaas. På dansk ved Hans Povlsen. Side [125]-[227] (1966, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Hans Povlsen (1886-1973)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
 Bog Kleist, Heinrich von: Michael Kohlhas. Fr. Winkel Horns overs., rev. af Willy Andersen. ♦ Mikro, [1972]. 95 sider (1972, roman)
Detaljer
oversat af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
oversat af Willy Andersen
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2a] 1. udgave: Michael Kohlhaas. [Forkortet]. Side 1-79
kollaps Noter

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Kleist, Heinrich von: Pigen fra Heilbronn
eller Kærligheds Prøve, romantisk Ridderskuespil i 5 Akter med Kor af Heinrich v. Kleist, bearbejdet af C.N. Rosenkilde, Musiken af L. Zinck, Dansen af Ant. Bournonville.
[Paa Folketeatret:] romantisk Folkeskuespil. Oversat af P.A. Rosenberg
oversat af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
af Ludvig Zinck (1776-1851)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
oversat af P.A. Rosenberg (1858-1935)
(premiere 29-10-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Kleist, Heinrich von: Slaget ved Fehrbellin
Skuespil i 5 Akter af Heinrich von Kelist. Oversat af A.E. Boye
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
(premiere 27-05-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Kleist, Heinrich von: Prinsen af Homburg
Skuespil i 5 Akter af Heinrich von Kleist. Oversat af Einar Christiansen
af Einar Christiansen (1861-1939)
(premiere 28-03-1912 på Dagmarteatret)
Kleist, Heinrich von: Den skaarede Krukke
Lystspil i 1 Akt af Heinrich v. Kleist. Oversat af Einar Andersen
[til Friluftsteatret under titlen:] Den ituslåede krukke. Oversættelse: Henning Nielsen efter Carl-Edvard Nattséns bearbejdelse
oversat af uidentificeret
oversat af Henning Nielsen (f. 1924)
bearbejdelse af Carl-Edvard Nattsén (1931-1996, sprog: svensk)
(premiere 07-03-1928 på Det ny Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden