Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Chr. Winther (1796-1876)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nær og Fjern, 1877-
Illustreret Tidende, 1876-77-
Litteratur og Kritik, 1890:s615
For Ide og Virkelighed, 1869:s120-36
Familievennen, 1883
 Bog (digte) antologi: Juletræet. En Samling originale Fortællinger og Digte. Udgiven af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1821. [2] 240 sider (1821, samling) BD4:sp163 👓
Detaljer
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Finnur Magnússon (1781-1847)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
digte af Carl Holger Visby (1801-1871)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
kollaps Noter
 note til titel I annonce i Adresseavisen 29-12-1821, side 3 også betegnet: Nytaarsgave for 1822.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s018] Liunge, A. P.: De tvende Gravhøie. side 18-34 (1821, novelle(r))
af A.P. Liunge (1798-1879)
[s086] Søtoft: Den brudte Myrthe. (Octoberfortælling). side 86-104 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
[s134] Søtoft: Kong Gustavs Varsler. Side 134-43 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
 Bog Winther, Chr.: Digte. Kbh., 1828 (1828, digte) BD4:sp254
Detaljer
1832 Senere udgave: Digte, gamle og nye. [2. Udg.]. ♦ Kbh., 1832
1839 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 3. Udg. ♦ Kbh., 1839
1854 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 5. Udg. ♦ Reitzel, 1854
1862 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 6. Udg.
1877 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 7. Udg.
1882 Senere udgave: Digte, gamle og nye. 8. Udg.
 Bog Winther, Chr. og H. P. Lyngbye: Hvile paa Vandringen. Af Chr. Winther og H. P. Lyngbye. ♦ [U.St., 1828]. 2 Blade (1828, digte) BD4:sp254
af Hans Peter Johan Lyngbye (1803-1834)
 Bog anonym [Winther, Chr.]: Sang den 5. December 1829. U.St., [1829]. 2 Blade (1829, digte) BD4:sp254
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. [2. Udg.]. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog (oversætter) Speckter, Otto: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos C.G. Schiellerup) (1834, børnebog) BDsupp:sp503 👓
originaltitel: 50 Fabeln für Kinder, 1833
Detaljer
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
1848 Senere udgave: Halvhundrede Fabler for Børn. Af W. Hey, med Billeder af Otto Speckter. Oversatte af Christian Winther. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1848. [50] blade, illustreret
1905 Senere udgave: Fabler for Børn. Med Bill. af O. Speckter. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Gyldendal, 1905. 1.-2. Samling, à 27 blade, illustreret. Pris: à 1,00 kr
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 50 Raderinger.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: To Fortællinger. ♦ Reitzel, 1835 (1835, novelle(r))
 Bog Winther, Christian: Nogle Digte. Af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel, 1835. [2] + 238 + [3]. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider) (1835, digte) BDsupp:sp781 👓
Detaljer
1852 Senere udgave: Nogle Digte. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1852. 8 + 238 + 2 sider
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [239-40]: Anmærkninger.
 note til titel Side [241]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s022] Rückert, Fr.: To Digte efter det Tydske. Side 22-24 (1835, digte)
af Friedrich Rückert (1788-1866, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: Guldalderen (Guldalderen er ei forsvundet). Faunen (Til Faun mig Himlen skabde).
[s075] Winther, Christian: Flugten til Amerika. Side 75-79 (1835, digte)
1900 Senere udgave: Flugten til Amerika. M. Illustr. af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendal, 1900. 16 sider, illustreret (kvartformat)
ca. 1930 Senere udgave: Flugten til Amerika. Tegninger af Agnes Willadsen. ♦ [12] sider, illustreret
1942 Senere udgave: Flugten til Amerika
1961 Senere udgave: Flugten til Amerika. Træsnit af Herman Stilling
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Dengang da jeg var en lille Een.
 note til titel Kendt citat: Guldet det ligger dig for din Fod / du bukker dig kun for at faa 'et.
 note til titel De sidste linier: Jeg drukned min Sorg og fandt min Trøst / paa Bunden af Sagosuppen.
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen Kommentar til listen: især billedbogsudgaven 1900.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Hundrede Romanzer af danske digtere. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1836. xii + 456 sider (1836) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: Judith. Bruchstück eines Gedichts. Kph., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp783
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Winther, Chr.: Judith. Et poetisk Fragment. Oversat af H. P. Holst. Kbh., 1837 (1837, digte)
oversat af Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog (oversætter) Speckter, Otto: Endnu et Halvthundrede Fabler for Børn. Med Billeder. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Kbh., Reitzel, C.A. 1838. [51] blade, illustreret (1838, børnebog) BDsupp:sp505
originaltitel: Noch 50 Fabeln für Kindler, 1837
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
 Tekster antologi: Klubvisebog. En Samling af de bedste ældre og nyere Selskabssange, tilligemed et antal nye tildeels skrevne til politiske Toaster. Ansvarlig Udgiver J. P. Grüne. ♦ Kjøbenhavn, Reitzel, 1838. 512 sider (1838)
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Winther, R. V. Chr. F.: To Fortællinger. Kbh., 1839 (1839, roman) BDsupp:sp817
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Winther, R. V. Chr. F.: Et Reise-Æventyr (1839, roman)
[b] Winther, R. V. Chr. F.: Hesteprangeren (1839, roman)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og fem. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Klein, 1839. 386 sider (1839, digte)
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 3. Udg. ♦ Kbh., 1839 (1839, digte) BDsupp:sp781
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Afsnit i bog (udgiver) Møller, Poul M.: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider (1839-43, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
udgiver: F.C. Olsen, f 1802 (1802-1874)
udgiver: Christen Thaarup (1795-1849)
1848-50 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1848-50. 1.-6. Bind
1855-56 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855-56. 1.-6. Bind
1888 Senere udgave: Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldespiller, Skaldaspiller kalde, lyftig, men dog sørgelig, hedensk i Begyndelse og Frmgang, men i Udgangen opbyggelig og christelig, og overhovedet saare underholdende at læse, samt skrevet paa bredt Dansk. Til Trykken befordret i dette Aar. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1888. 56 sider. (Nordiske Klassikere, 1)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind. [Udg. af Chr. Winther], 1839. 2. Bind. [Udg. af F.C. Olsen], 1842. 3. Bind. [Udg. af Chr. Thaarup og F.C. Olsen], 1843.
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 3 (pdf), på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1s201] Møller, Poul M.: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23 (1839, novelle(r))
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle. ♦ Levison, 1888. 23 sider
1903 Senere udgave: Eyvind Skaldaspiller. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 96 sider. Pris: kr. 0,65
1911 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. M. Illustr. ♦ Helsingør, Kr. Kongstad, 1911. 56 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1919. 60 sider, illustreret
1925 indgår i: En dansk Students Eventyr [b] Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølsebymagle
1948 Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Forord af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ J.H. Schultz, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s286] Senere udgave: Statistisk skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung geograf. Side [286]-300
kollaps Noter
 note til titel Side [201] også: Indhold: § 1: Prolegomena. § 2: Videnskabernes Forfatning. § 3: Konstens Tilstand. § 4: Religionen. § 5: Regjeringsform. § 6: Handel. § 7: Krigsmagt.
[1s225] Møller, Poul M.: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
[1s341] Møller, Poul M.: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
[3s001] Møller, Poul M.: Digte. Side [1]-18 (1843, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
[3s019] Møller, Poul M.: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130 (1843, roman)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: En dansk Students Æventyr
1893 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. Ufuldendt Novelle. Med Anmærkninger udgiven ved F. Rønning. ♦ 1893. 116 sider
1896 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen
1899 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ (Prior)
1903 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65
1910 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Chr. Flor, 1910. 126 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr og Eyvind Skaldaspiller. ♦ Hus og Hjems Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1911. 112 sider
1918 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Prior, 1918. 112 sider
1921 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1921. 116 sider. Pris: kr. 1,35
1925 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølsebymagle. Smaastykker. Digte. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Martin, 1925. 326 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1927 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1927. 112 sider. Pris: kr. 1,35
1942 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 3. Udg
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt Novelle. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 4. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 156 sider. Pris: kr. 2,75
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. ♦ København, Forlaget Forum, 1946. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50. (Trykkeri: Emil Kristensen, København)
1953 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s339] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 339-51
1954 Senere udgave: En dansk students eventyr. Forord af Niels Kaas Johansen. Tegninger af Preben Zahle. ♦ Wangel, 1954. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1956 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt novelle. Udgivet af Dansklærerforeningen med indledning og forklaringer ved Brorson Fich. 6. oplag. ♦ Gyldendal, 1956. 125 [1] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Udvalg og Indledning af Georg Christensen. ♦ Det Danske Forlag, 1958. 292 sider. Pris: kr. 17,75
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Udg. og indledet af Frederik Nielsen. Med ill. af Eiler Krag. ♦ Gad, 1958. 157 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1965 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s257] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 257-[70]
1970 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. ♦ Strube, 1970. 199 sider
 Bog Winther, Christian: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider (1840, digte) BDsupp:sp780 👓
Detaljer
1846 Senere udgave: Haandtegninger, gamle og nye. Digte. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1846. 104 sider
1868 Senere udgave: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider
kollaps Noter
 note til titel 1 upagineret side: [Anmærkninger].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Winther, Chr.: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider (1840, digte) BDsupp:sp780
Detaljer
1858 Senere udgave: Sang og Sagn. Andet, forøgede Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 208 sider
1868 Senere udgave: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. Af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1843. [2] 144 sider. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1843, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Anmærkning. En Aftenscene: See: Brave danske Mænd og Qvinders berømmelige Eftermæle, udgiven ved Casper Peter Rothe. 1753 [I omtalen af Ole Borch en anekdote, som har inspireret til novellen].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Journal for Literatur og Kunst, bind 2, side 209-24 [Anmeldelse, signeret: X.Y.Z.].
kollaps Indhold

[s001] Winther, Christian: Skriftestolen. Side [1]-12 (1843, novelle(r))
1955 indgår i: Fire Noveller [s018] Senere udgave: Skriftestolen. Side [18]-29
[s013] Winther, Christian: En Hevn. Side [13]-31 (1843, novelle(r))
1955 indgår i: Fire Noveller [s031] Senere udgave: En Hevn. Side [31]-48
[s033] Winther, Christian: Et Hjertes Gaade. Side [33]-84 (1843, novelle(r))
1955 indgår i: Fire Noveller [s049] Senere udgave: Et Hjertes Gaade. Side [49]-104
[s085] Winther, Christian: En Aftenscene. Side [85]-144 (1843, novelle(r))
om: Ole Borch (1626-1690)
1955 indgår i: Fire Noveller [s105] Senere udgave: En Aftenscene. Side [105]-68
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [u] Senere udgave: En aftenscene
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Urania [s189]] Alfernes Pleiesön. En Idyl, af Christian Winther. Side [189]-214 (1843, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider (1843, digte)
se også: Chr. Winthers Digt-Cyklus Til Een
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [3] Senere udgave: Til Een. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 288 sider
1893 Senere udgave: Til Een
1900 indgår i: Fortællinger i Prosa [b] Senere udgave: Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1916 Senere udgave: Til Een. ♦ Gyldendal, 1916. 169 sider
1927 i: Poetiske Skrifter [1s229] Senere udgave: Til Een. Side [229]-356
1927 Senere udgave: Til Een. ♦ Prior, 1927. 216 sider. Pris: kr. 3,75
1945 Senere udgave: Til Een. Digte i Udvalg. Tegninger af Viggo Bertram Jacobsen. ♦ Odense, Flensteds Forlag, [1945]. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
1951 Senere udgave: Til een. ♦ Thorkild Beck, [1951]. 204 sider. Pris: kr. 7,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Journal for Literatur og Kunst, bind 1, side 211-24 [Anmeldelse, signeret: Ch. J.]. Juul, Christian Christian Juul
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: I de Halvtreds. Efter Charles de Bernards la cinquantaine overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1843. 214 sider (1843, roman) EMP4359
originaltitel: La cinquantaine, 1841
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (digte) antologi: Nye Romancer. Af Oehlenschläger, Ingemann, Hauch, Aarestrup, Winther og Holst. Udg. af H.P. Holst, med Randtegninger af Westphal. ♦ Bing og Søn, 1843 [ie: 1842]. Upagineret (1843, digte)
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
illustrationer af Friedrich Bernhard Westphal (1804-1844)
kollaps Indhold

[a] Oehlenschläger: Juveelhandleren (1843)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: Ægtemandens Vildbane. Efter Charles de Bernards la chasse aux amants overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1843. 181 sider (1843, roman) EMP4360
originaltitel: La chasse aux amants, 1841
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Afsnit i bog (udgiver) Bernard, Charles de: Hævnen og Kundskabens Træ. To Fortællinger. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1844. 192 sider (1844, novelle(r)) EMP4361
originaltitel: La peine du talion, 1838
Detaljer
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel På fransk er Hævnen trykt i samlingen: Le noeud gordien, 1838.
kollaps Indhold

[b] Bernard, Charles de: Kundskabens Træ (1844, novelle(r))
originaltitel: L'arbre de science, 1839
af Charles-Bernard Dugrail de la Villette (1804-1850, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Le paravent, 1839.
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)
[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Bog Winther, Christian: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s001]] Sjelland. [Forkortet]. Side 1-7 (1844, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Gæa [s119]] Digte. Af Christian Winther. Side [119]-23 (1845, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Paa Valen. Vikingen synger.
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Carl Brosbøll (1816-1900)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph-Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. ♦ Dorph-Petersens Vinlager, 1907. 14 sider, illustreret. Pris: gratis
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. ♦ Forum, 1947. [24] sider. Pris: kr. 5,50
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]
[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]
[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen
1849 indgår i: Eventyr [s453] Senere udgave: Stoppenaalen. Side [453]-58
1924 i: Eventyr og Historier [2s146] Senere udgave: Stoppenaalen. Side 146-[51]
[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [s155] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads. Side [155]-71
[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund
[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Winther, Christian: Haandtegninger, gamle og nye. Digte. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1846. 104 sider (1846, digte) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [side 105]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Gæa [s274]] Fragment af Reineke Vos. Ved Christian Winther. Side [274]-79 (1847, digte) 👓
se også: Reineke Fos
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
illustrationer af Th. Kiellerup (1818-1850)
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af note til titlen på side [275]: Efter Anmodning af Gæas Udgiver meddeles nedenstaaende to Kapitler af en endnu ufuldendt Oversættelse af det nedertydske Digt Reineke Vos. Jeg har benyttet Hoffmann von Fallerslebens Recention af den Lübecker Udgave fra 1498, og bestræbt mig for at følge Originalen Linie for Linie.
 note til oversat titel Linienumrene: [517]-[664].
 Afsnit i bog (udgiver) Soulié, F.: Frierne. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1847. 277 sider (1847, roman) EMP4641
originaltitel: Les prétendus, 1843
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog (oversætter) Hey, W.: Halvhundrede Fabler for Børn. Af W. Hey, med Billeder af Otto Speckter. Oversatte af Christian Winther. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1848. [50] blade, illustreret (1848, børnebog) 👓
Detaljer
tekst af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
1834 1. udgave: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos C.G. Schiellerup)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: Billederne udførte i Em. Bærentzens & Cos lithographiske Institut. Texten trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Arnauld [Arnoult, A.V.?]: En Hemmelighed. Novelle. Overs. af T. P. udg. af Chr. Winther. ♦ Steen & Søn, 1848. 120 sider (1848, roman) EMP3739
af Antoine Vincent Arnault (1766-1834, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Afsnit i bog (udgiver) Soulié, F.: En Elskovsdrøm. Novelle. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther (1849, roman) EMP4645
originaltitel: Un rêve d'amour, 1840
af Frédéric Soulié (1800-1847, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Winther, Christian: Lyriske Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. 212 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) anonym: Reineke Fos. Oversat af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. xiv + 240 sider (1849, digte) 👓
se også: Fragment af Reineke Vos
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Forord, signeret Kjøbenhavn i Juni 1849, C.W.].
 note til oversat titel Fragment trykt i Gæs, 1847, side [274]-79.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Børnebog Winther, Chr.: En Morskabsbog for Børn. ♦ C.A. Reitzel, 1850 (1850, børnebog)
 Bog Winther, Christian: Tre Fortællinger. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 194 sider (1851, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Winther, Christian: Et Rejseeventyr (1851, novelle(r))
[b] Winther, Christian: Hesteprangeren (1851, novelle(r))
[c] Winther, Christian: Paa Landet (1851, novelle(r))
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Winther, Christian: Nye Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1851. 106 sider (1851, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Winther, Chr.: Nogle Digte. 2. Udg. ♦ C.A. Reitzel, 1852. 8 + 238 + 2 sider (1852, digte)
Detaljer
1835 1. udgave: Nogle Digte. Af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel, 1835. [2] + 238 + [3]. (Trykkeri: Trykt hos Bianco Luno & Schneider)
 Dramatik Winther, Chr.: En Student og en Jomfru. Marionet-Komedie. ♦ (Iversens B.), 1852 (1852, dramatik)
 Bog Winther, Christian: Nye Digtninger, af Christian Winther. ♦ Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1853. 290 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri) (1853, digte) 👓
Detaljer
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s023] Senere udgave: Den hvide Hind
kollaps Noter
 note til titel To upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [1]-96: Digte.
 note til titel Side [97]-128: Fragmenter af den store Hof- og Stads-Mand, Mikkel Reineke de Fos, ... hans Memoirer, sammen-, op- og nedskrevne med paaholdt Pen af hans Fætter, Grimbart, Grevling.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s129] Winther, Christian: Episode af et Familie-Liv. Side [129]-290 (1853, roman)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som e-bog 2013.
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 5. Udg. ♦ Reitzel, 1854 (1854, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog (oversætter) antologi: Noveller af Scarron, v. Miltitz, Jean Paul og L. Tieck. Oversatte af Christian Winther. ♦ Iversens Forlagsboghandel, 1854. 236 sider (1854, novelle(r)) EMP 44
Detaljer
af antologi flere sprog (sprog: fleresprog)
kollaps Indhold

[a] Scarron: Lige for Lige. Novelle (1854, novelle(r))
af Paul Scarron (1610-1660, sprog: fransk)
[b] Miltitz, C. B. v.: Pellegrin. En Fortælling (1854, novelle(r))
af Karl Borromäus von Miltitz (1780-1845, sprog: tysk)
[c] Paul, Jean: Forlovelsen i Muffen. Episode af "Palingenesien" (1854, novelle(r))
af Jean Paul Richter (1763-1825, sprog: tysk)
[d] Tieck, Ludvig: Pokalen. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
[e] Tieck, Ludvig: Malerierne. Novelle (1854, novelle(r))
af Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk. (1855, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [7] Senere udgave: Hjortens Flugt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860.
1890 Senere udgave: Hjortens Flugt. Af Christian Winther. Med Oplysninger udgiven af "Dansklærerforeningen" ved Verner Dahlerup. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1890. 155 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), København). (Danske Forfattere, 8-9)
1908 Senere udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. 14. Oplag. M. Indledning og Oplysninger ved V. Dahlerup. ♦ Gyldendal, 1908. 368 sider. Pris: kr. 2,00
1926 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter af Olaf Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1926. 176 sider. Pris: kr. 1,90
1927 Senere udgave: Hjortens Flugt. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Valdemar Andersen). ♦ Martin, 1927. 322 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1928 i: Poetiske Skrifter [2c] Senere udgave: Hjortens Flugt
1929 Senere udgave: Hjortens Flugt. ♦ Prior, 1929. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75
1940 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull
1943 Senere udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. 22. Oplag. ♦ Gyldendal, 1943. 333 sider. Pris: kr. 5,75
1948 Senere udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. (Originaludgavens Tekst med enkelte Rettelser. Udg. med Indledning og Noter ved Mogens Brøndsted). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 342 sider. Pris: kr. 5,75
1948 Senere udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. Ill af Ebbe Fog. ♦ Korch, 1948. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50
1952 Senere udgave: Hjortens Flugt. ♦ Thorkild Beck, [1952]. 318 sider. Pris: kr. 7,50
1954 Senere udgave: Hjortens flugt. Med indledning og kommentarer af Oluf Friis. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1954. 198 sider. Pris: kr. 6,25
1964 Senere udgave: Hjortens Flugt. Med enkelte udlignende rettelser i retskrivning og tegnsætning optrykt efter den af forf. rettede 2. udg. Samlede Digtninger VII, 1860. Udg. med efterskrift af Thomas Bredsdorff
1965 Senere udgave: Hjortens flugt
kollaps Noter
 note til titel Udkom 28-11-1855.
 note til titel Andet Oplag, 1855 [22. december].
 note til titel Tredie Oplag, 1856 [16. januar].
 note til titel 4de Oplag, 1858 [ie: 1857].
 note til titel 5te Oplag, 1864. 336 sider.
 note til titel Sjette Oplag, 1871. 336 sider.
 note til titel 7. Oplag, 1875. 333 sider.
 note til titel 8. Oplag, 1877. 333 sider.
 note til titel 9. Oplag, 1882. 333 sider.
 note til titel 10. Oplag, 1887. 333 sider.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, Tredie Oplag, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af bogen, Tiende Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Krummacher, F. A.: Parabler. Oversatte af Christian Winther. ♦ Iversen, 1856. 355 sider (1856, novelle(r))
Detaljer
af Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845, sprog: tysk)
1812-13 1. udgave: Parabler. Oversatte af Malthe Møller. ♦ 1812-17. 1-3 Deel, 126 + 126 + ? sider
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Winther, Christian: Sang og Sagn. Andet, forøgede Oplag. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. 208 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
1840 1. udgave: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Anmærkninger.
 note til titel Side [1]-6: Tilegnelse. Til Grev A. C. P. Rantzau til Breitenburg [digt].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Æsop: Fabler. Af Æsop. Efter den engelske Bearbeidelse af Thomas James M. A. ved Christian Winther. Med Billeder i Træsnit. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859 [ie: 1858]. [4] 155 sider, illustreret. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1858, tekster) 👓
originaltitel: Æsop's Fables, 1848
Detaljer
af Æsop (-620--560, sprog: græsk)
oversat af Thomas James (1809-1863, sprog: engelsk)
illustrationer af John Tenniel (1820-1914, sprog: engelsk)
1880 Senere udgave: Fabler. Af Æsop. Efter den engelske Bearbejdelse af Thomas James ved Christian Winther. Med 36 Billeder. 2. Udg. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1880. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Illustrationerne ser ud til at være udvalgt efter den engelske udgave fra 1852 (London, John Murray, Albemarle Street), der på titelbladet bl.a. har: With more than one hundred illustrations designed by John Tenniel.
 note til oversat titel Uddrag af forordet (Introduction) til den engelske udgave: In the present Version, hovwever, no strict and definite plan of translation has been followed. Though the general rule has been to give a free translation from the oldes source to which the Fable could be traced, or from its best later form in the dead languages, there will be found exceptional cases of all kinds ... [Signeret: Theddingworth Vicarage, January 1848].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst (udgaven 1852) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 285 (2-12-1858), Tillæg [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Digte for Børn til Skolebrug. Samlede og udg. af Chr. Winther. ♦ Erslev, 1859. 1.-2. Samling, 62 + 109 sider (1859, digte)
 Samling Winther, Christian: Samlede Digtninger. ♦ C.A. Reitzel, 1860-72. Bind 1-11 (1860-72, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bind 1-9 udkom [1859]-1860. Bind 10: Brogede Blade, 1865. Bind 11: En Samling Vers, 1872.
kollaps Indhold

[1-2] Winther, Christian: Blandede Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 1.-2. Bind, 280 + 268 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[3] Winther, Christian: Til Een. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 288 sider (1860, digte)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[4] Winther, Christian: Romanzer og Ballader. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 244 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[5-6] Winther, Christian: Fortællinger paa Vers. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. I-II, 238 + 266 sider (1860, digte)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[6b] Winther, Christian: Træsnit. Side [181]-266 (1860, digte)
1871 Senere udgave: Træsnit. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1871. 126 sider, illustreret
1907 Senere udgave: Træsnit. M. Tegn. af danske Kunstnere. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1907. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1927 Senere udgave: Træsnit. ♦ Prior, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,75
1928 Senere udgave: Træsnit. ♦ Carl Larsen, 1928. 135 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50
1928 i: Poetiske Skrifter [2a] Senere udgave: Træsnit
1947 Senere udgave: Træsnit. (Ill. af Judie Hauberg). ♦ Forum (Korch), 1947. 92 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
kollaps Noter
 url Fuld visning af på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[7] Winther, Christian: Hjortens Flugt. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. (1860, digte)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[8-9] Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. I-II, 309 + 303 sider (1860, samling)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[10] Winther, Christian: Brogede Blade. Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag. 353 sider (1865, samling)
kollaps Noter
 note til titel Side 353: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[11] Winther, Christian: En Samling Vers. 242 sider (1872, digte)
 Børnebog Exner, Jul. og Chr. Winther: Billeder og Vers (1861, børnebog)
af Julius Exner (1825-1910)
 Afsnit i bog (udgiver) Achard, Amédée: To Noveller. Overs. af T. P. Udg. af Christian Winther. ♦ 1862. 236 sider (1862, roman) EMP3720
Detaljer
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Indhold

[a] Achard, Amédée: Tegnelærerinden (1862, roman)
originaltitel: La maîtresse de dessin, 1859
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les vocations, 1859.
[b] Achard, Amédée: Frøken du Rosier (1862, roman)
originaltitel: Mlle du Rosier, 1858
af Amédée Achard (1814-1875, sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
1868 Senere udgave: Alexandrine du Rosier. Novelle. ♦ 1868. 144 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les femmes honnêtes, 1858.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 30-6-1871, oversat af S.E.
 url Fuld visning af oversættelsen til Berlingske Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 6. Udg. (1862, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Afsnit i bog (udgiver) Aarestrup, Emil: Efterladte Digte. Udgivne ved Christian Winther og F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1863. ix + 344 sider (1863, digte) 👓
Detaljer
af Emil Aarestrup (1800-1856)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Blandede Digte (side 3-169). Epistler (side 189-200). Oversættelser (side 201-338). Tillæg (side 339-44).
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
 Bog (oversætter) Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1863, tekster) 👓
originaltitel: Die schönsten märchen der Tausend und einen nacht, 1842
Detaljer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
illustrationer af anonym tysk (sprog: tysk)
1874 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.)
1884 Senere udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. 3. Udgave, m.ed12 Billeder i Træsnit efter Carl Thomsen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1884. 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s101] Senere udgave: Harun al Raschid og Abdallah. Side 101-08
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s086] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 86-93
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s075] Senere udgave: Prinsen af Sind og hans Æventyr. Side 75-86
kollaps Noter
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 note til oversat titel Billeder stammer fra den tyske udgave, men ikke kolorerede.
 note til oversat titel På tysk udkom 4. Oplag mellem 1859 og 1867. Den danske oversættelse er en komplet oversættelse af bogen 20 eventyr.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af den tyske tekst (5. oplag, 1867) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (20-11-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-12-1863, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten Nr. 287 (10-12-1863), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Franz: Agib, Kongesønnen. Side [1]-20 (1863, novelle(r))
originaltitel: Agib, der Königssohn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s037] Senere udgave: Agib, Kongesønnen. Side 37-56
[s020] Hoffmann, Franz: Harun al Raschid og Abdallah. Side 20-27 (1863, novelle(r))
originaltitel: Harun, al Raschid und Abdallah
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s056] Senere udgave: Harun al Raschid og Abdallah. Side 56-63
[s027] Hoffmann, Franz: Hassan, Rebslageren. Side 27-44 (1863, novelle(r))
originaltitel: Hassan, der Seiler
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] Senere udgave: Hassan, Rebslageren. Side 63-81
[s045] Hoffmann, Franz: Fiskeren og Aanden. Side 45-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Fischer und der Geist
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s081] Senere udgave: Fiskeren og Aanden. Side 81-99
[s063] Hoffmann, Franz: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Hassan und Harun al Raschid
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s100] Senere udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19
[s083] Hoffmann, Franz: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Prinz von Sind
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s120] Senere udgave: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30
[s094] Hoffmann, Franz: Sindbad, Søfareren. Side 94-147 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sindbad, der Seefahrer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s130] Senere udgave: Sindbad, Søfareren. Side 130-84
[s147] Hoffmann, Franz: Den lille Kadi. Side 147-54 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der kleine Kadi
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s184] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 184-91
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s079] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 79-84
1904 Senere udgave: Den lille Kadi. Fortælling for Ungdommen fra 1001 Nat. ♦ Rønne, O. Aarestrup, 1904. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s094] Senere udgave: Den lille Kadi. Side 94-100
[s154] Hoffmann, Franz: Sultanen og Scheichen. Side 154-63 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der Sultan und der Scheich
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s191] Senere udgave: Sultanen og Scheichen. Side 191-200
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s064] Senere udgave: Sultanen og Shejken. Side 64-75
[s164] Hoffmann, Franz: De tre Prindser. Side 164-67 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Prinzen
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s201] Senere udgave: De tre Prindser. Side 201-05
[s168] Hoffmann, Franz: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79 (1863, novelle(r))
originaltitel: Sidi Numann und sein Rotz
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s205] Senere udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16
[s179] Hoffmann, Franz: Abu og Niutyn. Side 179-87 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu und Niutyn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s217] Senere udgave: Abu og Niutyn. Side 217-25
[s187] Hoffmann, Franz: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 187-211 (1863, novelle(r))
originaltitel: Prinz Achmet und Fee Paribanu
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s225] Senere udgave: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 225-48
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s043] Senere udgave: Prins Achmed og Feen Pari Banu. Side 43-52
[s211] Hoffmann, Franz: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 211-19 (1863, novelle(r))
originaltitel: Der todte Bucklinge auf Reisen
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s248] Senere udgave: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 248-56
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Den døde Pukkelryggede paa Reiser.
[s219] Hoffmann, Franz: Albondocani. Side 219-41 (1863, novelle(r))
originaltitel: Albondocani, der Bandit
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s257] Senere udgave: Albondocani. Side 257-78
[s241] Hoffmann, Franz: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58 (1863, novelle(r))
originaltitel: Abu Mahomet, der Faulpelz
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s278] Senere udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95
[s258] Hoffmann, Franz: Padmanaba og Hassan. Side 258-64 (1863, novelle(r))
originaltitel: Padmanaba und Hassn
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s296] Senere udgave: Padmanaba og Hassan. Side 296-302
[s265] Hoffmann, Franz: De tre Søstre. Side 265-90 (1863, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schwestern
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s303] Senere udgave: De tre Søstre. Side 303-28
[s290] Hoffmann, Franz: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 290-328 (1863, novelle(r))
originaltitel: Aladdin und die Wunderlampe
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s329] Senere udgave: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 329-67
[s328] Hoffmann, Franz: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348 (1863, novelle(r))
originaltitel: Ali Baba und die vierzig Räuber
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1874 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s367] Senere udgave: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 367-88
1890 indgår i: Æventyr af Tusind og en Nat [s032] Senere udgave: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 32-42
1926 Senere udgave: Ali Baba og de fyrretyve Røvere og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdet af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Aarhus, [Ota] [ikke i boghandlen], [1926]. 78 sider, 5 tavler
1952 indgår i antologien: Alverdens fortællere [s020] Senere udgave: Ali Baba og de fyrretyve røvere. Side 21-[34]
1970 i: 1001 nats eventyr [5] Senere udgave: Ali Baba og de 40 røvere. ♦ Lademann, 1970. 30 sider, illustreret. Pris: kr. 9,75
 Bog Winther, Christian: Brogede Blade. Digte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1865. vi + 353 sider (1865, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 353: Anmærkninger.
 note til titel 2. Oplag, 1878.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af P. Hansen (1840-1905)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1868 [ie: 1867]. x + 418 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [v-x]: Indhold [side x har fejlagtigt: xx].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Abrahams, Frits: [Digte]. Side [1]-15 (1868, digte)
af Fritz Abrahams (1841-1881)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Under Egen. Maa jeg komme (1864). I Mikkelbryggersgade. I Buegangen. Hvis den vinder. Mareøget. Til en Moder.
[s016] Andersen, Carl: Zigeunerliv. Side [16]-34 (1868, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s035] Andersen, H. C.: De smaa Grønne. Side [35]-38 (1868, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
[s039] Bergsøe, V.: [Digte]. Side [39]-56 (1868, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Ischia. Frederiksdal. Blomsterne. I Baaden. Skysamleren. Perlemuslingen. Corallerne.
[s057] Bergsøe, V.: Schimmelmanns Hest. Side 57-86 (1868, novelle(r))
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
1872 indgår i: Gjengangerfortællinger [b] Senere udgave: Schimmelmands Hest
1907 i: Poetiske Skrifter [6s038] Senere udgave: Schimmelmanns Hest
[s087] Bødtcher, Ludvig: [Digte]. Side [87]-94 (1868, digte)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: De Forelskede. Sølvbryllupssang.
[s095] Bøgh, Frederik: [Digte]. Side [95]-117 (1868, digte)
af Frederik Bøgh, f 1836 (1836-1882)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Aftenvandring. Til en ung Kone. Juristen. Emmys Hjerte. Trøst i Mismod. Havfruen. En Moder. Hvor er hun nu?
[s118] Daugaard, Christine: Skovvandring. Side [118]-125 (1868, digte)
af Christine Daugaard (1831-1917)
[s126] Ewald, H. F.: Fy, Jens! Side [126]-64 (1868, novelle(r))
af H.F. Ewald (1821-1908)
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [g] Senere udgave: Fy, Jens
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s057] Senere udgave: Fy, Jens! Side [57]-82
kollaps Noter
del af: Dannevirke
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 1-9-1868 til 7-9-1868. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
[s165] Grensteen, H. J.: [Digte]. Side [165]-68 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: To Sange (1. De tvende Duer, 2. Klage). I den sidste Stund.
[s169] Hansen, Constantin: [Digte]. Side [169]-94 (1868, digte)
af Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Jule Aften i Rom 1837. [2:] Rom 1812. [3:] Til en ung Pige. [4:] Til Grundtvig 1849 (Da han sluttede sine Forelæsninger over Middelalderens Historie). [5:] 1849. [6:] Ved et Brylllup. [7:] Den dyreste Present. [8:] Med Kjøretøi til lille Johannes. [9:] Med et Signet med en Amor. [10:] Med en malet Skizze. [11:] Februar 1864. [12:] August 1864. [13:] Spørgsmaal og Svar. [14:] Sang for Kunstnersamfundet. [15:] Sang for Kunstnersamfundet ved Akademiets Aarsfest (Beslaglagt af Bestyrelsen). [16:] September 1866. I en svensk Dames Dagbog. [17:] Tak for en Fødselsdagsgave. (Kort efter et Fald).
[s195] Hansen, Mads: [Digte]. Side [195]-99 (1868, digte)
af Mads Hansen (1834-1880)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Til den danske Bonde. Hans Tjellesen Schmidt.
[s200] Hansen, V.: [Digte]. Side [200]-04 (1868, digte)
af V. Hansen
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smaa Sange: I. Farvel! II. Jeg saae ham igjen. III. Skilsmisse. IV. Det veed kun Du alene!
[s205] Hauch, C.: [Digte]. Side [205]-11 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Norske Fjeldsange: 1. Sangen til Sæteren. 2. Pigerne paa Malkepladsen. 3. Pigerne ved Fjeldsøen. 4. Den Bergtagne.
[s212] Helms, Johannes: [Digte]. Side [212]-16 (1868, digte)
af Johannes Helms (1828-1895)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: For Danmark. Chr. Richardts Afskedsqvad.
[s217] Hertz, Henrik: [Digte]. Side [217]-30 (1868, digte)
af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: I et Album. Til P. V. Jacobsen (1833). Riimbrev i en Dames Navn (1842). Stambogsblad, i imin Søsters Navn (Januar 1828). Den skarnagtige Pige. Plakat (1854). To latinske Digte, oversatte: 1. En fuld Mand. 2. Søvnen (Af Meilbomius).
To latinske Digte, oversatte. Side 230-31
af Henrik Hertz (1798-1870)
[s230] anonym: En fuld Mand. Side 230 (1868, tekster)
formodet af Petrus Paganus (1532-1576, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 note til oversat titel Ifølge en anekdote tillægges digte Petrus Paganus, men tillægges også andre og måske er der tale om en vandrehistorie.
[s230] Meilbomius: Søvnen. Side 230-31 (1868, tekster)
af Heinrich Meibom (1555-1625, sprog: latin)
oversat af Henrik Hertz (1798-1870)
kollaps Noter
 note til oversat titel Latin og dansk tekst.
 omtale Bernd Achenbach: "Euer Konzipient war ein sinnreicher Kopf", Göttingen, 2021, side 365-66.
[s232] J. (Forf. til "En ung Piges Historie"): Et Aar. Side [232]-63 (1868, novelle(r))
af Cornelia v. Levetzow (1836-1921)
1870 indgår i: Smaaskizzer [s095] Senere udgave: Et Aar
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dybbøl-Posten, 1868?, Nr. 7-10.
[s264] Jensen, V. E.: [Digte]. Side [264]-69 (1868, digte)
af W.E. Jensen, f 1836 (1836-1904)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: 1. I Midnatstimen Nytaarsnat. 2. Kong Frederiks Minde. 3. [Første linie: Naar danske Mænd i Skjærsommer blid].
[s270] Ludvig: To sammen. Side [270]-71 (1868, digte)
af Ludvig (pseudonym)
[s272] Mariager, P.: [Digte]. Side [272]-93 (1868, digte)
af P. Mariager (1827-1894)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Gjenboersken. [2:] De sorte Øine. [3:] Et Blomsterbryllup. [4:] I Tusmørket. [5:] Den sorte Ridder. Romanze.
[s294] Ploug, C.: Gry. Side [294]-301 (1868, digte)
af Carl Ploug (1813-1894)
[s302] Richardt, Chr.: Helene. Side [302]-04 (1868, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s305] Schandorph, S.: [Digte]. Side [305]-16 (1868, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [1:] Hvi er Du taus, hvi er Du mørk? [2:] Ved en Vens Afreise til Grækenland. [3:] Reiselængsel. [4:] Opraab. [5:] Du kjender de gamle Sange.
[s317] Schmidt, Rudolf: [Digte]. Side [317]-34 (1868, digte)
af Rudolf Schmidt (1836-1899)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Smeden i Ruhla. Soldaten i Georgsfortet.
[s335] Winkel-Horn, F.: [Digte]. Side [335]-53 (1868, digte)
af Fr. Winkel Horn (1845-1898)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: Kampen. Kong Hakes Liigfærd. Stærkodder hos Kong Ingild.
[s354] Winther, Christian: [Digte]. Side [354]-72 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Digtene: [a:] Til Een: [1:] Med Johan Ludvig Heibergs Buste (Den 7de Decbr. 1860). [2:] Med et Compas. [3:] Juleaften 1864. [4:] Freidigt Mod. [5:] Den 7de December 1865. [b:] Smaadigte til min Datter: [1:] I hendes Stambog [Efter teksten: 1857]. [2:] Med en Broche, hvorpaa en Svale. (Fra hendes Moder) [Efter teksten: 1864]. [3:] Med et lille Smykke [Efter teksten: 1864]. [4:] Med Ludvig Holbergs Portrait. [c:] [1:] Hilsen til Constantin Hansen. Den 3die November 1867.
[s373] Winther, Christian: Onkels Lise. (En Fortælling paa Riim). Side 373-91 (1868, digte)
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: October 1867.
[s392] Winther, Paul: Eget Hjem. Fortælling. Side [392]-415 (1868, novelle(r))
af Clara Andersen (1826-1895)
[s416] Hauch, C.: Da jeg var syg. Side [416]-18 (1868, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
 Bog Winther, Chr.: Sang og Sagn, samt Haandtegninger. Digte. Tredie Oplag. ♦ P.G. Philipsen, 1868. 302 sider (1868, digte)
Detaljer
1840 1. udgave: Haandtegninger. Digte. ♦ Kbh., P.G. Philipsen, 1840. 60 sider
1840 1. udgave: Sang og Sagn. ♦ 1840. vi + 136 sider
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Winther, Christian: Træsnit. Med Tegninger af danske Kunstnere. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1871. 126 sider, illustreret (1871, digte) 👓
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1873.
 note til titel 3. Oplag, 1877.
 url Fuld visning af teksten og billederne, Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Winther, Chr.: Billedbog for Store og Smaa. ♦ Wøldike, 1871. 28 blade, illustreret (1871, digte)
Detaljer
1877 Senere udgave: Billedbog for Store og Smaa. 2. Udgave. ♦ Wøldike, 1877. 28 blade, illustreret
 Bog (oversætter) antologi: Eventyr fra fremmede Lande. Overs. og udg. af C. Winther. ♦ Philipsen, 1872-73. 1-2 Saml. (1872-73, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Dansk Lyrik. 1800-1873. I Udvalg ved Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1873. 482 sider (1873, digte)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (oversætter) Perrault, Charles: Eventyr. Med Billeder af Gustave Doré. Paa dansk ved Christian Winther. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1873. iv + 59 sider, 41 tavler (halvformat). (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1873, novelle(r)) EMP4521 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Gustave Doré (1833-1883, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Side i-iv: Charles Perrault og hans Eventyr.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Perrault, Charles: Den lille Rødhætte (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s040] 1. udgave: Den lille Rødhætte
[s004] Perrault, Charles: Tommeliden (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s017] 1. udgave: Den lille Tommeltot
[s013] Perrault, Charles: Prindsessen i den sovende Skov (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s053] 1. udgave: Prindsessen i den sovende Skov
[s022] Perrault, Charles: Askepost eller den lille Glastøffel (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s001] 1. udgave: Askepot eller den lille Glastøffel
[s028] Perrault, Charles: Katten med Støvler paa (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
[s033] Perrault, Charles: Riquet med Haartoppen (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s088] 1. udgave: Riquet med Marelokken
[s040] Perrault, Charles: Æselsskind (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s116] 1. udgave: Asenshuden
[s052] Perrault, Charles: Feerne (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s046] 1. udgave: Feerne
[s055] Perrault, Charles: Blaaskjæg (1873, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s076] 1. udgave: Blaaskiæg
 Bog Winther, Chr.: I Naadsensaaret. Et Brev. ♦ C.A. Reitzel, 1874. 80 sider (1874, roman)
Detaljer
1973 indgår i antologien: Hævnen [1s049] Senere udgave: I Nådsensåret. Illustreret af Thormod Kidde. Side 49-[79]
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1874.
 Bog (oversætter) Hoffmann, Fr.: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidet for Ungdommen af Fr. Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. Anden betydeligt forøgede Udgave. Med otte Billeder i Tontryk efter Tegninger af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1875 [ie: 1874]. [1] 388 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rd. 72 sk. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co.) (1874, tekster) 👓
Detaljer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
andet: Thorvald Bindesbøll (1846-1908)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbillede efter Tegning af Bindesbøll.
 note til oversat titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af teksten (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Fædrelandet 18-12-1874, side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Hoffmann, Fr.: De tre Æbler. Side [1]-10 (1874, tekster)
originaltitel: ?
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
[s010] Hoffmann, Fr.: Hvad Sultanen af Kasgars Leverandeur fortalte. Side 10-25 (1874, tekster)
originaltitel: ?
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
[s025] Hoffmann, Fr.: Æslet, Oxen og Landmanden. Side 25-31 (1874, tekster)
originaltitel: ?
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
[s031] Hoffmann, Fr.: Lægen Duban. Side 31-37 (1874, tekster)
originaltitel: ?
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
[s037] Hoffmann, Fr.: Agib, Kongesønnen. Side 37-56 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s001] 1. udgave: Agib, Kongesønnen. Side [1]-20
[s056] Hoffmann, Fr.: Harun al Raschid og Abdallah. Side 56-63 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s020] 1. udgave: Harun al Raschid og Abdallah. Side 20-27
[s063] Hoffmann, Fr.: Hassan, Rebslageren. Side 63-81 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s027] 1. udgave: Hassan, Rebslageren. Side 27-44
[s081] Hoffmann, Fr.: Fiskeren og Aanden. Side 81-99 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s045] 1. udgave: Fiskeren og Aanden. Side 45-63
[s100] Hoffmann, Fr.: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 100-19 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s063] 1. udgave: Abu Hassan og Harun al Raschid. Side 63-83
[s120] Hoffmann, Fr.: Prindsen fra Sind og hans Eventyr. Side 120-30 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s083] 1. udgave: Prindsen fra Sind og hans Æventyr. Side 83-94
[s130] Hoffmann, Fr.: Sindbad, Søfareren. Side 130-84 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s094] 1. udgave: Sindbad, Søfareren. Side 94-147
[s184] Hoffmann, Fr.: Den lille Kadi. Side 184-91 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s147] 1. udgave: Den lille Kadi. Side 147-54
[s191] Hoffmann, Fr.: Sultanen og Scheichen. Side 191-200 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s154] 1. udgave: Sultanen og Scheichen. Side 154-63
[s201] Hoffmann, Fr.: De tre Prindser. Side 201-05 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s164] 1. udgave: De tre Prindser. Side 164-67
[s205] Hoffmann, Fr.: Sidi Numan og hans Hest. Side 205-16 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s168] 1. udgave: Sidi Numan og hans Hest. Side 168-79
[s217] Hoffmann, Fr.: Abu og Niutyn. Side 217-25 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s179] 1. udgave: Abu og Niutyn. Side 179-87
[s225] Hoffmann, Fr.: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 225-48 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s187] 1. udgave: Prinds Achmet og Feen Paribanu. Side 187-211
[s248] Hoffmann, Fr.: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 248-56 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s211] 1. udgave: Den pukkelryggede Døde paa Reiser. Side 211-19
[s257] Hoffmann, Fr.: Albondocani. Side 257-78 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s219] 1. udgave: Albondocani. Side 219-41
[s278] Hoffmann, Fr.: Abu Mahomed, den Lade. Side 278-95 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s241] 1. udgave: Abu Mahomed, den Lade. Side 241-58
[s296] Hoffmann, Fr.: Padmanaba og Hassan. Side 296-302 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s258] 1. udgave: Padmanaba og Hassan. Side 258-64
[s303] Hoffmann, Fr.: De tre Søstre. Side 303-28 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s265] 1. udgave: De tre Søstre. Side 265-90
[s329] Hoffmann, Fr.: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 329-67 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s290] 1. udgave: Aladdin og den vidunderlige Lampe. Side 290-328
[s367] Hoffmann, Fr.: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 367-88 (1874, tekster)
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s328] 1. udgave: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348
 Bog Winther, Chr.: Et Vendepunkt. Fortælling (1876, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Bog Winther, Chr.: ["Pluk" [5s077]] Amor og Jesuita. Side 77-81 (1877, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: Billedbog for Store og Smaa. 2. Udgave. ♦ Wøldike, 1877. 28 blade, illustreret (1877, digte)
Detaljer
1871 1. udgave: Billedbog for Store og Smaa. ♦ Wøldike, 1871. 28 blade, illustreret
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 7. Udg. (1877, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog Winther, Chr.: ["Pluk" [5s035]] Kongens Skygge. Side 35-39 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Bog Winther, Chr.: Efterladte Digte. Udg. ved F. L. Liebenberg (1879, digte)
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Bog (oversætter) Æsop: Fabler. Af Æsop. Efter den engelske Bearbejdelse af Thomas James ved Christian Winther. Med 36 Billeder. 2. Udg. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1880. 170 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1880, tekster)
Detaljer
af Æsop (-620--560, sprog: græsk)
oversat af Thomas James (1809-1863, sprog: engelsk)
illustrationer af John Tenniel (1820-1914, sprog: engelsk)
1858 1. udgave: Fabler. Af Æsop. Efter den engelske Bearbeidelse af Thomas James M. A. ved Christian Winther. Med Billeder i Træsnit. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1859 [ie: 1858]. [4] 155 sider, illustreret. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog Winther, Chr.: Digte, gamle og nye. 8. Udg. (1882, digte)
Detaljer
1828 1. udgave: Digte. Kbh., 1828
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Hahn: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s225]] Pigen, som smiler Roser og græder Perler. Nygræsk Æventyr ved Hahn og Chr. Winther. Side 225-31 (1883, tekster) 👓
originaltitel: Von dem Mädchen, das Rosen lacht und Perlen weint, 1864
Detaljer
af Johann Georg von Hahn (1811-1869, sprog: tysk)
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [z] Senere udgave: Pigen, som smiler Roser og græder Perler
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s197] Senere udgave: Pigen, som smiler roser og græder perler. Side 197-202
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Ved G. J. v. Hahn.
 note til titel På tysk trykt i: Griechische und albanesische Märchen, Bd. 1-2, 1864.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Zeno.org
 Bog (oversætter) Perrault: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s202]] Æselskind. Efter Perrault og Chr. Winther. (Med 2 Billeder). Side 202-12 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s116] 1. udgave: Asenshuden
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Efter Perrault og Chr. Winther.
 Bog (oversætter) Hoffmann, Franz: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte af Christian Winther. 3. Udgave, m.ed12 Billeder i Træsnit efter Carl Thomsen. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1884. 380 sider, 12 tavler. Pris: kr. 4,50 (1884, tekster)
Detaljer
af Franz Hoffmann (1814-1882, sprog: tysk)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Af Christian Winther. Med Oplysninger udgiven af "Dansklærerforeningen" ved Verner Dahlerup. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1890. 155 [1] sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer), København). (Danske Forfattere, 8-9) (1890, digte) 👓
serietitel: Danske Forfattere, 8-9
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [3]-16: Indledning.
 note til titel Side [156]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 note til titel 2. Oplag, 1891.
 Bog Winther, Chr.: Fortællinger. ♦ C.A. Reitzel, 1891. [Bind] I-II, 70 + 65 sider (1891, novelle(r))
serietitel: Danske Forfattere, 11
serietitel: Danske Forfattere, 24
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold, bind 1: Aftenscene. De to Peblinge. Ristestenen. Bind 2: To Venner. Monsieur Martin. I Naadsensaaret.
kollaps Indhold

[1a] Winther, Chr.: En Aftenscene (1891, novelle(r))
[1b] Winther, Chr.: To Peblinge (1891, novelle(r))
1949 indgår i antologien: Tyve nordiske fortællinger [s007] Senere udgave: De to peblinge. Side 7-13
[1c] Winther, Chr.: Ristestenen (1891, novelle(r))
[2a] Winther, Chr.: To Venner (1891, novelle(r))
[2b] Winther, Chr.: Monsieur Martin (1891, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Stephan Kehler (1926-2016)
kollaps Noter
del af: Cavalcade
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 3, side 75-80.
[2c] Winther, Chr.: I Naadsensaaret (1891, novelle(r))
 Bog Winther, Chr.: Til Een (1893, digte)
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. Ellevte Oplag. Med Indledning og Oplysninger ved Verner Dahlerup. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894. xix + 346 sider (1894, digte) 👓
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side v-xix: Forord.
 note til titel Side [331]-346: Oplysninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note om oplag 12. Oplag, 1898. xx + 346 sider + 1 portræt.
 note om oplag Trettende Oplag, 1903. 368 sider + 1 portræt.
 Bog (udgiver) anonym: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa østerlandsk Vis, tilligemed Stambogsblade ved Christian Winther. Tiende Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1898. 96 sider (1898, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1819 1. udgave: Blomstersproget eller Blomsternes Betydning paa österlandsk Viis. Efter det Tydske ved A. F. Elmquist. ♦ Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 22 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside: Bogdekoration af Gerhard Heilmann. Trykt i 5000 exmpl. Kihls Bogtrykkeri.
 note til titel Side 53 deltitelblad: Stambogsblade. Uddragne af danske, tyske, franske, italienske og latinske Værker.
 note til titel Siderne 55-96 indeholder dels vers på dansk, dels uoversatte vers på tysk, fransk, italiensk og latin.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Biblioteket
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt af Christian Winther. Udgivet med Indledning og Oplysninger af Verner Dahlerup. Illustreret af Knud Larsen. ♦ Gyldendal, 1898. xi + 425 sider, illustreret (1898, digte)
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
kollaps Noter
 note til titel Jubeludgave.
 Bog Winther, Chr.: Flugten til Amerika. M. Illustr. af Alfred Schmidt. ♦ Gyldendal, 1900. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1900, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1901.
 note om oplag 3. Oplag, 1909.
 note om oplag 4. Oplag, 1916.
 note om oplag 5. Oplag (21.-30. Tusinde), [1919].
 note om oplag [7. Oplag] 36-50.000 Ekspl., 1926.
 note om oplag 11. oplag, 1953.
 note om oplag 12. oplag, 1960.
 anmeldelse Aarhus Amtstidende 6-12-1900, side 2 [Anmeldelse, signeret S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 192 + 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1900, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Winther, Chr.: Til Een. ♦ Gyldendal, 1900. 174 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1900, digte)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Christian: Fortællinger paa Vers og Træsnit. ♦ Gyldendal, 1901. 380 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Winther, Christian: Fortællinger i Prosa. ♦ Gyldendal, 1902. 224 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1902, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog Winther, Christian: Romancer og Ballader samt udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1903. 176 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1903, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog (oversætter) : Fabler for Børn. Med Bill. af O. Speckter. Oversatte af Chr. Winther. ♦ Gyldendal, 1905. 1.-2. Samling, à 27 blade, illustreret. Pris: à 1,00 kr (1905, børnebog)
Detaljer
af Johann Wilhelm Hey (1789-1854, sprog: tysk)
illustrationer af Otto Speckter (1807-1871, sprog: tysk)
1834 1. udgave: Halvhundrede Fabler for Börn. tegnede og digtede af Otto Speckter [ie: teksten af Johann Wilhelm Hey]. Oversatte af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1834. [50] blade, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos C.G. Schiellerup)
 Samling Winther, Christian: Samlede Digtninger. (Folke-Udgave). ♦ Gyldendal, 1905. [Bind] I-XI. Pris: kr. 7,50 (1905, samling)
 Bog Winther, Chr.: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Gyldendal, 1905. 103 sider. Pris: kr. 0,50 (1905, digte)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1918 Senere udgave: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider
 Bog Winther, Chr.: Træsnit. M. Tegn. af danske Kunstnere. 5. Oplag. ♦ Gyldendal, 1907. 144 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1907, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Chr.: Hjortens Flugt. Et Digt. 14. Oplag. M. Indledning og Oplysninger ved V. Dahlerup. ♦ Gyldendal, 1908. 368 sider. Pris: kr. 2,00 (1908, digte)
Detaljer
noter af Verner Dahlerup (1859-1938)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note om oplag 15. Opl 1912. 368 sider.
 note om oplag 16. Oplag, 1917.
 note om oplag 17. Oplag, 1918. 370 sider.
 note om oplag 18. Oplag, 1919.
 note om oplag 19. Oplag, 1921. 370 sider.
 note om oplag 20. Oplag, 1925.
 note om oplag 21. Oplag, 1929. 370 sider.
 Bog (oversætter) Hahn: [indgår i antologien: Eventyrskatten [z]] Pigen, som smiler Roser og græder Perler (1912, novelle(r))
Detaljer
af Johann Georg von Hahn (1811-1869, sprog: tysk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s225] 1. udgave: Pigen, som smiler Roser og græder Perler. Nygræsk Æventyr ved Hahn og Chr. Winther. Side 225-31
 Bog (oversætter) Perrault, Charles: [indgår i antologien: Eventyrskatten [w]] Æselskind (1912, novelle(r))
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s116] 1. udgave: Asenshuden
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Winther, Chr.: Til Een. ♦ Gyldendal, 1916. 169 sider (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1919.
 note om oplag (6. Oplag), 1927.
 anmeldelse Ringsted Folketidende 21-11-1916, side 1 [Anmeldelse, signeret: P.R.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) Clausen, Julius: Chr. Winthers Digt-Cyklus Til Een. En Studie over Digt og Virkelighed. Med 51 utrykte Digte "Til Een". ♦ Gyldendal, 1918. 136 sider (1918, tekster)
se også: Digtninger
Detaljer
af Julius Clausen (1868-1951)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel 500 nummererede Salgseksemplarer.
 note til titel Med 2 portrætter.
 note til titel De utrykt digte har været opbevaret på Det kgl. Bibliotek, men klausuleret til 1917.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under klassemærket: 81.9 (Forfatterbiografier). På folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 99.4 Winther, Christian (Enkeltbiografier).
 anmeldelse Fyns Venstreblad 13-2-1918, side 4 [Anmeldelse, signeret: O.G.] Link til ekstern webside Mediestream Gelsted, Otto Otto Gelsted
 Bog Winther, Chr.: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider (1918, digte)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1905 1. udgave: Udvalgte fortællende Digte. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Gyldendal, 1905. 103 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog (redigeret) anonym: 1001 Nats smukkeste Eventyr. I Udvalg ved Chr. Winther. M. Illustr. af Louis Moe. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. [Bind] I-II, 176 + 168 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00 (1923, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1889 1. udgave: Tusind og en Nat. Et dramatisk Digt i fem Akter. ♦ Gyldendal, 1889. [6] 151 sider
 Bog Winther, Chr.: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter af Olaf Hansen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1926. 176 sider. Pris: kr. 1,90 (1926, digte)
Detaljer
noter af Olaf Hansen (1870-1932)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Samling Winther, Chr.: Poetiske Skrifter. Udgivne af Oluf Friis. ♦ Holbergselskabet af 23. September (Gad), 1927-29. [Bind] I-III, (xxxxii + 396) + 428 + 410 sider. Pris: à 7,50 kr. (Trykkeri: J. Jørgensen & Co. Bogtrykkeri, København) (1927-29, samling)
serietitel: Danmarks Nationallitteratur, 1927
Detaljer
udgiver: Oluf Friis (1894-1979)
kollaps Noter
 note til titel Side i-xxxii: Indledning [Signeret: Oluf Friis].
 note til titel Side 357-90: Bemærkninger.
 note til titel Side 391-96: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (Bind 1) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek, Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (Bind 2) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek, Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af teksten (Bind 3) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek, Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[1s001] Winther, Chr.: Blandede Digte. Side [1]-228 (1927, digte)
[1s229] Winther, Chr.: Til Een. Side [229]-356 (1927, digte)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
[2a] Winther, Chr.: Træsnit (1928, digte)
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
[2b] Winther, Chr.: Fragment af Reinekes memoirer (1928, digte)
[2c] Winther, Chr.: Hjortens Flugt (1928, digte)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
[3a] Winther, Chr.: Fortællinger paa Vers (1929, digte)
[3b] Winther, Chr.: Fortællinger paa Prosa (1929, novelle(r))
 Bog Winther, Chr.: Træsnit. ♦ Prior, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Valdemar Andersen). ♦ Martin, 1927. 322 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, digte)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Harald Rue (1895-1957)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Chr.: Til Een. ♦ Prior, 1927. 216 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Chr.: Træsnit. ♦ Carl Larsen, 1928. 135 sider, 1 tavle. Pris: kr. 2,50 (1928, digte)
Detaljer
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s248]] Flyv, Fugl, flyv (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s149a]] Folmer Sangers Vise (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s101]] Harun al Raschid og Abdallah. Side 101-08 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s165]] Jeg gik mig i Skoven (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s157]] Juli Maaned (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s094]] Den lille Kadi. Side 94-100 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s147] 1. udgave: Den lille Kadi. Side 147-54
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s086]] Padmanaba og Hassan. Side 86-93 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s075]] Prinsen af Sind og hans Æventyr. Side 75-86 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1863 1. udgave: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat. Bearbeidede for Ungdommen af Franz Hoffmann. Oversatte efter fjerde Oplag af Christian Winther. Med otte Billeder i Tontryk. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1863. [1] 348 sider, 8 tavler. Pris: 2 Rb. 20 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle)
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s268]] En Sommernat (1929, digte) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s064]] Sultanen og Shejken. Side 64-75 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s154] 1. udgave: Sultanen og Scheichen. Side 154-63
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s327]] Vildt flyver Høg (1929, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. ♦ Prior, 1929. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 3,75 (1929, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Chr.: Flugten til Amerika. Tegninger af Agnes Willadsen. ♦ [12] sider, illustreret (ca. 1930, digte)
Detaljer
illustrationer af Agnes Helms (1898-1993)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Med Indledning og Noter ved Oskar Schlichtkrull (1940, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Winther, Christian: Flugten til Amerika (1942, børnebog)
Detaljer
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. 22. Oplag. ♦ Gyldendal, 1943. 333 sider. Pris: kr. 5,75 (1943, digte)
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
kollaps Noter
 note om oplag 23. Oplag, 1948.
 note om oplag 24. oplag, 1959.
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s014]] Flyv, Fugl! Flyv (1945, digte)
 Bog Winther, Christian: Til Een. Digte i Udvalg. Tegninger af Viggo Bertram Jacobsen. ♦ Odense, Flensteds Forlag, [1945]. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1945, digte)
serietitel: Flensteds smaa Gavebøger, 7
Detaljer
illustrationer af Viggo Bertram Jacobsen (1900-1969)
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog Winther, Chr.: [indgår i antologien: Ved Vej og Sti [s014]] Du som har Sorg i Sinde (1946, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Dianas Sange [s023]] Den hvide Hind (1947, digte) 👓
Detaljer
1853 1. udgave: Nye Digtninger, af Christian Winther. ♦ Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1853. 290 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
 Bog Winther, Christian: Træsnit. (Ill. af Judie Hauberg). ♦ Forum (Korch), 1947. 92 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1947, digte)
serietitel: Forums Miniature-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Judie Hauberg (1915-2006)
1860 i: Samlede Digtninger [6b] 1. udgave: Træsnit. Side [181]-266
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1945-49 er illustratoren fejlagtigt anført som: Julie Hauberg.
 Bog (digte) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Bog (digte) Jacobsen, Erik (Udg.): Grøn er Vaarens Hæk. Danske Foraarsdigte. Tegninger af Knud Mühlhausen. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1948, samling)
udgiver: Erik Jacobsen
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. (Originaludgavens Tekst med enkelte Rettelser. Udg. med Indledning og Noter ved Mogens Brøndsted). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 342 sider. Pris: kr. 5,75 (1948, digte)
serietitel: Danske Klassikere, 5
Detaljer
noter af Mogens Brøndsted (1918-2006)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Et Digt. Ill af Ebbe Fog. ♦ Korch, 1948. 350 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1948, digte)
Detaljer
illustrationer af Ebbe Fog (1911-1970)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Tyve nordiske fortællinger [s007]] De to peblinge. Side 7-13 (1949, novelle(r))
Detaljer
1891 i: Fortællinger [1b] 1. udgave: To Peblinge
 Bog Winther, Christian: Hvor tindrer nu min Stjerne. Kærlighedsdigte. Udvalgt af Erik Jacobsen. Tegninger af Ingeborg Gunvald. ♦ Grafisk Forlag, 1949. 46 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1949, digte)
redigeret af Erik Jacobsen
illustrationer af Ingeborg Gunvald
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s010]] En Sommernat (1949, digte) 👓
 Bog Winther, Christian: Til een. ♦ Thorkild Beck, [1951]. 204 sider. Pris: kr. 7,50 (1951, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
1843 1. udgave: Digtninger. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1843 [ie. 1842]. 328 sider
 Bog (oversætter) anonym: [indgår i antologien: Alverdens fortællere [s020]] Ali Baba og de fyrretyve røvere. Side 21-[34] (1952, tekster)
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
bearbejdelse: Tom Kristensen (1893-1974)
1863 indgår i: De smukkeste Æventyr af Tusind og een Nat [s328] 1. udgave: Ali Baba og de fyrretyve Røvere. Side 328-348
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortengelsen: Tusind og een nat: Ali Baba og de fyrretyve røvere.
 note til oversat titel Efter teksten: Chr. Winthers oversættelse i bearbejdelse ved Tom Kristensen.
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. ♦ Thorkild Beck, [1952]. 318 sider. Pris: kr. 7,50 (1952, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Christian: Hjortens flugt. Med indledning og kommentarer af Oluf Friis. Udg. af Dansklærerforeningen. 3. udg. ♦ Gyldendal, 1954. 198 sider. Pris: kr. 6,25 (1954, digte)
Detaljer
noter af Oluf Friis (1894-1979)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. Forord af Niels Kaas Johansen. Illustreret af Preben Zahle. ♦ Eiler Wangels Forlag A/S, 1955. 168 sider, illustreret. (Trykkeri: Frederiksborg Amts Avis' trykkeri, Hillerød). (Wangels Klassiker Serie) (1955, novelle(r))
serietitel: Wangels Klassiker Serie
Detaljer
forord af Niels Kaas Johansen (1910-1974)
illustrationer af Preben Zahle (1913-1961)
kollaps Noter
 note til titel Side [9-17]: Forord [Signeret: Niels Kaas Johansen].
kollaps Indhold

[s018] Winther, Christian: Skriftestolen. Side [18]-29 (1955, novelle(r))
1843 indgår i: Fire Noveller [s001] 1. udgave: Skriftestolen. Side [1]-12
[s031] Winther, Christian: En Hevn. Side [31]-48 (1955, novelle(r))
1843 indgår i: Fire Noveller [s013] 1. udgave: En Hevn. Side [13]-31
[s049] Winther, Christian: Et Hjertes Gaade. Side [49]-104 (1955, novelle(r))
1843 indgår i: Fire Noveller [s033] 1. udgave: Et Hjertes Gaade. Side [33]-84
[s105] Winther, Christian: En Aftenscene. Side [105]-68 (1955, novelle(r))
1843 indgår i: Fire Noveller [s085] 1. udgave: En Aftenscene. Side [85]-144
 Bog (oversætter) Hahn: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s197]] Pigen, som smiler roser og græder perler. Side 197-202 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Johann Georg von Hahn (1811-1869, sprog: tysk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s225] 1. udgave: Pigen, som smiler Roser og græder Perler. Nygræsk Æventyr ved Hahn og Chr. Winther. Side 225-31
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Nygræsk eventyr ved Hahn og Chr. Winther.
 note til oversat titel Efter teksten: Ved G. I. v. Hahn.
 Bog (oversætter) Perrault, Charles: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s177]] Æselskind. Side 177-86 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s116] 1. udgave: Asenshuden
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Efter Perrault og Chr. Winther.
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [u]] En aftenscene (1955, novelle(r))
Detaljer
1843 indgår i: Fire Noveller [s085] 1. udgave: En Aftenscene. Side [85]-144
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s280]] De to peblinge. Side [280]-85 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Winther, Christian: Flugten til Amerika. Træsnit af Herman Stilling (1961, digte)
Detaljer
illustrationer af Herman Stilling (1925-1996)
1835 indgår i: Nogle Digte [s075] 1. udgave: Flugten til Amerika. Side 75-79
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i samarbejde med Selskabet Bogvennerne.
 Bog Winther, Christian: Hjortens Flugt. Med enkelte udlignende rettelser i retskrivning og tegnsætning optrykt efter den af forf. rettede 2. udg. Samlede Digtninger VII, 1860. Udg. med efterskrift af Thomas Bredsdorff (1964, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 10
Detaljer
efterskrift af Thomas Bredsdorff (f. 1937)
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
 Bog Winther, Christian: Hjortens flugt (1965, digte)
serietitel: Universalbiblioteket
Detaljer
1855 1. udgave: Hjortens Flugt. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856 [ie: 1855]. 333 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk.
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 19-8-1965, side 14 [Anmeldelse, signeret pirol].
 Bog Winther, Christian: Fire Noveller. Optrykt efter Originaludgaven (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 35
 Bog Winther, Christian: [indgår i antologien: Hævnen [1s049]] I Nådsensåret. Illustreret af Thormod Kidde. Side 49-[79] (1973, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Thormod Kidde (1925-1996)
1874 1. udgave: I Naadsensaaret. Et Brev. ♦ C.A. Reitzel, 1874. 80 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Chr. Winther: Svantevits Datter
Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter af M.V. Brun efter Motiver fra Chr. Winthers »Hjortens Flugt«. Musiken tildéls af E.W. Ramsøe
af M.W. Brun (1819-1891)
musik af E.W. Ramsøe (1837-1895)
(premiere 17-01-1866 på Folketeatret)
Chr. Winther: Hjortens Flugt
Billeder af Christian Winthers Hjortens Flugt i musikalsk og dramatisk Ramme ved Carl Langballe. De indlagte sange: folkeviser og sange af J.P.E. Hartmann og Gunder Knudsen
af Carl Langballe (1890-1964)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
musik af Gunder Knudsen, f 1883 (1883-1947)
(premiere 1932 i Ulvedalene, Friluftsteatret i Dyrehaven)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden