Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler -- A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- VW -- X -- Y -- Z -- Æ -- Ø -- Å

Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger

Molbech, C.: Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger, (1854, novelle(r), flere sprog) 👓
af Christian Molbech
Detaljer
Udvalgte Eventyr eller Folkedigtninger. En Bog for Ungdommen, Folket og Skolen ved C. Molbech. Anden, giennemseete og forøgede Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1854. Første-Anden Deel, [5] 328 + [2] 324 sider. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Første Deel, upagineret side: De af Norges Folkedigtning høit fortiente Mænd, Dhrr. P. C. Asbjiørnsen og J. Moe, Udgivere af Norske Eventyr, og Hr. M. V. Landstad, Udgiver af Norske Folkeviser, tilegnes anden Udgave af denne Eventyrsamling med sand Agtelse af C. Molbech.
 note til titel Første Deel, 2 upaginerede sider: Forerindring til anden Udgave [signeret: Kiøbenhavn, den 1ste October 1854].
 note til titel Uddrag af forordet: Da jeg blev anmodet om at besørge en ny Udgave ... fandt jeg det passende, at give dens Indhold større Eenhed, ved at indskrænke det til Eventyrene, og udelade nogle af de, nærmest for Ungdommen bestemte Fortællinger, ... Et Udvalg af andre Eventyr, af forskiellig Art og Nationalitet, har givet den nye Udgave en Størrelse, der noget overgaaer den førstes.
 note til titel Første Deel, 2 upaginerede sider: Indhold af første Deel.
 note til titel Første Deel, sider [1]-16: Fortale [signeret: Kiøbenhavn den 15de December 1842, C. Molbech].
 note til titel Anden Deel, 2 upaginerede sider: Indhold af anden Deel.
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1843 1. udgave: Udvalgte Eventyr og Fortællinger. En Læsebog for Folket og for den barlige Verden. Ved C. Molbech. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel, 1843. xxiv + 487 sider. Pris: 2 Rbd. 2 Mk. (Trykkeri: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri)
kollaps Indhold

[s001] Grimm: Musen, Fuglen og Medisterpølsen. Side 17-19 (1854, novelle(r))
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
1821 indgår i: Folke-Eventyr [s117] 1. udgave: Om Musen, Fuglen og Medister-Pølsen. Side 117-19
kollaps Noter
 note til oversat titel I indholdsfortegnelsen tilføjet: (Grimm).

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.