Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Dansk Folkebibliothek

serie: Dansk Folkebibliothek, (1887-90)
Detaljer
Dansk Folkebibliothek. ♦ V. Hauberg & Co. - Jul. Gjellerup, 1887-90.
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 21-3-1888, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 6-4-1888, side 1 [Anmeldelse af serien].
Dansk Folkebibliothek, serie
se: Harzrejsen (1888) (Heine, Heinrich)
1 se: Don Ranudo de Colibrados (1887) (Holberg, Ludvig)
2 se: Harzrejsen (1887) (Heine, Heinrich)
3 se: Ungdomsarbeider (1887) (Baggesen, Jens)
4 se: Graziella (1887) (Lamartine, A. de)
5 se: Gulddaasen (1887) (Olufsen, C.)
6 se: Amos Bartons sørgelige Skæbne (1887) (Eliot, George)
7 se: Hamlet (1887) (Shakspeare, William)
8 se: To Fortællinger (1888) (Hackländer, Friedrich Wilhelm)
9 se: Krig og Krigsbilleder (1887) (Garschin, V.)
10 se: Balders Død (1887) (Ewald, Johs.)
11 se: Rameaus Brodersøn (1887) (Diderot, D.)
12 se: Huus-Spøgelse (1887) (Holberg, Ludvig)
13 se: Den unge Werthers Lidelser (1887) (Goethe)
14 se: Jeanne d'Arc (1888) (Michelet, Jules)
15 se: Jeppe paa Bjærget (1888) (Holberg, Ludvig)
16 se: Egmont (1888) (Goethe)
17 se: Udvalgte Skitser (1888-90) (Twain, Mark)
18 se: Udvalgte Skrifter (1888) (Wessel, J. H.)
19 se: Atala (1888) (Chateaubriand)
20-21 Labyrinten. I (Baggesen) (faglitteratur)
22 se: Peter Schlemihls vidunderlige Historie (1888) (Chamisso, A.)
23-24 se: Efter Moskous Brand (1888) (Erckmann-Chatrian)
25-26 se: Anno Tretten (1888) (Reuter, Fritz)
27 se: Fortællinger (1888-90) (Daudet, Alphonse)
28 se: Fortællinger (1888) (Dickens, Charles)
29 Brødrene Gracchus. En romersk Revolution (Mommsen, T.) (faglitteratur)
30 se: Scapins Gavtyvestreger (1888) (Molière)
31-32 se: Hvad Ellen vilde (1888) (Ewald, H. F.)
33-34 se: Røverne (1888) (Schiller, Fr. v.)
35-36 se: Peter og Hans (1888) (Maupassant, Guy de)
37 se: Manfred, (1888) (Byron)
38 se: Høstgildet (1888) (Thaarup, Thomas)
39-40 se: Optegnelser fra det døde Hus (1888) (Dostojewskij, F. M.)
41-42 se: Germinie Lacerteux (1888) (Goncourt, Edmond og Jules de)
43 se: Kong Lear (1888) (Shakespeare, William)
44 se: Udvalgte Fortællinger (1888) (Börne, Ludwig)
45 Den engelske Forfatnings Udvikling (Freemann) (faglitteratur)
46-47 se: Maria Stuart (1888) (Schiller, Fr. v.)
48 se: En Dødsdømts sidste Dag (1888) (Hugo, Victor)
49-50 Labyrinten. II (Baggesen) (faglitteratur)
51 se: Gullivers Reise til Lilliput (1888) (Swift, Jonathan)
52 se: Kaptejn Veneno (1888) (Alarcon, P. A. de)
53 se: Naturmennesket (1888) (Voltaire)
54-55 se: Mrs. Caudles Gardinprædikener (1888) (Jerrold, Douglas)
56 se: Vilhelm af Oranien og hans Page (1888) (Ising, A.)
57-58 se: Fra Gaden (1888) (Chievitz, Poul)
59 Tanker (Pascal, Blaise) (faglitteratur)
60 se: Fortællinger fra Alhambra (1888) (Irving, Washington)
61-62 se: Wilhelm Tell (1888) (Schiller, Fr. v.)
63 se: Den flyvende Post (1888) (Goldschmidt, M.)
64 Arbejdernes Krav. Kvindernes Frigjørelse (Mill, Stuart) (faglitteratur)
65 se: Esther (1888) (Racine, J.)
66 se: Nygræske Fortællinger (1888) (antologi)
67 se: Folkelivsskildringer (1888-90) (Pontoppidan, Henrik)
68 Tanker og Indtryk (Goncourt) (faglitteratur)
69 se: Legender om Rübezahl (1888) (Musäus)
70-71 se: Knud Rydbjergs Livseventyr (1888) (Ewald, H. F.)
72-73 se: Æventyr (1888) (Perrault)
74 se: Romeo og Julie (1888) (Shakespeare, William)
75-76 Napoleon paa St. Helena (Thiers) (faglitteratur)
77-78 Reise gjennem det mørke Fastland (Stanley) (faglitteratur)
79-86 Conversations-Lexicon (faglitteratur)
87 se: Aristokraternes Katemismus (1889) (Bruun, Malte Konrad)
88 se: Sejerherren Bartek (1889) (Sienkiewicz, Henryk)
89 Kejser Nero (Tacitus) (faglitteratur)
90 se: Udvalgte Fortællinger (1889) (Verga, Giovanni)
91 se: Udvalgte Skitser (1888-90) (Twain, Mark)
92 Jakobinernes Ledere (Taine, Hippolyte) (faglitteratur)
93 se: Michael Kohlhas (1889) (Kleist, Heinrich von)
94-95 Kvindetyper. Historiske Livsbilleder (Saint-Amand) (faglitteratur)
96-97 Det franske Samfunds Historie under Revolutionen (Goncourt) (faglitteratur)
98-99 Samfundspagten eller Statsrettens Grundsætninger (Rousseau, Jean Jacques) (faglitteratur)
100 En troendes Ord (Lamennais, H.F.R. de) (faglitteratur)
101 se: Foraarsgrønt (1889) (Drachmann, Holger)
102 se: Fjorten Dage (1889) (Drachmann, Holger)
103 se: En uromantisk Novelle (1889) (Drachmann, Holger)
104 se: Kirkeklokkerne (1889) (Dickens, Charles)
105 Bordtaler. Om Guds Ord og Gjerning (Luther, Martin) (faglitteratur)
106-7 se: Frants Bøckmann (1889) (Ewald, H. F.)
108 se: Fortællinger (1888-90) (Daudet, Alphonse)
109 se: Folkelivsskildringer (1888-90) (Pontoppidan, Henrik)
110 se: Et svagt Hjærte (1890) (Dostojewskij, F. M.)
111 se: Don Juan (1890) (Molière)
112-13 se: Punin og Baburin (1890) (Turgénjew, Iwan)
114 se: Udvalgte Skitser (1888-90) (Twain, Mark)
115 se: To Fortællinger (1890) (Balzac, Honoré de)
116-17 Englands Tilstand i Slutningen af det 17. Aarhundrede (Macaulay) (faglitteratur)
118-19 se: Genfer-Noveller (1890) (Toepffer, R.)