Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Wilhelm Grimm (1786-1859)

Sprog: tysk

0000 Bibliografi Bibliografier: Cay Dollerup: Tales and translation. The Grimm tales from Pan-Germanic narratives to shared international fairytales. Philadelphia (PA, USA), 1999. xiv + 384 sider, illustreret. (Benjamin translation library, 30)
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fc]] Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s338] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik Side 338-40
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s001] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side [1]-4
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s012] Senere udgave: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side 12-16
1918 indgår i: Eventyr [s020] Senere udgave: Prinsessen og Frøen
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s038] Senere udgave: Den forvandlede Frø. Side [38]-41
1945 Senere udgave: Frøkongen og Jern-Henrik. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1968 Senere udgave: Frøkongen. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,20
1970 indgår i: Eventyr [s068] Senere udgave: Frøkongen eller Jernhenrik. Side 68-[72]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1db]] Fiskeren og hans Kone Side 132-140 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Vom Fischer und seiner Frau, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s090] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s340] Senere udgave: Fiskeren og hans Hustru. Side 340-46
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s069] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. (Ved Øhlenschlæger). Side 69-78
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s006] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Efter Grimm ved Øhlenschlæger. Side 6-10
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s048] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone Side 48-52
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s062] Senere udgave: Fiskeren og hans Kone. Side 62-66
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ b] Senere udgave: Fiskeren og hans kone
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s005] Senere udgave: Konen i Muddergrøfte. Side [5]-12
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s068] Senere udgave: Konen i Muddergrøften. Side [68]-73
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s009] Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Side 9-14
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s174] Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Side 174-[80]
1967 Senere udgave: Fiskeren og hans kone. Af brødrene Grimm. Ill. af Lars Bo. Forord af Erik Dal. ♦ Kolding, S. Winklers Eftf. A/S [ikke i boghandlen], 1967. [27] sider, illustreret
1970 indgår i: Eventyr [s022] Senere udgave: Konen i muddergrøften. Side 22-[31]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von den Fischer und siine Fru.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fb]] Den tappre Skrædder. Side 190-93 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Das tapfere Schneiderlein, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s097] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 97-106
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s059] Senere udgave: Den tappre Skrædder. Side 59-67
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s127] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Efter Grimm ved C. Molbech. (Med Billede). Side [127]-34
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s025] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Side [25]-42
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s052] Senere udgave: Syv i et Hug. Den tapre Skrædder. Side 52-56
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s005] Senere udgave: Den tapre lille Skræder. Side [5]-13
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s067] Senere udgave: Den tapre lille Skrædder. Side 67-72
1912 indgår i: Eventyr [s120] Senere udgave: Den tapre Skræder. Side 120-28
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [m] Senere udgave: Den tapre Skrædder
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s012] Senere udgave: Den tampre lille Skrædder. Side 12-20
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s018] Senere udgave: Den tapre Skrædder. Side [18]-24
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s114] Senere udgave: Den tapre skrædder. Side 114-21
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s181] Senere udgave: Den tapre skrædder. Side 181-[86]
1970 indgår i: Eventyr [s161] Senere udgave: Den tapre skrædder. Side 161-[72]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von einem tapfern Schneider.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2fa]] Tommeliden. Side 187-90 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
originaltitel: Daumerlings Wanderschaft, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s203] Senere udgave: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s108] Senere udgave: Tommeliden paa Vandring Side 108-10
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s138] Senere udgave: Tomling paa rejse. Side 138-40
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s030] Senere udgave: Tomling paa Rejse. Side 30-34
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.
 note til titel [Må ikke forveksles med det eventyr der i senere oversættelser har fået titlen: Tommeliden].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Tekster Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1da]] Enebærtræet Side 118-131 (1816, tekster) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Von dem Machandelboom, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
andet: Philipp Otto Runge (1777-1810, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s212] Senere udgave: Enebærtræet. Side 212-23
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s113] Senere udgave: Historien om Enebærbusken Side 113-18
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s144] Senere udgave: Enebærtræet. Side 144-51
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Van den Machandel-Boom.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [1dc]] Om den stiaalne Toskilling Side 141-142 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439
originaltitel: Der gestohlene Heller, 1812
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1835 i: Julegave for Børn [1] Senere udgave: Den stiaalne Skilling
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s052] Senere udgave: Den stiaalne Skilling. Side 52
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den stjaalne Skilling
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s349] Senere udgave: Den stjaalne Toøre Side 349
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s250] Senere udgave: Den stjaalne Toøre. Side 250
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von dem gestohlenen Heller, i senere udgaver: Der gestohlene Heller. KHM 154.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: [Eventyr af forskiellige Digtere [2f]] Børneeventyr. Side 187-98 (1816, novelle(r)) EMP 6 BD4:sp439 👓
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider (1821, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Kinder- und Haus-Märchen, Erster Band, 1812-19
se også: Eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1823 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider
1839 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦
1844 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider
1853 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider
1857 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857
1863 Senere udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri)
1869 Senere udgave: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider
1875 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦
1881 Senere udgave: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881
1891 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,75
1899 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider. Pris: kr. 1,75
1909 Senere udgave: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. 1.-2. Samling, 176 + 190 sider. Pris: à 1,00 kr
kollaps Noter
 note til titel På tysk udkom samlingen første gang 1812-15: Kinder- und Haus-Märchen, Bind 1-2. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage udkom 1819, bind 1-2.
 note til oversat titel 7 upaginerede sider: Tilegnelse til Læserne. I Særdeleshed til den afdøde Oversætters kjæreste Ven, Geheime-Conferentsraad Johan Bülow [digt].
 note til oversat titel Side [i]-xiv: Fortale [Forordet fra den tyske udgave, signeret: Cassel, den 3die Juli 1819].
 note til oversat titel Side [xv]-xxxxvii: Indledning [Oversættelse af indledningen i den tyske udgave].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til oversat titel Note på sidste indholdsside: De i Indholdet med * betegnede Eventyr ere med Hr. Professor Oehlenschlägers Tilladelse aftrykte efter de af ham i Aaret 1816 udgivne "Eventyr af forskjellige Digtere." [signeret: Oversætt.].
 note til oversat titel Den danske udgave er en komplet oversættelse af originalens bind 1.
 omtale Cay Dollerup: Tales and Translation, 1999, heri argumenteres side 72 for at den egentlige oversætter eller medoversætter må være datteren, Louise Hegermann-Lindencrone, da faderen døde 1817, og den tyske forøgede udgave udkom 1819.
 omtale Jævnfør også: Kirsten Fenger: Brødrene Grimm - og deres danske bekendtskaber, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, Årg. 27, Nr. 3 (2014), side 27-43. Link til ekstern webside tidsskrift.dk
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (Erster Band) af den tyske tekst på: Link til ekstern webside DTA
kollaps Indhold

[s001] Grimm, Brødrene: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side [1]-4 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s004] Grimm, Brødrene: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6 (1821, novelle(r))
originaltitel: Katze und Maus in Gesellschaft, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s057] Senere udgave: Katten og Musen i Selskab. Side 57-59
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s003] Senere udgave: Katten og Musen Side 3-4
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s004] Senere udgave: Katten og Musen. Side 4-6
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s016] Senere udgave: Katten og Musen. Side 16-19
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s015] Senere udgave: Katten og Musen. Side [15]-17
[s007] Grimm, Brødrene: Marie-Barnet. Side 7-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Marienkind, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s222] Senere udgave: Mariabarnet Side 222-25
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s006] Senere udgave: Mariebarnet. Side 6-10
1912 indgår i: Eventyr [s098] Senere udgave: Mariabarnet. Side 98-102
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s019] Senere udgave: Mariebarnet. Side 19-24
1918 indgår i: Eventyr [s032] Senere udgave: Jomfru Maries Plejebarn
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s056] Senere udgave: Mariebarnet. Side [56]-60
[s012] Grimm, Brødrene: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s114] Senere udgave: Æventyr om En, som drog ud for at lære Frygt at kjende. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med 2 Billeder). Side 114-23
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s008] Senere udgave: Historien om en, der drog ud i Verden for at lære Frygt at kende Side 8-12
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s030] Senere udgave: Hvorledes Hans lærte at gyse. Side [30]-43
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s010] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 10-17
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [k] Senere udgave: Eventyr om en, som drog ud for at lære Frygt at kende
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s024] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 24-35
1918 indgår i: Eventyr [s039] Senere udgave: Eventyret om en, der drog ud i Verden
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s066] Senere udgave: Historien om ham, som drog ud i Verden for at lære at gyse. Side [66]-74
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s104] Senere udgave: Eventyr om en, som drog ud for at lære frygt at kende. Side 104-11
1970 indgår i: Eventyr [s185] Senere udgave: Eventyret om en der drog ud i verden for at lære frygt at kende. Side 185-[98]
[s023] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s013] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid Side 13-14
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s017] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side 17-19
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s035] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side 35-38
1918 indgår i: Eventyr [s053] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s031] Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid. Side [31]-32
1944 Senere udgave: Ulven og de syv Gedekid
1964 indgår i antologien: Barndomslandet [4s017] Senere udgave: Ulven og de syv gedekid. Side 17-19
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s161] Senere udgave: Ulven og de syv små gedekid. Side 161-[62]
1970 indgår i: Eventyr [s018] Senere udgave: Ulven og de syv gedekid. Side 18-[21]
[s026] Grimm, Brødrene: Den troe Johannes. Side 26-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der treue Johannes, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s014] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 14-18
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s019] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 19-24
1912 indgår i: Eventyr [s113] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 113-20
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s038] Senere udgave: Den tro Johannes. Side 38-46
1918 indgår i: Eventyr [s058] Senere udgave: Den tro Johannes
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s048] Senere udgave: Den tro Johannes. Side [48]-55
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, er titlen stavet: Der getreue Johannes.
[s036] Grimm, Brødrene: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gute Handel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] Senere udgave: Den gode Handel Side 19--21
[s041] Grimm, Brødrene: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der wunderliche Spielmann, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s022] Senere udgave: Den forunderlige Spillemand Sdie 22-23
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s028] Senere udgave: Den underlige Spillemand. Side 28-30
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s051] Senere udgave: Den underlige Spillemand. Side 51-53
[s044] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side 44-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Brüder, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s346] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 346-51
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s023] Senere udgave: De tolv Brødre Side 23-26
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s030] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 30-34
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s054] Senere udgave: De tolv Brødre. Side 54-59
1918 indgår i: Eventyr [s069] Senere udgave: De tolv Brødre
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s105] Senere udgave: De tolv Brødre. Side [105]-09
[s050] Grimm, Brødrene: Det lumpne Pak. Side 50-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Lumpengesindel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s041] Senere udgave: Prakkerfolket. Side 41-43
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s026] Senere udgave: Pak Side 26-27
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s034] Senere udgave: Pak. Side 34-35
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s059] Senere udgave: Pak. Side 59-61
1918 indgår i: Eventyr [s077] Senere udgave: Pak
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s060] Senere udgave: Hanefar og Hønemor kører i Skoven. Side [60]-62
1925 Senere udgave: Pak og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler
[s053] Grimm, Brødrene: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Brüderchen und Schwesterchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s027] Senere udgave: Broderlil og Søsterlil Side 27-31
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s036] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil. Side 36-40
1912 indgår i: Eventyr [s089] Senere udgave: Lillebror og Søsterlil. Side 89-95
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s062] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil. Side 62-68
1918 indgår i: Eventyr [s111] Senere udgave: Brorlil og Søsterlil
1945 Senere udgave: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
[s060] Grimm, Brødrene: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rapunzel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s031] Senere udgave: Rapunsel Side 31-34
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s040] Senere udgave: Klokkeblomst (Rapuntzel). Side 40-43
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s068] Senere udgave: Klokkeblomst-(Rapuntzel). Side 68-72
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s101] Senere udgave: Klokkeblomst. Side [101]-04
1925 indgår i: Jernhans [s060] Senere udgave: Klokkeblomst. Side [60]-67
1970 indgår i: Eventyr [s173] Senere udgave: Rapunsel. Side 173-[77]
[s064] Grimm, Brødrene: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Männlein im Walde, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s034] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven Side 34-37
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s044] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 44-47
1912 indgår i: Eventyr [s128] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 128-34
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s072] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 72-78
1918 indgår i: Eventyr [s098] Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven
1945 Senere udgave: De tre smaa Mænd i Skoven. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s163] Senere udgave: De tre små mænd i skoven. Side 163-66
1970 indgår i: Eventyr [s119] Senere udgave: De tre små mænd i skoven. Side 119-[25]
[s070] Grimm, Brødrene: De trende Spindersker. Side 70-73 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Spinnerinnen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s037] Senere udgave: De tre Spindersker Side 37-38
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s048] Senere udgave: De tre Spindersker. Side 48-49
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s078] Senere udgave: De tre Spindersker. Side 78-80
1918 indgår i: Eventyr [s089] Senere udgave: De tre Spindersker
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s167] Senere udgave: De tre spindepiger. Side 167-[69]
1970 indgår i: Eventyr [s103] Senere udgave: De tre spindersker. Side 103-[06]
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1812: Von dem bösen Flachsspinnen. I 2. udgave fra 1819 er titlen: Die drei Spinnerinnen.
[s073] Grimm, Brødrene: Hansemand og Grethelill. Side 73-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hänsel und Gretel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s097] Senere udgave: Hansemand og Grethe. Side 97-103
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s039] Senere udgave: Hansemand og Gretelil Side 39-43
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s065] Senere udgave: Hans og Grete. Side [65]-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s050] Senere udgave: Hans og Grete. Side 50-55
1912 indgår i: Eventyr [s105] Senere udgave: Hansemand og Gretelil. Side 105-12
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ e] Senere udgave: Hans og Grete
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s080] Senere udgave: Hans og Grete. Side 80-88
1918 indgår i: Eventyr [s001] Senere udgave: Hans og Grete
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s042] Senere udgave: Hans og Grete. Side [42]-47
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [b] Senere udgave: Hans og Grethe
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s170] Senere udgave: Hans og Grete. Side 170-[73]
1970 indgår i: Eventyr [s040] Senere udgave: Hans og Grete. Side 40-[49]
[s081] Grimm, Brødrene: De tre Slangeblade. Side 81-85 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Schlangenblätter, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s103] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 103-07
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s043] Senere udgave: De tre Slangeblade Side 43-44
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s055] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 55-57
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s088] Senere udgave: De tre Slangeblade. Side 88-92
[s085] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 85-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die weiße Schlange, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s045] Senere udgave: Den hvide Slange Side 45-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s057] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 57-60
1912 indgår i: Eventyr [s138] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 138-42
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s092] Senere udgave: Den hvide Slange. Side 92-96
1918 indgår i: Eventyr [s103] Senere udgave: Den hvide Slange
[s088] Grimm, Brødrene: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89 (1821, novelle(r))
originaltitel: Strohhalm, Kohle und Bohne, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s047] Senere udgave: Halmstraaet, Kulstykket og Børnnen Side 47-48
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s061] Senere udgave: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 61
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s096] Senere udgave: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 96-98
1918 indgår i: Eventyr [s109] Senere udgave: Halmstaaet, Gnisten og Bønnen
[s090] Grimm, Brødrene: Fiskeren og hans Kone. Side 90-96 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s097] Grimm, Brødrene: Den tappre Skrædder. Side 97-106 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s106] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 106-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Aschenputtel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s073] Senere udgave: Askepot. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side [73]-79
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s057] Senere udgave: Askepot Side 57-[61]
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s059] Senere udgave: Askepot. Side [59]-64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s073] Senere udgave: Askepot. Side 73-78
1912 indgår i: Eventyr [s042] Senere udgave: Askepot. Side 42-48
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [d] Senere udgave: Askepot
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s098] Senere udgave: Askepot. Side 98-105
1918 indgår i: Eventyr [s080] Senere udgave: Askepot
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s031] Senere udgave: Askepot. Side [31]-37
1927 Senere udgave: Askepot. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85
1948 Senere udgave: Askepot. Efter Grimms Eventyr. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s068] Senere udgave: Askepot. Side 68-73
1963 Senere udgave: Askepot. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s187] Senere udgave: Askepot. Side 187-[90]
1968 Senere udgave: Askepot. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Margret Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1970 indgår i: Eventyr [s107] Senere udgave: Askepot. Side 107-[14]
[s114] Grimm, Brødrene: Gaaden. Side 114-17 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Rätsel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s062] Senere udgave: Gaaden Side 62-63
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s081] Senere udgave: Gaaden. Side [81]-83
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s105] Senere udgave: Gaaden. Side 105-08
kollaps Noter
 note til titel På tysk i originaludgaven, 1819, stavet: Das Räthsel.
[s117] Grimm, Brødrene: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s009] Senere udgave: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 9-11
1854 i: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger [s001] Senere udgave: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 17-19
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s064] Senere udgave: Om Musen, Fuglen og Medisterpølsen Side 64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s083] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 83-84
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s108] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 108-10
1918 indgår i: Eventyr [s100] Senere udgave: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen
[s119] Grimm, Brødrene: Moer Hulda. Side 119-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Frau Holle, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s065] Senere udgave: Mo'r Hulda Side 65-67
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s084] Senere udgave: Mor Hulda. Side 84-87
1912 indgår i: Eventyr [s102] Senere udgave: Mor Hulda. Side 102-05
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s110] Senere udgave: Mor Hulda. Side 110-13
1918 indgår i: Eventyr [s164] Senere udgave: Mor Hulda
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s051] Senere udgave: Mor Helle. Side [51]-53
1970 indgår i: Eventyr [s050] Senere udgave: Mor Hulda. Side 50-[54]
[s123] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side 123-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Raben, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s067] Senere udgave: De syv Ravne Side 67-68
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s044] Senere udgave: De syv Ravne. Side [44]-50
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s087] Senere udgave: De syv Ravne. Side 87-88
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s114] Senere udgave: De syv Ravne. Side 114-16
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s126] Senere udgave: De syv Ravne. Side [126]-28
[s126] Grimm, Brødrene: Rødhætte. Side 126-30 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rotkäppchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072] Senere udgave: Rødhætten. Side 72-76
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s003] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Efter Perrault og Grimm. (Med Billede). Side [3]-6
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s068] Senere udgave: Lille Rødhætte Side 68-70
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s018] Senere udgave: Den lille Rædhætte. Side [18]-24
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s089] Senere udgave: Rødhætte. Side 89-92
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ a] Senere udgave: Den lille Rødhætte
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s005] Senere udgave: Rødhætte. Side [5]-9
1918 indgår i: Eventyr [s026] Senere udgave: Rødhætte
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s011] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Side [11]-14
1944 Senere udgave: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50
1948 Senere udgave: Rødhætte. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [c] Senere udgave: Rødhætte
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s007] Senere udgave: Den lille Rødhætte. Side 7-9
1956 Senere udgave: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm
1963 Senere udgave: Rødhætte. ♦ Fremad, [1963]. [14] suder, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1968 Senere udgave: Rødhætte. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00
1970 Senere udgave: Rødhætte. Tegnet af Svend Otto. På dansk Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1970. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 9,85
1970 Senere udgave: Rødhætte. Et eventyr af brdr. Grimm fortalt af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1970. [28] sider, illustreret (32 cm)
1970 indgår i: Eventyr [s032] Senere udgave: Rødhætte. Side 32-[35]
se også: Rødhætte
[s130] Grimm, Brødrene: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bremer Stadtmusikanten, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s093] Senere udgave: Stadsmusicanterne i Bremen. Side 93-96
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s071] Senere udgave: De fire Bremer-Stadsmusikanter Side 71-72
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s092] Senere udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 92-94
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s009] Senere udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 9-12
1918 indgår i: Eventyr [s015] Senere udgave: De Køge-Sangere
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s085] Senere udgave: Stadsmusikanterne. Side [85]-88
1963 Senere udgave: Spillemændene. Bearbejdet af Claire Audrix. Ill. af Pierre Nardin. Overs. fra fransk af Ivan Rønn. ♦ Adolph Holst, [1963]. 16 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25
1970 indgår i: Eventyr [s014] Senere udgave: De Bremer stadsmusikanter. Side 14-17
[s134] Grimm, Brødrene: Det syngende Been. Side 134-36 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der singende Knochen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s073] Senere udgave: Det syngende Ben Side 73-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s095] Senere udgave: Det syngende Ben. Side 95-96
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s116] Senere udgave: Det syngende Ben. Side 116-18
1918 indgår i: Eventyr [s118] Senere udgave: Det syngende Ben
[s137] Grimm, Brødrene: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s074] Senere udgave: Djævelen med de tre Guldhaar Side 74-77
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s096] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar. Side 96-101
1912 indgår i: Eventyr [s049] Senere udgave: Trolden med de tre Guldhaar. Side 49-55
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s119] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar. Side 119-25
1918 indgår i: Eventyr [s122] Senere udgave: Djævelens tre Guldhaar
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Djævelen med de tre Guldhaar.
[s144] Grimm, Brødrene: Lusen og Loppen. Side 144-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: Läuschen und Flöhchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s078] Senere udgave: Lusen og Loppen Side 78
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s101] Senere udgave: Lusen og Loppen. Side 101-02
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s126] Senere udgave: Lusen og Loppen. Side 126-27
1918 indgår i: Eventyr [s130] Senere udgave: Lusen og Loppen
[s146] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 146-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Mädchen ohne Hände, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s258] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 258-64
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s079] Senere udgave: Pigen uden Hænder Side 79-82
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s102] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 102-06
1912 indgår i: Eventyr [s077] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 77-82
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s128] Senere udgave: Pigen uden Hænder. Side 128-33
[s153] Grimm, Brødrene: Den snilde Hans. Side 153-56 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der gescheite Hans, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s082] Senere udgave: Den kløgtige Hans Side 82-84
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s106] Senere udgave: Den kloge Hans. Side 106-08
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s134] Senere udgave: Den kloge Hans. Side 134-37
1918 indgår i: Eventyr [s148] Senere udgave: Den kloge Hans
[s157] Grimm, Brødrene: De tre Sprog. Side 157-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Sprachen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s084] Senere udgave: De tre Sprog Side 84-85
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s109] Senere udgave: De tre Sprog. Side 109-10
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s137] Senere udgave: De tre Sprog. Side 137-39
[s160] Grimm, Brødrene: Den kloge Else. Side 160-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Else, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s085] Senere udgave: Den kloge Else Side 85-87
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s110] Senere udgave: Den kloge Else. Side 110-13
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s139] Senere udgave: Den kloge Else. Side 139-43
1918 indgår i: Eventyr [s159] Senere udgave: Den kloge Else
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s191] Senere udgave: Den kloge Else. Side 191-[95]
1970 indgår i: Eventyr [s080] Senere udgave: Den kloge Else. Side 80-[85]
[s164] Grimm, Brødrene: Skrædderen i Himlen. Side 164-66 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Schneider im Himmel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s087] Senere udgave: Skrædderen i Himlen Side 87-88
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s113] Senere udgave: Skrædderen i Himlen. Side 113-14
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s143] Senere udgave: Skrædderen i Himlen. Side 143-45
[s166] Grimm, Brødrene: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77 (1821, novelle(r))
originaltitel: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s088] Senere udgave: Bord, dæk dig, Guldæsel og Rap-dig-Kæp Side 88-93
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s051] Senere udgave: Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [51]-58
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s114] Senere udgave: Bord dæk dig, Guldæslet og Knippelen i Sækken. Side 114-20
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s021] Senere udgave: Bord dæk dig, Guldæselet og Knippelen i Sække. Side 21-30
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s110] Senere udgave: Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [110]-14
1971 Senere udgave: Bord dæk dig. En fortælling af [brødrene Grimm]. Med billeder af Gerti Mauser-Lichtl. ♦ Litas, [1971]. 20 sider, illustreret. Pris: kr. 8,50
[s177] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side 177-84 (1821, novelle(r))
originaltitel: Daumesdick, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s193] Senere udgave: Tommeliden. Efter Grimm ved Lindencrone. Side 193-97
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s094] Senere udgave: Tommeliden Side 94-97
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s120] Senere udgave: Tommeliden. Side 120-24
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [u] Senere udgave: Tommeliden
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s145] Senere udgave: Tommeliden. Side 145-50
1918 indgår i: Eventyr [s140] Senere udgave: Tommeliden
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s054] Senere udgave: Tommeliden. Side [54]-59
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s169] Senere udgave: Tommeliden. Side 169-73
1970 indgår i: Eventyr [s126] Senere udgave: Tommeliden. Side 126-[32]
[s184] Grimm, Brødrene: Om Frue Rævinden. Side 184-87 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Hochzeit der Frau Füchsin, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s097] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup Side 97-98
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s124] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup. Side 124-26
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s150] Senere udgave: Fru Rævs Bryllup. Side 150-53
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, titlen: Von der Frau Füchsin. 1837: Die Hochzeit der Frau Füchsin.
[s187] Grimm, Brødrene: De Underjordiske. Side 187-91 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wichtelmänner, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s099] Senere udgave: Nisserne. Side 99-101
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s127] Senere udgave: Nisserne. Side 127-29
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s154] Senere udgave: Nisserne. Side 154-57
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel for 3 mindre eventyr: I. Om en Skomager, hvis Arbeide de havde gjort, II. Om en Tjenestepige som stod Fadder hos dem. III. Om en Kone, hvis Barn de havde forbyttet.
[s191] Grimm, Brødrene: Røver-Brudgommen. Side 191-95 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Räuberbräutigam, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s085] Senere udgave: Røveren. Side 85-88
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s101] Senere udgave: Røverbrudgommen Side 101-04
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s130] Senere udgave: Røverbrudgommen. Side 130-32
1912 indgår i: Eventyr [s134] Senere udgave: Røverbruden. Side 134-37
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s122] Senere udgave: Røverbrudgommen. Side [122]-25
[s195] Grimm, Brødrene: Hr. Korbes. Side 195-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: Herr Korbes, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s104] Senere udgave: Hr. Korbes Side 104
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s133] Senere udgave: Hr. Korbes. Side 133
[s196] Grimm, Brødrene: Hr. Gudfader. Side 196-98 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Herr Gevatter, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s105] Senere udgave: Den slemme Fadder Side 105-06
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s134] Senere udgave: Gudfaderen. Side 134-35
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen stavet: Hr. Gudfaderen.
[s198] Grimm, Brødrene: Den underlige Gjæsterering. Side 198-99 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die wunderliche Gasterei, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
[s199] Grimm, Brødrene: Døden som Gudfader. Side 199-203 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Gevatter Tod, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s426] Senere udgave: Døden og hans Gudsøn. Side 426-29
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s088] Senere udgave: Døden og hans Gudsøn. Efter Grimm ved C. Molbech. Side 88-90
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s106] Senere udgave: Døden som Fadder Side 106-08
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s136] Senere udgave: Dødens Gudsøn. Side 136-38
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [g] Senere udgave: Døden og hans gudsøn
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s157] Senere udgave: Dødens Gudsøn. Side 157-60
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s081] Senere udgave: Døden og hans gudsøn. Side 81-83
[s203] Grimm, Brødrene: Skrædderen Svend Tomlings Vandring. Side 203-08 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[s208] Grimm, Brødrene: Fitchers Fugl. Side 208-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fitchers Vogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s110] Senere udgave: Rynke Ris' Fugl Side 110-13
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s141] Senere udgave: Fitchers Fugl. Side 141-44
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen fejlagtigt stavet: Fichters Fugl.
[s212] Grimm, Brødrene: Enebærtræet. Side 212-23 (1821, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131
[s223] Grimm, Brødrene: Den gamle Soldan. Side 223-26 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Sultan, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s119] Senere udgave: Gamle Sultan Side 119-20
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s151] Senere udgave: Den gamle Sultan. Side 151-52
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s160] Senere udgave: Den gamle Sultan. Side 160-62
1970 indgår i: Eventyr [s073] Senere udgave: Gamle Sultan. Side 73-[76]
[s226] Grimm, Brødrene: De sex Svaner. Side 226-31 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die sechs Schwäne, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s120] Senere udgave: De seks Svaner Side 120-22
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s153] Senere udgave: De seks Svaner. Side 153-56
1912 indgår i: Eventyr [s069] Senere udgave: De seks Svaner. Side 69-74
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s162] Senere udgave: De seks Svaner. Side 162-67
1918 indgår i: Eventyr [s152] Senere udgave: De seks Svaner
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s019] Senere udgave: De hvide Svaner. Sdie [19]-23
[s231] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 231-35 (1821, novelle(r))
originaltitel: Dornröschen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1839 i: Julegave for Børn [5] Senere udgave: Tornerosen. (Efter Grimm). Side 116-28
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s177] Senere udgave: Tornerose. Efter Grimm. (Med Billede). Side [177]-80
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s123] Senere udgave: Tornerose Side 123-25
1900 indgår i antologien: Eventyrbogen [s025] Senere udgave: Tornerose. Side [25]-29
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s156] Senere udgave: Tornerose. Side 156-59
1912 indgår i: Eventyr [s074] Senere udgave: Tornerose. Side 74-77
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [s] Senere udgave: Tornerose
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s167] Senere udgave: Tornerose. Side 167-70
1918 indgår i: Eventyr [s011] Senere udgave: Tornerose
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s107] Senere udgave: Tornerose. Side [107]-10
1948 Senere udgave: Tornerose. Efter Grimms Eventyr. Ill. Björn Landström. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s158] Senere udgave: Tornerose. Side 158-61
1963 Senere udgave: Tornerose. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1970 indgår i: Eventyr [s099] Senere udgave: Tornerose. Side 99-[102]
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Tornerosen.
[s235] Grimm, Brødrene: Om Findefuglen. Side 235-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Fundevogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s125] Senere udgave: Hittefugl Side 125-26
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s159] Senere udgave: Findefugl. Side 159-60
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s170] Senere udgave: Findefugl. Side 170-72
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s016] Senere udgave: Ørn. Side [16]-18
1970 indgår i: Eventyr [s064] Senere udgave: Findefugl. Side 64-[67]
[s239] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskjæg. Side 239-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: König Drosselbart, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] Senere udgave: [Kong Drosselskæg]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s127] Senere udgave: Kong Drosselskæg Side 127-29
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s161] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 161-64
1912 indgår i: Eventyr [s012] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 12-16
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s034] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 34-39
1970 indgår i: Eventyr [s151] Senere udgave: Kong Drosselskæg. Side 151-[56]
[s244] Grimm, Brødrene: Sneehvitteke. Side 244-54 (1821, novelle(r))
originaltitel: Schneewittchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1852 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret
1883 indgår i antologien: Eventyrkatten [s040] Senere udgave: Snehvitteke. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side 40-49
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s130] Senere udgave: Snehvide Side 130-34
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s164] Senere udgave: Snehvide. Side 164-70
1912 indgår i: Eventyr [s055] Senere udgave: Snehvide. Side 55-64
1912 indgår i antologien: Eventyrskatten [ g] Senere udgave: Snehvide
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s039] Senere udgave: Snehvide. Side 39-48
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s033] Senere udgave: Snehvide. Side [33]-41
1954 indgår i antologien: Mine Eventyr [d] Senere udgave: Snehvide
1954 Senere udgave: Snehvide og de syv Dværge. ♦ Adolph Holst. Litografisk etablissement [ikke i boghandlen], [1954]. [12] sider, illustreret (tvær-oktavformat)
1955 indgår i antologien: Eventyrskatten [s040] Senere udgave: Snehvide. Side 40-47
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s196] Senere udgave: Snehvide. Side 196-[202]
1970 indgår i: Eventyr [s141] Senere udgave: Snehvide. Side 141-50
[s254] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s135] Senere udgave: Tornisteret, Hatten og Hornet Side 135-38
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s170] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 170-74
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s048] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 48-54
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s078] Senere udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side [78]-84
[s260] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side 260-63 (1821, novelle(r))
originaltitel: Rumpelstilzchen, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s138] Senere udgave: Lille Rumleskaft Side 138-40
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s174] Senere udgave: Rumleskaft. Side 174-76
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s054] Senere udgave: Rumleskaft. Side 54-56
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s007] Senere udgave: Rumleskaft. Side [7]-9
1970 indgår i: Eventyr [s060] Senere udgave: Rumleskaft. Side 60-[63]
[s263] Grimm, Brødrene: Kjæresten Roland. Side 263-68 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Liebste Roland, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s140] Senere udgave: Roland og hans Kæreste. Side 141-42
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s177] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side 177-80
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s057] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side 57-60
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s027] Senere udgave: Rolands Kæreste. Side [27]-30
[s268] Grimm, Brødrene: Om Guldfuglen. Side 268-76 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der goldene Vogel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s143] Senere udgave: Guldfuglen Side 143-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s180] Senere udgave: Guldfuglen. Side 180-85
1912 indgår i: Eventyr [s005] Senere udgave: Guldfuglen. Side [5]-12
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s061] Senere udgave: Guldfuglen. Side 61-69
[s276] Grimm, Brødrene: Hunden og Spurven. Side 276-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Hund und der Sperling, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s147] Senere udgave: Hunden og Spurven Side 147-48
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s185] Senere udgave: Hunden og Spurven. Side 185-87
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s069] Senere udgave: Hunden og Spurven. Side 69-72
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Von treuen Gevatter Sperling, fra 1819: Der Hund und der Sperling.
[s280] Grimm, Brødrene: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Frieder und das Katherlieschen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s149] Senere udgave: Frits og Lise Side 149-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s286] Senere udgave: Frits og Lise. Side 286-89
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s072] Senere udgave: Frits og Lise. Side 72-79
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s063] Senere udgave: Peter og hans Kone. Side [63]-67
[s288] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 288-14 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwei Brüder, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s290] Senere udgave: De to Brødre. Side 290-310
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s152] Senere udgave: De to Brødre Side 152-63
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s290] Senere udgave: De to Brødre. Side 290-304
1912 indgår i: Eventyr [s020] Senere udgave: De to Brødre. Side 20-42
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s079] Senere udgave: De to Brødre. Side 79-100
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s081] Senere udgave: De to Brødre. Side [81]-99
[s314] Grimm, Brødrene: Bondeknolden. Side 314-20 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s163] Senere udgave: Lille-Bonde Side 163-65
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s304] Senere udgave: Den lille Bonde. Side 304-08
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s100] Senere udgave: Den lille Bonde. Side 100-05
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s120] Senere udgave: Stodderen. Side [120]-24
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [1s203] Senere udgave: Bondeknolden. Side 203-[08]
[s320] Grimm, Brødrene: Dronningen for Bierne. Side 320-23 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Bienenkönigin, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s166] Senere udgave: Bidronningen Side 166
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s308] Senere udgave: Bidronningen. Side 308-09
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s106] Senere udgave: Bidronningen. Side 106-08
1959 Senere udgave: Biernes dronning. ♦ Forlaget I.K., 1959. 32 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1970 indgår i: Eventyr [s077] Senere udgave: Bidronningen. Side 77-[79]
1971 Senere udgave: Biernes dronning. ♦ Forlaget I.K., 1971. 32 sider, illustreret. Pris: kr. 1,85. (Trykkeri: Tryk: AB Rotopress, Stockholm)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812, sammen med andre eventyr som nr. 64. Fra udgaven 1819 separat som nr. 62. KHM 62.
 note til titel Teksten har tidligere været trykt i samlingen: Albert Ludewig Grimm: Kindermärchen, 1808.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s323] Grimm, Brødrene: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Federn, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s167] Senere udgave: De tre Fjer Side 167-68
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s309] Senere udgave: De tre Fjer. Side 309-11
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s108] Senere udgave: De tre Fjer. Side 108-11
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: De tvende Fjedre.
[s327] Grimm, Brødrene: Guld-Gaasen. Side 327-32 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die goldene Gans, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s169] Senere udgave: Guldgaasen Side 169-71
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s312] Senere udgave: Guldgaasen. Side 312-14
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s172] Senere udgave: Guldgaasen. Side 172-76
1918 indgår i: Eventyr [s134] Senere udgave: Guldgaasen
1970 indgår i: Eventyr [s055] Senere udgave: Guldgåsen. Side 55-[59]
[s332] Grimm, Brødrene: Alskens-Laadd. Side 332-38 (1821, novelle(r))
originaltitel: Allerleirauh, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s171] Senere udgave: Tusindskind Side 171-74
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s315] Senere udgave: Tusindskind. Side 315-18
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s111] Senere udgave: Tusindskind. Side 111-17
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812. KHM 65.
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen stavet: Alskens-Laad.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s339] Grimm, Brødrene: Hare-Bruden. Side 339-40 (1821, novelle(r))
originaltitel: Häsichenbraut, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s174] Senere udgave: Harebruden Side 174
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s321] Senere udgave: Harebruden. Side 321
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s120] Senere udgave: Harebruden. Side 120-21
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1819, Häsichen-Braut, fra 1840: Häsichenbraut.
[s340] Grimm, Brødrene: De tolv Jægere. Side 340-44 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Jäger, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s176] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 176-77
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s319] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 319-20
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s117] Senere udgave: De tolv Jægere. Side 117-19
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Der König mit dem Löwen, fra 1819: Die zwölf Jäger.
[s344] Grimm, Brødrene: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Gaudeif un sien Meester, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s175] Senere udgave: Mester og Lærling Side 175-76
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s322] Senere udgave: Lærling og Mester. Side 322-23
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s121] Senere udgave: Lærling og Mester. Side 121-23
[s347] Grimm, Brødrene: Jorinde og Joringel. Side 347-50 (1821, novelle(r))
originaltitel: Jorinde und Joringel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s177] Senere udgave: Jorinde og Joringel Side 177-79
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s323] Senere udgave: Jorinde og Joringel. Side 323-26
1909 indgår i antologien: Eventyr fra mange Lande [s051] Senere udgave: Joringel og Jorinde. Tysk Eventyr. Side [51]-53. ♦ København, John Martin's Forlag, 1909. 188 [1] sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkerier (Georg A. Bach))
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s123] Senere udgave: Jorinde og Joringel. Side 123-26
[s350] Grimm, Brødrene: De trende Lykkebørn. Side 350-53 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die drei Glückskinder, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s179] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 179-81
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s326] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 326-28
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s126] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side 126-29
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s125] Senere udgave: Lykkebørnene. Side [125]-27
1925 indgår i: Jernhans [s039] Senere udgave: De tre Lykkebørn. Side [39]-43
[s354] Grimm, Brødrene: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60 (1821, novelle(r))
originaltitel: Sechse kommen durch die ganze Welt, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s181] Senere udgave: Seks, som nok skal komme gennem Verden. Side 181-84
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s328] Senere udgave: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 328-32
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s129] Senere udgave: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 129-34
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s046] Senere udgave: Hvorledes seks kommer gennem Verden. Side [46]-50
kollaps Noter
 note til titel I indholsfortegnelsen stavet: Sex komme nok igjennem Verden.
[s360] Grimm, Brødrene: Ulven og Mennesket. Side 360-62 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Mensch, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s185] Senere udgave: Ulven og Mennesket Side 185
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s332] Senere udgave: Ulven og Mennesket. Side 332-33
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s134] Senere udgave: Ulven og Mennesket. Side 134-35
[s362] Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven. Side 362-64 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Wolf und der Fuchs, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s338] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 338-40
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s185] Senere udgave: Ulven og Ræven Side 185-86
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s333] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 333-34
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s136] Senere udgave: Ulven og Ræven. Side 136-37
[s364] Grimm, Brødrene: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Frau Gevatterin, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s186] Senere udgave: Ræven og dens Nabomor Side 187
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s334] Senere udgave: Ræven og Fru Ulv. Side 334-35
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s138] Senere udgave: Ræven og Fru Ulv. Side 138-39
[s366] Grimm, Brødrene: Ræven og Katten. Side 366 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Katze, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s187] Senere udgave: Ræven og Katten Side 187
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s335] Senere udgave: Ræven og Katten. Side 335
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s139] Senere udgave: Ræven og Katten. Side 139-40
[s367] Grimm, Brødrene: Nelliken. Side 367-72 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Nelke, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s188] Senere udgave: Nelliken Side 188-92
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s336] Senere udgave: Nelliken. Side 336-40
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s140] Senere udgave: Nelliken. Side 140-44
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s092] Senere udgave: Den hvide Nellike. Side [92]-96
[s372] Grimm, Brødrene: Den kloge Grethe. Side 372-75 (1821, novelle(r))
originaltitel: Das kluge Gretel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s223] Senere udgave: Den kloge Grethe. Side 223-26
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s187] Senere udgave: Den kloge Grete Side 187-88
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s340] Senere udgave: Den kloge Grete. Side 340-41
1912 indgår i: Eventyr [s095] Senere udgave: Den snilde Grete. Side 95-97
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s144] Senere udgave: Den kloge Grete. Side 144-47
1925 indgår i: Jernhans [s055] Senere udgave: Den kloge Grete. Side [55]-59
1970 indgår i: Eventyr [s157] Senere udgave: Den kloge Grete. Side 157-[60]
[s376] Grimm, Brødrene: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der alte Großvater und der Enkel, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s193] Senere udgave: Den gamle Bedstefader og hans Sønnesøn Side 193-94
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s342 b] Senere udgave: Bedstefaderen og Sønnesønnen. Side 342-43
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s148] Senere udgave: Bedstefaren og Sønnesønnen. Side 148-49
1970 indgår i: Eventyr [s086] Senere udgave: Den gamle bestefar og hans sønnesøn. Side [86]
[s377] Grimm, Brødrene: Nøkken. Side 377-78 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Wassernixe, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s192] Senere udgave: Havfruen. Side 192
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s342] Senere udgave: Havfruen. Side 342
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s147] Senere udgave: Havfruen. Side 147-48
[s378] Grimm, Brødrene: Om Hønens Død. Side 378-80 (1821, novelle(r))
originaltitel: Von dem Tode des Hünchens, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s194] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 194
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s344] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 344-45
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s149] Senere udgave: Om Hønens Død. Side 149-50
[s380] Grimm, Brødrene: Broder Lystig. Side 380-93 (1821, novelle(r))
originaltitel: Bruder Lustig, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s195] Senere udgave: Broder Lystig Side 195-200
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s345] Senere udgave: Bror Lystig. Side 345-52
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s151] Senere udgave: Bror Lystig. Side 151-61
[s393] Grimm, Brødrene: Spille-Hans. Side 393-96 (1821, novelle(r))
originaltitel: De Spielhansl, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s201] Senere udgave: Spille-Hans. Side 201-02
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s352] Senere udgave: Spillehans. Side 352-54
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s161] Senere udgave: Spillehans. Side 161-63
[s397] Grimm, Brødrene: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans im Glück, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
andet: Friedrich August Wernicke (1794-1819, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s152] Senere udgave: Hvordan Hans blev lykkelig. Side 152-57
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s203] Senere udgave: Lykke-Hans Side 203-05
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s354] Senere udgave: Lykkehans. Side 354-57
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s164] Senere udgave: Lykkehans. Side 164-69
kollaps Noter
 note til titel Bearbejdet efter eventyr ved Friedrich August Wernicke, trykt i: Wünschelruthe, Jg. 1818, Heft 33, side 129-31, under titlen: Hans Wohlgemut.
 url Fuld visning af den tyske tekst fra Wünschelruthe på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst hos Grimm på: Link til ekstern webside Wikisource
[s403] Grimm, Brødrene: Hans gifter sig. Side 403-05 (1821, novelle(r))
originaltitel: Hans heiratet, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s205] Senere udgave: Hans gifter sig Side 205-06
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s358] Senere udgave: Hans gifter sig. Side 358
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s169] Senere udgave: Hans gifter sig. Side 169-71
kollaps Noter
 note til titel På tysk er titlen i originaludgaven, 1819, stavet: Hans heirathet.
[s405] Grimm, Brødrene: Guldbørnene. Side 405-11 (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Goldkinder, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s207] Senere udgave: Guldbørnene. Side 206-08
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s359] Senere udgave: Guldbørnene. Side 359-62
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s171] Senere udgave: Guldbørnene. Side 171-76
[s411] Grimm, Brødrene: Ræven og Gæssene. Side 411-12 (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und die Gänse, 1812
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s209] Senere udgave: Ræven og Gæssene Side 209
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s362] Senere udgave: Ræven og Gæssene. Side 362-63
1918 indgår i: Folke-Eventyr [2s176] Senere udgave: Ræven og Gæssene. Side 176
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s072]] Rødhætten. Side 72-76 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1812, nr 26.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s110]] Aanden i Glasset eller det forrige Eventyr nok engang, men paa en anden Maade. Side 110-16 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 99.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067]] Den kloge Skrædder. Side 67-71 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Das kluge Schneiderlein, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den kloge lille Skrædder
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s448] Senere udgave: Den kloge, lille Skrædder. Side 448-50
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s097] Senere udgave: Den kloge Skrædder. Side [97]-100
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 2, 1820.
 note til titel Lidt ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, nr 114 under titlen: Vom klugen Schneiderlein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s143]] Æselet. Side 143-47 (1822, novelle(r)) BD4:sp505 👓
originaltitel: Esels Glück, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Das Buch der Maehrchen für Kindheit und Jugend nebst etzlichen Schnaken und Schnurren, anmuthig und lehrhaftig, bind 1, 1819, under titlen: Esels Glück.
 note til titel Ændret i forhold til udgaven hos Grimm i samlingen: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, nr 144, under titlen: Das Eselein.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside TU-Braunschweig
 url Fuld visning af den tyske tekst (Grimm) på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendalske Boghandlings Forlag, 1823. [7] xxxxvii [3] + 412 sider (1823, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Restoplag med nyt titelblad. Annonceret udkommet i Adresseavisen 8-8-1823, side 2.
 note til oversat titel Adresseavisen 23-6-1823, side 5: Paa Mandag den 30te Juni, Kl. 12, bliver ved Auction i Vimmelskaftet Nr. 17 absolut bortsolgt: 500 Exemplarer af Folke-Eventyr, ved Brødrene Grimm, 30 Ark stor, oversat af Kammerh. F. Lindencrone .. tilligemed Forlagsret til ovenmældte Bøger, imod Betaling til A.R. Hornbech, boende paa Auctionsstedet, hvor Exemplarer af anførte Bøger ere til Eftersyn. Fuld visning af annonce på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af bogen (sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] [Den underjordiske] (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Erdmänneken, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s231] Senere udgave: Den lille underjordiske Mand. Side 231-35
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: De tre Jægersvende
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s219] Senere udgave: Den underjordiske Side 219-21
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s380] Senere udgave: Den underjordiske. Side 380-83
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s075] Senere udgave: Jordaanderne. Side [75]-80
kollaps Noter
 note til titel På tysk (plattysk) trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 91.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] Kongesønnen der aldrig blev bange (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der Königssohn, der sich von nichts fürchtet, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s137] Senere udgave: Kongesønnen, der aldrig blev bange. (Fortalt efter Grimm). Side 137-42
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [Kongesønnen, som ikke var bange for noget]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s287] Senere udgave: Kongesønnen, der ikke var bange for noget Side 287-90
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s463] Senere udgave: Kongesønnen, som ikke var bange for noget. Side 463-67
1925 indgår i: Jernhans [s044] Senere udgave: Kongesønnen, der ikke var bange for noget. Side [44]-54
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM: 121.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] [Den gamle Kone i Skoven] (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Alte im Wald, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [Den gamle Kone i Skoven]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s295] Senere udgave: Den gamle Kone i Skoven. Side 295-96
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s473] Senere udgave: Den gamle i Skoven. Side 473-75
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] De sex Tienere (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die sechs Diener, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s310] Senere udgave: De sex Tienere. Side 310-17
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [De sex Tjenere]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s322] Senere udgave: De seks Tjenere. Side 322-25
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s221] Senere udgave: De seks Tjenere. Side 221-25
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] [Hanebjælken] (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der Hahnenbalken, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s344] Senere udgave: Hanebjælken Side 344-45
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s240] Senere udgave: Hanebjælken. Side 240
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] [Den dovneste] (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die drei Faulen, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den dovneste
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s345] Senere udgave: De tre dovne Side 345
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s246 b] Senere udgave: Den dovneste. Side 246-47
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 151 (nogle kilder 151a).
 note til titel På tysk oprindelig trykt i: Johannes Pauli: Schimpf und Ernst ..., 1519.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] Stjernedalerne (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Sterntaler, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s053] Senere udgave: Stiernedalerne. Side 53
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Dalerne fra Himlen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s348] Senere udgave: Stjernedalerne Side 348-49
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s251] Senere udgave: Stjernedalerne. Side 251-52
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812, under titlen: Das arme Mädchen. Fra 1819 under titlen: Die Sterntaler. KHM 153.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] Den stiaalne Skilling (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [1]] [Den gyldne Nøgle] (1835, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der goldene Schlüssel, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den gyldne Nøgle
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s449] Senere udgave: Guldnøglen Side 449
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s564] Senere udgave: Den gyldne Nøgle. Side 564
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 200.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [2]] Ravnen (1836, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Rabe, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Ravnen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s225] Senere udgave: Ravnen Side 225-28
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s384] Senere udgave: Ravnen. Side 384-88
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [2]] [Livsens Vand] (1836, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Das Wasser des Lebens, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [Livsens vand]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s235] Senere udgave: Livsens Vand Side 235-38
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s396] Senere udgave: Livsens Vand. Side 396-400
1925 indgår i: Jernhans [s068] Senere udgave: Livsens Vand. Side [68]-78
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [2]] Gærdekongen og Bjørnen (1836, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der Zaunkönig und der Bär, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s123] Senere udgave: Gierdekongen og Biørnen. Side 123-26
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [Gærdesmutten og Bjørnen]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s248] Senere udgave: Gærdesmutten og Bjørnen Side 248.49
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s412] Senere udgave: Gærdesmutten og Bjørnen. Side 412-14
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s024] Senere udgave: Gærdekongen og Bjørnen. Side [24]-26
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 102.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [2]] [Enøje, Toøje og Treøje] (1836, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Enøje, Toøje og Treøje
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s311] Senere udgave: Enøje, Toøje og Treøje Side 311-15
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s207] Senere udgave: Enøje, Toøje og Treøje. Side 207-12
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. Har tidligere været trykt 1816 i en samling af Theodor Pescheck. KHM 130.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [2]] [Spurven og dens fire Børn] (1836, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der Sperling und seine vier Kinder, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: [Spurven og dens fire Unger]
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s350] Senere udgave: Spurven og dens fire Børn Side 350-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s253] Senere udgave: Spurven og dens fire Unger. Side 253-54
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [4]] [Kong Drosselskæg] (1838, novelle(r)) BDsupp:sp503
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [4]] De tre Fugle (1838, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: De drei Vögelkens, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s192] Senere udgave: De tre Fugle. Et nedertydsk Eventyr. Side 192-97
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Fuglen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s232] Senere udgave: De tre smaa Fugle Side 232-35
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s393] Senere udgave: De tre smaa Fugle. Side 393-96
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [4]] Kongesønnen og Kongedatteren (1838, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: De beiden Königeskinner, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s158] Senere udgave: Kongesønnen og Kongedatteren. Et nedertydsk Eventyr. Side 158-64
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s271] Senere udgave: De to Kongebørn Side 271-75
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s442] Senere udgave: De to Kongebørn. Side 442-47
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [4]] [Salatæselet] (1838, novelle(r)) BDsupp:sp503
originaltitel: Der Krautesel, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Æselsalaten
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s291] Senere udgave: Kaalæselet. Side 291-94
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s467] Senere udgave: Salatæslet. Side 467-72
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s100] Senere udgave: Salatæslet. Side [100]-06
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 122.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 2. dansk Udgave ♦ (1839, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [5]] Tornerosen. (Efter Grimm). Side 116-28 (1839, novelle(r)) BDsupp:sp503
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note til oversat titel På vers.
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [5]] Gaasen med Guldfiedrene. (Efter Grimm). Side 128-43 (1839, novelle(r)) BDsupp:sp503
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
 Bog Grimm: [Julegave for Børn [5]] Landsen og Hornet. (Efter Grimm). Side 109-16 (1839, novelle(r)) BDsupp:sp503
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s426]] Døden og hans Gudsøn. Side 426-29 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s057]] Katten og Musen i Selskab. Side 57-59 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s346]] De tolv Brødre. Side 346-51 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s041]] Prakkerfolket. Side 41-43 (1843, børnebog) 👓
del af: Forposten
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
kollaps Noter
 note om føljeton Denne oversættelse optrykt i Forposten 29-1-1843. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s097]] Hansemand og Grethe. Side 97-103 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s103]] De tre Slangeblade. Side 103-07 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s340]] Fiskeren og hans Hustru. Side 340-46 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s059]] Den tappre Skrædder. Side 59-67 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s009]] Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 9-11 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s093]] Stadsmusicanterne i Bremen. Side 93-96 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s258]] Pigen uden Hænder. Side 258-64 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s085]] Røveren. Side 85-88 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s290]] De to Brødre. Side 290-310 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s338]] Ulven og Ræven. Side 338-40 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s223]] Den kloge Grethe. Side 223-26 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s152]] Hvordan Hans blev lykkelig. Side 152-57 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271]] Den Rige og den Fattige. Side 271-75 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: Der Arme und der Reiche, 1815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Den fattige og den rige
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s209] Senere udgave: Den fattige og den rige Mand Side 209-11
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s363] Senere udgave: Den Fattige og den rige Mand. Side 363-66
1912 indgår i: Eventyr [s064] Senere udgave: Den fattige og den rige. Side 64-69
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s074] Senere udgave: Den Fattige og den Rige. Side [74]-77
1925 indgår i: Jernhans [s005] Senere udgave: Den fattige og den rige Mand. Side [5]-12
1970 indgår i: Eventyr [s094] Senere udgave: Den fattige og den rige. Side 94-[98]
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s192]] De tre Fugle. Et nedertydsk Eventyr. Side 192-97 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s123]] Gierdekongen og Biørnen. Side 123-26 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s158]] Kongesønnen og Kongedatteren. Et nedertydsk Eventyr. Side 158-64 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s137]] Kongesønnen, der aldrig blev bange. (Fortalt efter Grimm). Side 137-42 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s310]] De sex Tienere. Side 310-17 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s053]] Stiernedalerne. Side 53 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s052]] Den stiaalne Skilling. Side 52 (1843, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126]] Skovhuset. Side 126-31 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: Das Waldhaus, 1840
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Huset i Skoven
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s373] Senere udgave: Skovhuset Side 273-76
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s282] Senere udgave: Huset i Skoven. Side 282-85
1970 indgår i: Eventyr [s007] Senere udgave: Huset i skoven. Side 7-[13]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 169.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s011]] Dødens visse Bud. Side 11-13 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: Die Boten des Todes, 1840
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s390] Senere udgave: Dødens Sendebud Side 390-91
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s493] Senere udgave: Dødens Sendebud. Side 493-94
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s124] Senere udgave: Dødens Bud. Side 124-25
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 177.
 note til titel På tysk tidligere trykt i samlingen: Hans Wilhelm Kirchhof: Wendunmuth, 1563.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256]] Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: Armut und Demut führen zum Himmel, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Armod og ydmyghed fører til Himlen
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s450] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen Side 450-51
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s566] Senere udgave: Armod og Ydmyghed fører til Himlen. Side 566-67
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s063] Senere udgave: Armod og Ydmyghed. Side 63-[64]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s197] Senere udgave: Armod og ydmyghed. Side 197-[98]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819, under titlen: Armuth und Demuth führen zum Himmel. KHM 204.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322]] De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25 (1843, børnebog) 👓
originaltitel: Die drei grünen Zweige, 1819
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: De tre grønne Grene
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s452] Senere udgave: De tre grønne Kviste Side 452-53
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s568] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 568-70
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s069] Senere udgave: De tre grønne Grene. Side 69-[72]
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s203] Senere udgave: De tre grønne grene. Side 203-[06]
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 3. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1844. 394 sider (1844, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Tekster Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret (1852, tekster) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Magnús Grímsson (1825-1860)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
1907 Senere udgave: Mjallhvit. Æfintýri börnum með seytjan myndum. M. Grímsson hefur íslenzkað. 5. útg. ♦ Reykjavík, (Guðm. Gamalielsson), 1907. 32 sider. Pris: kr. 0,35
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 4. dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1853. 360 sider (1853, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ny Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1854-55 [ie: 1853-55]. 1.-3. Afdeling, 102 + 104 + 120 sider. Pris: à 36 sk. (Trykkeri: Flyvepostens Officin ved J. Davidsen) (1854-55, novelle(r))
se også: Folke-Eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
andet: J. Borre
1870 Samhørende, fortsættes af (2. del): Eventyr. Tredie Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1870 [ie: 1869]. 246 sider. Pris: 1 Rb. (Trykkeri: Fjeldsøe og Gandrup)
kollaps Noter
 note til oversat titel Flyveposten 22-12-1853, side 3, uddrag af annonce: Udkommen er: Grimms Eventyr, ny Samling. Første Afdeling. Priis 36 sk. Th. Grandrup, Vimmelskaftet Nr. 136.
 note til oversat titel Anden og Tredie Afdeling udkom 1855. Alle tre annonceret fx i Berlingske Tidende 17-12-1855, side 4 som 1ste, 2den og 3die Samling: Nyeste Eventyr af Grimm. [Hver samling:] Priis 2 Mk. 4 sk.
 note til oversat titel Undertitlen: Ny Samling, hentyder nok til at samlingen indeholder andre eventyr end i Lindecrones samling af Grimms eventyr med titlen: Folke-Eventyr.
 note om oplag 2. Oplag, 1865 [udkom december 1864].
 note om oplag 3. Oplag, 1868.
 note om oplag 4. Oplag, 1874. Oversatte af Jakob Davidsen.
 note om oplag 5. Oplag, 1882.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 97-102.
kollaps Indhold

[?] Grimm, Brødrene: De to Vandringsmænd (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die beiden Wanderer, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s255] Senere udgave: De to Vandringsmænd Side 255-60
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s422] Senere udgave: De to Vandringsmænd. Side 422-29
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 107.
[?] Grimm, Brødrene: De tre Brødre (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die drei Brüder, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s296] Senere udgave: De tre Brødre Side 296-98
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s475] Senere udgave: De tre Brødre. Side 475-77
1944 Senere udgave: De tre Brødre. Et Eventyr for Børn. ♦ EWI [ikke i boghandlen], 1944. 16 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 124.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: De tre Feltskærere (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die drei Feldscherer, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s281] Senere udgave: De tre Saarlæger Side 281-82
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s455] Senere udgave: De tre Læger. Side 455-57
[?] Grimm, Brødrene: De tre Haandværkssvende (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die drei Handwerksburschen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s285] Senere udgave: De tre Haandværkssvende Side 285-86
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s460] Senere udgave: De tre Haandværkssvende. Side 460-62
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 120.
[?] Grimm, Brødrene: De fire kunstfærdige Brødre (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die vier kunstreichen Brüder, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s308] Senere udgave: De fire kunstfærdige Brødre Side 308-10
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s204] Senere udgave: De fire kunstfærdige Brødre. Side 204-07
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 129.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: [De sex Tjenere] (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[?] Grimm, Brødrene: Bjørnemanden (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Bärenhäufer, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] Senere udgave: Fanden i den grønne Frakke
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s245] Senere udgave: Bjørneskindsmanden Side 245-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s409] Senere udgave: Bjørneskindsmanden. Side 409-12
kollaps Noter
 note til titel Kinder- und Hausmärchen, 1815, under titlen: Der Teufel Grünrock. Kinder- und Hausmärchen, 1843, under titlen: Der Bärenhäufer.
[?] Grimm, Brødrene: Det blaa Lys (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Das blaue Licht, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s278] Senere udgave: Det blaa Lys Side 278-80
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s452] Senere udgave: Det blaa Lys. Side 452-55
[?] Grimm, Brødrene: Bonden i Himlen (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Das Bürle im Himmel, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s372] Senere udgave: Bonden i Himlen Side 372
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s280] Senere udgave: Bonden i Himlen. Side 280
1970 indgår i: Eventyr [s178] Senere udgave: Bonden i himlen. Side 178-[79]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 167.
[?] Grimm, Brødrene: Bonden og Djævelen (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Bauer und der Teufel, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s418] Senere udgave: Bonden og Djævelen. Side 418-19
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s529] Senere udgave: Bonden og Djævelen. Side 529-30
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843.
[?] Grimm, Brødrene: Bøffellæderstøvlerne (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Stiefel von Büffelleder, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s442] Senere udgave: Bøffellæder-Støvlerne. Side 442-44
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s561] Senere udgave: Bøffellædersstøvlerne. Side 561-63
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 199.
[?] Grimm, Brødrene: Dalerne fra Himlen (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[?] Grimm, Brødrene: Den dovne Mads (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der faule Heins, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s363] Senere udgave: Den dovne Hans Side 363-64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s268] Senere udgave: Den dovne Henrik. Side 268-69
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837.
[?] Grimm, Brødrene: Den dovneste (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den dovneste]
[?] Grimm, Brødrene: Enøje, Toøje og Treøje (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Enøje, Toøje og Treøje]
[?] Grimm, Brødrene: Evas Børn (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die ungleichen Kinder Evas, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s399] Senere udgave: Moder Evas Børn Side 399
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s505] Senere udgave: Evas Børn. Side 505-06
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 180.
[?] Grimm, Brødrene: Eventyrgaade (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Rätselmarchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s353] Senere udgave: Æventyrgaade Side 353
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s256 b] Senere udgave: Eventyrgaade. Side 256
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 160.
[?] Grimm, Brødrene: Fanden og hans Oldemor (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Teufel und seine Grossmutter, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s298] Senere udgave: Fanden og hans Oldemoder Side 298-300
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s477 b] Senere udgave: Djævelen og hans Bedstemor. Side 477-80
kollaps Noter
 note til oversat titel Det bevingede ord: "Fanden og hans oldemor" eller "... bedstemor" er kendt i dansk længe før Grimms eventyr, og bruges i flæng med "Fanden og hans pumpestok" som afslutning på en opremsninger i betydningen: ... og alt mulig andet underligt.
 Afsnit i bog T. Vogel-Jørgensen: Bevingede ord. 5. udgave. Gad, 1963: (opslag: Fanden og hans oldemor, og: Fanden og hans pumpestok).
[?] Grimm, Brødrene: Fandens sorte Broder (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Des Teufels russiger Bruder, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s243] Senere udgave: Djævelens snavsede Broder Side 243-45
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s406] Senere udgave: Djævelens snavsede Bror. Side 406-08
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s115] Senere udgave: Djævelens snavsede Broder. Side [115]-19
1970 indgår i: Eventyr [s180] Senere udgave: Djævelens snavsede bror. Side 180-[84]
[?] Grimm, Brødrene: [Den fattige Møllersvend og Katten] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der arme Müllerbursch und das Kätzchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s253] Senere udgave: Den fattige Møllerdreng og Katten Side 253-55
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s419] Senere udgave: Den fattige Møllerdreng og Katten. Side 419-22
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 106.
[?] Grimm, Brødrene: De fordansede Sko (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die zertanzten Schuhe, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s318] Senere udgave: De udslidte Sko Side 318-[21]
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s216] Senere udgave: De hullede Sko. Side 216-20
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 133.
[?] Grimm, Brødrene: [Den gamle Kone i Skoven] (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gamle Kone i Skoven]
[?] Grimm, Brødrene: Guleroden (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die Rübe, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s341] Senere udgave: Historien om en Roe Side 341-42
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s242] Senere udgave: Historien om en Roe. Side 242-44
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 146.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: [Gærdesmutten og Bjørnen] (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[?] Grimm, Brødrene: [Gaasevogtersken ved Brønden] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die Gänsehirtin am Brunnen, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s393] Senere udgave: Gaasevogtersken ved Kilden Side 393-98
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s497] Senere udgave: Gaasevogtersken ved Brønden. Side 497-504
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s129] Senere udgave: Gaasepigen ved Brønden. Side 129-37
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 179.
[?] Grimm, Brødrene: Hesten og Ræven (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Fuchs und das Pferd, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s317] Senere udgave: Ræven og Hesten Side 317
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s215] Senere udgave: Hesten og Ræven. Side 215
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 132.
[?] Grimm, Brødrene: Huset i Skoven (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126] 1. udgave: Skovhuset. Side 126-31
[?] Grimm, Brødrene: Den hvide og den sorte Brud (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die weiße und die schwarze Braut, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s326] Senere udgave: Den hvide og den sorte Brud Side 326-29
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s226] Senere udgave: Den hvide og den sorte Brud. Side 226-29
1929 indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s125] Senere udgave: Den hvide og den sorte Brud. Side 125-29
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 135.
[?] Grimm, Brødrene: Jernovnen (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Eisennofen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s303] Senere udgave: Jærnovnen Side 303-07
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s198] Senere udgave: Jærnovnen. Side 198-203
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 127.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Jøden i Tornebusken (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Jude im Dorn, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s264] Senere udgave: Jøden i Tornebusken Side 264-67
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s434] Senere udgave: Jøden i Tornebusken. Side 434-37
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 110.
[?] Grimm, Brødrene: [Den kloge Bondepige] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die kluge Bauerntochter, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s229] Senere udgave: Den kloge Bondepige Side 229-30
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s388] Senere udgave: Den kloge Bondepige. Side 388-90
1912 indgår i: Eventyr [s017] Senere udgave: Den kloge Bondepige. Side 17-20
1970 indgår i: Eventyr [s115] Senere udgave: Den kloge bondepige. Side 115-[18]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 94.
[?] Grimm, Brødrene: [Den kloge Karl] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der kluge Knecht, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s362] Senere udgave: Den kloge Tjenestekarl Side 362
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s262] Senere udgave: Den kloge Karl. Side 262
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 162.
[?] Grimm, Brødrene: Den kloge lille Skrædder (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067] 1. udgave: Den kloge Skrædder. Side 67-71
[?] Grimm, Brødrene: [Kongesønnen, som ikke var bange for noget] (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[?] Grimm, Brødrene: Kæmpen og Skrædderen (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Riese und der Schneider, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s406] Senere udgave: Kæmpen og Skrædderen Side 406-07
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s513] Senere udgave: Kæmpen og Skrædderen. Side 513-15
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843.
[?] Grimm, Brødrene: Den lille Hyrdedreng (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Das Hirtenbüblein, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s347] Senere udgave: Hyrdedrengen Side 347
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 152.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Den lille Selvmorder (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der arme Junge im Grab, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 ? indgår i: Samtlige Æventyr [s408] Senere udgave: Den stakkels Dreng i Graven Side 408-09
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s516] Senere udgave: Den stakkels Dreng i Graven. Side 516-18
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 185.
[?] Grimm, Brødrene: [Livsens vand] (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Livsens Vand]
[?] Grimm, Brødrene: Den magre Lise (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die hagere Lise, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s373] Senere udgave: Den magre Lise. Side 273
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s281] Senere udgave: Den magre Lise. Side 281
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 168.
[?] Grimm, Brødrene: Mestertyven (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Meisterdieb, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s421] Senere udgave: Mestertyven Side 421-47
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s534] Senere udgave: Mestertyven. Side 534-41
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 192.
[?] Grimm, Brødrene: Ravnen (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Ravnen
[?] Grimm, Brødrene: Den rette Brud (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die wahre Braut, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s410] Senere udgave: Den rette Brud Side 410-14
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s519] Senere udgave: Den rette Brud. Side 519-24
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843.
[?] Grimm, Brødrene: Røveren og hans Sønner (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Räuber und seine Söhne, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843, også medtaget i 6. udgave 1850, men forsvinder derefter igen. KHM 191a (nogle steder Anh. 28, KHM 242).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Semsibjerget (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Simeliberg, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s336] Senere udgave: Sesambjærget Side 336-[37]
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s238] Senere udgave: Sesambjærget. Side 238-40
1970 indgår i: Eventyr [s133] Senere udgave: Sesambjerget. Side 133-[36]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 142.
[?] Grimm, Brødrene: Småfolkenes foræringer (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die Geschenke des kleinen Volkes, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s404] Senere udgave: Alfernes Gave Side 404-05
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s511] Senere udgave: Alfernes Gave. Side 511-13
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s089] Senere udgave: Elverhøj. Side [89]-91
kollaps Noter
 note til titel På trykt trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 182.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Snehvid og Rosenrød (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Schneeweißchen und Rosenroth, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1892 Senere udgave: Snehvide og Rosenrød. Eventyr med 21 Tegninger af N. Wiwel. ♦ Aarhus, Jysk Forlags-Forretning, 1892. 28 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Br. Backhausen, Aarhus)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s353] Senere udgave: Snehvid og Rosenrød Side 353-57
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s257] Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Side 257-62
1912 indgår i: Eventyr [s083] Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Side 83-89
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s010] Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Side [10]-15
1970 Senere udgave: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 5,90
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 161.
[?] Grimm, Brødrene: Den syngende og hoppende Lærke (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Das singende springende Löweneckerchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s212] Senere udgave: Den syngende og hoppende Lærke Side 212-14
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s366] Senere udgave: Den syngende og hoppende Lærke. Side 366-70
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 88.
[?] Grimm, Brødrene: [Den søde Grød] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der süße Brei, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s249] Senere udgave: Den søde Grød Side 249
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s414] Senere udgave: Den søde Grød. Side 414
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 103.
[?] Grimm, Brødrene: Sømmet (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Nagel, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s407] Senere udgave: Sømmet Side 407
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s515] Senere udgave: Sømmet. Side 515-16
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843.
[?] Grimm, Brødrene: De tro Dyr (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Die treuen Tiere, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815, til og med 6. udgave, 1850, hvorefter den udgår. KHM 104a (nogle steder Anh. 18, KHM 231).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Trommeslageren (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Trommler, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s427] Senere udgave: Trommeslageren Side 427-32
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s541] Senere udgave: Trommeslageren. Side 541-48
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 193.
[?] Grimm, Brødrene: [En udlært Jæger] (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der gelernte Jäger, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s267] Senere udgave: En udlært Jæger Side 267-69
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s439] Senere udgave: Den flinke Jæger. Side 439-42
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 111.
[?] Grimm, Brødrene: Den unge Kæmpe (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der junge Riese, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s377] Senere udgave: Den unge Kæmpe Side 377-80
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s375] Senere udgave: Den unge Kæmpe. Side 375-80
[?] Grimm, Brødrene: Vildmanden (1854-55, novelle(r))
originaltitel: De wilde Mann, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. Kun medtaget til og med 5. udgave, 1843. KHM 136a.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm, Brødrene: Æselsalaten (1854-55, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: [Salatæselet]
[?] Grimm, Brødrene: Aanden i Flasken (1854-55, novelle(r))
originaltitel: Der Geist im Glas, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s240] Senere udgave: Aanden i Flasken. Side 240-42
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s402] Senere udgave: Aanden i Flasken. Side 402-05
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 99.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog Grimm, Jak.: Det gamle Æventyr om Fiskeren og hans Kone. Fortalt paa Tysk af Jak. Grimm og paany gientager her paa Dansk af Peter Grimmig. ♦ (Eibe), [1854]. 8 sider (1854, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog Grimm: [Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger [s001]] Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 17-19 (1854, novelle(r)) 👓
Detaljer
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (Grimm).
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1857 (1857, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Sjette dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1863. v + 360 sider. Pris: 84 sk. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1863, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til titel Med billede: Bedstemoderen fortæller.
 note til titel Side [iii]-v: Indhold.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr, samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Syvende dansk Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), [1869]. v + 360 sider (1869, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Louise Hegermann-Lindencrone (1778-1853)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-v: Indhold.
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: 1869.
 url Fuld visning (pdf) af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Grimm: Eventyr. Tredie Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1870 [ie: 1869]. 246 sider. Pris: 1 Rb. (Trykkeri: Fjeldsøe og Gandrup) (1870, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
andet: J. Borre
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
1854-55 Samhørende, 2. del af: Eventyr. Ny Samling. Oversatte af J. B. ♦ Gandrup, 1854-55 [ie: 1853-55]. 1.-3. Afdeling, 102 + 104 + 120 sider. Pris: à 36 sk. (Trykkeri: Flyvepostens Officin ved J. Davidsen)
kollaps Noter
 note til oversat titel Nordisk Boghandlertidende, 4de Aargang, Nr. 25 (14-12-1869), side [171], uddrag af annonce: Grimms Eventyr, 3die Samling ... Kjøbenhavn den 11te Decbr. 1869. Th. Gandrup.
 note til oversat titel Adresseavisen 20-12-1869, side 3, uddrag af annonce: Udkommen er: Tredie (nyeste) Samling af Grims Eventyr, oversatte af J. B. Priis 1 Rd., cartona ... Th. Gandrups Bog- og Papirhandel, store Kjøbmagergade 7.
 note om oplag 2. Udgave, 1878 [ie: 1877?]. 246 sider.
 note til oversat titel Også med titelblad: Overs. af J. Davidsen. Kbh., 1882.
kollaps Indhold

[?] Grimm: De tre grønne Grene (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
[?] Grimm: De tre Jægersvende (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[?] Grimm: De tre Krager (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Krähen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815, til om med 4. udgave 1840, hvorefter den gled ud. KHM 107a (nogle steder anført som Anh. 19, KHM 231).
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: De tolv Apostle (1870, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf Apostel, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s448] Senere udgave: De tolv Apostle Side 448
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s564 b] Senere udgave: De tolv Apostle. Side 564-65
[?] Grimm: Armod og ydmyghed fører til Himlen (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
[?] Grimm: At dele ondt og godt (1870, novelle(r))
originaltitel: Lieb und Leid teilen, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s383] Senere udgave: At dele ondt og godt Side 383
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s483 b] Senere udgave: At dele ondt og godt. Side 483-84
[?] Grimm: Bespist af Gud (1870, novelle(r))
originaltitel: Gottes Speise, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s451] Senere udgave: Guds Brød Side 451-52
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s567] Senere udgave: Guds Føde. Side 567-68
[?] Grimm: Brudevalget (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Brautschau, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s349] Senere udgave: Brudevalget. Side 349
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s255] Senere udgave: Brudeskuet. Side 255
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 155.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: Doktor Alvidende (1870, novelle(r))
originaltitel: Doktor Allwissend, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s239] Senere udgave: Doktor Alvidende Side 239
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s401] Senere udgave: Doktor Alvidende. Side 401-02
1944 Senere udgave: Doktor Alvidende. Et Eventyr for Børn. ♦ EWI-Forlaget [ikke i boghandlen], 1944. 16 sider, illustreret
1970 indgår i: Eventyr [s137] Senere udgave: Doktor Alvidende. Side 137-[40]
[?] Grimm: Den dovne Spinderske (1870, novelle(r))
originaltitel: Die faule Spinnerin, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s307] Senere udgave: Den dovne Spinderske Side 307-08
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s203] Senere udgave: Den dovne Spinderske. Side 203-04
[?] Grimm: Fanden i den grønne Frakke (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bjørnemanden
[?] Grimm: Den fattige og den rige (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[?] Grimm: Flynderen (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Scholle, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s385] Senere udgave: Flynderen Side 385
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s487] Senere udgave: Flynderen. Side 487
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 172.
[?] Grimm: Den fugl Grif (1870, novelle(r))
originaltitel: Der Vogel Greif, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s364] Senere udgave: Den Fugl Grif Side 364-68
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s270] Senere udgave: Den Fugl Grif. Side 270-75
[?] Grimm: Fuglen (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[?] Grimm: Den gamle Kone (1870, novelle(r))
originaltitel: Das alte Mütterchen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s453] Senere udgave: Den gamle Morlille. Side 453-54
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s570] Senere udgave: Den gamle Kone. Side 570-71
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 208.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: Glaskisten (1870, novelle(r))
originaltitel: Der gläserne Sarg, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s358] Senere udgave: Glas-Ligkisten Side 358-62
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s263] Senere udgave: Glaskisten. Side 263-68
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 163.
[?] Grimm: Den gyldne Nøgle (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gyldne Nøgle]
[?] Grimm: Gærdesmutten (1870, novelle(r))
originaltitel: Der Zaunkönig, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s383] Senere udgave: Gærdekongen Side 383-85
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s484] Senere udgave: Gærdesmutten. Side 484-86
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 171.
[?] Grimm: Gaasepigen (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Gänsemagd, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s215] Senere udgave: Gaasepigen Side 215-18
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s370] Senere udgave: Gaasepigen. Side 370-74
[?] Grimm: Hans Pindsvin (1870, novelle(r))
originaltitel: Hans mein Igel, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s261] Senere udgave: Hans Pindsvin Side 261-63
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s429] Senere udgave: Hans Pindsvin. Side 429-32
[?] Grimm: Den hellige Joseph i Skoven (1870, novelle(r))
originaltitel: Der heilige Joseph im Walde, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s447] Senere udgave: Den hellige Josef i Skoven. Side 447-48
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s079] Senere udgave: Den hellige Josef i Skoven. Side 79-80
1953 indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s073] Senere udgave: Den hellige Joseph i Skoven. Side 73-75
1966 indgår i antologien: Eventyrets verden [3s207] Senere udgave: Den hellige Joseph i skoven. Side 207-[09]
[?] Grimm: Det himmelske Bryllup (1870, novelle(r))
originaltitel: Die himmlische Hochzeit, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s454] Senere udgave: Det himmelske Bryllup. Side 454-55
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s571] Senere udgave: Det himmelske Bryllup. Side 571-72
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815, bind 2, som nr. 35. KHM 209.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: Hørskæverne (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Schickerlinge, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s351] Senere udgave: Hørskæverne Side 351
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s252] Senere udgave: Hørskæverne. Side 252
[?] Grimm: [Jomfru Maries Bæger] (1870, novelle(r))
originaltitel: Muttergottesgläschen, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s454] Senere udgave: Guds Moders Bæger. Side 454
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s572] Senere udgave: Jomfru Maries Bæger. Side 572
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 207.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: [Den klare Sol bringer Alting for en Dag] (1870, novelle(r))
originaltitel: Die klare Sonne bringt's an den Tag, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s277] Senere udgave: "Guds klare Sol bringer alt frem for Dagens Lys" Side 277-78
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s451] Senere udgave: Den klare Sol bringer alting for en Dag. Side 451
[?] Grimm: Knoist og hans tre Sønner (1870, novelle(r))
originaltitel: Knoist un sine dre Sühne, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s260] Senere udgave: Fæster og hans tre Sønner Side 260
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s477] Senere udgave: Knoist og hans tre Sønner. Side 477
[?] Grimm: Kongen af det gyldne Bjerg (1870, novelle(r))
originaltitel: Der König vom goldenen Berg, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s004] Senere udgave: Kongen af det gyldne Bjærg Side 4-7
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s188] Senere udgave: Kongen af det gyldne Bjærg. Side 188-92
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s025] Senere udgave: Kongen af det gyldne Bjerg. Side [25]-30
[?] Grimm: Kongesønnen og Kongedatteren (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[?] Grimm: Lammet og Fisken (1870, novelle(r))
originaltitel: Das Lämmchen und Fischchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s381] Senere udgave: Lammet og Fisken Side 381-82
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s481] Senere udgave: Lammet og Fisken. Side 481-82
[?] Grimm: Levetiden (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Lebenszeit, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s389] Senere udgave: Levetiden Side 389
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s491] Senere udgave: Levetiden. Side 491-92
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 176.
[?] Grimm: Ligskjorten (1870, novelle(r))
originaltitel: Das Totenhemdchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s263] Senere udgave: Ligskjorten Side 263-64
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s432] Senere udgave: Ligskjorten. Side 432-33
[?] Grimm: Det lille Æsel (1870, novelle(r))
originaltitel: Das Eselein, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s001] Senere udgave: Det lille Æsel. Side [1]-3
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s192] Senere udgave: Det lille Æsel. Side 192-94
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s007] Senere udgave: Det lille Æsel. Side [7]-10
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 144.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: Paa Rejse (1870, novelle(r))
originaltitel: Up Reisen gohn, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s357] Senere udgave: Paa Rejse. Side 357-58
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s241] Senere udgave: Paa Rejse. Side 241
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 143.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[?] Grimm: Rosen (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Rose, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s449] Senere udgave: Rosen. Side 449
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s565] Senere udgave: Rosen. Side 565
[?] Grimm: Rørdrummen og Hærfuglen (1870, novelle(r))
originaltitel: Rohrdrommel und Wiedehopf, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s386] Senere udgave: Rørdrummen og Hærfuglen Side 386
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s487 b] Senere udgave: Rørdrummen og Hærfuglen. Side 487-88
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 173.
[?] Grimm: [Spurven og dens fire Unger] (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Spurven og dens fire Børn]
[?] Grimm: Den stjaalne Skilling (1870, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[?] Grimm: Tiggeren i Smedeessen (1870, novelle(r))
originaltitel: Das junggeglühte Männlein, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s343] Senere udgave: Den foryngede Mand Side 343
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s244] Senere udgave: Manden, der blev ung igen. Side 244-45
[?] Grimm: Den tro Ferdinand og den utro Ferdinand (1870, novelle(r))
originaltitel: Ferenand getrü und Ferenand ungetrü, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s301] Senere udgave: Ferdinand tro og Ferdinand utro Side 301-03
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s195] Senere udgave: Ferdinand tro og Ferdinand utro. Side [195]-98
[?] Grimm: [Tærskeplejlen fra Himlen] (1870, novelle(r))
originaltitel: Der Dreschflegel vom Himmel, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s270] Senere udgave: Tærskeplejlen fra Himlen Side 270-71
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s438] Senere udgave: Tærskeplejlen fra Himlen. Side 438-39
[?] Grimm: Uglen (1870, novelle(r))
originaltitel: Die Eule, 1840
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s386] Senere udgave: Uglen Sdie 386-87
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s488] Senere udgave: Uglen. Side 488-90
1925 indgår i: Jernhans [s013] Senere udgave: Uglen. Side [13]-16
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1840. KHM 174.
[?] Grimm: Den utaknemmelige Søn (1870, novelle(r))
originaltitel: Der undankbare Sohn, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s228] Senere udgave: Den utaknemmelige Søn Side 228
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s483] Senere udgave: Den utaknemlige Søn. Side 483
[?] Grimm: Vorherres og Djævelens Dyr (1870, novelle(r))
originaltitel: Des Herrn und des Teufels Getier, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s344] Senere udgave: Guds og Djævelens Dyr Side 344
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s245] Senere udgave: Vorherres og Djævelens Dyr. Side 245-46
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 8. dansk Udgave ♦ (1875, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Øhlenschlæger: [indgår i antologien: Eventyrperler [s069]] Fiskeren og hans Kone. (Ved Øhlenschlæger). Side 69-78 (1878, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af J. F. Lindencrone. 9de dansk Udgave. ♦ Gyldendal, 1881 (1881, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s073]] Askepot. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side [73]-79 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s088]] Døden og hans Gudsøn. Efter Grimm ved C. Molbech. Side 88-90 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s114]] Æventyr om En, som drog ud for at lære Frygt at kjende. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med 2 Billeder). Side 114-23 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s006]] Fiskeren og hans Kone. Efter Grimm ved Øhlenschlæger. Side 6-10 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Grimm (ved Øhlenschlæger).
 Bog Perrault og Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s003]] Den lille Rødhætte. Efter Perrault og Grimm. (Med Billede). Side [3]-6 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s040] 1. udgave: Den lille Rødhætte
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Perrault og Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s040]] Snehvitteke. Efter Grimm ved Lindencrone. (Med Billede). Side 40-49 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s127]] Den tapre Skrædder. Efter Grimm ved C. Molbech. (Med Billede). Side [127]-34 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s193]] Tommeliden. Efter Grimm ved Lindencrone. Side 193-97 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrkatten [s177]] Tornerose. Efter Grimm. (Med Billede). Side [177]-80 (1883, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: Æventyr. M. Illustr. af V. Andrén. Overs. af F. C. Sørensen. ♦ Levison, 1884. 123 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Qvist) (1884, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vicke Andrén (1856-1930, sprog: svensk)
oversat af Ferd.C. Sørensen, f 1824 (1824-1887)
1890 Samhørende, fortsættes af (2. del): Eventyr. Oversatte af L. Stange. Ny Samling. ♦ W.L. Wulff, 1890. 123 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Cohen)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Overgik til Mackeprang.
 Bog Grimm: Eventyr. Oversatte af L. Stange. Ny Samling. ♦ W.L. Wulff, 1890. 123 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25. (Trykkeri: Cohen) (1890, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vicke Andrén (1856-1930, sprog: svensk)
oversat af L. Stange (1857-1930)
1884 Samhørende, 2. del af: Æventyr. M. Illustr. af V. Andrén. Overs. af F. C. Sørensen. ♦ Levison, 1884. 123 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Qvist)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Overgik til Mackeprang.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,75 (1891, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Grimm: Snehvide og Rosenrød. Eventyr med 21 Tegninger af N. Wiwel. ♦ Aarhus, Jysk Forlags-Forretning, 1892. 28 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Br. Backhausen, Aarhus) (1892, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
oversat af Anonym
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med håndtegnet tekst.
 Bog Grimm: Samtlige Æventyr. Illustrerede af Philip Grot-Johann og R. Leinweber. Paa Dansk ved J. F. Daugaard. ♦ Kjøbenhavn, R. Stjernholms Forlag, [1894]. 460 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 15,00. (Trykkeri: Trykt i det graphiske Institut (Nicolai Cohen), København) (1894, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
oversat af Jacob Daugaard (1844-1897)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Udkom i 29 hefter fra marts 1894 til november 1894.
 note til oversat titel På smudstitelbladet: Grimms Æventyr.
 note til oversat titel Med portrættavle: Brødrene Wilhelm og Jakob Grimm.
 note til oversat titel Side 457-460: Brødrene Grimm og deres Æventyr [indeholder også portræt af og biografiske oplysninger om de to illustratorer].
 note til oversat titel København 17-3-1894, side 3, uddrag af annonce: Nyhed! Paa R. Stjernholms Forlag har forladt Pressen: Pragtudgave af Grimms Æventyr ... Komplet i 30 Leveringer à 50 Øre ...
 note til oversat titel Omtalt som: Pragtudgave og som: Grimms Eventyr/Grimms samtlige Eventyr.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 anført med undertitlen: Pragtudgave.
 note til oversat titel Der findes en udgave (måske senere, men er uden udgivelsesår) af værket opdelt i 6 bind à ca. 74 sider. Hvert bind har separat paginering og indholdsfortegnelse, men ellers trykt på samme trykkeri med samme sats og illustrationer.
 note til oversat titel Titlen er ifølge titelbladet: Grimms Æventyr. Illustrereede af Philip Grot-Johann og R. Leinweber. Paa dansk ved J. Faber Daugaard.
 note til oversat titel Udgaven findes ikke registreret i Dansk Bogfortegnelse eller på danske biblioteker, men er set annonceret til salg på web. Annonce fra auctionet.com gemt 12-1-2023 på: Link til ekstern webside Wayback Machine
 anmeldelse Social-Demokraten 14-3-1894, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 21-4-1894, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 16-12-1894 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Grimm: Det lille Æsel. Side [1]-3 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det lille Æsel
[s003] Grimm: Katten og Musen Side 3-4 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[s004] Grimm: Kongen af det gyldne Bjærg Side 4-7 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kongen af det gyldne Bjerg
[s008] Grimm: Historien om en, der drog ud i Verden for at lære Frygt at kende Side 8-12 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
[s013] Grimm: Ulven og de syv Gedekid Side 13-14 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[s014] Grimm: Den tro Johannes. Side 14-18 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[s019] Grimm: Den gode Handel Side 19--21 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s036] 1. udgave: Det gode Kiøbmandsskab. Side 36-41
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s025] Senere udgave: Den gode Handel. Side 25-28
1916 indgår i: Folke-Eventyr [1s046] Senere udgave: Den gode Handel. Side 46-51
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s061] Senere udgave: Den flffige Bonde. Side [61]-65
[s022] Grimm: Den forunderlige Spillemand Sdie 22-23 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s041] 1. udgave: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44
[s023] Grimm: De tolv Brødre Side 23-26 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s026] Grimm: Pak Side 26-27 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[s027] Grimm: Broderlil og Søsterlil Side 27-31 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[s031] Grimm: Rapunsel Side 31-34 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: En Plante: Campanula Rapunculus.; Roden spises som Salata (Se V. Saabys "Dansk Retskrivningsordbog"). O.A.
[s034] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven Side 34-37 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s037] Grimm: De tre Spindersker Side 37-38 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[s039] Grimm: Hansemand og Gretelil Side 39-43 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s043] Grimm: De tre Slangeblade Side 43-44 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[s045] Grimm: Den hvide Slange Side 45-47 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[s047] Grimm: Halmstraaet, Kulstykket og Børnnen Side 47-48 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[s048] Grimm: Fiskeren og hans Kone Side 48-52 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s052] Grimm: Syv i et Hug. Den tapre Skrædder. Side 52-56 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s057] Grimm: Askepot Side 57-[61] (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s062] Grimm: Gaaden Side 62-63 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s114] 1. udgave: Gaaden. Side 114-17
[s064] Grimm: Om Musen, Fuglen og Medisterpølsen Side 64 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s065] Grimm: Mo'r Hulda Side 65-67 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[s067] Grimm: De syv Ravne Side 67-68 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
[s068] Grimm: Lille Rødhætte Side 68-70 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[s071] Grimm: De fire Bremer-Stadsmusikanter Side 71-72 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s073] Grimm: Det syngende Ben Side 73-74 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[s074] Grimm: Djævelen med de tre Guldhaar Side 74-77 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[s078] Grimm: Lusen og Loppen Side 78 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[s079] Grimm: Pigen uden Hænder Side 79-82 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s082] Grimm: Den kløgtige Hans Side 82-84 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[s084] Grimm: De tre Sprog Side 84-85 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s157] 1. udgave: De tre Sprog. Side 157-60
[s085] Grimm: Den kloge Else Side 85-87 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[s087] Grimm: Skrædderen i Himlen Side 87-88 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s164] 1. udgave: Skrædderen i Himlen. Side 164-66
[s088] Grimm: Bord, dæk dig, Guldæsel og Rap-dig-Kæp Side 88-93 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[s094] Grimm: Tommeliden Side 94-97 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[s097] Grimm: Fru Rævs Bryllup Side 97-98 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s184] 1. udgave: Om Frue Rævinden. Side 184-87
[s099] Grimm: Nisserne. Side 99-101 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s187] 1. udgave: De Underjordiske. Side 187-91
[s101] Grimm: Røverbrudgommen Side 101-04 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s104] Grimm: Hr. Korbes Side 104 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s195] 1. udgave: Hr. Korbes. Side 195-96
[s105] Grimm: Den slemme Fadder Side 105-06 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s196] 1. udgave: Hr. Gudfader. Side 196-98
[s106] Grimm: Døden som Fadder Side 106-08 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[s106] Grimm: Heksen Side 106 (1894, novelle(r))
originaltitel: Frau Trude, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s135] Senere udgave: Heksen. Side 135-36
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 43.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s108] Grimm: Tommeliden paa Vandring Side 108-10 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[s110] Grimm: Rynke Ris' Fugl Side 110-13 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s208] 1. udgave: Fitchers Fugl. Side 208-12
[s113] Grimm: Historien om Enebærbusken Side 113-18 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131
[s119] Grimm: Gamle Sultan Side 119-20 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[s120] Grimm: De seks Svaner Side 120-22 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[s123] Grimm: Tornerose Side 123-25 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s125] Grimm: Hittefugl Side 125-26 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[s127] Grimm: Kong Drosselskæg Side 127-29 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[s130] Grimm: Snehvide Side 130-34 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[s135] Grimm: Tornisteret, Hatten og Hornet Side 135-38 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
[s138] Grimm: Lille Rumleskaft Side 138-40 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[s140] Grimm: Roland og hans Kæreste. Side 141-42 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
[s143] Grimm: Guldfuglen Side 143-47 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[s147] Grimm: Hunden og Spurven Side 147-48 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s276] 1. udgave: Hunden og Spurven. Side 276-80
[s149] Grimm: Frits og Lise Side 149-51 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[s152] Grimm: De to Brødre Side 152-63 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s163] Grimm: Lille-Bonde Side 163-65 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[s166] Grimm: Bidronningen Side 166 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[s167] Grimm: De tre Fjer Side 167-68 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s323] 1. udgave: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27
[s169] Grimm: Guldgaasen Side 169-71 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[s171] Grimm: Tusindskind Side 171-74 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s332] 1. udgave: Alskens-Laadd. Side 332-38
[s174] Grimm: Harebruden Side 174 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s339] 1. udgave: Hare-Bruden. Side 339-40
[s175] Grimm: Mester og Lærling Side 175-76 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s344] 1. udgave: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46
[s176] Grimm: De tolv Jægere. Side 176-77 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s340] 1. udgave: De tolv Jægere. Side 340-44
[s177] Grimm: Jorinde og Joringel Side 177-79 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s347] 1. udgave: Jorinde og Joringel. Side 347-50
[s179] Grimm: De tre Lykkebørn. Side 179-81 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[s181] Grimm: Seks, som nok skal komme gennem Verden. Side 181-84 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[s185] Grimm: Ulven og Mennesket Side 185 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s360] 1. udgave: Ulven og Mennesket. Side 360-62
[s185] Grimm: Ulven og Ræven Side 185-86 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[s186] Grimm: Ræven og dens Nabomor Side 187 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s364] 1. udgave: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65
[s187] Grimm: Den kloge Grete Side 187-88 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s187] Grimm: Ræven og Katten Side 187 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s366] 1. udgave: Ræven og Katten. Side 366
[s188] Grimm: Nelliken Side 188-92 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[s192] Grimm: Havfruen. Side 192 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s377] 1. udgave: Nøkken. Side 377-78
[s193] Grimm: Den gamle Bedstefader og hans Sønnesøn Side 193-94 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[s194] Grimm: Om Hønens Død. Side 194 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s378] 1. udgave: Om Hønens Død. Side 378-80
[s195] Grimm: Broder Lystig Side 195-200 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s380] 1. udgave: Broder Lystig. Side 380-93
[s201] Grimm: Spille-Hans. Side 201-02 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s393] 1. udgave: Spille-Hans. Side 393-96
[s203] Grimm: Lykke-Hans Side 203-05 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[s205] Grimm: Hans gifter sig Side 205-06 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s403] 1. udgave: Hans gifter sig. Side 403-05
[s207] Grimm: Guldbørnene. Side 206-08 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s405] 1. udgave: Guldbørnene. Side 405-11
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1812. KHM 85.
[s209] Grimm: Den fattige og den rige Mand Side 209-11 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s209] Grimm: Ræven og Gæssene Side 209 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s411] 1. udgave: Ræven og Gæssene. Side 411-12
[s212] Grimm: Den syngende og hoppende Lærke Side 212-14 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den syngende og hoppende Lærke
[s215] Grimm: Gaasepigen Side 215-18 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gaasepigen
[s219] Grimm: Den underjordiske Side 219-21 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[s222] Grimm: Mariabarnet Side 222-25 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[s225] Grimm: Ravnen Side 225-28 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Ravnen
[s228] Grimm: Den utaknemmelige Søn Side 228 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den utaknemmelige Søn
[s229] Grimm: Den kloge Bondepige Side 229-30 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Bondepige]
[s231] Grimm: Den gamle Hildebrand Side 231-32 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der alte Hildebrand, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s391] Senere udgave: Den gamle Hildebrand. Side 391-93
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 95.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s232] Grimm: De tre smaa Fugle Side 232-35 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[s235] Grimm: Livsens Vand Side 235-38 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Livsens Vand]
[s239] Grimm: Doktor Alvidende Side 239 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Doktor Alvidende
[s240] Grimm: Aanden i Flasken. Side 240-42 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Aanden i Flasken
[s243] Grimm: Djævelens snavsede Broder Side 243-45 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fandens sorte Broder
[s245] Grimm: Bjørneskindsmanden Side 245-47 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bjørnemanden
[s248] Grimm: Gærdesmutten og Bjørnen Side 248.49 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[s249] Grimm: De kloge Folk Side 249-51 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die klugen Leute, 1857
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s415] Senere udgave: De kloge Folk. Side 415-17
1970 indgår i: Eventyr [s199] Senere udgave: De kloge folk. Side 199-[203]
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1857. KHM 104.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s249] Grimm: Den søde Grød Side 249 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den søde Grød]
[s252] Grimm: Fablen om Tudsen Side 252 (1894, novelle(r))
originaltitel: Märchen von der Unke, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s418] Senere udgave: Eventyr om Skruptudsen. Side 418-19
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 105.
[s253] Grimm: Den fattige Møllerdreng og Katten Side 253-55 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den fattige Møllersvend og Katten]
[s255] Grimm: De to Vandringsmænd Side 255-60 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De to Vandringsmænd
[s260] Grimm: Fæster og hans tre Sønner Side 260 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Knoist og hans tre Sønner
[s261] Grimm: Hans Pindsvin Side 261-63 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hans Pindsvin
[s263] Grimm: Ligskjorten Side 263-64 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Ligskjorten
[s264] Grimm: Jøden i Tornebusken Side 264-67 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jøden i Tornebusken
[s267] Grimm: En udlært Jæger Side 267-69 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [En udlært Jæger]
[s270] Grimm: Tærskeplejlen fra Himlen Side 270-71 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Tærskeplejlen fra Himlen]
[s271] Grimm: De to Kongebørn Side 271-75 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[s275] Grimm: Den klog Skrædder Side 275-77 (1894, novelle(r))
originaltitel: Vom klugen Schneiderlein, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 114.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s277] Grimm: "Guds klare Sol bringer alt frem for Dagens Lys" Side 277-78 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den klare Sol bringer Alting for en Dag]
[s278] Grimm: Det blaa Lys Side 278-80 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det blaa Lys
[s281] Grimm: De tre Saarlæger Side 281-82 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Feltskærere
[s281] Grimm: Det egenraadige Barn Side 281 (1894, novelle(r))
originaltitel: Das eigensinnige Kind, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s457] Senere udgave: Det uartige Barn. 457
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815, under titlen: Von einem eigensinnigen Kinde. I senre udgaver: Das eigensinnige Kind. KHM 117.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s283] Grimm: De syv Molboer Side 283-85 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die sieben Schwaben, 1819
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s457 b] Senere udgave: De syv Molboer. Side 457-60
kollaps Noter
 note til titel På trykt trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. Kendes i tidligere tyske versioner. KHM 119.
 note til oversat titel Note til titlen: Lokaliseret Oversættelse.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s285] Grimm: De tre Haandværkssvende Side 285-86 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Haandværkssvende
[s287] Grimm: Kongesønnen, der ikke var bange for noget Side 287-90 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s291] Grimm: Kaalæselet. Side 291-94 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: [Salatæselet]
[s295] Grimm: Den gamle Kone i Skoven. Side 295-96 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gamle Kone i Skoven]
[s296] Grimm: De tre Brødre Side 296-98 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Brødre
[s298] Grimm: Fanden og hans Oldemoder Side 298-300 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fanden og hans Oldemor
[s301] Grimm: Ferdinand tro og Ferdinand utro Side 301-03 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den tro Ferdinand og den utro Ferdinand
[s303] Grimm: Jærnovnen Side 303-07 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jernovnen
[s307] Grimm: Den dovne Spinderske Side 307-08 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Spinderske
[s308] Grimm: De fire kunstfærdige Brødre Side 308-10 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fire kunstfærdige Brødre
[s311] Grimm: Enøje, Toøje og Treøje Side 311-15 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Enøje, Toøje og Treøje]
[s316] Grimm: Skøn Karen og Gi-Ga-Gyvel. Side 316-17 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s213] Senere udgave: Den smukke Katrine og Købstadstampen. Side 213-14
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 131.
[s317] Grimm: Ræven og Hesten Side 317 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hesten og Ræven
[s318] Grimm: De udslidte Sko Side 318-[21] (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fordansede Sko
[s322] Grimm: De seks Tjenere. Side 322-25 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[s326] Grimm: Den hvide og den sorte Brud Side 326-29 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hvide og den sorte Brud
[s329] Grimm: Jærnhans Side 329-33 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der Eisenhans, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s230] Senere udgave: Jærnhans. Side 230-36
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [2s111] Senere udgave: Jernhans. Side [111]-21
1925 indgår i: Jernhans [s017] Senere udgave: Jernhans. Side [17]-32
kollaps Noter
 note til titel På tyks trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. Tidligere version trykt på tysk 1844. KHM 136.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s334] Grimm: De tre sorte Prinsesser. Side 334-35 (1894, novelle(r))
originaltitel: De drei schwatten Prinzessinnen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s236] Senere udgave: De tre sorte Prinsesser. Side 236-38
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 137.
[s336] Grimm: Sesambjærget Side 336-[37] (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Semsibjerget
[s338] Grimm: Frøkongen eller Jærnhenrik Side 338-40 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s341] Grimm: Historien om en Roe Side 341-42 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Guleroden
[s343] Grimm: Den foryngede Mand Side 343 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Tiggeren i Smedeessen
[s344] Grimm: Guds og Djævelens Dyr Side 344 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Vorherres og Djævelens Dyr
[s344] Grimm: Hanebjælken Side 344-45 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Hanebjælken]
[s345] Grimm: De tre dovne Side 345 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den dovneste]
[s345] Grimm: De tolv dovne Tjenestekarle Side 345-47 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die zwölf faulen Knrechte, 1857
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s247] Senere udgave: De tolv dovne Karle. Side 247-49
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1857. KHM 151b.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s345] Grimm: Den gamle Tiggerkvinde Side 345 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die alte Bettelfrau, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s246] Senere udgave: Den gamle Tiggerske. Side 246
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 150.
[s347] Grimm: Hyrdedrengen Side 347 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den lille Hyrdedreng
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s249] Senere udgave: Den lille Hyrdedreng. Side 249-50
[s348] Grimm: Stjernedalerne Side 348-49 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[s349] Grimm: Brudevalget. Side 349 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Brudevalget
[s349] Grimm: Den stjaalne Toøre Side 349 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[s350] Grimm: Spurven og dens fire Børn Side 350-51 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Spurven og dens fire Børn]
[s351] Grimm: Hørskæverne Side 351 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hørskæverne
[s352] Grimm: Æventyret om Slaraffenland Side 352 (1894, novelle(r))
originaltitel: Das Märchen vom Schlauraffenland, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s255 b] Senere udgave: Eventyret om Slaraffenland. Side 255-56
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 158.
[s352] Grimm: En Løgnehistorie fra Ditmarsken Side 352 (1894, novelle(r))
originaltitel: Das Dietmarsische Lügenmärchen, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s256] Senere udgave: En Løgnehistorie fra Ditmarsken. Side 256
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 159.
[s353] Grimm: Æventyrgaade Side 353 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Eventyrgaade
[s353] Grimm: Snehvid og Rosenrød Side 353-57 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
[s357] Grimm: Paa Rejse. Side 357-58 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Paa Rejse
[s358] Grimm: Glas-Ligkisten Side 358-62 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Glaskisten
[s362] Grimm: Den kloge Tjenestekarl Side 362 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Karl]
[s363] Grimm: Den dovne Hans Side 363-64 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Mads
[s364] Grimm: Den Fugl Grif Side 364-68 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den fugl Grif
[s368] Grimm: Stærke Hans Side 368-72 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der starke Hans, 1837
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s275] Senere udgave: Den stærke Hans. Side 275-80
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1837. KHM 166.
[s372] Grimm: Bonden i Himlen Side 372 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden i Himlen
[s373] Grimm: Den magre Lise. Side 273 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den magre Lise
[s373] Grimm: Skovhuset Side 273-76 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126] 1. udgave: Skovhuset. Side 126-31
[s377] Grimm: Den unge Kæmpe Side 377-80 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den unge Kæmpe
[s381] Grimm: Lammet og Fisken Side 381-82 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Lammet og Fisken
[s381] Grimm: Pigen fra Brasted. Side 381 (1894, novelle(r))
originaltitel: Dat Mäken von Brakel, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s462] Senere udgave: Pigen fra Brakel. Sidel 462
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 139.
[s382] Grimm: Nabokonerne Side 382 (1894, novelle(r))
originaltitel: Das Hausgesinde, 1815
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s482] Senere udgave: Nabofolkene. Side 482
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1815. KHM 140.
[s383] Grimm: At dele ondt og godt Side 383 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: At dele ondt og godt
[s383] Grimm: Gærdekongen Side 383-85 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gærdesmutten
[s385] Grimm: Flynderen Side 385 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Flynderen
[s386] Grimm: Rørdrummen og Hærfuglen Side 386 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rørdrummen og Hærfuglen
[s386] Grimm: Uglen Sdie 386-87 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Uglen
[s388] Grimm: Maanen Side 388 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der Mond, 1857
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s490] Senere udgave: Maanen. Side 490-91
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1857. Har tidligere været trykt i samling Heinrich Pröhle fra 1854. KHM 175.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikipedia
[s389] Grimm: Levetiden Side 389 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Levetiden
[s390] Grimm: Dødens Sendebud Side 390-91 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s011] 1. udgave: Dødens visse Bud. Side 11-13
[s391] Grimm: Mester Syl Side 391-93 (1894, novelle(r))
originaltitel: Meister Pfriem, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s494] Senere udgave: Mester Syl. Side 494-97
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 178.
[s393] Grimm: Gaasevogtersken ved Kilden Side 393-98 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Gaasevogtersken ved Brønden]
[s399] Grimm: Moder Evas Børn Side 399 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Evas Børn
[s400] Grimm: Havfruen i Mølledammen Side 401-03 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die Nixe im Teich, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s506] Senere udgave: Havfruen i Dammen. Side 506-10
[s404] Grimm: Alfernes Gave Side 404-05 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Småfolkenes foræringer
[s406] Grimm: Kæmpen og Skrædderen Side 406-07 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kæmpen og Skrædderen
[s407] Grimm: Sømmet Side 407 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Sømmet
[s408] Grimm: Den stakkels Dreng i Graven Side 408-09 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 ? indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den lille Selvmorder
[s410] Grimm: Den rette Brud Side 410-14 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den rette Brud
[s414] Grimm: Haren og Pindsvinet. Side 414-16 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der Hase und der Igel, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s524] Senere udgave: Haren og Pindsvinet. Side 524-27
1925 indgår i: Jernhans [s033] Senere udgave: Haren og Pindsvinet. Side [33]-38
1970 indgår i: Eventyr [s036] Senere udgave: Haren og pindsvinet. Side 36-[39]
[s416] Grimm: Ten, Væverskytte og Synaal. Side 416-17 (1894, novelle(r))
originaltitel: Spindel, Weberschiffchen und Nadel, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s527] Senere udgave: Ten, Skytte og Synaal. Side 527-28
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1843. KHM 188.
[s418] Grimm: Bonden og Djævelen. Side 418-19 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden og Djævelen
[s419] Grimm: Brødsmulerne paa Bordet. Side 419 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die Brosamen auf dem Tisch, 1843
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s530] Senere udgave: Brødsmulerne paa Bordet. Side 530
[s419] Grimm: Marsvinet Side 419-21 (1894, novelle(r))
originaltitel: Das Meerhäschen, 1857
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s531] Senere udgave: Marsvinet. Side 531-33
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1857. Har tidligere været trykt i en samling af Josef Haltrich fra 1856. KHM 191.
[s421] Grimm: Mestertyven Side 421-47 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Mestertyven
[s427] Grimm: Trommeslageren Side 427-32 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Trommeslageren
[s433] Grimm: Gravhøjen Side 433-36 (1894, novelle(r))
originaltitel: Der Grabhügel, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s549 b] Senere udgave: Gravhøjen. Side 549-52
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 195.
[s433] Grimm: Kornaksene Side 433 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die Kornähre, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s549] Senere udgave: Kornaksene. Side 549
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 194.
[s436] Grimm: Gamle Rikkerak Side 436-37 (1894, novelle(r))
originaltitel: Oll Rinkrank, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s553] Senere udgave: Gamle Rikkerak. Side 553-54
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 196.
[s437] Grimm: Krystalkuglen Side 437-38 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die Kristalkugel, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s554] Senere udgave: Krystalkuglen. Side 554-56
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 197.
[s438] Grimm: Jomfru Malene Side 438-42 (1894, novelle(r))
originaltitel: Jungfrau Maleen, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s556] Senere udgave: Jomfru Malene. Side 556-61
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 198.
 note til titel På tysk tidligere trykt i: Karl Müllenhoff: Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, 1845.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s442] Grimm: Bøffellæder-Støvlerne. Side 442-44 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bøffellæderstøvlerne
Børnelegender. Side [445]-55
originaltitel: ?
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
[s447] Grimm: Den hellige Josef i Skoven. Side 447-48 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hellige Joseph i Skoven
[s448] Grimm: De tolv Apostle Side 448 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tolv Apostle
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 202.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s449] Grimm: Guldnøglen Side 449 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gyldne Nøgle]
[s449] Grimm: Rosen. Side 449 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rosen
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1819. KHM 203.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Wikisource
[s450] Grimm: Armod og Ydmyghed fører til Himlen Side 450-51 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
[s451] Grimm: Guds Brød Side 451-52 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bespist af Gud
[s452] Grimm: De tre grønne Kviste Side 452-53 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
[s453] Grimm: Den gamle Morlille. Side 453-54 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den gamle Kone
[s454] Grimm: Guds Moders Bæger. Side 454 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Jomfru Maries Bæger]
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Blomsten Konvolvolus.
[s454] Grimm: Det himmelske Bryllup. Side 454-55 (1894, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det himmelske Bryllup
[s455] Grimm: Hasselbusken. Side 455 (1894, novelle(r))
originaltitel: Die Haselrute, 1850
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1905 indgår i: Samlede Eventyr [s160] Senere udgave: Hasselgrenen. Side 160
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kinder- und Hausmärchen, 1850. KHM 210.
 Bog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60. (Trykkeri: Rasmussen & Olsen) (1897, novelle(r))
serietitel: Børnenes Bogsamling, 4
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1904 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved I. Bondesen. Med Portræt og 48 Tegninger. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1922 Senere udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider. Pris: kr. 1,75 (1899, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 anført med udgivelsesåret: 1900.
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s044]] De syv Ravne. Side [44]-50 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (med Billede).
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s059]] Askepot. Side [59]-64 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (med Billede).
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s051]] Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [51]-58 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s065]] Hans og Grete. Side [65]-74 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (med Billede).
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s030]] Hvorledes Hans lærte at gyse. Side [30]-43 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s018]] Den lille Rædhætte. Side [18]-24 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (med Billede).
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s005]] Den tapre lille Skræder. Side [5]-13 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Markussen, M.: [indgår i antologien: Eventyrbogen [s025]] Tornerose. Side [25]-29 (1900, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Børnebog Grimm: Eventyr. Samlede og udgivne af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1900. 103 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: I. Cohen) (1900, børnebog)
serietitel: Børnenes Bibliotek, 2
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1909 Senere udgave: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 3.000 eksemplarer.
kollaps Indhold

[?] Grimm, Brødrene: Dyrenes Venskab (1900, børnebog)
originaltitel: Treue Freundschaft
af Albert Ludwig Grimm (1786-1872, sprog: tysk)
1923 indgår i: Udvalgte Eventyr [1s042] Senere udgave: Dyrenes Venskab. Side [42]-45
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Kindermährchen, 1808.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Grimm: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved I. Bondesen. Med Portræt og 48 Tegninger. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 320 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1904, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1897 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60. (Trykkeri: Rasmussen & Olsen)
 Børnebog Grimm: Samlede Eventyr. Udgivet ved Carl Ewald. Med Illustrationer i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1905. [4] 572 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 9,00. (Trykkeri: Trykt i Det hoffensbergske Etablissement) (1905, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
udgiver: Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 36 hefter à 25 øre fra februar 1904 til august/september 1905. På hefterne er titlen anført dels som: Grimms Eventyr ved Carl Ewald. Med ca. 200 Illustrationer i Træsnit af P. Grot-Johann og H. Leinweber, og dels som: Standard Udgaven af Grimms samlede Eventyr. Udgivet ved Carl Ewald. Med ca. 200 Illustrationer i Træsnit af Philip Grot-Johann og R. Leinweber.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er titlen anført som: Grimms udvalgte Eventyr. Standard Udgave. Udg. ved C. Ewald. M. c. 200 Illustr.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 4500.
 note til oversat titel 3 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Oven over indholdsfortegnelsens start to portrætter: Brødrene Wilhelm og Jakob Grimm. På upagineret side efter indholdsfortegnelsen to portrætter: P Grot Johann, selvportræt [tegning], R. Leinweber.
 omtale Nationaltidende 16-2-1904, Aften, side 2-3, uddrag af omtale: Grimms Eventyr. Nu er Turen ogsaa kommen til en ny, moderne Udgave af Grimms gamle Eventyr ... Det er A. Christiansens Forlag, der foranstalter en Subskriptionsudgave af disse Eventyr ved Carl Ewald. Grimms Eventyr har hidtil kun foreligget i forskellige Udvalg paa Dansk. Her tilbydes der for første Gang Læseverdenen en fuldstændig Udvage i nøje Overensstemmelse med Originalen ...
 omtale Norsk Boghandlertidende, 25. aarg., No. 7 (19-2-1904), side 32: [Annonce for Standar Udgaven af Grimms samlede Eventyr]. Fuld visning af annoncen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s001] Grimm: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side [1]-4 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s004] Grimm: Katten og Musen. Side 4-6 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[s006] Grimm: Mariebarnet. Side 6-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[s010] Grimm: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 10-17 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
[s017] Grimm: Ulven og de syv Gedekid. Side 17-19 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[s019] Grimm: Den tro Johannes. Side 19-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[s025] Grimm: Den gode Handel. Side 25-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] 1. udgave: Den gode Handel Side 19--21
[s028] Grimm: Den underlige Spillemand. Side 28-30 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s041] 1. udgave: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44
[s030] Grimm: De tolv Brødre. Side 30-34 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s034] Grimm: Pak. Side 34-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[s036] Grimm: Brorlil og Søsterlil. Side 36-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[s040] Grimm: Klokkeblomst (Rapuntzel). Side 40-43 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[s044] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 44-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s048] Grimm: De tre Spindersker. Side 48-49 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[s050] Grimm: Hans og Grete. Side 50-55 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s055] Grimm: De tre Slangeblade. Side 55-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[s057] Grimm: Den hvide Slange. Side 57-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[s061] Grimm: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 61 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[s062] Grimm: Fiskeren og hans Kone. Side 62-66 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s067] Grimm: Den tapre lille Skrædder. Side 67-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til titel Som del af illustrationen et banner med: Syv i et Hug.
[s073] Grimm: Askepot. Side 73-78 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s079] Grimm: Den hellige Josef i Skoven. Side 79-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hellige Joseph i Skoven
[s081] Grimm: Gaaden. Side [81]-83 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s114] 1. udgave: Gaaden. Side 114-17
[s083] Grimm: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 83-84 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s084] Grimm: Mor Hulda. Side 84-87 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[s087] Grimm: De syv Ravne. Side 87-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
[s089] Grimm: Rødhætte. Side 89-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[s092] Grimm: De Bremer Stadsmusikanter. Side 92-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s095] Grimm: Det syngende Ben. Side 95-96 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[s096] Grimm: Djævelens tre Guldhaar. Side 96-101 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[s101] Grimm: Lusen og Loppen. Side 101-02 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[s102] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 102-06 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s106] Grimm: Den kloge Hans. Side 106-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[s109] Grimm: De tre Sprog. Side 109-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s157] 1. udgave: De tre Sprog. Side 157-60
[s110] Grimm: Den kloge Else. Side 110-13 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[s113] Grimm: Skrædderen i Himlen. Side 113-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s164] 1. udgave: Skrædderen i Himlen. Side 164-66
[s114] Grimm: Bord dæk dig, Guldæslet og Knippelen i Sækken. Side 114-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[s120] Grimm: Tommeliden. Side 120-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[s124] Grimm: Fru Rævs Bryllup. Side 124-26 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s184] 1. udgave: Om Frue Rævinden. Side 184-87
[s127] Grimm: Nisserne. Side 127-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s187] 1. udgave: De Underjordiske. Side 187-91
[s130] Grimm: Røverbrudgommen. Side 130-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s133] Grimm: Hr. Korbes. Side 133 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s195] 1. udgave: Hr. Korbes. Side 195-96
[s134] Grimm: Gudfaderen. Side 134-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s196] 1. udgave: Hr. Gudfader. Side 196-98
[s135] Grimm: Heksen. Side 135-36 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s106] 1. udgave: Heksen Side 106
[s136] Grimm: Dødens Gudsøn. Side 136-38 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[s138] Grimm: Tomling paa rejse. Side 138-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[s141] Grimm: Fitchers Fugl. Side 141-44 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s208] 1. udgave: Fitchers Fugl. Side 208-12
[s144] Grimm: Enebærtræet. Side 144-51 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1da] 1. udgave: Enebærtræet Side 118-131
[s151] Grimm: Den gamle Sultan. Side 151-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[s153] Grimm: De seks Svaner. Side 153-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[s156] Grimm: Tornerose. Side 156-59 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s159] Grimm: Findefugl. Side 159-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[s160] Grimm: Hasselgrenen. Side 160 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s455] 1. udgave: Hasselbusken. Side 455
[s161] Grimm: Kong Drosselskæg. Side 161-64 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[s164] Grimm: Snehvide. Side 164-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[s170] Grimm: Randselen, Hatten og Hornet. Side 170-74 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
[s174] Grimm: Rumleskaft. Side 174-76 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[s177] Grimm: Rolands Kæreste. Side 177-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
[s180] Grimm: Guldfuglen. Side 180-85 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[s185] Grimm: Hunden og Spurven. Side 185-87 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s276] 1. udgave: Hunden og Spurven. Side 276-80
[s188] Grimm: Kongen af det gyldne Bjærg. Side 188-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kongen af det gyldne Bjerg
[s192] Grimm: Det lille Æsel. Side 192-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det lille Æsel
[s195] Grimm: Ferdinand tro og Ferdinand utro. Side [195]-98 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den tro Ferdinand og den utro Ferdinand
[s198] Grimm: Jærnovnen. Side 198-203 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jernovnen
[s203] Grimm: Den dovne Spinderske. Side 203-04 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Spinderske
[s204] Grimm: De fire kunstfærdige Brødre. Side 204-07 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fire kunstfærdige Brødre
[s207] Grimm: Enøje, Toøje og Treøje. Side 207-12 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Enøje, Toøje og Treøje]
[s213] Grimm: Den smukke Katrine og Købstadstampen. Side 213-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s316] 1. udgave: Skøn Karen og Gi-Ga-Gyvel. Side 316-17
[s215] Grimm: Hesten og Ræven. Side 215 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hesten og Ræven
[s216] Grimm: De hullede Sko. Side 216-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De fordansede Sko
[s221] Grimm: De seks Tjenere. Side 221-25 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: De sex Tienere
[s226] Grimm: Den hvide og den sorte Brud. Side 226-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hvide og den sorte Brud
[s230] Grimm: Jærnhans. Side 230-36 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s329] 1. udgave: Jærnhans Side 329-33
[s236] Grimm: De tre sorte Prinsesser. Side 236-38 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s334] 1. udgave: De tre sorte Prinsesser. Side 334-35
[s238] Grimm: Sesambjærget. Side 238-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Semsibjerget
[s240] Grimm: Hanebjælken. Side 240 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Hanebjælken]
[s241] Grimm: Paa Rejse. Side 241 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Paa Rejse
[s242] Grimm: Historien om en Roe. Side 242-44 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Guleroden
[s244] Grimm: Manden, der blev ung igen. Side 244-45 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Tiggeren i Smedeessen
[s245] Grimm: Vorherres og Djævelens Dyr. Side 245-46 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Vorherres og Djævelens Dyr
[s246] Grimm: Den gamle Tiggerske. Side 246 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s345] 1. udgave: Den gamle Tiggerkvinde Side 345
[s246 b] Grimm: Den dovneste. Side 246-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den dovneste]
[s247] Grimm: De tolv dovne Karle. Side 247-49 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s345] 1. udgave: De tolv dovne Tjenestekarle Side 345-47
[s249] Grimm: Den lille Hyrdedreng. Side 249-50 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s347] 1. udgave: Hyrdedrengen Side 347
[s250] Grimm: Den stjaalne Toøre. Side 250 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1dc] 1. udgave: Om den stiaalne Toskilling Side 141-142
[s251] Grimm: Stjernedalerne. Side 251-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Stjernedalerne
[s252] Grimm: Hørskæverne. Side 252 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hørskæverne
[s253] Grimm: Spurven og dens fire Unger. Side 253-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Spurven og dens fire Børn]
[s255] Grimm: Brudeskuet. Side 255 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Brudevalget
[s255 b] Grimm: Eventyret om Slaraffenland. Side 255-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s352] 1. udgave: Æventyret om Slaraffenland Side 352
[s256] Grimm: En Løgnehistorie fra Ditmarsken. Side 256 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s352] 1. udgave: En Løgnehistorie fra Ditmarsken Side 352
[s256 b] Grimm: Eventyrgaade. Side 256 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Eventyrgaade
[s257] Grimm: Snehvid og Rosenrød. Side 257-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
[s262] Grimm: Den kloge Karl. Side 262 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Karl]
[s263] Grimm: Glaskisten. Side 263-68 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Glaskisten
[s268] Grimm: Den dovne Henrik. Side 268-69 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den dovne Mads
[s270] Grimm: Den Fugl Grif. Side 270-75 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den fugl Grif
[s275] Grimm: Den stærke Hans. Side 275-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s368] 1. udgave: Stærke Hans Side 368-72
[s280] Grimm: Bonden i Himlen. Side 280 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden i Himlen
[s281] Grimm: Den magre Lise. Side 281 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den magre Lise
[s282] Grimm: Huset i Skoven. Side 282-85 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126] 1. udgave: Skovhuset. Side 126-31
[s286] Grimm: Frits og Lise. Side 286-89 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[s290] Grimm: De to Brødre. Side 290-304 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s304] Grimm: Den lille Bonde. Side 304-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[s308] Grimm: Bidronningen. Side 308-09 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[s309] Grimm: De tre Fjer. Side 309-11 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s323] 1. udgave: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27
[s312] Grimm: Guldgaasen. Side 312-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[s315] Grimm: Tusindskind. Side 315-18 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s332] 1. udgave: Alskens-Laadd. Side 332-38
[s319] Grimm: De tolv Jægere. Side 319-20 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s340] 1. udgave: De tolv Jægere. Side 340-44
[s321] Grimm: Harebruden. Side 321 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s339] 1. udgave: Hare-Bruden. Side 339-40
[s322] Grimm: Lærling og Mester. Side 322-23 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s344] 1. udgave: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46
[s323] Grimm: Jorinde og Joringel. Side 323-26 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s347] 1. udgave: Jorinde og Joringel. Side 347-50
[s326] Grimm: De tre Lykkebørn. Side 326-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[s328] Grimm: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 328-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[s332] Grimm: Ulven og Mennesket. Side 332-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s360] 1. udgave: Ulven og Mennesket. Side 360-62
[s333] Grimm: Ulven og Ræven. Side 333-34 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[s334] Grimm: Ræven og Fru Ulv. Side 334-35 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s364] 1. udgave: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65
[s335] Grimm: Ræven og Katten. Side 335 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s366] 1. udgave: Ræven og Katten. Side 366
[s336] Grimm: Nelliken. Side 336-40 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[s340] Grimm: Den kloge Grete. Side 340-41 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s342] Grimm: Havfruen. Side 342 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s377] 1. udgave: Nøkken. Side 377-78
[s342 b] Grimm: Bedstefaderen og Sønnesønnen. Side 342-43 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[s344] Grimm: Om Hønens Død. Side 344-45 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s378] 1. udgave: Om Hønens Død. Side 378-80
[s345] Grimm: Bror Lystig. Side 345-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s380] 1. udgave: Broder Lystig. Side 380-93
[s352] Grimm: Spillehans. Side 352-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s393] 1. udgave: Spille-Hans. Side 393-96
[s354] Grimm: Lykkehans. Side 354-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[s358] Grimm: Hans gifter sig. Side 358 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s403] 1. udgave: Hans gifter sig. Side 403-05
[s359] Grimm: Guldbørnene. Side 359-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s405] 1. udgave: Guldbørnene. Side 405-11
[s362] Grimm: Ræven og Gæssene. Side 362-63 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s411] 1. udgave: Ræven og Gæssene. Side 411-12
[s363] Grimm: Den Fattige og den rige Mand. Side 363-66 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s366] Grimm: Den syngende og hoppende Lærke. Side 366-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den syngende og hoppende Lærke
[s370] Grimm: Gaasepigen. Side 370-74 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gaasepigen
[s375] Grimm: Den unge Kæmpe. Side 375-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den unge Kæmpe
[s380] Grimm: Den underjordiske. Side 380-83 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
[s384] Grimm: Ravnen. Side 384-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Ravnen
[s388] Grimm: Den kloge Bondepige. Side 388-90 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Bondepige]
[s391] Grimm: Den gamle Hildebrand. Side 391-93 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s231] 1. udgave: Den gamle Hildebrand Side 231-32
[s393] Grimm: De tre smaa Fugle. Side 393-96 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: De tre Fugle
[s396] Grimm: Livsens Vand. Side 396-400 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Livsens Vand]
[s401] Grimm: Doktor Alvidende. Side 401-02 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Doktor Alvidende
[s402] Grimm: Aanden i Flasken. Side 402-05 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Aanden i Flasken
[s406] Grimm: Djævelens snavsede Bror. Side 406-08 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fandens sorte Broder
[s409] Grimm: Bjørneskindsmanden. Side 409-12 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bjørnemanden
[s412] Grimm: Gærdesmutten og Bjørnen. Side 412-14 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[s414] Grimm: Den søde Grød. Side 414 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den søde Grød]
[s415] Grimm: De kloge Folk. Side 415-17 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s249] 1. udgave: De kloge Folk Side 249-51
[s418] Grimm: Eventyr om Skruptudsen. Side 418-19 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s252] 1. udgave: Fablen om Tudsen Side 252
[s419] Grimm: Den fattige Møllerdreng og Katten. Side 419-22 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den fattige Møllersvend og Katten]
[s422] Grimm: De to Vandringsmænd. Side 422-29 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De to Vandringsmænd
[s429] Grimm: Hans Pindsvin. Side 429-32 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Hans Pindsvin
[s432] Grimm: Ligskjorten. Side 432-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Ligskjorten
[s434] Grimm: Jøden i Tornebusken. Side 434-37 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Jøden i Tornebusken
[s438] Grimm: Tærskeplejlen fra Himlen. Side 438-39 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Tærskeplejlen fra Himlen]
[s439] Grimm: Den flinke Jæger. Side 439-42 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [En udlært Jæger]
[s442] Grimm: De to Kongebørn. Side 442-47 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: Kongesønnen og Kongedatteren
[s448] Grimm: Den kloge, lille Skrædder. Side 448-50 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067] 1. udgave: Den kloge Skrædder. Side 67-71
[s451] Grimm: Den klare Sol bringer alting for en Dag. Side 451 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den klare Sol bringer Alting for en Dag]
[s452] Grimm: Det blaa Lys. Side 452-55 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det blaa Lys
[s455] Grimm: De tre Læger. Side 455-57 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Feltskærere
[s457] Grimm: Det uartige Barn. 457 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s281] 1. udgave: Det egenraadige Barn Side 281
[s457 b] Grimm: De syv Molboer. Side 457-60 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s283] 1. udgave: De syv Molboer Side 283-85
[s460] Grimm: De tre Haandværkssvende. Side 460-62 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Haandværkssvende
[s462] Grimm: Pigen fra Brakel. Sidel 462 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s381] 1. udgave: Pigen fra Brasted. Side 381
[s463] Grimm: Kongesønnen, som ikke var bange for noget. Side 463-67 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s467] Grimm: Salatæslet. Side 467-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: [Salatæselet]
[s473] Grimm: Den gamle i Skoven. Side 473-75 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gamle Kone i Skoven]
[s475] Grimm: De tre Brødre. Side 475-77 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Brødre
[s477] Grimm: Knoist og hans tre Sønner. Side 477 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Knoist og hans tre Sønner
[s477 b] Grimm: Djævelen og hans Bedstemor. Side 477-80 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fanden og hans Oldemor
[s481] Grimm: Lammet og Fisken. Side 481-82 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Lammet og Fisken
[s482] Grimm: Nabofolkene. Side 482 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s382] 1. udgave: Nabokonerne Side 382
[s483] Grimm: Den utaknemlige Søn. Side 483 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den utaknemmelige Søn
[s483 b] Grimm: At dele ondt og godt. Side 483-84 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: At dele ondt og godt
[s484] Grimm: Gærdesmutten. Side 484-86 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Gærdesmutten
[s487] Grimm: Flynderen. Side 487 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Flynderen
[s487 b] Grimm: Rørdrummen og Hærfuglen. Side 487-88 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rørdrummen og Hærfuglen
[s488] Grimm: Uglen. Side 488-90 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Uglen
[s490] Grimm: Maanen. Side 490-91 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s388] 1. udgave: Maanen Side 388
[s491] Grimm: Levetiden. Side 491-92 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Levetiden
[s493] Grimm: Dødens Sendebud. Side 493-94 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s011] 1. udgave: Dødens visse Bud. Side 11-13
[s494] Grimm: Mester Syl. Side 494-97 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s391] 1. udgave: Mester Syl Side 391-93
[s497] Grimm: Gaasevogtersken ved Brønden. Side 497-504 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Gaasevogtersken ved Brønden]
[s505] Grimm: Evas Børn. Side 505-06 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Evas Børn
[s506] Grimm: Havfruen i Dammen. Side 506-10 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s400] 1. udgave: Havfruen i Mølledammen Side 401-03
[s511] Grimm: Alfernes Gave. Side 511-13 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Småfolkenes foræringer
[s513] Grimm: Kæmpen og Skrædderen. Side 513-15 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kæmpen og Skrædderen
[s515] Grimm: Sømmet. Side 515-16 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Sømmet
[s516] Grimm: Den stakkels Dreng i Graven. Side 516-18 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den lille Selvmorder
[s519] Grimm: Den rette Brud. Side 519-24 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den rette Brud
[s524] Grimm: Haren og Pindsvinet. Side 524-27 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s414] 1. udgave: Haren og Pindsvinet. Side 414-16
[s527] Grimm: Ten, Skytte og Synaal. Side 527-28 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s416] 1. udgave: Ten, Væverskytte og Synaal. Side 416-17
[s529] Grimm: Bonden og Djævelen. Side 529-30 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden og Djævelen
[s530] Grimm: Brødsmulerne paa Bordet. Side 530 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s419] 1. udgave: Brødsmulerne paa Bordet. Side 419
[s531] Grimm: Marsvinet. Side 531-33 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s419] 1. udgave: Marsvinet Side 419-21
[s534] Grimm: Mestertyven. Side 534-41 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Mestertyven
[s541] Grimm: Trommeslageren. Side 541-48 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Trommeslageren
[s549] Grimm: Kornaksene. Side 549 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s433] 1. udgave: Kornaksene Side 433
[s549 b] Grimm: Gravhøjen. Side 549-52 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s433] 1. udgave: Gravhøjen Side 433-36
[s553] Grimm: Gamle Rikkerak. Side 553-54 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s436] 1. udgave: Gamle Rikkerak Side 436-37
[s554] Grimm: Krystalkuglen. Side 554-56 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s437] 1. udgave: Krystalkuglen Side 437-38
[s556] Grimm: Jomfru Malene. Side 556-61 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s438] 1. udgave: Jomfru Malene Side 438-42
[s561] Grimm: Bøffellædersstøvlerne. Side 561-63 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bøffellæderstøvlerne
[s564] Grimm: Den gyldne Nøgle. Side 564 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den gyldne Nøgle]
[s564 b] Grimm: De tolv Apostle. Side 564-65 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tolv Apostle
[s565] Grimm: Rosen. Side 565 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Rosen
[s566] Grimm: Armod og Ydmyghed fører til Himlen. Side 566-67 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
[s567] Grimm: Guds Føde. Side 567-68 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bespist af Gud
[s568] Grimm: De tre grønne Grene. Side 568-70 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
[s570] Grimm: Den gamle Kone. Side 570-71 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den gamle Kone
[s571] Grimm: Det himmelske Bryllup. Side 571-72 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det himmelske Bryllup
[s572] Grimm: Jomfru Maries Bæger. Side 572 (1905, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Jomfru Maries Bæger]
 Børnebog [Grimm]: Tommeliden og andre Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1905. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50. (Trykkested: Nykøbing F.) (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bøger, 10
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Bog Mjallhvit. Æfintýri börnum með seytjan myndum. M. Grímsson hefur íslenzkað. 5. útg. ♦ Reykjavík, (Guðm. Gamalielsson), 1907. 32 sider. Pris: kr. 0,35 (1907, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Magnús Grímsson (1825-1860)
1852 1. udgave: Mjallhvit. Æfintýri handa börnum. M. Grímsson hefur íslenzkað. [Með handlituðum myndum]. ♦ Kaupmannahöfn, E. Jónsson, 1852. 31 sider, illustreret
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Ved M. Markussen. Illustr. Pragtudgave. ♦ E. Jespersens Forlag, 1907. [Bind] I-II, 126 + 128 sider, 2 farvetavler. Pris: kr. 1,50 (1907, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1912. M. 10 Billeder.
 anmeldelse Berlingske Tidende 12-12-1907, aften, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 13, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse, signeret J.Gr.].
 Børnebog Grimm: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus) (1909, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1900 1. udgave: Eventyr. Samlede og udgivne af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1900. 103 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: I. Cohen)
1909 [2. del] Senere udgave: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 2. Opl. [ie: 1. Oplag]. M. Illustr. ♦ Jespersen, 1909. 48 sider, illustreret
1909 [1. del] Senere udgave: Snehvide og andre Eventyr af Brødrene Grimm. 2. Opl. [ie: 1. Oplag]. Samlet og udgivet af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1909. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: De forenede Bogtrykkerier, Aarhus)
1919 [2. del] Senere udgave: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. M. Illustr. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 2 tavler
1919 [1. del] Senere udgave: Snehvide og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 4.000 eksemplarer.
 Bog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. 1.-2. Samling, 176 + 190 sider. Pris: à 1,00 kr (1909, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
oversat af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
 Bog Grimm: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 2. Opl. [ie: 1. Oplag]. M. Illustr. ♦ Jespersen, 1909. 48 sider, illustreret (1909, børnebog)
serietitel: Børnenes Bøger, 3
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1909 [2. del] 1. udgave: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus)
kollaps Noter
 note til oversat titel Separat udgave af sidste halvdel (side 49-96) af samlingen: Eventyr, fra samme forlag, 1909.
 Bog Grimm: Snehvide og andre Eventyr af Brødrene Grimm. 2. Opl. [ie: 1. Oplag]. Samlet og udgivet af M. Markussen. ♦ E. Jespersen, 1909. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: De forenede Bogtrykkerier, Aarhus) (1909, børnebog)
serietitel: Børnenes Bøger, 4
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1909 [1. del] 1. udgave: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus)
kollaps Noter
 note til oversat titel Separat udgave af første halvdel (de første 48 sider) af samlingen: Eventyr, fra samme forlag, 1909.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [d]] Askepot (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [g]] Døden og hans gudsøn (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. I Udvalg ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ København, Martin's Forlag, 1912. 142 sider. Pris: kr. 0,50. (Trykkeri: Martin's Forlagstrykkeri, København) (1912, børnebog) 👓
serietitel: Martins Junior Bøger, 20
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Peter Jerndorff-Jessen, f 1853 (1853-1942)
omslag af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: Indhold.
kollaps Indhold

[s005] Grimm, Brødrene: Guldfuglen. Side [5]-12 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[s012] Grimm, Brødrene: Kong Drosselskæg. Side 12-16 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[s017] Grimm, Brødrene: Den kloge Bondepige. Side 17-20 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Bondepige]
[s020] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side 20-42 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[s042] Grimm, Brødrene: Askepot. Side 42-48 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s049] Grimm, Brødrene: Trolden med de tre Guldhaar. Side 49-55 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[s055] Grimm, Brødrene: Snehvide. Side 55-64 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[s064] Grimm, Brødrene: Den fattige og den rige. Side 64-69 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s069] Grimm, Brødrene: De seks Svaner. Side 69-74 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[s074] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side 74-77 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s077] Grimm, Brødrene: Pigen uden Hænder. Side 77-82 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[s083] Grimm, Brødrene: Snehvid og Rosenrød. Side 83-89 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
[s089] Grimm, Brødrene: Lillebror og Søsterlil. Side 89-95 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[s095] Grimm, Brødrene: Den snilde Grete. Side 95-97 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s098] Grimm, Brødrene: Mariabarnet. Side 98-102 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[s102] Grimm, Brødrene: Mor Hulda. Side 102-05 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[s105] Grimm, Brødrene: Hansemand og Gretelil. Side 105-12 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s113] Grimm, Brødrene: Den tro Johannes. Side 113-20 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[s120] Grimm, Brødrene: Den tapre Skræder. Side 120-28 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s128] Grimm, Brødrene: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 128-34 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s134] Grimm, Brødrene: Røverbruden. Side 134-37 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
[s138] Grimm, Brødrene: Den hvide Slange. Side 138-42 (1912, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [k]] Eventyr om en, som drog ud for at lære Frygt at kende (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [ b]] Fiskeren og hans kone (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
 Bog Perrault og Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [ a]] Den lille Rødhætte (1912, novelle(r))
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s040] 1. udgave: Den lille Rødhætte
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [ g]] Snehvide (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [m]] Den tapre Skrædder (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [u]] Tommeliden (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s]] Tornerose (1912, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
 Børnebog Grimm: Samlede Eventyr. Udg. ved Carl Ewald. M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leineweber. ♦ Chr. Flor, 1913. [Bind] I-III, 184 + 224 + 172 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 3,75 (1913, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
udgiver: Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Børnebog Grimm: Folke-Eventyr. Samlede af Brødrene Grimm. Oversat af Carl Ewald. Trettende Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916-18. Første-Anden Samling, 176 + 176 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1916-18, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første Samling, omslagstitel: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Anden Samling, omslagstitel: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note til oversat titel På omslaget også: Grimms Eventyr. Ny Folkeudgave.
 note til oversat titel Første Samling, side [3-4]: Indhold.
 note til oversat titel På Anden Samling er forlagets hjemsted anført som: Kjøbenhavn og Kristiania. Til gengæld er trykkestedet anført som: København.
 note til oversat titel Anden Samling, side [3-4]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (1. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, sort-hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (2. Samling, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[1s005] Grimm: Rødhætte. Side [5]-9 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[1s009] Grimm: De Bremer Stadsmusikanter. Side 9-12 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[1s012] Grimm: Frøkongen eller Jærnhenrik. Side 12-16 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen og i teksten staves Jern.
[1s016] Grimm: Katten og Musen. Side 16-19 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[1s019] Grimm: Mariebarnet. Side 19-24 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[1s024] Grimm: Eventyret om en, der drog ud, for at lære Frygt at kende. Side 24-35 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen er titlen skrevet: Eventyret om En, der drog ud for at lære Frygten at kende.
[1s035] Grimm: Ulven og de syv Gedekid. Side 35-38 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[1s038] Grimm: Den tro Johannes. Side 38-46 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[1s046] Grimm: Den gode Handel. Side 46-51 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] 1. udgave: Den gode Handel Side 19--21
[1s051] Grimm: Den underlige Spillemand. Side 51-53 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s041] 1. udgave: Den sælsomme Spillemand. Side 41-44
[1s054] Grimm: De tolv Brødre. Side 54-59 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[1s059] Grimm: Pak. Side 59-61 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[1s062] Grimm: Brorlil og Søsterlil. Side 62-68 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[1s068] Grimm: Klokkeblomst-(Rapuntzel). Side 68-72 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[1s072] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven. Side 72-78 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[1s078] Grimm: De tre Spindersker. Side 78-80 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[1s080] Grimm: Hans og Grete. Side 80-88 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[1s088] Grimm: De tre Slangeblade. Side 88-92 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s081] 1. udgave: De tre Slangeblade. Side 81-85
[1s092] Grimm: Den hvide Slange. Side 92-96 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[1s096] Grimm: Halmstraaet, Gnisten og Bønnen. Side 96-98 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[1s098] Grimm: Askepot. Side 98-105 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[1s105] Grimm: Gaaden. Side 105-08 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s114] 1. udgave: Gaaden. Side 114-17
[1s108] Grimm: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 108-10 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[1s110] Grimm: Mor Hulda. Side 110-13 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[1s114] Grimm: De syv Ravne. Side 114-16 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
[1s116] Grimm: Det syngende Ben. Side 116-18 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[1s119] Grimm: Djævelens tre Guldhaar. Side 119-25 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[1s126] Grimm: Lusen og Loppen. Side 126-27 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[1s128] Grimm: Pigen uden Hænder. Side 128-33 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s146] 1. udgave: Pigen uden Hænder. Side 146-53
[1s134] Grimm: Den kloge Hans. Side 134-37 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[1s137] Grimm: De tre Sprog. Side 137-39 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s157] 1. udgave: De tre Sprog. Side 157-60
[1s139] Grimm: Den kloge Else. Side 139-43 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[1s143] Grimm: Skrædderen i Himlen. Side 143-45 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s164] 1. udgave: Skrædderen i Himlen. Side 164-66
[1s145] Grimm: Tommeliden. Side 145-50 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[1s150] Grimm: Fru Rævs Bryllup. Side 150-53 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s184] 1. udgave: Om Frue Rævinden. Side 184-87
[1s154] Grimm: Nisserne. Side 154-57 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s187] 1. udgave: De Underjordiske. Side 187-91
[1s157] Grimm: Dødens Gudsøn. Side 157-60 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
[1s160] Grimm: Den gamle Sultan. Side 160-62 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[1s162] Grimm: De seks Svaner. Side 162-67 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[1s167] Grimm: Tornerose. Side 167-70 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[1s170] Grimm: Findefugl. Side 170-72 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[1s172] Grimm: Guldgaasen. Side 172-76 (1916, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[2s005] Grimm: Konen i Muddergrøfte. Side [5]-12 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[2s012] Grimm: Den tampre lille Skrædder. Side 12-20 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[2s021] Grimm: Bord dæk dig, Guldæselet og Knippelen i Sække. Side 21-30 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[2s030] Grimm: Tomling paa Rejse. Side 30-34 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fa] 1. udgave: Tommeliden. Side 187-90
[2s034] Grimm: Kong Drosselskæg. Side 34-39 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[2s039] Grimm: Snehvide. Side 39-48 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[2s048] Grimm: Randselen, Hatten og Hornet. Side 48-54 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
[2s054] Grimm: Rumleskaft. Side 54-56 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[2s057] Grimm: Rolands Kæreste. Side 57-60 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
[2s061] Grimm: Guldfuglen. Side 61-69 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s268] 1. udgave: Om Guldfuglen. Side 268-76
[2s069] Grimm: Hunden og Spurven. Side 69-72 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s276] 1. udgave: Hunden og Spurven. Side 276-80
[2s072] Grimm: Frits og Lise. Side 72-79 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[2s079] Grimm: De to Brødre. Side 79-100 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[2s100] Grimm: Den lille Bonde. Side 100-05 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[2s106] Grimm: Bidronningen. Side 106-08 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[2s108] Grimm: De tre Fjer. Side 108-11 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s323] 1. udgave: De tvende [ie: trende] Fjære. Side 323-27
[2s111] Grimm: Tusindskind. Side 111-17 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s332] 1. udgave: Alskens-Laadd. Side 332-38
[2s117] Grimm: De tolv Jægere. Side 117-19 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s340] 1. udgave: De tolv Jægere. Side 340-44
[2s120] Grimm: Harebruden. Side 120-21 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s339] 1. udgave: Hare-Bruden. Side 339-40
[2s121] Grimm: Lærling og Mester. Side 121-23 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s344] 1. udgave: Hexemesteren og hans Lærer. Side 344-46
[2s123] Grimm: Jorinde og Joringel. Side 123-26 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s347] 1. udgave: Jorinde og Joringel. Side 347-50
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen anført som: Joringe og Joringel.
[2s126] Grimm: De tre Lykkebørn. Side 126-29 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[2s129] Grimm: Historien om seks, der kommer gennem hele Verden. Side 129-34 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[2s134] Grimm: Ulven og Mennesket. Side 134-35 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s360] 1. udgave: Ulven og Mennesket. Side 360-62
[2s136] Grimm: Ulven og Ræven. Side 136-37 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s362] 1. udgave: Ulven og Ræven. Side 362-64
[2s138] Grimm: Ræven og Fru Ulv. Side 138-39 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s364] 1. udgave: Ræven og dens Nabomoer. Side 364-65
[2s139] Grimm: Ræven og Katten. Side 139-40 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s366] 1. udgave: Ræven og Katten. Side 366
[2s140] Grimm: Nelliken. Side 140-44 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[2s144] Grimm: Den kloge Grete. Side 144-47 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[2s147] Grimm: Havfruen. Side 147-48 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s377] 1. udgave: Nøkken. Side 377-78
[2s148] Grimm: Bedstefaren og Sønnesønnen. Side 148-49 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[2s149] Grimm: Om Hønens Død. Side 149-50 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s378] 1. udgave: Om Hønens Død. Side 378-80
[2s151] Grimm: Bror Lystig. Side 151-61 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s380] 1. udgave: Broder Lystig. Side 380-93
[2s161] Grimm: Spillehans. Side 161-63 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s393] 1. udgave: Spille-Hans. Side 393-96
[2s164] Grimm: Lykkehans. Side 164-69 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s397] 1. udgave: Hans som havde Lykken med sig. Side 397-403
[2s169] Grimm: Hans gifter sig. Side 169-71 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s403] 1. udgave: Hans gifter sig. Side 403-05
[2s171] Grimm: Guldbørnene. Side 171-76 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s405] 1. udgave: Guldbørnene. Side 405-11
[2s176] Grimm: Ræven og Gæssene. Side 176 (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s411] 1. udgave: Ræven og Gæssene. Side 411-12
 Børnebog Grimm: Eventyr. Genfortalt for danske Børn af Axel Larsen. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel, 1918. 168 sider. Pris: kr. 2,75. (Trykkeri: Duplex) (1918, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Aage Prior (1866-1936)
omslag af Viggo Bang (1885-1967)
kollaps Noter
 note til oversat titel En del af oplaget med udgivelsesåret 1919.
kollaps Indhold

[s001] Grimm: Hans og Grete (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s011] Grimm: Tornerose (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s015] Grimm: De Køge-Sangere (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s020] Grimm: Prinsessen og Frøen (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s026] Grimm: Rødhætte (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[s032] Grimm: Jomfru Maries Plejebarn (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
[s039] Grimm: Eventyret om en, der drog ud i Verden (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
[s053] Grimm: Ulven og de syv Gedekid (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[s058] Grimm: Den tro Johannes (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[s069] Grimm: De tolv Brødre (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
[s077] Grimm: Pak (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[s080] Grimm: Askepot (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s089] Grimm: De tre Spindersker (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[s098] Grimm: De tre smaa Mænd i Skoven (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s100] Grimm: Eventyret om Musen, Fuglen og Medisterpølsen (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
[s103] Grimm: Den hvide Slange (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s085] 1. udgave: Den hvide Slange. Side 85-88
[s109] Grimm: Halmstaaet, Gnisten og Bønnen (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s088] 1. udgave: Halmstraaet, Gløden og Bønnen paa Reisen. Side 88-89
[s111] Grimm: Brorlil og Søsterlil (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
[s118] Grimm: Det syngende Ben (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s134] 1. udgave: Det syngende Been. Side 134-36
[s122] Grimm: Djævelens tre Guldhaar (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s137] 1. udgave: Diævlen med de tre Guldhaar. Side 137-44
[s130] Grimm: Lusen og Loppen (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s144] 1. udgave: Lusen og Loppen. Side 144-46
[s134] Grimm: Guldgaasen (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[s140] Grimm: Tommeliden (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[s148] Grimm: Den kloge Hans (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s153] 1. udgave: Den snilde Hans. Side 153-56
[s152] Grimm: De seks Svaner (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
[s159] Grimm: Den kloge Else (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[s164] Grimm: Mor Hulda (1918, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
 Note (baseret på værk) anonym: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1918, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
illustrationer af Poul Wiene
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1923 Senere udgave: Konen i Muddergrøften. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret
 Bog Grimm: Hanefar og Hønemor og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. M. Illustr. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 2 tavler (1919, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1909 [2. del] 1. udgave: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus)
 Bog Grimm: Snehvide og andre Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 48 sider, 1 tavle (1919, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af Maren Markussen (1851-1928)
1909 [1. del] 1. udgave: Eventyr. Samlet og udg. af M. Markussen. 2. Opl. ♦ E. Jespersen, 1909. 96 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: De forenede Trykkerier, Aarhus)
 Børnebog Grimm: Udvalgte Eventyr. Samlede og udg. af M. Markussen. 4. Udg. ♦ Jespersen, [1919]. 96 sider, illustreret og 4 tavler (1919, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
 Note (baseret på værk) Onkel Axel: Den tapre Skrædder. (Frit efter Grims Eventyr). Tegninger af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1920]. 12 sider, illustreret (kvartformat) (1920, børnebog)
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
 Børnebog Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Oversat af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 356 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note til titel Samlet udgave af: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr og: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr.
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Konen i Muddergrøften og 37 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og 41 andre Eventyr. Oversatte af Carl Ewald. 14. Udg. ♦ Gyldendal, 1921. 176 sider (1921, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved Carl Ewald. (M. Illustr. i Træsnit af Philip Grot Johann og R. Leinweber). ♦ Gyldendal, 1922-24. 1.-2. Samling, 212 + 164 sider, illustreret (1922-24, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Philip Grot Johann (1841-1892, sprog: tysk)
illustrationer af Anton Robert Leinweber (1845-1921, sprog: tysk)
 Bog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 32 Tegninger af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1922. 152 sider, illustreret (1922, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1897 1. udgave: Udvalgte Eventyr. Paa Dansk ved Ingvor. Med Forfatternes Portræt og 50 Tegninger af danske Kunstnere. ♦ (Hagerup), 1897. 318 sider, illustreret. Pris: kr. 1,60. (Trykkeri: Rasmussen & Olsen)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Berlin.
 Bog (baseret på værk) Onkel Axel: Konen i Muddergrøften. Grimms Eventyr, genfortalt. Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stenders Kunstforlag, [1923]. 12 sider, illustreret (1923, børnebog)
Detaljer
af Axel Breidahl (1876-1948)
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Poul Wiene
1918 1. udgave: Konen i Muddergrøften. (Grims Æventyr, genfortalt af Onkel Axel). Tegnet af Poul Wiene. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Udvalgte Eventyr. Af Brødrene Grimm. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ København - Kristiania, E. Jespersens Forlag, [1923]. [Bind] I-II, 127 + 128 sider, 16 + 14 farvetavler. (Trykkeri: E. Jespersens Forlag's Trykkeri) (1923, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Grimms Eventyr. Illustreret Pragtudgave.
 note til titel På omsalget af hvert bind også et farvebillede.
 note til titel Bind 1, side [5]: Indhold. Bind 2, side [5]: Indhold.
kollaps Indhold

[1s007] Grimm, Brødrene: Rumleskaft. Side [7]-9 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[1s010] Grimm, Brødrene: Snehvid og Rosenrød. Side [10]-15 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s016] Grimm, Brødrene: Ørn. Side [16]-18 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[1s019] Grimm, Brødrene: De hvide Svaner. Sdie [19]-23 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s226] 1. udgave: De sex Svaner. Side 226-31
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s024] Grimm, Brødrene: Gærdekongen og Bjørnen. Side [24]-26 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: Gærdekongen og Bjørnen
[1s027] Grimm, Brødrene: Rolands Kæreste. Side [27]-30 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s263] 1. udgave: Kjæresten Roland. Side 263-68
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s031] Grimm, Brødrene: Ulven og de syv Gedekid. Side [31]-32 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[1s033] Grimm, Brødrene: Snehvide. Side [33]-41 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 4 Billede).
 note til titel Billedet på omslaget er medregnet i de 4 billeder.
[1s042] Grimm, Brødrene: Dyrenes Venskab. Side [42]-45 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1900 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Dyrenes Venskab
[1s046] Grimm, Brødrene: Hvorledes seks kommer gennem Verden. Side [46]-50 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s354] 1. udgave: Sex komme igjennem Verden. Side 354-60
[1s051] Grimm, Brødrene: Mor Helle. Side [51]-53 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[1s054] Grimm, Brødrene: Tommeliden. Side [54]-59 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s060] Grimm, Brødrene: Hanefar og Hønemor kører i Skoven. Side [60]-62 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
[1s063] Grimm, Brødrene: Peter og hans Kone. Side [63]-67 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s280] 1. udgave: Freder og Karenlisbeth. Side 280-88
[1s068] Grimm, Brødrene: Konen i Muddergrøften. Side [68]-73 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s074] Grimm, Brødrene: Den Fattige og den Rige. Side [74]-77 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[1s078] Grimm, Brødrene: Randselen, Hatten og Hornet. Side [78]-84 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s254] 1. udgave: Randselen, Hatten og Hornet. Side 254-60
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s085] Grimm, Brødrene: Stadsmusikanterne. Side [85]-88 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[1s089] Grimm, Brødrene: Elverhøj. Side [89]-91 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Småfolkenes foræringer
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s092] Grimm, Brødrene: Den hvide Nellike. Side [92]-96 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s367] 1. udgave: Nelliken. Side 367-72
[1s097] Grimm, Brødrene: Den kloge Skrædder. Side [97]-100 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1822 indgår i antologien: Moersomme og lærerige Eventyr [s067] 1. udgave: Den kloge Skrædder. Side 67-71
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s101] Grimm, Brødrene: Klokkeblomst. Side [101]-04 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[1s105] Grimm, Brødrene: De tolv Brødre. Side [105]-09 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s044] 1. udgave: De tolv Brødre. Side 44-50
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[1s110] Grimm, Brødrene: Bord dæk dig, Æsel stræk dig, Knippel far ud af din Sæk. Side [110]-14 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
[1s115] Grimm, Brødrene: Djævelens snavsede Broder. Side [115]-19 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fandens sorte Broder
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 3 Billede).
[1s120] Grimm, Brødrene: Stodderen. Side [120]-24 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
[1s125] Grimm, Brødrene: Lykkebørnene. Side [125]-27 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s007] Grimm, Brødrene: Det lille Æsel. Side [7]-10 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Det lille Æsel
[2s011] Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte. Side [11]-14 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s015] Grimm, Brødrene: Katten og Musen. Side [15]-17 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s004] 1. udgave: En Kat og en Muus i Selskab. Side 4-6
[2s018] Grimm, Brødrene: Den tapre Skrædder. Side [18]-24 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s025] Grimm, Brødrene: Kongen af det gyldne Bjerg. Side [25]-30 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Kongen af det gyldne Bjerg
[2s031] Grimm, Brødrene: Askepot. Side [31]-37 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s038] Grimm, Brødrene: Den forvandlede Frø. Side [38]-41 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[2s042] Grimm, Brødrene: Hans og Grete. Side [42]-47 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s048] Grimm, Brødrene: Den tro Johannes. Side [48]-55 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s026] 1. udgave: Den troe Johannes. Side 26-35
[2s056] Grimm, Brødrene: Mariebarnet. Side [56]-60 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s007] 1. udgave: Marie-Barnet. Side 7-12
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s061] Grimm, Brødrene: Den flffige Bonde. Side [61]-65 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s019] 1. udgave: Den gode Handel Side 19--21
[2s066] Grimm, Brødrene: Historien om ham, som drog ud i Verden for at lære at gyse. Side [66]-74 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s075] Grimm, Brødrene: Jordaanderne. Side [75]-80 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: [Den underjordiske]
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 3 Billede).
[2s081] Grimm, Brødrene: De to Brødre. Side [81]-99 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s288] 1. udgave: De to Brødre. Side 288-14
[2s100] Grimm, Brødrene: Salatæslet. Side [100]-06 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1838 i: Julegave for Børn [4] 1. udgave: [Salatæselet]
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 2 Billede).
[2s107] Grimm, Brødrene: Tornerose. Side [107]-10 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
 note til titel Billedet findes på omslagets forside.
[2s111] Grimm, Brødrene: Jernhans. Side [111]-21 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s329] 1. udgave: Jærnhans Side 329-33
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s122] Grimm, Brødrene: Røverbrudgommen. Side [122]-25 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s191] 1. udgave: Røver-Brudgommen. Side 191-95
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
[2s126] Grimm, Brødrene: De syv Ravne. Side [126]-28 (1923, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s123] 1. udgave: De syv Ravne. Side 123-26
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen med tilføjelsen: (med 1 Billede).
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ Gyldendal, 1923. 80 sider, 5 tavler (1923, børnebog)
serietitel: Gyldendals Æventyrbøger
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Samlede og Udg. af M. Markussen. Illustr. af Axel Mathiesen. 5. Udg. ♦ Jespersen & Pio, [1925]. 94 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den fattige Møllerdreng og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Lille Rødhætte og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Bog Grimm, Brødrene: Pak og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s050] 1. udgave: Det lumpne Pak. Side 50-53
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Æventyr. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 80 sider, 5 tavler (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Anonym
 Børnebog Grimm, Brødrene: Jernhans og andre Æventyr af Brødrene Grimm. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen, Adjunkt. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, 5 tavler. (Trykkeri: Trykt hos P. Christiansen, København) (1925, børnebog) 👓
serietitel: "Ota"s Boggave
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Jens Peter Bie (1883-1957)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationerne er signeret: Bie [ie: Jens Peter Bie].
 note til oversat titel Note på omslagets bagside: "Ota"s Boggave til Børnene bestaar af 60.000 Bøger med Grimms Æventyr, 2. Serie, hvortil Kuponer er indlagt i OTA-Gryn-Pakkerne, og 40.000 Bøger med H. C. Andersens Æventyr, hvortil Kuponer er indlagt i PAMA-RIS-Gryn og PAMA-Rismels-Pakkerne. Fire forsk. Bin af hver Forfatter.
kollaps Indhold

[s005] Grimm, Brødrene: Den fattige og den rige Mand. Side [5]-12 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s013] Grimm, Brødrene: Uglen. Side [13]-16 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Uglen
[s017] Grimm, Brødrene: Jernhans. Side [17]-32 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s329] 1. udgave: Jærnhans Side 329-33
[s033] Grimm, Brødrene: Haren og Pindsvinet. Side [33]-38 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s414] 1. udgave: Haren og Pindsvinet. Side 414-16
[s039] Grimm, Brødrene: De tre Lykkebørn. Side [39]-43 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s350] 1. udgave: De trende Lykkebørn. Side 350-53
[s044] Grimm, Brødrene: Kongesønnen, der ikke var bange for noget. Side [44]-54 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1835 i: Julegave for Børn [1] 1. udgave: Kongesønnen der aldrig blev bange
[s055] Grimm, Brødrene: Den kloge Grete. Side [55]-59 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s060] Grimm, Brødrene: Klokkeblomst. Side [60]-67 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[s068] Grimm, Brødrene: Livsens Vand. Side [68]-78 (1925, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1836 i: Julegave for Børn [2] 1. udgave: [Livsens Vand]
 Børnebog Grimm, Brødrene: Ulven og Ræven og andre Æventyr. Paa Dansk ved C. E. Falbe-Hansen. ♦ "Ota"s Boggave [ikke i boghandlen], 1925. 78 sider, illustreret (1925, børnebog)
serietitel: "Ota"s Boggave
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af C.E. Falbe-Hansen (1875-1956)
illustrationer af Anonym
 Dramatik Svinedrengen. Eventyr-Komedie for Børnenes Teater i 5 Akter. Efter H. C. Andersen og Grimm af Vilhelm Eriksen. ♦ Vilhelm Priors Forlag - Alfred Jacobsens Dukketeater, 1926. 28 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
serietitel: Børnenes Teater, 46
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af V. Eriksen (1853-1909)
 Bog Grimm, Brødrene: Askepot. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 note til titel Forlagets adresse: Amertorv 10, København.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Snehvide. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Børnebog Grimm, Brødrene: Tornerose. M. Tegninger af E. Linge. ♦ Knud Sevaldsen A/S, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,85 (1927, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af E. Linge (sprog: svensk)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i: Elskilstuna.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s124]] Dødens Bud. Side 124-25 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s011] 1. udgave: Dødens visse Bud. Side 11-13
 Børnebog Grimm, Brødrene: Eventyr. Ved E. Bjørnbak. ♦ Randers, "Randers Amtstidende"s Forlag [ikke i boghandlen], [1929]. 1.-2. Samling, 80 + 80 sider (1929, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af E. Bjørnbak (1883-1964)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s129]] Gaasepigen ved Brønden. Side 129-37 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Gaasevogtersken ved Brønden]
 Børnebog Grimm, Brødrene: Hans og Grete og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s125]] Den hvide og den sorte Brud. Side 125-29 (1929, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hvide og den sorte Brud
 Børnebog Grimm, Brødrene: Den lille Rødhætte og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyr fra alle Lande [s123]] Grimms Æventyr. Side 123-37 (1929, novelle(r)) 👓
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
 Børnebog Grimm, Brødrene: Askepot og andre Eventyr. Ved M. Markussen. Billedbilag efter Akvareller af Gustaf Tenggren. ♦ Jespersen & Pio, 1929. 48 sider, 2 tavler. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Maren Markussen (1851-1928)
illustrationer af Gustaf Tenggren (1896-1970, sprog: svensk)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Overs. af Ellen Kirk. (Illustr. af Kirsten Hoffmann). ♦ Arthur Jensen, 1941. 192 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85 (1941, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. I Overs. og Udvalg ved Otto Gelsted. Illustr. af Svend Johansen. ♦ Athenæum, 1941. 182 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1941, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Svend Johansen, f. 1890 (1890-1970)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Ved Carl Ewald. Med Tegninger af Anton Hansen. (Ny gennemset Udg. ved Jesper Ewald). ♦ Gyldendal, 1941. 346 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50 (1941, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Anton Hansen (1891-1960)
oversat af Jesper Ewald (1893-1969)
kollaps Noter
 note om oplag Andet oplag, 1956. [Hermed ialt trykt i 30.000 eksemplarer].
 Note (baseret på værk) anonym: Konen i Muddergrøften. ♦ A/S Carl Stender, [1918]. 16 sider, illustreret (kvartformat) (1943, børnebog)
af Axel Breidahl (1876-1948)
illustrationer af Poul Wiene
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Konen i Muddergrøften. Af Grimms Eventyr. Tegninger af Povl Christensen. ♦ [ikke i boghandlen], 1943. 18 sider, illustreret (1943, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
udgiver: Aksel Danielsen (1903-1968)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udsendt af Povl Christensen og Aksel Danielsen som Nytaarshilsen til Venner og Bekendte. Trykt i 100 Eksempl.
 Børnebog Grimm: Askepot. Brdr. Grimm. Tegninger: Ellinor Askvold. ♦ Arthur Jensen, 1944. [14] sider, illustreret (1944, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4427
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Ellinor Carit Andersen (1920-1995)
 Børnebog antologi: Fiksérbogen med Eventyr. Af H. C. Andersen og Brødrene Grimm. Tegninger af Børge Larsen. ♦ Arthur Jensen, 1944. [15] sider, illustreret (1944, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4450
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Børge Larsen (1917-2005)
 Børnebog Grimm, [Brødrene]: Hans og Grete. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1944, børnebog)
serietitel: Lems Billedbøger, 442
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Viggo Eriksen (1901-1972)
 Bog Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Rødhætte. Tegninger: Viggo Eriksen. ♦ Arthur Jensen, [1944]. [12] sider, illustreret (tværformat). Pris: kr. 1,50 (1944, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4428
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Viggo Eriksen (1901-1972)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
 Børnebog Grimm: Den tapre Skrædder. Brdr. Grimm. Tegninger: Asger Riber. ♦ Arthur Jensen, 1944. [14] sider, illustreret (1944, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4426
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Asger Riber (1897-1981)
 Bog anonym [Grimm]: Doktor Alvidende. Et Eventyr for Børn. ♦ EWI-Forlaget [ikke i boghandlen], 1944. 16 sider, illustreret (1944, børnebog)
serietitel: Børnenes Læsekreds, 4
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Doktor Alvidende
 Bog anonym [Grimm]: De tre Brødre. Et Eventyr for Børn. ♦ EWI [ikke i boghandlen], 1944. 16 sider, illustreret (1944, børnebog)
serietitel: Børnenes Læsekreds, 8
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: De tre Brødre
 Bog anonym: Broderlil og Søsterlil. ♦ Martin, [1945]. 16 sider. Pris: kr. 0,25 (1945, børnebog)
serietitel: Martins Æventyrserie, 6
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s053] 1. udgave: Broerlill og Søsterlill. Side 53-60
 Børnebog Grimm: Konen i Muddergrøften. Af Brdr. Grimm. Tegninger af Oskar Jørgensen. ♦ Arthur Jensen, 1945. [14] sider, illustreret (1945, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4430
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
 Børnebog Grimm: Snehvide. Brdr. Grimm. Tegninger af Kirsten Hoffmann. ♦ Arthur Jensen, 1945. [14] sider, illustreret (1945, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4431
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Kirsten Hoffmann (1922-1996)
 Børnebog anonym: Hans og Grete. ♦ Arthur Jensen, [1948]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,75 (1945, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4429
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger, 4815
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag], [1948].
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. Overs. og bearbejdet af P. Morsing. (Ill. af Kaj Thorning Madsen). ♦ Ungdommens Forlag, 1946-48. [Bind 1-2], 100 + 90 sider, illustreret. Pris: 4,00 + 3,50 kr (1946-48, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af P. Morsing (1890-1952)
illustrationer af K. Thorning-Madsen (1902-1956)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bindenes titler: [1]: Udvalg for mindre Børn. [2]: Udvalg for større Børn.
 note om oplag [Bind 1]: 2. oplag, 1948.
 note om oplag [Bind 1]: 5. oplag, 1954. 90 sider.
 note om oplag [Bind 1]: 7. oplag, 1963.
 note om oplag [Bind 2]: 2. oplag, 1948.
 note om oplag [Bind 2]: 4. oplag 1953.
 note om oplag [Bind 2]: 5. oplag, 1956.
 note om oplag [Bind 2]: 6. oplag, 1959.
 note om oplag [Bind 2]: 7. oplag, 1964.
 Børnebog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Eventyret om Rødhætte. Efter Brødrene Grimm ved Aage Børresen. Tegninger af Ingrid Nyman. ♦ Illustrationsforlaget, [1947]. [16] sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1947, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Aage Børresen (1917-1992)
illustrationer af Ingrid Vang Nyman (1916-1959)
 Tekster Grimm, [Jacob og Wilhelm]: Eventyr. (Red. K. F. Hasselmann og Jørgen Hæstrup. Ill. af Kai Christensen). ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1947. [Bind] I-III, 198 + 198 + 182 sider, illustreret. Pris: à 2,00 kr (1947, noveller(r))
serietitel: Alverdens Eventyr, 5-7
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
redigeret af K.F. Hasselmann (1904-1976)
redigeret af Jørgen Hæstrup (1909-1998)
illustrationer af Kai Christensen
kollaps Noter
 note om oplag Bind 1. [Nyt oplag], [1958].
 Børnebog [Grimm, Brødrene]: Hans og Grete. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 2
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
 Børnebog Grimm: Rødhætte. [Brdr. Grimm]. Tegninger af Svend Otto S. ♦ Arthur Jensen, 1948. [14] sider, illustreret (1948, børnebog)
serietitel: Arthur Jensens Kunstforlag. Billedbøger
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
 Bog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Rødhætte. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 1
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
 Bog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Tornerose. Efter Grimms Eventyr. Ill. Björn Landström. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 5
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Björn Landström (1917-2002, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Stockholm].
 Bog [Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm]: Askepot. Efter Grimms Eventyr. Ill. Nils Hansson. ♦ Grafisk Forlag, [1948]. 40 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1948, børnebog)
serietitel: Eventyr-Serien, 3
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Nils Hansson (1900-1996, sprog: svensk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note om trykkested [Trykt i Stockholm].
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s069]] De tre grønne Grene. Side 69-[72] (1953, noveller(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s063]] Armod og Ydmyghed. Side 63-[64] (1953, noveller(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets Verden [6s073]] Den hellige Joseph i Skoven. Side 73-75 (1953, noveller(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hellige Joseph i Skoven
 Bog Grimm, J. L. K., og W. K. Grimm: Snehvide og de syv Dværge. ♦ Adolph Holst. Litografisk etablissement [ikke i boghandlen], [1954]. [12] sider, illustreret (tvær-oktavformat) (1954, børnebog)
serietitel: Adolph Holsts, 4282
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
 Børnebog [Grimm, brødrene]: Hans og Grete. Ill. af Ebba Schultz. ♦ Adolph Holst. Litografisk etabissement [ikke i boghandlen], [1954]. [12] sider, illustreret (oktav i tværformat) (1954, børnebog)
serietitel: Adolph Holsts, 4203
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Ebba Schultz (1908-2004)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget:.
 Bog (formodet) anonym [Brødrene Grimm?]: [indgår i antologien: Mine Eventyr [b]] Hans og Grethe (1954, novelle(r))
Detaljer
formodet af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
 Bog (formodet) anonym [Brødrene Grimm?]: [indgår i antologien: Mine Eventyr [c]] Rødhætte (1954, novelle(r))
Detaljer
formodet af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
 Bog (formodet) anonym [Brødrene Grimm?]: [indgår i antologien: Mine Eventyr [d]] Snehvide (1954, novelle(r))
Detaljer
formodet af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s068]] Askepot. Side 68-73 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s081]] Døden og hans gudsøn. Side 81-83 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s199] 1. udgave: Døden som Gudfader. Side 199-203
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s104]] Eventyr om en, som drog ud for at lære frygt at kende. Side 104-11 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Efter Grimm ved Lindencrone.
 Tekster Grimm, brødrene: Fairy tales (1955, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s009]] Fiskeren og hans kone. Side 9-14 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Grimm (ved Øhlenschlæger).
 Bog Perrault og Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s007]] Den lille Rødhætte. Side 7-9 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s040] 1. udgave: Den lille Rødhætte
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Parrault [ie: Perrault] og Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s040]] Snehvide. Side 40-47 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s114]] Den tapre skrædder. Side 114-21 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Christian Molbech (1783-1857)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Efter Grimm ved C. Molbech.
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s169]] Tommeliden. Side 169-73 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen: Efter Grimm ved Lindencrone.
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrskatten [s158]] Tornerose. Side 158-61 (1955, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note til oversat titel Efter teksten: Grimm.
 Bog Grimm, J. L. K. og W. K. Grimm: Rødhætte. Af J. L. K. og W. K. Grimm (1956, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Tekster Grimm, brødrene: Eventyr for børn og voksne. ♦ Odense, Nyt Bogforlag, 1956-59. Bind 1-2, 175 + 160 sider, illustreret. Pris: à 17,50 kr (1956-59, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
illustrationer af Ludwig Richter (1803-1884, sprog: tysk)
1964 Senere udgave: Eventyr for børn og voksne. Samlede af brødrene Grimm. Overs. fra tysk af Martin N. Hansen med tegninger af Ludwig Richter. Fotografisk optryk. ♦ Hasselbalch, 1963 [ie: 1964]. 174 + 162 sider. Pris: kr. 8,00
 Børnebog Grimm, brødrene: Hans og Grete. Af brødrene Grimm. Tegnet af Anni Lippert. ♦ Adolph Holst, [1956]. [15] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,00 (1956, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Anni Lippert (f. 1928)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt opl., 1959].
 Børnebog antologi: Fire eventyr. Hans og Grethe, Rødhætte af Brødrene Grimm. Tommelise, Fyrtøjet af H. C. Andersen (1957, børnebog)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af H.C. Andersen (1805-1875)
 Bog anonym [Grimm, Brødrene]: Biernes dronning. ♦ Forlaget I.K., 1959. 32 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1959, tegneserie)
originaltitel: The queen bee, 1958
serietitel: Eventyrserien, 39
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af William A. Walsh (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet 1958 som nr. 551 i serien: Classics Illustrated Junior.
 Tekster anonym: Alverdens eventyr. Af J. L. K. og W. K. Grimm. ♦ Odense, Hvidhjelms Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], [1960]. [Hæfte 1-8], à 16 sider, illustreret (1960, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
 Bog [Grimm, brødrene]: Spillemændene. Bearbejdet af Claire Audrix. Ill. af Pierre Nardin. Overs. fra fransk af Ivan Rønn. ♦ Adolph Holst, [1963]. 16 sider, illustreret. Pris: kr. 1,25 (1963, noveller(r))
originaltitel: Les animaux musiciens, 1957
serietitel: Piccolo-Bøgerne, 4368
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
bearbejdelse: Claire Audrix (sprog: fransk)
illustrationer af Pierre Nardin (sprog: fransk)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den franske bearbejdelse med titlen: Les animaux musiciens, 1957.
 Bog [Grimm, brødrene]: Tornerose. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1965].
 Bog [Grimm, Brødrene]: Askepot. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt opl., 1965].
 Bog [Grimm, brødrene]: Rødhætte. ♦ Fremad, [1963]. [14] suder, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1968].
 Tekster [Grimm, brødrene]: Snehvide. ♦ Fremad, [1963]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1963, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1969].
 url Visning af popup for hver af bogens sider på: Link til ekstern webside Broward Country Library
 Bog (fejlagtig tillagt) [Perrault, Charles]: Den bestøvlede kat. ♦ Fremad, [1964]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1964, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
fejlagtig tillagt: Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1960-64 fejlagtigt opført under: [Grimm, J.L.K.].
 Tekster [Grimm, brødrene]: Eventyr. Overs. fra tysk af Carl Ewald og J. F. Daugaard. Ill. af Jirí Trnka. ♦ Fremad, 1964. 237 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 24,75 (1964, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
oversat af J.F. Daugaard
illustrationer af Jiří Trnka (1912-1969, sprog: andre)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Grimm, brødrene: Eventyr for børn og voksne. Samlede af brødrene Grimm. Overs. fra tysk af Martin N. Hansen med tegninger af Ludwig Richter. Fotografisk optryk. ♦ Hasselbalch, 1963 [ie: 1964]. 174 + 162 sider. Pris: kr. 8,00 (1964, noveller(r))
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 523
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Martin N. Hansen (1893-1976)
1956-59 1. udgave: Eventyr for børn og voksne. ♦ Odense, Nyt Bogforlag, 1956-59. Bind 1-2, 175 + 160 sider, illustreret. Pris: à 17,50 kr
 Bog Grimm, Brødrene: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s017]] Ulven og de syv gedekid. Side 17-19 (1964, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af anonym russisk (sprog: russisk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
kollaps Noter
 note til oversat titel Fra Brødrene Grimms eventyr. Oversat af Anine Rud. Illustrationer fra en russisk bog.
 Tekster [Grimm, brødrene]: Hans og Grete. ♦ Fremad, [1964]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,75 (1964, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Praha.
 note om oplag [Nyt oplag, 1968].
 Tekster Grimm: De fire spillemænd. ♦ Fremad, [1965]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 7,00 (1965, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s203]] De tre grønne grene. Side 203-[06] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s322] 1. udgave: De tre grønne Grene. En Legende. Side 322-25
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s163]] De tre små mænd i skoven. Side 163-66 (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s197]] Armod og ydmyghed. Side 197-[98] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s256] 1. udgave: Armod og Ydmyghed. En Legende. Side 256-58
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s187]] Askepot. Side 187-[90] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s203]] Bondeknolden. Side 203-[08] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s314] 1. udgave: Bondeknolden. Side 314-20
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s174]] Fiskeren og hans kone. Side 174-[80] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s170]] Hans og Grete. Side 170-[73] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
 Bog anonym [Grimm]: [indgår i antologien: Eventyrets verden [3s207]] Den hellige Joseph i skoven. Side 207-[09] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Den hellige Joseph i Skoven
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s191]] Den kloge Else. Side 191-[95] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
 Tekster [Grimm, brødrene]: Konen i muddergrøften. Overs. fra tysk af Anine Rud efter "Von dem Fischer und seiner Fraue". Ill. af Karen Westman. ♦ Gyldendal, 1966. [44] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50 (1966, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Karen Westman (1916-1970)
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s196]] Snehvide. Side 196-[202] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s181]] Den tapre skrædder. Side 181-[86] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s161]] Ulven og de syv små gedekid. Side 161-[62] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
 Bog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s167]] De tre spindepiger. Side 167-[69] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
 Børnebog Grimm: [indgår i antologien: Eventyrets verden [1s159]] Grimms Eventyr. Side [157]-[208] (1966, børnebog) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Side 159-[60].
 Bog Grimm, brødrene: Fiskeren og hans kone. Af brødrene Grimm. Ill. af Lars Bo. Forord af Erik Dal. ♦ Kolding, S. Winklers Eftf. A/S [ikke i boghandlen], 1967. [27] sider, illustreret (1967, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Lars Bo (1924-1999)
forord af Erik Dal (1922-2006)
oversat af Anonym
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
 Tekster Grimm: Eventyr. Hans og Grete. Guldgåsen. De syv ravne. Ill. af Hilda Offen. ♦ Litas [ikke i boghandlen], [1967]. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1967, noveller(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Hilda Offen (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Helsingborg.
 Tekster Grimm: Eventyr. Rapunzel. Rumleskaft. Frøprinsen. Ill. af Hilda Offen. ♦ Litas [ikke i boghandlen], [1967]. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1967, noveller(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Hilda Offen (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Helsingborg.
 Tekster Grimm: Askepot og Sødgrøden. Tegninger til Askepot af Nina Aae. ♦ Notabene, [1968]. 31 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 9
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Nina Aae
oversat af Anonym
 Bog [Grimm, brødrene]: Frøkongen. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,20 (1968, noveller(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Tekster Grimm, brødrene: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante, Rolf Rettich, Eberhard Binder, Margret Rettich og Eva Wenzel-Bürger. Bearbejdet af Grete Janus Herts. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 12,75 (1968, noveller(r))
se også: De fire spillemænd
se også: Hans og Grete
se også: Askepot
se også: Snehvide
se også: Rødhætte
se også: Ælle Bælle Bøgerne
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
1972 Senere udgave: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Bearb. af Grete Janus Hertz. 2. udg. ♦ Carlsen, 1972. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 17,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet enkeltvis som Ælle-Bælle-Bøgerne, 67-72.
 Tekster [Grimm, Brødrene]: Ulven og de syv gedekid. ♦ Fremad, [1968]. [14] sider, illustreret. Pris: kr. 8,20 (1968, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Vojtěch Kubašta (1914-1992, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Tekster [Grimm, Brødrene]: Snehvide Tegninger af Nina Aae. ♦ Notabene, [1968]. 29 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Den lille Bogsamling, 10
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Nina Aae
 Tekster Grimm: Eventyr. Udvalg for store børn. Overs. og bearbejdet af Carl Ewald. Ill. af Oscar Knudsen. ♦ Ungdommens Forlag, 1968. 93 sider, illustreret. Pris: kr. 10,75 (1968, noveller(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
 Tekster Grimm, brødrene: De fire spillemænd. Gentoftalt efter brødrene Grimm. Ill. af Eberhard Binder. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 67
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0140-0.
 Tekster Grimm, brødrene: Hans og Grete. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Eva Wenzel-Bürger. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 68
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0141-9.
 Bog Grimm, brødrene: Askepot. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Margret Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 69
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0142-7.
 Tekster Grimm, brødrene: Snehvide. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Rolf Rettich. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 70
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0143-5.
 Bog Grimm, brødrene: Rødhætte. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 71
se også: 6 eventyr
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0144-3.
 Tekster Grimm, brødrene: Tornerose. Genfortalt efter brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 2,00 (1968, noveller(r))
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 72
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note om oplag 3. oplag, [1971]. ISBN: 87-562-0145-1.
 Tekster anonym: Guldlok og de tre bjørne. Tre små grise. ♦ Fremad, [1965]. [14] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 7,00 (1969, noveller(r))
serietitel: Eventyr-Panorama-Serien, 1965
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Czekoslovakiet.
 Bog Grimm, [brødrene]: Eventyr. Udvalgt og oversat af Anine Rud. Illustreret af Svend Otto S. ♦ Gyldendal, 1970. 202 [3] sider, illustreret. Pris: kr. 58,00 (1970, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a. Typorgrafisk tilrettelægning ved Mette Overgaard ... trykt hos Grafodan Offset, Værløse. Printed in Denmark 1970.
 note til oversat titel Side [5]: Indhold.
 note til oversat titel Side [204-05]: Alfabetisk register.
,
kollaps Indhold

[s007] Grimm, [brødrene]: Huset i skoven. Side 7-[13] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s126] 1. udgave: Skovhuset. Side 126-31
[s014] Grimm, [brødrene]: De Bremer stadsmusikanter. Side 14-17 (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s130] 1. udgave: De Bremer Stadsmusikanter. Side 130-34
[s018] Grimm, [brødrene]: Ulven og de syv gedekid. Side 18-[21] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s023] 1. udgave: Ulven og de syv unge Geder. Side 23-25
[s022] Grimm, [brødrene]: Konen i muddergrøften. Side 22-[31] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [1db] 1. udgave: Fiskeren og hans Kone Side 132-140
[s032] Grimm, [brødrene]: Rødhætte. Side 32-[35] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
[s036] Grimm, [brødrene]: Haren og pindsvinet. Side 36-[39] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s414] 1. udgave: Haren og Pindsvinet. Side 414-16
[s040] Grimm, [brødrene]: Hans og Grete. Side 40-[49] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s073] 1. udgave: Hansemand og Grethelill. Side 73-80
[s050] Grimm, [brødrene]: Mor Hulda. Side 50-[54] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s119] 1. udgave: Moer Hulda. Side 119-23
[s055] Grimm, [brødrene]: Guldgåsen. Side 55-[59] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s327] 1. udgave: Guld-Gaasen. Side 327-32
[s060] Grimm, [brødrene]: Rumleskaft. Side 60-[63] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s260] 1. udgave: Rumleskaft. Side 260-63
[s064] Grimm, [brødrene]: Findefugl. Side 64-[67] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s235] 1. udgave: Om Findefuglen. Side 235-38
[s068] Grimm, [brødrene]: Frøkongen eller Jernhenrik. Side 68-[72] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fc] 1. udgave: Frøkongen og Henrik med Jernbaandene. Side 194-98
[s073] Grimm, [brødrene]: Gamle Sultan. Side 73-[76] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s223] 1. udgave: Den gamle Soldan. Side 223-26
[s077] Grimm, [brødrene]: Bidronningen. Side 77-[79] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s320] 1. udgave: Dronningen for Bierne. Side 320-23
[s080] Grimm, [brødrene]: Den kloge Else. Side 80-[85] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s160] 1. udgave: Den kloge Else. Side 160-64
[s086] Grimm, [brødrene]: Den gamle bestefar og hans sønnesøn. Side [86] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s376] 1. udgave: Den gamle Bedstefader og Sønnesønnen. Side 376
[s087] Grimm, [ie: Perrault, Charles]: Den bestøvlede kat. Side 87-[93] (1970, novelle(r))
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
[s094] Grimm, [brødrene]: Den fattige og den rige. Side 94-[98] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s271] 1. udgave: Den Rige og den Fattige. Side 271-75
[s099] Grimm, [brødrene]: Tornerose. Side 99-[102] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s231] 1. udgave: Tornerose. Side 231-35
[s103] Grimm, [brødrene]: De tre spindersker. Side 103-[06] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s070] 1. udgave: De trende Spindersker. Side 70-73
[s107] Grimm, [brødrene]: Askepot. Side 107-[14] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s106] 1. udgave: Askepot. Side 106-14
[s115] Grimm, [brødrene]: Den kloge bondepige. Side 115-[18] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: [Den kloge Bondepige]
[s119] Grimm, [brødrene]: De tre små mænd i skoven. Side 119-[25] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s064] 1. udgave: De tre smaae Mænd i Skoven. Side 64-70
[s126] Grimm, [brødrene]: Tommeliden. Side 126-[32] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s177] 1. udgave: Tommeliden. Side 177-84
[s133] Grimm, [brødrene]: Sesambjerget. Side 133-[36] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Semsibjerget
[s137] Grimm, [brødrene]: Doktor Alvidende. Side 137-[40] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1870 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Doktor Alvidende
[s141] Grimm, [brødrene]: Snehvide. Side 141-50 (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s244] 1. udgave: Sneehvitteke. Side 244-54
[s151] Grimm, [brødrene]: Kong Drosselskæg. Side 151-[56] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s239] 1. udgave: Kong Drosselskjæg. Side 239-44
[s157] Grimm, [brødrene]: Den kloge Grete. Side 157-[60] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s372] 1. udgave: Den kloge Grethe. Side 372-75
[s161] Grimm, [brødrene]: Den tapre skrædder. Side 161-[72] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1816 i: Eventyr af forskiellige Digtere [2fb] 1. udgave: Den tappre Skrædder. Side 190-93
[s173] Grimm, [brødrene]: Rapunsel. Side 173-[77] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s060] 1. udgave: Rapunzel. (En Slags Rødder, der spises som Salat). Side 60-63
[s178] Grimm, [brødrene]: Bonden i himlen. Side 178-[79] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Bonden i Himlen
[s180] Grimm, [brødrene]: Djævelens snavsede bror. Side 180-[84] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Fandens sorte Broder
[s185] Grimm, [brødrene]: Eventyret om en der drog ud i verden for at lære frygt at kende. Side 185-[98] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s012] 1. udgave: Eventyr om een som drog ud for at lære Frygt at kjende. Side 12-23
[s199] Grimm, [brødrene]: De kloge folk. Side 199-[203] (1970, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1894 indgår i: Samtlige Æventyr [s249] 1. udgave: De kloge Folk Side 249-51
 Note (baseret på værk) Janus Hertz, Grete: Nisserne hos skomageren. Efter Brødrene Grimm. Tegninger af Iben Clante. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [24] sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Pixi Bøgerne, 152
af Grete Janus Hertz (1915-2002)
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
kollaps Noter
,
 Bog Grimm, J. L. K. og W. K.: Snehvid og Rosenrød. Genfortalt efter den amerikanske udgave: Snow-white and Rose-red. Illustreret af Marjorie Cooper. ♦ Illustrationsforlaget, [1970]. [20] sider, illustreret. Pris: kr. 5,90 (1970, novelle(r))
serietitel: Daxi-Bøgerne, 29
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
illustrationer af Marjorie L. Cooper (1910-1999, sprog: engelsk)
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Bog Grimm, [brødrene]: Rødhætte. Tegnet af Svend Otto. På dansk Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1970. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 9,85 (1970, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i England.
 Bog Grimm, brødrene: Rødhætte. Et eventyr af brdr. Grimm fortalt af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1970. [28] sider, illustreret (32 cm) (1970, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Eva Hemmer Hansen (1913-1983)
illustrationer af Bernadette Watts (f. 1942, sprog: engelsk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s126] 1. udgave: Rødhætte. Side 126-30
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld visning af omslag og beskrivelse. Link til ekstern webside www.logolsen.dk
 Bog Grimm, brødrene: De bedste eventyr fra Brødrene Grimm. Illl. af Nans van Leeuwn. ♦ Litas, [1971]. 93 sider, illustreret (28 cm). Pris: kr. 8,00 (1971, novelle(r))
originaltitel: ?
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
illustrationer af Ferdinanda Emilia (Nans) van Leeuwen (1900-1995, sprog: hollandsk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Holland.
 note til oversat titel Overs fra hollandsk udgave.
 Bog Grimm, [brødrene]: Hans og Grete. Af Grimm. Tegnet af SVend Otto S. På dansk ved Søren Christensen. ♦ Gyldendal, 1971. [28] sider, illustreret. Pris: kr. 10,50 (1971, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Søren Christensen (1910-2009)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Italien.
 Bog [Grimm, brødrene]: Bord dæk dig. En fortælling af [brødrene Grimm]. Med billeder af Gerti Mauser-Lichtl. ♦ Litas, [1971]. 20 sider, illustreret. Pris: kr. 8,50 (1971, novelle(r))
serietitel: Topsy-Serien, 38
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
illustrationer af Gertrud Maria Emilie ("Gerti") Mauser-Lichtl (1925-2011, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s166] 1. udgave: Bordet dæk Dig, Guldæselet og Knippelen i Sækken. Side 166-77
kollaps Noter
 note til titel Oversat efter den tyske udgave fra 1968.
 Bog Grimm, brødrene: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Bearb. af Grete Janus Hertz. 2. udg. ♦ Carlsen, 1972. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 17,50 (1972, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Grete Janus Hertz (1915-2002)
illustrationer af Iben Clante (1911-1985)
illustrationer af Rolf Rettich (1929-2009, sprog: tysk)
illustrationer af Eberhard Binder (1924-1998, sprog: tysk)
illustrationer af Margret Rettich (1926-2013, sprog: tysk)
illustrationer af Eva Wenzel-Bürger (sprog: tysk)
1968 1. udgave: 6 eventyr. Af brødrene Grimm. Ill. af Iben Clante, Rolf Rettich, Eberhard Binder, Margret Rettich og Eva Wenzel-Bürger. Bearbejdet af Grete Janus Herts. ♦ Illustrationsforlaget, [1968]. [128] sider, illustreret. Pris: kr. 12,75
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note til oversat titel Ill. af Iben Clante m.fl. Overs. fra tysk. Også udgivet enkeltvis som Ælle Bælle Bog, 67-72.
 Bog [Grimm, brødrene]: Klokkeblomst. Gendigtet af Mona Giersing. Ill. af Sergio. ♦ Lademann, 1972. [24] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 14,75 (1972, novelle(r))
serietitel: Eventyr fortalt for dig
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Sergio (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 Bog Grimm: Ulven og de syv gedekid. Gendigtet af Mona Giersing. Ill. af Pinardi. ♦ Lademann, 1972. [24] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 14,75 (1972, novelle(r))
serietitel: Eventyr fortalt for dig
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Pinardi (sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig italiensk udgave med tegninger af Pinardi (copyright 1966) i serien: Fiabe sonore.
 Bog Grimm, brødrene: Yorik og Yorinda. Et eventyr af Brødrene Grimm. Gendigtet af Poeten. Ill. af Bernadette. ♦ Lademann, 1972. [28] sider, illustreret (33 cm). Pris: kr. 9,75 (1972, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
illustrationer af Bernadette Watts (f. 1942, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (fejlagtig tillagt) [Perrault, Charles]: Den bestøvlede kat. Af Grimm [ie: Charles Perrault]. Tegninger af Svend Otto. På dansk ved Anine Rud. ♦ Gyldendal, 1972. [24] sider, illustreret. Pris: kr. 22,50 (1972, novelle(r))
Detaljer
af Charles Perrault (1628-1703, sprog: fransk)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
fejlagtig tillagt: Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
1820 indgår i: Fee-Eventyr [s104] 1. udgave: Mesterkatten eller Katten med Støvler paa
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1970-72 opført under: [Grimm, J. L. K.].
 Note (baseret på værk) anonym: Den fortryllede fisk. ♦ Williams Forlag, 1974. 32 sider, illustreret (27 cm) (1974, børnebog)
originaltitel: ?
serietitel: Eventyrserien, 1
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
baseret på værk af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til oversat titel Tegneserie efter J.L.K. og W.K. Grimms eventyr: Konen i muddergrøften.

Liste over originaltitler