Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym russisk

Sprog: russisk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s275]] Den Dødes Søn. En siberisk Fortælling. Side 275-90 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: ?
 Tekster anonym: Vanda og Zilli eller et europæisk og et asiatisk Ægteskab. En Fortælling af en russisk Officeer. Overs. af C. F. Læssøe. ♦ Holbek, Bech, 1852. 37 sider (1852, tekster)
del af: Holbek Amts-Avis
oversat af Kristian Frederik Læssøe (1813-1901)
 Tekster anonym: [Bibliothek for Oversættelser og Bearbejdelsre af den slaviske æsthetiske Literatur [7]] Udflugt til Elbrus. i Aaret 1848. Efter det Russiske ved E. M. Thorson. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Lunds Forlag, 1855. 97 sider (1856, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Edvin Marius Thorson (1816-1889)
kollaps Noter
 url Skannet af Google til Google Books.  Link til ekstern webside books.google.dk
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-07s181]] En Episode af Ruslands Historie. (Efter en samtidig Russers Dagbog). Side 181-200 (1872, tekster) 👓
 Tekster [indgår i antologien: Euterpe [s071]] Digte fra Middelalderen. Side 73-87 (1874, tekster) 👓
Detaljer
af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
af anonym fransk (sprog: fransk)
af anonym spansk (sprog: spansk)
af Dante Alighieri (1265-1321, sprog: italiensk)
af anonym andre (sprog: andre)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Indhold: Sang af Ridder Wachsmuth v. Mühlhausen, omtr. Aar 1230 (Fra Middelhøjtysk). Din Fader skal ikke skjænde! (Fra Gammelhollandsk). Hvorfor vilde Du spørge mig? (Fra Gammelhollandsk). Sang af Troubadouren Bernard de Ventadorn, omtr. Aar 1170 (Fra Provençalsk). Skjønne Fru Beatriz (Fra Spansk). Sonnet af Dante Alighieri (1265-1321). Praskoviuschka (Fra Russisk). Unge George Campbell (Fra Skotsk). Asbjørn og Tove (Fra Islandsk). Hilsen, Efter Ridder Ulrich v. Lichtenstein, omtr. 1250 (Frit fra Middelhøjtysk).
 Trykt i periodicum anonym: Hvorpaa saae Du, mens Du voxed op? (Serbisk, oversat fra Russisk) (1875, digte) 👓
originaltitel: ?
del af: For Romantik og Historie
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Femtende Bind (1875), side 580, under fællestitlen: Tre Folkesange. Oversatte af Thor Lange. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum anonym: De tre Ulve. Russisk Folkevise. Oversat af Thor Lange (1880, digte) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 156 (26-9-1880), side 518.
 Trykt i periodicum anonym: Den kloge Mand (1883, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Thor Lange (1851-1915)
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Efter digtet: Efter det Russiske ved Thor Lange.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 290 (22-4-1883), side 359. [Illustreret].
 Bog anonym: Kvadet om Igors Fylke. Oldrussisk Heltedigt fra det 12. Aarhundrede. Efter Grundtexten ved Thor Lange. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. 63 sider, illustreret (1888, digte) 👓
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Udgivet i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian IXs Regjeringsjubilæum.
 note til oversat titel Side 49-63: Oplysninger og Anmærkninger.
 url Fuld visning (side 62-63 mangler) af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 13-12-1888, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum anonym: Moroska. Efter det russiske ved Oberst F. C. Schiøtt (1894, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nordstjernen
Detaljer
oversat af F.C. Schiøtt (1827-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 22 (25-2-1895) og Nr. 23 (04-03-1894).
 Trykt i periodicum anonym: Bekymringen. Et russisk Folkeeventyr (1897, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Hver 8. Dag, [3. Kvartal], Juli-September 1897, nr 52, side 227-28. Fuld visning af oversættelsen på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Lange, Thor: Folkevise. Ved Thor Lange (1904, digte) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Naar Solen dog skal slukkes, hvorfor tændes den?
 note om føljeton Føljeton i Hver 8 Dag, fra Nr. 51 (18-9-1904).
 Trykt i periodicum anonym: Mischa og Sascha. Efter det russiske (1904, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Hver 8 Dag, fra Nr. 42 (17-7-1904), illustreret.
 Trykt i periodicum Lange, Thor: Russisk Landstrygervise. (fra Folkemunde) (1904, digte) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
oversat af Thor Lange (1851-1915)
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Ingen Faar og ingen Køer.
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 30 (24-4-1904), efter digtet: Ved Thor Lange.
 Trykt i periodicum anonym: Tavsheden. Fra russisk ved Axel Thomsen. Ill. af Rs. Christiansen (1907, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
oversat af Axel Thomsen
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 3. Aarg., Nr. 9 (Juni 1907), side 389-94.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s103]] Ildfuglen og den graa Ulv. Russisk Eventyr. Side [103]-13. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach)) (1909, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum anonym: Skørtevejen. Frit efter det russiske (1911, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Maaneds-Magasinet
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Med danske navne.
 note om føljeton Trykt i Maaneds-Magasinet. Hjemmets Noveller, 3. Aargang, Nr. 20 (1-10-1911), side 852-54, [illustreret].
 Trykt i periodicum anonym: En Jubilæumsgave. Russisk Skitse (1917, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Pressens Magasin
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Pressens Magasin, 1917, Nr. 8 (15-4-1917), side 82-84.
 Tekster antologi: Den blinde paa Østergaard og andre Fortællinger. Af Elisabeth Bondesen, Falk-Rønne, Carl Hornbech, Peter Ivertsen, A. F. Kühle, Vibe-Petersen, Olfert Ricard, Mathilde Roos (ved Gerda Mundt), Tolstoj (ved H. I. F. C. Matthiesen). ♦ Dansk Traktatselskab (Lohse), 1924. 160 sider. Pris: kr. 3,50 (1924, tekster)
Detaljer
af Elisabeth Bondesen
af Jørgen Falk Rønne (1865-1939)
af Carl Hornbech (1871-1934)
af Peter Ivertsen (1874-1955)
af A.F. Kühle (1877-1943)
af Johs. Vibe-Petersen (1866-1951)
af Olfert Ricard (1872-1929)
af Mathilda Roos (1852-1908, sprog: svensk)
oversat af Gerda Mundt (1874-1956)
oversat af H.I.F.C. Matthiesen (1861-1932)
illustrationer af Aage Gravgaard
kollaps Noter
 note til titel Omslag og vignetter af Aage Gravgaard.
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 11-10-1924, side 2 [Anmeldelse af J.C. Sevaldsen].
 Bog anonym: [indgår i antologien: Juleroser 1928 [s032]] Det flyvende Skib. Side [32-33] (1928, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af William Heath Robinson (1872-1944, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelser: Det flyvende Skib. Efter et gammelt russisk Eventyr. Rammer af W. Heath Robinson.
 Bog anonym: "Det gule Pas". Roman efter Sowkens-Filmen af sammen Navn. Filmen, der blev forbudt af den danske Censur. Med Eneret. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: Zemlya v plenu, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 29
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget også: Filmen der blev forbudt af Censuren.
 note til oversat titel Udkom: August 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 20-11-1928, Palads). Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s024]] Den dødes Søn. Side 24-38 (1929, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
 Bog [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s024]] Russisk Æventyr. Side 24-38 (1929, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Vejen til Livet. En Frede Skaarup Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Putyovka v zhizn, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 14
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 77-92: [Fotos].
 note til oversat titel Side 93-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 12-3-1932, Metropol, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Tekster anonym: Russiske og kinesiske Eventyr. ♦ Odense, Flensteds Forlag, [1949]. 187 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Fyens Stiftsbogtrykkeri - Fyens Stifts Reproduktionsanstalt) (1949, noveller(r)) 👓
serietitel: Alverdens Eventyr, 15
Detaljer
af anonym andre (sprog: andre)
redigeret af K.F. Hasselmann (1904-1976)
redigeret af Jørgen Hæstrup (1909-1998)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Redaktion: Lektor K. F. Hasselmann og Ajunkt Jørgen Hæstrup. Illustreret af Oskar Jørgensen.
 note til oversat titel Side [189]: Indhold.
 note til oversat titel Indholdsfortegnelsen opdeler titlerne i: Russiske Eventyr [side 7-95]. Kinesiske Eventyr [side 96-187].
kollaps Indhold

[s007] anonym: Schemjakas Dom. Side 7-14 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s015] anonym: Manden, der ikke maatte vaske sig. Side 15-22 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s023] anonym: Den fortryllede Lind. Side 23-29 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s030] anonym: Kuz'ma den hurtigrige. Side 30-42 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s043] anonym: Den benløse og den blinde Hest. Side 43-68 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s069] anonym: Trylleringen. Side 69-95 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
[s096] anonym: Den forstødte Prinsesse. Side 96-113 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s114] anonym: Den store Oversvømmelse. Side 114-20 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s121] anonym: Ræven og Tigeren. Side 121-22 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s123] anonym: Den hjerteløse Husbond. Side 123-40 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s141] anonym: De tre Onder. Side 141-47 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
[s148] anonym: Liu-Kungs smukke Datter. Side 148-87 (1949, noveller(r))
originaltitel: ?
af anonym andre (sprog: andre)
 Bog (oversætter) Tsing Ling: Sol over Sankiang floden. ♦ Tiden, 1950. 254 sider (1950, tekster)
originaltitel: Tai-chang chao tsai Sang-kan ho shang, 1948
Detaljer
af Tsing Ling (sprog: andre)
oversat af Erik Horskjær (1921-1976)
kollaps Noter
 note til oversat titel På dansk efter den russiske udg. ved Erik Horskjær.
 Bog (oversætter) Baumvol, R.: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s156]] Plukke svampe. Side 156-57 (1964, novelle(r)) 👓
originaltitel: The blue mitten
Detaljer
af R. Baumvol (sprog: russisk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af V. Losin (sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Af R. Baumvol. Fra "The blue mitten":. Foreign Languages Publishing House, Moskva. Oversat af Anine Rud. Illustreret af V. Losin.
 Bog (illustrationer) Grimm, Brødrene: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s017]] Ulven og de syv gedekid. Side 17-19 (1964, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
kollaps Noter
 note til oversat titel Fra Brødrene Grimms eventyr. Oversat af Anine Rud. Illustrationer fra en russisk bog.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Barndomslandet [6s029]] Dumme Pjotr og prinsessen. Side 29-[35] (1965, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
andet: Lidija Ivanovna Gribova (1923-2011, sprog: russisk)
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Evgenii Ratjova (1906-1997, sprog: russisk)
kollaps Noter
 note til titel Russisk folkeeventyr. Fra L. I. Gribova: »Ruskie Narodnie Skaski,« Moskva, 1960. Oversat fra svensk af Anine Rud. Illustreret af E. Ratjova.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Barndomslandet [6s036]] Gid det må bekomme Dem vel. Side 36-[40] (1965, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
 note til titel Russisk folkeeventyr. Oversat fra engelsk af Anine Rud. Illustreret af Svend Otto S.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Barndomslandet [6s026]] Lykke og ulykke. Side 26-[28] (1965, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
andet: Vassilissa Semenoff (sprog: svensk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Karin ("Kaj") Beckman (1913-2002, sprog: svensk)
illustrationer af Per Beckman (1913-1989, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel Russisk folkeeventyr. Fra Vassilissa Semenoff: »Ryska folksagor.« Hugo Geber, Stockholm, 1947. Oversat af Anine Rud. Illustreret af Kaj og Per Beckman.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Barndomslandet [6s200]] Snepigen. Side 200-[02] (1965, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Stig Södersten (1906-1979, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Russisk folkeeventyr. Oversat fra engelsk af Anine Rud. Illustreret af Sig Södersten.
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s171]] Soldaten og døden. Side 171-[82] (1966, børnebog) 👓
 Børnebog anonym: [indgår i antologien: Eventyrets verden [2s169]] Et russisk Folkeeventyr. Side [169]-[82] (1966, børnebog) 👓

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Se også nedenstående kilder:

Russiske bøger i danske oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. [Udgivet af] Aarhus Universitets Slaviske Institut. Borgen, 1953. 51 sider.
Forfatteren har senere stavet sit navn Malinowski.
Tillæg for årene 1953-64, samt rettelser og tilføjelser udarbejdet af Chr. N. Spangshus i Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie.

Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturs historie. Omfattende danskes og udlændinges til dansk oversatte skrifter i tiden 1869-1964. Udarbejdet af Chr. N. Spangshus. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1966.
Heri, side 65-89: Tillæg: Supplement 1953-64 til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).
samt, side 90-92: Rettelser og tilføjelser til Ivan Malinovski: Russiske bøger i danske oversættelser (1953).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden