Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Gæa

antologi (årbog): Gæa, (1847, digte, dansk) 👓
udgiver: P.L. Møller
Detaljer
Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1847. [1] 311 [5] sider, illustreret + 2 tavler. (Trykkeri: Schultziske Bogtrykkeri)
del af: Gæa
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Med Bidrag af Oehlenschlæger, Hauch, Grüner, Gregorio, Anna Christiane Ludvigsen (Jessen), C.H. Lorenzen, L. Roikjær, Carit Etlar, Caralis, Emanuel St. Hermidad, Anonym, Chr. Winther, H.C. Andersen, E. Aarestrup, Angelica, F. Hoegh-Guldberg, P.L. Møller, og Illustrationer efter Tegninger af Abildgaard, Thorvaldsen, Jerichau, Liebert, Knoechl, Marstrand, Schirmer, C. Sohn, Lessing, Sergell, En Antik, A. Melby, Lund, Gaspaxini, Kjellerup, Juul, Batemann, Simonsen, D. Blunk.
 note til titel 1 Tavle (Dante som besynger Helvede, til side 137).
 note til titel 1 upagineret side: Litterært Indhold.
 note til titel Side [11]-47: Rahbek og Bakkehuset. Et Bidrag til vor Litteraturhistorie. Af P. L. Møller.
 note til titel Side [175]-94: Om Maleren Abildgaard [Af P.L. Møller, hertil hører upagineret tavle før side 175].
 note til titel Side [312-13]: To billeder af D. Blunk, hver med et digt uden forfatterangivelse.
 note til titel Side [315]: Tre danske Bondesange [Med noder].
 note til titel Side [316]: Illustrationer [Med angivelse af oprindelig kunstner og aktuelle bearbejder].
 url Fuld visning af Aargang 1847 på:  Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Oehlenschlæger: Digte. Af Oehlenschlæger. Side [1]-5 (1847, digte)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
illustrationer af Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
illustrationer af Adolf Jerichau (1816-1883)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Et Basrelief of Thorvaldsen. Giøglerne. Jupiter og Ganymed.
[s006] Hauch, C.: Den Forladte. Af C. Hauch. Side [6]-10 (1847, digte)
af Carsten Hauch (1790-1872)
[s048] Grüne, J. P.: Tydske Digte. Af J. P. Grüne. Side [48]-55 (1847, digte)
af J.P. Grüne (1805-1878)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Schwermuthslieder. Natur. Das Meer. Die Rosenknospe. Am Rhein. Allegorie. Der Leuchtturm. Der Schwan. Die Schwalbe.
[s056] Møller, P. L.: Den Moderløse. Böhmisk Folkesang. [Af P. L. Møller]. Side [56]-57 (1847, digte)
illustrationer af Anton Knöchl (1815-1887, sprog: tysk)
[s058] Gregorio: Digte. Af Gregorio. Side [58]-63 (1847, digte)
af Gregorio (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: En Høisang. Til Professor H.N. Clausen. Harald Haarderaade. Willemoes. Whistparliet. Paa Gaden. Er Møde, Billet-doux.
[s064] Møller, P. L.: Skizzer af Folkelivet. Ved Udgiveren. Side [64]-100 (1847, novelle(r))
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
kollaps Noter
 note til titel Afsnittenes titler: I: Landsbyvirtuosen. II: Peter Skrøder.
[s101] Jessen, Anna Christiane: Digte. Af Anna Christiane Ludvigsen (Jessen), født Lauterup. Side [101]-09 (1847, digte)
illustrationer af Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Kirkegaarden. Sommermorgen. De gamle Minder. Den dræbte Sangfugl. Vaar-Beskæftigelser. Den vordende Soldat.
[s110] Lorenzen, C. H.: Achilles paa Skyros. Af C. H. Lorenzen. Side [110]-36 (1847, dramatik)
af C. Lorenzen (1807-1859)
illustrationer af Johan Tobias Sergel (1740-1814)
illustrationer af anonym andre (sprog: andre)
[s137] Dante: Helvede. Femte Sang, oversat af P. L. Møller. Side [137]-41 (1847, digte)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
illustrationer af Nicolai Abildgaard (1743-1809)
kollaps Noter
 note til titel Hertil knytter sig tavlen foran titelbladet.
[s142] Roikjær, L.: En Kjærlighedshistorie. Af L. Roikjær. Side [142]-48 (1847, digte)
af L Roikjær
illustrationer af Karl Ferdinand Sohn (1805-1867, sprog: tysk)
[s149] Etlar, Carit: Djævelens Bro. Et Folkesagn fortalt af Carit Etlar. Side [149]-56 (1847, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
1866 i: Skrifter [19s053] Senere udgave: Djævelens Bro. Side 53-59
1891 indgår i: Sagn og Eventyr [s044] Senere udgave: Djævelens Bro. Side 44-50
[s157] Caralis: Digte. Af Caralis. Side [157]-69 (1847, digte)
af C. Preetzmann (1822-1893)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Zephyrs Qvide. Veemod. Ved Stranden. Romance. Natten. En Skjønhed. En Situation. Jasminen. Lilien. Tordenveir. Impromtu.
[s170] Møller, P. L.: Frederiksborg. Et Digt af P. L. Møller. Side [170]-74 (1847, digte)
illustrationer af G. Emil Libert (1820-1908)
[s195] Møller, P. L.: En Historie fra Cadix. Fortalt af P. L. Møller. Side [195]-99 (1847, digte)
illustrationer af Anton Melbye, f 1818 (1818-1875)
[s200] St. Hermidad, Emanuel: Informatoren. Et Eventyr, ved Emanuel St. Hermidad. Side [200]-31 (1847, novelle(r))
af Valdemar Thisted (1815-1887)
illustrationer af Jens Peter Lund (1821-1871)
1850 indgår i: Eventyr, Skizzer og Sagn [s091] Senere udgave: Informatoren. Et rübezahlsk Eventyr. Side [91]-142
[s232] Møller, P. L.: Romancer. Af P. L. Møller. Side [232]-42 (1847, digte)
illustrationer af Karl Friedrich Lessing (1808-1880, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Kong Erik. En Tvekamp. Hjorten. Edithe med Svanehalsen. Den sidste Konge.
[s243] anonym: Breve fra Grækenland. Af en Anonym. Side [243]-73 (1847, novelle(r))
af Anonym
illustrationer af Andrea Gasparini (sprog: italiensk)
[s274] anonym: Fragment af Reineke Vos. Ved Christian Winther. Side [274]-79 (1847, digte)
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
illustrationer af Th. Kiellerup (1818-1850)
kollaps Noter
se også: Reineke Fos
 note til oversat titel Uddrag af note til titlen på side [275]: Efter Anmodning af Gæas Udgiver meddeles nedenstaaende to Kapitler af en endnu ufuldendt Oversættelse af det nedertydske Digt Reineke Vos. Jeg har benyttet Hoffmann von Fallerslebens Recention af den Lübecker Udgave fra 1498, og bestræbt mig for at følge Originalen Linie for Linie.
 note til oversat titel Linienumrene: [517]-[664].
[s280] Møller, P. L.: Digte. Af P. L. Møller. Side [280]-98 (1847, digte)
illustrationer af anonym tysk (sprog: tysk)
illustrationer af Juul
illustrationer af Anton Knöchl (1815-1887, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: En Udenlandsreise. Sangerløn. Aakanden. I Skoven. Hinduens Hjemvee. Skaal for Dampen! Alkestis. Den velopdragne Søn. Duerne.
[s299] Andersen, H. C.: To Billeder fra Kjøbenhavn. Af H. C. Andersen. Side [299]-301 (1847, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Jens Peter Lund (1821-1871)
illustrationer af James Bateman (1814-1849, sprog: engelsk)
1852 i: Historier [1s029] Senere udgave: Et Billede fra Castelsvolden
1924 i: Eventyr og Historier [2s211] Senere udgave: Et Billede fra Castelsvolden. Side 211-[13]
1924 i: Eventyr og Historier [2s214] Senere udgave: Fra et Vindue i Vartou. Side 214-[16]
kollaps Noter
 note til titel Senere med titlerne: Fra et Vindue i Vartou og: Et Billede fra Castelsvolden.
 note til titel [Illustreret af] Lund: Vartou og Castelsvolden, samt Batemann [ie: James Bateman] (engelsk Maler): To Hunde.
[s302] Hugo, Victor: Tre Digte efter Victor Hugo. Af Emil Aarestrup. Side [302]-06 (1847, digte)
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titler: Favorit-Sultanen. Slangestumperne. Sørøversang.
[s307] Byron: Corsaren og hans Brud. (Fragment efter Byron). Side [307]-10 (1847, digte)
af Georges Gordon Noel Byron (1788-1824, sprog: engelsk)
illustrationer af Niels Simonsen (1807-1885)
[s310] Angelica: Donna Laura. Af Angelica. Side 310-11 (1847, digte)
af Engelline Verdelin (1820-1904)
[s314] Høegh-Guldberg, Frederik: Den Allersidste. Side [314] (1847, digte)
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
kollaps Noter
 note til titel Efter digtet: Frederik Høegh-Guldberg.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.