Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon. Skønlitteratur 1500-1975. Indhold af periodica


Oversigten er endnu ikke komplet

Hertha, tidsskrift 1827-28 (indekseret indhold)

Et Maanedsskrift. Udgivet af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, 1827-28. 1.-2. Aargang, [Bind 1]-8
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
kollaps Noter
 note til titel Dagen 8-1-1827, side 3, uddrag af artikel: Kjøbenhavns Morgenblad anden Aargang er sluttet med forrige Aar, og dets Fortsættelse vil under en ny Titel: "Hertha" udkomme som et Maanedsskrift ...
 url Samlet indholdsfortegnelse på:  Link til ekstern webside Uforbederlig
 url Fuld visning af Bind 1 (1827) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af Bind 2 (1827) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af Bind 3 (1827) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af Bind 4 (1827) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 

1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Ingemann, B.S.)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Liunge, A.P.)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Oehlenschläger, Adam)
1827- Bidrag, digt(e) (Cosmus Humanos) (digt) (pseudonyme)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Smidth, Jens Hansen)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Thiele, Just Mathias)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Wilster, Christian)
1827- Bidrag, digt(e) (digt) (Winther, Chr.)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (Arrebo, Anders)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (Baggesen, Carl)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (Baggesen, Jens)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (David, C.N.)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (Engelstoft, Laurits)
1827 Bidrag, digt(e) (digt) (Molbech, Christian)
1827 Bidrag, digt(e) (B.H.) (digt) (pseudonyme)
1827 Bidrag, digt(e) (A.F.) (digt) (pseudonyme)
1827:01s10-45 Jettehøien (novelle) (Liunge, A.P.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 1. Hefte, side 10-45
1827:01s79-100 Frankrigs Lucretia (novelle) (engelsk, pseudonym [Taylor, C.B.])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 1. Hefte, side 79-100
1827:01s142-49 Digte, efter Geijer (digt) (svensk, Geijer, Erik Gustaf)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 1. Hefte, side 142-49
1827:01s168-98 De christne Irokesere (novelle) (engelsk, pseudonym [Sedgwick, Catharine])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 2. Hefte, side 168-98
1827:01s226-34 Emigranten (novelle) (engelsk, Irving, Washington)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 2. Hefte, side 226-34
1827:01s258-60 Lykken (digt) (tysk, Schiller, Friedrich)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 2. Hefte, side 258-60
1827:01s277-91 Botany-Bay'ske Idyller (digt) (engelsk, Southey, Robert)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 2. Hefte, side 277-91. [Efter teksten:] A. P. Liunge
1827:01s317-38 Krohuset ved Mosen (novelle) (engelsk, Hoffland, Mrs.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 3. Hefte (Marts), side 317-38
1827:01s339-40 Kuling fra Land (digt) (engelsk, Hemans, Mrs.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 3. Hefte (Marts), side 339-40. [Efter teksten:] A. P. Liunge
1827:01s368-77 En Dandsebod i Madrid (novelle) (engelsk, anonym [Gutiérrez, Valentín de Llanos])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 1. Bind, 3. Hefte (Marts), side 368-77
1827:02s4-31 Sir Arthur Woodgate (novelle) (engelsk, pseudonym [Taylor, C.B.])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 2. Bind, 1. Hefte (April), side 4-31
1827:02s55-78 Ariodantes og Ginevras Kjærlighed (digt), se: Ariodantes og Ginevras Kjærlighed (italiensk, Ariosto)
 Trykt i periodicum Tidligere trykt i: Hertha, 1827, Bind 2, 1. Hæfte (April), side 55-78, under titlen: Ariodantes og Ginevras Kjærlighed. Efter Ariostos Orlando furioso, 5te Sang. (Oversat ved F. Chr. Hillerup)
1827:02s86-160 Den femtende November (novelle) (tysk, Tieck, L.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 2. Bind, 1. Hefte (April), side 86-160
1827:02s161-79 Jeannie Cameron (novelle) (engelsk, Porter, Jane)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 2. Bind, 2. Hefte (Maj), side 161-79
1827:02s213-221 Det faldende Løv (novelle), se: Bladets Fald (engelsk, Hood, Thomas)
 Trykt i periodicum Trykt (anden oversættelse) i Hertha, 1827, 2. bind, 2 Hæfte (Maj), side 213-221 med titlen: Det faldende Løv, en italiensk Novelle
1827:02s305-52 De tvende Foscaris (dramatik), se: De tvende Foscaris (engelsk, Byron)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 2. Bind, 3. Hæfte (Juni 1827), side 305-52 og 3. Bind, 1. Hæfte (Juli), side 1-67, under titlen: De tvende Foscaris, en historisk Tragoedie, af Lord Byron, oversat af K. L. Rahbek. Studenterforeningen tilegnet
1827:02s353-77 Vinterqvarteret (novelle) (engelsk, pseudonym [Gleig, George])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 2. Bind, 3. Hefte (Juni), side 353-77
1827:03:s1-67 De tvende Foscaris (dramatik), se: De tvende Foscaris (engelsk, Byron)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 2. Bind, 3. Hæfte (Juni 1827), side 305-52 og 3. Bind, 1. Hæfte (Juli), side 1-67, under titlen: De tvende Foscaris, en historisk Tragoedie, af Lord Byron, oversat af K. L. Rahbek. Studenterforeningen tilegnet
1827:03s145-71 Rosa (novelle) (engelsk, pseudonym [Gleig, George])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 145-71
1827:03s227-28 Herkomsterne (digt) (tysk, Lichtwer, M. G.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 227-28. [Efter digtet:] Cosmus Humanos
1827:03s229-41 Helbredelsen (novelle) (Ernst)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 229-41
1827:03s241-49 Simplon (novelle) (tysk, Lüdemann, W. v.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 241-49
1827:03s279-81 Afskeed med Gastein (digt) (tysk, Grillparzer, F.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 279-81. [Efter digtet:] A. F.
1827:03s281-82 Musikanterbruden (digt) (tysk, Müller, Wilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 281-82. [Efter digtet:] A. F.
1827:03s282-87 Gidselet (digt) (tysk, Schiller, Friedrich)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 2. Hæfte (August), side 282-87. [Efter digtet:] A. F.
1827:03s289-389 Jøden Süss (novelle), se: Jøden Süss (tysk, Hauff, Wilhelm)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 289-389, under titlen: Jøden Süß. Novelle af Wilhelm Hauff
1827:03s401-6 Klosterbroderen og Pilgriminden (digt) (tysk, Bürger, Gottfried August)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 401-06. [Efter digtet:] A. F.
1827:03s414-19 Assembleer i Rom (novelle) (engelsk, anonym [Burdett, C. D.])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 414-19
1827:03s421-25 Et moderne londonsk Capel (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 421-25
1827:03s441-43 Æneiden (digt), se: Æneiden (latin, Publius Virgilius Maro)
 Trykt i periodicum Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 441-43: Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden, sammenlignet med Hr. Dr. Meislings Oversættelse
 Trykt i periodicum Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 154-60: Om det i Septemberheftet af Hertha indførte Fragment, som Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden [Signeret: Helsingøer, d. 20de Octbr. 1827. S. Meisling]
1827:04s1-87 Cervantes i Algier (dramatik), se: Cervantes i Algier (tysk, Kuffner)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side [1]-87, under titlen: Cervantes i Algier. Skuespil i 5 Akter, af Kussner. Oversat af N. V. Dorph
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Tilskuerne, første Aargangs første Bind (1823), Nr. 18-19, side [137]-47, under titlen: Scener af Skuespillet: Cervantes i Algier, af Kuffner. (Oversat ved Hr. Overlærer Dorph)
1827:04s88-95 Noveller af Sacchetti (novelle) (italiensk, Sacchetti)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 88-95
1827:04s97-100 Brodermorderen (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 97-100
1827:04s101-54 Den Lærde (novelle) (tysk, Tieck, Ludvig)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 101-54
1827:04s154-60 Æneiden (digt), se: Æneiden (latin, Publius Virgilius Maro)
 Trykt i periodicum Hertha, 1827, 3. Bind, 3. Hæfte (September), side 441-43: Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden, sammenlignet med Hr. Dr. Meislings Oversættelse
 Trykt i periodicum Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 154-60: Om det i Septemberheftet af Hertha indførte Fragment, som Prøve paa en metrisk Oversættelse af Æneiden [Signeret: Helsingøer, d. 20de Octbr. 1827. S. Meisling]
1827:04s161-271 Blomsten paa Kullafjeld (dramatik), se: Blomsten paa Kullafjeld (Meisling, S.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 2. Hæfte (November), side 101-271, under titlen: Blomsten paa Kullafjeld. En dramatisk Spøg, i to Acter, skreven for Helsingørs dramatiske Selskab, af Dr. S. Meisling
1827:04s271-304 De tvende Qvægdrivere (novelle), se: De tvende Qvægdrivere (engelsk, Scott, Walter)
 Trykt i periodicum Trykt (samme oversættelse, men udeladelse i slutningen) i Hertha, 1827, 4. Bind, 1. Hæfte (Oktober), side 271-304, under titlen: De tvende Qvægdrivere. Fortælling af Walter Scott
1827:04s305-29 Olympias Troskab (digt), se: Olympias Troskab (italiensk, Ariosto)
 Trykt i periodicum Trykt i: Hertha, 1827, 4. Bind, 3. Hæfte (December), side 305-29, under titlen: Olympias Troskab. (Efter den niende Sang af Ariostos Orlando furioso, ved F. Chr. Hillerup)
1827:04s354-400 Walpurgisnatten (novelle), se: Havehuset (tysk, Zschokke, H.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1827, 4. Bind, 3. Hæfte (December), side 354-400, under titlen: Walpurgisnatten. Fortælling af H. Zschokke, oversat af A.
1828:04 Mosen ved Stavreby (digt), se: Mosen ved Stavreby (pseudonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, April 1828
1828:04 Det røde Taarn (novelle), se: Det røde Taarn (tysk, Fouqué, Caroline de la Motte)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, April 1828
1828:04 Den skotske Digter Burns (artikel), se: Den skotske Digter Burns (engelsk, Scott, Walter)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, April 1828
1828:06 Napoleons Død (novelle), se: Napoleons Død (italiensk, Manzoni, Alessandro)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, Juni 1828
1828:06 Sebastian, Konge af Portugal (novelle), se: Sebastian, Konge af Portugal (tysk, Weisflog, C.)
 Trykt i periodicum Trykt i Maanedsroser, Aprilheftet, 1824
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, Juni 1828
1828:07s1-48 Den unge Søemands Eventyr (novelle), se: Den unge Søemands Eventyr (engelsk, anonym [Sedgwick, Catharine Maria])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 3. bind, 1828, 1. Hæfte, side 1-48
1828:09s373-75 Armods Klage (digt), se: Armods Klage (engelsk, Southey)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 3. bind, 1828, side 373-75
1828:1s1-88 Forklædningerne (novelle) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 1. Hæfte, side [1]-88
1828:1s108-16 Brødrene Vanderclump og deres Huusholdersker (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 1. Hæfte, side 108-16
1828:1s139-53 Novelle af Machiavelli (novelle), se: Erkedjævelen Belfagor (italiensk, Machiavelli)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 2. Hefte, side 139-53, under titlen: Novelle f Machiavelli. (Oversat efter det Italienske, af F. Chr. Hillerup)
 Trykt i periodicum Trykt i For Romantik og Historie, Tredie Bind (1869), side 637-51, under titlen: Belfagor, Novelle af Niccolo Machiavelli, oversat fra Italiensk af Kand. Fr. Julius Meyer
1828:1s153-251 Kaliberen (novelle) (tysk, Müllner)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 2. Hæfte, side 153-251
1828:1s261-66 Lillle Willie Bell (novelle) (engelsk, Lockhart)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 2. Hæfte, side 261-66
1828:1s296-331 De fire Nordmænd (novelle), se: De fire Nordmænd (tysk, Steffens, Henrik)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 296-331, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Hertha, 1828, 2. Bind, 6. Hæfte, side 356-80, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke
1828:1s331-45 Bjergværksarbeideren i Cornwall (novelle) (engelsk, Carne, John)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 331-45
1828:1s345-57 Jæger-Eventyr (novelle) (engelsk, anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 331-45
1828:1s358-65 Den sidste Reise (novelle) (engelsk, Opie, Mrs.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 358-65
1828:1s365:95 Bissekræmmeren (novelle) (engelsk, pseudonym [Jameson, Anna Brownell])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 365-95
1828:2s356-80 De fire Nordmænd (novelle), se: De fire Nordmænd (tysk, Steffens, Henrik)
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Hertha, 1828, 1. Bind, 3. Hæfte, side 296-331, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke
 Trykt i periodicum Uddrag trykt i Hertha, 1828, 2. Bind, 6. Hæfte, side 356-80, under titlen: De fire Nordmænd. Af H. Steffens's under Pressen værende nye Novelle-Cyklus. Første Brudstykke
1828:4s48-68 Kromandens Drøm (novelle) (engelsk, pseudonym [Banim, Michael])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 1. Hæfte, side 48-68
1828:4s68- Den Gamle paa Bjerget (roman) (tysk, Tieck, Ludvig)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 1. Hæfte, side 68-121, og 2. Hæfte, side 129-205
1828:4s229-49 Brødrene (roman) (engelsk, pseuodnym [Gleig, George])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 2. Hæfte, side 229-49
1828:4s257-75 Tizians sidste Billede (roman) (engelsk, anonym [Thomson, Richard])
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 3. Hæfte, side 257-75
1828:4s307-32 Den Ugifte (roman) (tysk, Houwald, Ernst v.)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 3. Hæfte, side 307-32
1828:4s340-64 Prinds Amuraths Provinds (roman) (anonym)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 3. Hæfte, side 340-64
1828:4s364-71 Patty's nye Hat (roman) (engelsk, Mitford)
 Trykt i periodicum Trykt i Hertha, 1828, 4. Bind, 3. Hæfte, side 364-71


pil op Til toppen af siden